Деякі особливості впровадження ERP систем на російських підприємствах, Інформаційні системи, Бази даних, статті

www.profi-club.kiev.ua

Неможливість повноцінного та ефективного застосування технологій електронного бізнесу на підприємстві у відсутності чіткої налагодженої системи автоматизації управління, є одним з найбільш істотних стримуючих факторів розвитку інтернет-бізнесу в Росії.


Фактично комплексне застосування технологій електронного бізнесу, а тільки таке рішення може забезпечити реальне зниження операційних витрат для підприємства, ліквідує чітко окреслені межі між зовнішньою і внутрішнім середовищем компанії. При старих методах ведення бізнесу, за рахунок закритості внутрішнього середовища компанії, менеджери можуть нівелювати недоліки внутрішніх бізнес-процесів і забезпечувати прийнятне якість виконання контрактів на поставку продукції та взаємовідносин з постачальниками. За рахунок застосування інтернет-технологій всі внутрішні недоліки бізнес процесів стають автоматично зовнішніми і можливості менеджменту по “ручному розрулювання” проблемних ситуацій зводиться до мінімуму. При цьому подібні дії призводять не до зменшення, а до значного збільшення операційних витрат, і за певних умов часто просто “заклинюють” систему управління підприємством.

Вище позначене твердження, про наявність прямого зв’язку між ефективністю застосування технологій електронного бізнесу та наявністю на підприємстві розвиненою, комплексної системи автоматизації управління, досить докладно і повно обгрунтовано в статті “Мета визначає засоби” Олександра Поваляєва, опублікованій в журналі “Експерт” № 6 від “12” лютого 2001 року. Тому, не бажаючи повторюватися у приведенні аргументів, обгрунтовують дану точку зору, в продовження розпочатої теми, розглянемо деякі особливості впровадження систем автоматизації управління підприємством (ERP / MRP-подібних систем).

Технічна установка і налагодження – це тільки перший етап впровадження системи

Після технічної установки системи, навчання персоналу та успішного завершення декількох тестуючих реальних прогонів в більшості випадків процес впровадження системи автоматизації управління на підприємстві вважається закінченим. Однак це тільки початок – перший етап впровадження системи (найбільш видимий і відчутний). На наступному етапі необхідно вирішити не менш важливе завдання – гармонійно і безконфліктно інтегрувати дану систему в корпоративну культуру компанії. Після технічної установки системи автоматизації управління підприємством у внутрішньому середовищі компанії виникають додаткові конфлікти, починаючи з міжособистісних, і закінчуючи міжгруповими. Під впливом цих конфліктів, всередині організації з’являються окремі люди і неформальні групи нелояльно налаштовані до системи. Неприйняття персоналом нововведення може приймати різні форми, починаючи від відкритого вираження невдоволення і відмови від використання системи, подібних наступного “Ми 30 років працювали без цього, так навіщо нам зайві клопоти?”, до прихованого, пасивного саботажу.

Сучасні системи автоматизації управління виробництвом вельми чутливі до подібних явищ. В їх основу покладено принцип злагодженої та належної роботи всіх підрозділів підприємства (блоків системи) і збій в одному з них призводить до помилок в інших, що в результаті призводить до некоректності отриманих вихідних даних. А це, з урахуванням вищевказаного неоднозначного ставлення працівників до системи, в свою чергу призводить до зростання нелояльності персоналу до системи. Таким чином виникає зворотна позитивна зв’язок, коли незначне відхилення на вході при проходженні через систему посилюється і подається знову на вхід, що призводить до ще більшого неузгодженості системи і помилковим вихідним результатам.

Тому одним з основних завдань розв’язуваних менеджерами компанії на даному етапі впровадження системи автоматизації управління підприємством є модифікація корпоративної культури, відповідно до вимог системи, зниження рівня конфліктності і нелояльності персоналу до системи, виявлення виникаючих конфліктів всередині компанії, визначення їх природи та усунення останніх.

Від успішності рішення цього завдання, в значній мірі залежить, то наскільки успішним буде весь проект по впровадженню системи автоматизації управління підприємством і чи вдасться домогтися очікуваного ефекту. Найчастіше невирішеність цієї проблеми призводить до того, що, витративши значні ресурси і реалізувавши технічно правильну систему автоматизації управління підприємством, не вдається досягти очікуваних результатів, після чого менеджери приймають рішення про неефективність подібної системи для компанії і відмовляються від її подальшої експлуатації.

За складністю і ресурсоємності дана задача може змагатися з попереднім етапом. І якщо при всій своїй значній складності етап технічного впровадження системи автоматизації управління підприємством має нехай і складні, але чітко формалізовані шляхи вирішення, то завдання по модифікації корпоративної культури стандартних і універсальних рішень не має. Іншими словами впровадження сучасної ERP подібної системи на російському підприємстві, де відсутні системи автоматизації управління попередніх поколінь, це проект революційних змін не тільки бізнес процесів компанії, але і корпоративної культури. Найчастіше саме даний фактор, є визначальним відмова від впровадження сучасної ERP системи.

Використання “еволюційної” моделі впровадження системи має ряд переваг перед “Революційної”

Проте, згадуючи історію розвитку систем автоматизації управління підприємством від MRP до ERP і аналізуючи досвід впровадження подібних систем, можна зробити висновок про те, що в деяких випадках гострота вищевказаної проблеми може бути знижена за рахунок відмови від “революційного” шляху впровадження на користь “еволюційного”. Це істотно спрощує задачу менеджерам по модифікації корпоративної культури, а також дозволяє більш ефективно вирішити ще ряд завдань в рамках проекту по впровадженню системи. Пояснимо це твердження.

Дійсно, якщо згадати, як відбувався розвиток від MRP до ERP, то вийде що з кожним етапом розвитку, система ускладнювалася, обростала новими функціональними блоками і можливостями, використовуючи попередню як складову частину наступного. Для прикладу розглянемо перехід від MRP до MRP II.

Виникнення MRP було обумовлено бажанням оптимізувати виробничі витрати, пов’язані із закупівлею, зберіганням сировинних матеріалів, запчастин і складальних вузлів, а також мати зручний інструментарій з планування та управління матеріальними запасами виробництва.

MRP

Планування матеріальних потреб виробництва (MRP) – це комп’ютерна система, розроблена для управління і планування виробничих запасів залежного попиту (тобто сировинних матеріалів, запчастин і складальних вузлів).

MRP починається зі створення графіка первинного продукту, який потім перетворюється в графік потреб у вузлах, деталях і сировинних матеріалах, необхідних для виробництва кінцевого виробу в заданий період часу. Таким чином, MRP розроблений для відповіді на три питання: що потрібно? скільки потрібно? коли це буде потрібно?

Первинними вхідними параметрами для MRP є: список матеріалів, що визначають склад кінцевого продукту; контрольний графік, що визначає, скільки буде потрібно кінцевого продукту, і коли; інформація про виробничі ресурси, яка вказує кількість готівкових запасів і заказов.Ета інформація обробляється для визначення чистих виробничих потреб для кожного періоду запланованого виробничого циклу.

Вихідні дані процесу MRP включають графіки замовлень, накладні, можливі зміни, висновків по виробничому контролю, планування та з непередбачених ситуацій. На підставі вищесказаного можна стверджувати про те, що використання “еволюційної” моделі впровадження системи автоматизації управління підприємством в деяких випадках цілком виправдано і не призводить до збільшення вартості технічного рішення, а швидше навпаки дозволяє більш продумано визначити необхідну конфігурацію системи, відмовитися від зайвої функціональності за рахунок чого зменшити ці витрати. Крім цього “еволюційна” модель впровадження системи дозволяє поступово впроваджувати систему по частинах, знімаючи більшу частину внутрішньоорганізаційних конфліктів, швидко діагностувати та вирішувати виникаючі проблеми впровадження системи, які інакше було б важко навіть виявити. А також дозволяє плавно проводити організаційні зміни і модифікувати корпоративну культуру, що є одним з необхідних умов успішності проекту по впровадженню системи автоматизації управління підприємством.

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*