Oracle 8i – база даних для Інтернету, Інтеграція додатків і даних, Бази даних, статті

Підвищення продуктивності системи


Завдання, пов’язані з обробкою великої кількості транзакцій в реальному часі або з доступом до великих сховищ даних, незмінно призводять до високої конкуренції користувачів за володіння ресурсами. Тому вирішення проблеми управління доступом користувачів до ресурсів може істотно підвищити ефективність роботи системи. Oracle 8i надає можливості управління виділенням користувачеві системних ресурсів і призначенням пріоритету користувачам – їм може бути присвоєно клас ресурсів, а потім кожному класу призначений відповідний відсоток ресурсів системи.


У Oracle 8i була введена технологія секціонування (partitioning), яка дозволяє завантажувати великі таблиці і індекси по частинах, а не як єдине ціле, і дає істотний виграш в продуктивності СУБД. Причина виграшу полягає в тому, що при виконанні запиту до бази даних оптимізатор виключає з області пошуку розділи, які не містять даних, що відносяться до запиту. Поряд з ранговим секціонування, що використовувалися раніше, в Oracle 8i представлені два інших механізму секціонування – композитне і хеш-секціонування, що дає можливість адміністратору вибрати метод секціонування з метою підвищення ефективності роботи конкретної системи. Хеш-секціонування надає простий спосіб розділення даних на контейнери однакового розміру, які розподіляються по різних пристроїв введення / виводу і навіть з різних машин. Продуктивність запиту в цьому випадку підвищується за рахунок розподілу операцій введення / виводу з різних пристроїв. При цьому поліпшується продуктивність як звичайних, так і паралельних запитів. Композитне секціонування об’єднує переваги рангового і хеш-секціонування – спочатку дані секціонувальних за рангом значення, а потім адміністратор визначає кількість хеш-підрозділів. При цьому гарантується повна підтримка локальних індексів і синтаксису SQL, як при роботі з звичайними (несекціонірованнимі) таблицями.


У Oracle 8i включені і інші удосконалення, що поліпшують продуктивність додатків, що працюють з сховищами даних, і спрощують управління ними. Зокрема, перебудову індексів можна тепер виконувати в режимі реального часу, не перериваючи операцій, пов’язаних зі вставкою, зміною та видаленням записів, вироблених в базовій табліце.Теперь можна створювати індекси, впорядковані за спаданням значень индексируемой величини, що допомагає забезпечити швидкий доступ в тих випадках, коли повертаються стовпці повинні бути розсортовані за спаданням. Поліпшені можливості моніторингу за виконанням тривалих процесів, таких як формування індексів або резервне копіювання.


Паралельний сервер Oracle


Паралельний сервер Oracle дозволяє розділити доступ до бази даних між різними серверними процесами (Oracle instance), причому кожен з процесів може обробляти конкуруючі транзакції. Різні серверні процеси, що працюють з однією і тією ж базою даних, можуть бути запущені на різних машинах, формуючи тим самим окремий кластер. Це різко підвищує надійність роботи системи, оскільки паралельний сервер Oracle в стані відловити аварійну ситуацію, що сталася з однієї з машин кластера, практично миттєво, після чого база даних продовжує залишатися доступною через серверний процес, запущений на іншій машині.


У версії Oracle 8i внесено ряд удосконалень, що поліпшує роботу паралельного сервера в плані підвищення продуктивності і керованості. З’явився спеціальний майстер настройки паралельного сервера, покращена діагностика помилок, ведеться статистика розподілу кеш-пам’яті між серверними процесами, запроваджено новий механізм зв’язку між серверними процесами, що підвищив продуктивність операцій читання. При цьому даний механізм, який отримав найменування Сервер узгодженого читання, забезпечує роботу існуючих програм, реалізованих в середовищі паралельного сервера Oracle, без будь-якої модифікації.


Реплікація даних


Реплікація – це процес копіювання та підтримки об’єктів БД на безлічі серверів, що становлять розподілену інформаційну систему. Зміни, вироблені на одному сервері системи, потім передаються на віддалені сервери. Реплікації дозволяють користувачеві отримати швидкий доступ до поділюваного інформації та організувати синхронізацію даних. Реплікації в середовищі Oracle можуть відбуватися за двома схемами: майстер-майстер і майстер-snapshot.


У першому випадку два або кілька серверів БД функціонують як рівні частини єдиної системи. При такій конфігурації клієнтські програми можуть змінювати дані на будь-якому з серверів – сервери БД Oracle автоматично синхронізують дані у всіх об’єктах реплікацій, гарантуючи при цьому глобальну цілісність даних і підтримку конкуруючих транзакцій.


Схема майстер-snapshot передбачає часткове або повне копіювання об’єктів реплікації з одного сервера БД на інший. При цьому отримана копія являє собою “миттєвий знімок” (snapshot) даних, містяться в об’єктах БД, що підлягають репліцірованія. Такі “миттєві знімки” можуть мати статус “тільки для читання” або бути оновлюваними. Оновлювані snapshots дозволяють клієнту повертати зміни в реплицируемой об’єкти на майстер-сервері.


З метою підвищення продуктивності системи при здійсненні процесів реплікації даних, розробники Oracle прагнуть перенести код, відповідальний за реплікації, в ядро ​​СУБД. У версії 8.0.3 всередину ядра були перенесені тригери, що використовувалися при реплікації, в Oracle 8i версії 8.1.5 сюди ж переносяться згенеровані пакети (packages), що використовуються для застосування цих реплікованих транзакцій на віддалених вузлах. За рахунок цього, а також за рахунок оптимізації процесів пересилання інформації, збільшена продуктивність поновлення snapshots.


Багато характеристики Oracle 8i розробляються для того, щоб допомогти користувачам, які реалізують програми “переднього плану”, офісної автоматизації та автоматизації діяльності мобільних засобів зв’язку. Шаблони групи поновлення snapshots, а також додаткові можливості перевірки Менеджера Реплікації Oracle (Oracle Replication Manager) дозволяють адміністраторам централізовано визначати сотні віддалених вузлів, в яких створюються snapshots, і управляти ними. Шаблони групи поновлення snapshots дозволяють створювати визначення віддалених snapshots на центральному вузлі системи. Тому що всі ці нові можливості Oracle 8i Advanced Replication підтримуються також і Oracle Lite, організації можуть розгортати свої програми на легких, мобільних базах даних, не жертвуючи ніякими функціональними можливостями.


Технічні вимоги


Як і раніше, нова версія популярної СУБД випущена в чотирьох модифікаціях: Oracle 8i Enterprise Edition – повнофункціональна версія продукту, Oracle 8i Standart Edition – сервер БД для робочої групи, Oracle 8i Personal Edition – однокористувацький варіант сервера, розрахований, головним чином, на розробників програмного забезпечення, і Oracle 8i Lite – база даних клієнта для персональних цифрових помічників (PDA) і кишенькових PC. Як зазначалося вище, Oracle Enterprise Manager поставляється тепер у вигляді окремого продукту.


Відмінності між Enterprise і стандартною версіями Oracle 8i стосується, головним чином, можливостей створення на базі цих продуктів великих корпоративних інформаційних систем, що знаходить своє відображення у вартості кожного з них. У стандартній версії відсутній ряд важливих властивостей, включаючи, зокрема, організацію паралельного сервера Oracle і деяких можливостей реплікації даних.


Personal Oracle 8i являє собою однопользовательськую версію СУБД, призначену для установки на персональний комп’ютер і має повну сумісність з промисловими версіями Oracle 8i. Це гарантує розробнику можливість перенесення програм на промислові сервери без яких-небудь змін в коді. Personal Oracle 8i надає можливості розширеної реплікації, розподіленої роботи з іншими серверами Oracle, підтримку об’єктів у базі даних, роботу з нереляційні типами даних через InterMedia і можливість розробки додатків і збережених процедур на Java.


Oracle 8i Lite розроблена спеціально для переносних і кишенькових комп’ютерів і дозволяє їх власникам легко синхронізувати свої локальні дані з їх корпоративними системами. Вона являє собою однопользовательськую об’єктно-реляційну базу, що вимагає зовсім незначну кількість системних ресурсів (від 250 до 750 Кб оперативної пам’яті) і може працювати навіть на пристроях типу PalmPilot. Доступ до даних Oracle 8i Lite підтримується за допомогою стандартних інтерфейсів (ODBC, OCI (інтерфейс викликів Oracle), JDBC), що дозволяє створювати додатки з допомогою звичайних засобів розробки.


Нові можливості, пропоновані сервером Oracle 8i, звичайно ж, привели і до суттєвого підвищення вимог, що пред’являються до апаратного забезпечення. Якщо попередні версії Oracle Enterprise Edition вимагали, як мінімум, процесор Pentium 90 і 32 Mb оперативної пам’яті, то тепер вимоги до обсягу пам’яті зросли до 96 Mb (рекомендується 128 Mb), а частота процесора повинна бути не нижче 166 MHz (Правда, досвід показав, що Oracle 8i Enterprise Edition для Windows NT можна встановити на машині з процесором Pentium 120 і 64 Mb оперативної пам’яті за умови розширення розміру віртуальної пам’яті до 250 Mb). Повна версія Oracle 8i вимагає приблизно 600 Mb на жорсткому диску (без обліку документації). Як завжди, корпорація Oracle пропонує цей продукт під найрізноманітніші платформи, при цьому версії під найбільш популярні операційні системи – Windows NT і Linux – є у відкритому доступі і можуть бути отримані через Інтернет.


Доступніше, ніж коли-небудь


Корпорація Oracle робить все для того, щоб зробити свої продукти доступними для розробників. У пошуках чергової версії вам не треба більше бігати по ринках з піратською продукцією або просити знайомих наважитися на незаконне копіювання ліцензійних продуктів.


Досить зареєструватися на сервері technet.oracle.com/ і отримати звідти безкоштовно з всесвітньої мережі копію потрібного вам продукту для некомерційного використання. Тут ви можете знайти Oracle 8i Enterprise Edition для Windows NT, Oracle 8i Workgroup Server для Linux, Oracle 8i Lite, Oracle Enterprise Manager і багато інших новітні розробки Oracle Corporation. Хоча аналогічних продуктів під інші платформи (зокрема, Sun Solaris) не мається на відкритому доступі, наявні можливості дозволяють фахівцям своєчасно ознайомитися з новинками Oracle, отримати необхідні навички і більш оперативно прийняти кваліфіковане рішення про покупку і впровадженні тих чи інших продуктів.


Така практика дає можливість компанії Oracle не тільки розширити потенційний ринок збуту своєї продукції та збільшити її популярність серед розробників програмного забезпечення, але і отримувати необхідну інформацію про динаміку попиту на свої новітні розробки. З моменту виходу Oracle 8i керівництво компанії оголосило про великий зріст запитів на цю СУБД, причому особливо наголошувалося зростання попиту на СУБД Oracle на платформі Linux.

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*