Постачальники OLAP-інструментів допомагають користувачам створювати додатки, Книги та статті, Різне, статті

Ми неодноразово писали про те, що в даний час компанії, незалежно від області їх діяльності, приходять до висновку про істотні переваги пакетних додатків і універсальних інструментів над створюваними на замовлення програмами. Динаміка конкуренції, зміни законодавчої бази, коливання попиту і цін, а також багато іншого все частіше і частіше ставить в тупик замовні програми, не здатні обробляти незаплановані запити. У таких системах, незважаючи на раціоналізацію процесу збору і зберігання інформації, доступ до неї обмежується заздалегідь заданим набором звітів і практично виключається для випадків складних структур даних.

Всі ці проблеми змусили виробників подбати про створення універсальних OLAP-інструментів, які передбачають формування найрізноманітніших запитів і звітів при налаштуванні їх на довільні дані. Ці системи різко скорочують час створення аналітичних програм та звітів в порівнянні зі звичайним програмуванням. Проте впровадження цих інструментів для складних баз даних таки вимагає витрат часу і інтеллекктуальних зусиль від користувачів. Тому багато постачальників OLAP-інструментів створюють спеціальні засоби для швидкого і легкого впровадження їх систем в конкретних областях. І тут є два напрямки. Ряд розробників воліє створювати власні OLAP-засоби для популярних додатків сторонніх виробників. Інші спеціалізуються на окремих областях бізнесу або створюють замовні рішення для великих корпорацій.

Компанія Business Objects вибрала перший шлях, запропонувавши клієнтам так звані Шаблони швидкого розгортання (Rapid Deployment Templates, RDTs) для систем SAP, Oracle, Baan і PeopleSoft. RDT є “заготовками” додатків для аналізу даних з конкретних систем. У них складні структури даних цих систем заздалегідь описані в зрозумілих для кінцевого користувача бізнес-термінах. Це дає можливість будь-якої організації, що використовує ці ERP-системи, самостійно створювати потужні бізнес-аналітичні (BI) системи в більш короткі терміни. При їх використанні фахівці маркетингових, фінансових та інших підрозділів отримують можливість самостійно формувати всілякі власні запити, здійснювати різний аналіз даних і формувати різноманітні звіти, не залучаючи до цього процесу IT-фахівців.

Для SAP R / 3 компанією Business Objects також розроблені набори настроюваних множин (universe) – репозиторіїв метаданих, що містять таблиці відповідностей між фізичними об’єктами БД і бізнес-об’єктами, – І шаблонів звітів, сконфігурованих спеціально для користувачів SAP. Кожне безліч являє собою набір заздалегідь заданих “класів” “об’єктів”, маппірующіх вихідні структури даних у знайомі користувачеві бізнес-терміни типу “Споживачі”, “Замовлення”, “Матеріали” та ін Ці набори можуть використовуватися безпосередньо після їх установки або піддаватися додаткового налаштування для задоволення специфічних потреб організації. RDT дозволяють формувати будь-які незаплановані запити та звіти, а також поширювати звіти в рамках підприємства і надавати їх для спільного доступу співробітникам, партнерам і споживачам по Інтернет, Інтранет або Екстранет, використовуючи WebIntelligence, призначений для створення запитів, звітів та здійснення OLAP в web. Таким чином, користувачі отримують не технічне, а бізнес-орієнтоване уявлення використовуваних ними даних з безлічі джерел: додатків SAP R / 3, реляційних баз даних, файлів робочого столу і OLAP-серверів. Крім того, RDT пропонує централізоване забезпечення безпеки на базі репозиторію, пакетний Репортинг і можливість розміщення в Інтернет. А з огляду на те, що дані повертаються локально в певний багатовимірний кеш даних, званий “мікрокубом”, користувачі можуть продовжувати роботу зі своїми SAP-даними, навіть коли вони не під’єднані до R / 3.

Основними перевагами RDT для SAP R / 3 вважаються:

Подібним чином організовані і RDT для Oracle Applications. У даному випадку бізнес термінами будуть “План”, “Факт”, “План рахунків \ статей бюджету”. Аналогічно RDT для SAP, ці RDT також можуть працювати не тільки з даними Oracle Applications, а й з більшістю реляційних баз даних, файлів робочого столу і OLAP-серверами. Узагальнюючи гідності даних шаблонів, можна сказати, що їх ключовими перевагами також є можливість швидкого розгортання, формування складних запитів до даних Oracle Applications, вбудована експертиза Oracle Applications (Oracle Application expertise), підтримка “гнучких полів” Oracle (Oracle flexfields), а також захищеність чутливих даних і можливість здійснення аналізу в масштабах підприємства.

Вихідна реалізація Business Objects RDT для Baan призначена в основному для статичних запитів і звітів, що формуються прямо на базі додатків Baan (це перша фаза реалізації). У міру розвитку і ускладнення ERP-системи, вихідна реалізація доповнюється окремої новим середовищем Сховища даних, оптимізованої для виконання складного аналізу, що використовується для підтримки прийняття рішень (це друга фаза). Останньою фазою реалізації RDT є розширення Сховища даних для надання доступу до міститься в ньому інформації клієнтам, постачальникам і партнерам. RDT для Baan розроблялися у співпраці з Baan і її клієнтами, що дало можливість забезпечити в них підтримку ключових функціональних можливостей додатків Baan (наприклад, додатків, які об’єднують кілька сайтів, дані по яких можуть таким чином включатися в єдиний звіт). Особливо тісно в рамках першої фази RDT інтегровані з BaanFrontOffica (Aurum) і Baan Corporate Office Solutions (CODA). Друга фаза забезпечує інтеграцію RDT з Baan Enterprise Decision Manager (EDM), що дозволяє аналізувати, формувати запити і звіти та надавати доступ до інформації, що зберігається в EDM, і різних інших даних, що мають істотне значення для даної організації. Відкрита архітектура RDT дозволяє працювати з будь-якими засобами зберігання оперативної інформації, вітринами даних і сховища, а реалізована в них стратегія доступу до даних надає організаціям можливість об’єднати всі джерела даних – програми Baan, Сховища і вітрини даних, персональні фали даних і багатовимірні бази. Третя фаза знижує витрати на обслуговування споживачів за рахунок зниження обсягів паперової звітності і підвищує доходи підприємств, які отримують таким чином більш своєчасну і точну бізнес-інформацію.

RDT для продуктів компанії PeopleSoft реалізовані аналогічно RDT для Baan.

Зовсім інакше підійшла до цього питання компанія Cognos. На базі свого OLAP-інструменту Cognos PowerPlay нею були створені так звані Special Editions – закінчені спеціалізовані програми для чотирьох різних областей бізнесу: взаємних фондів, біржі, федерального бюджету та міжнародної торгівлі. Кожен з них був розроблений для великих постачальників відповідної інформації, тому дозволяє оперіроватьсущественнимі обсягами даних, формуючи як заздалегідь задані, так і незаплановані запити і звіти до них, а також здійснюючи різні OLAP-перетворення (нарізку на кубики і скибочки (slice & ampdice), поглиблення (drill down), фільтрацію і категорірованіе даних для швидкого аналізу та виявлення тенденцій). Всі дані містяться у відповідний багатовимірний файл – PowerCube. Куби PowerCube організують дані певним чином, надаючи користувачеві можливість вивчати необхідні змінні з різних точок зору. Постачальник інформації публікує її для своїх передплатників у вигляді багатовимірних кубів. Користувачі отримують персональну OLAP-систему, жорстко сконфігуровані для роботи саме з цими кубами, і періодично викачують куби з оновленою інформацією.

Кожен Special Edition призначений для аналізу широкого спектру компаній з конкретної галузі бізнесу. Так, Mutual Funds Edition охоплює понад 10 000 американських взаємних фондів, і може порівнювати та аналізувати інформацію з таким вимірам, як Види фондів, Розміри фондів, Річні показники роботи фондів за 1, 3 або 5 минулих років, Частки витрат і ін Є 20 фактів (measures), серед яких: Річні і місячні показники роботи фондів, Мінімальні інвестиції та реінвестиції, Середня прибутковість облігацій, Частка витрат, Вартість активів та ін

Nasdaq & Amex Companies Edition здатний аналізувати понад 5000 компаній із списку бірж Nasdaq і Amex. Вимірами і фактами, за якими може проводитися аналіз, в даному випадку є: індекс Nasdaq, Результати фіскального року, Розташування головних підрозділів, Належність до списків індексів Nasdaq 100 або Nasdaq Financial 100, Річний дохід, Чистий прибуток або її щорічний приріст, Ринкова вартість компанії та ін Фактів тут 26 – крім уже згаданих вище, серед них є: Доходи від цінних паперів, Розмір прибутку, Число співробітників, Нерозподілений прибуток, Коефіцієнт ліквідності, загальна сума боргу і власних коштів, та ін

US Federal Budget Edition охоплює 30 із понад 200 американських федеральних урядових агенств і являє собою неофіційний зразок Федерального бюджету США на 2004 фінансовий рік, створений за аналогією з опублікованими Управлінням з менеджменту і бюджету.

World Trade Edition призначений для аналізу процесів світової економіки та міжнародної торгівлі. З його допомогою можна обробляти інформацію з експорту та імпорту між США і 240 його торговими партнерами. Вимірювань в цьому додатку всього п’ять (Регіон країни, Річні показники імпорту / експорту, Торговий баланс з імпорту та експорту, Коди товарів згідно з переліком Міністерства торгівлі США, Способи перевезення), а фактів в World Trade Edition PowerCube тільки два: Вартість і Вага.

Отже, постачальники OLAP-інструментів – “масла”, намазуємо на “хліб” транзакційних систем, – мають справу з досвідченим споживачем, які пройшли етап первинної автоматизації і бажаючим отримати додаткове зручність в роботі з даними. Мабуть ця обставина і виховує в них прагнення дати якомога більше сервісу та зручності клієнта. Клієнт може і сам створити кінцеве додаток за допомогою універсальних інструментів, але постачальники аналізують, як використовуються їх системи, і іноді роблять цю роботи за користувача.

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*