Дослідження російських систем електронного документообігу, Інформаційні системи, Бази даних, статті

Дослідження проводилося на факультеті “Обчислювальні машини і системи” (ВМС) Московського інституту радіотехніки, електроніки і автоматики (МІРЕА) на основі відкритої інформації, представленої на сайтах компаній розробників в мережі Інтернет, демо-версій, а так само в результаті контактів з представниками розробників СЕД. Оскільки інформація, розміщена на сайтах розробників не завжди відображає повний функціонал СЕД, то з точки зору об’єктивності інформації варто зазначити, що інформація, отримана з наданих демо-версій СЕД відображає більш точно функціонал в порівнянні з тим, який був отриманий з аналізу “презентацій” і “керівництв користувачів” СЕД.


Коментар експерта ITeam: Якщо “електронної документообіг” – вже знайоме для російських менеджерів поняття, то Enterprise Content Management (ECM) – поки для більшості словосполучення невідоме. Перекладаючи його не дослівно, а зі збереженням сенсу, ми отримаємо наступне: “уміння поводитися з неструктурованою корпоративною інформацією”. ECM – це комплексний підхід до накопичення і систематизації неструктурованої інформації з підтримкою бізнес-процесів підприємства.
На відміну від більшості російських систем електронного документообігу, які походять від рішень з автоматизації діловодства, рішення на основі концепції ECM дозволяє створити єдину корпоративну систему управління бізнес-процесами, забезпечити ефективну спільну роботу різних додатків.

Ігор Пашанін


На підставі отриманих даних сформована діаграма “Ціна / Функціонал”. На діаграмі кожній СЕД відповідає певна геометрична фігура, по розташуванню якої можна зробити висновок про співвідношення “Ціна / Функціонал” тієї чи іншої системи. Чим ближче СЕД розташована до “Точці ідеального рішення”, що представляє собою максимум функціональності при мінімумі фінансових витрат, тим привабливіше виглядає дане рішення для споживачів програмного продукту.Вартість рішень


При формуванні цін по кожному програмному продукту застосовувалося правило “весь функціонал на кожному робочому місці”, тобто спочатку проводився розрахунок всього пропонованого функціоналу в рамках СЕД для одного робочого місця, після чого це значення множилося на 50. Даний підхід покликаний об’єктивно оцінити ситуацію, при якій організації, що використовує СЕД, довелося б придбати всю пропоновану функціональність для кожного робочого місця. На практиці, швидше за все ніхто не стане купувати, наприклад, робоче місце “Архіваріуса” для всіх 50 користувачів, але для об’єктивного стравненію застосована однакова шкала до всіх досліджуваних програмним продуктам.


Значення 0,00 в більшості випадків, проставлено тому, що від розробників не було отримано конкретної інформації, тому значення 0,00 варто розглядати як “за домовленістю”.


Вартість ліцензій на ПЗ і робіт з впровадження та технічного супроводу, в кожному конкретному випадку може змінюватися в залежності від “набору модулів і функціоналу” і тому для уточнення вартості інтерсуемого рішення слід звертатися до розробників або їх уповноваженим представникам.


Продукти впорядковані за зростанням загальної вартості.

Найменування
системи електронного документообігу
 
Вартість ліцензій для одночасної роботи 50 користувачів, що використовують повний функціонал системи, $  Вартість впровадження,
$ / Год
 
Вартість навчання,
$ / Год
 
Вартість технічної підтримки
за 1 рік, $ (від)
 
Вартість оновлення системи, $  Вартість замовлених доробок,
$ / Год
 
Всього, $ 
МОТИВ 2 300,00 33,05 21,00 968,65 550,00 30,00 3 902,70
CORPORATE BUSINESS 3 499,00 30,00 30,00 360,00 200,00 25,00 4 144,00
PayDox 5 000,00 40,00 40,00 0,00 2 500,00 30,00 7 610,00
СУПЕР 5 995,00 40,00 40,00 0,00 1 600,00 40,00 7 715,00
NAUDOC 6 333,00 17,00 17,00 1 837,00 0,00 0,00 8 204,00
Effect Office 6 295,36 17,86 17,86 1 259,07 1 573,84 17,86 9 181,85
ДЕЛО 10 245,16 37,06 26,48 2 049,03 0,00 50,00 12 407,73
jDocflow 10 000,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 40,00 13 040,00
DocsVision 9 200,00 30,00 20,00 1 800,00 2800,00 40,00 13 890,00
ІНТАЛЄВ-Документообіг 17 500,00 0,00 0,00 2 625,00 0,00 75,00 20 200,00
OPTIMA-WORKFLOW 18 200,00 0,00 15,00 2 400,00 5 460,00 30,00 26 105,00
ЕВФРАТ-Документообіг 27 400,00 0,00 15,00 5 480,00 0,00 0,00 32 895,00
LanDocs 33 735,00 50,00 0,00 6 675,00 0,00 40,00 40 500,00
DIRECTUM 38 855,00 20,00 12,00 7 771,00 0,00 20,00 46 678,00
Avacco 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00
БОСС-Референт 42 000,00 0,00 0,00 8 400,00 0,00 0,00 50 400,00

Функціональність


При дослідженні функціональності продуктів була зроблена спроба оцінити ефективність роботи системи не тільки якісно, ​​але й кількісно. Для цього були обрані найбільш об’єктивні критерії функціональності і залежно від того задовольняє система даним критерієм чи ні, у відповідну клітинку ставилося або плюс або мінус. Деякі осередки супроводжено коментарями.


Продукти впорядковані за спаданням загальної функціональності.
Найменування
системи електронного документообігу
 
Що являє собою оброблюваний “електронний документ” в СЕД?  Що виступає в якості сховища документів?  Що виступає в якості сховища шаблонів документів?  Що виступає в якості сховища архівних документів?  Наявність механізмів автоматичного архівування електронних документів  Якщо використовуються ЕЦП, то які саме? 
CORPORATE BUSINESS Файл
будь-якого розширення
СУБД MS SQL Server та ж
СУБД MS SQL Server
Архівні БД MS SQL Server – за кожен календарний рік своя БД (-)
Заплановано до реалізації
(+)
PGP,
CryptoC,
CryptoPRO,
CryptoCOM
DocsVision Файл
будь-якого розширення

СУБД MS SQL Server і / або файлові каталоги
та ж
СУБД MS SQL Server
не позначено підтримки роботи з архівними даними (-) (+)
CryptoPRO
LanDocs Файл
будь-якого розширення
СУБД MS SQL Server
/Oracle
файлові каталоги та ж
СУБД MS SQL Server
/Oracle
(+)
Можливість налаштування по подіях
(+)
CryptoPRO,
Верба,
LanCrypto
БОСС-Референт Файл
будь-якого розширення
СУБД Lotus Notes / Domino та ж
СУБД Lotus Notes / Domino
Стороння розробка: Система електронного архіву SAPERION (-)
Можливо тільки при використанні системи електронного архіву SAPERION
(+)
Верба,
Криптон,
CryptoPRO,
Домен-К
DIRECTUM Файл і поля на обліковій картці СУБД MS SQL Server
та ж
СУБД MS SQL Server
не позначено підтримки роботи з архівними даними (-) (+)
CryptoPRO,
LanCrypto
ДЕЛО Файл
будь-якого розширення
БД системи ДЕЛО
або, при використанні MS SQL – файлові каталоги
та ж
БД системи ДЕЛО
або, при використанні MS SQL – файлові каталоги
Архівні дані окремо не виділяються з основного сховища (-) (+)
CryptoPRO
NAUDOC Файл
будь-якого розширення
FreeBSD та ж
FreeBSD
та ж
FreeBSD
(-) (-)
не позначено які саме ЕЦП можуть використовуватися
ЕВФРАТ-Документообіг Файл + текстові поля на картці + додаткові атрібуи СУБД “Ніка”.
В рамках проектного рішення може бути реалізована на базі СУБД Oracle або MS SQL Server
 
не позначено сховища шаблонів документів та ж
СУБД “Ніка”
(+) (+)
немає даних
СУПЕР Файл
будь-якого розширення
СУБД LotusDomino та ж
СУБД LotusDomino
не позначено підтримки роботи з архівними даними (-) (+)
свій RSI
PayDox Файл
будь-якого розширення
файлові каталоги файлові каталоги файлові каталоги (-) (-)
опціонально можна вбудувати
ІНТАЛЄВ-Документообіг Файл
будь-якого розширення

СУБД MS SQL Server і / або файлові каталоги
та ж
СУБД MS SQL Server і / або файлові каталоги
БД 1С: Архів
MS SQL Server і / або файлові каталоги
(+) (-)
опціонально можна вбудувати
OPTIMA-WORKFLOW Файл
будь-якого розширення
СУБД MS SQL Server, Oracle 9i, IBM DB2 Database Системна бібліотека шаблонів та ж
СУБД MS SQL Server, Oracle 9i, IBM DB2 Database
(+) (+)
CryptoPRO
МОТИВ Файл
будь-якого розширення
FreeBSD та / або файлове сховище в мережі та ж
FreeBSD та / або файлове сховище в мережі
не позначено підтримки роботи з архівними даними (-) (+)
CryptoPRO
Effect Office Файл + текстові поля на картці + додаткові атрібуи MS SQL server та ж
MS SQL server
Архівні дані окремо не виділяються з основного сховища БД. (-) (-)
опціонально можна вбудувати
jDocflow Файл
будь-якого розширення

СУБД MS SQL Server і / або файлові каталоги
та ж
СУБД MS SQL Server і / або файлові каталоги
не позначено підтримки роботи з архівними даними (-) (-)
опціонально можна вбудувати
Avacco Файл
будь-якого розширення
MS SQL server та ж
MS SQL server
не позначено підтримки роботи з архівними даними (+) (-)
Найменування
системи електронного документообігу
 
На що саме накладається ЕЦП?  Авторизація за паролем  Windows-авторизація  Створення нових сутностей: Організаційна структура  Створення нових сутностей: Типи документарних карток  Створення нових сутностей: Типи карток завдань
/ Доручень
/ Розпоряджень
 
CORPORATE BUSINESS (+)
на оброблюваний файл
(+) (+) (+) (+) (+)
DocsVision (+)
на оброблюваний файл
(-) (+) (+) (+) (+)
LanDocs (+)
на оброблюваний файл
(+) (+) (+) (+) (+)
БОСС-Референт (+)
на оброблюваний файл
(+) (-) (+) (+) (+)
DIRECTUM (+)
немає даних
(+) (+) (+) (+) (+)
ДЕЛО (+)
на оброблюваний файл
(+) (-) (+) (+) (+)
NAUDOC (-) (+)
основанно на. htaccess
(-) (+) (+) (+)
ЕВФРАТ-Документообіг (+)
немає даних
(+) (-) (+) (+) (+)
СУПЕР (+)
на оброблюваний файл
(+) (+) (+) (+) (+)
PayDox (-) (+) (-) (+) (+)
Довідник категорій документів
(+)
Довідник категорій документів
ІНТАЛЄВ-Документообіг (-) (+) (-) (+) (+) (+)
OPTIMA-WORKFLOW (+)
на оброблюваний файл
(+) (+) (+) (+) (+)
МОТИВ (+)
на оброблюваний файл
(+) (+) (+) (+) (+)
Effect Office (-) (+) (-) (+) (+) (+)
jDocflow (-) (+) (-) (+) (+) (+)
Avacco (-) (+) (-) (+) (+) (+)
Найменування
системи електронного документообігу
 
Створення нових сутностей: Номенклатура справ  Створення нових сутностей: Номенклатура проектів  Створення нових сутностей: Типи клієнтів / контрагентів  Варіанти введення документів в СЕД: Створення  Варіанти введення документів в СЕД: Прикріплення  Варіанти введення документів в СЕД: Сканування 
CORPORATE BUSINESS (+)
Ієрархічна структура
(+)
Ієрархічна структура
(+)
Ієрархічна структура
(+) (+) (+)
DocsVision (+)
Ієрархічна структура
(+)
Ієрархічна структура
(+)
Список
(+) (+) (+)
LanDocs (+)
Список
(+)
Ієрархічна структура
(+)
Ієрархічна структура
(+) (+) (+)
БОСС-Референт (+)
Ієрархічна структура
(+)
Ієрархічна структура
(+)
Список
(+) (+) (+)
DIRECTUM (+)
Список
(+) (+)
Список
(+) (+) (+)
ДЕЛО (+)
Список
(+) (-) (+) (+) (+)
NAUDOC (+) (+) (+) (+) (+) (-)
ЕВФРАТ-Документообіг (+)
Список
(-) (+) (+) (+) (+)
СУПЕР (+)
Ієрархічна структура
(+)
Ієрархічна структура
(+)
Список
(+) (+) (+)
PayDox (+)
Список
(+)
Список
(+)
Список
(+) (+) (+)
можливо тільки за рахунок встановлення на клієнтському ПК ActiveX компонента PayDox Client
ІНТАЛЄВ-Документообіг (+) (+) (+) (+) (+) (+)
OPTIMA-WORKFLOW (+) (+) (-) (+) (-) (+)
МОТИВ (-) (+)
Список
(+) (+) (+) (-)
Effect Office (-) (-) (-) (+) (+) (+)
jDocflow (-) (-) (-) (+) (+) (+)
Avacco (-) (-) (-) (+) (+) (+)
Найменування
системи електронного документообігу
 
Ведення секретного діловодства
(Грифи секретності)
 
Автоматичне збереження всіх редакцій документа  Можливість “відкату” до будь-якої ранньої редакції документа  Многостадийность обробки документів  Многостадийность обробки завдань
/ Доручень
/ Розпоряджень
 
Наявність “жорстких” маршрутів 
CORPORATE BUSINESS (+) (+) (+) (+)
Відхилено
На складанні
На підпису
У дії
В архіві
(+)
Відхилено
На складанні
Виконується
Виконано
В архіві
(+)
DocsVision (-) (+) (+) (+)
Розробка
Корекція
Узгодження
Затвердження
(+) (+)
LanDocs (+) (+) (+) (-)
не позначена многостадийность обробки
(-)
не позначена многостадийность обробки
(+)
БОСС-Референт (-) (-)
Зберігається лише історія по редакціям
(-) (+)
Вхідні
Вихідні
На складанні
На погодженні
В архіві
(+)
Вхідні
Вихідні
На складанні
На погодженні
В архіві
(+)
DIRECTUM (-) (+) (+) (+)
У розробці
Чинна
Застаріла
(+)
В роботі
Виконана
(+)
ДЕЛО (+) (+) (+) (-)
Тільки технологічні стадії:
Реєстрація
Виконання
Розсилка
(-)
Тільки технологічні стадії:
Реєстрація
Виконання
Розсилка
(-)
NAUDOC (-)
Можливо тільки
обмеження прав
по створеним категоріям
(+) (+) (+)
Підготовка
На погодженні
На підписанні
Затверджено
В архіві
(+)
Підготовка
На погодженні
На підписанні
Затверджено
В архіві
(+)
ЕВФРАТ-Документообіг (+) (-) (-) (+)
Не розпочато
Виконаний
Припинено
Вилучений
(+)
Не розпочато
Готово
Виконано
Припинено
Вилучено
(+)
СУПЕР (-) (-) Зберігається лише історія по редакціям (-) (+)
У дію
На обробці
На доопрацюванні
Відхилено
В архіві
(+)
У дію
На обробці
На доопрацюванні
Відхилено
В архіві
(+)
PayDox (-) (-) (-) (+)
На виконанні
Затверджено
(+)
На виконанні
Затверджено
(+)
ІНТАЛЄВ-Документообіг (-) (+) (+) (-)
не позначена многостадийность обробки
(-)
не позначена многостадийность обробки
(+)
OPTIMA-WORKFLOW (-) (+) (+) (+) (-)
не позначена многостадийность обробки
(+)
МОТИВ (-) (+) (+) (+) (+) (+)
Effect Office (+) (+)
не більше 99 версій документа
(+) (+)
В роботі
Вхідні
Вихідні
За розкладом
Відпрацьовані
(+)
В роботі
Вхідні
Вихідні
За розкладом
Відпрацьовані
(+)
jDocflow (-) (+) (+) (+) (+) (+)
Avacco (-) (+) (+) (-)
не позначена многостадийность обробки
(-)
не позначена многостадийность обробки
(-)
Найменування
системи електронного документообігу
 
Наявність “гнучких” маршрутів  Наявність “персональних” маршрутів  Наявність “погоджують” підписів  Неалічіе “вирішальних” підписів  Формування “Списку розсилки”  Системні повідомлення (вбудовані) 
CORPORATE BUSINESS (+) (+) (+) (+) (+) (+)
DocsVision (+) (+) (+) (+) (+) (+)
LanDocs (+) (-) (+) (+) (+) (+)
БОСС-Референт (+) (+) (+) (+) (+) (+)
DIRECTUM (+) (+) (+) (-) (+) (+)
ДЕЛО (-) (-) (+) (+) (+) (+)
NAUDOC (+) (-) (+) (+) (+) (+)
тільки для win2000/XP
ЕВФРАТ-Документообіг (+) (-) (+) (+) (+) (+)
СУПЕР (+) (+) (+) (-) (+) (-)
PayDox (+) (-) (+) (-) (+) (-)
ІНТАЛЄВ-Документообіг (-) (-) (+) (+) (+) (+)
OPTIMA-WORKFLOW (+) (-) (+) (-) (-) (+)
МОТИВ (+) (-) (+) (-) (+) (-)
Effect Office (+) (-) (+) (+) (+) (+)
jDocflow (-) (-) (+) (+) (+) (+)
Avacco (-) (-) (+) (+) (+) (+)
Найменування
системи електронного документообігу
 
Повідомлення по ел. поштою  Можливість налаштування користувацьких повідомлень  Механізм контролю документів і завдань  Фільтрація і
реквізитний пошук по різних полях
 
Вбудований механізм пошуку в прикріплених файлах  Облік місця зберігання оригіналів документів 
CORPORATE BUSINESS (+) (+)
Налаштування виводу, пріоритету і тексту
(+)
За терміном
За Кураторові
(+) (+)
Вбудована власна розробка, оптимізована для роботи з кирилицею
(+)
DocsVision (+) (+) (+) (+) (-)
Стороннє ПЗ: MS Search
Для повнотекстового пошуку з урахуванням морфології мови пропонується використовувати сторонній продукт
(+)
LanDocs (+) (+) (+) (+) (+)
Вбудована власна розробка
(+)
БОСС-Референт (+) (+) (+)
За терміном
За Кураторові
(+) (+)
Вбудована власна розробка LotusDomino
(+)
DIRECTUM (+) (+) (+) (+) (-)
Стороннє ПЗ: MS Search
Для повнотекстового пошуку з урахуванням морфології мови пропонується використовувати сторонній продукт –
RCO for BackOffice
(+)
ДЕЛО (+) (+)
Налаштування параметрів повідомлень
(+)
За терміном
За відповідальним виконавцям
(+) (-)
Стороннє ПЗ: MS FindFast
Для повнотекстового пошуку з урахуванням морфології мови пропонується використовувати сторонній продукт
(+)
NAUDOC (+) (+) (+) (+) (-)
Стороннє ПЗ: нед даних яке саме
(+)
ЕВФРАТ-Документообіг (+) (+) (+) (+) (+) Вбудована власна розробка (+)
СУПЕР (+) (+)
Налаштування виводу
(+)
За терміном
За Кураторові
(+) (+)
Вбудована власна розробка LotusDomino
(+)
PayDox (+) (+)
Є можливість повідомлень по SMS
(+)
За терміном
(+) (-)
Стороннє ПЗ: немає даних
Реалізується за допомогою служби індексування за каталогами з підтримкою морфології російської мови
(+)
ІНТАЛЄВ-Документообіг (+) (+)
Налаштування виводу
(+)
За терміном
(+) (-)
Стороннє ПЗ: MS Search
Для повнотекстового пошуку з урахуванням морфології мови пропонується використовувати сторонній продукт
(+)
OPTIMA-WORKFLOW (-) (+) (+) (+) (-)
Стороннє ПЗ: ABBYY: Retrieval & Morphology 4.0 Engine
(+)
МОТИВ (+) (+) (+) (+) (-)
Стороннє ПЗ: MS Search
Для повнотекстового пошуку з урахуванням морфології мови пропонується використовувати сторонній продукт
(-)
Effect Office (+) (+) (+)
За терміном
За відповідальним виконавцям
(+) (-)
Стороннє ПЗ: MS Search
Для повнотекстового пошуку з урахуванням морфології мови пропонується використовувати сторонній продукт
(-)
jDocflow (+) (+)
Налаштування виводу
(+)
За терміном
(+) (-)
Стороннє ПЗ: MS Search
Для повнотекстового пошуку з урахуванням морфології мови пропонується використовувати сторонній продукт
(+)
Avacco (+) (+)
Налаштування виводу і тексту
(+)
За терміном
(+) (-) (-)
Найменування
системи електронного документообігу
 
Облік переміщення оригіналів документів з місця на місце  Механізм формування звітності про робочий час користувача  Режим роботи заступників: доступ до документів замещаемого  Режим роботи заступників: повідомлення за документами замещаемого  Механізм звітності: текстовий редактор  Механізми звітності: табличний редактор 
CORPORATE BUSINESS (+) (+) (+) (+) (+)
зовнішній редактор:
MS WORD
(+)
зовнішній редактор:
MS EXCEL
DocsVision (+) (+) (+) (+) (+)
зовнішній редактор:
MS WORD
(+)
зовнішній редактор:
MS EXCEL
LanDocs (+) (-) (+) (+) (+)
виклик функцій LanDocs з текстового редактора MS Word.
(+)
виклик функцій LanDocs з текстового редактора MS Excel.
БОСС-Референт (+) (+) (+) (+) (+)
вбудований генератор звітів Report “sMan
(Не входить в стандартну поставку)
(+)
вбудований генератор звітів Report “sMan
(Не входить в стандартну поставку)
DIRECTUM (+) (-) (+) (+) (+)
встроєний редактор
(+)
зовнішній редактор:
MS EXCEL
ДЕЛО (+) (-) (+) (+) (+)
Підсистема “Звітні форми”
(+)
Підсистема “Звітні форми”
NAUDOC (+) (+) (+) (-) (+)
зовнішній редактор:
MS WORD
(+)
зовнішній редактор:
MS EXCEL
ЕВФРАТ-Документообіг (+) (-) (-) (-) (+)
вбудований редактор
(+)
вбудований редактор
СУПЕР (+) (-) (-) (-) (+)
зовнішній редактор:
MS WORD
(+)
зовнішній редактор:
MS EXCEL
PayDox (-) (+) (+) (+) (+)
зовнішній редактор:
MS WORD
(+)
зовнішній редактор:
MS EXCEL
ІНТАЛЄВ-Документообіг (+) (-) (-) (-) (+)
вбудований редактор
(+)
вбудований редактор,
зовнішній редактор:
MS EXCEL
OPTIMA-WORKFLOW (+) (-) (-) (-) (+)
зовнішній редактор:
MS Word
WordPad
вбудований редактор:
Crystal Reports
(+)
зовнішній редактор:
MS Excel
МОТИВ (-) (-) (-) (-) (+)
зовнішній редактор:
MS WORD
(+)
зовнішній редактор:
MS EXCEL
Effect Office (-) (-) (-) (-) (+)
Вбудована підсистема звітності
(+)
зовнішній редактор:
MS EXCEL
jDocflow (+) (-) (-) (-) (+)
MS Word і Adobe
(+)
зовнішній редактор:
MS EXCEL
Avacco (-) (-) (+) (+) (+)
зовнішній редактор:
MS WORD
(+)
зовнішній редактор:
MS EXCEL
Найменування
системи електронного документообігу
 
Можливості інтеграції з іншим ПО (яким саме)  Механізми автоматичного імпорту документів  Механізми автоматичного імпорту шаблонів документів  Адміністрування доступу до функцій  Адміністрування доступу до документів / задачам / дорученнями / розпорядженням  Можливості інтеграції з поштовими клієнтами (якими саме) 
CORPORATE BUSINESS (+)
Microsoft Office,
1С,
FineReader,
kliko.exe
(+) (+) (+)
Іменна адміністрування
(+)
Рольовий адміністрування
(+)
Microsoft Outlook
Microsoft Express
LotusNotes
The Bat!
DocsVision (+)
1C, Microsoft Office, FineReader
(+) (+) (+)
Адміністрування здійснюється на сервері
(+) (+)
Microsoft Outlook
LanDocs (+)
Microsoft Office, 1С,
FineReader (якщо не купувати ліцензію на окрему власну систему сканування документів).
(+) (+) (+)
Іменна адміністрування при використанні окремого модуля системного адміністратора
(+)
Рольовий адміністрування
(+)
MS Exchange Client, MS Outlook або
Lotus Notes
БОСС-Референт (+)
Microsoft Office,
1С,
FineReader, OCR CuneiForm, FaxChange
(+) (+) (+)
Рольовий + Іменна адміністрування
(+)
Рольовий + Іменна адміністрування
(+)
вбудований
DIRECTUM (+)
Microsoft Office,
FineReader,
Бізнес-Люкс. Фінансово-облікові системи (1С, SAP R / 3, NS 2000), MS Project
(+) (+) (+) (+) (+)
Microsoft Outlook
Microsoft Express
LotusNotes
The Bat!
ДЕЛО (+)
MS Office, FineReader,
підсистеми: “Архівна справа”, “ЕЦП та шифрування”, “Дело WEB”, “Потокове сканування”, “Майстер паролів”
(+) (+) (+)
Іменна адміністрування
(+)
Рольовий адміністрування
(+)
Microsoft Outlook
NAUDOC (+)
Microsoft Office
FineReader
(+) (+) (+) (+) (-)
не позначено інтеграції з поштовими клієнтами
ЕВФРАТ-Документообіг (+)
Microsoft Office
(-) (-) (+) (+) (+)
Microsoft Outlook
Microsoft Express
СУПЕР (+)
Microsoft Office,
1С,
FineReader
(-) (-) (+) (+) (+)
LotusNotes
PayDox (+)
MS Office, можлива адаптація системи для функціонування з впровадженими системами (1С)
(+) (-) (+) (+) (+)
Microsoft Outlook
Microsoft Express
LotusNotes
The Bat!
ІНТАЛЄВ-Документообіг (+)
1С v8.0
(+) (+) (+)
Іменна адміністрування
(+)
Рольовий адміністрування
(+)
Microsoft Outlook
OPTIMA-WORKFLOW (+)
Microsoft Office,
ABBYY FineReader, Visual Basic або JScript
(+)
Автоматичні обробники – роботи
(+) (+) (+)
Рольовий адміністрування: адміністратор системи, адміністратори безпеки, технологи, реєстратори, користувачі, контролери
(+)
Microsoft Outlook Express
МОТИВ (+)
Microsoft Office
(-) (-) (+) (+) (+)
Microsoft Outlook
Microsoft Express
The Bat!
Effect Office (+)
Microsoft Office, FineReader,
“Ефект Графіка”, “Ефект Блокнот”
(+) (+) (+)
Іменна адміністрування
(+)
Рольовий адміністрування
(+)
Своя розробка “Ефект Пошта”
jDocflow (+)
Microsoft Office
FineReader
(+) (+) (+) (+) (+)
Microsoft Outlook
Avacco (+)
Microsoft Office
FineReader,
(-) (-) (+) (+) (+)
Microsoft Outlook

Технічні вимоги


Примітка: Апаратні характеристики наведені з розрахунку повноцінного функціонування 50 робочих місць, це середня кількість робочих місць для фірм бажаючих перейти на електронний документообіг.


Продукти впорядковані за зростанням вимогливості системи до програмних ресурсів сервера і клієнта.


Найменування
системи електронного документообігу
 
Характеристики сервера для одночасної роботи 50 користувачів  Характеристики
клієнтських ПК
 
Передустановлене програмне забезпечення на сервері  Передустановлене програмне забезпечення на клієнтських ПК  Всього пунктів для установки 
Avacco немає даних немає даних 1. Windows Server 2000/2003
2. SQL Server 2000 Standard Edition
1. Microsoft Windows 2000/XP
2. Microsoft Office 2000/2003
4
Effect Office Pentium II
RAM 64Mb.
HDD 1Gb.
Pentium 100
RAM 16Mb.
HDD 30Mб
1. Windows 2000 Server
2. MS SQL Server 2000
1. Microsoft Windows 98/ME/NT4/2000/XP
2. Microsoft Office 2000
3. Microsoft Internet Explorer 6.0
5
NAUDOC Pentium IV 1500МГц
RAM 512Mb. + RAM 5620Mb.
2xHDD 40Gb. SATA + 500Gb.
Pentium II
RAM 64Mb.
HDD 10Gb.
1. Microsoft Windows/Linux (Red Hat, Debian, Alt Linux, Asp Linux)/Free BSD/Solaris/Mac OS;
2. Web-сервер Apache
1. Windows 98/NT/2000/XP або Linux
2. Internet Explorer 5.5 або Mozilla
3. MS Office 2000
5
CORPORATE BUSINESS Pentium IV Xeon 1200
RAM 878Mb.
HDD 9Gb.
Pentium II-600
RAM 96 Mb.
HDD 20 Mb.
1. Microsoft Windows 2000 Server SP 4
або 2003 Server SP 1
2. Microsoft SQL Server Standard 2000 SP 3 або Enterprise Edition або Microsoft SQL Server 2005 Workgroup Edition
1. Microsoft Windows 98/ME/NT4/2000/XP
2. Microsoft Office 2000/2003
3. Internet Explorer 5.5
4. Будь поштовий клієнт (Outlook, Express, The Bat, LotusNotes)
6
DIRECTUM Pentium 4 Xeon 2000
RAM 2Gb.
HDD: 2-3 диска, 10000-15000 об. / Хв.
Celeron 800 MHz
RAM 128 Mb
HDD 20 Gb
1. Windows Server 2000/2003
2. SQL Server 2000 Standard Edition
1. Windows 2000/XP Professional,
2. Microsoft Office 2000/XP/2003
3. Internet Explorer 5.0
4. Microsoft Outlook/Express
6
jDocflow Pentium IV 2000
RAM 1Gb.
HDD 1Gb.
Pentium II
RAM 256Mb.
1. Windows 2000 Server
2. Microsoft SQL Server 2000
1. Microsoft Windows 98/ME/NT4/2000/XP
2. Microsoft Office 2000 і вище
3. Internet Explorer 5.5 і вище
4. Microsoft Outlook/Express
6
OPTIMA-WORKFLOW Pentium IV 1000
RAM 2Gb.
HDD 10Gb.
 
Pentium III-800
RAM 256Mb.
HDD 10 Gb.
1. Microsoft Windows 2000 Server/2000 Advanced Server/Server 2003 Standard
2. Microsoft SQL Server 2000 Enrerprise Edition/MS SQL Server 7.0/Oracle 9i
1. Microsoft Windows 2000 Pro/XP Pro
2. Microsoft Office 2000/XP
3. Internet Explorer 5.0
4. Microsoft Outlook/Express
6
БОСС-Референт Pentium III 650
RAM 192 Mb.
HDD 1,5Gb.
Pentium II 400
RAM 128 Mb.
HDD 275Mb.
1.Операціонная система Windows 2000 Server; Advanced Server / Windows NT Server 4.0 / Red Hat Linux 7.2; SuSE Linux 8.0 (Intel) / Solaris 8 (SPARC); Solaris 9 (SPARC)
2. Необхідна установка на сервері додатків програмного забезпечення Lotus Domino R5.
1. Microsoft Windows 2000/XP або Linux
2. Необхідна установка на клієнтських місцях програмного забезпечення Lotus Notes.
3. Web-браузер
4. Пакет офісних додатків
6
ІНТАЛЄВ-Документообіг Pentium Xeon 2000
RAM 2Gb.
HDD SCSI або RAID
Pentium IV 2000
RAM 512Mb.
HDD 100Mb.
1. MS Windows 2000/2003 Server
2. Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 3
3. 1С: Підприємство 8.0
1. MS Windows 98/ME або MS Windows NT 4.0/2000/XP
2. Microsoft Internet Explorer 6.0
3. Microsoft Office XP
6
МОТИВ Pentium IV 1000
RAM 512 Mb.
HDD 1Gb.
Рentium III 733
RAM 128Mb.
1. MS Windows 2000/2003 Server або linux
2. СУБД FreeBSD
1. MS Windows 2000/XP;
2. Microsoft Internet Explorer 6.0
3. Microsoft Office XP
4. Microsoft Outlook/Express
6
СУПЕР Pentium IV 1000
RAM 128 Mb.
HDD 7 Gb.
 
Pentium II 500
RAM 64Mb.
HDD 1Gb.
1. Windows NT/2000 Server або Linux або OS / 2
2. Lotus Domino – сервер
1. Microsoft Windows 2000/XP або Linux
2. Необхідна установка на клієнтських місцях програмного забезпечення Lotus Notes.
3. Web-браузер
4. Пакет офісних додатків
6
LanDocs Pentium II 500
RAM 512Mb.
HDD 50Gb.
Pentium 200
RAM 64Mb.
HDD 30Mb.
1. Windows NT/2000 Server
2. Microsoft SQL Server 2000 або Oracle 8i
1. Microsoft Windows 98/ME/NT4/2000/XP
2. Клієнт СУБД
3. Microsoft Office 2000/2003
4. Internet Explorer 5.5
5. Microsoft Outlook/Express
7
ЕВФРАТ-Документообіг Pentium III
RAM 256Mb.
HDD 15Gb.
Pentium II
RAM 64Mb.
HDD 180Mb.
1. Операційна система MS Windows 2000/XP;
2. СУБД “НІКА” / SQL Server 2000 / Oracle;
3. Microsoft Internet Explorer v.4.02 service pack 2;
1. Операційна система MS Windows 2000/XP;
2. Microsoft Office 2000/XP
3. Microsoft Internet Explorer v. 4.02 service pack 2;
4. Microsoft Outlook/Express
7
PayDox Pentium IV 1200
RAM 512Mb.
HDD 60Gb.
Pentium II-600
RAM 96 Mb.
HDD 20 Mb.
1. MS Windows 2000/2003 Server / MS WindowsXP Pro
2. MS SQL Server (MS Access для версії PayDox Light)
3. Internet Information Services 5.0
4. MS SMTP Virtual Server
1. Microsoft Windows 98/ME/NT4/2000/XP
2. MS Internet Explorer 5.0
3. MS Office 2000
4. Будь поштовий клієнт
8
DocsVision Pentium III 1 ГГц
RAM 512Mb.
HDD 300Mb.
 
Pentium II 400Мгц
RAM 128Mb.
HDD 20Mb.
1. Windows Server 2000/2003
2. SQL Server 2000 Standard Edition
3. Microsoft Exchange 5.5 або вище для підтримки offline-маршрутизації
4. Microsoft Internet Information Services Server 5.0 (IIS)
5. Microsoft Collaboration Data Objects (CDO)
6. Microsoft .NET Framework 1.1
1. Microsoft Windows 98/ME/NT4/2000/XP
2. Microsoft Office 2000
3. Internet Explorer 6.0
4. Microsoft Outlook
10
ДЕЛО Pentium IV
RAM 512Mb.
HDD 1Gb.
Pentium II
RAM 128 Mb.
HDD 200 Mb.
1. Microsoft Windows 2000/2003 Server/ Unix/ Novell Netware
2. MS SQL Server версії 7.0 або 2000 / Oracle версії 8.x чи 9.x
1. Microsoft Windows 98/ME/NT4/2000/XP;
2. MS Internet Explorer 6.0;
3. MS Office 2000;
4. MS Outlook 2000;
5. API (Application program interface) ДЕЛО;
6. ADO (ActiveX Data Objects) версії 2.1;
7. VB (Visual Basic) 6.0 Runtime;
8. MS XML Parser .


Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*