Кілька способів визначити битность Oracle, Інші СУБД, Бази даних, статті

Автор: Юрій Пудовченко, Відділ центрів обробки даних “Відкриті Технології”


У ряді випадків у адміністратора баз даних виникає необхідність визначити битность ПО Oracle і битность бази даних. 1. Найпростіше – набрати команду ls-ld $ ORACLE_HOME / lib * і перевірити наявність каталогів $ ORACLE_HOME / lib і $ ORACLE_HOME/lib32.

  Якщо на диску існують обидві директорії, то це 64-бітова інсталяція. Якщо на диску існує тільки директорія ORACLE_HOME / lib, то це – 32-бітова інсталяція.

  Приклади:

  AIX (64-біт)
  oracle@helios:~ $ ls -ld $OH/lib*
  drwxr-xr-x 2 oracle dba 8192 Apr 11 2008 /oracle/db9i/lib
  drwxr-xr-x 2 oracle dba 8192 Jun 05 2007 /oracle/db9i/lib32
  HPUX (64-біт)
  pluto:/u01/ORADB$ ls -ld lib*
  drwxr-xr-x 2 oracle dba 6144 Mar 28 2008 lib
  drwxr-xr-x 2 oracle dba 3072 Mar 28 2008 lib32
  LINUX32
  [oracle@rac1 ->]$ls -ld lib*
  drwxr-x— 3 oracle oinstall 12288 Jan 21 2008 lib
  LINUX64
  [ora11g@ora11g ~]$ ls -ld $OH/lib*
  drwxr-xr-x 3 ora11g dba 12288 Oct 31 19:40 /ora11g/ora11g/db_1/lib
  drwxr-xr-x 3 ora11g dba 4096 Oct 31 19:40 /ora11g/ora11g/db_1/lib32

 2. Виконати команду file:
    $ file $ORACLE_HOME/bin/oracle
  Результат досить очевидний:
  AIX     64-bit XCOFF executable or object module not stripped
  HP-UX IA ELF-64 executable object file – IA64
  HPUX PARISC ELF-64 executable object file – PA-RISC 2.0 (LP64)
  Solaris ELF 64-bit MSB executable SPARCV9 Version 1, dynamically linked, not stripped
  LINUX-32 setuid setgid ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386, version 1 (SYSV),
  for GNU/Linux 2.2.5, dynamically linked (uses shared libs), not stripped
  LINUX-64 setuid setgid ELF 64-bit LSB executable, AMD x86-64, version 1 (SYSV),
  for GNU/Linux 2.6.9, dynamically linked (uses shared libs),
  for GNU/Linux 2.6.9, not stripped

  Цю команду можна застосовувати не тільки до бінарним файлу oracle, але і до інших бінарниках, наприклад:
  [ora9i@www bin]$ file imp
  imp: ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386, version 1, dynamically
  linked (uses shared libs), not stripped

 3. Для вивчення бінарних файлів в операційних системах Unix (AIX, HPUX, SOLARIS, Linux) існує команда readelf, яка показує інформацію про ELF-файлах.
  Цю команду можна застосувати до бінарним файлів Oracle:
    /usr/local/bin/readelf -h $ORACLE_HOME/bin/oracle
  Результат її роботи виглядає так:
  [root@ora11g ~]# readelf -h /ora11g/ora11g/db_1/bin/oracle
  ELF Header:
  Magic: 7f 45 4c 46 02 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Class: ELF64
  Data: 2″s complement, little endian
  Version: 1 (current)
  OS/ABI: UNIX – System V
  ABI Version: 0
  Type: EXEC (Executable file)
  Machine: Advanced Micro Devices X86-64
  Version: 0x1
  Entry point address: 0x9553d0
  Start of program headers: 64 (bytes into file)
  Start of section headers: 172080696 (bytes into file)
  Flags: 0x0
  Size of this header: 64 (bytes)
  Size of program headers: 56 (bytes)
  Number of program headers: 8
  Size of section headers: 64 (bytes)
  Number of section headers: 32
  Section header string table index: 29
  Рядок Class: ELF64 або ELF32 покаже битность цього бінарного файлу.

  Для порівняння – 32-розрядна версія, отримана в Linux-32:

  [oracle@rac1 ->]$readelf -h oracle
  ELF Header:
  Magic: 7f 45 4c 46 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Class: ELF32
  Data: 2″s complement, little endian
  Version: 1 (current)
  OS/ABI: UNIX – System V
  ABI Version: 0
  Type: EXEC (Executable file)
  Machine: Intel 80386
  Version: 0x1
  Entry point address: 0x82c1310
  Start of program headers: 52 (bytes into file)
  Start of section headers: 90132080 (bytes into file)
  Flags: 0x0
  Size of this header: 52 (bytes)
  Size of program headers: 32 (bytes)
  Number of program headers: 8
  Size of section headers: 40 (bytes)
  Number of section headers: 31
  Section header string table index: 28
  У ряді випадків можна отримати інше повідомлення, яке, тим не менш, теж досить інформативно:
  [/u01/ORADB/bin]$ readelf -h ./oracle
  readelf: Error: This instance of readelf has been built without support
  for a
  64 bit data type and so it cannot read 64 bit ELF files.
  readelf: Error: ./oracle: Failed to read file header

 4. Якщо ситуація допускає підключення до БД, то розрядність Oracle можна подивитися в банері sqlplus, якщо вона присутня:
    $ sqlplus “/ as sysdba”

  Oracle Database 10g Enterprise Edition Release 10.2.0.1.0 – 64bit Production

  Якщо явне вказівку 64-розрядності відсутній, то версію слід вважати 32-бітової.

  Однак при неакуратному виконанні в цьому методі існує ймовірність помилки.
  Розглянемо два варіанти підключення:


  • при відсутності змінної ORACLE_SID;
  • c невірної зазначеної змінної ORACLE_SID.
  Переконуємося, що бінарники є 64-бітовими:
  ora10g@host:ora10g# file $ORACLE_HOME/bin/oracle
  /oracle/db10g/bin/oracle: ELF 64-bit MSB executable SPARCV9
  Version 1, dynamically linked, not stripped
  Підключаємося з відсутнім ORACLE_SID:
  ora10g@holsten:ora10g#unset $ORACLE_SID
  ora10g@holsten:ora10g#sqlplus “/ as sysdba”
  SQL*Plus: Release 10.2.0.2.0 – Production on Tue Jul 17 10:35:15 2007
  Copyright (c) 1982, 2005, Oracle. All Rights Reserved.
  ERROR:
  ORA-12162: TNS:net service name is incorrectly specified
  Enter user-name:
  ERROR:
  ORA-12162: TNS:net service name is incorrectly specified
  Enter user-name:
  ERROR:
  ORA-12162: TNS:net service name is incorrectly specified
  SP2-0157: unable to CONNECT to ORACLE after 3 attempts, exiting SQL*Plus
  Іноді по квапливості чи через неуважність таку інсталяцію можна помилково визнати 32-бітової, тому що в банері відсутня вказівка ​​на 64-битность.
  Розглянемо випадок невірно встановленого ORACLE_SID:
  ora10g@holsten:ora10g#export ORACLE_SID=aaaaaa
  ora10g@holsten:ora10g#sqlplus “/ as sysdba”
  SQL*Plus: Release 10.2.0.2.0 – Production on Tue Jul 17 10:35:30 2007
  Copyright (c) 1982, 2005, Oracle. All Rights Reserved.
  Connected to an idle instance.
  SQL> Disconnected
  В даному випадку також відсутній повідомлення про 64-розрядності, і тому адміністратор Oracle також може по-помилку віднести дану інсталяцію до 32-бітової версії.
 5. Якщо ситуація допускає підключення до БД, то можна опитати уявлення v $ version, доступне навіть користувачеві, що має тільки “create session”:
  SQL> select * from v$version;
  BANNER
  —————————————————————-
  Oracle Database 10g Enterprise Edition Release 10.2.0.3.0 – Prod
  PL/SQL Release 10.2.0.3.0 – Production
  CORE 10.2.0.3.0 Production
  TNS for Linux: Version 10.2.0.3.0 – Production
  NLSRTL Version 10.2.0.3.0 – Production
  SQL> select * from v$version;
  AIX
  —————————————————————-
  Oracle9i Enterprise Edition Release 9.2.0.8.0 – 64bit Production
  PL/SQL Release 9.2.0.8.0 – Production
  CORE 9.2.0.8.0 Production
  TNS for IBM/AIX RISC System/6000: Version 9.2.0.8.0 – Production
  NLSRTL Version 9.2.0.8.0 – Production
  HPUX
  —————————————————————-
  Oracle Database 10g Enterprise Edition Release 10.2.0.2.0 – 64bi
  PL/SQL Release 10.2.0.2.0 – Production
  CORE 10.2.0.2.0 Production
  TNS for Solaris: Version 10.2.0.2.0 – Production
  NLSRTL Version 10.2.0.2.0 – Production
  LINUX-64
  SQL> select * from v$version;
  BANNER
  ——————————————————————————–
  Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.1.0.6.0 – 64bit Production
  PL/SQL Release 11.1.0.6.0 – Production
  CORE 11.1.0.6.0 Production
  TNS for Linux: Version 11.1.0.6.0 – Production
  NLSRTL Version 11.1.0.6.0 – Production

 6. Наступний спосіб заснований на розрядності адрес.
  SELECT Length(addr)*4 // “-bits” word_length FROM v$process WHERE ROWNUM =1;
  [oracle@rac1 ->]$sqlplus “/ as sysdba”
  SQL*Plus: Release 10.2.0.3.0 – Production on Mon Nov 24 17:56:35 2008
  Copyright (c) 1982, 2006, Oracle. All Rights Reserved.
  Connected to:
  Oracle Database 10g Enterprise Edition Release 10.2.0.3.0 – Production
  With the Partitioning, Real Application Clusters, OLAP and Data Mining
  options
  SYS@racdb1 > SELECT Length(addr)*4 // “-bits” word_length FROM v$process
  WHERE ROWNUM =1;
  WORD_LENGTH
  ———————————————
  32-bits
  В даному випадку обрано уявлення v $ process, що містить поле ADDR, це наводить на думку, що можна скористатися іншими уявленнями словника, що містять стовпець ADDR. Тому виконуємо нескладний запит:
  select OWNER,TABLE_NAME from dba_tab_columns where COLUMN_NAME=”ADDR”;
  і виявляємо, що в версиии 9i існують ще п’ять дестякі уявлень, що містять стовпець “ADDR”:
  OWNER  TABLE_NAME         OWNER  TABLE_NAME
  ——- ————————- ——- ———————-
  SYS GV$DLM_LATCH SYS V$RESUMABLE
  SYS GV$ENQUEUE_LOCK SYS V$TRANSACTION
  SYS GV$GLOBAL_BLOCKED_LOCKS SYS V$TRANSACTION_ENQUEUE
  SYS GV$LATCH SYS X$BH
  SYS GV$LATCH_CHILDREN SYS X$KCBFWAIT
  SYS GV$LATCH_PARENT SYS X$KCBWBPD
  SYS GV$LOCK SYS X$KCBWDS
  SYS GV$PROCESS SYS X$KSBDP
  SYS GV$RESOURCE SYS X$KSLED
  SYS GV$RESUMABLE SYS X$KSLEI
  SYS GV$TRANSACTION SYS X$KSLES
  SYS GV$TRANSACTION_ENQUEUE SYS X$KSLLD
  SYS STATS$X$KCBFWAIT SYS X$KSLLT
  SYS STATS$X$KSPPI SYS X$KSMLRU
  SYS STATS$X$KSPPSV SYS X$KSMSP
  SYS V$DLM_LATCH SYS X$KSPPCV
  SYS V$ENQUEUE_LOCK SYS X$KSPPI
  SYS V$GLOBAL_BLOCKED_LOCKS SYS X$KSPPSV
  SYS V$KCCDI SYS X$KSQRS
  SYS V$KCCFE SYS X$KSQST
  SYS V$LATCH SYS X$KSUSECST
  SYS V$LATCH_CHILDREN SYS X$KSUSESTA
  SYS V$LATCH_PARENT SYS X$KTFBFE
  SYS V$LOCK SYS X$KTFBHC
  SYS V$PROCESS SYS X$KTFBUE
  SYS V$RESOURCE
  А в моїй версії 10g існують близько 178 різних уявлень, виявити які можна запитом:
  SQL> select TABLE_NAME,COLUMN_NAME from dba_tab_columns
  where COLUMN_NAME like “%ADDR%” and OWNER=”SYS”and DATA_ENGINE=”RAW”;

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*