Microsoft BizTalk Server 2002 – друге пришестя, Інтеграція додатків і даних, Бази даних, статті

З часу виходу першої версії BizTalk Server 2000 пройшло трохи більше двох років року Подивимося, які ж зміни містить нова версія цього продукту, що отримала номер 2002


ЗмістПризначення BizTalk Server


Microsoft BizTalk Server – продукт, призначений для вирішення завдань інтеграції додатків. Виділення проблем інтеграції додатків в окрему задачу в сфері ІТ сталося не так давно, близько чотирьох років тому. Завдання інтеграції ставали все більш актуальними, але, як правило, або зовсім не вирішувалися, або вирішувалися ad hoc, тобто спеціально для кожної конкретної пари додатків. Це, природно, породило павутину важко підтримуваних і ненадійних зв’язків, створених в різний час і на базі різних стандартів і технологій. Такий спосіб можна назвати “стихійної інтеграцією” (рис. 1).

Рис. 1. “Стихійна” інтеграція застосувань.


Але інтеграція в такому разі виявляється неефективною. Якщо при одній-двох інтеграційних зв’язках вона ще працює, то при збільшенні числа інтегрованих програм число зв’язків між ними зростає занадто швидко – рішення перестає бути керованим.


Можливий лише один спосіб ефективного вирішення цих завдань – покласти завдання інтеграції на єдиний центральний “вузол інтеграції”, в якому буде реалізована інфраструктура інтеграції, що включає можливість роботи з різними транспортними протоколами і стандартами форматування повідомлень, засоби забезпечення безпеки та надійної доставки повідомлень (рис. 2).

Рис. 2. Використання “вузла інтеграції”.


Така система вирішує основні проблеми “стихійної інтеграції”, стаючи керованої завдяки наявності єдиної точки “комутації” додатків і єдиної точки конфігурування зв’язків. Зникає залежність системи від додатків – при необхідності заміни, наприклад, бухгалтерського програми на радикально нову версію не потрібно переписувати заново всі зв’язки цього додатка з іншими, досить замінити одну зв’язок від “вузла інтеграції” до інтегрованим додатком. Спрощується контроль за системою, а також її розробка, оскільки при створенні згідно з додатком з’являється можливість користуватися послугами загальної інфраструктури інтеграції (транспортними протоколами, універсальними і стандартними синтаксичними аналізаторами повідомлень, засобами забезпечення безпечного та гарантованого обміну повідомленнями) і т. д.


На роль платформи для створення подібних вузлів інтеграції претендує продукт Microsoft BizTalk Server – сервер інтеграції додатків. Основні напрямки використання BizTalk Server такі:Платформа інтеграції додатків Microsoft BizTalk Server


До складу BizTalk Server як платформи інтеграції входять кілька підсистем і компонентів (рис. 3). Розглянемо основні підсистеми BizTalk Server – Messaging і Orchestration.

Рис. 3. Архітектура BizTalk Server.


Підсистема BizTalk Messaging


Насамперед відзначимо, що BizTalk Server розглядає будь-яка взаємодія з інтегрованим додатком як обмін повідомленнями. Навіть у випадку інтеграції з програмним інтерфейсом програми BizTalk Server розглядає виклик цього інтерфейсу як відправку повідомлення з вхідними параметрами інтерфейсу і отримання повідомлення з результатом виконання і вихідними параметрами інтерфейсу.


Для інтеграції з додатками BizTalk Server підтримує кілька транспортних протоколів: HTTP, SMTP, File (копіювання файлів локально і по мережі), MSMQ і COM. Після отримання повідомлення від інтегрувального програми-відправника BizTalk Server аналізує його одним з наявних у його складі синтаксичних аналізаторів – XML, EDI і Flat file (плоский файл з роздільниками або позиційний). При цьому перевіряється відповідність повідомлення схемою файлу (опису його формату і структури). Потім файл перетвориться у внутрішнє подання повідомлень в BizTalk Server, XML і надходить на вхід перетворювача, який трансформує повідомлення у вихідний XML-формат за правилами, заданими в описі перетворення. Далі цей XML-файл перетвориться за допомогою вихідного перетворювача в один з підтримуваних форматів (XML, EDI та Flat file) і відправляється по одному з транспортних протоколів додатком-одержувачу.


Підсистема BizTalk Orchestration


Налаштуванням з’єднання з додатком інтеграція не вичерпується. Необхідно також налаштувати бізнес-процес відправки та отримання повідомлень від різних додатків і синхронізувати кілька таких бізнес-процесів. За цим слідує друга підсистема BizTalk Server, назва якої відображає її призначення – BizTalk Orchestration (що на російську мову можна перевести як оркестровка або диригування). За допомогою програми BizTalk Orchestration Designer, побудованого на базі інструментарію Microsoft Visio, можна сконструювати бізнес-процес, що складається з дій, умов, циклів і паралельно виконуваних операцій. Дією в цьому процесі може бути відправка або отримання повідомлення від інтегрувального програми. Для з’єднання з додатком можуть використовуватися як можливості аналізу, перетворення повідомлень та їх доставки за різними транспортним протоколам в BizTalk Messaging, так і здатність самої підсистеми BizTalk Orchestration відправляти і отримувати повідомлення по чергах MSMQ і викликом методів COM-компонентів. Детальніше про підсистемах BizTalk Server можна дізнатися в додаткових джерелах, які наведені в кінці статті.


Нове в BizTalk Server 2002


Описані вище архітектура і функціональність були присутні в BizTalk Server ще в першій версії, BizTalk Server 2000. Практично одночасно з виходом BizTalk Server 2000 Microsoft анонсувала у вузькому колу бета-тестерів поява наступної версії BizTalk Server з кодовою назвою Bizet – по імені французького композитора Жоржа Бізе (це було незвично для Microsoft, оскільки до цього кодові імена її продуктів на стадії розробки, як правило, відповідали географічним назвам; для BizTalk Server з його “музичної” підсистемою Orchestration було зроблено виняток). Спочатку ця версія BizTalk Server носила номер 1.5, ніж підкреслювалася мінімальність змін у функціональності в порівнянні з першою версією. І це дійсно справедливо: BizTalk Server 2002 – швидше еволюційний, ніж революційний крок у розвитку платформи інтеграції BizTalk Server. Проте зміни є, і досить істотні. В основному вони викликані складнощами, що мали місце при створенні інтеграційних рішень на базі BizTalk Server.


Впровадження інтеграційного рішення


Однією з основних проблем, з якою стикалися розробники інтеграційних рішень на базі Microsoft BizTalk Server 2000, було впровадження створеного рішення. Створити та налаштувати рішення на комп’ютері розробника – лише півсправи: необхідно це рішення перенести в реальну робочу конфігурацію. А оскільки рішення на базі BizTalk Server вимагає створення і настройки не тільки компонентів BizTalk Server, але і зовнішніх компонентів, наприклад, черг MSMQ, віртуальних каталогів IIS і т. п., впровадження рішення і створення конфігураційних сценаріїв вимагало титанічних зусиль (ще більших зусиль вимагало тестування цих сценаріїв). Зараз однією проблемою стало менше – до складу BizTalk Server 2002 увійшли два засоби, що полегшують впровадження рішення як внутрішньокорпоративних, так і в зовнішньому середовищі (в Інтернеті).


Для внутрішньокорпоративного впровадження розробленого рішення на базі BizTalk Server нагоді входить в поставку продукту драйвер для Microsoft Application Center, що дозволяє налаштувати BizTalk Server і синхронізувати версії компонентів між декількома комп’ютерами в інтрамережі. Для міжкорпоративного впровадження призначений входить в BizTalk Server інструмент розгортання SEED Wizard (неофіційний варіант розшифровки цієї абревіатури – Super Extra Effective Deployment, над-екстра-ефективне розгортання), що дозволяє створити і розповсюдити між кількома бізнес-партнерами конфігурацію BizTalk Server, що використовується для інтеграції.


Моніторинг рішення


Після розробки і розгортання рішення в промисловій конфігурації настає тривалий і менш цікавий для розробника період експлуатації, де зусилля потрібні вже від адміністратора рішення. До складу BizTalk Server входить підсистема BizTalk Tracking, призначена для моніторингу інтегровних додатків, а точніше, документів, за допомогою яких програми обмінюються інформацією.


Ця підсистема в першій версії була переважно орієнтована на повідомлення, успішно проходять через підсистему BizTalk Messaging. Засоби моніторингу збоїв і оцінки продуктивності системи були представлені в зародковому вигляді (використовувався тільки системний журнал подій Windows), що виявляється не завжди достатньою для промислової експлуатації рішення. BizTalk Server 2002 містить розширену модель програмної конфігурації і моніторингу WMI (Windows Messaging Instrumentation), що в поєднанні з продуктом Microsoft Operations Manager дозволяє створювати нестандартні лічильники продуктивності та оповіщення про збої, орієнтовані не тільки на системні показники (скажімо, час виконання запиту або розмір бази даних черг повідомлень), а й на бізнес-логіку роботи інтегрованої системи додатків.


Спрощення вивчення і роботи


Документація, що поставляється з BizTalk Server, у новій версії була істотно вдосконалена. Обсяг її збільшився вдвічі, а матеріал став більш зручним і продуманим. Користувачі BizTalk Server 2000 часто скаржилися, що документація до продукту в основному відповідає на запитання “що?”, але не відповідає на питання “як?” і “чому?”. Укладачі врахували ці нарікання. Вони помітно оновили розділ з підручником з BizTalk Server (tutorial), включили до складу документації розділ Learning BizTalk Server, що дозволяє послідовно, на численних прикладах вивчити BizTalk Server 2002. Крім того, довідкові матеріали поповнилися розгорнутим прикладом інтеграційного рішення E-Procurement, забезпеченим докладними поясненнями архітектурних рішень


Все це, а також зростання числа публікацій і поява офіційного курсу з BizTalk Server (вже зараз він доступний в авторизованих навчальних центрах) істотно полегшує знайомство і вивчення нового продукту.


Зміни та доповнення


Крім перерахованих вище великих змін в BizTalk Server 2002 в новій версії також з’явилася безліч дрібних, які тим не менш істотно спрощують створення рішення і дають нові можливості.


Насамперед можна згадати функцію отримання повідомлень по протоколу HTTP, яка доповнила входили до складу BizTalk Server 2000 функції отримання на базі простих файлів і MSMQ. Нова високопродуктивна функція, що використовує протокол HTTP, реалізована у вигляді ISAPI-фільтра.


Далі, з’явилася можливість роздільної обробки відкату транзакції і помилки. Якщо раніше будь-яка помилка в компоненті, що бере участь в транзакції BizTalk Orchestration, приводила до відкоту транзакції, то тепер є можливість обробити її окремим сценарієм.


Спростилася робота з базами даних трекінгу і збереження стану сценаріїв – з’явилися засоби управління цими базами даних. Крім того, взаємодія BizTalk Server і SQL Server тепер здійснюється відповідно до моделі безпеки Windows; тепер не потрібно заводити користувачів в SQL Server для підсистем BizTalk, можна працювати під доменної або локальної обліковим записом.


Покращено механізм сценаріїв бізнес-процесів. Стало простіше налаштовувати синхронну роботу декількох сценаріїв, з’явилася можливість створення пулу сценаріїв, що підвищує масштабованість рішення.


Невеликі зміни внесено в інструменти роботи зі схемами й описами перетворень документів – BizTalk Editor і BizTalk Mapper. Нова версія підтримує документи у форматі, відмінному від XML (плоскі файли та документи EDI), а також W3C-стандарт XSD (XML Schema Definition).


Розширення можливостей


Розробляючи BizTalk Server, фахівці Microsoft спочатку закладали в нього можливості розширення (у випадку з Microsoft Office такі можливості з’явилися лише в 3-4-й версіях). Вище вже згадувалися можливості створення на базі BizTalk Server власних транспортних компонентів і компонентів роботи з повідомленнями (синтаксичних аналізаторів для вхідного перетворення документів і вихідних перетворювачів). Передбачено й інші засоби створення рішень, що значно розширюють можливості пакета.


За термінологією Microsoft компоненти та набори компонентів, що розширюють можливості BizTalk Server, прийнято ділити на два типи: акселератори (accelerators) та адаптери (adapters). Різниця їх у тому, що акселератори являють собою цілі набори компонентів і прикладів, орієнтованих на роботу з будь-якою предметною областю чи технологією, а адаптери – це, як правило, відносно прості з’єднувачі з якимсь додатком. Найпростіше це пояснити на прикладі. В даний час Microsoft пропонує три акселератора для BizTalk Server:Microsoft також поставляє два адаптери, що дозволяють інтегрувати BizTalk Server з IBM MQSeries і системами на базі SAP. Крім Microsoft свої адаптери пропонують сотні постачальників в усьому світі. На момент написання статті каталог адаптерів в розділі сайту Microsoft, присвяченого BizTalk Server, містив понад 300 позицій, серед яких були адаптери для інтеграції з рішеннями компаній Ariba, Baan, JD Edwards, Navision, Onyx, Oracle, PeopleSoft, Scala Business Systems, Siebel, а також рішеннями для інтеграції до стандартів CORBA, cXML, EBCDIC, ebXML, J2EE, PDF і багатьма іншими.BizTalk Server – плюси і мінуси


Розглянемо основні переваги та недоліки BizTalk Server як платформи для розробки інтеграційних рішень.

Плюси  • BizTalk Server – практично єдина на ринку повноцінна система інтеграції, не прив’язана до якогось одного стандарту. Для зв’язку систем EDIFACT існують інші рішення, але якщо потрібно зв’язати EDIFACT і SAP-систему, BizTalk Server практично незамінний (не дарма йому була присвоєна нагорода eWEEK Labs Analyst “s Choice). А якщо врахувати ще й ціну продукту, то стає зрозумілим його лідерство в цьому сегменті ринку. ?
  • Продукт має великі можливості розширення базової функціональності. ?
  • Продукт простий в розробці, налаштуванню і підтримці створених рішень – навіть конкуренти визнають, що по частині створення зручних і простих інструментів розробника корпорації Microsoft рівних немає.

Мінуси  • Недоліки в підтримці EDIFACT. Не вдаючись у деталі, можна сказати, що не всі ці нюанси досить складного стандарту реалізовані повною мірою; при інтеграції з системами, що підтримують даний стандарт, доводиться витрачати чимало зусиль на тестування і налаштування рішення. Підтримка EDIFACT значно поліпшена в BizTalk Server 2002, проте резерви для зростання в майбутніх версіях залишаються. ?
  • Незручність налагодження перетворень і описів документів. В BizTalk Server 2000 ці процедури були практично неможливі, друга версія підтримує налагодження перетворень і описів документів в їх природному форматі (а не тільки в XML). ?
  • Недостатня інтеграція підсистем Orchestration і Messaging – до сих пір ведення журналу та відстеження бізнес-процесів в Orchestration утруднено. У версії BizTalk Server 2002 великих поліпшень з цього напрямку немає – чекаємо “Моцарта”.

Підсумок


BizTalk Server 2002 – друга версія платформи інтеграції додатків BizTalk Server, подолала багато “дитячі хвороби” свого попередника і інтегрована з платформою Microsoft. NET. Версія не містить революційних змін (будь-яке рішення, створене для BizTalk Server 2000, практично без додаткових витрат переноситься на версію 2002), але не можна не визнати, що еволюція продукту йде в правильному напрямку.


BizTalk Server Toolkit для. NET


Microsoft BizTalk Server входить в лінійку продуктів Microsoft. NET Enterprise Servers. Правда, маркетингове назву. NET Enterprise Servers говорить лише про те, що на базі Microsoft BizTalk Server можна будувати додатка епохи. NET. Власне підтримка. NET в пакеті BizTalk Server реалізована в недавно з’явився продукт Microsoft під назвою BizTalk Server Toolkit for Microsoft. NET.


Цей продукт включає набір прикладів та документації, яка б показала, як можна використовувати можливості BizTalk Server 2002 і створювати власні компоненти-розширення BizTalk Server в середовищі Visual Studio.NET і виконувати їх в. NET Framework. Завдяки BizTalk Server Toolkit for Microsoft. NET у розробників рішень з’являється можливість створення власних адаптерів і акселераторів на базі Microsoft. NET.


Що нас чекає в майбутньому


На BizTalk Server 2002 розвиток BizTalk Server не зупиняється. BizTalk Server 2002 представлений тільки корпоративної версією (Enterprise Edition), поява стандартної заявлено на весну цього року. Тим часом на наступний рік намічений вихід вже наступної версії BizTalk Server, яка на цей раз має зазнати революційні зміни. Кодове ім’я цієї версії, “Моцарт” (Mozart), продовжує наявні “Музичні” традиції лінійки BizTalk Server.

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*