Застосування ARIS BSC 6.2 при побудові карт стратегії компанії. Частина 1, Комерція, Різне, статті

Однією з найбільш складних практик менеджменту є стратегічне планування і управління. У стратегічному менеджменті існує достатня кількість методологій допомагають будувати стратегії та управляти ними. Однією з таких методологій є Balanced scorecard (BSC). ARIS в своєму складі має інструмент для підтримки побудови та управління BSC – ARIS BSC. У даній статті ми розглянемо це інструмент і практику його застосування.
Як приклад розглянемо цілком реальну компанію, що займається виробництвом легкових автомобілів – ВАТ “Поїхали”. Для цілей прикладу BSC скорочена до розмірів, необхідних для розуміння розглянутого інструменту. Внаслідок чого відсутні багато хто, можливо цілком очевидні, цілі, показники та заходи. Т.к. в статті не розглядається побудова самої BSC, то всі вхідні дані будуть вводитися в міру необхідності і без пояснень.


2. ARIS BSC
2.1 Введення


ARIS BSC – це додатковий модуль ARIS Toolset, який можна використовувати, якщо це дозволяє наявний ліцензійний ключ. Застосування даного модуля дозволяє спростити створення системи BSC шляхом автоматизації окремих етапів її побудови. З’являється можливість наочного представлення стратегічного управління компанією з виділеними цілями та ключовими показниками результативності. З’являється можливість прив’язати конкретні бізнес-процеси до стратегічних цілей. І саме головне мати на одному аркуші всю інформацію необхідну для оцінки стану компанії і прийняття рішень.
При підключенні ARIS BSC, з’являється можливість будувати діаграми BSC і отримувати по ним різні звіти. В меню Evaluate з’являється підменю Balanced Scorecard.

З’являється можливість будувати дві нові діаграми BSC “Cause-and-effect diagram” (“Діаграма причинно-наслідкових зв’язків») і «Key performance indicator allocation diagram” (“Діаграма ключових показників діяльності “). У методології ARIS ці діаграми належать до групи” Process view “(” Процеси “) до рівня” Requirement definition “(” Визначень вимог “).Побудова BSC в ARIS починається з побудови карти цілей, тобто діаграми причинно-наслідкових зв’язків (“Cause-and-effect diagram”).

2.2 Побудова карти цілей (Cause-and-effect diagram)

Діючи відповідно до концепції BSC, менеджери компанії “Поїхали” встановили напрям дії стратегії як “Формування високої інвестиційної привабливості” та визначили такі стратегічні цілі:


Перспектива / Точка зору

Стратегічна мета

ФІНАНСИ

Збільшити прибуток

Знизити ризики акціонерів

Збільшити прибутковість на акцію

КЛІЄНТИ / РИНОК

Розширення цільових ринків

Збільшити обсяги продажів

Поліпшити імідж, авторитет

Ліквідувати залежність від постачальника шин ВАТ “Мега Шина”

ПРОЦЕСИ

Зберегти гнучкість виробництва

Оперативність відповідей на запити клієнтів

Прискорити проект по розробці гібридного двигуна

ПЕРСОНАЛ / ІННОВАЦІЇ

Розширювати знання співробітників про процеси компанії

Зберегти ключових фахівців

Підвищити кваліфікацію персоналу

Розробити нову схему мотивації персоналу з урахуванням BSC


Вироблені мети необхідно перенести в ARIS BSC на діаграму причинно-наслідкових зв’язків. Створивши нову “Cause-and-effect diagram”, ми побачимо, що в ній можна використовувати лише 5 об’єктів. Розглянемо їх у міру появи на діаграмі.


N п.п.

Зображення/

Назва

Опис

1

 


Тепер розглянемо групу атрибутів Balanced Scorecard в об’єкта “Strategic objective” (“Стратегічна мета”). Там присутні наступні атрибути:N п.п.

Назва

Опис

1

Actual time period

Минулий час. Служить для оперативного стеження за минулим часом протягом якого має бути досягнуто значення “Plan value”. Короткостроковий звітний період.

2

Minimum value

Мінімально допустиме значення, при якому мету можна вважати досягнутою.

3

Maximum value

Максимально допустиме значення, при якому мету можна вважати досягнутою.

4

Plan value

Короткострокове планове значення. Відображає значення, яке необхідно досягти за період “Actual time period”. При порівнянні з”Actual value”, Дозволяє оцінити досягнення мети.

5

Tolerance range

“Люфт” значення. Діапазон допустимих відхилень від цільового значення (+ / -).

6

Actual value

Поточне значення. Визначає значення, досягнуте в зазначений час (“Actual time period”). Служить для оперативного відстеження виконання цілей. При порівнянні з Plan value, Дозволяє оцінити досягнення мети.

7

Achievement of objectives

Успішність досягнення мети. Визначається значенням зі списку: “Outstanding”(” Дуже добре “),”Good”(” Добре “),”Average”(” Зазвичай “),”Poor”(” Погано “),”Very poor”(” Дуже погано “). Вибирається автоматично на основі атрибута”Degree of goal accomplishment”(” Ступінь завершення мети “) об’єкта”Key performance indicator instance”(” Ключовий показник “) з”Key performance indicator allocation diagram”(” Діаграма оточення ключових показників результативності “)

8

Target time period

Цільова дата. Визначає кінцеву дату, до якої необхідно повністю досягти значення “Target value”.

9

Target value

Цільове значення на перспективу. Кінцеве довгострокове цільове значення, що досягається до “Target time period”

10

Unit

Одиниця виміру (штуки, літри, рублі, etc.)

11

BSC – Remark/Example

Примітка. Може містити будь-які дані. Наприклад: регламент оновлення даних, опис методики розрахунків та ін

12

End date

Кінцева дата

Атрибути “Plan value”, “Tolerance range”, “Actual value”, “Achievement of objectives” заповнюються автоматично при запуску скрипта “Perform plan-actual comparison”. У той же час доступно їх редагування ручним вводом.

Атрибути об’єкта “Critical factor” (Критичний фактор успіху “) ідентичні атрибутам об’єкта” Strategic objective “(” Стратегічна мета “).

Атрибути об’єкта “Ключовий показник результативності” (“Key performance indicator instance”) розглянемо при описі побудови діаграм оточення ключових показників результативності (“Key performance indicator allocation diagram”)

Читати частина 2

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*