AllFusion Process Modeler. Шаблон за складом функцій і зв’язків для побудови функціональних моделей роботи промислового підприємства, CASE-засоби (моделювання), Програмування, статті

© Дубейковскій В.І., аналітик відділу впровадження та консалтингу компанії “Інтерфейс”

У статті, не зачіпаючи тут питань методики та технології функціонального моделювання, розглядається підтримка роботи системного аналітика, розробляє модель функціонування промислового підприємства (ПП).

Зміст методик функціонального моделювання (IDEF0, DFD, IDEF3) досить широко підтримані інформаційно як журнальними статтями, так і окремими публікаціями – див [1-7].


Є також інформація і по роботі з пакетом AllFusion Process Modeler 4.1.4 – див [8-9] та ін


При розробці функціональної моделі (ФМ) роботи промислового підприємства перед автором такої моделі завжди стоять дві першочергові завдання:Неповне уявлення як того, так і іншого тягне за собою неадекватність моделі моделюється системі і помилки в рішенні задач, які є метою розробки ФМ.


У цьому пропонується свого роду шпаргалка, кілька полегшує кваліфіковану розробку такої ФМ. Ця шпаргалка сформована у вигляді ФМ, що складається з декількох діаграм, головними з яких є, однак, тільки дві: А-0 діаграма і Node Tree діаграма, представлені тут в якості ілюстрацій. Інші ілюстрації мають допоміжний характер.


Головним чином розглядається задача формування TO BE моделі. Так як при розробці AS IS моделі шукана для побудови ФМ інформація присутня в моделюється системі. І головне завдання аналітика – Їх побачити і внести в ФМ.


В якості шпаргалки по складу функцій (Activities) ПП пропонується використовувати розроблену. American Productivity & Quality Center (APQC) структуру THE APQC PROCESS CLASSIFICATION FRAMEWORK (PCF). Ця розробка періодично оновлюється і поповнюється. В її 3.0 версії (June 2005) наводяться такі характеристики: The PCF organizes operating and management processes into 12 enterpriselevel categories, including process groups and over 1,500 processes and associated activities … і охоплює досить детально всі області діяльності підприємства.


З огляду на те, що розробка PCF проведена у вигляді багаторівневого списку, зв’язку між функціями в ньому – природно – відсутні. Наводимо невеликий фрагмент такого списку:


5. Виробляти і забезпечувати виробництво


5.1 Планувати і отримувати необхідні ресурси


5.1.1 Обирати і сертифікувати постачальників


5.1.2 Купувати основні засоби


5.1.3 Купувати матеріали та комплектуючі


5.1.4 Купувати відповідні технології


5.2 Перетворювати ресурси або входи в продукти


5.2.1 Розробляти і налаштовувати процес виробництва


5.2.2 Розробляти графік виробництва


5.2.3 Переміщати матеріали або ресурси


5.2.4 Виготовляти продукт


5.2.5 Упаковувати продукт


5.2.6 Складувати або зберігати продукт


5.2.7 Підготувати продукт до поставки


5.3 Поставляти продукт


5.4 Керувати процесом виробництва і постачання


На рис. 1 наводимо діаграму ФМ, побудовану на основі цього списку (тільки частково), а на рис. 2 – ту ж діаграму з поповненням її зв’язкамиРис. 1. Діаграма А9F. Функції 5.1 – 5.4 PCF в графіку IDEF0 (без зв’язків). 

Рис. 2. Діаграма А9. Функції 5.1 – 5.4 PCF у форматі IDEF0 (поповнені необхідними зв’язками).


При розробці приватної ФМ автору доведеться використовувати більш великі запозичення з PCF, відповідні функціональним кордонів розробляється їм ФМ. А потім добудовувати формуються на основі PCF діаграми необхідними зв’язками.


Що стосується зв’язків, то тут наводимо їх тільки для А-0 діаграми. Всі ці зв’язки – граничні.


Вважаючи, що це основні гілки, що розвиваються на діаграмах декомпозиції, які визначають деталізацію цих зв’язків з диференціацією їх по ICOM групам (Input, Control, Output, Mechanism).


Перелік цих зв’язків наводяться в таблиці 1, згенерованої як звіт (Report) AllFusion Process Modeler; і на рис. 3.


Подальший розвиток наведених тут зв’язків буде полягати в:Таблиця 1. Зовнішні зв’язки промислового підприємства.


   

№№

Name

InputName

ControlName

Output Name

Mechanism Name

1.        


d Функціонування промислового підприємства


N Фінансові надходження, що забезпечують виробництво продукції та послуг


Вимоги власників і засновників підприємства


Вироблені продукція і послуги


Земля, будівлі та споруди, обладнання, ПЗ (в т.ч. ERP, CRM, TQM і ін

2.        d переробляються і поглинаються (у процесі виробництва товарів і послуг) ресурси


Вплив конкурентів


Обов’язкова зовнішня звітність та ін зовнішня інформація


N Персонал підприємства

3.        Інформація від бізнеспартнеров. У тому числі – інженерна.


Технічне управління


Відходи всіх видів


Дочірні та залежні підпр.

4.        Кадрове поповнення


D Нормативне правова база


N Фінансові витрати (платежі), що забезпечують виробництво підприємством продукції та послуг, повернення позикових коштів та ін


Склад Activities ПП

5.        Технічна, маркетингова, рекламна і ін інформація


Оперативне управління


Звернення до мережевих ресурсів


d Б / п по виробництву

6.        
Тактичне управління


Інформація бізнеспартнерам. У тому числі інженерна.


d Б / п технологічні

7.        
Стратегічне управління


Участь в управлінні дочірніми і залежними товариствами


d Постачальники ПКІ, обладнання, інструменту та ін

8.        
Вимоги ринку


Персонал вивільняється


Постачальники матеріалів і заготовок

9.        
Управління з боку основного та переважного суспільства (див. ст. 6 Закону про акц. Заг.)n CALS – партнери

10.     
Установчі документи підприємства11.     
d CALS – регламентація. При обміні інженерної інформацією.12.     
Зовнішня регламентація діяльності (дозвільна, нормативна, правова та ін)
 
THE APQC PROCESS CLASSIFICATION FRAMEWORK


Правове становище PCF визначається вказівкою в розділі RIGHTS AND PERMISSIONS на те, що © 2006 APQC. ALL RIGHTS RESERVED.


Проте: APQC encourages the wide distribution, discussion, and use of the PCF for classifying and de. ning processes. APQC grants permission for use and adaptation of the PCF for internal use. For external


use, APQC grants permission for publication, distribution, and use, provided that proper copyright acknowledgment is made to APQC. No modifications to the look or content should be made in external


venues. Please use the following text when reusing the PCF in external print or electronic content.


THE APQC PROCESS CLASSIFICATION FRAMEWORK


 
На рис. 4 наведено дерево вузлів розглянутої ФМ, з якої випливає, що запозичення з PCF зроблені дуже обмежено – тільки в межах верхнього рівня цього списку і часткової декомпозиції його функції «5. Виробляти і забезпечувати виробництво ». Причина такої вузькості цитати з PCF полягає в тому, що вона приведена лише в цілях демонстрації технології використання списку PCF.

Рис. 3. Верхня (ТОР) діаграма моделі функціонування промислового підприємства.


Треба відзначити, що склад зв’язків рис. 3 не претендує на абсолютну повноту і є запрошенням системним аналітикам до його розвитку і збереженню як методичного доробку поряд з іншими зберігаються заготовками фрагментів ФМ – таких як типові склади словників – наприклад словника Cost Center Dictionary, деякі топологічні фрагменти систем зв’язків та ін


   

Рис. 4. Діаграма “Дерево вузлів” (Node Tree Diagram).


Література за функціональним моделювання


1. Девід А.Марков і Клемент Л. МакГоуен. SADT. Методологія структурного аналізу і проектування. “Метатехнологія”. 1993.


2. К. Гейн, Т.Сарсон. Структурний системний аналіз: засоби та методи. Москва, “Ейтекс”, 1993.


3. С.В.Маклаков. BPwin і ERwin. CASE – засоби розробки інформаційних систем. Москва. “ДІАЛОГ-МИФИ”. 1999.


4. С.В.Маклаков. Створення інформаційних систем з AllFusion Modeling Suite. Москва. “ДІАЛОГ-МИФИ”. 2005.


5. В.І. Дубейковскій Практика функціонального моделювання з AllFusion Process Modeler 4.1. Де? Навіщо? Як? Москва. “ДІАЛОГ-МИФИ”. 2004.


6. С.В.Черемних та ін Структурний аналіз систем: IDEF-технології. Москва. “Фінанси та статистика”. 2001.


7. С.В.Черемних та ін Моделювання та аналіз систем. IDEF-технології: практикум. Москва. “Фінанси та статистика”. 2002.


8. В.І. Дубейковскій В. І. “Ефективне моделювання з AllFusion Process Modeler 4.1.4 і AllFusion PM”. Вид. “ДІАЛОГ-МИФИ”, 2007 рік 

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*