Навчальний курс. 15. Підводимо проміжний підсумок, Різне, Програмування, статті

Перш ніж продовжити вивчення мови Pascal, слід підвести підсумок і згадати все, що було сказано раніше. Все, що сказано нижче, є коротким збіркою всіх попередніх уроків.


Змінні


Мінлива – Це комірка пам’яті, якій присвоєно деякий ім’я і це ім’я використовується для доступу до даних, розташованим у даній комірці. Для кожної змінної задається тип даних – Діапазон всіх можливих значень для даної змінної. Приклади типів даних – Integer (Ціле число), Real (Дійсне число), Boolean (Логічне значення), String (Рядок, послідовність символів), Char (Один символ) та ін Значення змінним присвоюються безпосередньо в процесі виконання програми. Робиться це за допомогою знака присвоєння – “:=” (“змінна: = значення“). Кожна змінна перед використанням повинна бути описана в розділі опису за допомогою ключового слова VAR (“VAR мінлива: тип даних“). Окремим випадком змінних є константи. Константи – Це змінні, значення яких не змінюються в процесі виконання програми. Константи описуються словом CONST (“CONST ім’я константи = значення“). Тип даних при описі констант простих типів даних можна опускати (наприклад, запис”CONST g: Real = 9.8“Еквівалентна запису”CONST g = 9.8“). Однією з вбудованих констант є число” пі “- PI.


Базові конструкції


Розділ описів – Це те місце у програмі, де описуються всі використовувані змінні, константи (а також мітки, підпрограми, типи даних тощо).
Розділ реалізації – Місце, де записуються всі інструкції, які будуть виконані при роботі програми.
Розділ реалізації полягає в блок BEGIN .. END:


    {Розділ описів}
begin
  {Розділ реалізації}
end.

Блок BEGIN .. END служить для угруповання декількох команд. Особливо добре це буде проілюстровано при запису умовного оператора (див. далі).


Умовний оператор


Умовний оператор служить для створення розгалужень у програмі, тобто коли в залежності від будь-якої умови виконується та чи інша послідовність команд. Умовний оператор записується за допомогою ключових слів IF .. THEN, Між якими вказується деякий умова, логічне вираження, яке може бути або істиною (True), Або брехнею (False). Команди, наступні за умовним оператором, виконуються тільки в тому випадку, коли логічний вираз є істиною.

if {Умова} then
  {Послідовність команд}


У випадку, якщо потрібно виконати декілька команд в залежності від виконання умови, слід укласти ці команди в BEGIN .. END:

if {Умова} then
begin
Команда 1;
Команда 2;
Команда 3
end;


У наведеному прикладі команди будуть виконані тільки в тому випадку, якщо умова істинна. Умовний оператор дозволяє вказати команди і для того випадку, коли умова не виповнилося:

if {Умова} then
  {Команди, якщо умова виконується}
else
  {Команди, якщо умова не виконується}


Зверніть увагу, що перед ключовим словом ELSE роздільник команд “;“Не ставиться.


Не завжди використання конструкції IF .. THEN .. ELSE зручно. Іноді потрібно виконати різні команди в залежності від значення змінної, причому значень може бути багато. В цьому випадку можна застосувати оператор вибору, іменований CASE. Оператору вибору повідомляється змінна-селектор (Тип даних повинен бути обов’язково Перечіслімий – число, символ тощо), а потім перераховуються значення, які може приймати змінна і для кожного з них вказується відповідний набір команд. У випадку, якщо значення змінної не збіглося з жодною із зазначених, виконується набір команд, вказаних після слова ELSE (Хоча цей блок не є обов’язковим).

case {Змінна-селектор} of
  {Константа_1}: {Інструкції 1}
  {Константа_2}: {Інструкції 2}
  {…}
  else {Інструкції, якщо жодна константа не підійшла}
end;


Логічні вирази


Логічні вирази – вирази, які можуть бути або істинними, або хибними. Відповідний тип даних (логічний) – Boolean (Значення True і False). Логічні вирази, наприклад, зазначаються при записі умовного оператора IF. Над логічними виразу можна проводити деякі операції:
NOT (“Не”, заперечення) – змінює значення виразу на протилежне;
AND (“І”, множення) – результуюче вираз істинно тільки тоді, коли істинні всі складові його вираження;
OR (“Або”, складання) – загальний вираз буде істинним коли хоча б один з виразів, з’єднаних за допомогою OR, істинно.


При запису складних логічних виразів прості умови слід укладати в дужки, оскільки вони мають більш низький пріоритет.


Функції


Функції – Заздалегідь певні набори команд, спрямовані на отримання якого-небудь значення. Функція може мати вхідні параметри – Аргументи, які використовуються при обчисленні результуючого вираження. Вхідних параметрів у функції може і не бути. Функцію можна викликати за її імені. Значення, повернене функцією, можна присвоїти небудь змінної, тип даних якої збігається з типом даних результату функції, або використовувати в будь-якому виразі або навіть в якості вхідного параметра іншої функції. В Delphi вбудовано величезну кількість функцій. Додаткові функції для математичних розрахунків містяться в модулі Math. Щоб підключити цей модуль, потрібно додати в розділ uses його ім’я.


Випадкові числа


Випадкові числа корисно застосовувати при моделюванні будь-яких процесів, які можуть протікати при різних умовах. Також випадкові числа часто застосовуються в іграх для створення випадкового варіанту ігри (наприклад, розклад карткового пасьянсу).
Випадкові числа генеруються функцією Random. Якщо функція викликана без параметрів, випадкове число буде взято з діапазону від 0 до 1, а якщо передати функції будь-яке число, то число будуть вибрано з інтервалу від 0 до N (N – переданий параметр). Само число N при цьому в “розіграші” не бере участь. Для того, щоб отримати випадкове з число з якого-небудь іншого інтервалу (наприклад, від -5 до 5), слід просто з результату відняти зсув щодо нуля. Наприклад, Random(10)-5 буде генерувати числа від -5 до 5.
Щоб числа були дійсно випадковими (а не псевдовипадковими – при кожному запуску програми числа будуть однакові), слід перед першим викликом функції Random() викликати процедуру Randomize. Вона не має ніяких параметрів, її призначення – ініціалізація генератора дійсно випадкових чисел.


Введення і виведення


Щоб зв’язати програмну частину програми та його візуальну складову, необхідний механізм взаємодії візуальних об’єктів внутрішньої структури програми. Для того, щоб отримати будь-які дані від візуальних елементів (наприклад, полів вводу), необхідно звернутися до відповідних властивостям цих компонентів. При цьому необхідно стежити за тим, щоб типи переносимих даних збігалися.


Для конвертування чисел в текстові рядки і назад використовуються наступні функції:
StrToInt() – Перетворить зазначену рядок в ціле число;
StrToFloat() – Перетворить зазначену рядок в дійсне число;
IntToStr() – Перетворить ціле число в рядок;
FloatToStr() – Перетворить дійсне число в рядок.


Наприклад, якщо потрібно отримати значення, введене в текстове поле Edit1 і записати його в змінну A типу Integer, Слід написати так:

A:=StrToInt(Edit1.Text);


Для введення чисел можна використовувати текстове поле TEdit (Сторінка Standard), Бігунок TTrackBar (Сторінка Win32), Поле з кнопками-стрілками TSpinEdit (Samples) Та ін Для введення текстових рядків невеликої довжини зазвичай використовується TEdit, Для введення великих текстів – TMemo (Standard) Або TRichEdit (Win32). Також зручний введення за допомогою діалогового вікна, створюваного функцією InputBox().


Для виведення даних можна використовувати будь-які з компонент – наприклад текстову мітку TLabel або той же текстове поле TEdit. Дуже часто зручно виводити дані у вигляді діалогових вікон – з допомогою функцій ShowMessage() і MessageDlg().


Висновок


В даному уроці були коротко викладені теми, порушені в попередніх уроках – оголошення змінних і присвоєння їм значень, використання констант, базові конструкції мови Pascal, умовний оператор і оператор вибору, формування логічних виразів, використання готових функцій, застосування генератора випадкових чисел і способи введення і виведення даних. Все це є базою для подальшого вивчення мови Pascal і об’єктно-орієнтованого середовища Delphi.

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*