Новий менеджмент, або навіщо потрібен системний аналіз на основі BPwin, Oracle, Бази даних, статті

Сучасні економічні умови ділять всіх учасників економічних відносин на невдах і процвітаючих. Багато управляючі в певний момент стикаються із, здавалося б неймовірної проблемою: “Бізнес був успішним і раптом став збитковим, як це могло статися з нами?”. Відповідей безліч, але за ними стоїть головний узагальнюючий фактор: відсутність належної аналітичної прошарку між працівниками і керуючими. Керівництво часто ставить завдання і приймає рішення на основі неповної або викривленої інформації, яка надходить від працівників, від керівників вищої ланки або керівників того ж рангу. Фактично вся робота зводиться до оперативної роботи, а стратегічний фактор часто відходить на другий план або розглядається в самий останній момент. Що ж провокує подібну розстановку пріоритетів. Відповідь можна знайти в сфері суб’єктивного підходу до бізнесу. Людина по своїй натурі консервативний, і більшість керівників дотримується, як їм здається, правильної стратегії: “навіщо щось міняти якщо воно і так непогано працювало, а раз застаріло, то нехай з часом відімре “. Насправді така стратегія вже відразу піддає підприємство ризиків. По-перше, в силу неприйняття можливості впровадження нових елементів (як в організації процесів роботи так і в сфері діяльності) різко збільшується ступінь схильності ризику упущеної вигоди. По-друге, як показує світовий досвід, подібне “відмирання” далеко не кращий спосіб ведення справ. Своєчасний реінжиніринг, а ще краще – перманентний аналіз, здатні значно зменшити витрати управління і продовжити “життя” економічного суб’єкта.


Ця стаття не присвячується загальним вишукувань і конкретним рекомендаціям щодо проведення реінжинірингу та постановці менеджменту. Завдання, яке поставив перед собою автор, це показати – яким інструментарієм можна розробити і удосконалити систему менеджменту.


На сьогоднішній день в Росії набули поширення три основні методології (і супутній інструментарій): IDEF (Integrated Definition), UML (Unified Modeling Language) і ARIS. Для кожної з них існують власні програмні продукти, які крім розробки дозволяють проводити перетворення та операції для подальшої роботи з отриманими моделямі.Наібольшее поширення сьогодні отримали методології IDEF і програмні продукти BPwin (IDEF0, IDEF3, DFD) і ERwin (IDEF1x) від Computer Associates.


Історія методології IDEF починається в 70-х роках ХХ ст. з методології SADT (Structured Analysis and Design Technique), розробленої Дугласом Россом (Softtech, INC.). Спочатку SADT застосовувалося Міністерством Оборони США для практичного моделювання процесів в рамках програми ICAM (Integrated Computer-Aided Manufacturing). У подальшому ця методологія була трансформована в стандарт IDEF0 (Function Modeling, FIPS № 183). Сімейство IDEF включає вже згадані IDEF3 (Process Description Capture) і IDEF1x (Data Modeling, FIPS № 184).


Робота з методами IDEF починається з постановки мети моделювання. Світовий досвід свідчить, що помилки при постановці мети приводять у середньому до 50% невдач в процесі моделювання. Формулювання мети спочатку спрямовує роботу в заданому напрямку, а значить обмежує коло питань для аналізу. Практична робота починається з визначення контексту (context, context diagram), тобто верхнього і абстрактного рівня системи, в нашому випадку – підприємства. Після формулювання мети необхідно окреслити область моделювання (scope), яка в подальшому буде визначати загальні напрямки руху і глибину деталізації (decomposition). Власне сама методологія IDEF визначає стандартизовані об’єкти для роботи і відображення. Наприклад, до таких належать activity (функція), arrow (інтерфейсна дуга), note (замітка) а також спосіб їх розташування і трактування (семантика). Програмний продукт BPwin, спеціально створений для роботи з методами IDEF володіє інтуїтивним і дружнім інтерфейсом (User-friendly interface), який дозволяє приступити до роботи негайно, навіть для тих, хто ще не зовсім освоїв дані методи. Єдиний недолік версії 4.0 полягає в тому, що все меню і допомогу виконані англійською мовою.


Практична робота з продуктом BPwin 4.0 починається з можливості відкрити існуючу модель або створити нову. При створенні нової моделі необхідно визначити початковий метод (для діаграми верхнього рівня) з IDEF0, IDEF3 І DFD.


Рис. 1

і внести опису в модель (необов’язково). В принципі опис моделі та основних її параметрів можна зробити і пізніше в ході роботи над моделлю, але скажімо, вказати необхідність префікса (prefix) і тип нумерації бажано відразу.


Рис. 2

Робота з контекстною діаграмою починається з присвоєння імені контекстної функції, яка потім автоматично стане назвою самої контекстної діаграми. Робота з інтерфейсними дугами контролюється внутрішнім середовищем самої програми, що дозволяє звести кількість помилок до мінімуму. Присвоєння імен функцій і дугам досить просте. При роботі над моделлю бажано заповнити всі визначення (definitions) і замітки (notes) для функцій і дуг. По-перше, це спрощує інтерпретацію існуючої моделі, і по-друге, заощадить час при генеруванні та експорті звіту за моделлю, скажімо, для створення посадових інструкцій.


Рис. 3


Рис. 4


Рис. 5

Навігатор (explorer) дозволяє не тільки цілком бачити побудовану модель з усіма рівнями деталізації, а й спрощує виконання деяких операцій.


Рис. 6

Одне з головних переваг програмного продукту BPwin перед сімейством всіх продуктів для роботи з методами IDEF полягає в наданої користувачеві можливості працювати одночасно з трьома нотаціями: DFD не належить до сімейства IDEF і іменується в інтересах статті нотацією.


Спільна робота в трьох нотациях дозволяє користувачеві / аналітику більш докладно описати діяльність досліджуваного об’єкта, оскільки одного методу як правило буває недостатньо.


Робота з IDEF3 дозволяє побудувати первинну ланцюжок операцій і найбільш точно відобразити саму логіку процесу.


Рис. 7

У подальшому IDEF3 може бути перекладений в IDEF0. Програмний продукт BPwin не дозволяє автоматично конвертувати моделі з одного методу в іншій, хоча в принципі відсутність даної можливості не можна назвати слабким місцем цієї програми. З власного досвіду автор знає, що при описі бізнес-процесів найкраще починати з побудови комбінованої моделі, де частина діаграм зроблені в IDEF0, а інші виконані в IDEF3 і DFD.


Рис. 10

Такий похід дозволяє, по-перше, заощадити час при розробці моделі та уникнути необхідності виправлення помилок при роботі з інтерфейсними дугами. Аналіз на основі IDEF3 дозволяє оцінити всю діяльність об’єкта як послідовність елементарних операцій, підпорядкованих певній логіці.


Рис. 8

На наступному етапі відбувається розбиття і ранжування функцій з використанням IDEF3 або IDEF0.


Рішення про використання певного методу слід приймати, керуючись принципами класифікації та об’єднання функцій. Досвід автора дозволяє йому говорити про успішне використання даного підходу, оскільки опис об’єкта як ланцюжка взаємопов’язаних процесів з поступовим подальшим введенням функцій все більш високого рівня дає можливість ефективного менеджменту вже на найпершому етапі, коли створюється проста модель всіх процесів в IDEF3. Таким чином, поступове ускладнення моделі відбувається одночасно з коригуванням поточного і стратегічного менеджменту. Фактично мова йде про двох різних підходах до використання методології IDEF.

Варіант № 1. 1. Збір та уточнення первинної інформації
 2. Побудова повної моделі “як є” із застосуванням IDEF0
 3. Уточнення моделі “як є”
 4. Аналіз результатів
 5. Розробка “нормативної моделі”
 6. Затвердження “нормативної моделі”
 7. Реалізація переходу до “нормативної моделі”
 8. При неможливості переходу провести повторний аналіз. Точка входу не відома.

Варіант № 2. 1. Збір та уточнення первинної інформації
 2. Побудова моделі “як є” загального рівня.
 3. Побудова моделі “як є” з винесенням ряду функцій. Негайне уточнення інформації. Оптимізація. Внесення змін у процес роботи підприємства.
 4. Побудова моделі “як є” з контекстною діаграмою. Негайної уточнення інформації. Оптимізація. Внесення змін у процес роботи підприємства.
 5. Конвертація моделі “як є” з використанням IDEF0.
 6. Фактичний перехід до “нормативної моделі” вже складений.

На практиці варіантів роботи з методологією IDEF існує дуже багато, і перерахувати їх у цій статті не представляється можливим. Слід, однак, підкреслити, що підбір сценарію роботи залежить від поставленої цілі, доступних інструментів і ресурсів. Продовжуючи аналіз продукту BPwin 4.0 можна не згадати про його слабких і сильних сторонах.


Найголовнішим недоліком цієї програми є відсутність функції “ВІДМІНА” (undo). На жаль, не завжди можна без втрат і в стислі терміни відновити випадково видалене або здійснити коригування. Компанія Computer Associates обіцяє виправити це в найближчому сервіс-паку. Крім цього, з жалем доводиться констатувати відсутність можливості змінити нумерацію вже створених об’єктів в діаграмі, що в певний момент призводить до необхідності переробляти все наново для отримання послідовної нумерації.


Головна перевага BPwin 4.0 перед іншими продуктами, розробленими для роботи з IDEF, є більш зручний інтерфейс, великі функціональні можливості і простота в роботі.


Отже, підіб’ємо підсумок всьому вищесказаному. Перш за все, методологія IDEF як сукупність різних методів є досить простим для розуміння і дуже ефективним в роботі інструментом. Можливість програми BPwin 4.0 працювати відразу в трьох нотациях дозволяє найбільш повно описати досліджуваний об’єкт і розробити оптимізовану модель, в яку можна закласти потенціал майбутнього розвитку.


Робота з UML передбачає наявність у працівників набагато більших навичок і знань, ніж IDEF, відповідно це і визначило доступність і велику поширеність саме методології IDEF і популярність програмного продукту BPwin. Методологія ARIS включає в себе близько 80 нотацій, що природно передбачає необхідність обумовлювати семантику кожного разу при розробці, що є вагомий аргумент на користь IDEF, де головний метод IDEF0 є стандартом.


Повертаючись до початку статті, а точніше, до її ключової задачі, можна сказати, що застосовуючи методологію IDEF і працюючи в BPwin можна побудувати модель такої системи управління, яка дозволяє працювати не тільки сьогодні, але і в разі потреби швидко і ефективно скорегувати систему менеджменту згідно з новими умовами. Таким чином, менеджмент стане втіленням творчої думки, а не гірким досвідом втрачених можливостей.

Автор хотів би висловити вдячність
Генеральному директорові ТОВ “Релайт-М” Глушко Михайлу Вікторовичу
за надану допомогу в роботі


Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*