Забезпечення якості моделювання бізнес – процесів, CASE-засоби (моделювання), Програмування, статті

Моделювання бізнес-процесів – одне з найбільш динамічно розвиваються напрямків системного аналізу. Але, незважаючи на те, що існує безліч інструментів і методик моделювання бізнес – процесів, немає єдиних стандартів їх якості.


Загальна тенденція до зростання попиту на послуги консультантів у сфері ІТ обумовлюється тим, що бізнес стає все більш складним, а умови його розвитку – невизначеними. З іншого боку, у розглянутій області спостерігається дефіцит висококваліфікованих фахівців. Становище ускладнюється ще й тим, що підготувати такого фахівця в стінах навчального закладу неможливо: крім теоретичних знань необхідний досвід участі в проектах, що купується роками.


Застосування методики моделювання бізнес-процесів в кожному конкретному випадку залежить, насамперед, від поставлених цілей моделювання. Слід зауважити, що обгрунтований вибір методики та інструментарію моделювання не єдине необхідна умова отримання якісної моделі. Більшість інструментальних засобів типу CASE взагалі не мають в своєму складі підсистеми, що відповідає за оцінку якості моделі.


Важливим моментом є те, що крім отриманих моделей в процесі моделювання, необхідно оцінювати якість самого процесу моделювання. Якщо моделювання БП являє собою проект, то якість процесу моделювання оцінюється за ступенем відповідності загальноприйнятим стандартам управління проектами.


Яким же чином можна оцінити роботу з моделювання БП? Які існують критерії якості моделювання? Питання ці дуже важливі і перш за все для замовників моделювання.


Наша компанія приділяє критеріям якості особливу увагу, перерахуємо основні: 1. відповідність методології і угоди в цілому;
 2. відповідність нотаціям інструментального середовища;
 3. несуперечність або взаимоувязанность;
 4. ясність і зрозумілість замовнику;
 5. повнота або варіативність;
 6. достатність для формування вимог до системи.

Розглянемо більш докладно кожний з них.


Відповідність методології та угоди в цілому говорить про те, що модель повинна відповідати архітектора, наведеної в методиці.


Відповідність нотаціям інструментального середовища передбачає синтаксичну та семантичну коректність.


Повнота БМ – це зміст не тільки поточних процесів, але і процеси, які маються на увазі (допустимі процеси).


Несуперечність – БМ повинна бути узгоджена з іншими об’єктами: документи, події, працівники системи і тд.


Достатність – БМ повинна побуту мати у своєму складі всі необхідні об’єкти для функціонування розробляється або впроваджуваної системи.


Ясність повинна забезпечувати зрозумілість не лише власникам системи, але і її виконавцям.


Методика оцінки якості моделей БП дозволяє: 1. Оцінити якість моделей БП шляхом оцінки ступеня відповідності наведеним критеріям.
 2. Будувати можливі варіанти виконання БП з урахуванням можливостей для їх поліпшення.
 3. Виключити з розгляду варіанти з незадоволеним якістю при моделюванні БП.

Будь-яка модель є лише віддзеркалення наших знань про реальний процесі. Ми моделюємо стан процесу, тобто описуємо послідовність дій і перетворень, яка реально відбувається на об’єкті, а не знання про них суб’єктів на об’єкті.


Для повноти думки можна навести простий приклад. Начальник на підприємстві не може описувати процес виробництва, так як він тільки уявляє, як все це відбувається. Насправді більш докладно може описати процес виробництва тільки працівник, який безпосередньо зайнятий цією діяльністю. Для адекватності та повноти моделі необхідно пройти всі рівні на виробництві та зробити відповідні декомпозиції.


Процес являє собою послідовність дій, але це послідовність може мати різний перебіг. Тому треба враховувати всі можливі ситуації, навіть ті, які можуть тягти за собою розгалуження процесів. Так само не варто забувати і про перетин процесів. При цьому перетин повинно супроводжуватися таким критерієм, як несуперечність.


Методи досягнення якості моделювання БП:Одним із способів оцінки якості БП є аналіз зчеплення реалізують його бізнес – функцій. Фактично, зчеплення являє собою міру взаємозалежності бізнес функцій. Для складання ідеальних БП зчеплення повинні бути мінімізовані, то є функції повинні бути слабо залежними. Фактично поняття зчеплення узагальнює механізми передачі параметрів між компонентами і є лише одним з критеріїв оцінки якості розбиття БП на складові частини: він оцінює, наскільки добре входять до нього бізнес – функції відокремлені один від одного.


Іншим критерієм оцінки якості розчленування БП є критерій зв’язності, контролюючий, як згруповано в одній функції дії пов’язані один з одним. Зв’язність – це міра міцності з’єднання функціональних та інформаційних об’єктів усередині однієї бізнес – функції. Розміщення сильно зв’язаних об’єктів в одній і тій же функції зменшує міжфункціональні взаємозв’язку і взаємовпливу.


Зчеплення і зв’язність є двома взаємозалежними метриками якості розбиття процесу на частини – зв’язаність часто визначає якість її зчеплення з іншими функціями.


І тільки тепер, коли необхідний рівень якості окремих БМ буде досягнуто, можна говорити про побудову інтегрованої БМ компанії, яка і буде покладена в основу ТЗ на проектування системи.


Технічне завдання на розробку системи – це насамперед відбиття моделі бізнес-процесу на модель створення системи, а не навпаки. Тому спочатку виконується опис БП, потім побудова інтегрованої БМ, і тільки потім формування технічного завдання на проектовану систему.


Література: 1. Керівництво якістю проектів. Практичний досвід / Владислав Ільїн. – М.: Вершина, 2006. – 176 с.
 2. Ліберзон В. І. Основи управління проектами. – М., 1997.
 3. Ільїн В. В. Моделювання бізнес – процесів. Практичний досвід розробників. – М.: ООО “І. Д. Вільямс”, 2006. – 176 с.
 4. Кальянов Г.Н. Теорія і практика реорганізації бізнес – процесів, М.: “Сінтег”, 2000 р.
 5. Слиньків Д.В. Бізнес моделювання для впровадження ІСУ підприємства. Директор ІС, № 3, 2001 р.

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*