AllFusion Process Modeler: функціональна модель модернізації промислового підприємства. Частина 1, CASE-засоби (моделювання), Програмування, статті

© Дубейковскій В.І., консультант відділу впровадження та консалтингу компанії “Інтерфейс”, 2008 р.

У міру зміцнення економіки РФ, у міру здійснення модернізації та розвитку промислових підприємств, відновлюється попит на впорядкування процесів їх модернізації, на проектні роботи, що підтримують цю модернізацію.

На жаль проектні ресурси часів розвиненого соціалізму до теперішнього часу в РФ практично повністю втрачені. Ці ресурси існували в кожному промисловому Міністерстві СРСР, як правило, у статусі науково – дослідних або проектних інститутів. Наприклад, ЦНИТИ, ІЖНІТІ, СОЮЗМАШПРОЕКТ и др. – Міноборонпрому СРСР, ОРГСТАНКІНПРОМ, ВНІІІНСТРУМЕНТА І ГІПРОСТАНОК Мінстанкопрома СРСР, НІАТ І ГІПРОАВІАПРОМ Мінавіапрому СРСР, СКБ ІНДИКАТОР Минсудпрома СРСР і ін

 

Разом з практичним зникненням цих організацій виявилися втраченими та їх методики відповідних проектних робіт.

 

Навпаки, в промишленноразвітих країнах останнім часом цим питанням приділяється саме серйозніше увагу. Так як вони справляють істотний вплив на конкурентоспроможність будь-якого підприємства. З розширенням використання CRM (Customer Relationship Management – управління зв’язками із споживачами (продукції)) для забезпечення конкурентоспроможності підприємства стає ясно, що ефективне задоволення їх потреб може бути забезпечено не тільки за умови швидкого створення нової продукції (що вже традиційно забезпечується за підтримки CAD, CAE, CAM), а й за рахунок швидкої перебудови виробництва для створення нових або модернізованих потужностей для виробництва створюваної продукції. Ці нові потреби тут же отримали інструментарій для їх задоволення. Цей інструментарій представлений, перш все, комп’ютерними системами організаційно – технологічного та архітектурного (і навіть ландшафтного) проектування і дозволяє швидко адаптувати виробництво під випуск нової продукції, завдяки комп’ютерному використання інформації конструювання продукції, підготовки її виробництва і власне виробництва – в єдиному інформаційному просторі.

 

Доступ до цієї інформації розширюється також на сферу продажів продукції, її експлуатаційної підтримки і навіть утилізації.

 

У цьому робиться спроба реконструкції (відновлення) загальної картини технології модернізації промислового підприємства – з метою, перш за все, виявлення складу робіт у цій сфері, спрямованого на виявлення сучасних програмних засобів підтримки цих робіт. З загальною метою підготовки ресурсів консалтингу у випадках потреби в проектуванні, що забезпечує енергійну підтримку модернізації промислових підприємств.

 

Для опису технології модернізації підприємств використаний інструментарій функціонального моделювання. Зокрема, використовується пакет прикладних програм AllFusion ERWin Process Modeler (Компанія СА, США)

 

У статті не наводиться інформація про власне функціональному моделюванні, так як у вітчизняній практиці є достатньо матеріалів з цього приводу. У тому числі – див [1], [2].

 

На рис. 1 – ТОР (“верхня”) діаграма функціональної моделі здійснення модернізації промислового підприємства.

 

На діаграмі наведена сама загальна картина. Підприємство зазнає модернізацію (див. “Стан ПП до модернізації” переходить в “Стан ПП після його модернізації”) спрямовану на усунення розбіжності між його поточним техніко – економічним станом і очікуваннями акціонерів або його власників. Роботи проводяться також під організаційним управлінням, з урахуванням вимог нормативної бази предметної області, та вимог ринку продукції та послуг, за підтримки силами консультантів та контрагентів [1]. Роботи забезпечуються матеріальними і фінансовими ресурсами та інформацією про поточний функціонуванні підприємства.

Рис. 1. ТОР діаграма роботи системи модернізації промислового підприємства.

 

На рис. 2 і 3 наводиться модель контуру управління модернізацією підприємства. У якості його шаблону прийнята структура PDCA – визначення див., наприклад, ГОСТ Р ІСО 9001 – 2001, розділ “Процесний підхід”.

 

“… До всіх процесів може застосовуватися цикл” Plan – Do – Check – Act “(PDCA).

 

Цикл PDCA можна коротко описати так:

 

– Планування (plan) – розробіть цілі та процеси,

 

необхідні для досягнення результатів відповідно

 

до вимог споживачів і політикою організації;

 

– Здійснення (do) – упровадите процеси;

 

– Перевірка (check) – постійно контролюйте і вимірюйте процеси

 

і продукцію в порівнянні з політикою,

 

цілями і вимогами на продукцію та повідомляйте про результати;

 

– Дія (act) – робіть дії по постійному поліпшенню

 

показників процесів … ”

 

Тут яскраво виражений інформаційний характер операторів P, C, A (планування – контроль і керуючий вплив). Оператор Do (робити, виконувати) для даної системи модернізації підприємства носить матеріальний характер, пов’язаний з тим чи іншим переобладнанням підприємства. Тому діаграма А0 виконана як IDEF0 (рис. 2), а всі інформаційні функції управління зібрані на DFD діаграмі A1 (Див. рис. 3).

 

Інженерне управління модернізацією роботи ПП (Activity 1 – функція 1 на рис. 2) генерує на виході:

 

 

 

 

 

ФМ2 демонструє роботу МПП після його модернізації.

 

ФМ3 – модель функціонування системи заходів, що переводять МПП з поточного (незадовільного) стану – у стан “як повинно бути” – див ФМ2. Виконує роль основи для плану робіт (Plan в PDCA)

 

Діаграма Ганта та інші документи MS Project є документами підтримки проектного управління роботами з модернізації ПП.

 

В процесі управління роботами з модернізації ПП, при розбіжності плану і фактичного стану робіт (див. “Інформація про поточний стан здійснення модернізації МПП”), проводиться “Керуючий вплив …), спрямоване на усунення цих розбіжностей.

 

Всі ці зв’язки є входами або управлінням для Activity 2 “Здійснення модернізації роботи МПП”, виходом якого є кінцевий результат – “Стан ПП після його модернізації”.

 

На її вхід подаються, також, необхідні для здійснення робіт матеріальні та фінансові ресурси.

 

Ця ж Activity 2 генерує інформацію про поточний стан здійснення модернізації МПП.

Рис. 2. Діаграма А0. Здійснення модернізації ПП в структурі контуру управління (КУ).

 

На діаграмі А1 (рис. 3) – декомпозиції Activity 1 А0 діаграми (див. рис. 2) “Технічне (інженерне) управління модернізацією роботи ПП”, наводяться деякі подробиці інформатики управління. Activity 1 символізує вирішення головного завдання процесу модернізації промислового підприємства – розробку ФМ3 – моделі переходу модернізованого підприємства зі стану AS IS – в стан TO BE [2]. Згенеровані в процесі виконання цих робіт ФМ2 і ФМ3, а також документи MS Project, передаються не тільки на “Здійснення модернізації …” (див. рис. 2), але також і на Activity 2 рис. 3 (Виконання Check (перевірка)) для зіставлення з “Інформацією про поточний стан …”. Результати цього зіставлення можуть ініціювати через Activity3 “Керуючий вплив …” або альтернативні зворотні зв’язки “… перенастроювання КУ” (На вхід Activity 1), або “… перенастроювання приватного циклу управління” – на вхід Activity 2.

 

Перенастроювання КУ (контуру управління) означає припинення дії початкового плану робіт, а перенастроювання приватного циклу управління позначає відмову від вимоги привести у відповідність Plan / Do – Тільки на поточний випадок цієї розбіжності при збереженні плану робіт в цілому.

Рис. 3. Діаграма А1. Обробка інформації в КУ.

 

Організаційне управління роботами тут не розглядається, оскільки воно носить традиційний характер, має свою інфраструктуру і методи роботи. У цій ФМ розглядаються лише питання інженерного управління, спрямованого на здійснення запланованих технічних інновацій.

 

Передбачається, також, що управляє вплив носить, в основному, інформаційний характер – вжиття заходів адміністративного характеру, фінансові санкції (як негативного так і позитивного характеру), заходи виховного характеру та ін

 

Література:

 

1. Дубейковскій В.І. Практика функціонального моделювання з AllFusion Process Modeler 4.1. Де? Навіщо? Як? Москва. ДІАЛОГ-МИФИ. 2004. Придбати можна в www.itshop.ru/Others/Praktika/funktsionalnogo/modelirovaniya/s/AllFusion/Process/Modeler/4.1/BPwin/Gde/Zachem/Kak/l4t2i3907

 

2. Дубейковскій В. І. Ефективне моделювання з AllFusion Process Modeler 4.1.4 і AllFusion PM. Вид. ДІАЛОГ-МИФИ, 2007. Придбати можна в www.itshop.ru/Others/Effektivnoe/modelirovanie/s/AllFusion/Process/Modeler/4.1.4/i/AllFusion/PM/l4t2i27285

 

[1] Під контрагентами маються на увазі проектні, монтажні та інші підприємства, що беруть участь у здійсненні модернізації підприємства.

 

[2] Деталі цього процесу будуть розглянуті в другій частині публікації.

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*