Функціональне моделювання та криміналістична слідча практика, CASE-засоби (моделювання), Програмування, статті

Все більш широке застосування у світовій практиці, в самих різних предметних областях, знаходить функціональне моделювання систем. Останнім часом вітчизняні фахівці також виявляють до нього інтерес і розширюють практику застосування. Уважний розгляд методичних особливостей функціонального моделювання систем, з одного боку, і характеру і складу задач діяльності в тих чи інших предметних областях, показують можливість все більшого розширення сфер доцільного використання методичного та програмного інструментарію функціонального моделювання.


Однією з таких сфер, видається, може стати діяльність різних правоохоронних органів, які ведуть розслідування протиправних дій (ППД).


Відсунувши на другий план уявлення про правопорушення – як про етичному негативі, можна побачити, в чисто технічному плані, один з численних типів систем (систем дій) і поширити на нього можливості використання інструментів роботи з системами.


Одним з широко застосовуються, універсальних за призначенням, не мають обмежень по предметної області є методика функціонального моделювання систем SADT – Structured Analysis & Design Technique (Методологія структурного аналізу і проектування). Розроблено в США більше 20 років тому для потреб військової промисловості і за минулий час широко поширилася на самі різні предметні області – Від державної політики, до побуту.


У США SADT-методика стандартизована на федеральному рівні в 1993 році у вигляді IDEF0 – Draft Federal Information Processing Standards Publication 183 1993 December 21 Announcing the Standard for INTEGRATION DEFINITION FOR FUNCTION MODELING (IDEF0).


У дуже укрупненому викладі, методика функціонального моделювання зводиться до наступного:2На рис. 1 приведена TOP – діаграма5 функціональної моделі, що розробляється з метою реконструкції (відновлення картини) подій, що призвели до вчинення того чи іншого протиправного дії.


Ця діаграма інваріантна для всіх випадків моделювання вчинення ППД, і в кожному окремому випадку має бути конкретизована у всіх її елементах:У початковому стані ФМ можуть бути конкретизовані лише вхід і вихід (як результати початку відповідного розслідування), і на даний окремому випадку законодавчі обмеження, встановлені за результатами попередньої кваліфікації ППД. Всі інші обставини ППД, що символізують відповідними стрілками, є невідомими шуканими об’єктами подальшого слідства.


Все це в цілому дозволяє коротко і наочно формалізувати ситуацію на початок розслідування.


Найважливішим завданням розслідування ППД, – як правило – є пошук імені винуватця ППД, визначення ступеня його винності і доказ достовірності пред’явлених звинувачень. Поступова реконструкція подій ППД є інструментом виявлення цих обставин, де “Інструмент” і “технологія” функціональної моделі відіграють допоміжну роль доказів достовірності індивідуалізації винуватця – В процедурах судового слідства. Допоміжну роль у розслідуванні грають і “мотиви ППД”, також входять до складу доказів.


Всі перераховані докази на етапі попереднього слідства є також, в тій чи іншій мірі, інструментами розслідування ППД.

збільшений розмір


Різниця між входом і виходом є однією з характеристик тяжкості вчиненого ППД, і формалізується у вигляді кваліфікації ППД за допомогою прив’язки ППД до того чи іншого законодавчого заборони (та чи інша стаття Цивільного чи Кримінального Кодексу). Рис.1. TOP-діаграма ФМ реконструкції протиправної дії.


У міру розслідування ППД, у міру збільшення знань про події, видобута (надходить) інформація вводиться в модель як імена стрілок і активностей. Контекст моделі, що представляє початкове обмежене знання лише про факт вчинення ППД, у міру просування розслідування, піддається необхідної декомпозиції і дозволяє будувати все більш комплексну і взаємозалежну реконструктивну модель події.


Для повноти документування розслідування можуть бути використані також передбачені методикою ФМ можливості введення в ФМ даних про джерела отримання (Source) інформації, різні зауваження (Notes) і визначення.


Жорстка методична дисципліна побудови ФМ (обов’язкова ICOM – комплектність кожного Activity тощо) значно збагачує зміст реконструкції – як в сенсі повноти формується картини подій, так і в сенсі повноти планування розслідування6.


На наведеному малюнку контекст моделі представлений в екранному вікні ППП BPwin, Що є програмною реалізацією методики SADT. Цей ППП, забезпечуючи повномасштабну реалізацію методики SADT, також надає ряд сервісів, що прискорюють і полегшують функціональне моделювання. Крім того, цей ППП дозволяє здійснювати побудова діаграм потоків даних у спеціальній нотації, і завдяки цьому, моделювати інформаційні процеси, що супроводжували, так чи інакше, вчинення ППД. Багатосторонній аналіз розширює можливості і достовірність реконструкції подій ППД.


Функціональна модель служить, також, основою для розробки функціонально – вартісний моделі; ця модель дозволяє достовірно оцінити, при необхідності, нанесений вчиненням ППД збиток.


Для забезпечення достовірності моделювання IDEF0 передбачає багатоконтурний ітераційний процес розробки ФМ при підтримці, якщо необхідно, багатосторонній експертизою.


Уніфікація документального подання реконструкції подій ППД, зручніший доступ для колективного формування версій, легкість створення і редагування версій, зручність і наочність для аналізу поточної ситуації, можливість трансляції ФМ по мережам зв’язків, можливості різних сервісів при використанні програмних реалізацій методики – представляється – роблять інструмент ФМ засобом прискорення роботи слідчих і підвищення її продуктивності та достовірності.


Найбільш ефективним є використання даної методики і відповідного ПЗ – у випадках складних, багатоходових ППД, з вимушено тривалими термінами розслідування – наприклад, у сфері економічних правопорушень, порушень митного законодавства, та інПримітки:


  1. Слідчий апарат МВС РФ, підрозділи Слідчого Комітету МВС РФ, Слідче управління ФСБ РФ, слідчий апарат Генеральної прокуратури РФ і органи прокуратури на місцях, Кафедра організації розслідування злочинів Академії управління МВС РФ і т.д.
  2. Більш докладно див., наприклад, Девід О. Марка і Клемент МакГоуен. Передмова Дугласа Т.Росса. Методологія структурного аналізу і проектування. SADT. Structured Analysis & Design Technique. 1993; С.В.Маклаков. BPwin, ERwin. CASE-засоби розробки інформаційних систем. Москва. Діалог МИФИ, 1999.
  3. Система В є моделлю системи А в тому випадку, якщо В достовірно відповідає на питання про роботу системи А.
  4. Так що будь-яка пара послідовних діаграм в ієрархічному дереві діаграм моделі характеризується відносинами “батьківська” (вищерозміщена ієрархічно діаграма) і “дочірня”
  5. Термінологія методики ФМ.
  6. Методичні вимоги комплектності ФМ можуть нагадати про необхідність отримання інформації, упущеної, бути може, при традиційному плануванні розслідування …

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*