Аналітичні системи і сховища даних, Інші СУБД, Бази даних, статті

Напрямок сховищ даних і аналітичних систем є сьогодні для Oracle одним з найбільш пріоритетних. Будучи постачальником повного технологічного рішення в даній області, Oracle випускає нові продукти і постійно удосконалює існуючі.


В загальному вигляді технологія функціонування будь-якої корпоративної інформаційно-аналітичної системи полягає в наступному. Дані надходять із різних внутрішніх транзакційних систем, від підлеглих структур, від зовнішніх організацій відповідно до встановленого регламентом, формами і макетами звітності. Вся ця інформація перевіряється, узгоджується, перетвориться і поміщається в сховище і вітрини даних. Після цього користувачі за допомогою спеціалізованих інструментальних засобів отримують необхідну їм інформацію для побудови різних табличних і графічних уявлень, прогнозування, моделювання та виконання інших аналітичних задач.


Відповідно до цього основними функціями інформаційно-аналітичної системи є:Зазвичай для виконання цих функцій використовуються різні продукти, що призводить до ускладненої архітектурі системи, необхідності інтегрувати різнорідні інструментальні середовища, додаткових витрат на адміністрування, проблемам узгодження даних і метаданих на різних серверах.


Корпорація Oracle пропонує новий підхід до створення аналітичних систем – єдину і функціонально повну платформу для вирішення всіх перерахованих завдань.


Основою рішення є система управління базами даних Oracle 9i Database, за допомогою якої можна не тільки надійно зберігати величезні обсяги аналітичної інформації, а й ефективно виконувати процедури отримання даних з різнорідних джерел, погоджувати, агрегувати і перетворювати ці дані в аналітичну інформацію, завантажувати її в сховище. Крім того, засобами цього ж продукту підтримуються різні методи аналізу даних, включаючи багатомірний аналіз, прогнозування, пошук закономірностей. Всі ці функції реалізуються описаними нижче спеціальними компонентами Oracle 9i:


Компонент Data Warehouses об’єднує ті можливості сервера Oracle, які призначені для побудови та ефективного використання сховищ даних. Режими функціонування бази даних для аналітичних задач докорінно відрізняються від ситуації в системах транзакційної обробки (OLTP). Вони вимагають спеціальних налаштувань параметрів, методів індексування і обробки запитів. Починаючи з Oracle7, в СУБД Oracle стали з’являтися нові засоби, за допомогою яких вдосконалювалася роботи бази в режимі сховищ і вітрин даних. До їх числа відносяться паралельна обробка запитів, що дозволяє найбільш повно використовувати можливості багатопроцесорних апаратних платформ, ефективні бітові (bitmap) індекси та спеціалізовані алгоритми виконання запитів, такі як хеш-з’єднання (hash joins), які багаторазово підвищили продуктивність обробки аналітичних запитів. В СУБД Oracle є потужна можливість секціонування даних (partitioning), що полегшує управління і значно прискорює обробку дуже великих таблиць і індексів. Крім того, з’явилися нові схеми оптимізації, які перетворюють запити до типу “зірка”, що дозволяє уникнути ресурсоемкого повного з’єднання довідкових таблиць. Одним з найважливіших удосконалень в цьому ж напрямку є технологія управління сумарними даними на основі матеріалізованих представлень (materialized views). Аналізуючи статистику роботи системи, СУБД рекомендує адміністратору необхідні агрегати, автоматично їх створює і періодично оновлює. Потім при виконанні запитів з агрегування система автоматично переписує їх таким чином, щоб вони зверталися до сумарних даних, що зберігаються в матеріалізованих виставах. Такий підхід різко, іноді на кілька порядків, підвищує продуктивність сховища даних для кінцевих користувачів. Серед інших технологій, пов’язаних з швидкодією в аналітичних задачах, – функціональні індекси, спеціальні операції для обчислення підсумків і подітогов в звітах, широкий спектр вбудованих аналітичних функцій і ряд інших.


ETL компонент – Це розширення стандартних засобів СУБД Oracle додатковими командами та засобами, корисними для задач збору та перетворення даних. До таких засобів відносяться зовнішні таблиці, автоматична фіксація зміни даних (change data capture), табличні функції, одночасне введення і коректування даних, введення даних в кілька таблиць та ін


Опція OLAP Services дозволяє зберігати і обробляти багатовимірну інформацію на тому ж сервері баз даних, де знаходиться реляційне сховище. За функціональним можливостям OLAP Services порівнянні з багатовимірної СУБД Oracle Express і по-суті завершують процес інтеграції технології Oracle Express c реляційних сервером Oracle Database. Засоби OLAP Services підтримують в повному обсязі основна мова сервера Express, а для існуючих баз даних Express забезпечується їх міграція в СУБД Oracle.


Засобами опції Oracle9i Data Mining реалізується технологія data mining, з допомогою якої у великих обсягах інформації можна автоматично виявити закономірність і взаємозв’язку, корисні для прийняття управлінських рішень.


Для розробки та розгортання сховищ і вітрин даних призначений Oracle Warehouse Builder, Який являє собою інтегровану CASE-середу, орієнтовану на створення інформаційно-аналітичних систем. Засобами цього продукту можна проектувати, створювати та адмініструвати сховища і вітрини даних, розробляти і генерувати процедури витягання, перетворення і завантаження даних з різних джерел, ефективно управляти метаданими. Стандарти Common Warehouse Model, що лежать в основі репозиторію Oracle Warehouse Builder, забезпечують його інтеграцію з різними аналітичними інструментальними засобами як Oracle, так і інших фірм.


Для організації доступу з робочих місць аналітиків до даних сховища та вітрин використовуються спеціалізовані робочі місця, підтримують необхідні технології як оперативного, так і довгострокового аналізу. Аналітична діяльність в рамках корпорації досить різноманітна і визначається характером вирішуваних завдань, організаційними особливостями компанії, рівнем і ступенем підготовленості аналітиків. У зв’язку з цим сучасний підхід до інструментальних засобів аналізу не обмежується використанням якоїсь однієї технологи. В даний час прийнято розрізняти чотири основні види аналітичної діяльності:Кожна з цих технологій підтримується продуктами Oracle: для стандартної звітності використовується Oracle Reports, для формування нерегламентованих звітів і запитів – Oracle Discoverer, для складного багатовимірного аналізу – опція сервера Oracle9i OLAP Services разом з JDeveloper і BI Java Beans або лінія продуктів Oracle Express, а для задач “витягання знань” – опція Oracle Data Mining.


Найважливішою рисою аналітичних інструментальних засобів і додатків Oracle є їх готовність до роботи в середовищі Web. Менеджери і аналітики, де б вони не знаходилися, можуть отримувати інформацію з Сховищ і вітрин даних в захищеній Інтранет-архітектурі за допомогою сервера додатків Oracle9i Application Server.


Крім власне продуктів, що забезпечують повне рішення для корпоративної інформаційно-аналітичної системи, корпорація Oracle пропонує оригінальну методологію виконання проекту зі створення та супроводження таких систем. Ця методологія називається Data Warehouse Method (DWM) і є частиною загального підходу Oracle до проектування та реалізації різних проектів.


——————————————————————————–


Компоненти Oracle9i для створення сховищ даних


Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*