IBM Rational Build Forge: автоматичне управління збиранням і випуском ПО в сучасних складних розподілених середовищах розробки, Комерція, Різне, статті

Система IBM Rational Build Forgeє системою управління збиранням і випуском ПО, яка надає заснований на Web-консолі інструментарій для автоматизації, відстеження та аналізу складних процесів складання і випуску ПО на всьому протягом життєвого циклу розробки програмного забезпечення. Нею підтримуються всі основні мови, сценарії та інструментарій розробки, незалежно від платформи, і вона вбудовується в більшість середовищ розробки програмного забезпечення для централізованого управління створенням і випуском ПО для кількох проектів і груп. Існуючі сценарії та інструментарій розробки, які використовуються в даний час, можуть безпосередньо включатися в систему Build Forge, що дозволяє групам розробників збільшити ефективність, автоматизацію і отслеживаемость без великих витрат часу на впровадження.


2 травня 2006 компанія IBM придбала компанію BuildForge, Inc., Щоб вбудувати можливості по управлінню створенням і випуском ПО в платформу розробки програмного забезпечення IBM Rational. Нижче приведена бесіда автора з Лі Накман, віце-президентом по розробці підрозділу IBM Rational, і Майком О “Рурком, віце-президентом з розробки продуктів компанії BuildForge, мета якої – краще зрозуміти, що дане придбання, разом з цінними продуктами компанії BuildForge, принесе клієнтам Rational. 


Лі, давайте почнемо з Вас. Чому компанія IBMпріобрела компанію BuildForge?


Лі Накман: В першу чергу, ми придбали компанію BuildForge, Inc., Зацікавившись її лідируючим положенням на ринку з управління процесами складання і випуску ПО. Система Rational Build Forge допомагає клієнтам прискорити постачання програмного забезпечення, а також задовольнити вимоги, що висуваються до аудиту та узгодженості. Завдяки цьому компанія строго слідує обраному нами загальному напрямку виробничої діяльності. Поєднання технологій компаній IBM і Build Forge дозволить клієнтам ліквідувати розрив між написанням програми, складанням програми та випуском у виробництво проміжних і фінальних версій ПО. Це являє собою ще один крок, який свідчить про прагнення компанії IBM Rational допомогти клієнтам управляти бізнес-процесами в розробці програмного забезпечення та систем.


Які тенденції і потреби клієнтів спонукали зробити дане придбання?


Л.Н.: Нам відомо, що наші клієнти стикаються зі зростаючою необхідністю прискорювати поставки своїх продуктів і послуг. Організації-розробники стикаються з жорсткою необхідністю керувати розробкою складних додатків і координувати розкидані по всій земній кулі групи з розробки та виробництва ПЗ, щоб підтримувати високу якість програмного забезпечення, яке вони виробляють. Крім того, вони стикаються з вимогами узгодженості, за зовнішніми або з внутрішніх причин, для задоволення яких необхідні: повна отслеживаемость, наскрізна перевірка і краще ІТ-управління. У той же саме час їм необхідна гнучка інфраструктура, яка доповнює існуючі у них середовища розробки. Програмне забезпечення компанії Build Forge являє собою потужний механізм, який допомагає клієнтам автоматизувати їх процеси складання і випуску ПО, від початкового програмування до виробництва, і зв’язати дані процеси з етапами тестування і розгортання. Це дозволяє компаніям підвищувати ефективність своїх процесів розробки в цілому, і забезпечує докладний відстеження, що допомагає задовольнити вимоги, що висуваються до аудиту і узгодженості, при роботі в розподілених, міжплатформна середовищах.


Майк, як би Ви описали систему RationalBuildForge?


Майк О “Рурк: Система Build Forge повністю забезпечує управління процесом складання та випуску ПО. Нами пропонується платформа, яка допомагає групам розробників стандартизувати та автоматизувати повторювані завдання, спрощує обмін інформацією та відстеження процесів у часі, так що групи зможуть ефективніше використовувати свій час при створенні і випуску ПО. І це набагато більше, ніж просто збір інформації, хоча і це теж передбачається. Мається на увазі повний процес складання та випуску ПО, як набір усіх операцій, необхідних, щоб отримати створений розробниками програмний код і перетворити його в продукт або послугу, що використовуються клієнтом, будь це внутрішній керівник по одному з напрямів або зовнішній клієнт. При цьому може охоплюватися широке коло завдань, включаючи налагодження вихідного програмного коду, компіляцію, виконання тестування модулів, запуск інсталяторів, передачу файлів і багато чого іншого. Ми зібрали це все разом, щоб випустити виконувану програму, яка може бути передана виробничої групі.


Ми також забезпечуємо можливості щодо прискорення збирання програмного забезпечення, дозволяючи групам розробників об’єднувати свої серверні ресурси та одночасно виконувати незалежні завдання, так що групи можуть виконувати більше ітеративних циклів розробки, що зменшує час від початку розробки продукту до його виходу на ринок. Система Build Forge забезпечує звітність і аналіз, що покращує контроль процесу складання і випуску ПО, а також допомагає групам розробників розкривати й усувати вузькі місця процесів. І, нарешті, ми впровадили управління процесами та збір інформації для наскрізної перевірки, щоб забезпечити керованість і відтворюваність. Це допомагає розробникам задовольняти вимогам до відповідності регулятивним нормам. У двох словах, продукти Build Forge призначені для того, щоб допомагати клієнтам поставляти програми швидко і злагоджено.


Хто в компаніях-розробників виграє завдяки застосуванню даних продуктів?


М.О.: Відверто кажучи, багато людей виявляються у виграші завдяки кращому управлінню складанням та випуском ПО. Очевидно, полегшується життя керівників конфігуруванням, тому що у них з’являється можливість зменшити обсяг завдань, які виконуються вручну, і підвищити ефективність своєї роботи завдяки автоматизації виконання завдань по збірці і випуску ПО. Завдяки тому, що на чільне місце поставлено операції по збірці і випуску ПО, з можливістю абстрагуватися від деякої складності, що лежить в основі інтерфейсу користувача з доступом Web-клієнта, завдання виконуються узгоджено, з меншим числом помилок при складанні ПО, і групам з управління змінами стає простіше розподіляти навантаження між собою або заміщати будь-кого, відсутнього на робочому місці.


Що ще більш важливо, після того, як процес підготовлений до виконання в рамках системи Build Forge, його можна зробити доступним іншим членам групи розробки, наприклад, розробникам, керівникам груп контролю якості, керівникам проекту та відповідальним керівникам. Розробникам може бути наданий доступ до виконання процесів Build Forge безпосередньо з їх інтегрованого середовища розробки, так що вони зможуть стверджувати зміни програмного коду в процесі виробництва без виконання нічного тестування ще до того, як вони затримають роботу всієї групи. Вони негайно отримують оповіщення та вказівки на помилки у вигляді журнальних файлів для швидкого вирішення проблем. Члени групи контролю якості, керівники проекту та відповідальні керівники можуть увійти в систему Build Forge, щоб отримати уявлення про хід випуску в реальному часі. Передачі матеріалів між групами (і пов’язаними з ними інструментаріями) відбувається безперешкодно і автоматично, тому всі працюють з більшою продуктивністю.


Для кожного процесу складання забезпечується також докладна специфікація. За допомогою такої функціональної можливості збирається інформація з інших систем, наприклад, систем управління джерелами даних, автоматизації тестування і відстеження дефектів, і надається повний список всіх випускаються компонентів. Такий список може включати внесені зміни, виконання автоматичних тестів з отриманням результатів, і усунуті дефекти. Така велика специфікація означає, що групам контролю якості відомо, що тестувати, керівникам проекту відомо, що випускається, а відповідальні керівники можуть отримати інформацію, наскільки близький проект до завершення. Таким чином, весь процес реально стає більш ефективним.


 


Які удосконалення, завдяки технології BuildForge, отримує платформа розробки програмного забезпечення компанії IBMRational?


Л.Н.: Програмне забезпечення Build Forge додає нові можливості для управління процесом складання та випуску ПЗ, включаючи інструментарій для централізованого управління і генерації звітів, що забезпечує прискорення складання ПО для багатоплатформених середовищ. Дані продукти, об’єднані нині назвою IBM Rational Build Forge, дозволяють клієнтам компанії IBM Rational зменшувати час, необхідний для складання великих систем, проводити ітеративну розробку або безперервну інтеграцію для прискорення циклів розробки, і встановлювати процес узгодженої та повторюваною складання і випуску ПЗ з метою поліпшити управління програмним забезпеченням і підвищити якість програмних продуктів. Особливо приємно те, що продукти Rational Build Forge вже інтегровані з додатками Rational ClearCase, Rational ClearQuest і Rational Application Developer, так що багато нинішніх клієнти компанії IBM Rational можуть в даний час отримати вигоду з можливостей системи Build Forge.


А для тих клієнтів, які використовують деякі продукти компанії IBM Rational, Але не впровадили повний набір, системою Rational Build Forge підтримуються системи управління джерелами даних, відстеженням дефектів і, тестуванням від сторонніх виробників. Системою Rational Build Forge пропонуються вбудовані модулі сполучення з популярними системами сторонніх виробників і інструментальний набір API для груп розробників, призначений для вбудовування можливостей з управління збиранням і випуском ПО в наявну середовище і підвищення ефективності їх інвестицій в поточну технологію. Ми бачимо в цьому ключовий елемент, що допомагає нашим клієнтам досягати успіху в різнорідних і постійно змінюються середовищах розробки.


 


Які плани компанії IBMпо подальшій розробці продуктів BuildForge? Які у вас орієнтири?


Л.Н.: Управління створенням і випуском ПО представляється нам ключовим елементом стратегії компанії IBM Rational, спрямованої на надання допомоги клієнтам в управлінні бізнес-процесами розробки програмного забезпечення і систем, і ми плануємо продовжувати інвестувати в сімейство програмних продуктів Build Forge. Ми плануємо внести додаткові технічні вдосконалення в основні можливості системи Rational Build Forge, а також розширити інтеграцію з іншими продуктами під торговою маркою IBM Tivoli. Наша мета – забезпечити наскрізну автоматизацію, на всьому протязі від початкової розробки до виробництва, так що клієнтам стане доступний найвищий рівень автоматизації, контролю та отслеживаемость.

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*