Особливості Centura Team Developer 2000 – новітнього інтегрованого засоби розробки професійних програм для інформаційних систем, Різне, Програмування, статті

В даний час для багатьох менеджерів, керівників програмних розробок та програмістів проблема вибору засобів розробки актуальна як ніколи. У статті розглядається одне з найбільш важливих сучасних засобів реалізації програм клієнт-сервер – засіб розробки компанії Centura – Centura Team Developer 2000 (CTD2000). Воно дозволяє програмістам і керівникам розробляти сучасні програми та інформаційні системи з урахуванням останніх досягнень інформаційних технологій і нових архітектур мережевих обмінів даними при побудові інтерфейсу взаємодії кінцевих користувачів з програмами.

В даний час для багатьох менеджерів, керівників програмних розробок та програмістів, як ніколи, актуальна проблема вибору засобів розробки програмних систем, для вирішення завдань автоматизації інформаційних процесів в бізнес системах. Рішення даної задачі істотно ускладнюють цілий ряд факторів, які ми виділили нижче:



Перелік даних факторів легко може бути продовжений яким досвідченим керівником розробок, але головний негативний фактор полягає в тому, що на ринку вибір засобів для реалізації інформаційних бізнес систем неоднозначний, незважаючи на їх велику різноманітність. Зазначимо, що наведений вище перелік актуальний також і при виборі засобів експлуатації інформаційних систем (СУБД).

Тому в цілому задача вибору ПО виявляється досить складною, а невірні рішення часом стають причиною невдач при впровадженні та експлуатації інформаційних систем.

У першому ряду сучасних засобів реалізації програм клієнт-сервер стоїть засіб розробки компанії Centura – Centura Team Developer 2000 (CTD2000). Воно дозволяє програмістам і керівникам розробляти сучасні програми та інформаційні системи з урахуванням останніх досягнень інформаційних технологій і нових архітектур мережевих обмінів даними при побудові інтерфейсу взаємодії кінцевих користувачів з програмами.

Основою CTD2000 стала популярна в середовищі професійних розробників і програмістів система SQLWindows, яка вийшла на російський ринок в 1993 році і для багатьох розробок інформаційних систем залишається популярною і понині. У порівнянні з SQLWindows в CTD2000 були зроблені наступні основні кроки (крім функціональних можливостей, про які мова піде нижче): побудова в середовищах сучасних операційних систем 32 розрядних додатків; використання сучасного дизайну в середовищі WINDOWS; облік недоліків попередніх версій продукту; використання та підтримка сучасних тенденцій в інформаційних технологіях (COM, ActiveX, DNA і т.д).

Для досягнення цілей впровадження своїх продуктів компанія компанія Centura орієнтувалася на ряд принципів, які повинні гарантувати їй успіх і врахувала розглянутий вище перелік негативних факторів:

По-перше, спочатку закладена максимальна спадкоємність з старими версіями: як показує практика впровадження, програміст в теченіеодного робочого дня повністю освоює новий продукт і може приступати до серйозних розробок в новому середовищі. Крім того, забезпечується повна сумісність додатків при русі “знизу вверх”, а також, якщо ви не застосовуєте якихось надсучасних властивостей, можливий і відкат на стару версію (це перевірено на практиці).

По-друге, компанія передбачила спеціальну програму тестування і створила робочу групу для проведення цих робіт, що має забезпечити більш високу якість програмного продукту у фінальній версії.

По-третє, незважаючи на безліч нововведень, освоєння та навчання CTD2000, навіть для новачків Centura, не стало складніше, а програмування і об’ємне уявлення коду програми у вигляді OUTLINE збереглися, причому доступ до вихідного коду і складовим класів об’єктів полегшився за рахунок введення карток уявлень і дерева додатки.

По-четверте, незначно зросла ресурсомісткість системи, немає зайвої інформації в системних бібліотеках операційних систем, а поділ можливостей за окремими складовими дозволяє освоювати їх автономно.

І, нарешті, по-п’яте – збереглася прийнятна вартість системи. В основну систему входить однокористувацький варіант локального СУБД SQLBase, повністю сумісний з серверним СУБД SQLBase. До речі, повністю збереглися можливості підключення до всіх СУБД програмних продуктів, більш-менш помітних на ринку.

Перераховані загальні особливості системи розробки додатків Centura Team Developer 2000 дозволяють рекомендувати її як базового технологічного рішення для досить широкого класу задач в області побудови складних інформаційних бізнес систем. В цілому CTD2000, що працює спільно з SQLBase 7.5, забезпечує розробку та експлуатацію програмних інформаційних систем, розрахованих на число робочих місць від 5 до 25 із загальними обсягами БД від 5 до 10 Г байт.

Розглянемо тепер функціональні особливості цієї системи, її склад, структуру та призначення основних компонент.

Centura Team Developer компанії Centura Software є потужним інструментальним комплексом для розробки професійних клієнт-серверних інформаційних програмних систем, орієнтованих на роботу в середовищах сучасних операційних систем – WINDOWS 95/98/NT.

В Centura Team Developer представлені всі необхідні компоненти для побудови додатків типу “клієнт-сервер” для різних серверів баз даних, таких як SQLBase, Informix, Oracle, DB2, MS SQL Server, Sybase та ін Centura Team Developer являє собою набір тісно інтегрованих компонент – SQLWindows32, Web Developer, Object Compiler, Database Explorer, Team Object Manager та Team Repository. Centura Team Developer забезпечує всі можливості для “швидкого”, наочного візуального проектування програм.

В основі Centura Team Developer лежить об’єктно-орієнтована мова четвертого покоління (4GL). Великий набір стандартних компонентів і модулів, підтримка OLE об’єктів і технології ActiveX, COM, QUICK OBJECT і VISUAL TOOLCHEST. Наочна форма представлення програми – коду програми (OUTLINE) дозволяє структурно представляти складні програми, не втрачаючи при цьому процедури обробки подій. Це досягається, в тому числі, за рахунок об’єктно-орієнтованого підходу (класи, спадкування властивостей, породження об’єктів і т.д.) і ідеологічної сумісністю (підтримка концепцій обміну повідомленнями) з концепцією функціонування Windows – орієнтованих операційних систем.

Вбудований і автономний генератор звітів – Centura Report Builder дає можливість швидкого візуального проектування звітів з можливістю подальшого експорту в різні формати, такі як RTF і виведення на екран, друк. У CTD запропоновано унікальний механізм взаємодії працюючого програми та засобів генерації звіту, що дозволяє програмно керувати процесом його формування. Використання ActiveX – компонентів дає можливість, використовуючи Report Builder, виклику процедур формування звітів з інших програм, що підтримують ActiveX, таких як web-броузер та ін Візуальні засоби побудови запитів надають можливість користувачу, не має знань мови SQL, створювати власні звіти.

Database Explorer, засіб доступу і модифікації БД, забезпечує зручну роботу з інформацією на серверах баз даних. Він дає можливість переглядати і змінювати необхідні дані, що зберігаються на цих серверах, не вдаючись до запитів на мові SQL. В Database Explorer передбачена можливість підключення до всіх БД, з якими CTD може налагоджувати взаємодію, за допомогою спеціальних програм-роутерів, дають ефект “рідного СУБД”: Informix, Oracle, DB2, MS SQL Server, Sybase, CA Ingress. З БД, доступ до яких визначається за допомогою драйверів ODBC, виконується майже така ж робота, як і з SQL серверами “Прямого” доступу. Крім того, програмісту-професіоналу надана можливість діалогу з БД на мові SQL (розширеного спеціальними командами, робочою утилітою SQLTalk), що допомагає швидко налагоджувати запити і тут же транспортувати їх в програму. Використання графічного інтерфейсу дозволяє, не виходячи із засобу розробки, виконувати більшість операцій з адміністрування баз даних, такі як створення БД і модифікація таблиць, індексів, збережених процедур, вивантаження БД та ін

Team Object Manager – спеціальна система забезпечення процесу проектування і підтримки колективних розробок складних і простих програмних систем. Для побудови та супроводу розробок БД використовує ER-діаграми, дозволяє проектувати бази даних різної складності – від найпростіших до сховищ даних, поддержіваяцелостность. Проте в CTD збережені всі можливості використання популярного продукту ERWIN. Завдяки наявності графічного інтерфейсу управління класами об’єктів, робота з ієрархією класів зручна при розробці складних додатків і планомірній роботі над сукупністю одночасно розроблюваних проектів. Механізми CHECK IN і CHECK OUT забезпечують цілісність модулів, додатків і всього проекту в цілому.

Team Object Manager дозволяє управляти процесом розробки програмних систем і вести контроль над версіями проекту, об’єктами, довідковими даними і правами користувачів. Передбачається можливість визначення та контролю стандартів побудови програм. Завдяки технології, використовуваної в Centura Team Developer, розробник отримує можливість контролю над усіма об’єктами проекту: формами, модулями, DLL-бібліотеками та ін Використання одних і тих же об’єктів в різних проектах (фактично типових проектних рішень) або версіях дозволяє скоротити час при компіляції і розміри проектів, що полегшує роботу з ними. Маючи можливість компілювати проект в залежності від обраного номера версії, розробник в змозі контролювати безліч його версій. З використанням Team Object Manager досягається можливість супроводу на різних стадіях відразу кількох версій програмних продуктів, що розробляються одними і тими ж або різними групами програмістів.

Web Data Access QuickObjects забезпечує повну інтеграцію розробляються з WEB-даними, у тому числі: перегляд HTML сторінок; робота з електронною поштою; прийом і передача файлів з використанням FTP протоколу і т.д. Потужна бібліотекаCentura Development Kit дозволяє створювати свої власні Quick Objects, вносити інші доповнення та розширення в середу програмування.

Microsoft Transaction Server, OLE DB і net.db Centura орієнтовані на створення інтерфейсів з іншими додатками, в тому числі і для Web-додатків. Це забезпечує з’єднання існуючих даних та програм в мережах Інтернет / Інтранет;

У порівнянні з попередніми версіями в Centura Team Developer 2000 з’явилися наступні нові можливості:


Багато розробники зупинили свій вибір на Centura Team Developer для розробки додатків в середовищі клієнт-сервер.

Для керівників розробки і менеджерів складних програмних проектів привабливими можуть бути наступні особливості CTD2000:


З позицій професійних програмістів, причому навіть тих, хто не знайомий з системами візуального програмування або використовує інші поширені системи, CTD2000 володіє наступними особливостями:


Вибираючи CTD2000, і керівники, і розробники безсумнівно забезпечать більш високу якість розробок і досягнуть успіхів при впровадженні бізнес додатків.


Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*