Побудова корпоративних інформаційних систем: технології і рішення, Комерція, Різне, статті

Під корпоративної інформаційної системою будемо розуміти інформаційну систему масштабу підприємства. Головним завданням такої системи є інформаційна підтримка виробничих, адміністративних та управлінських процесів (далі – бізнес-процесів), які формують продукцію або послуги підприємства.

За останні десятиліття радикально змінилися принципи, методи побудови та архітектура такої системи. Так, якщо в 60-х роках вважалося, що ніякої процес не повинен автоматизуватися до тих пір, поки він функціонує ефективно, то сьогодні панівним є прямо протилежний підхід. Вважається, що будь-який процес повинен автоматизуватися тільки після того, як він ефективно організований.

Ці зміни стали результатом узагальнення досвіду побудови безлічі інформаційних систем в яких автоматизація окремих операцій або сформованих “ручних” процедур приносила локальні тимчасові поліпшення, не зачіпають загальну ефективність роботи.

Головними особливостями сучасного підходу до побудови корпоративної інформаційної системи підприємства є:


Такий підхід забезпечує розробку інтегрованих рішень, побудованих на об’єктивних даних про роботу підприємства, своєчасне узгодження всіх принципових питань між Замовником, Генеральним Підрядником та іншими учасниками робіт і спрямований на збереження зроблених в систему інвестицій.

Теоретичну основу відповідних робіт, що виконуються фірмою Метатехнологія, складає безліч понять, концепцій і методологій, що використовуються для опису, аналізу та оцінки різних аспектів роботи підприємства.

Основними компонентами цієї множини є (список впорядкований за алфавітом):ABB
Activity Based Budgeting – Планування бюджету на основі виконуваних функцій або операційне планування бюджету – планування бюджету компанії чи інвестиційного проекту з використанням принципів, засобів і методів ABC. Фактично являє собою зворотне проектування ABC-системи
ABC
Activity Based Costing – Функціонально-вартісний аналіз – метод визначення вартості й інших характеристик виробів і послуг на основі функцій і ресурсів, задіяних в бізнес-процесах
ABM
Activity Based Management – Управління на основі ABC-інформації або операційне управління – методологія, яка описувала засоби і способи управління організацією для вдосконалення бізнес-процесів і підвищення прибутковості на основі інформації, наданої в результаті ABC-аналізу
ARP
Activity Resource Planning – Функціональне планування ресурсів – метод планування ресурсів компанії на основі аналізу функцій, задіяних в бізнес-процесах і даних ABC-аналізу
BPR
Business Process Reengenering– Реорганізація бізнес-процесів – напрям діяльності, що включає “фундаментальне переосмислення і радикальне перепланування критичних бізнес-процесів з метою покращення їх ефективності щодо витрат, якості виконання та швидкості ”
CPI
Continuous Process Improvement – Безперервне вдосконалення процесів – один з підходів до вдосконалення якості бізнес-процесів в рамках TQM
CPN
Color Petri Nets – Розфарбовані мережі Петрі – методологія створення динамічної моделі бізнес-процесу, що дозволяє проаналізувати залежні від часу характеристики виконання процесу і розподіл ресурсів, для вхідних потоків різної структури
DFD
Data Flow Diagrams – Діаграми потоків даних – методологія структурного аналізу, що описує зовнішні по відношенню до системи джерела і адресати даних, логічні функції, потоки даних та сховища даних до яких здійснюється доступ
ERD
Entity-Relationship Diagrams – Діаграми “сутність-зв’язок” – спосіб визначення даних і відносин між ними, що забезпечує деталізацію сховищ даних проектованої системи включаючи ідентифікацію об’єктів (сутностей), властивостей цих об’єктів (атрибутів) та їх відносин з іншими об’єктами (зв’язків)
IDEF0
Методологія функціонального моделювання, що є складовою частиною SADT і дозволяє описати бізнес-процес у вигляді ієрархічної системи взаємопов’язаних функцій
IDEF!X
Методологія інформаційного моделювання, що є складовою частиною SADT і заснована на концепції “сутність-зв’язок” (entity-relationship)
SADT
Structured Analysis and Disign Tecchnique технологія структурного аналізу і проектування
STD
State Transition Diagrams – Діаграми переходів станів – методологія моделювання подальшого функціонування системи на основі її попереднього і поточного функціонування
TQM
Total Quality Management – Глобальне управління якістю – напрям діяльності, вивчає бізнес-процес з метою такої їх організації, яка гарантує ідеальну якість продукції

На рис. 1 розглянуті поняття та методології згруповані за основними напрямами використання в роботах по моделюванню та аналізу бізнес-процесів.

В якості інструментальних засобів виконання робіт використовуються:
Пакет Design / IDEF компанії Meta Software – для функціонального та інформаційного моделювання, аналізу і проектування бізнес-процесів;
Основними особливостями Design / IDEF є: Рис. 1. Області використання різних методологій в роботах по моделюванню, аналізу бізнес-процесів і побудови корпоративних інформаційних систем підтримки бізнесу


Пакет EasyABC Plus компанії ABC Technologies – для функціонально-вартісного аналізу бізнес-процесів;
Основними особливостями EasyABC Plus є:


Пакет ServiceModel компанії PROMODEL – для імітаційного моделювання виконання бізнес-процесів, аналізу залежать від часу характеристик, розподілу ресурсів.
Основними особливостями ServiceModel є:


Пакет S-Designor компанії Powersoft – для створення концептуальних і фізичних моделей структури бази даних.
Основними особливостями S-Designor є:


Всі перераховані пакети широко використовувалися для створення проектів великих інформаційних та бізнес-систем, пов’язаних з аналізом, реорганізацією та автоматизацією діяльності підприємств у різних країнах, секторах ринку, з різноманіттям напрямків діяльності, видів продукції, способів організації бізнесу і т.д.

Необхідно відзначити, що в результаті описаного вище підходу до побудови корпоративної інформаційної системи сформувалася якісно інша ніж раніше тришарова архітектура інформаційної системи, основними компонентами якої є:Така архітектура дозволяє:


Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*