Продукти Oracle для розробки аналітичних систем: області застосування “нового” і “старого” інструментарію, Oracle, Бази даних, статті

Автор: Андрій Майоров, керівник Відділу аналітичних систем компанія РДТеХ


За останні два-три роки Oracle зробив великий крок вперед в області бізнес-аналітики. У першу чергу позиції корпорації зміцнилися за рахунок появи нової аналітичної платформи Oracle Business Intelligence Enterprise Edition. Цьому також сприяло придбання нової багатовимірної бази Essbase та інтеграція засобів побудови регламентованих звітів (Publisher) в нову платформу. Важливим фактором є і значне число готових додатків, побудованих на цих інструментальних кошти. Проте одночасно з новими придбаннями зберігається і стара лінійка програмних продуктів Oracle, що існували протягом багатьох років. У зв’язку з цим у ряду клієнтів виникають певні коливання. Деякі дотримуються принципу, що краще ворог хорошого, і продовжують використовувати старі продукти, ігноруючи розширені функціональні можливості, надані новими продуктами. Інші, навпаки, прагнуть якомога швидше перейти на нову лінійку продуктів без явної необхідності, повністю копіюючи існуючий функціонал аналітичної системи. У даній статті нам хотілося б розповісти про те як компанія РДТеХ, протягом багатьох років працює на ринку аналітичних систем і сховищ даних, бачить позиціонування продуктів Oracle в області аналітики і сховищ даних з точки зору найбільш цікавих для розробників властивостей і можливих “підводних каменів” при їх використанні.


Oracle Business Intelligence Enterprise Edition


Oracle BI Enterprise Edition, безумовно, слід відносити до флагманським продуктам Oracle в області бізнес-аналітики. Продукт надає величезний вибір графічних засобів і можливостей по кастомізації розробляються, істотно перевершуючи в цьому відношенні свого попередника – Oracle Discoverer. Поряд зі звичними таблицями, крос-таблицями і графіками з’явилися такі вельми виразні кошти як індикатори, рухомі рядки, можливості інтеграції з картографічними засобами. Можливість швидкого створення дуже якісних з точки зору користувача інтерфейсу аналітичних інформаційних панелей також є суттєвою перевагою Oracle BI Enterprise Edition. Але основні переваги Oracle BI Enterprise Edition полягають, звичайно, в його архітектурних рішеннях. На відміну від Oracle Discoverer, що є замкнутим продуктом, Oracle BI Enterprise Edition може легко інтегруватися в складні системи. Як джерело даних може використовуватися вже не тільки сервер Oracle, а будь-яка ODBC-доступна база даних. Більше того, сам Oracle BI Enterprise Edition може служити джерелом як на рівні ODBC, так і як web-service. При цьому в Oracle BI Enterprise Edition дуже чітко розділені питання представлення даних від їх логічного та фізичного представлення. Причому не тільки на рівні метаданих, а й на архітектурному рівні – окремі BI сервер для роботи з даними (формування запиту, виконання і т.п.) і презентаційний сервер, відповідальний за представлення результатів запиту. Саме ці особливості дозволяють говорити про Oracle BI Enterprise Edition не як про продукт, а про платформу для BI додатків, в яку можуть інтегруватися різні продукти.


Так, наприклад, в Oracle BI Enterprise Edition була інтегрована регламентована “паперова” звітність (Oracle Publisher), причому зроблено це на рівні метаданих. Якщо раніше в проектах, де замовнику були потрібні і OLAP технології, і регламентована звітність високої поліграфічної якості, розробники змушені були використовувати такі продукти, як Oracle Reports, по суті повторюючи багато звіти, розроблені в Oracle Discoverer, то тепер на основі одних і тих же метаданих можливо будувати як ad hoc запити, так і звіти поліграфічної якості. Інша цікава властивість – можливість автономного аналізу, що дозволяє аналітику вивантажити дані в свою персональну невелику базу даних, відключитися від сервера і працювати з даними, наприклад, перебуваючи у відрядженні.


Будучи джерелом даних, BI сервер може служити єдиним джерелом даних організації, репозитарій може використовуватися як єдина система метаданих або, іншими словами, система документування, через яку можна отримувати дані не тільки для власне аналітики, а й для інших додатків. Особливий інтерес це становить у випадках, успадкованих систем, що функціонують на протязі довгого часу з поганим рівнем документування. Але багатство можливостей Oracle BI Enterprise Edition несе в собі і підводні камені, так що їх слід використовувати з обережністю. Так, наприклад, Oracle BI Enterprise Edition дозволяє одночасно працювати з декількома фізичними джерелами даних на рівні одного сховища і одних метаданих. Погоджуючись з прагненням поширювати аналітику по всьому підприємству, зазначимо, що дана властивість Business Intelligence навряд чи слід використовувати для об’єднання “перекриваються” джерел даних, тобто інформаційних ресурсів, що автоматизують одну і ту ж бізнес-завдання. Історично може скластися, що одна і та ж бізнес-функція (наприклад, склад) підтримується різними додатками в різних підрозділах підприємства. З точки зору бізнесу, обидві системи можуть бути абсолютно еквівалентні, аж до номенклатури складованих товарів, однак можна з упевненістю сказати, що довідники систем будуть напевно істотно відмінні як по логічної моделі, так і за способами кодування, але ж саме довідники стають скелетом аналітики – розмірностями, за якими виконується аналіз. Потенційно в Oracle BI Enterprise Edition можна вказати обидва джерела і спробувати побудувати єдине подання даних. Однак з нашої точки зору, розумніше було б попередньо побудувати вітрину чи сховище, вирішальне проблеми узгодження даних. Нам здається, що використання цієї опції адекватно лише в тих випадках, коли або інформаційні області систем не перетинаються, або для об’єднання джерел різного рівня агрегації, коли, наприклад, в реляційної базі даних містяться більш детальні дані, а в багатовимірної базі – консолідовані дані.


Oracle Discoverer і Oracle Siebel


В даний час продуктова лінійка Oracle включає одночасно Oracle BI Standard Edition зі “старим” Oracle Discoverer і Oracle BI Enterprise Edition, випущений на базі продуктів Siebel. На нашу думку, не варто категорично відмовлятися від використання Oracle Discoverer на користь Oracle BI Enterprise Edition, без достатніх для цього підстав. Якщо на підприємстві вже є аналітика на Oracle Discoverer і не потрібно розширення її функціоналу за забезпечувані Oracle Discoverer рамки, такі як автономний аналіз або автоматичне повідомлення про події, то розумніше зробити інвестиції в інші області. Тим більше, що Oracle неодноразово заявляв про плани по конвергаціі продуктів. Більш того, навіть у нових проектах, особливо малобюджетних, слід використовувати Оracle Discoverer, розглядаючи його як якусь персональну аналітику. У випадках невеликих аналітичних програм на рівні підрозділів підприємства і при поглибленому аналізі даних, що здійснюється обмеженою кількістю людей, Oracle Discoverer до сих пір є розумним вибором. Oracle BI EE раціонально застосовувати тоді, коли мова йде про корпоративну аналітиці і великій кількості користувачів, які в основному займаються “довідкової” аналітикою, тобто в основному використовують інформаційні панелі для відстеження певних показників. У цьому випадку особливо ефективні такі властивості Oracle Enterprise Edition, як кешування запитів і можливість більш тонкої настройки призначеного для користувача інтерфейсу з допомогою презентаційного шару.


Oracle Warehouse Builder і Oracle Data Integrator


Жодне серйозне аналітичне додаток не може обійтися без сховища даних і вітрин даних. У Oracle існують безліч програмних продуктів, які в тій чи іншій мірі можуть бути використані для створення сховищ. Частина цих продуктів має істотне перетин по функціоналу. Найбільш яскравим прикладом можуть служити Oracle Warehouse Builder і Oracle Data Integrator. Проте, не дивлячись на істотне перетин функціональних можливостей, насправді відмінності між продуктами і область їх оптимального застосування досить істотні.


І Oracle Warehouse Builder, і Oracle Data Integrator-це ETL інструменти, що, власне, і бентежить багатьох користувачів. Але з нашої точки зору, Oracle Warehouse Builder, будучи ETL інструментом, перш всього засіб проектування сховищ і аналітичних програм, у той час як Oracle Data Integrator, головним чином, інтеграційний інструмент.


Як засіб проектування Oracle Warehouse Builder цікавий тим, що в ньому можна не просто описати таблиці сховища, але і працювати зі спеціалізованими типами об’єктів, такими як розмірності і куби. При цьому Oracle Warehouse Builder підтримує спеціалізовані алгоритми завантаження даних. Надзвичайно важливим з нашої точки зору є те, що використанням цих спеціалізованих типів об’єктів Warehouse Builder втілює найкращі практики в області сховищ, що особливо важливо для початківців розробників. Використання засобів проектування загального призначення з акцентом на ER моделювання, таких як, наприклад, Oracle Designer або Erwin, часто призводить початківців розробників до дуже неоптимальним структурам сховища. Важливим аспектом так само є можливість генерації метаданих для BI. Так, наприклад, Oracle Warehouse Builder інтегрований з Oracle Discoverer, що дозволяє, спроектувавши сховище, не покидаючи Oracle Warehouse Builder згенерувати метадані для Oracle Discoverer. В цьому плані нам здаються дуже цікавими плани щодо забезпечення можливості генерації метаданих і для Oracle BI Enterprise Edition.


Oracle Essbase


Протягом ряду років після виходу вельми успішного продукту – Oracle Express Server, напрямок багатовимірних баз не надто активно розвивалося Oracle. Поява Oracle Essbase істотно змінило ситуацію. Oracle Essbase демонструє відмінні показники продуктивності як по швидкості виконання запитів, так і за обсягом збережених даних, дозволяючи тримати в багатовимірної базі не тільки агреговані, але й детальні дані і не використовувати гібридних схем (HOLAP). Однак це не означає, що багатовимірна база даних може повністю замінити реляційну. Багатовимірні бази, безумовно, являютсяадекватной альтернативою у випадку вітрин даних, але в разі великих корпоративних сховищ багатовимірна база не здатна дати тій необхідного ступеня універсальності, яку надає реляційна модель. Засоби адміністрування і захист інформації також істотно відстають в багатовимірних базах в порівнянні з реляційними. Крім того, такі суттєві для аналітики питання, як очистка та узгодження даних дуже складно вирішити в багатовимірних базах даних.


Тому ми в своїй практиці для сховищ даних використовуємо реляційні бази. Якщо ж мова йде про побудову вітрин і складних аналітичних програм, що вимагають істотних навантажень в плані використовуваних аналітичних функцій і продуктивності запитів, застосування багатовимірних баз, таких як Oracle Essbase, може бути надзвичайно виграшним.


Підводячи підсумки


Підводячи підсумок, можна сказати, що оснащеність Oracle продуктами в області аналітики і сховищ даних на сьогоднішній день дуже висока, і багато аспектів розробки можуть бути виконані різними інструментами. Уподобання компанії РДТеХ в разі побудови аналітичних систем коротко можуть бути підсумовані наступним чином:


Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*