QuarkXPress 3.32 для Windows 95, Інші текстові редактори і програми для верстки, Програмні керівництва, статті

Борис Леонтьев

   EfiColor  is a trademark of Electronics for Imaging
Corporation. Hewlett-Packard is a registered trademark and
LaserJet trademark and DisplayWrite are trademarks of
International Business Machines Corporation. Microsoft, MS-DOS,
Microsoft Windows and Microsoft Word are registered trademarks
of Microsoft Corporation. Paintbrush, ZSoft, and AutoBar are
trademarks and PC Paintbrush, Publisher`s Paintbrush, and
Photofinish are registered trademarks of WordStar Atlanta
Technology Center, Inc. PostScript, Adobe PhotoShop and Adobe
PageMaker is a registered trademarks of Adobe System
Corporation. QuarkXPress is a registered trademark Quark
Corporation. Times, Helvetica are registered trademarks of
Linotype A.G. PC Mouse is a trademark of Mouse System
Corporation. WordStar is a registered trademark of WordStar
International Incorporated. All other product names are
property of their respective owners.

Дана книга написана Борисом Леонтьєвим, Видавництво
МіК.
Copyright (c) Видавництво MіК, 1996. Всі права захищені.
Copyright (c) Борис Леонтьев, 1996. Всі права захищені.

ISBN 5-88548-064-8

В інформацію, включену в дане видання, можуть бути
внесені зміни без спеціального повідомлення. Програмне
забезпечення, описане у цій книзі, постачається виключно
за ліцензійним договором і може використовуватися або
копіюватися лише у відповідності до умов цього договору.
Копіювання цього програмного забезпечення на будь-яких
носій інформації, якщо на це немає спеціального дозволу за
ліцензійним договором, є порушенням Закону Російської
Федерації "Про правову охорону програм для ЕОМ і баз даних" та
норм міжнародного права.

  Зміст

Програма верстки QuarkXPress
Установка
Додаткові відомості
Інтерфейс користувача
Функції програми, що виконуються за допомогою миші
Клавіатурні еквіваленти8

Інструментарій
Інструмент Об'єкт
Інструмент Вміст Об'єкта
Інструмент Поворот
Інструмент Лупа
Текстова рамка
Графічна рамка
Інструмент Створення Зв'язки
Інструмент Розрив Зв'язки

Палітри 23
Палітра Розмірів (Measurements Palette)
Палітра Стилів (Style Sheets Palette)
Палітра Бібліотеки (Library Palette)
Палітра Розкладки Документа (Document Layout Palette)
Палітра Квітів (Colors Palette)
Палітра Інформації про треппінг (Trap Info Palette)

Команди меню
Файл (File)
Створити документ (New Document)
Створити бібліотеку (New Library)
Відкрити документ (Open)
Закрити документ (Close)
Зберегти документ (Save)
Зберегти документ як (Save as)
Повернутися до попередньої версії документа (Revert To
Saved)
Зберегти сторінку як зображення формату EPS (Save Page
as EPS)
Отримати текст (Get Text)
Отримати картинку (Get Picture)
Зберегти текст (Save Text)
Зібрати для виводу (Collect for Output)
Параметри документа (Document Setup)
Налаштування друкувального пристрою (Printer Setup)
Виведення на друк (Print)
Вихід з програми (Exit)

Редагування (Edit)
Скасування / Відновлення останньої операції / (Undo / Redo)
Вирізати (Cut)
Скопіювати (Copy)
Вставити (Paste)
Спеціальна вставка (Paste Special)
Вставити зв'язок (Paste Links)
Видалити (Delete) 678
Виділити все (Select All)
Зв'язки (Links) 878
Об'єкт (Object) 878
Впровадити об'єкт (Insert Object)
Показати вміст буфера обміну (Show Clipboard)
Знайти / Змінити (Find / Change)
Установки
Налаштування прикладної програми (Application Preferences)
Загальні настройки (General Preferences)
Друкарські налаштування (Tipographic Preferences)
Настроювання інструментів (Tool Preferences)
Налаштування треппінг (Trapping Preferences)
Стилі (Style Sheets)
Кольори (Colors)
Перенесення та вимкнення (H & Js)

Перегляд (View)
Документ у вікні (Fit in Window)
Показати 50%
Показати 75%
Показати 200%
Дійсний розмір (Actual Size)
Загальний розмір (Thumbnails)
Показати / Сховати напрямні (Show / Hide Guides)
Показати / Сховати горизонтальні лінії сітки (Show / Hide
Baseline Grid)
Прив'язати до напрямних (Snap to Guides)
Показати / Сховати масштабні лінійки (Show / Hide Rulers)
Показати / Сховати невидимі символи (Show / Hide Invisibles)
Показати / Сховати інструменти (Show / Hide Tools)
Показати / Сховати Палітру Розмірів (Show / Hide
Measurements)
Показати / Сховати Палітру Розкладки Документа (Show / Hide
Document Layout)
Показати / Сховати Палітру Стилів (Show / Hide Style Sheets)
Показати / Сховати Палітру Квітів (Show / Hide Colours)
Показати / Сховати Палітру Інформації про треппінг
(Show/Hide Trap Information)

Стиль для тексту (Style)
Шрифт (Font)
Кегль (Size)
Накреслення (Type Style)
Колір (Color)
Насиченість (Shade)
Масштабування по горизонталі / по вертикалі
(Horizontal/Vertical Scale)
Кернінг (Kern)
Відхилення від базової лінії (Baseline Shift)
(Character Attributes)
Вирівнювання по горизонталі (Alignment)
Інтерліньяж (Leading)
Форматування параграфа (Formats Paragraph)
Лінії параграфа (Paragraph Rules)
Мітки табуляції (Tabs)
Стилі (Style Sheets)
Перевернути по горизонталі (Flip Horizontal)
Перевернути по вертикалі (Flip Vertical)

Стиль для картинки (Style)
Колір (Color)
Насиченість (Shade)
Негатив (Negative)
Оригінальний контраст (Normal Contrast)
Високий контраст (High Contrast)
Постерізация (Posterized)
Користувальницький контраст (Other Contrast)
Попередньо линиатура растра (Normal Screen)
Лінійний растр з линиатурой 60-lpi і кутом нахилу ліній
0ь (60-lpi Line Screen/0ь)
Лінійний растр з линиатурой 60-lpi і кутом нахилу ліній
45ь (30-lpi Line Screen/45ь)
Лінійний растр з линиатурой 60-lpi і кутом нахилу ліній
45ь (30-lpi Line Screen/45ь)
Користувальницький растр (Other Screen)
Попередньо линиатура растра (Normal Screen)
Перевернути по горизонталі (Flip Horizontal)
Перевернути по вертикалі (Flip Vertical)

Стиль для лінії (Style)
Стиль лінії (Line Style)
Вид закінчень (Endcaps)
Товщина (Width)
Колір (Color)
Насиченість (Shade)

Об'єкт (Item)
Змінити (Modify)
Обрамлення (Frame)
Оборка (Runaround)
Дублікат (Duplicate)
Покрокове повторення (Step and Repeat)
Видалити об'єкт (Delete)
Злиття об'єктів (Group)
Скасування злиття об'єктів (Ungroup)
Утискання / Витіснення об'єктів (Constrain / Unconstrain)
Замкнути (Lock)
Розімкнути (Unlock)
Перенести на шар нижче (Send Backward)
Перенести вниз (Send To Back)
Перенести на шар вище (Bring Forward)
Перенести вгору (Bring To Front)
Вирівнювання (Space / Align)
Форма рамки (Box Shape)
Багатокутна форма рамки (Reshape Polygon)

Сторінка (Page)
Додати сторінку (Insert)
Вилучити статтю (Delete)
Перемістити сторінки (Move)
Напрямні шаблонних сторінок (Master Guides)
Розділ (Section)
Попередня сторінка (Previous)
Наступна сторінка (Next)
Перша сторінка (First)
Остання сторінка (Last)
Перейти на сторінку (Go to)
Display (Відобразити)
Відобразити документ (Display Document)
Відобразити А-Шаблон А (Display A-Master A)

Утиліти (Utilities)
Перевірити правопис в слові (Check Spelling Word)
Перевірити правопис у фрагменті тексту (Check Spelling
Story)
Перевірити правопис у документі (Check Spelling
Document)
Додатковий словник (Auxiliari Dictionary)
Редагування додаткового словника (Edit Auxiliari)
Розстановка переносів (Suggested Hyphenation)
Альтернативна розстановка перенесень (Hyphenation
Exception)
Використовувані шрифти (Font Usage)
Використовувані картинки (Picture Usage)
Редагування таблиці кернінгу (Kerning Table Edit)
Редагування трекінгу (Tracking Edit)

Вікно (Window)

Підказка (Help)

Програма верстки QuarkXPress
Ласкаво просимо до QuarkXPress!
Настільна видавнича система QuarkXPress на сьогоднішній
день є кращою програмою макетування і верстки
сторінок. За допомогою QuarkXPress можна підготувати до друку
книги, брошури, високоякісні кольорові журнали, газети,
рекламні оголошення і плакати. Відмітна особливість
QuarkXPress від інших програм версткіК-можливість
професійної підготовки видання до друку. Іншими словами,
жодна з програм типу, Corel Ventura, Frame Maker, Microsoft
Publisher, Deluxe Power Publishing for Windows 95, Page Magic
не надає верстальщику таких багатих можливостей,
які закладені в QuarkXPress.
Зручний інтерфейс користувача, швидкодія,
наближена до типографського рівню робота з кольором, треппінг,
виключка по вертикалі, чисельне позиціонування, обертання
об'єктів, розміщення ілюстрацій в тексті, багатокутні
графічні рамки, деформація імпортованих картинок,
численні типографські ефекти, бібліотеки та інші
можливості виділили QuarkXPress з досить вузької когорти
пакетів електронної верстки як найпотужнішу, першокласну,
першорядний і найбільш привабливу для професіоналів.

Верстка сторінок в QuarkXPress заснована на
об'єктно-орієнтованому макетуванні. Під об'єктом розуміється
будь-яке зображення, засноване на використанні текстових
символів і графічних елементів. Наприклад, текст є
об'єктом, обмеженим деякою рамкою, картінкаК-графічний
об'єкт з набором кольорово-світлових точок, також обмеженими
рамкою, крива лінія - об'єкт, що складається з набору точок,
з'єднаних прямими лініями. Якщо розглядати текстову або
тільки графічну рамку, то в їх відношенні QuarkXPress
розглядає об'єкт, як створений або обраний
інструментальними засобами об'єкт і як вміст об'єкта.
Текст в QuarkXPress існує виключно в текстовій рамці,
картинка К-в графічній рамці, але при цьому, сама картинка
може міститися в текстовій рамці: текстова та графічна
інформації доступні до спільного обробітку. Ортогональні і
діагональні лінії є самостійними об'єктами, які
можуть бути намальовані в будь-якому місці документа. У їх відношенні
вміст об'єкта розглядається тільки в якості атрибутів
оформлення лінії. Картинки можуть розташовуватися не тільки в
прямокутних графічних рамках, але і в видозмінюється
багатокутниках і овалах.
Таким чином, в QuarkXPress об'єкт виcтупает в ролі
своєрідного приймача інформації: текстової, графічної або
одночасно текстової та графічної.
Документ в QuarkXPress формується в робочій області,
моделюючої монтажний стіл. Кожній сторінці відповідає свій
монтажний стіл. Об'єкти з одного монтажного столу переносяться
на інший монтажний стіл. Одночасно може бути відкрито 25
документів.
Комплект з чотирнадцяти інструментів дає можливість:

Створити об'єкт.
Виділити об'єкт.
Вибрати вміст об'єкта.
Перемістити об'єкт.
Змінити розміри об'єкта.
Повернути об'єкт.
Змінити масштаб об'єкта.
З'єднати текстові рамки.
Ось ці інструменти:
Інструмент Об'єкт
Інструмент Вміст Об'єкта
Інструмент Поворот
Інструмент Лупа
Інструмент Текстова Рамка
Інструмент Прямокутна Рамка
Інструмент Прямокутна Рамка з закругленими кутами
Інструмент Овальна Рамка
Інструмент багатокутна Рамка
Інструмент Ортогональна Лінія
Інструмент Діагональна Лінія
Інструмент Створення Зв'язки
Інструмент Розрив Зв'язки

Комплект з шести палітр дозволяє:
Обходитися без спадаючих меню.
Прискорити процедуру зміни розмірів об'єкту і, перейшовши в
діалоговий режим, переглянути ці зміни.
Змінити розміри об'єкта як у відсотках, так і з
мікроскопічною точністю.
Розфарбувати об'єкт.
Присвоїти колір обрамляющим лініях.
Призначити параграфу або фрагменту сторінки стиль.
Перенести об'єкт на іншу сторінку.
Додати та / або видалити сторінку.
Переміститися зі сторінки на сторінку.
Створити багатосторінкові розвороти.
Перенести об'єкти до бібліотеки і потім використовувати їх у
інших документах.
Поставити так значення треппінг, щоб при роздруківці
документа будь-які два перекриваються кольору наклалися в місцях
дотику кольорів без будь-яких викривлень.

Ось ці палітри:
Палітра Розмірів
Палітра Квітів
Палітра Стилів
Палітра Розкладки Документа
Палітра Бібліотеки
Палітра Інформації про треппінг

У будь-який момент роботи необхідну палітру можна залишити
на екрані, сховати або викликати так, щоб вона не потрапила в
робоче вікно:
Лінії в QuarkXPress можна відтіняти, розфарбовувати,
повертати, присвоювати їм стиль накреслення,
определятьКокончанія, позиціонувати за координатами закінчень,
задавати з великим ступенем точності товщину і довжину.
QuarkXPress "розділяє і владарює", даючи верстальщику
можливість:
Масштабувати картинку у відносних частках.
Масштабувати частина картинки.
Повертати картинку.
Обертати вміст графічних рамок.
Деформувати вміст графічних рамок.
Перемістити об'єкт з точністю до 0,1 пункту.
Згрупувати об'єкти і в межах групи розмістити новий
об'єкт.
Поставити відстань між об'єктами так, щоб їх межі
один щодо одного розташувалися по горизонталі, по
вертикалі або по обох осях координат.
Вимкнути об'єкти щодо лівих, правих, нижніх,
верхніх меж, а також щодо центрів.
Поставити точне число копій об'єкта (до 99).
Переміщуючи копію щодо оригіналу, вказати
виключно точне усунення між копією об'єкта та його
оригіналом.

Об'єкти в QuarkXPress можуть бути заслоненних. При цьому,
пошарове розташування об'єктів організовано так, що вибірка
або звичайне переміщення заслоненная об'єкта не дозволяє
одному з перекритих об'єктів перейти зі свого шару в іншій.
Управління порядком шарів здійснюється командами перенесення
об'єкта на шар нижче, у самий низ, на шар вище або на самий
верх.
Вбудовані в QuarkXPress графічні елементи
(Прямокутна рамка, прямокутна рамка з заокругленими
кутами, овальна рамка, багатокутна рамка) можуть містити
як текст, так і графіку, а також одночасно текст і графіку.
Програма дозволяє зафіксувати картинку в текстовій
рамці так, що будь-яка правка не може обірвати зв'язок картинки з
оточуючим її текстом.
Абзацні лінії можуть пересуватися по документу
щодо базової лінії шрифту вибраного тексту або вгору,
або вниз.
QuarkXPress для Windows 95 підтримує набір основних
графічних форматів. Програма оснащена функціями імпорту,
дозволяють імпортувати файли наступних форматів:
BMP
CGMFILTR
DCS (Desktop Color Separations)
DRWFILTR
EPS (Encapsulated PostScript)
GIF
HPGL
JPEG (Joint Photographic Experts Group)
PCX (PC PaintBrush)
PhotoCD
PICT, PICT2 (Picture)
RIFF (Raster Image File Format)
ScitexCT
TIFF (Tagged Image File Format)
WMF (Windows Metafiles).

Для картинок растрового формату можна встановлювати
півтони, керувати контрастністю і яскравістю, задавати з
допомогою корекції кривої контрастності параметри сірого кольору.
Користуючись в QuarkXPress колірними моделями складових
кольорів RGB, HSB, RGB і стандартних кольорів Pantone, Focoltone,
Trumatch, можна привласнити колір лініях і будь-якому уривку тексту,
розфарбувати волани та імпортовані картинки, застосувати до
зображенні різні колірні заливки. Програма також дозволяє
створити в колірній моделі свій власний колір і присвоїти
цьому кольору будь-яке ім'я.

Вбудоване в QuarkXPress пристрій для отримання
кольороподілу будь-яких об'єктів, забезпечує відтворення на
окремому аркуші плівки колірної складової зверстаної
шпальти: пурпурової, блакитний, жовтої та чорної.
В QuarkXPress існує можливість встановити
інтенсивність кольору для будь-якого обраного шрифту і будь-якої лінії.
Автоматичний механізм треппінг, передбачений в
QuarkXPress працює за схемою: кольоровий об'єкт із різкими
кордонами на зовсім небагато збільшується і накладається на інший
об'єкт так, що незафарбовані ділянки між двома кольорами при
роздруківці документа гарантовано зникають.
Одна з переваг пакета QuarkXPress перед іншими
програмами верстки - можливість створення так званих
шаблонних сторінок. Для різних частин одного документа можна
заштамповані 127 шаблонів: головна шаблонна сторінка,
вступ, примітки, предметний покажчик, зміст. При
цьому перетворення шаблонів не порушують структуру головної
шаблонної сторінки.
QuarkXPress здатний імпортувати тексти, створені в
текстових редакторах MS Word 2.0, 6.0 і 7.0 для Windows,
WordPerfect 5.1 для Windows, Lotus Ami Pro 2.0 і 3.0 для
Windows, Write для Windows. При цьому, існує можливість
перетворювати прості лапки в поліграфічні та зберігати
стильове оформлення імпортованих файлів. Імпортований файл
приймається автоматично створеної текстової рамкою або будь
вибраної текстової рамкою так, що текст проходить через
численні колонки та сторінки. У процесі верстки число
колонок всередині текстової рамки можна змінити (до 30 колонок),
задати новий розмір смуги стандартного розміру (US Letter, US
Legal, A4 Letter, B5 Letter, Tabloid), або будь-який інший - у
діапазоні від 1 на 1 дюйм (найменший) до 48 на 48 дюймів
(Найбільш вірогідний).
Текстова інформація в QuarkXPress заверстуються в
вміст текстових або графічних об'єктів.
Будь текстовий файл можна обробити спеціальним мовою
із засобами перекодування і спеціальними командами для
форматування предполіграфіческого документа в середовищі
текстового процесора.
Ще один плюс на користь корпорації Quark - можливість
розбиття одного документа на кілька розділів з таким
розрахунком, щоб кожен розділ мав автоматичну нумерацію
сторінок.
У пакеті є така корисна для верстальника газет
річ, як можливість автоматичного розміщення змінних
написів типу "Продовження на стор .." або "Початок на стор ..".
QuarkXPress дозволяє впровадити у своє середовище об'єкти будь-яких
Windows додатків, що підтримують механізм OLE (Зв'язок і
Впровадження Об'єктів).
Для впроваджених об'єктів існують наступні параметри
зв'язку:
Оновити зв'язок (з'єднатися з вихідним додатком).
Обірвати зв'язок (зв'язаний або впроваджений об'єкт стає
власністю QuarkXPress).
Змінити зв'язок (модифіковані тільки файл вихідного
додатки).
C інструментами редагування, перевірки орфографії, а
також пошуку і заміни можна звертатися безпосередньо в
процесі верстки, тобто не переходячи з режиму в режим. Втім,
перевіряти орфографію російських текстів в середовищі програми немає
ніякого сенсу: корпорація Quark, мабуть, погано знає великий
і могутня російська мова.
QuarkXPress забезпечує автоматичний підбір
межбуквенних просвітів для окремо взятих пар букв. За допомогою
вбудованої в програму таблиці редагування кернінгу можна
підібрати керн-пари шрифтів True Type або Adobe Type 1
PostScript вручну з приростом 0,005 пункту (0.5% від поточного
розміру шрифту).
Підбір межбуквенних просвітів в заголовках або фрагментах
тексту, оформлених шрифтами True Type або Adobe Type 1
PostScript здійснюється за допомогою редагування таблиці
трекінгу, або за допомогою швидких клавіш, або внесенням
числових значень у відповідне текстове поле Палітри
Розмірів.
В QuarkXPress існує функція автоматичного включення
в текст буквиц.
Буквицю можна:
Зробити з кількох символів тексту.
Опустити / Підняти на певну кількість рядків.
Вибрати в тексті і призначити гарнітуру, відмінну від
основного тексту.
Вибрати в тексті і змінити кернінг.
Відсунути від основного тексту.
Стиснути / Розтягнути.

QuarkXPress дозволяє об'єднати взаємопов'язані параграфи
(Будь-заголовок і перший під ним параграф), заборонити перенесення
вибраної частини параграфа на наступну сторінку, вирівняти
текст по верхньому / нижньому краю, середині текстової рамки або за
вертикалі (за рахунок додавання пробілів між рядками і
параграфами тексту).
Табуляція в програмі задається як вручну, так і в
автоматичному режимі. Один параграф може мати до 20 позицій
табуляціонних відступів. Автоматичний режим передбачає
вирівнювання позиції табулятора вправо / вліво, по центру, по
десятковій крапці, за комою або з будь-якого символу.
Будь-якому параграфу можна присвоїти стиль оформлення.
Призначивши стилям гарячі клавіші, можна використовувати їх для
швидшого оформлення документа, не звертаючись до Палітрі
Стилів.
Вбудований в програму графічний редактор напівтонових
картинок дозволяє:
Розфарбувати чорно-білу або півтонову картинку.
Регулювати від 0% до 100% насиченість кольору для
чорно-білою або напівтонової картинки.
Змінити контраст між темними і світлими ділянками
напівтонової картинки.
Перетворити зображення в чорно-білу плюс чотири відтінки
сірого, причому перехід від темного тону до світлого
здійснюється наступними перепадами щільності: 20%, 40%, 60%,
80%. Картинка відтворюється з шістьма рівнями сірого кольору,
один з яких відповідає щільності 0% (білому кольору), а
другий - щільності 100% (чорному кольору).
Встановити линиатуру растра.
Змінити тип елемента растра.
Затушувати відтінки сірого таким чином, щоб півтоновий
картинка відтворює-лась подібними між собою групами
точок.
Змінити послідовність розташування графічних
елементів у зображенні по горизонталі праворуч ліворуч.
Змінити послідовність розташування графічних
елементів у зображенні по вертикалі від нижньої сторони до верхньої
боку графічної рамки.

З усього вищесказаного випливає: об'єктно-орієнтоване
макетування в QuarkXPress для Windows - самий найкращий,
єдиний, неповторний і дивно чудовий спосіб
професійного виготовлення предполіграфіческой продукції на
IBM PC / AT, PS / 2 (або сумісних) комп'ютерах.

  УСТАНОВКА

QuarkXPress для Windows 95 запускається на комп'ютері з
процесором 80386 в операційній системі Windows 95 (або вище)
при доступних 8 Мбайт оперативної пам'яті. Повна установка
вимагає простору на жорсткому диску розміром близько 10 Мбайт.
Наявність співпроцесора прискорює роботу з картинками і шрифтами
True Type. Для більш ефективної роботи програмі необхідний
комп'ютер як мінімум з 80586 процесором і оперативною пам'яттю
16 Мбайт. Все це, зрозуміло, належить до IBM PC / AT, PS / 2 або
сумісним з ними комп'ютерам.
Програма установки запускається з Windows з першою
дистрибутивної дискети подвійним клацанням клавішею миші на іконці
Install. Після заповнення анкети і записи її даних на диск
User Registration (цей диск необхідно відправити у Quark
Corporation) опції інсталятора стають доступними.
Максимальна конфігурація (прийнята за замовчуванням) займе на
жорсткому диску близько 9 Мбайт: Installer Files і Application
Files - різні програми, без яких QuarkXPress не зможе
функціонувати (фільтри імпорту, редактори таблиць кернінгу і
трекінгу, підтримка механізму OLE), Tutorial Files і Sample
Files - приклади та супровідна документація, XTensions -
розширення, EfiColor Files - система, що управляє
квіткоділенням. Якщо натиснути клавішею миші на кнопці ОК, то
файли QuarkXPress почнуть копіюватися в папку XPRESS.
У разі успішного встановлення інсталятор створить вікно з
чотирма іконками. Подвійний клацання клавішею миші на першій
іконці - піде завантаження QuarkXPress.
Якщо в пам'ять комп'ютера не завантажена прикладна програма
SHARE.EXE, то QuarkXPress нагадає про це і працювати навідріз
відмовиться (лише при встановленні версії 3.3 в Windows 3.1).
Утиліта SHARE.EXE, що поставляється корпорацією Microsoft в
комплекті з операційною системою DOS, не дозволяє різним
програмами одночасно відкривати один і той же файл (подібні
заходи можуть привести до руйнування цього самого файлу).
Для того, щоб здійснювати спільне використання файлів,
тобто, щоб такі дії виконувалися паралельно,
резервується 2048 байт пам'яті. Сама ж програма SHARE.EXE
займає 5800 байтів оперативної пам'яті. Щоб постійно не
активізувати програму SHARE.EXE необхідно включити
відповідний рядок у файл AUTOEXEC.BAT.
У разі некоректного використання шрифтів TrueType - в
процесі завантаження програма переглядає ці шрифти - буде
видане повідомлення про помилку. Видаліть в папці FONTS шрифти,
створені дилетантами в FontManager або Fontografer - проблема
вирішиться. Якщо ж вам дилетантські шрифти дороги, тоді видаліть
файл PSNAMES.PRF їх папки XPRESS. У дужках зауважимо, що кожен
раз, коли в папці FONTS з'являється новий шрифт, в процесі
завантаження програми відбувається модифікація PSNAMES.PRF. У цьому
файлі QuarkXPress зберігає імена шрифтів, тому при його
видаленні перевірки імен шрифтів відбуватися не буде, а сама
програма завантажиться значно швидше.
Не захоплюйтеся шрифтовим фетишизмом - Quark Inc. цього не
любить. Користуйтеся тільки офіційними версіями шрифтів.
Принт-бюро пошле вас подалі з хекнутимі шрифтами, так як їх
треба копіювати на вінчестер: зважитися же змішати дилетантські
шрифти з офіційними, яких, як правило буває близько сотні
(А то й більше), захочуть небагато.
Русифікація QuarkXPress в англомовному середовищі Windows
реалізовується драйвером клавіатури та інсталяцією
русифікованих шрифтів. ParaWin фірми ParaGraph - один з
таких драйверів. Без прихованої реклами: саме ця фірма (Москва,
Красикова 32, (095) 332-40-01) створила шрифтові бібліотеки
ParaType 95 і багатомовну підтримку Windows, шрифтові набори
ParaType Open і професійну систему шрифтового дизайнера,
генератор "шумних" шрифтів формату PostScript і більше 700
ArtParts у форматі EPS, журнал по типографіці і чудовий
шрифтової каталог, саме фірма ParaGraph, зрештою,
русифікувала Microsoft Word. Втім, будь русифікація
Microsoft Windows не вирішує в QuarkXPress проблеми з переносами
російських текстів і не дозволяє російським дизайнерам комп'ютерної
графіки користуватися чудовим кваркекспрессовскім
спеллер. Рішення очевидно: російськомовні тексти перед
імпортуванням в QuarkXPress необхідно готувати в
відповідних прикладних програмах, що підтримують російську
мову.
Якщо картинка оброблена в спеціальному фоновому режимі
(Наприклад, як колір фону графічної рамки обраний
прозорий колір), то при її відображенні може виникнути
конфлікт між QuarkXPress і оболонкою Windows, результат
якого іноді буває передбачуваний: пошкоджується драйвер
вашого відеоадаптера. Для вирішення цієї проблеми необхідно
Додати в розділ [QuarkXPress] файлу QUARK.INI наступну
рядок:
Deltas=0
Інформація про тип формату даних (Binary, ASCII або PC
Binary) і порте встановленого принтера описана в розділі
Binary Data Compatibility файлу QUARK.INI наступним чином:
(Формат ASCII або PC Binary).
(Формат Binary).
(Установка за замовчуванням).
Якщо в Windows 95 використовується не американська розкладка
клавіатури, то для роботи програми (щоб не відображалося
повідомлення "This version of QuarkXPress can't be used with this
keyboard ") необхідно відредагувати файл QUARK.INI наступним
чином:
[QuarkXPress]
IntlKeyboardFix=#
Тут # відповідає одному з таких файлів:
Бельгійський Kbdbe.dll
Британський Kbduk.dll
Голландська Kbdne.dll
Данська Kbdda.dll
Ісландський Kbdic.dll
Іспанська Kbdsp.dll
Італійський Kbdit.dll
Канадський багатомовний Kbdfc.dll
Латиноамериканський Kbdla.dll
Німецький Kbdgr.dll
Німецька (Швейцарія) Kbdsg.dll
Норвезька Kbdno.dll
Португальська Kbdpo.dll
Російський Kbdru.dll (крім Windows 95 Pan Europa і Windows
95 Russia)
США (Dvorak) Kbddv.dll
США (Int'l) Kbdusx.dll
Фінський Kbdfi.dll
Французький Kbdfr.dll
Французька (Канада) Bdca.dll
Французька (Швейцарія) Bdsf.dll
Шведська Kbdsw.dll

  Додаткові відомості

QuarkXPress підтримує драйвери Microsoft PostScript
версії 3.5 або вище і Adobe PostScript версії 2.1 або вище.
Сумісність з іншими драйверами PostScript не гарантується.
У новій версії QuarkXPress:
Документ завантажується з гнучкого диска без характерної
помилки пристрої введення-виведення.
Якщо засобами програми був збільшений шрифт за межі
його стандартної сітки, то документ, оформлений подібним
шрифтом може бути роздрукований на принтері, не підтримує
мову PostScript.
Імпорт документа, збереженого в процесорі Word 6.0 for
Windows у форматі Word 2.0 for Windows здійснюється без
сміття.
Імпорт тексту, створеного в процесорі Microsoft Word
здійснюється без виведення на екран попередження про відсутність
в системі Windows шрифтів, якими не було оформлено вихідний
документ.
Картинки в форматі DCS можуть бути роздруковані навіть у тому
випадку, якщо в DCS-файлі відсутній файл-превью.
Картинки формату TIFF, створені в CMYK правильно
кольороподіляти.
Можна використовувати універсальний драйвер принтера оболонки
Windows 95.
Можна отримати роздруківку на принтері PCL з дзеркальним
відображенням текстової та / або графічної інформації.
На роздруківці документа з 1-бітовими TIFF-картинками
відсутні паразитні чорні лінії.
Немає необхідності використовувати утиліту SHARE.EXE.
Повернений або смасштабірованний текст не виходить за
межі текстової рамки.
Правильно відображаються обрамляють рамки, якими був
оформлений документ створений у версії 3.12.
При впровадженні текстових об'єктів OLE не відбувається втрати
текстової інформації.
При імпортуванні тексту, створеного в процесорі
WordPerfect зберігається вихідний інтерліньяж.
При використанні шрифтів True Type надрядкові елементи
відображаються коректно.
При оформленні тексту шрифтами PostScript Type 1
інтерліньяж не збільшується більше зумовленого значення.
Програма не "зависає" при імпорті картинок формату HPGL.
Програма не "зависає" при відкритті документа, створеного
на Macintosh і містить картинки в графічному форматі PICT.
Програма не "зависає" при створенні нової бібліотеки
об'єктів.
Програма відображає всі шрифти True Type, встановлені в
оболонці Windows.
Робота з 24-бітними картинками не відбивається на
продуктивності системи.
Стислі TIFF-картинки імпортуються та друкуються правильно.
Повідомлення "Divide by zero", яке іноді відображалося
при використанні деяких шрифтів True Type, більше не
виводиться на екран.
Повідомлення "General Protection Fault", яке іноді
відображалося при читанні шрифтів протягом запуску програми, на
екран не виводиться.
Повідомлення "General Protection Fault", яке іноді
з'являлося відразу після установки програми, більше не
виводиться.
Повідомлення "General Protection Fault", яке іноді
з'являлося, коли розширення Collect for Output зверталося до
директорії з кількома іменами каталогів, більше не
виводиться.
Повідомлення "General Protection Fault", яке іноді
з'являлося, якщо об'єкт вставлявся з документа в Палітру
Бібліотеки, більше не виводиться.
Повідомлення "General Protection Fault", яке відображалося
при імпортуванні деяких картинок у форматі TIFF, більше на
екран не виводиться.
Спроектовано покращений інтерфейс користувача.
Сторінка, збережена за допомогою команди меню FileКЮКSave
Page as EPS, відображається більш коректно.
Існує підтримка довгих імен файлів.
Покращена продуктивність.
Установка в поле даних Indeterminate діалогу Trapping
Preferences не відбивається на параметрі Auto Amount цього ж
діалогу.
Фотовивід здійснюється без помилок навіть у тому випадку,
якщо опція Landscape в діалозі Printer Setup активізована.

Типовий файл QUARK.INI виглядає так:
[Installer]
InstallerReadPath=b:\
[QuarkXPress]
IntlKeyboardFix=kbdusx.dll
PDFSearchPath=pdf
XTSearchPath=xtension
PPDSearchPath=c:\windows\system\;ppd
Deltas=0
CurrentDirectory=C:\
MaxReadDocKB=4000
MaximizeDoc=1
AppWinLoc=(4,42)-(636,493) 0
MaximizeApp=1
ColorA=FFFFFF
ColorB=FFFFFF
ColorC=FFFFFF
ColorD=FFFFFF
ColorE=FFFFFF
ColorF=FFFFFF
ColorG=FFFFFF
ColorH=FFFFFF
ColorI=FFFFFF
ColorJ=FFFFFF
ColorK=FFFFFF
ColorL=FFFFFF
ColorM=FFFFFF
ColorN=FFFFFF
ColorO=FFFFFF
ColorP=FFFFFF
[AlternatePrintMethod]
WINFAX=1
FAXAbility=1
HP DeskJet PLUS Printer=1
HP DeskJet 500 Printer=1
HP DeskJet 500C Printer=1
[Binary Data Compatibility]
HP DeskJet 550C Printer/LPT1:=-1
HP LaserJet 5L (PCL)/LPT1:=-1

Хай вибачать нас фанати QuarkXPress за наведений нижче
список недоліків програми:
У комплекті настановних дискет відсутні дискети з
бібліотекою готових картинок.
До складу системи QuarkXPress не входить опція для виклику
скануючого пристрою.
У середовищі програми не можна обробляти картинки за методом
стохастичного (нелінійного) растрування.
Дуже слабо написано керівництво користувача.
Вбудований в QuarkXPress графічний редактор дозволяє
працювати тільки з чорно-білими або напівтоновими картинками.
Інструментарій програми не доповнено інструментом Crop,
дозволяє обрізати частину картинки.
Комплексна скасування перетворень об'єктів у QuarkXPress
не підтримана.
Не підтримується кольороподіл для багатокольорового друку,
тобто не можна отримати більше чотирьох кольороподілених плівок.
Неможливо використовувати багатомовний словник.
Деякі параметри монтажного столу не зберігаються разом
з документом.
Не можна отримати інформацію про кількість об'єктів в групі.
Немає можливості експортувати картинки.
Ні каталогізатора шрифтів TrueType або Adobe PostScript
Type 1.
Ні попереднього перегляду друку.
Опції діалогового вікна Find / Change ігнорують граматику.
Відсутня настроюється рядок кнопок.
Відсутня засіб автоматичного виправлення
орфографічних помилок.
Відсутня засіб перекладу документів у формат HTML або
PDF (файли цього формату використовуються для публікацій в Internet
електронних документів).
Відсутня фільтр імпорту графічних файлів у форматі
CorelDraw.
Пакетна імпортування неможливо.
Погано побудована контекстна довідкова система
(Пояснюються тривіальні речі, немає карток-підказок,
відсутня інформація про функції кольороподілу, вимкнення рядків
по вертикалі і т.д.)
При імпорті картинки TIFF Macintosh виникають проблеми.
При написанні нового коду програми використовувалася
16-розрядна сегментована модель пам'яті, тобто QuarkXPress
як і раніше працює не в 32-розрядному режимі.
Програма не в змозі виявити підозрілі колірні
відтінки.
Розробники програми не приділили належної уваги правою
кнопці миші (не можна, наприклад, за допомогою цієї кнопки викликати
контекстне меню).
Файли QuarkXPress для Windows несумісні з версією
програми для Macintosh.
Функція пошуку і заміни не дозволяє працювати з
повторюваними словами.
QuarkXPress не підтримує систему управління кольором
фірми Kodak (KCMS), тобто неможливо відкалібрувати монітор
таким чином, щоб додрукарської колір відповідав вихідному
кольором.

  Інтерфейс користувача

На наступному малюнку представлений екран з програмою
QuarkXPress.

Меню - набір команд, при виборі одного з яких
виконуються операції, необхідні для процесу верстки
документа. Якщо курсор миші опиниться в одній з позицій меню,
то список елементів системи меню розвернеться.
Чорний шрифт у списку елементів меню означає, що пункт
меню активізований, сірі букви - елемент меню в даний момент
недоступний.
За замовчуванням всі розміри визначені в піках. Крім пік
доступні дюйми, сантиметри, міліметри, пункти і цицеро.
Вертикальний і горизонтальний ліфти дозволяють прокручувати
документ у вікні. Встановивши курсор миші на кнопці зі стрілкою
(Покажчики прокрутки) і утримуючи кнопку миші (цей
процес називається буксируванням), можна переміщати ліфт до тих
пір, поки на екрані не здасться необхідне місце документа.
За допомогою бігунків прокрутка документа у вікні
здійснюється швидше, а сам документ прокручується
пропорційно відстані, на яке переміщається бігунок.
Коефіцієнт збільшення - ставлення масштабу ширини вікна до
масштабом його висоти. Змінити коефіцієнт збільшення можна з
допомогою Інструменту Лупа або ввести відповідне число в
ліве текстове поле в нижньому куті вікна.
Інструментальне меню містить комплект інструментів,
використовуваних для створення нових об'єктів, їх переміщення,
зміни розмірів і форми, зміни коефіцієнта збільшення
документа в робочому вікні, розміщення і редагування тексту,
розміщення та зміни атрибутів картинки і, нарешті, для зв'язку
і розчеплення текстових рамок.

  Функції програми, що виконуються за допомогою миші

У QuarkXPress маніпулятор "миша" виконує наступні
функції:
Переміщує курсор по екрану.
Використовується для створення об'єктів і графічних
елементів.
Виділяє текст.
Переміщає об'єкти.
Використовується в комбінації з різними клавішами
клавіатури:

Переключити клацання правою коефіцієнт збільшення клавішою
миші
Прокрутити документ | + переміщення у вікні документа у вікні
мишею
Виділити слово подвійне клацання мишею
Виділити рядок потрійний клацання мишею
Виділити параграф чотири клацання мишею
Виділити весь текст п'ять клацань мишею
Масштабувати текст + буксирування мишею будь ручки
текстової рамки
Перемістити + буксирування текстову рамку мишею рамки
Отримати п + буксирування з текстової мишею будь-якого рамки
квадрат кута рамки

Вибрати об'єкт п + клацання в групі мишею на об'єкті
Додати об'єкт п + клацання в групу мишею на вибраних
об'єктів невибраної об'єкті
Отримати доступ + | + п до об'єкта + клацання мишею в групі на
групі об'єктів
Зберегти пропорції картинки при буксируванні графічної
рамки + | + п
Зробити з п + буксирування графічної рамки мишею будь-якого
квадрат кута рамки
Зробити з п + буксирування овальної рамки мишею будь-якого коло
кута рамки
Створити буксирування строго горизонтальну мишею лінії або
строго вертикальну лінію, утримуючи клавіші п
Створити + клацання додаткову мишею на стороні вершину
багатокутника багатокутника
Відкрити + клацання діалогове вікно мишею у списку Style
Sheets Палітри Стилів
Видалити додаткове натиснути клавішу оформлення п з
Палітри Стилів при присвоєнні стилю
Відкрити діалогове + клацання мишею вікно Edit Color в списку
Палітри Квітів

  Клавіатурні еквіваленти

В QuarkXPress існують комбінації клавіш, що дозволяють
виконати наступні функції:

Відкрити діалогове вікно Applications Preferences + | + п + Y
Відкрити діалогове вікно Character Attributes + п + D
Відкрити діалогове вікно Document Setup + | + п + P
Відкрити діалогове вікно Find / Change + F
Відкрити діалогове вікно Frame Specifications + B
Відкрити діалогове вікно General Preferences + Y
Відкрити діалогове вікно H & Js + | + H
Відкрити діалогове вікно Picture Box Specifications + M
Відкрити діалогове вікно Paragraph Rules + п + N
Відкрити діалогове вікно Paragraph Tabs + п + T
Відкрити діалогове вікно Picture Contrast Specifications
+ П + C
Відкрити діалогове вікно Picture Screening Specifications
+ П + S
Відкрити діалогове вікно Print + P
Відкрити діалогове вікно Printer Setup + | + P
Відкрити діалогове вікно Runaround Specifications + T
Відкрити діалогове вікно Space / Align Items +,
Відкрити діалогове вікно Step and Repeat + | + D
Відкрити діалогове вікно Text Box Specifications + M
Відкрити діалогове вікно Typographic Preferences + | + Y

Створити новий документ + N
Зберегти документ + S
Відкрити документ + O
Закрити вікно + "
Переключитися між вікнами + -
Показати документ в натуральну величину +1

Перейти на наступну сторінку п + _
Перейти на попередню сторінку п + _

Перейти на першу сторінку + _
Перейти на останню сторінку + _
Перейти на сторінку + J

Помістити в текстову рамку автоматично згенерований
номер сторінки +3
Оформити сторінку написом типу "Початок на ..." +2
Оформити сторінку написом типу "Продовження на ..." +4

Відобразити Палітру Розкладки Документа "
Відобразити Палітру Розмірів (tm)
Відобразити Палітру Стилів>
Відобразити Палітру Квітів _
Відобразити Палітру Інформації про треппінг + _

Виділити вміст текстового поля Палітри Розмірів
+ | + П + M
Виділити вміст першого текстового поля Палітри
Розмірів + | + M
Переміститися (c) (наступне по текстовим полям вікно)
п + (c) Палітри (попереднє Розмірів вікно)
Виділити шрифт + | + п в поле даних + перша буква Палітри
Розмірів імені шрифту
Вибрати попередній інструмент п + + (c)
Переміститися по інструментах всередині Палітри Інструментів
+(c)
Переключитися між Інструментом Об'єкт і Інструментом
Вміст Об'єкта + (c)
Переключитися між Інструментом Вміст Об'єкта і
Інструментом Об'єкт + п + (c)
Зафіксувати інструмент |

Імпортувати текст + E
Збільшити інтерліньяж на один пункт + п + "
Зменшити інтерліньяж на один пункт + п +:
Збільшити інтерліньяж на 0.1 пункту + | + п + "
Зменшити інтерліньяж на 0.1 пункту + | + п +:

Вимкнути текст вправо + п + R
Вимкнути текст вліво + п + L
Вимкнути текст по центру + п + C
Вимкнути текст за форматом + п + J
Вимкнути текст за форматом з примусовою разгонкой
останнього рядка + | + п + J

Створити автоматичну табуляцію з виключенням вправо п + (c)
Встановити нову позицію табуляції на форматує
лінійці |-A

Обірвати рядок п + "
Вставити параграф "
Видалити символ перед позицією курсору год
Видалити символ після позиції курсора п + ч
Перемістити позицію курсора в кінець тексту +
Виділити символ праворуч від позиції курсора п + _
Виділити символ ліворуч від позиції курсора п + щ
Виділити текст від позиції курсора до верхнього рядка п + _
Виділити текст від позиції курсора до нижнього рядка п + в
Виділити текст від позиції курсора до початку наступного слова п + + щ
Виділити текст від позиції курсора до кінця попереднього
слова п + + _
Виділити текст від позиції курсора до початку наступного
параграфа п + + _
Виділити текст від позиції курсора до кінця попереднього
параграфа п + + в
Виділити текст від позиції курсора до кінця верхнього рядка
п +|++_
Виділити текст від позиції курсора до початку нижнього рядка
п + | + + щ
Виділити текст від позиції курсора до початку тексту п +|++_
Виділити текст від позиції курсора до кінця тексту п + | + + в

Збільшити шрифт на один пункт + | + п +>
Зменшити шрифт на один пункт + | + п + < Змінити кегль шрифту з кроком 7, 9, 10, 12, 14, 18, 24, 36, 48, 60, 72, 96, 120, 144, 168, 192 пункту + п +>

Напівжирний + п + B
Курсивний + п + I
Нормальний + п + P
Відтінений + п + S
Контурний + п + O
Перекреслений + п + /
Підкреслити всі символи + п + U
Підкреслити тільки символи + п + W
Змінити рядкові на прописні + п + K
Змінити прописні на рядкові + п + K
Капітель + п + H
Надрядковий + п +0
Підрядковий + п +9
Знак виноски + п + V

Зрушити базову лінію на один пункт вгору + | + п +)
Зрушити базову лінію на один пункт вниз + | + п + (
Спотворити шрифт на 1% ширше + | +]
Ісказал шрифт на 1% вже + | + [
Спотворити шрифт на 5% ширше +]
Ісказал шрифт на 5% вже + [

Збільшити кернінг / трекінг на ширину однієї великої + | + п + [
Зменшити кернінг / трекінг на ширину однієї великої + | + п +]
Збільшити кернінг / трекінг на ширину десяти прописних + п + [
Зменшити кернінг / трекінг на ширину десяти прописних + п +]

Відкриваються лапки | + п + [
Закриваються лапки | + п +]
Відкривається одиночна лапка | + [
Закривається одиночна лапка | +]
Поліграфічний дефіс + =
Поліграфічне тире + п + =
Нерозривне поліграфічне тире + | + п + =
М'який перенос + -
Прихований перенесення + _
Гнучка шпація + п +5
Малий пробіл + п + T
Неразривающімся гнучка шпація + | + п +5
Неразривающімся напівкругла шпація + | + п +6
Неразривающімся тонка шпація + п + Spacebar
Неразривающімся пробіл + Spacebar
Напівкругла шпація + п +6
Розігнаний пробіл п + Spacebar
Тонка шпація п + Spacebar
Вузький пробіл + п + M
Цифровий пробіл + п + F
Широкий пробіл + п + M

Знак дюйма + "
Знак параграфа | + п +6
Мітка параграфа | +0182
Знак секції + п +6
Торгова марка | + п +2
Копірайт | + п + C
Хрестик | + п + T
Многоточие | +0190
Знак множення | +0189
Знак грудуса | +0176

Імпортувати картинку + E
Розмістити картинку у всій графічної рамці + п + F
Розмістити картинку у всій графічної рамці з
збереженням пропорцій + | + п + F
Розмістити зображення в центрі рамки + п + M

Збільшити картинку на 5% + | + п +>
Зменшити картинку на 5% + | + п + < Змістити графічну рамку на один пункт в _ щ _ Змістити графічну рамку на 0.1 пункту | + в _ щ _ Змістити картинку усередині графічної рамки на один пункт в _ Щ _ Змістити картинку усередині графічної рамки на 0.1 пункту | + В _ щ _ Зробити з картинки негатив + п + - Зробити контраст картинки нормальним + п + N Зробити контраст картинки високим + п + H Відновити контраст картинки + п + P Перенести об'єкт на самий нижній шар сторінки п + " Перенести об'єкт на самий верхній шар сторінки Заблокувати об'єкт + L Розблокувати об'єкт + L Згрупувати об'єкти + G Розгрупувати об'єкти + U Дублювати об'єкта + D Видалити вибраний об'єкт + K Створити бібліотеку + | + N Впровадити об'єкт + п + I Змінити стиль п +>
Змінити колір п + _
Змінити коефіцієнт збільшення + | + V
Показати невидимі символи + I
Сітка базових ліній + -

Скопіювати + C
Вирізати + X
Вставити з буфера обміну + V
Скасувати останню команду + Z
Виділити всі + A
Вибрати кнопку Yes "
Вибрати кнопку No | + N
Вибрати кнопку Cancel ь
Вийти з програми + Q

  Інструментарій

В QuarkXPress існують наступні інструменти:
Інструмент Об'єкт
Інструмент Вміст Об'єкта
Інструмент Поворот
Інструмент Лупа
Інструмент Текстова Рамка
Інструмент Прямокутна Рамка
Інструмент Прямокутна Рамка з закругленими кутами
Інструмент Овальна Рамка
Інструмент багатокутна Рамка
Інструмент Ортогональна Лінія
Інструмент Діагональна Лінія
Інструмент Створення Зв'язки
Інструмент Розрив Зв'язки

  Інструмент Об'єкт

Вибрати об'єкт (зробити так, щоб по сторонах і кутах
об'єкта з'явилися чорні квадратики) можна за допомогою
Інструменту Об'єкт. Для цього досить підвести стандартний
покажчик до потрібного об'єкту і клацнути клавішею миші всередині
об'єкта (стандартний покажчик перетворюється в покажчик
об'єкта). Обраний об'єкт - активізована текстова рамка
або рамка з картинкою - можна видаляти, переміщати, вирізати,
копіювати.

Якщо вибрана картинка, то по сторонам графічної рамки
з'являються чорні квадратики

Інструмент Об'єкт дозволяє працювати з декількома
об'єктами. Наприклад, вибравши цей інструмент, об'єкти можна
згрупувати, видозмінити згрупований об'єкт, видалити з
групи будь-який об'єкт, скасувати угруповання, знову згрупувати.
Для того, щоб перемістити об'єкт необхідно:
Вибрати Інструмент Об'єкт.
Клацнути клавішею миші на об'єкті.
Буксирувати мишею об'єкт.

Змінити розміри активізованого об'єкта можна
шляхом пересування при кнопці миші одного з
восьми чорних квадратиків. При цьому, залежно від способу
активізації, функції чорних квадратиків можуть відрізнятися: у
якихось напрямках розміри об'єкта змінюються, в інших
напрямках змін не відбувається.
Важливо: Активізований об'єкт в QuarkXPress аналогічний
символу: об'єкт можна вирізати, копіювати, видаляти, вставляти
в текст.

  Інструмент Вміст Об'єкта

Вибрати вміст об'єкта (вміст текстової чи
графічної рамки) можна за допомогою Інструменту Вміст
Об'єкту. Для цього досить клацнути стандартним покажчиком
на об'єкті. При цьому, якщо об'єкт - графічна рамка з
картинкою, то з'явиться покажчик переміщення (рука), якщо ж
об'єкт - текстова рамка, то з'явиться покажчик тексту.
Якщо вибрано вміст об'єкта, то це означає, що
можна:
Редагувати імпортований текст.
Імпортувати зображення в графічну рамку.
Помістити текст в текстову рамку.
Помістити зображення в графічний об'єкт.
Вирізати об'єкт.
Скопіювати об'єкт.
Перемістити об'єкт.
Змінити розміри об'єкта.
Повернути об'єкт.

Для переміщення вмісту об'єкта потрібно:
Вибрати Інструмент Вміст Об'єкта.
Клацнути клавішею мишки на вмісті об'єкта.
Буксирувати мишею вміст об'єкта.

Повернути об'єкт за активної Інструменти Вміст
Об'єкту можна за допомогою діалогового вікна, відкритого через
команду меню ItemЮModify або надрукувати значення кута повороту в
відповідне поле даних Палітри Розмірів.
Якщо натиснути клавішу при активному Інструменти Об'єкт, то
можна отримати доступ до функцій Інструменту Вміст
Об'єкту. Стандартний покажчик, у цьому випадку, набуває вигляду
покажчика переміщення. Це справедливо і для будь-якого іншого
інструменту, крім Інструменту Лупа. Так, натиснувши клавішу при
активним інструмент Поворот, вибирається Інструмент Вміст
Об'єкту.
Важливо: Інструмент Вміст Об'єкта не дозволяє працювати
з декількома об'єктами.

  Інструмент Поворот

Повернути об'єкт можна з допомогою Інструменту Поворот.
Інструмент Поворот дозволяє працювати з графікою, текстової
рамкою чи графічної рамкою. Величина кута повороту може
бути задана з точністю до 0,001 градуса. Інструмент Поворот
доступний при активному Інструменти Об'єкт, або при активному
Інструменті Вміст Об'єкта.
Щоб повернути об'єкт потрібно:
Клацнути клавішею миші на об'єкті.
Вибрати точку обертання.
Буксирувати мишею об'єкт вправо (вліво) від точки обертання.
Значення кута повороту відображається в текстовому полі кута
повороту Палітри Розмірів (третє текстове полі першої
рядка).
Поворот об'єкта на 45ь, на 90ь, на 135ь і т. д.
здійснюється при клавіші п.
Поворот об'єкта з точними значеннями кута повороту
здійснюється за допомогою Палітри Розмірів - у текстове поле
кута повороту необхідно ввести відповідний позитивний
(Поворот за годинниковою стрілкою) або негативний (поворот проти
годинникової стрілки) число.
Поверніть об'єкт також можна за допомогою діалогового
вікна, відкритого через команду меню ItemЮModify.
Повернутий об'єкт в QuarkXPress аналогічний звичайному
об'єкту.

  Інструмент Лупа

Змінити коефіцієнт збільшення можна за допомогою
Інструменту Лупа. Інструмент Лупа дозволяє більш-менш
детально змінити відображення сторінки.
Клацання лівою кнопкою миші на об'єкті при активному
Інструменті Лупа перетворює стандартний покажчик у покажчик
збільшення. Кожне клацання змінює відповідну частину екрану
на 25% (це прирощення задано за умовчанням в діалоговому вікні
Tool Preferences). Наприклад, щоб збільшити об'єкт на 25% при
активним інструмент Лупа необхідно помістити покажчик лупи
на потрібний об'єкт і клацнути лівою кнопкою миші. Наступні
клацання збільшують масштаб з приростом 25%.
Зменшення об'єкта досягається за допомогою аналогічних
дій при клавіші. Клацання лівою кнопкою миші на
об'єкті при активному Інструменти Лупа при клавіші
перетворює стандартний покажчик у покажчик зменшення.
У QuarkXPress мінімальне значення коефіцієнта збільшення
становить 10%, максимальне - 400%.
Приріст коефіцієнта збільшення визначається в
діалоговому вікні Tool Preferences (доступ:
EditЮPreferencesЮTools). Мінімальна пріращеніеК-1%,
максимальне - 400%.
Якщо ввести відповідне число в саме ліве нижнє
поле даних робочого вікна QuarkXPress, то можна змінити
поточне значення коефіцієнта збільшення.
Важливо: Нові установки мінімального значення коефіцієнта
збільшення, його межі, а також збільшення будуть актуальні для
всіх знову створюваних документів лише в тому випадку, якщо вони
створені в діалоговому вікні Tool Preferences в той час, коли в
QuarkXPress не відкрито жодного документа.
Для збільшення масштабу якої-небудь ділянки документа
необхідно активізувати Інструмент Лупа і, натиснувши клавішу
миші, буксирувати до тих пір, поки прямокутник з пунктирних
ліній не забере ту частину документа, для якої потрібно збільшити
масштаб. Після того як кнопка миші буде відпущена, масштаб
частини документа, укладеної в пунктирний прямокутник,
збільшиться.
Клацання правою клавішею миші при будь-якому активному інструменті
змінює коефіцієнт збільшення.

  Текстова рамка

Текстова рамка в QuarkXPress використовується як
об'єкта, в якому розміщується текст.
Помістити текстову рамку на сторінку документа можна з
допомогою Інструменту Текстова Рамка. Активізація Інструменту
Текстова Рамка перетворює стандартний покажчик миші в
покажчик створення.
Для того, щоб створити текстову рамку потрібно:
Вибрати Інструмент Текстова Рамка.
Клацнути клавішею мишки на сторінці.
Буксирувати мишею до тих пір, поки рамка не прийме
бажаний розмір.
Якщо натиснути клавішею миші в бажаній точці на сторінці та
буксирувати мишею, утримуючи клавішу п, то можна створити
квадратну текстову рамку (реалізовано у версіях, починаючи з
3.3).
У створеній текстовій рамці з'являється покажчик тексту
(Мерехтливий курсор). Це означає, що викликаний вбудований
текстовий редактор QuarkXPress, що дозволяє вводити текст у
рамку з клавіатури.
Для переміщення текстової рамки необхідно активізувати
Інструмент Об'єкт, клацнути покажчиком об'єкта на текстової
рамці і, не відпускаючи кнопку миші, перемістити рамку в потрібне
місце.
Для зміни розмірів текстової рамки необхідно
активізувати Інструмент Об'єкт або Інструмент Уміст
Об'єкту і буксирувати мишею покажчик розміру (одну з восьми
ручок) до тих пір, поки ширина або висота текстової рамки не
візьмуть бажаний розмір. При натиснутій клавіші ширина і висота
текстової рамки змінюються одночасно.
Для додання текстовій рамці практично будь-якої форми
необхідно вибрати з меню Item опцію Reshape Polygon (у рядку
меню з'явиться галочка) і послідовно переміщати кожну з
вершин рамки.
Щоб повернути текстову рамку потрібно:
Клацнути клавішею мишки на текстової рамці.
Вибрати точку обертання.
Буксирувати мишею текстову рамку вправо (вліво) від точки
обертання.
Значення кута повороту завжди відображається в текстовому
поле кута повороту Палітри Розмірів (третє текстове поле
першого рядка).
Зв'язок текстових рамок (текст з однієї текстової рамки
переходить в іншу текстову рамку) "налагоджується" Інструментом
Створення Зв'язки.
Видалити обрану текстову рамку можна, якщо натиснути
клавішу год (тільки при активізувати інструмент Об'єкт) або
вибрати команду ItemЮDelete (при будь-якому активному інструменті).
Імпортувати текстовий файл можна тільки в
активізовану текстову рамку.
Параметри текстової рамки (ширина, висота, розташування,
Втяжка, виключка, перекіс, кут повороту, радіус заокруглення
кутів, поділ на колонки, насиченість тла)
встановлюються в діалоговому вікні Text Box Specifications
(Доступ: ItemЮModify). Деякі з параметрів текстової рамки
можуть бути задані через Палітру Розмірів.
Для автоматичного створення текстової рамки необхідно
вибрати команду FileЮNewЮDocument.
Клацання клавішею мишки на текстової рамці за активної
Інструменті Вміст Об'єкта перетворює стандартний покажчик
в покажчик тексту (миготлива вертикальна смужка). Це
означає, що можна виділити слово (подвійне клацання мишею),
виділити рядок тексту (потрійний клацання мишею), виділити
параграф (чотири клацання мишею), виділити весь документ (п'ять
клацань мишею).
В QuarkXPress існує кілька способів виділення
тексту. Буксируванням мишею покажчика тексту по горизонталі, по
вертикалі, під кутом або зі сторінки на сторінку можна виділити
відповідно окремий символ, слово, рядок, кілька
рядків, частина тексту від позиції курсора до необхідного символу
або фрагмент тексту на різних сторінках документа.
Для вибору декількох слів на рядку використовується подвійний
клацання з буксируванням. Гарячі клавіші дозволяють перекинути
позицію курсора в кінець тексту, виділити символ праворуч / ліворуч від
позиції курсору, виділити текст від позиції курсора до позиції
верхній / нижній рядки, виділити текст від позиції курсора до
початку / кінця слова або параграфа, виділити текст від позиції
курсора до початку / кінця рядка, виділити текст від позиції
курсора до початку / кінця тексту всього документа.
Для тексту, який знаходиться в різних текстових
рамках, всі ці способи виділення тексту несправедливі.
Важливо: Текст існує тільки всередині текстової рамки.
На відміну від графічної рамки, усередині текстової рамки
може знаходитися інша текстова та / або графічна рамка.

  Графічна рамка

Графічна рамка в QuarkXPress використовується як
об'єкта, в якому розміщується картинка.
Для того, щоб створити графічну рамку потрібно:
Вибрати один з інструментів для роботи з графікою.
Клацнути клавішею мишки на сторінці.
Буксирувати мишею до тих пір, поки рамка не прийме
бажаний розмір.
Для переміщення графічної рамки по документу необхідно
активізувати Інструмент Об'єкт, клацнути покажчиком об'єкта
на графічній рамці (або всередині рамки) і, не відпускаючи кнопку
миші, перемістити рамку в потрібне місце.
Для зміни розмірів і пропорцій графічної рамки
необхідно активізувати Інструмент Об'єкт або Інструмент
Вміст Об'єкта і буксирувати одну з восьми ручок до тих
пір, поки ширина або висота графічної рамки не прийме
бажану величину. При натиснутій клавіші ширина і висота
графічної рамки змінюються одночасно.
Для того, щоб перемістити картинку усередині графічної
рамки потрібно:
Вибрати Інструмент Вміст Об'єкта.
Клацнути клавішею миші всередині графічної рамки.
Буксирувати мишею картинку до тих пір, поки картинка не
забере бажану позицію.

Повернути графічну рамку можна, якщо:
Клацнути клавішею миші на графічній рамці.
Вибрати точку обертання.
Буксирувати мишею текстову рамку вправо (вліво) від точки
обертання.
Значення кута повороту завжди відображається в текстовому
поле кута повороту Палітри Розмірів (третє текстове поле
першого рядка).
Повернути графічну рамку при активному Інструменти
Вміст Об'єкта можна за допомогою діалогового вікна Picture Box
Specifications (доступ: ItemЮModify): у текстове поле Box
Angle необхідно ввести бажане значення кута повороту
графічної рамки.
Повернути картинку усередині активної графічної рамки
можна, якщо в поле даних Picture Angle діалогу Picture Box
Specifications ввести значення кута повороту від-360ь до 360ь c
кроком 0,001 ь. При позитивних значеннях кута повороту
картинка всередині графічної рамки повертається за годинниковою
стрілкою. Негативні значення дозволяють повернути картинку
проти годинникової стрілки.
Для додання графічної рамці практично будь-якої форми
необхідно вибрати з меню Item опцію Reshape Polygon і
послідовно переміщати кожну з вершин рамки доти,
поки форма рамки не прийме бажаний вид.
Видалити обрану графічну рамку можна, якщо натиснути
клавішу год (тільки при активізувати інструмент Об'єкт) або
вибрати команду ItemЮDelete (при будь-якому активному інструменті).

Важливо: картинка є тільки всередині графічної
рамки.
Імпортувати графічної файл можна тільки в
активізовану графічну рамку.
Параметри картинки всередині графічної рамки (ширина,
висота, розташування, перекіс, радіус закруглення кутів,
насиченість тла) при активному Інструменти Об'єкт
встановлюються в діалоговому вікні Picture Box Specifications.
Деякі з цих параметрів можуть бути задані в Палітрі
Розмірів.
В QuarkXPress існують наступні інструменти для роботи
з графікою:
Інструмент Прямокутна Рамка
Інструмент Прямокутна Рамка з закругленими кутами
Інструмент Овальна Рамка
Інструмент багатокутна Рамка
Активізація будь-якого з цих інструментів перетворює
стандартний покажчик миші в покажчик створення об'єкту.
Подвійний клацання клавішею миші на одній з піктограм
інструменту для роботи з графікою відкриває доступ до діалогу
Tool Preferences.

Інструмент Прямокутна Рамка використовується для створення
прямокутних або квадратних графічних рамок.
Отримати з прямокутної графічної рамки квадрат можна,
якщо буксирувати мишею рамку при клавіші п.

Інструмент Прямокутна Рамка з закругленими кутами
використовується для створення графічних рамок з округленими
кутами. Вписати графічну рамку із закругленими кутами в
квадрат можна, якщо буксирувати мишею рамку при клавіші
п.
Для того, щоб змінити радіус заокруглення потрібно:
Двічі клацнути клавішею мишки на піктограмі Інструменту
Прямокутна Рамка з закругленими кутами.
У діалозі Tool Preferences натиснути кнопку
Modify.
У поле даних Corner Radius ввести бажане значення
радіусу заокруглення.

Інструмент Овальна Рамка використовується для створення
овальних або круглих графічних рамок. Отримати з овальної
графічної рамки коло можна, якщо буксирувати мишею рамку при
самій клавіші п.

Інструмент багатокутна Рамка використовується для створення
замкнутих графічних рамок довільної форми.
У QuarkXPress максимальне число сторін замкнутої
багатокутної графічної рамки одно 255.
Для того, щоб створити трикутну графічну рамку
потрібно:
Вибрати Інструмент багатокутна Рамка.
Клацнути клавішею мишки на сторінці.
Буксирувати мишею до тих пір, поки перша сторона
трикутника не буде мати бажаний розмір
Побудувати другу сторону трикутника.
Побудувати третю сторону трикутника.
Клацнути клавішею миші у точці першого клацання.

  Лінія

Лінії в QuarkXPress використовуються для поліпшення оформлення
смуги, поділу смуги на самостійні частини, нормальної
читання тексту, додання смузі завершеного вигляду,
підкреслення заголовків.
В QuarkXPress існують наступні інструменти для
креслення ліній:
Інструмент Ортогональна Лінія.
Інструмент Діагональна Лінія.

Інструмент Ортогональна Лінія використовується для креслення
(Клацання і буксирування) строго вертикальних або строго
горизонтальних ліній.
Інструмент Діагональна Лінія використовується для креслення
(Клацання і буксирування) ліній під будь-яким кутом. Провести лінію під
кутом, кратним 45ь можна, якщо буксирувати мишею лінію при
самій клавіші п.
Для переміщення лінії по документу необхідно
активізувати Інструмент Об'єкт, клацнути покажчиком об'єкта
усередині лінії і, не відпускаючи кнопку миші, перемістити лінію в
потрібне місце.
Повернути лінію можна, якщо:
Клацнути клавішею миші всередині лінії.
Вибрати точку обертання.
Буксирувати мишею лінію вправо (вліво) від точки обертання.

Точне значення кута нахилу ортогональної лінії вводиться
в поле даних кута повороту Палітри Розмірів (третє текстове
поле першого рядка).
Подвійний клацання клавішею миші всередині лінії викликає
діалогове вікно Line Specifications, за допомогою якого можна
змінити параметри (стиль накреслення, вид закінчень, товщину,
колір, насиченість кольору, координати закінчень, кут повороту,
довжину) лінії.
Деякі з параметрів лінії встановлюються в
відповідних полях даних Палітри Розмірів.
У QuarkXPress мінімальна товщина лінії - 0 пунктів,
максимальна - 864 пункту.

  Інструмент Створення Зв'язки

З'єднати кілька текстових рамок так, щоб текст з
одного текстового рамки послідовно перетікав в іншу
текстову рамку можна за допомогою Інструменту Створення Зв'язки.
Активізація Інструменту Створення Зв'язки перетворює стандартний
покажчик миші в покажчик зв'язку.
Клацання клавішею миші при активному Інструменти створення
Зв'язки в першій текстовій рамці, плюс перехід на наступну
текстову рамку (якщо текстова рамка наступної ланки ланцюга
знаходиться на іншій сторінці, то перехід здійснюється
командою меню PageЮGo to), плюс клацання тим же інструментом в
текстової рамці другої ланки ланцюга дозволяють створити зв'язок
між двома текстовими рамками: решту текст першої рамки
перейде в другу рамку. Аналогічним способом пов'язуються в
ланцюжок кілька текстових рамок.
Сірі стрілки показують курс і адресацію створеної зв'язку.
Якщо картинка обтекаєтся текстом, то такий об'єкт (виходячи
з основ об'єктно-орієнтованого макетування в QuarkXPress)
можна пов'язати з будь-яким іншим об'єктом, що містить текстову
інформацію.
Рекомендація: Найкраще текстові рамки зв'язувати в той
момент верстки, коли рамки ще не заповнені текстом.
Важливо: Якщо опція Automatic Text Box в діалоговому вікні New
Document (доступ: FileЮNewЮDocument) активізована, то це
означає, що встановлено зв'язок в головному шаблоні між
текстової рамкою попередньої сторінки і початком текстової рамки
наступної сторінки.

  Інструмент Розрив Зв'язки

Розірвати зв'язок між двома текстовими рамками можна з
допомогою Інструменту Розрив Зв'язки. Активізація Інструменту
Розрив Зв'язки перетворює стандартний покажчик миші в покажчик
розриву зв'язку.
Клацання клавішею миші при активному Інструменти Розрив Зв'язки
у першій текстовій рамці, плюс перехід на наступну текстову
рамку (якщо текстова рамка наступної ланки ланцюга знаходиться на
іншій сторінці, то перехід здійснюється командою меню
PageЮGo to), плюс клацання тим же інструментом в текстовій рамці
другої ланки ланцюга дозволяють розірвати зв'язок між двома
текстовими рамками: текст другу рамку займе своє колишнє
місце в першій рамці.
Аналогічним способом розриваються кілька пов'язаних в
ланцюжок текстових рамок.
Відсутність сірих стрілок означає, що ланки ланцюга
розірвані.
Видалити текстову рамку з будь-якого місця ланцюга, не розриваючи
при цьому зв'язок між іншими текстовими рамками можна, якщо
клацнути Інструментом Розрив Зв'язки на розривається рамці при
самій клавіші п.

  Палітри

За допомогою палітр в QuarkXPress можна:
Змінити текст, параметри текстової рамки, картинку або
параметри графічної рамки.
Модифіковані обрану лінію.
Застосувати набір макросів оформлення до виділеного
параграфу.
Сформувати бібліотеку об'єктів.
Відобразити схему розташування сторінок робочого документа.
Додати, видалити або перегрупувати сторінки всередині
документа.
Сформувати розворот.
Додати в документ шаблонну сторінку.
Розфарбувати картинку, текст, лінію або обрамляє рамку.
Змінити колір фону і насиченість кольору фону активного
об'єкта.
Отримати інформацію про параметри треппінг для виділеного
об'єкта.
Змінити встановлені параметри треппінг для
виділеного об'єкта.

  Measurements Palette (Палітра Розмірів)

Палітра Розмірів дозволяє з великим ступенем точності
змінити текст, параметри текстової рамки, картинку або
параметри графічної рамки, а також модифіковані активну
лінію.
Якщо Інструментом Вміст Об'єкта виділити фрагмент
тексту, то Палітра Розмірів приймає наступний вигляд:

Змістити активну текстову рамку по горизонталі. У полі
даних необхідно ввести величину зсуву, відповідну
відстані від верхнього лівого кута текстової рамки до лівого
краю сторінки.

Cместіть активну текстову рамку по вертикалі. У полі
даних необхідно ввести величину зсуву, відповідну
відстані від верхнього лівого кута текстової рамки до верхнього
краю сторінки.

Змінити ширину активної текстової рамки.

Змінити висоту активної текстової рамки.

Повернути активну текстову рамку. У поле даних
необхідно ввести значення кута повороту від-360ь до 360ь c
кроком 0,001 ь. При позитивних значеннях кута повороту,
текстова рамка повертається за годинниковою стрілкою.
Негативні значення повертають текстову рамку проти
годинникової стрілки.

Поставити кількість колонок в активній текстовій рамці.

Перевернути текстову рамку по горизонталі.

Перевернути текстову рамку по вертикалі.

Змінити інтерліньяж у виділеному фрагменті тексту.
Важливо: В QuarkXPress величина інтерліньяжу виміряється від
однієї базової лінії тексту до наступної базової лінії.

Коригувати пробіл між двома будь-якими Символи тексту
(Покажчик тексту поміщений між двома символами) або
коригувати пробіл між усіма символами у виділеному тексті
(Фрагмент тексту виділено).
Щоб програма використовувала таблиці кернінгу для
індивідуальних масштабованих шрифтів необхідно активізувати
опцію Auto Kern Above (доступ: EditЮPreferencesЮTypographic).

Вимкнути обрані параграфи по лівому краю текстової
рамки.

Вимкнути обрані параграфи по центру текстової рамки.

Вимкнути обрані параграфи по правому краю текстової
рамки.

Вимкнути обрані параграфи по форматі.

Вимкнути всі рядки (включаючи і можливу незавершену
останній рядок) параграфа з виключенням Justified за форматом.

Вибравши в списку ім'я, змінити гарнітуру у виділеному
фрагменті тексту.

Встановити кегль вибраної гарнітури.

Шрифт виділеного тексту відповідає установкам в стилі.

Шрифт виділеного тексту стає напівжирним.

Шрифт виділеного тексту стає курсивним.

Шрифт виділеного тексту стає контурним.

Шрифт виділеного тексту стає відтінені.

Виділений текст перекреслюється суцільною лінією.
Усі символи у виділеному тексті, включаючи межсловние
просвіти, підкреслюються суцільною лінією.

Слова у виділеному тексті підкреслюються суцільною лінією.

Всі букви у виділеному тексті перетворяться в прописні,
розмір яких відповідає рядковим буквах.

Всі букви у виділеному тексті стають прописними.

Текст розміщується вище базової лінії виділеного тексту.

Текст розміщується нижче базової лінії виділеного тексту.

Показник ступеня.

Якщо Інструментом Вміст Об'єкта вибрати графічну
рамку, то Палітра Розмірів приймає наступний вигляд:

Змістити активну графічну рамку по горизонталі. У полі
даних необхідно ввести величину зсуву, відповідну
відстані від верхнього лівого кута графічної рамки до лівого
краю сторінки.
Змістити активну графічну рамку по вертикалі. У полі
даних необхідно ввести величину зсуву, відповідну
відстані від верхнього лівого кута графічної рамки до
верхнього краю сторінки.

Змінити ширину активної графічної рамки.

Змінити висоту активної графічної рамки.

Повернути активну графічну рамку. У поле даних
необхідно ввести значення кута повороту від-360ь до 360ь c
кроком 0,001 ь. При позитивних значеннях кута повороту
графічна рамка повертається за годинниковою стрілкою.
Негативні значення дозволяють повернути графічну рамку
проти годинникової стрілки.

Змінити радіус закруглення кутів активної графічної
рамки. У поле даних необхідно ввести значення радіусу від 0 до
50,8 мм. Якщо графічна рамка має форму овалу або
багатокутника, то ця опція стає недоступною.

Перевернути графічну рамку по горизонталі.

Перевернути графічну рамку по вертикалі.

Масштабувати картинку усередині графічної рамки по
горизонталі. У поле даних необхідно ввести відповідний
коефіцієнт збільшення в діапазоні від 0 до 100% з кроком 0,001%.

Масштабувати картинку усередині графічної рамки по
вертикалі. У поле даних необхідно ввести відповідний
коефіцієнт збільшення в діапазоні від 0 до 100% з кроком 0,001%.

Змістити картинку усередині активної графічної рамки по
горизонталі. У поле даних необхідно ввести величину зсуву,
відповідну відстані від верхнього лівого кута картинки до
лівої межі графічної рамки.

Змістити картинку усередині активної графічної рамки по
вертикалі. У поле даних необхідно ввести величину зсуву,
відповідну відстані від верхнього лівого кута картинки до
верхньої межі графічної рамки.

Повернути картинку усередині активної графічної рамки. В
поле даних необхідно ввести значення кута повороту від-360ь
до 360ь c кроком 0,001 ь. При позитивних значеннях кута
повороту картинка всередині графічної рамки повертається по
годинниковою стрілкою. Негативні значення повертають картинку
проти годинникової стрілки.

Перекосити картинку усередині активної графічної рамки. В
поле даних необхідно ввести значення кута перекосу від-75ь до
75ь c кроком 0,001 ь. При позитивних значеннях кута перекосу
картинка всередині графічної рамки нахиляється вправо.
Негативні значення дозволяють нахилити картину вліво.

Якщо Інструментом Об'єкт або Інструментом Уміст
Об'єкту вибрати лінію, то Палітра Розмірів приймає наступний
вид:

Залежно від способу позиціонування лінії можливі
наступні варіанти відображення лівій частині Палітри Розмірів:

Endpoints
X1: Змінити величину зсуву крайньої лівої точки лінії
по горизонтальній осі.
Y1: Змінити величину зсуву крайньої лівої точки лінії
по вертикальній осі.
X2: Змінити величину зсуву крайньої правої точки лінії
по горизонтальній осі.
Y2: Змінити величину зсуву крайньої правої точки лінії
по вертикальній осі.

Left Point
X1: Змінити величину зсуву крайньої лівої точки лінії
по горизонтальній осі.
Y1: Змінити величину зсуву крайньої лівої точки лінії
по вертикальній осі.
Змінити кут нахилу лінії щодо крайньої лівої
точки лінії і горизонтальній осі.
Розтягнути лінію щодо її крайньої лівої точки.

Right Point
X2: Змінити величину зсуву крайньої правої точки лінії
по горизонтальній осі.
Y2: Змінити величину зсуву крайньої правої точки лінії
по вертикальній осі.
Змінити кут нахилу лінії щодо крайньої правої
точки лінії і горизонтальній осі.
Розтягнути лінію щодо її крайньої правої точки.

Midpoint:
Змінити величину зсуву центральної точки лінії по
горизонтальній осі.
YC: Змінити величину зсуву центральної точки лінії по
вертикальної осі.
Змінити кут нахилу лінії щодо центральної точки
лінії і горизонтальній осі.
Розтягнути лінію щодо її центральної точки.

Опції Endpoints, Left Point, Midpoint і Right Point
дозволяють визначити спосіб позиціонування активної лінії на
сторінці документа:
Endpoints - за координатами (X1, Y1 і X2, Y2) крайніх точок
лінії.
Left Point - за координатами (X1, Y1) крайньої лівої точки
лінії.
Midpoint - за координатами (XС, YС) центральної точки
лінії.
Right Point - за координатами (X2, Y2) крайньої правої точки
лінії.
Відлік ведеться від лівого верхнього кута сторінки. Можна
використовувати як позитивні, так і негативні значення.
За допомогою правої частини Палітри Розмірів можна:
Змінити товщину активної лінії. У QuarkXPress мінімальна
товщина лінії дорівнює 0 pt, максимальна - 864 pt. Лінія товщиною
менше 0,25 пунктів вважається тонкою лінією (Hairline).
QuarkXPress друкує найтонші лінії тільки на принтері з
високою роздільною здатністю (не менше 600 dpi). Лінія
товщиною більше 0,5 пунктів вважається нормальною лінією. Якщо
друк йде на принтері низького дозволу, то найтонша
лінія перетвориться на роздруківці в нормальну лінію.
Змінити стиль оформлення активної лінії.
Змінити стиль закінчень активної лінії.

  Style Sheets Palette (Палітра Стилів)

Палітра Стилів дозволяє застосувати набір макросів
оформлення до виділеного параграфу.

Присвоїти обраному параграфу стиль можна, якщо клацнути
клавішею миші на імені стилю у вікні Палітри Стилів.
Якщо до параграфу, загальне оформлення якого об'єднано в
стиль, присвоєно додаткове оформлення, то після імені
відповідного стилю у вікні Палітри Стилів завжди буде
стояти знак плюса. Якщо до параграфу, оформлення якого
об'єднано в стиль, присвоєно оформлення тільки текстового
фрагменту, то після імені стилю у вікні Палітри Стилів знак
плюса з'явиться лише в тому випадку, якщо курсор знаходиться всередині
текстового фрагмента з додатковим оформленням.
Модифікувати існуючий стиль можна за допомогою
діалогового вікна Style Sheets (доступ: клацання клавішею миші при
самій клавіші на імені стилю у вікні Палітри Стилів).

Стиль в QuarkXPress контролює наступні параметри:
Формат паперу.
Поля та колонки.
Гарнітуру, кегль і накреслення.
Вирівнювання тексту всередині текстової рамки по горизонталі:
вліво, вправо, по центру і за форматом.
Переноси.
Втяжка / Виступ будь-якої кількості рядків.
Інтерліньяж.
Інтервали між параграфами.
Буквицю.
Мітки табуляції і символ-заповнювач.
Кернінг.
Трекінг.
Зменшений розмір тексту для кожного параграфа.
Колір.
Лінії параграфа.
Якщо натиснути кнопку Append в діалозі Style Sheets (доступ:
клацання клавішею миші при натиснутій клавіші на імені стилю у вікні
Палітри Стилів), то можна імпортувати стилі з документів
QuarkXPress, із шаблонів QuarkXPress, з документів,
збережених у форматі XPress Tags, з документів, збережених у
форматі RTF, з документів, створених в Microsoft Word for
Windows, Lotus Ami Pro і WordPerfect for Windows.
Якщо активізувати опцію Include Style Sheets в діалозі
Get Text (доступ: FileЮGet Text), то текстовий файл буде
імпортований в QuarkXPress разом зі стилями оформлення.
Імпорт стилів з документів, збережених у форматі XPress
Tags, здійснюється тільки за активізованою опції Include
Style Sheets діалогового вікна Get Text.
Стиль з тим же самим ім'ям (але різної специфікацією), що
і стиль, що використовується у вибраному документі імпортується в
QuarkXPress тільки перейменованим: перед ім'ям імпортованого
стилю ставиться зірочка.

  Library Palette (Палітра Бібліотеки)

Палітра Бібліотеки використовується для вставки в активний
документ об'єктів, створених в середовищі QuarkXPress і збережених
у файлі з розширенням. QXL.

У рядку заголовка Палітри Бібліотеки відображує ім'я тієї
бібліотеки, яка була створена за допомогою команди меню
FileЮNewЮLibrary.
Якщо активізувати опцію Auto Library Save в діалоговому
вікні Application Preferences (доступ:
EditЮPreferencesЮApplication), то зміни, зроблені в
бібліотеці будуть автоматично зберігатися на диску разом з
вмістом документа.
Палітра Бібліотеки не прив'язується до окремого
документу: об'єкти з бібліотеки можна вставляти в різні
документи QuarkXPress.
Помістити об'єкт з документа в бібліотеку можна за допомогою
команди меню EditЮPaste (клавіатурний еквівалент + V) або з
допомогою механізму Drag and Drop.
Важливо: Механізм Drag and Drop для тексту буде працювати
лише в тому випадку, якщо опція Drag and Drop Text в діалозі
Application Preferences (доступ: EditЮPreferencesЮApplication)
активізована.

Команди меню Палітри Бібліотеки дозволяють:
LabelsЮAll
Відобразити в Палітрі Бібліотеки об'єкти з ярликами і
об'єкти без ярликів.
LabelsЮUnlabeled
Відобразити в Палітрі Бібліотеки тільки ті об'єкти, яким
не було присвоєно ярликів.
Ярлик виділеному об'єкту присвоюється в діалозі Library
Entry (доступ: подвійне клацання клавішею миші на вибраному
об'єкті в Палітрі Бібліотеки).
EditЮCut
Видалити об'єкт з бібліотеки і помістити його в буфер
проміжного зберігання.
EditЮCopy
Скопіювати об'єкт бібліотеки в буфер проміжного
зберігання.
EditЮPaste
Помістити об'єкт з документа в бібліотеку.
EditЮDelete
Видалити об'єкт з бібліотеки.

  Document Layout Palette (Палітра Розкладки Документа)

Палітра Розкладки Документа відображає схему розташування
сторінок робочого документа і використовується для додавання,
видалення і перегрупування сторінок усередині документа, а також
для формування розворотів і додавання в документ шаблонних
сторінок.

Палітра Розкладки Документа функціонує незалежно від
режиму роботи на шаблонної сторінці або режиму роботи на
поточній сторінці.
Верхня половина вікна Палітри Розкладки Документа
відображає шаблони, нижня - розкладку сторінок документа.
Опції піктограм Палітри Розкладки Документа дозволяють:
Додати сторінку в активний документ.
Сформувати розворот.
Додати шаблон.
Додати шаблон можна також за допомогою перетягування
відповідної піктограми в частину вікна для шаблонних сторінок.
Видалити шаблон або сторінку.

Додати нову сторінку або сторінку, створену на основі
шаблону можна за допомогою перетягування відповідної
піктограми в частину вікна для сторінок.
Вкласти в активний документ нову сторінку або діапазон
нових сторінок можна за допомогою опцій діалогового вікна Insert
Pages (доступ: PageЮInsert).
Подвійний клацання клавішею миші на іконці сторінки в частині
вікна для сторінок дозволяє перейти на потрібну сторінку.
Група сторінок або група шаблонних сторінок активізується
за допомогою клацання клавішею миші при натиснутій клавіші п на
іконці сторінки або на іконці шаблону.
Перемістити обрану сторінку або обрану групу
сторінок можна буксируванням мишею іконки сторінки або декількох
іконок вибраних сторінок.
Важливо: При переміщенні сторінок відбувається їх
перенумерация.
Сторінка в QuarkXPress може бути сформована на основі
головною шаблонної сторінки або на основі існуючого шаблону.
QuarkXPress дозволяє для різних частин одного документа
заштамповані 127 шаблонів. Це може бути головний шаблон,
вступ, список приміток, предметний покажчик,
зміст. Іншими словами, всі об'єкти, створені в шаблоні
відображаються на сторінках, сформованих на базі
відповідних шаблонів.
Не порушуючи структуру головної шаблонної сторінки, можна
видаляти шаблони або відновлювати раніше створені.
Важливо: Будь-який шаблон в QuarkXPress ідентичний сторінці.
Щоб модифікувати існуючий шаблон (у тому числі і
головний шаблон) необхідно переключитися командою меню
PageЮDisplay з режиму роботи на поточній сторінці в режим роботи
на шаблонної сторінці.
Головна шаблонна сторінка задається в діалозі New Document
(Доступ: FileЮNewЮDocument).
Якщо кнопка Automatic Text Box в діалозі New Document
зафіксована, то QuarkXPress дозволяє додати до головної
шаблонної сторінці до 127 поточних шаблонів, параметри яких
можуть відрізнятися від параметрів головної шаблонної сторінки.
У діалоговому вікні Document Setup (доступ: FileЮDocument
Setup) змінюються передвстановлені параметри головної шаблонної
сторінки.
При зміні параметрів головної шаблонної сторінки
автоматично модифікуються всі сторінки активного документа.
Модифікація будь-якого шаблону (у тому числі і головною
шаблонної сторінки) здійснюється в діалозі Master Guides
(Доступ послідовний: PageЮDisplayЮA-Master A і PageЮMaster
Guides). Опції цього діалоговго вікна дозволяють змінити
напрямні полів і напрямні колонок існуючої
шаблонної сторінки.
Активізована опція Link to Current Text Chain в
діалозі Insert Pages (доступ: PageЮInsert) встановлює зв'язок
між шаблонними сторінками.
У діалоговому вікні General Preferences (доступ:
EditЮPreferencesЮGeneral) за допомогою опції Master Page Items
можна управляти модифікованими об'єктами на шаблонних
сторінках при завданні нового шаблону, створеного на основі
вихідного шаблона.
Активізована опція Master Pages в діалозі Insert Pages
(Доступ: PageЮInsert) дозволяє додати в документ сторінку,
формат якої відповідає існуючому шаблоном.
Якщо в робочому вікні документа відображений шаблон, то
перемикач Document в діалоговому вікні Find / Change (доступ:
EditЮFind / Change) поміняється на перемикач Masters. Це
означає, що функція пошуку / заміни прийнятна для всього
активного шаблона.

  Colors Palette (Палітра Квітів)

Важливо: Присвоювати колір імпортуються картинок краще
всього у вихідних графічних редакторах.
За допомогою Палітри Квітів можна розфарбувати картинку, текст,
лінію або обрамляє рамку, а також змінити колір фону і
насиченість кольору фону активного об'єкта.

Опції Палітри Квітів дозволяють:
Розфарбувати обрамляє рамку.
Розфарбувати картинку усередині активної графічної рамки,
текст всередині активної текстової рамки або активну лінію.
Змінити колір фону активної текстової чи графічної
рамки.
Змінити насиченість кольору фону активної текстової чи
графічної рамки. У поле даних вводиться коефіцієнт насичення
фону в діапазоні від 0 до 100% з кроком 0,001%.
Визначити варіанти двоколірного градієнта заповнення.
Попередньо встановлена ​​опція Solid відповідає рівномірному
двокольоровому градієнту заповнення.
Вибрати першу складову кольору фону.
Вибрати другу складову кольору фону. Обраний колір
змішається з кольором фону # 1 таким чином, що загальний двоколірний
градієнт відобразиться на екрані плавним колірним переходом кольору
# 1 в колір # 2.
Змінити кут нахилу лінійного растра градієнта
заповнення, що складається з квітів # 1 і # 2.

Кут нахилу лінійного растра в стандартному кольорі при
роздруківці документа визначається в діалозі Edit Color (доступ:
EditЮColorsЮEdit).
Важливо: При виведенні на друк кольорових документів слід
перетворити плашкові кольори в безперервні кольору для
чотириколірного друку і зробити так, щоб назви кольорів
імпортованої та вихідної картинки збігалися.
Висококласні кольорові EPS-картинки обробляються в
вихідному графічному пакеті в режимі CMYK і зберігаються в
EPS-файлі. Кольороподіл таких EPS-картинок не викликає у
QuarkXPress особливих труднощів: кольори діляться і діляться
правильно.
За допомогою діалогового вікна Colors (доступ: EditЮColors)
можна створити нові кольори і відредагувати існуючі.
У діалозі Edit Color (доступ: EditЮColorsЮEdit) можна
перейменувати колір, описаний в колірній моделі стандартних
кольорів Pantone, Trumatch, Focoltone або в кольоровій моделі
складових кольорів CMYK, RGB, HSB, а також конвертувати колір в
CMYK, RGB або HSB. Коригувати яскравість кольору можна в цьому ж
діалозі за допомогою впливу на окремі складові
обраного кольору. Зрівноважування діапазону кольорів досягається
осветлением темних ділянок об'єкта (бігунок пересувається
справа наліво). Неправильне регулювання яскравості спотворює
кольоровий об'єкт.
Імпортувати кольору з інших документів QuarkXPress можна
за допомогою діалогового вікна Append Colors (доступ:
EditЮColorsЮAppend).

  Trap Info Palette (Палітра Інформації про треппінг)

Важливо: Виробляти треппінг картинки найкраще в
вихідному графічному редакторі, так як треппінг в QuarkXPress
залишає імпортовану картинку без змін.
Палітра Інформації про треппінг дозволяє отримати
інформацію про параметри треппінг для виділеного об'єкта, а
також змінити встановлені параметри треппінг.
Палітра Інформації про треппінг використовує допоміжну
налагоджувальну програму, яка при роздруківці кольорового документа
збільшує один колір і накладає його на інший колір.
Параметри треппінг за замовчуванням (тобто параметри
треппінг для тих кольорів об'єкта, імена яких задані через
команду EditЮColors) встановлюються в діалозі Trap
Specifications (доступ: EditЮTrappingЮEdit) і в діалозі
Trapping Preferences (доступ: EditЮColorsЮEdit Trap).

Змінити ширину зони треппінг від -36 до 36 пунктів можна
засобами Палітри Інформації про треппінг. У поле даних
Background Custom заноситься параметр треппінг для картинки,
колір фону якої визначений в списку Background Color
діалогового вікна Trap Specifications (доступ: EditЮColorsЮEdit
Trap). Ширина зони треппінг може бути задана з кроком 0,001
пункту. Негативні значення ширини зони треппінг зменшують
область нокауту фонового кольору. При позитивних значеннях фон
картинки розтягується. При нульовому значенні ширини механізм
треппінг, застосований до картинки, колір фону якої
зумовлений, відключається.
Палітра Інформації про треппінг для активізованою
картинки може відобразити наступну інформацію:
Background Default
Параметри треппінг застосовані до картинки, фоновий колір
якої обраний у списку Background Color діалогового вікна Trap
Specifications (доступ: EditЮColorsЮEdit Trap).
Background Overprint
Колір картинки має визначену ступінь насиченості
та накладено на фоновий колір.
Колір картинки буде надруковано на верхній частині фонового
кольору лише в тому випадку, якщо ступінь насиченості кольору
більше, ніж значення, визначене в полі даних Overprint
Limit діалогу Trapping Preferences (доступ: EditЮColorsЮEdit
Trap). Ступінь насиченості кольору картинки підбирається таким
чином, щоб у картинки, оформленої треппінг, з'явився
криючий колір. При наявності криючого кольору на кордонах
перекриваються квітів відсутні паразитні смужки.
QuarkXPress дозволяє змінювати ступінь насиченості з точністю
до 0,1% або надрукувати в полі даних Overprint Limit слово
"overprint".

Background Knockout
Колір картинки накладено на фоновий колір.
Background Auto Amount (+)
Смужка, краї якої межують з перекриваються квітами,
має ширину, задану в межах від 0 до 36 пунктів. Точне
значення ширини передвстановлюють в поле даних Auto Amount
діалогового вікна Trap Specifications (доступ: EditЮColorsЮEdit
Trap).
Background Auto Amount (-)
Смужка, краї якої межують з перекриваються квітами
має ширину, задану в межах від -36 до 0 пунктів у
діалоговому вікні Trap Specifications (доступ: EditЮColorsЮEdit
Trap).

Керувати шириною смужки, краї якої межують з
перекриваються квітами, можна безпосередньо або за допомогою
відносини ширини зони треппінг до значення різниці яркостей
перекриваються квітів.

  Команди меню

У QuarkXPress набори команд і опцій, що використовуються в
процесі верстки, містяться в:
Меню File (Файл).
Меню Edit (Редагування).
Меню View (Перегляд).
Меню Style (Стиль для тексту).
Меню Style (Стиль для чорно-білого або напівтонової
картинки).
Меню Style (Стиль для ортогональної або діагональної
лінії).
Меню Item (Об'єкт).
Меню Page (Сторінка).
Меню Utilities (Утиліти).
Меню Window (Вікно).
Меню Help (Підказка).

  File (Файл)

Опції меню File дозволяють:
Поставити для документа головну шаблонну сторінку з
певними параметрами.
Створити бібліотеку.
Завантажити в програму будь-який файл QuarkXPress, документ з
розширенням. QXD, шаблон з розширенням. QXT, бібліотеку з
розширенням. QXL, файл автозбереження з розширенням. ASV або
файл з будь-яким розширенням.
Закрити робоче вікно QuarkXPress.
Зробити перший запис на диск файлу, якому не присвоєно
ім'я.
Зберегти документ як будь-який файл QuarkXPress, документ з
розширенням. QXD, шаблон з розширенням. QXT або як файл з
будь-яким розширенням.
Ігнорувати всі зміни, зроблені в робочому вікні та
завантажити в це вікно останню збережену версію документа.
Записати на диск будь-яку сторінку документа QuarkXPress як
зображення в графічному форматі EPS.
Імпортувати в QuarkXPress картинки BMP, CGMFILTR, DCS,
DRWFILTR, EPS, GIF, HPGL, JPEG, PCX, PhotoCD, PICT, PICT2,
ScitexCT, TIFF, WMF і розмістити ці картинки в графічних
рамках.
Імпортувати в QuarkXPress файли текстових процесорів
Lotus Ami Pro 2.0, Microsoft Write, Microsoft Word для DOS,
Microsoft Word для Windows 1.x, Microsoft Word для Windows 2.0,
XyWrite III Plus, WordPerfect 5.x, файли текстових форматів
Rich Text, XPress Tags і розмістити ці файли в текстових
рамках.
Зберегти текст поточного документа як файл одного з
текстових процесорів Lotus Ami Pro 2.0, Microsoft Write,
Microsoft Word для DOS, Microsoft Word для Windows 1.x,
Microsoft Word for Windows 2.0, XyWrite III Plus, WordPerfect
5.x, як файл формату Rich Text або XPress Tags.
Створити спеціальний файл-досьє у форматі XPress Tag.
Змінити параметри головної шаблонної сторінки.
Вибрати принтер для друку поточного документа і встановити
параметри роботи принтера.
Роздрукувати документ.
Вийти з програми QuarkXPress.

  New Document (Створення документа)

Обрана команда FileЮNewЮDocument відкриває доступ до
діалогове вікно New Document, за допомогою якого можна
очистити робоче поле для нового документа і задати для
документа головну шаблонну сторінку з наступними параметрами:
Розмір Сторінки (Page Size).
Напрямні Полів (Margin Guides).
Напрямні Колонок (Column Guides).
Розворот (Facing Pages).
Автоматично Розміщена Текстова Рамка (Automatic Text
Box).
Всі перераховані вище параметри будуть параметрами за
замовчуванням, якщо документ, не зберігаючи, закрити.
Для інших частин документа можна створити до 127 поточних
шаблонних сторінок, параметри яких можуть відрізнятися від
параметрів головної шаблонної сторінки.
Опції діалогового вікна New Document дозволяють:
Page Size
Визначити розмір стандартної сторінки, а також ширину і
висоту будь-якої сторінки.
Other
Поставити розмір сторінки в діапазоні від 1 на 1 дюйм до 48 на
48 дюймів. Всі інші розміри є стандартними.
Опція Other активізується автоматично, якщо в поля
даних Width і Height внести числові значення, відмінні від
стандартних розмірів сторінки.
US Letter
Поставити стандартний розмір сторінки, відповідний 8,5 на
11 дюймів.
US Legal
Поставити стандартний розмір сторінки, відповідний 8,5 на
14 дюймів.
A4 Letter
Поставити стандартний розмір сторінки, відповідний 210 ​​на
297 мм.
B5 Letter
Поставити стандартний розмір сторінки, відповідний 176 на
250 мм.
Tabloid
Поставити стандартний розмір сторінки, відповідний 11 на
7 дюймів.

Width
Визначити ширину сторінки.
Hight
Визначити висоту сторінки.
За замовчуванням ширина і висота сторінки визначені в дюймах.
У діалозі General Preferences (доступ:
EditЮPreferencesЮGeneral) з точністю до 0,001 можна змінити
дюйми на одну з наступних одиниць: десяткова частка дюйма, піка,
пункт, міліметр, сантиметр, цицеро.
Margin Guides
Відобразити горизонтальні і вертикальні напрямні
полів документа, а також задати кордони для автоматично
розміщеної на сторінці текстової рамки.
Розміри верхнього, нижнього, лівого і правого полів
визначаються від країв сторінки: Top (Зверху), Bottom (Знизу),
Left (Зліва), Right (Праворуч).
Напрямні присутні на всіх сторінках і на друк не
виводяться.
За замовчуванням розміри верхнього, нижнього, лівого і правого
полів сторінки визначені в дюймах. У діалоговому вікні General
Preferences (доступ: EditЮPreferencesЮGeneral) з точністю до
0,001 можна змінити дюйми на одну з наступних одиниць:
десяткова частка дюйма, піка, пункт, міліметр, сантиметр,
цицеро.
Column Guides
Поставити кількість колонок на сторінці (до 30).
Число колонок, задане в текстовому полі Columns може не
збігатися з числом колонок на сторінці документа: QuarkXPress
дозволяє, ігноруючи діалогове вікно New Document (доступ:
FileЮNewЮDocument), розмістити на сторінці (не тільки в
межах напрямних полів) довільну кількість колонок з
бажаної величиною межколонніка.
Gutter Width
Визначити розмір межколонніка (від 3 до 288 pt).
Кількість колонок і величина межколонніка можуть бути
задані лише в межах напрямних полів сторінки.
Величина межколонніка визначається виходячи з ширини
колонки: чим ширше колонка, тим більше межколоннік.
Якщо кількість стовпців і розмір межколонніка вже задані,
то програма автоматично визначить ширину колонки.
Напрямні присутні на всіх сторінках і на друк не
виводяться.
Facing Pages
При активізації опції Facing Pages праві і ліві поля
сторінки стають різними - дзеркальними по відношенню один
до одного. Назви текстових полів Left і Right змінюються
відповідно на Inside (Усередині) і Outside (Зовні).
Як правило, розмір поля Inside (Усередині) завжди більше
поля Outside (Зовні).
Опція Facing Pages використовується тільки в багатосторінкових
документах.
У діалоговому вікні Document Setup можна переробити документ
з розворотом на односторонній документ.

Automatic Text Box
Опція Automatic Text Box використовується для розміщення на
кожній сторінці документа текстової рамки, кордони якої
визначені напрямними полів.
При фіксованій кнопці Automatic Text Box:
Кількість сторінок в документі строго відповідає
розміром і форматом імпортованого в QuarkXPress текстового
файлу.
Програма додає до головної шаблонної сторінці поточні
шаблони (до 127).
Встановлюється зв'язок в головному шаблоні між текстовою
рамкою попередньої сторінки і початком текстової рамки наступній
сторінки.
Розміри верхнього, нижнього, лівого і правого полів
автоматичної текстової рамки визначаються від країв сторінки:
Top (Зверху), Bottom (Знизу), Left (Зліва), Right (Праворуч).
Імпорт текстового файлу у виділену автоматичну
текстову рамку здійснюється командою меню FileЮGet Text.

  New Library (Створення бібліотеки)

Обрана команда FileЮNewЮLibrary відкриває доступ до
діалогове вікно New Library, за допомогою якого можна створити
бібліотеку.
Бібліотека в QuarkXPress - тексти, картинки, сторінки
документа, збережені у файлі з розширенням. QXL.

Для створення нової (незаповненою) Бібліотеки необхідно
вдрукувати її ім'я в полі введення даних File Name і натиснути кнопку
Create. Ім'я створеної бібліотеки з'явиться в рядку заголовка
Палітри Бібліотеки.

  Open (Відкрити)

Обрана команда FileЮOpen відкриває доступ до діалогового
вікна Open, за допомогою якого можна завантажити в програму:
Будь-який файл QuarkXPress.
Документ із розширенням. QXD.
Шаблон з розширенням. QXT.
Бібліотеку з розширенням. QXL.
Файл автозбереження з розширенням. ASV.
Файл з будь-яким розширенням.
Документ, створений в новій версії QuarkXPress недоступний
для роботи в старих версіях. І навпаки, документ створений в
старих версіях програми можна відкрити в новій.
Щоб відкрити файл потрібно вибрати його ім'я зі списку і
натиснути кнопку Open.
Ім'я відкритої бібліотеки з'являється в рядку заголовка
Палітри Бібліотек.
Функція попереднього перегляду в старих версіях
програми не працює.
У QuarkXPress одночасно можна відкрити до 25 документів.
Комбінація клавіш + - дозволяє переключитися між вікнами
відкритих документів.
Для того, щоб завантажити в QuarkXPress документ,
містить пошкоджену картинку, необхідно в процесі
завантаження тримати клавішу.

  Close (Закрити)

Обрана команда FileЮClose дозволяє закрити одне з
робочих вікон QuarkXPress.
Якщо документ, що знаходиться у вікні, був змінений, то
QuarkXPress виведе запит про те, чи зберігати внесені
зміни. Як відповідь можна скористатися кнопкою Yes,
No або Cancel.
Save (Зберегти)

Команда FileЮSave використовується для першого запису на диск
файлу без імені.

  Save as (Зберегти як)

Обрана команда FileЮSave as дозволяє зберегти
документ як:
Будь-який файл QuarkXPress.
Документ із розширенням. QXD.
Шаблон з розширенням. QXT.
Файл з будь-яким розширенням.
Неможливо зберегти документ, створений в новій версії
QuarkXPress як документ старої версії.
Щоб зберегти файл, потрібно дати йому ім'я, вказати тип
файлу і натиснути кнопку OK.
Revert to Saved (Повернення до попередньої версії)

При виборі команди FileЮRevert to Saved програма
QuarkXPress ігнорує всі зміни, зроблені в робочому
вікні та завантажує в це вікно останню збережену версію
документа.

  Save Page as EPS (Зберегти сторінку як EPS)

Обрана команда FileЮSave Page as EPS відкриває доступ до
діалогове вікно Save Page as EPS, яке дозволяє записати
на диск будь-яку сторінку документа QuarkXPress як зображення в
графічному форматі EPS, сумісному з DCS (Document
Structuring Convention - Угода про структуруванні
документа).
Зображення формату EPS може бути коректно роздруковано
тільки на PostScript пристрої.
PostScript - спеціальна мова опису сторінок, випущений
фірмою Adobe Systems для ідеальної реалізації технології
WYSIWYG (What you see is what you get - Що бачиш, те й
отримаєш).
Файли формату EPS поділяються на файли векторного
формату та файли растрового формату.
Важливо: Так уже повелося, що висококласні кольорові
EPS-картинки обробляються в графічному пакеті в режимі CMYK
і зберігаються тільки в EPS-файлі растрового формату.
Кольороподіл таких EPS-картинок не викликає у QuarkXPress
особливих труднощів: кольори діляться і діляться правильно.
Опції діалогового вікна Save Page as EPS:
Page
Поле даних Page призначено для зазначення номера
сторінки, що зберігається в форматі EPS.
Scale
Текстове поле Scale призначено для зміни масштабу
сторінки, що зберігається в форматі EPS.
B&W
Активізація опції B & W зберігає сторінку в чорно-білому
зображенні.
Color
Активізація опції Color зберігає сторінку в кольоровому
зображенні.

Include TIFF Preview
Активізація опції Include TIFF Preview дає можливість
при подальшому використанні збереженого EPS файлу вельми
приблизно відображати його на екрані монітора.
OPI
Спадаючий список OPI (Open Prepress Interface - Відкритий
інтерфейс додрукарської підготовки) дає можливість вибрати
подальший спосіб роздруківки збереженого EPS файлу:
Include Images Перетворити картинки TIFF і EPS в
спеціальний формат TIFF низького дозволу.
Omit TIFF & EPS Перевірити зв'язок графічних файлів високого
дозволу за допомогою інтерфейсу додрукарської підготовки.
Відкритий інтерфейс додрукарської підготовки - набір умовних
PostScript-позначень, які дають можливість імпортувати
картинки з низькою роздільною здатністю. При роздруківці
документа картинка з високим дозволом замінює картинку з
низьким дозволом.
Якщо ви хочете прискорити запис на диск файлів формату EPS,
то вам терміново потрібно придбати за 249 $ утиліту PSExpress.
Дошкуляйте компанію XChange дзвінками по телефону: 800/788-7557,
вимагайте дискети з умовно-безкоштовними розширеннями,
наполягайте на отриманні поштою каталогу з платними
XPress-розширеннями.

  Get Picture (Отримати картинку)

QuarkXPress може імпортувати двa тіпa грaфіческіх
фaйлов:
Фaйли рaстровой графіки.
Файли контурної графіки.
Обрана команда FileЮGet Picture відкриває доступ до
діалогового вікна Get Picture, за допомогою якого можна
імпортувати в QuarkXPress картинки форматів BMP, CGMFILTR,
DCS, DRWFILTR, EPS, GIF, HPGL, JPEG, PCX, PhotoCD, PICT, PICT2,
ScitexCT, TIFF, WMF і розмістити ці картинки в графічних
рамках.

Картинка в QuarkXPress може бути імпортована в
прямокутну графічну рамку, в графічну рамку з
закругленими кутами, в овальну графічну рамку або в
багатокутну графічну рамку.
Щоб імпортувати зображення в QuarkXPress потрібно
відповідними інструментами створити на сторінці графічну
рамку, вибрати в діалоговому вікні Get Picture ім'я графічного
файлу зі списку і натиснути кнопку OK.
Якщо натиснути кнопку Unfold, то можна активізувати опцію
Show Preview, що показує вміст вибраного зі списку
графічного файлу і отримати наступну інформацію про зображення:
ім'я, графічний формат, розмір файлу, дату створення, розміри
картинки, колірну модель.
Імпортувати графічний файл можна тільки в
активізовану графічну рамку.
В одну графічну рамку імпортується тільки одна
картинка.
Важливо: Імпортувати штрихові картинки в документ
QuarkXPress необхідно в форматах CGM, WMF або векторному
форматі EPS; фотографії та відскановані картинки - TIFF або
PCX; висококласні кольорові зображення (тільки з Adobe
Photoshop, Aldus FreeHand або Adobe Illustrator) - TIFF або
растровому форматі EPS.
Важливо: Загрожує користуватися в Adobe Photoshop текстовим
редактором. Можна і потрібно накладати на картинку текст в Adobe
Illustrator.
Якщо документ з імпортованої картинкою був збережений, а
потім картинка піддалася редагуванню у якій-небудь
програмі, то QuarkXPress дозволяє автоматично внести ці
зміни за допомогою наступних опцій діалогу General Preferences
(Доступ: EditЮPreferencesЮGeneral):
Auto Picture Import: On (Verify) - імпортувати через
підтвердження.
Auto Picture Import: Off - імпортувати без змін.
Кілька рекомендацій з приводу імпорту графічних
файлів в QuarkXPress:
Графічний файл повинен бути правильно збережений у вихідному
додатку.
Якщо формат графічного файлу не підтримується жодним
з фільтрів, то варто спробувати вставити картинку в
QuarkXPress з буфера обміну, або відкрити картинку у вихідному
додатку, або зберегти її в іншому форматі. Якщо ж файл
завантажується у вихідне додаток, але неправильно відображає
картинку, то необхідно записати файл в іншому графічному
форматі або розпрощатися з цим файлом раз і назавжди.
Обсяг вільної пам'яті повинен бути не менше, ніж обсяг,
займаний нестиснутих графічним чином.
При імпортуванні картинки в QuarkXPress розмір файлу
документа пропорційно збільшується. Якщо на вінчестері
відсутній простір для збільшення розміру файлу документа
і для управління тимчасовими файлами, то імпортувати
графічний файл в QuarkXPress не представляється можливим.

Memento: Краще втратити картинку, ніж імпортувати її з
помилками.
Корпорація Quark рекомендує: При роботі з великими
24-бітними картинками розподілити пам'ять, необхідну для
відтворення картинки на екрані можна через наступний рядок
в QUARK.INI:
MaxTempPicKb=#
Тут # - розмір кеш-пам'яті растра в кілобайтах.
За замовчуванням розмір кеш-пам'яті растра в QuarkXPress дорівнює
8,000 Kб. При збільшенні кеш-пам'яті растра швидкість перемальовування
картинок стає повільніше, але точність зображення
збільшується. При установці маленького об'єму кеш-пам'яті
растра, відтворення картинок значно підвищується. Введення
будь-якого від'ємного значення кеш-пам'яті растра дозволяє
взагалі не використовувати пам'ять, необхідну для формування
подання екрану з картинки.
Якщо при імпортуванні растрової TIFF-картинки тримати
клавішу, то така картинка може бути оброблена
QuarkXPress як картинка в півтонах сірого.
Для того, щоб екранний дозвіл імпортованої
TIFF-картинки зменшилася на екрані монітора в два рази від
встановленого значення в поле даних Display DPI діалогу
Application Preferences (доступ: EditЮPreferencesЮApplication),
необхідно в процесі імпорту тримати клавішу п.
Кілька слів про природу картинок.
У документ QuarkXPress можна імпортувати растрові
(Виконавчі відображення) і векторні (об'єктно-орієнтовані)
картинки. Растрові картинки зберігаються у вигляді груп крапок.
Векторні малюнки зберігаються у вигляді послідовностей команд,
розпорядчих комп'ютера провести лінію від точки до точки або
намалювати об'єкт заданого розміру в певному місці.
Растрові картинки будуються з окремих крапок. Екран
представляється у вигляді прямокутного масиву крапок, комп'ютеру
вказується колір кожного елемента зображення.
TIFF
Єдиний растровий формат, який QuarkXPress
підтримує, відкриваючи доступ до установок контрастності
напівтоновим TIFF-картинок і правильно поділяючи кольору
TIFF-картинок, отриманих з Adobe Photoshop. QuarkXPress з
задоволенням імпортує TIFF-картинки, оброблені в
монохромного, сіркою або кольоровий палітрі. Перевага віддається
"Експортним" картинок з Adobe Photoshop, Corel PhotoPaint або
Adobe Illustrator. Зображень з пакету CorelDRAW не віддається
жодної переваги.
PCX
QuarkXPress підтримує файли растрового формату PCX (усі
версії від ZSoft 3.0), включаючи картинки з 256 кольорів. Останні
кольороподіляти дуже-дуже неправильно.
Якщо вихідне додаток експортує файл PCX як
віртуальний растр, то опція дозволу, обрана при
експортуванні, може викликати зміну розміру картинки при
її імпортуванні в документ QuarkXPress. У цьому випадку
картинку можна масштабувати абсолютно безбоязно.
BMP
QuarkXPress вельми охоче підтримує файли растрового
формату системи Windows.
EPS
Файли EPS складаються з векторних команд на мові PostScript.
PostScript - мова опису графічних об'єктів,
призначений для принтерів. У файлі EPS присутній рядок
з інформацією, яка використовується в QuarkXPress для
відображення EPS-картинок на екрані. Цей рядок записана в
форматі TIFF. Якість картинки залежить від вирішення
TIFF-графіки, впровадженої в файл EPS. Якщо в EPS-файлі немає
рядки з такою інформацією, то картинка на дисплей не
виводиться, але може бути роздрукована на PostScript-принтері
(Команди мови PostScript з решти розділу EPS файлу
надсилаються на принтер незалежно від того, запроваджено чи в
файл EPS графічний образ формату TIFF). Дозвіл впровадженої
TIFF-графіки не впливає на якість роздруку.
WMF
Імпортовані в QuarkXPress метафайли повинні бути з
правильним ключем, контрольною сумою, прямокутним
обрамленням, у форматі Aldus Placeable Metafile і містити
заголовок з інформацією org і ext.
Mac PICT
Файли графічного формату програм MacDraw і SuperPaint
досить непогано імпортуються (PICT і навіть PICT2) в QuarkXPress,
а потім дуже надовго завішують більшість фотоскладальних
автоматів системи RIP. Друкували, знаємо.
HPGL
Абревіатура від Hewlett Packard Graphics Language. Формат,
використовується для зберігання документів, що виводяться на
Графобудівник.
GIF
QuarkXPress забезпечений фільтром CompuServe GIF,
підтримує версії GIF87a і GIF89a.
CGM
Картинки формату CGM за своєю структурою мало чим
відрізняються від картинок EPS, але не можуть (виняток становлять
"Експортні" картинки з Harvard Graphics) бути кольоровими.
QuarkXPress імпортує метафайли комп'ютерної графіки
CGM, підтримуючи основні елементи Graphical Primitive і
Attribute.
Доступні опції діалогу Graphics Import Filter в
QuarkXPress:
Force Vector Fonts - конвертувати текст картинки в
криві.
Ignore Background - ігнорувати фонову обробку
картинки.
Precise Bounding - перетворити пунктирні лінії в ряди
точок.
Default Color Table - імпортувати картинку, створену в
Harvard Graphics.
DRW
QuarkXPress підтримує формати файлів DRV, імпортуючи
цілу першу сторінку картинки так, як вона б була зображена
в Micrografx Designer. Функція імпорту дозволяє конвертувати
текст в криві, ігнорувати фонову обробку зображення і
перетворити пунктирні лінії в ряди точок.
Force Vector Fonts - конвертувати текст картинки в
криві.
Ignore Background - ігнорувати фонову обробку
картинки.

Важливо: Кожному з перерахованих вище графічних форматів
властиво помилятися.

  Get Text (Отримати текст)

QuarkXPress може імпортувати два тіпa текстових фaйлов:
Відформатовані файли текстового процесора.
Неотформaтіровaнние текстові фaйли.
Обрана команда FileЮGet Text відкриває доступ до
діалогового вікна Get Text, за допомогою якого можна
імпортувати в QuarkXPress файли текстових процесорів Lotus
Ami Pro 2.0, Microsoft Write, Microsoft Word для DOS, Microsoft
Word для Windows 1.x, Microsoft Word для Windows 2.0, XyWrite
III Plus або WordPerfect 5.x, а також файли текстового формату
Rich Text або XPress Tags.
Текстовий файл в QuarkXPress імпортується тільки в
активну текстову рамку.
Щоб імпортувати текстовий файл в QuarkXPress, потрібно
Інструментом Текстова Рамка створити на сторінці текстову
рамку, вибрати в діалоговому вікні Get Text ім'я текстового файлу
зі списку і натиснути кнопку OK.
Для переміщення текстової рамки з імпортованим текстом
необхідно активізувати Інструмент Об'єкт, клацнути
покажчиком об'єкта на текстовій рамці і, не відпускаючи кнопку
миші, перемістити рамку в потрібне місце.
Для зміни розмірів текстової рамки з імпортованим
текстом необхідно активізувати Інструмент Об'єкт або
Інструмент Вміст Об'єкта і буксирувати мишею одну з
восьми ручок до тих пір, поки ширина або висота текстової рамки
не приймуть бажану величину. При натиснутій клавіші ширина і
висота текстової рамки змінюються одночасно.
Для додання текстовій рамці з імпортованим текстом
практично будь-якої форми необхідно вибрати з меню Item опцію
Reshape Polygon і послідовно переміщати кожну з вершин
рамки до тих пір, поки форма рамки не прийме бажаний вид.
Видалення вибраної текстової рамки з імпортованим текстом
здійснюється клавішею ч (тільки при активізованому
Інструменті Об'єкт) або командою меню ItemЮDelete (при будь-якому
активному інструменті).
Параметри текстової рамки з імпортованим текстом
встановлюються в діалоговому вікні Text Box Specifications
(Доступ: ItemЮModify).
Для автоматичного створення текстової рамки необхідно
відкрити діалогове вікно New Document (доступ:
FileЮNewЮDocument) і зафіксувати кнопку Automatic Text Box.
Опції діалогового вікна Get Text:
Convert Quotes
Імпортувати текстовий файл таким чином, щоб прості
лапки перетворилися на поліграфічні.
Include Style Sheets
Імпортувати текстовий файл разом зі стилями оформлення.
Установки діалогового вікна Get Text зберігаються для
наступного сеансу роботи.
В одну текстову рамку можна імпортувати кілька
текстових файлів. Текст автоматично буде додаватися до
останньому рядку параграфа.
У QuarkXPress є фільтри, що дозволяють імпортувати
текстові файли і файли даних різних форматів.
Функціональні можливості текстових процесорів вельми
різні. Тому функції імпорту QuarkXPress можуть виявитися
не в стані імпортувати певну інформацію про
оформленні документа або імпортувати текстовий файл з
неабиякою кількістю сміття.
Нижче приведена експертна оцінка деяких текстових
форматів.

ASCII
Текст у форматі ASCII імпортується до програми
QuarkXPress без сміття якщо опція Iclude Style Sheets
неактивізованому.
Microsoft Word для DOS
Текст, підготовлений в текстовому процесорі Word for DOS
імпортується в QuarkXPress без сміття лише в тому випадку,
якщо текстовий файл був перетворений у формат RTF.
Microsoft Word для Windows
Текст, підготовлений в текстовому процесорі Word for
Windows імпортується в QuarkXPress без сміття. Включивши опцію
Include Style Sheets, разом з текстом можна імпортувати
стилі оформлення.
Фільтр MS Word не підтримує оформлення, зроблені в
імпортованому документі за допомогою наступних опцій редактора
Microsoft Word:
Bullets/Formatting.
Embedded objects.
Tables.
Фільтр MS-Word також не підтримує будь-яке оформлення,
засноване на стилі Normal.
Lotus Ami Pro 2.0
Текст, підготовлений в текстовому процесорі Lotus Ami Pro
2.0 імпортується в QuarkXPress без сміття. Включивши опцію
Include Style Sheets, разом з текстом можна імпортувати
стилі оформлення.
Word Pad
Текст, підготовлений в текстовому процесорі Word Pad
імпортується в QuarkXPress без сміття.
Rich Text Format
Будь-який текст, записаний у форматі RTF імпортується в
QuarkXPress без сміття.

XPress Tags Format
Будь текстовий файл формату ASCII з розширенням. XTG
можна так обробити спеціальним мовою із засобами
перекодування, що після імпорту цього файлу в QuarkXPress,
текст буде повністю відформатований.
XyWrite III Plus
Текст, підготовлений в текстовому процесорі XyWrite III
Plus імпортується в QuarkXPress без сміття.
WordPerfect 5.1 for Windows
Текст, підготовлений в текстовому процесорі WordPerfect
5.1 for Windows імпортується в QuarkXPress без сміття. Включивши
опцію Include Style Sheets, разом з текстом можна
імпортувати стилі оформлення.
Фільтр WordPerfect не підтримує оформлення, зроблені в
WordPerfect допомогою наступних опцій:
Tables.
Columns.
Double Underlines.
Watermarks.
Headers/footers.
Overlays.
Borders.
Equations.
Movies.
Line numbers.
Page numbers.
Крім того, фільтр WordPerfect не підтримує графічні
елементи, додаткові текстові рамки і розбиття сторінки
на стовпці.
Важливо: Не кожному з перерахованих вище текстових форматів
властиво помилятися.

  Save Text (Зберегти текст)

Обрана команда FileЮSave Text відкриває доступ до
діалогове вікно Save Text, за допомогою якого можна зберегти
текст поточного документа як файл текстового процесора Lotus
Ami Pro 2.0, Microsoft Write, Microsoft Word для DOS, Microsoft
Word для Windows 1.x, Microsoft Word для Windows 2.0, XyWrite
III Plus або WordPerfect 5.x або як файл текстового формату
Rich Text або XPress Tags.
Опції експорту QuarkXPress дозволяють експортувати або
весь текст, або тільки фрагмент тексту.
Щоб експортувати фрагмент тексту з поточного документа
QuarkXPress потрібно:
Виділити фрагмент тексту Інструментом Вміст Об'єкта.
2. Виконати команду FileЮSave Text.
Як Save File as Type вибрати формат
експортованого тексту (або ввести повну специфікацію імені
файлу в поле даних File Name).
Активізувати опцію Selected Text (Експортувати
Фрагмент Тексту).
Розмістити файл на диску за допомогою полів Directories і
Drives.
Натиснути кнопку OK.
Щоб експортувати весь текст з поточного документа
QuarkXPress опція Entire Story (Експортувати Весь Текст)
повинна бути активізована.
Важливо: Оскільки функціональні можливості текстових
процесорів дуже різні, то функції експорту QuarkXPress
можуть виявитися не в змозі експортувати певну
інформацію про оформлення документа або експортувати її так,
що в середовищі відповідного текстового процесора з'явиться
неабияку кількість сміття.
Використання формату XPress Tags дозволяє імпортувати
або експортувати атрибути оформлення параграфа за допомогою
текстових файлів. Вкладені в текстовій файл коди вказують
специфікацію оформлення. При імпорті файлу XPress Tags
програма автоматично перетворює коди в атрибути
оформлення. Експорт відформатованого тексту в файл формату
XPress Tags здійснюється за допомогою генерації кодів
оформлення.
Файли формату XPress Tags можуть бути імпортовані НЕ
тільки в QuarkXPress, але і в середу програми Adobe PageMaker
6.0.

  Collect for Output (Зібрати для виводу)

Обрана команда FileЮCollect for Output відкриває доступ
до діалогового вікна Collect for Output, яке є
вбудованим в програму XPress-розширенням, що дозволяє створити
спеціальний файл-досьє у форматі XPress Tags. Для операторів
принт-бюро цей файл служить дороговказом при роздруківці
QuarkXPress-документа: вірогідність збоїв і зависань
фотоскладального автомата при правильно складеному досьє може
істотно зменшитися.
Досьє зі списком використовуваних шрифтів і картинок, а також
груба роздруківка всього документа представляється у принт-бюро.
Важливо: XPress-розширення Collect for Output не дозволяє
включити в досьє шрифтові виділення, оформлені за допомогою
Палітри Стилів.
Нижче наведено досьє для односторінкового кольорового
документа.

DOCUMENT
doc info: Source Pathname: C:\col.QXD
Destination: C:\
Last modified: 4:27 PM; 5/17/96
Document Size: 200K
Most recently saved version: 3.32r2 Windows format

Document has been saved by the following versions of
QuarkXPress:
3.20G2
3.20G5
3.21b1
3.30r0 Windows format
3.32r2 Windows format

Total Pages: 1
Page Width: 8.5'
Page Height: 11'

Required XTensions:
XT info: None

Active XTensions:
XT info: EfiColor XTension; Cool Blends; Word For Windows
1.x; Word for Windows 2.0; Kern/Track Editor; WordPerfect 5.x
XTension; Word For DOS & Write; XPress Tags; JPEG import
filter; PhotoCD Import Filter; XYWrite Filter

DOCUMENT FONTS
doc fonts title:
External Name Internal Font Filename
<\<>P> NewtonC NewtonC
<\<>P> Futuris Black Futuris-Bold
<\<>B> Futuris Black Futuris-Bold
<\<>B> Antique Olive AntiqueOlive-Bold
<\<>P> Antique Olive AntiqueOlive
GRAPHICS
picture items: None

STYLE SHEETS
style sheet: Normal
style sheet: Head
style sheet: Info w/line
style sheet: Info w/3 tabs
style sheet: Info w/2 tabs
style sheet: header

H AND J's
h and j: Standard

COLORS
color info: Black
Blue
Cyan
Green
Magenta
Red
Registration
White
Yellow

TRAPPING (Unless noted, colors are trapped automatically)
trapping:
Trapping Preferences Information:
Auto Method: Absolute
Auto Amount: 0.144 pt
Indeterminate: 0.144 pt
Overprint Limit: 95%
Ignore White: On
Process Trap: On

COLOR PLATES
color plate: 1: Black
Document Setup (Параметри документа)

Обрана команда FileЮDocument Setup відкриває доступ до
діалогове вікно Document Setup, за допомогою якого можна
перевстановити параметри головної шаблонної сторінки.

  Printer Setup (Настройка друкувального пристрою)

Обрана команда FileЮPrinter Setup відкриває доступ до
діалогове вікно Printer Setup, за допомогою якого можна
вибрати принтер для друку поточного документа і встановити
параметри роботи цього принтера.
Драйвер будь-якої моделі принтера інсталюється для всієї
середовища Windows. Якщо в Windows встановлено кілька принтерів,
то один з них вважається стандартним принтером (Default
Printer).
Файл з розширенням. PDF (містить інформацію необхідну
для роботи принтера: коди управління принтером, список
доступних шрифтів, розміри символів кожного шрифту) називається
драйвером принтера.
Установка нового драйвера принтера виконується за допомогою
опцій діалогового вікна Add Printer Wizard в оболонці Windows.
Важливо: Нові установки друкувального пристрою в
QuarkXPress зберігаються разом з документом.

Опції діалогового вікна Printer Setup для різних
принтерів дозволяють:
Default Printer
Отримати роздруківку на принтері, драйвер якого
інстальований для всієї оболонки Windows.
Specific Printer
Оголосити один з приєднаних принтерів активним.
Orientation
Встановити подовжню (Portrait) або поперечну
(Landscape) орієнтування друку.
Paper
Визначити розмір аркуша паперу (Paper Size) і спосіб
подачі паперу (Paper Source).
Halftone Frequency
Поставити число рядків на дюйм при друці растрированной
картинок. Растр з линиатурой 60 lpi відповідає роздруківці на
лазерному принтері з дозволом 300 dpi (середнє якість).
Растр з линиатурой 120 lpi застосовується при виготовленні
друкованих форм на пристрої висновку з дозволом 1200 dpi
(Висока якість). При друку растрированной картинок
QuarkXPress дозволяє задати линиатуру растра в інтервалі від 15
lpi до 400 lpi.
Image Flip Horizontal
Отримати роздруківку із дзеркальним відображенням тексту і
графіки по горизонталі.
Image Flip Vertical
Отримати роздруківку із дзеркальним відображенням тексту і
графіки по вертикалі.

Далі набір доступних опцій діалогу Printer Setup
варіюється в залежності від драйвера принтера.

Опції друкувального пристрою доступні для принтерів,
використовують PostScript-драйвери, дозволяють:
Use PDF For
Printer Description File - Файли Опис Принтера.
Вибрати інформаційний файл, відповідний
PostScript-принтера.
GSR
Gray Component Replacement - Заміна Градацій Сірого.
Замінити сірий колір на чорний.
Halftone Frequency
Поставити число рядків на дюйм при друці растрированной
картинок на PostScript-принтері.
Rezolution
Встановити дозвіл PostScript-принтера.
Data
Визначити спосіб відправлення інформації в
PostScript-принтер.
Adjusted Screen Values
Поставити значення растру, визначені у файлі опису
PostScript-принтера. Якщо значення растру не задано, то
QuarkXPress використовує інсталяції за замовчуванням.
Image Flip Horizontal
Отримати на PostScript-принтері роздруківку із дзеркальним
відображенням тексту і графіки по горизонталі.

Image Flip Vertical
Отримати на PostScript-принтері роздруківку із дзеркальним
відображенням тексту і графіки по вертикалі.
Image Invert
Отримати на PostScript-принтері негативну роздруківку.
Paper Width
Встановити ширину плівки.
Paper Offset
Встановити на плівці праве зміщення сторінки.
Page Gapenter
Ввести значення пробілу між сторінками при їх роздруку
на рулоні фотопаперу.

Важливо: Друк PostScript-файлів вимагає підтримки мови
PostScript як самим принтером, так і його драйвером.

Додаткові опції доступні для принтерів, що використовують
PCL-драйвери, викликаються натисненням кнопки Options.
Для принтера HP Laser Jet IIIP ці опції дозволяють:
Photographic Images
Визначити спосіб роздруківки документа, що містить
Растрірованниє картинки:
ScanJet Images Роздрукувати документ, що містить картинки,
отримані зі сканера типу HP ScanJet.
Line Art Images Роздрукувати документ, що містить картинки
векторного формату.
Duplex Printing
Отримати роздруківку документа на обох сторонах аркуша.
Output Bin
Роздрукувати документ в двійковій системі числення.
Print True Type as Graphics
Не завантажувати у принтер шрифти TrueType.
Job Separation
Отримати роздруківку кольороподілених плівок.
Dithering
Управляти шкалою контрасту:
None Встановити максимальний контраст.
Coarse Встановити плавний перехід від чорного до білого для
принтера з високою роздільною здатністю.
Fine Встановити плавний перехід від чорного до білого для
принтера з низькою роздільною здатністю.
Line Art Виділити на роздруківці контури картинки.
Intensity Control
Змінити щільність друку, регулюючи тон від менш яскравого
до більш блідого.

Додаткові опції доступні для принтера HP Laser Jet
5L містяться в діалогових вікнах:
Якість Печатки.
Установка Параметрів Вручну.
Варіанти Пристроїв.
Опції діалогового вікна Якість Печатки:
Параметри оптимізації друку
Управляти якістю друку всього документа.
Авто
Отримати роздруківку з оптимальною якістю.
Висока якість
Роздрукувати текст з високою якістю, а графіку - при
високій швидкості.
Друк переважно тексту
Роздрукувати текст з високою якістю при високій швидкості
принтера.
Друк загального призначення
Отримати роздруківку із середньою якістю.
Друк з якістю 300 точ. / на дюйм
Отримати роздруківку з дозволом 300 dpi.
EconoMode
Забезпечити режим роботи принтера з оптимальним витратою
тонера.

Опції діалогового вікна Установка Параметрів Вручну:
Якість графіки
Управляти якістю друку картинок:
Висока Роздрукувати картинки з високою якістю.
Середнє Роздрукувати картинки із середньою якістю.
Низьке Роздрукувати картинки з низькою якістю.
Якщо дозвіл принтера відповідає 600 dpi і при цьому
у розділі Якість графіки обрана опція Висока, то текст і
графіка роздрукувати з роздільною здатністю 600 dpi. Якщо в розділі
Якість графіки обрана опція Середнє, то текст роздрукується
з роздільною здатністю 600 dpi, а графіка - 300 dpi. Якщо обрана опція
Низька, то текст роздрукується з роздільною здатністю 600 dpi, а графіка
- 150 dpi.
Роздільна здатність
Встановити дозвіл принтера.
Текстовий режим
Визначити спосіб роздруківки текстової інформації:
Авто Завантажити в пам'ять принтера текстову інформацію в
формі растрової та векторної графіки.

TrueType (растр) Завантажити в пам'ять принтера текстову
інформацію у формі растрової графіки.
TrueType (графіка) Завантажити в пам'ять принтера текстову
інформацію у формі векторної графіки.
Графічний режим
Визначити спосіб роздруківки графічної інформації:
Авто Завантажити в пам'ять принтера графічну інформацію в
формі растрової графіки і як комбінацію команд мови HP-GL / 2 і
растрової графіки.
Растр Завантажити в пам'ять принтера графічну інформацію в
формі растрової графіки.
HP-GL / 2 Завантажити в пам'ять принтера графічну інформацію
як комбінацію команд HP-GL / 2 та растрової графіки.
Адаптувати зображення
Коригувати друк за рахунок зменшення дозволу
принтера.

Опції діалогового вікна Варіанти Пристроїв:
Щільність
Управляти насиченістю від найбільш світлого (1) до
найбільш темного (5) тони.

Захист сторінки
Визначити спосіб резервування пам'яті:
Авто Використовувати оптимальні установки.
Включено Використовувати пам'ять принтера для створення повної
сторінки до того, як виробляти її роздруківку.
Вимкнено Зменшити обсяг пам'яті.
Расш. введення-виведення
Визначити спосіб використання пам'яті принтера для
зберігання даних, одержуваних з комп'ютера.
Авто Використовувати поліпшену схему адресації пам'яті для
вводу-виводу.

Вимкнути Використовувати мінімальний обсяг пам'яті для
зберігання даних, що посилаються з комп'ютера.
Встановлена ​​пам'ять (Мбайт)
Повідомити оболонці Windows про обсяг пам'яті принтера.
Resolution Enchancement Technology
Підвищити якість друку символів за рахунок згладжування
нерівних ділянок.

  Print (Висновок на друк)

Обрана команда FileЮPrint відкриває доступ до
діалогове вікно Print, за допомогою якого можна отримати
роздруківку поточного документа.
QuarkXPress дозволяє отримати роздруківку на будь-якому
принтері PostScript або PCL, драйвер якого встановлено в
оболонці Windows.
Існує два основних шрифтових стандарту:
PostScript Type 1.
TrueType.
PostScript-шрифти можуть бути завантажені в будь
PostScript-принтер. Для використання шрифтів PostScript в
QuarkXPress необхідно встановити програму Adobe Type
Manager або SuperATM. Документ оформлений шрифтами PostScript
може бути роздрукований на принтері PCL. При роздруківці документа
оформленого шрифтами TrueType на PostScript-принтері
відбувається перетворення шрифтів в криві. Результат
роздруківки залежить від якості подібного перетворення.
Друк на принтері PostScript неможлива без наявності в
оболонці Windows файлу опису цього принтера (PostScript
Printer Description). PPD-файл забезпечує програму
QuarkXPress інформацією, що включає в себе список резидентних
шрифтів, допустимий розмір паперу, лініатуру растра і
роздільну здатність принтера.
Опції друку діалогового вікна Print, доступні для
принтерів використовують різні драйвери, дозволяють:
Copies
Задати кількість копій надрукованих документа.
Pages
Управляти печаткою сторінок:
All Вивести на друк всі сторінки.
From Друкувати документ з певною сторінки.
To Закінчити друк документа на певній сторінці.
Cover Page
Визначити спосіб виведення на друк інформації про документ:
No Не виводити.
First Page Виводити на першій сторінці.
Last Page Виводити на останній сторінці.
Page Sequence
Управляти порядком висновку на друк сторінок документа:
All Page Роздрукувати всі сторінки.
Odd Page Роздрукувати тільки непарні сторінки.
Even Page Роздрукувати тільки парні сторінки.
Output
Управляти печаткою картинок:
Normal Друкувати картинки.
Rough Не друкувати картинки.
Tiling
Управляти печаткою документа, створеного на основі сторінок
великого формату:
Automatic Автоматично розбити сторінку на фрагменти.
Manual Розбити сторінку на фрагменти за допомогою масштабної
лінійки.
Off Чи не розбивати сторінки на фрагменти.
Registration Centred
Активізувати функцію друку приводних міток і смужки,
контролюючої колір.
Приводні мітки - перпендикулярні лінії визначають краю
обрізки.
Include Blank Pages
Не виводити на друк порожні сторінки документа.
Collate
Управляти порядком висновку на друк копій документа.
Spreads
Вивести на друк розворот на одному аркуші паперу.
Back to Front
Вивести на друк сторінки в зворотному порядку.
Overlap
Розбити сторінку на фрагменти в інтервалі від 0 до 6
дюймів. Опція доступна лише в тому випадку, якщо з спадаючого
списку Tiling вибрано Automatic.

Опції друку, доступні для принтерів, що використовують
PostScript-драйвери, дозволяють:
Separation
Виводити на друк кольороподілені фотоформи тільки тих
квітів, які були вибрані в полі даних Plate (так
званий вибірковий спосіб поділу кольорів - Spot Color).
Фотоформа буде отримана тільки для окремого кольору, елементи
якого присутні на сторінці документа.
Calibrated Output
Використовувати при друку документа еталонні параметри
калібрування принтера.
Thumbanails
Вивести на друк сторінки документа у зменшеному вигляді.
QuarkXPress дозволяє роздрукувати чернетку - 8 зменшених
смуг документа на одному аркуші паперу.
Plate
Встановити колір, для якого будуть отримані кольороподілені
фотоформи:
All Plates Отримати кольороподілені фотоформи для всіх
кольорів документа.
Будь-який колір Отримати з спадаючого кольороподілених
фотоформу меню для вибраного кольору.
Важливо: фотоформа для чорного кольору виводиться на друк
навіть у тому випадку, якщо чорний колір відсутній в оформленні
документа.
OPI
Управляти печаткою картинок форматів TIFF і EPS:
Include Images Виводити на друк висококласну
TIFF-графіку.

Omit TIFF Роздрукувати картинки висококласної графіки в
чорновому варіанті.
Omit TIFF & EPS Попередньо роздрукувати зображення в
форматах TIFF і EPS.
Print Colors as Grays
Роздрукувати кольорові документи в півтонах сірого кольору.

Картинка в QuarkXPress відображається з використанням
кольорової палітри Windows. Швидкість перемальовування картинки залежить
від точності зображення на екрані. Колір або градації сірого при
друку передаються відповідно до інформації графічного
файлу (кольоровий лазерний принтер з роздільною здатністю 300 dpi може
відтворити тільки 256 кольорів).
При зменшенні растра картинки - тонкі лінії, візерунки,
лінії сітки, деякі фрагменти можуть зникнути на екрані
монітора, але з'явитися на роздруківці з високим дозволом.
Важливо: При роздруківці документа у файл і подальшої
роздруківці файлу на принтері, відмінному від використовувався при
створення документа в QuarkXPress, необхідно пам'ятати про те, що
обраним принтерам повинні бути доступні одні й ті ж шрифти,
інакше, друк викликає зміни в розстановці сторінок і
величині міжсимвольний інтервалів.
Отримати найбільш ймовірне відповідність 24-бітової
картинки можна, якщо роздрукувати цю картинку на
високоякісної крейдованому папері.
Найпростіший спосіб роздрукувати підготовлений у
QuarkXPress документ на фотоскладальні автоматі системи RIP
(Raster Image Processor - Растровий процесор) без сюрпризів -
передати в принт-бюро PostScript-файли, записані на диск з
допомогою XPress-розширення Save Page as EPS.

При друку PostScript-файлів слід:
Знати, що стандартний PostScript-файл придатний тільки для
стандартних фотоскладальних автоматів.
Перед збереженням EPS-файлу для принт-бюро, фотонабірний
автомат якого використовує нестандартний PostScript-драйвер,
вимагати цей самий драйвер від операторів принт-бюро.
По можливості не розфарбовувати картинки в QuarkXPress, а
присвоювати їм колір у вихідних графічних редакторах.
Імпортувати в QuarkXPress EPS-графіку (у разі
растрових картинок - 24-бітові CMYK TIFF файли), збережену в
Adobe Photoshop або в Aldus FreeHand.
Пам'ятати про те, що загрожує користуватися в Adobe Photoshop
текстовим редактором.
Користуватися текстовим редактором Adobe Illustrator.
Розуміти, що загрожує користуватися дилетантсько-хекнутимі
шрифтами.

При виведенні на друк документів QuarkXPress слід:
Зберегти файли в тій же версії QuarkXPress, в якій
працює принт-бюро.
Підготувати для принт-бюро досьє з інформацією про
шрифти і картинках, а також грубу роздруківку
всього документа.
Використовувати призначені лише шрифти формату Adobe Type
1 PostScript.
Віддати в принт-бюро всі використовувані шрифти.
Активізувати функції кольороподілу.
Перетворити плашкові кольори в безперервні кольору для
чотириколірного друку.
Зробити так, щоб назви квітів імпортованої й
вихідної картинки збігалися.
Виробляти треппінг картинки у вихідному графічному
редакторі: треппінг в QuarkXPress залишає імпортовану
картинку без змін.
Встановити дозвіл вивідного пристрою.
Активізувати опцію друку приводних міток.
Перевірити, які зв'язки з графікою високого дозволу
використовує система OPI.
Забути про пакет CorelDRAW.

  Exit (Вихід)

Вийти з програми QuarkXPress можна:
Вибравши команду меню FileЮExit.
Двічі натиснувши кнопку миші на піктограмі у верхньому правому
куті вікна QuarkXPress.
Натиснувши комбінацію + Q.
Якщо документ, що знаходиться на екрані був змінений, то
QuarkXPress виведе запит про те, чи зберігати внесені
зміни. Як відповідь можна скористатися кнопкою Yes,
No або Cancel:

  Edit (Редагування)

Опції меню Edit дозволяють:
Скасувати попередню дію.
Відновити останню скасовану дію.
Видалити вибраний об'єкт з документа QuarkXPress і
помістити його в буфер проміжного зберігання.
Вставити активний об'єкт у буфер проміжного зберігання.
Помістити копію об'єкта з буфера проміжного зберігання
в документ QuarkXPress.
Впровадити об'єкт OLE з буфера проміжного зберігання в
документ QuarkXPress.
Видалити вибраний об'єкт з документа.
Вибрати на поточній сторінці всі об'єкти та їх вміст.
Модифіковані, скасувати або замінити компонування між
імпортуються в QuarkXPress об'єктом OLE і вихідної прикладної
програмою.
Управляти об'єктом OLE.
Впровадити об'єкт OLE в документ QuarkXPress, не використовуючи
буфер проміжного зберігання.
Показати буфер проміжного зберігання Clipboard.
Сховати буфер проміжного зберігання Clipboard.
Використовувати інструмент редагування для пошуку і заміни
символів (включаючи прописні й малі літери), цілих слів,
частин слів, спеціальних символів або атрибутів тексту.
Налаштувати прикладну програму.
Змінити еталонні установки пакета QuarkXPress для
окремих документів.

  Undo / Redo (Відміна / Відновлення останньої дії)

Команда EditЮUndo використовується для скасування попереднього
дії.
QuarkXPress дозволяє скасувати тільки останнє
дія. Наприклад, якщо видалена текстова рамка, а
потім створена нова, то не можна скасувати видалення текстової
рамки.
Обрана команда EditЮRedo відновлює останнє
скасовану дію.

  Cut (Вирізати)

Обрана команда EditЮCut видаляє активний об'єкт з
документа QuarkXPress і поміщає його в буфер проміжного
зберігання Clipboard.
При активному Інструменти Об'єкт командою EditЮCut можна
видалити з документа й помістити в буфер обміну будь-який обраний
об'єкт. При активному Інструменти Вміст Об'єкта командою
EditЮCut можна видалити з документа й помістити в буфер обміну
або картинку з графічної рамки, або текст з текстового
рамки.
Copy (Копіювати)

Команда EditЮCopy використовується для вставки активного
об'єкта або тексту в буфер проміжного зберігання Clipboard.
При активному Інструменти Об'єкт командою EditЮCopy можна
помістити в буфер обміну будь-який обраний об'єкт. При активному
Інструменті Вміст Об'єкта командою EditЮCopy можна
помістити в буфер обміну або картинку з графічної рамки,
або текст із текстової рамки.

  Paste (Помістити)

Обрана команда EditЮPaste поміщає копію об'єкта з
буфера проміжного зберігання Clipboard в документ
QuarkXPress.
При активному Інструменти Об'єкт командою EditЮPaste з
буфера обміну в робочий документ QuarkXPress можна помістити
об'єкт (текстову рамку, графічну рамку, лінію, групу). При
активним інструмент Вміст Об'єкта командою EditЮPaste
можна помістити в документ картинку або текст.

  Paste Special (Спеціальна вставка)

Команда EditЮPaste Special відкриває доступ до діалогового
вікна Paste Special, яке використовується для впровадження об'єкта
OLE з буфера обміну в документ QuarkXPress.
Команда EditЮPaste Special доступна лише в тому випадку,
якщо графічна рамка обрана, Інструмент Вміст Об'єкта
активізований, а об'єкт OLE перебуває в буфері проміжного
зберігання Clipboard.
OLE (Object Linking Embedding) - спільне використання
і даними прикладними програмами Windows.
Під терміном "впровадити" корпорація Microsoft розуміє
розміщення об'єкта вихідного додатка в документі призначення.
Впроваджений об'єкт стає частиною документа призначення.
Відкривши оригінальну програму (подвійне клацання мишею на впровадженому
об'єкті), можна модифікувати об'єкт в його рідному середовищі. Вся
редактура, внесена в об'єкт, відіб'ється в документі
QuarkXPress.
Корпорація Quark підтримує механізм OLE і дозволяє з
допомогою функції впровадження включати в документи QuarkXPress
об'єкти OLE.
Важливо: Модифікувати впроваджений об'єкт неможливо без
наявності вихідного програми.
Опції діалогового вікна Paste Special:
Data Type Scroll
Зі списку типу даних Data Type Scroll вибирається формат
впроваджуваного в середу QuarkXPress об'єкта OLЕ. Зміст списку
повністю узгоджується з прикладною програмою, яка створила
впроваджуваний об'єкт і залежить від встановлених програм,
підтримують механізм OLE. Щоб впровадити в QuarkXPress новий
об'єкт, досить вибрати в списку тип додатка,
сумісного з OLE. Версія вихідного програми повинна
відповідати запровадженого об'єкту.
Paste
Якщо натиснути кнопку Paste, то об'єкт OLE перейде з буфера
обміну в документ. Подвійний клацання мишею на впровадженому об'єкті
дає можливість відкрити програму джерела і редагувати
об'єкт так, як ніби він знаходиться в документі QuarkXPress.
Paste Link
Якщо активізувати опцію Paste Link, то об'єкт OLE
розміститься в QuarkXPress за допомогою зв'язку з файлом джерела
(Під "файлом джерела" розуміється документ c будь
інформацією, впроваджений в QuarkXPress командою EditЮLinks).
Важливо: Файли текстових процесорів Lotus Ami Pro для
Windows і Word Perfect для Windows з графічною інформацією,
впровадженої в середовища цих процесорів за допомогою інструменту OLE
не можуть бути вставлені в QuarkXPress.

  Delete (Видалити)

Команда EditЮDelete використовується для видалення вибраного
об'єкта з документа.
При активному Інструменти Об'єкт командою EditЮDelete можна
видалити вибраний об'єкт разом з його вмістом. При активному
Інструменті Вміст Об'єкта можна видалити картинку з
обраної графічної рамки або виділений текст з документа.

  Select All (Виділити все)

Команда EditЮSelect All використовується для виділення:
Всіх об'єктів на поточній сторінці.
Вмісту всіх об'єктів.
Всього тексту в активній текстовій ланцюжку.
При активному Інструменти Об'єкт командою EditЮSelect All
можна виділити всі об'єкти і вміст цих об'єктів. При
активним інструмент Вміст Об'єкта можна виділити весь
текст в активній текстовій ланцюжку.

  Links (Зв'язки)

Обрана команда EditЮLinks відкриває доступ до
діалогового вікна Links, яке використовується для
модифікування, скасування або заміни компонувань між вставленим
в QuarkXPress об'єктом OLE і вихідної прикладної програмою.
Команда EditЮLinks доступна лише в тому випадку, якщо
документ QuarkXPress містить хоча б один об'єкт, створений у
додатку, який підтримує динамічний обмін даними (DDE) або
зв'язування та впровадження об'єктів (OLE).
Щоб механізм OLE функціонував для більшості
прикладних програм, в оболонці Windows у папці SYSTEM повинні
присутніми наступні файли:
COMPOBJ.DLL
OLE2.DLL
OLE2CONV.DLL
OLE2DISP.DLL
OLE2NLS.DLL
OLE2PROX.DLL
STORAGE.DLL
OLE2.REG
STDOLE.TLB
TYPELIB.DLL
Зв'язок між двома документами дозволяє впровадити
інформацію з вихідного програми в документ QuarkXPress (в
документ призначення). При цьому, кожен раз, коли у файлі
джерела відбуваються будь-які зміни, вони завжди
передаються в документ призначення. Це означає, що
модифіковані впроваджений об'єкт можна тільки в додатку
джерела.
Пов'язаним об'єктом можна керувати вручну або
автоматично.
Зв'язок між впровадженими об'єктами оновлюється
автоматично щоразу, коли відкривається документ
QuarkXPress або модифікується файл вихідного програми в
відкритому документі призначення. Управління ручної зв'язком між
впровадженими об'єктами здійснюється тільки опцією Update Now
діалогового вікна Links.
Опції діалогового вікна Links:
Cancel
Кнопка Cancel використовується для розриву зв'язку між
обраним об'єктом OLE і вихідним додатком.
Change Link
Натискання кнопки Change Link дозволяє відобразити діалог, в
якому можна повторно зв'язати об'єкт OLE з вихідним
додатком, змінюючи тільки файл об'єкта вихідного додатка.
Links
Список зв'язків (Links scroll list) відображає імена
зв'язаних об'єктів OLE в активному документі QuarkXPress.
Update
Якщо в документі QuarkXPress присутні об'єкти OLE,
імена яких представлені в списку Links scroll list, то
опцією Update можна управляти зв'язками наступним чином:
Automatic (Автоматичне Зв'язок) - об'єкт відредагований в
вихідної прикладної програмі і впроваджений в QuarkXPress командою
EditЮPaste Link або командою EditЮPaste Special. Стандартні
установки QuarkXPress розглядають всі зв'язки як
автоматичні. Автоматичні зв'язку між впровадженими
об'єктами оновлюються при відкритті документа або при змінах
у вихідному додатку.
Manual (Безпосереднє Управління) - збережений у
вихідної прикладної програмі об'єкт впроваджується в QuarkXPress.
Update Now (Модифікувати Зараз) - оновлення зв'язку
об'єктів OLE, вибраних у списку зв'язків: QuarkXPress налагоджує
зв'язок з вихідним додатком. Опція Update Now доступна тільки
при кнопці Manual.

  Object (Об'єкт)

Команда EditЮObject використовується для редагування або
управління об'єктом OLE в обраній графічної рамці.
Команда EditЮObject доступна лише в тому випадку, якщо
містить об'єкт OLE графічна рамка обрана, а Інструмент
Вміст Об'єкта активізовано.

  Insert Object (Впровадити об'єкт)

Обрана команда EditЮInsert Object відкриває доступ до
діалогове вікно Insert Object, за допомогою якого можна
впровадити об'єкт OLE в документ QuarkXPress, не використовуючи буфер
проміжного зберігання Clipboard.
За допомогою діалогового вікна Insert Object можна:
Вибрати прикладну програму для впроваджуваного в QuarkXPress
об'єкта.
Завантажити вихідну прикладну програму (натиснути кнопку OK)
і створити в ній об'єкт OLE.

Show / Hide Clipboard (Показати / Сховати вміст буфера
обміну)

Команда EditЮShow Clipboard використовується для відображення
буфера проміжного зберігання Clipboard.
Обрана команда EditЮHide Clipboard дозволяє заховати
буфер проміжного зберігання Clipboard.
Буфер проміжного зберігання (тимчасова область пам'яті) -
прикладна програма, створена спеціально для зберігання
об'єктів, скопійованих з різних додатків оболонки
Windows.

  Find / Change (Знайти / Замінити)

Обрана команда EditЮFind / Change відкриває доступ до
вбудованому в QuarkXPress інструменту редагування, що
використовується для пошуку і заміни символів (включаючи великі
малі літери), цілих слів, частин слів, спеціальних символів
або атрибутів тексту. Наприклад, можна знайти в активному
документі всі слова, набрані TimesNT і привласнити знайденому
оформлення гарнітуру Pragmaticа, а номер кегля змінити на 2
пункту. Якщо активізувати в діалозі Find / Change перемикач
Bold, то можна знайти в документі фрагмент тексту напівжирного
накреслення і оформити цей фрагмент курсивом.
Пошук і заміна спецсимволів здійснюється так само, як
пошук і заміна простого тексту - досить ввести в
специфікації Find What і Change To ключові комбінації для
спеціальних символів або ANSI (ASCII) коди символів.
Опції діалогового вікна Find / Change:
Text
Пошук / заміна тексту, набраного в поле Find What (Change
To). Якщо прапорець знятий, то пошук / заміна проводиться тільки за
гарнітурі і зображенню.
Document
Пошук / заміна по всьому активного документа. Якщо в робочому
вікні документа відображений шаблон, то перемикач Document
поміняється на перемикач Masters.
Find First
Знайти перший заданий параметр.

Find Next
Знайти наступний заданий параметр.
Find Next to skip
Пропустити заданий параметр.
Ignore Attributes
Перевірити лише текст (атрибути шрифту ігнорувати).
Ignore Case
Перевірити текст з урахуванням верхнього / нижнього регістру.
Whole Word
Знайти / змінити певне слово.

Font
Включити в пошук / заміну шрифт.
Size
Включити в пошук / заміну розмір шрифту.
Style
Включити в пошук / заміну атрибути шрифта:
Plain (Нормальний)
Bold (Напівжирний)
Italic (Курсивний)
Outline (Контурний)
Shadow (відтінений)
Strike Thru (Перекреслений)
Underline (Підкреслений)
Word Underline (Підкреслена слово)
Small Caps (Капітель)
All Caps (Всі прописні)
Superscript (Надрядковий)
Subscript (Підрядковий).
Важливо: Атрибути шрифту Underline, Word Underline, Small
Caps, All Caps і Superscript - взаємовиключні один одного
атрибути.

  Application Preferences (Настройка прикладної програми)

Обрана команда EditЮPreferencesЮApplication відкриває
доступ до діалогового вікна Application Preferences, за допомогою
якого можна звернутися до прикладної програмі QuarkXPress і
відобразити її установки на всі документи.
Налаштування прикладної програми впливає тільки на
стиль роботи в системі об'єктно-орієнтованого макетування
QuarkXPress (жодна з установок діалогу Application
Preferences не відбивається на роздруківці документа).
Важливо: Щоб застосувати нові стандартні установки для
всіх документів, необхідно модифікувати ці установки в той
момент, коли в QuarkXPress не відкрито жодного документа.
Опції діалогу Application Preferences дозволяють:
Display
Визначити екранний дозвіл для імпортованих
TIFF-картинок:
Low Resolution TIFF Перетворити 8-бітову TIFF-картинку
(З 256 квітами) в 7-бітову (з 128 квітами).
8-bit TIFF Показати 8-бітову TIFF-картинку.
Якщо прапорці Low resolution TIFF і 8-bit TIFF НЕ
встановлені, то QuarkXPress відображає кольорові TIFF-картинки в
оригіналі: з роздільною здатністю 16 біт (65536 кольорів) або з
дозволом 24 біт (16,7 мільйонів кольорів).
Levels of Gray Перетворити чорно-білі картинки в
8-бітові (з 256 відтінками сірого).
Якщо прапорець 256 Levels of Gray не встановлений, то
QuarkXPress буде відображати чорно-білі картинки з роздільною здатністю
4 біт (16 відтінків сірого).
Display DPI - задати параметр, що визначає кількість точок на
дисплеї монітора. Параметр за замовчуванням відповідає режиму
WYSIWYG (What you see is what you get - Що бачиш, те й
отримаєш).
У наступній таблиці простежується зв'язок між параметром
Display DPI і розміром екрана монітора:

Дозвіл Розмір екрану Дозвіл в QuarkXPress
640x480 14' 96 dpi
1024x768 14' 100 dpi
1024x768 17' 105 dpi
1024x767 21' 125 dpi

Менше значення в поле даних Display DPI відповідає
більш якісному типу монітора: розміри об'єктів зменшуються
- Робоче вікно збільшується.
Speed Scroll
Визначити швидкість прокрутки документа при переміщенні
вертикального або горизонтального покажчика.
Live Scroll
Включити режим автоматичної прокрутки, якщо курсор
опинився за межами робочого вікна.
Format Quotes
Вибрати формат (із списку) поліграфічних
лапок для їх безпосереднього введення з клавіатури.
Smart Quotes
Перетворити при імпорті текстового файлу знаки хвилин і
секунд в поліграфічні лапки (опція Convert Quotes в
діалозі Get Text активізована), формат яких вибраний з
спадаючого списку Format Quotes.
Margin Guide Colors
Визначити колір або відтінки сірого для напрямних
сторінки.
Rulers Guide Colors
Визначити колір або відтінки сірого для вертикальних і
горизонтальних ліній, за допомогою яких можна позиціонувати
об'єкти.
Grid Guide Colors
Визначити колір або відтінки сірого для сітки базових
ліній.
Auto Save
Автоматично записувати вміст модифікованого
документа в тимчасовий ASV-файл. QuarkXPress не записує
ASV-файл як документ. Командою FileЮSave можна перейменувати
ASV-файл.
Дії, вироблені вибраної командою FileЮRevert to
Saved не залежать від опції Auto Save.
Minutes
Визначити інтервал часу, після якого
вміст документа автоматично зберігається в ASV-файлі.
Auto Backup
Автоматично зберігати періодичні зміни документа.
Якщо файл був збережений, то QuarkXPress перейменує його
попередню версію. При активізованою опції Auto Backup
вміст документа зберігається на диск в каталог,
визначений у поле даних Destination.

Revisions
Вказати число записуваних на диск змін документа. В
режимі автоматичного запису Auto Backup можна зберегти до 100
змін документа.
Destination
Визначити каталог для збережених документів QuarkXPress.
Auto Library Save
Автоматично зберігати зміни, зроблені в бібліотеці
при запису вмісту документа на диск.
Drag and Drop Text
Дозволити використовувати мишу для копіювання, переміщення і
вставки тексту. Натиснувши клавішу миші (разом із клавішею п) на
виділеній ділянці тексту, можна досить швидко скопіювати
текст. Механізм Drag and Drop (Брати і Тягти) працює тільки
всередині активізованою текстової ланцюжка. Не можна брати і
тягти текст між документами.
Pasteboard Width
Визначити ширину робочого планшета (ширину між
кордонами вікна і межами сторінки). Значення за замовчуванням
(100%) відповідає робочому планшету, ширина якого дорівнює
ширині сторінки.
Reg. Marks Offset
Визначити відстань від краю мітки обрізки.

  General Preferences (Загальні налаштування)

Обрана команда EditЮPreferencesЮGeneral відкриває
доступ до діалогового вікна General Preferences, яке
використовується для:
Визначення одиниць величин.
Місця розташування напрямних.
Вибору способу автоматичної вставки сторінок.
Управління відображенням картинок і тексту на екрані
монітора.
Модифікування картинок і шаблонних сторінок.
Важливо: Щоб застосувати нові опції діалогу General
Preferences для всіх документів, необхідно модифікувати ці
опції в той момент, коли в QuarkXPress не відкрито жодного
документа.
Опції діалогу General Preferences дозволяють:
Horizontal Measure
Визначити одиниці величин по горизонталі.
Vertical Measure
Визначити одиниці величин по вертикалі.
Auto Page Insertion
Визначити спосіб автоматичної вставки сторінки у випадку
переповнення текстової рамки:
Off Чи не вставляти сторінки.
End of Story Вставити сторінку після останньої текстової
рамки.
End of Section Вставити сторінку в кінці розділу
заданого командою PageЮSection.
End of Document Вставити сторінку в кінці документа.
QuarkXPress автоматично додасть нові сторінки в
документ з переповненій текстової рамкою якщо:
Обрана будь опція (крім опції Off) з спадаючого
списку Auto Page Insertion в діалоговому вікні General
Preferences.
На головній сторінці шаблонної між текстовими рамками
встановлено зв'язок.
Переповнена текстова рамка на головній шаблонної
сторінці є автоматично розміщеної текстової рамкою
або, принаймні, між двома текстовими рамками на головній
шаблонної сторінці налагоджений зв'язок.
Framing
Вказати місце розташування обрамляють рамок для текстових та
графічних об'єктів:
Inside Усередині текстового або графічного об'єкта.
Outside Зовні текстового або графічного об'єкта.
Нові установки опції Framing дійсні тільки для
новостворених рамок.
Guides
Визначити розташування напрямних на сторінці:
In Front Перед об'єктами.
Behind Позаду об'єктів.
Item Coordinates
Визначити положення горизонтальних граничних ліній на
сторінці або на розвороті:
Page Дві сторінки починаються з нульової позначки.
Spread Горизонтальна лінія, що починається на правій
сторінці накладається на горизонтальну лінію, яка
закінчується на лівій сторінці.
Auto Picture Import
Управляти імпортуються в QuarkXPress картинками, які
були модифіковані у вихідній прикладній програмі:
Off Імпортувати картинки, ігноруючи їх зміни в
вихідної прикладної програмі.
On Автоматично реімпортіровать модифіковані
картинки.
On (verify) Вибрати модифіковану картинку для імпорту
зі списку діалогового вікна Picture Usage (доступ:
UtilitiesЮPicture Usage).
Master Page Items
Управляти модифікованими об'єктами на шаблонних
сторінках при завданні нового шаблону, створеного на основі
вихідного шаблону:
Keep Changes Додати модифікований об'єкт вихідної
шаблонної сторінки до створеної шаблонної сторінці.
Delete Changes Видалити модифікований об'єкт із створеною
шаблонної сторінки.
Points/Inch
Встановити ставлення пунктів до дюймам. Значення за
замовчуванням відповідає величині 72 пункти / дюйм.
Ciceros/cm
Встановити ставлення цицеро до сантиметрам. Значення за
замовчуванням відповідає величині 2,1967 цицеро / см.
Snap Distance
Визначити відстань (від 0 до 100 пікселів), починаючи з
якого об'єкти прив'яжуться до напрямних. Параметр по
замовчуванням дорівнює 6 пікселям. Опція Snap to Guides з меню View
повинна бути виділена.
Greek Below
Вказати параметр для шрифту (від 2 до 720 пунктів), при
якому текст буде відображатися у вигляді сірих смуг.
Greek Pictures
Показати всі картинки в документі у вигляді сірих смуг.
Accurate Blends
Поліпшити відображення двох змішаних кольорів на дисплеї,
який управляється 8-бітової відеокартою. Дисплей, керований
24-бітової відеокартою, буде відображати змішані кольору з
плавним переходом від одного кольору до іншого незалежно від опції
Accurate Blends.
Auto Constrain
Включити механізм автоматичного утискання об'єктів в
групі (менший об'єкт групи ніколи не вийде за межі
будь-якого більшого об'єкта).

  Typographic Preferences (Друкарські настройки)

Обрана команда EditЮPreferencesЮTypographic відкриває
доступ до діалогового вікна Typographic Preferences, яке
використовується для:
Установки текстових атрибутів (надрядкових і підрядкових
індексів, капітелі, знаків виноски).
Установки інтерліньяжу за замовчуванням.
Для завдання автоматичного підбору кернінг-пар.
Вказівки розташування сітки базових ліній.
Визначення кроку сітки базових ліній.
Визначення методу переносу слів.
Важливо: Щоб застосувати нові опції діалогу Typographic
Preferences для всіх документів, необхідно модифікувати ці
опції в той момент, коли в QuarkXPress не відкрито жодного
документа.
Опції діалогового вікна Typographic Preferences дозволяють:
Superscirpt Offset
Поставити вертикальне зміщення надрядкового знака від верхньої
до нижнього рядка основного тексту.
Superscript Vscale
Поставити відношення розміру надрядкового знака до висоти букв
основного тексту.
Superscipt Hscale
Поставити відношення розміру надрядкового знака до ширини букв
основного тексту.
Small Caps VScale
Поставити відношення розміру капітелі до висоти букв основного
тексту.
Small Caps HScale
Поставити відношення розміру капітелі до ширини букв основного
тексту.
Subscript Offset
Поставити зсув підрядкового знака від верхньої до нижньої
рядка основного тексту.
Subscript VScale
Поставити відношення розміру підрядкового знака до висоти букв
основного тексту.
Subscript HScale
Поставити відношення розміру підрядкового знака до ширини букв
основного тексту.

Superior VSale
Поставити відношення розміру знака виноски до висоти букв
основного тексту.
Superior HScale
Поставити відношення розміру знака виноски до ширини букв
основного тексту.
Accents for All Caps
Встановити при оформленні тексту для кожної заголовної
літери певний діакритичний знак.
Auto Kern Above
Визначити розмір шрифту, починаючи з якого підбір
межбуквенних просвітів для окремо взятих пар букв буде
відбуватися в автоматичному режимі. Якщо прапорець відсутній,
то програма в процесі завантаження документа буде перевіряти всі
кернінг-пари у шрифтів з різними кеглями.
Важливо: Зміни кернінг-пар в таблиці кернінгу
QuarkXPress поширюються тільки на ті шрифти, які
використовуються при оформленні документів QuarkXPress.
У процесі створення оригінал-макету необхідно налагоджувати
величину трекінгу (підбір межбуквенних просвітів у заголовку),
а підбір кернінг-пар доручити корпорації Quark. Ідеально
підібрати інтервали для окремо взятих пар букв в готовому
шрифт дуже-дуже важко, а часом і неможливо. Для вирішення
проблеми краще всього використовувати у виданні шрифти з 1000 і
більше кернінг-пар (чим більше пар, тим ідеальним кернінг).

Hyphenation Method
Визначити метод, що дозволяє QuarkXPress автоматично
розставляти переноси:
Enhanced Розширений і покращений, доступний у всіх
останніх версіях QuarkXPress.
Standard Доступний тільки в ранніх версіях QuarkXPress.
Start Baseline Grid
Поставити відбиття від верху смуги для визначення
розташування сітки базових ліній.
Increment Baseline Grid
Визначити вертикальне відстань між лініями сітки.
Важливо: Щоб прив'язати параграф до сітки зі збереженням
рівності пробілів між рядками тексту, значення в поле
даних Increment має дорівнювати або кратно величині
інтерліньяжу.
Auto Leading
Визначити інтерліньяж (відстань між базовими лініями
шрифта сусідніх рядків) за замовчуванням. Стандартна установка
відповідає інтерліньяжу 120% від розміру кегля шрифту. В
текстовому полі даних Auto Leading можна задавати величину
інтерліньяжу не тільки у відсотках, а й у пунктах (застосовні
як позитивні, так і негативні значення). Наприклад,
якщо в текстовому полі Auto Leading встановлено значення +3, то
це означає, що відстань між рядками основного тексту
більше на 3 пункти по відношенню до розміру шрифту.
Установки Auto Leading відповідають опції Auto в поле
даних Leading в діалоговому вікні Paragraph Formats (доступ:
StyleЮFormats).
Mode Leading
Встановити режим, що дозволяє виміряти величину
інтерліньяжу в параграфі:
Typesetting Від однієї базової лінії до іншої базової
лінії.
Word Processing Від одного верхнього краю текстової лінії до
іншого верхнього краю текстової лінії.
Опція за замовчуванням для більшості документів
відповідає режиму Typesetting.
Maintain Leading
Прив'язати текст до базових лініях таким чином, щоб
будь-яка вставка згладила зміни пробілів між рядками
тексту. Величина зміни інтерліньяжу від першого рядка після
вставки до останнього рядка над вставкою стає кратній
інтерліньяжу основного тексту.
Em Space
Вибрати стандартний або альтернативний метод, за допомогою
якого визначається ширина em-пробілу.
Flex Space Width
Визначити ширину гнучкого пропусків як відношення ширини
нормального пропусків до розміру шрифту (допустимі значення
вибираються з кроком 0,1% з діапазону від 0 до 400%). Для введення
перериває гнучкого пропусків можна скористатися
клавіатурної комбінацією + п +5. Для введення нерозривного гнучкого
пропусків потрібно натиснути комбінацію + | + п +5.

  Tool Preferences (Настройка інструментів)

Обрана команда EditЮPreferencesЮTool відкриває доступ до
діалогове вікно Tool Preferences, яке використовується для
налаштування основних інструментів програми.
Важливо: Щоб використовувати інструменти c новими параметрами
у всіх документах, необхідно модифікувати опції діалогу
Tool Preferences в той момент, коли в QuarkXPress не відкрито
жодного документа.
Опції діалогового вікна Tool Preferences дозволяють:
Tools
Вибрати інструмент для налаштування.
Minimum View Scale
Поставити мінімальне значення коефіцієнта збільшення для
Інструменту Лупа.
Maximum View Scale
Поставити максимальне значення коефіцієнта збільшення для
Інструменту Лупа.
Increment View Scale
Поставити прирощення коефіцієнта збільшення.
Modify
Відобразити діалоги Text Box Specifications, Picture Box
Specifications або Line Specifications. За допомогою цих діалогів
для обраного інструменту можна попередньо встановити параметри
текстової рамки, графічної рамки або лінії.
Frame
Відобразити діалогове вікно Frame Specifications. За допомогою
цього діалогу для обраного інструменту можна попередньо встановити
стиль обрамлення рамки, визначити товщину обрамляє лінії,
привласнити колір обрамляє лінії або задати насиченість кольору.
Runaround
Відобразити діалогове вікно Runaround Specifications. З
допомогою цього діалогу для обраного інструменту можна
попередньо встановити новий тип оборки, а також задати відстань від
верхній, нижній, лівої і правої меж об'єкту до оточуючого
його тексту.
Save
Зберегти нові параметри для обраного інструменту.

  Trapping Preferences (Настройка треппінг)

Обрана команда EditЮPreferencesЮTrapping відкриває
доступ до діалогового вікна Trapping Preferences, яке
використовується для установки параметрів треппінг за замовчуванням.
Важливо: Щоб застосувати нові параметри треппінг для всіх
документів, необхідно задати ці параметри в той момент, коли
в QuarkXPress не відкрито жодного документа.
Автоматичний механізм об'єктно-орієнтованого
треппінг, передбачений в QuarkXPress, працює за схемою:
кольоровий об'єкт із різкими кордонами на зовсім небагато (на
декілька десятих доль міліметра) збільшується і накладається
на інший об'єкт так, що незафарбовані білі або кольорові
ділянки між двома кольорами зникають на роздруківці документа.
Зона треппінг - невелика смуга, краї якої межують з
перекриваються квітами.
C допомогою параметрів діалогу Trapping Preferences можна:
Auto Method
Визначити спосіб управління шириною зони треппінг, а
також ступенем насиченості двох межують квітів:
Absolute Auto Method Ширина зони треппінг і величина
насиченості відповідають значенням в поле даних Auto Amount.
Proportional Auto Method Ширина зони треппінг дорівнює
відношенню ширини зони треппінг до значення різниці яркостей
перекриваються квітів, а насиченість - відношенню ступеня
насиченості до різниці яркостей квітів.
За замовчанням у переліку Auto Method встановлено параметр
Absulute.
Параметр, визначений у списку Auto Method використовується
при виборі опції Auto Amount (+) або опції Auto Amount (-) з
Палітри Інформації про треппінг.
Remember: Ступінь насиченості межують квітів
визначається в діалоговому вікні Trap Specifications (доступ:
EditЮColorsЮEdit Trap).
Важливо: За допомогою параметрів зі списку Auto Method можна
Трепп кольорові об'єкти лише в тому випадку, якщо кнопка Auto в
діалозі Trap Specifications зафіксована.
Auto Amount
Поставити ширину смужки (від 0 до 36 пунктів), краї якої
межують з перекриваються квітами.
QuarkXPress дозволяє змінювати ширину зони треппінг з
кроком 0,001 пункту. За умовчанням вона дорівнює 0,144 пункту.
Indeterminate
Визначити ширину зони треппінг для кольору, розташованого
над групою перекриваються квітів.
Важливо: За допомогою параметра, заданого в поле Indeterminate
можна Трепп кілька кольорових об'єктів тільки при натисканні
командної кнопки Auto в діалоговому вікні Trap Specifications
(Доступ: EditЮColorsЮEdit Trap).
Overprint Limit
Поставити ступінь насиченості кольору (від 0 до 100%), при
якої в об'єкта, оформленого треппінг з'явиться криючий
колір. При наявності криючого кольору на кордонах перекриваються
квітів відсутні паразитні смужки.
QuarkXPress дозволяє змінювати ступінь насиченості з
точністю до 0,1% або надрукувати в полі даних Overprint Limit
слово "Overprint".
Ignore White
Не оформляти треппінг об'єкти, розташовані над групою
білих об'єктів.
Process Trap
Застосувати механізм треппінг для об'єктів, кольори яких
задані в моделі CMYK. Параметри треппінг відповідають ступеню
насиченості блакитного, пурпурного, жовтого і чорного кольорів.
Style Sheets (Таблиця стилів)

Обрана команда EditЮStyle Sheets відкриває доступ до
діалогового вікна Style Sheets, яке використовується для
створення і редагування таблиці стилів.
Таблиця стилів - набір макросів, що дозволяють оформити
текст в документі QuarkXPress.
Стиль в QuarkXPress контролює наступні параметри:
Формат паперу.
Поля та колонки.
Гарнітуру, кегль і накреслення.
Вирівнювання тексту всередині текстової рамки по горизонталі:
вліво, вправо, по центру і за форматом.
Переноси.
Втяжка / Виступ будь-якої кількості рядків.
Інтерліньяж.
Інтервали між параграфами.
Буквиці.
Мітки табуляції і символ-заповнювач.
Кернінг.
Трекінг.
Зменшений розмір тексту для кожного параграфа.
Колір.
Лінії параграфа.
Дуже важливо: Таблиця стилів, створена в момент, коли в
QuarkXPress не відкрито жодного документа, може бути
використана в будь-якому новому документі. Таблиця стилів, створена
в момент, коли в QuarkXPress відкритий документ, може бути
застосована тільки для цього документа.
Опції діалогового вікна Style Sheets дозволяють:
Style Sheets
Вибрати стиль.
New
Створити новий стиль за допомогою діалогового вікна Edit Style
Sheet.
Edit
Відобразити діалогове вікно Edit Style Sheet для
редагування існуючого стилю або для створення та
редагування нового стилю. Подвійний клацання клавішею мишки на
імені стилю в списку Style Sheet також відображає діалогове
вікно Edit Style Sheet.
Duplicate
Зробити копію обраного стилю.
Append
Імпортувати стилі з документів QuarkXPress, із шаблонів
QuarkXPress, з документів, збережених у форматі XPress Tags,
з документів, збережених у форматі RTF, з документів,
створених в Microsoft Word для Windows, Lotus Ami Pro або Word
Perfect для Windows.

Імпорт стилів з документів, збережених у форматі XPress
Tags, здійснюється тільки за активізованою опції Include
Style Sheets діалогового вікна Get Text (доступ: FileЮGet Text).
Для того, щоб при імпорті стилів з документів Microsoft
Word for Windows, Lotus Ami Pro і Word Perfect for Windows
збереглися параметри форматування, необхідно активізувати
опцію Include Style Sheets (доступ: FileЮGet Text).
Для того, щоб імпортувати стилі з документів у
форматі Microsoft Word, фільтр Microsoft Word повинен бути в
папці QuarkXPress.
Стиль з тим же ім'ям (але різної специфікацією), що і
стиль, що використовується у вибраному документі імпортується в
QuarkXPress тільки перейменованим: перед ім'ям імпортованого
стилю ставиться зірочка.
Delete
Видалити вибраний стиль з документа.
Save
Зберегти всі зміни в таблиці стилів.
Cancel
Ігнорувати всі зміни в таблиці стилів.
Діалог Edit Style Sheet дозволяє модифікувати стиль
допомогою редактури символьних атрибутів, форматування
параграфа, а також задати стилю клавіатурний еквівалент.
Опції діалогу Edit Style Sheets дозволяють:
Name
Дати ім'я новому стилю або перейменувати існуючий
стиль.
Keyboard Equivalent
Призначити стилю клавіатурний еквівалент. Можна вибрати
будь-яку з 12 функціональних клавіш за винятком '(клавіша'
зарезервована для виклику системи оперативної підказки
QuarkXPress). Можна також використовувати комбінації клавіш
допоміжної клавіатури (, п або + п).
Важливо: При призначенні стилю клавіатурного еквівалента,
клавішу | краще всього не використовувати, оскільки в Windows ця
клавіша застосовується для введення спеціальних символів.
Based on
Базувати стиль на іншому стилі.
Важливо: Командою EditЮStyle SheetsЮNew можна створити стиль
на основі текстового фрагмента, тобто перенести параметри
форматування з текстового фрагмента в новий стиль без
модифікування опцій діалогу Edit Style Sheet. При цьому будь-які
модифікації, що застосовуються до стилю, який заснований на іншому
стилі, впливають на обидва стилі.
Вибір опції No Style в спадаючому списку Based on
дозволяє від'єднати стиль другого рівня від відповідного
базового стилю.
Next Style
Визначити порядок проходження імен стилів.
Character
Модифіковані стиль за допомогою редактури символьних
атрибутів в діалоговому вікні Character Attributes.
Formats
Модифіковані стиль за допомогою форматування параграфа
в діалоговому вікні Paragraph Formats.
Rules
Модифіковані стиль за допомогою модифікування ліній
параграфа в діалоговому вікні Paragraph Rules.
Tabs
Визначити для стилю стандартні мітки табуляції.
Важливо: Якщо до параграфу, оформлення якого об'єднано в
стиль, присвоєно загальне додаткове оформлення, то після
імені стилю у вікні Палітри Стилів завжди буде стояти знак
плюса. Якщо до параграфу, оформлення якого об'єднано в
стиль, присвоєно місцеве додаткове оформлення (тільки
текстового фрагменту), то після імені стилю у вікні Палітри
Стилів знак плюса з'явиться лише в тому випадку, якщо курсор буде
знаходитися всередині текстового фрагмента з додатковим
оформленням.

  Colors (Кольори)

Обрана команда EditЮColor відкриває доступ до
діалогове вікно Colors, яке використовується для створення
нових кольорів, для редагування та копіювання існуючих, а
також для встановлення зв'язку при виведенні на друк кольороподілених
плівок між заданими кольорами і специфічними фоновими
квітами.
Кольори, створені в момент, коли в QuarkXPress не відкрито
жодного документа, можуть використовуватися в будь-якому новому
документі. Кольори, створені в момент, коли в QuarkXPress
відкритий документ, специфічні тільки для цього документа.
Опції діалогового вікна Colors:
Color
Вибрати колір для редагування. У списку Color містяться
всі кольори, які могли б використовуватися при оформленні
обраного документа.
New
Створити колір з допомогою опцій діалогового вікна Edit Color.
Edit
Редагувати колір з допомогою опцій діалогового вікна Edit
Color.
Duplicate
Вибрати ім'я зі списку Color і створити копію кольору. При
натисканні на командну кнопку Duplicate відображається діалогове
вікно Edit Color, в якому можна відредагувати і
перейменувати копію кольору.
Delete
Вибрати ім'я зі списку Color і видалити колір з документа.
Якщо видаляється колір використовувався при оформленні фрагмента
тексту, то QuarkXPress дозволяє замінити колір.
Append
Імпортувати всі кольори і параметри треппінг з інших
документів або шаблонів QuarkXPress за допомогою діалогового вікна
Append Colors.
Важливо: Загрожує імпортувати колір, ім'я якого у вихідному
документі збігається з ім'ям кольору в поточному документі.
Edit Trap
Викликати діалог Trap Specifications для визначення способу
роздруківки кольору щодо інших кольорів.
Важливо: Параметри треппінг для обраного кольорового об'єкта
можна змінити за допомогою Палітри Інформації про треппінг
(Треппінг по факту).
Опції діалогу Trap Specifications дозволяють:
Background Color
Вибрати фоновий колір, для якого необхідно застосувати
механізм треппінг (колір об'єкта відповідає кольору рядка
заголовка діалогу Trap Specifications).
При відкритті діалогу Trap Specifications параметри
треппінг для фонових квітів у списку Background Color
визначені за умовчанням.
Вибрати кілька встановлених кольорів фону зі списку
Background Color можна за допомогою натиснення клавіші п і клацання
кнопкою миші на відповідному фоновому кольорі.

Auto
Трепп кольоровий об'єкт, фоновий колір якого
відповідає установкам в діалозі Trapping Preferences
(Доступ: EditЮPreferencesЮTrapping).
Важливо: При треппінг кольорового об'єкта, фон якого має
чорний колір (опція Auto Black) буде задана такий ступінь
насиченості, при якій в об'єкта, оформленого треппінг
з'явиться криючий колір - ефект "overprint". При наявності
криючого кольору на кордонах перекриваються квітів відсутні
паразитні смужки.
Overprint
Накласти колір об'єкта на колір з ім'ям зі списку
Background Color. Колір об'єкта буде надруковано на верхній частині
фонового кольору лише в тому випадку, якщо він має насиченість,
рівну або більшу, ніж значення, визначене в полі даних
Overprint Limit діалогового вікна Trapping Preferences (доступ:
EditЮPreferencesЮTrapping).
Trap
Визначити ширину зони треппінг в межах від -36 до 36
пунктів для кольору об'єкта, ім'я кольору фону якого вибрано з
списку Background Сolors. Ширина задається з кроком 0,001 пункт.
Негативні значення ширини зони треппінг зменшують
область нокауту фонового кольору. Позитивні значення
розтягують фон. При нульовому значенні ширини, механізм
треппінг для кольорового об'єкта з визначеним кольором фону
відключається.
Save
Зберегти всі зміни, зроблені в діалозі Colors.
Cancel
Ігнорувати всі зміни, зроблені в діалоговому
вікні Colors.
За допомогою опцій діалогу Edit Color можна задавати,
редагувати і перейменовувати кольору, описані в колірній
моделі стандартних кольорів Pantone, Trumatch, Focoltone і в
колірної моделі складених квітів CMYK, RGB, HSB, а також
конвертувати колір в CMYK, RGB або HSB.
У настільних видавничих системах під колірною моделлю
розуміють схему представлення квітів.
Колірні моделі складених квітів CMYK (блакитний, пурпурний,
жовтий, чорний), RGB (червоний, зелений, чорний) і HSB (тон,
насиченість, яскравість) використовуються для опису кольорів у
комп'ютерній графіці.
Модель CMYK описує колір так, що при роздруківці кольоровий
картинки результат формується вирахуванням певних часток
блакитного, пурпурного, жовтого і чорного з білого кольору.
Модель RGB описує колір так, що при роздруківці кольоровий
картинки результат формується складанням певних часток
червоного, зеленого та блакитного.
В об'єктно-орієнтованому макетуванні бібліотека
стандартних поліграфічних відтінків Pantone - найбільш
прийнятна схема опису кольорів. У книзі еталонів Pantone
Matching System в невеликих прямокутниках, за кожним з
яких закріплений свій номер, містяться надруковані офсетним
способом близько 500 квітів.

Опції діалогу Edit Color:
Name
Дати ім'я новому кольорі або перейменувати існуючий колір.
Ім'я кольору з'являється автоматично при виборі колірної моделі
з спадаючого списку Model.

Model
Визначити колірну модель стандартних кольорів або кольорову
модель складових кольорів.
Process Separation
Отримати кольороподілені плівки при роздруківці документа
(Опція Make Separations в діалоговому вікні Print повинна бути
обрана), в оформленні якого присутні стандартні кольори.
Важливо: Для отримання кольороподілу (на жовтий, чорний,
блакитний і пурпурний) растрових об'єктів необхідно створити файл
кольороподілу в наступних пакетах: Adobe Photoshop (обробка
картинки), Adobe Illustrator (накладення букв на картинку).
Одержаний файл зберігається у форматі EPS в системі CMYK і
імпортується в QuarkXPress. Ні в якому разі не можна проводити
подібні заходи у такій чудовій програмі як
CorelDRAW.

Screen Values
Визначити на роздруківці кут нахилу лінійного растра в
стандартному кольорі. Мається на увазі, що в оформленні документа
присутні стандартні кольори або стандартні і складові
кольору. Для світлих стандартних кольорів використовується кут нахилу
лінійного растра жовтого кольору рівний 90ь. Для темних
стандартних кольорів використовуються кути нахилу чорного, блакитного
і пурпурного кольорів рівні відповідно 45ь, 105ь і 75ь.
Якщо кути нахилу лінійного растра однакові, то при
накладення квітів виникне дискретність (так званий муар).
Позбутися від муару на програмному рівні можна в пакеті
Photoshop командою FilterЮNoiseЮDespecle або двома
послідовними командами FilterЮBlurЮGaussian і
FilterЮSharpЮUnsharp.
New
Відобразити відкоригований колір.
Old
Відобразити первісний колір. Клацання клавішею мишки на
кольорі в поле Old скасовує колірні модифікації і повертає
установки початкового кольору.
Кольорові клітинки
Визначити колір залежно від обраної моделі.
Слайдер яскравості
Вручну коректувати яскравість, впливаючи на окремі
складові кольору.
Регулювання яскравості при впливі тільки на окрему
складову кольору дозволяє змінити тональність.
Зрівноважування діапазону кольорів досягається осветлением
темних ділянок об'єкта (бігунок пересувається справа наліво).
Неправильне регулювання яскравості спотворює кольоровий об'єкт.
Гнучка корекція кольору (побудова практично будь-якої кривої
цветокоррекции) в пакеті QuarkXPress неможлива.
Важливо: Загрожує використовувати слайдер яскравості при відсутності
каліброваного монітора або без корекції файлу зі
стандартними квітами в графічних пакетах на каліброваної
моніторі. Точний результат цветокорекціі на неоткаліброванном
моніторі непередбачуваний. В крайньому випадку, коригувати колір
за допомогою візуального контролю на екрані неоткаліброванного
монітора необхідно з великою обережністю або користуватися
автоматичною настройкою кордонів кольорового діапазону у вихідних
прикладних програмах.
Якщо в QuarkXPress імпортується картинка, кольори якої
задані у вихідній прикладній програмі, то необхідно домогтися
відповідності імен квітів. В іншому випадку, картинка
роздрукується некоректно.

  H & Js (Перенесення і виключка)

Обрана команда EditЮH & Js відкриває доступ до діалогового
вікна H & Js, яке використовується для створення правил розстановки
переносів і вирівнювання рядків по горизонталі.
Важливо: Щоб застосувати нові опції діалогу H & Js для всіх
документів, необхідно модифікувати ці опції в той момент,
коли в QuarkXPress не відкрито жодного документа.

Опції діалогового вікна H & Js дозволяють:
H&J
Вибрати параметр вирівнювання і перенесення H & J.
New
Створити новий параметр вирівнювання і перенесення H & J.
Duplicate
Створити копію вибраного параметра H & J.
Delete
Видалити параметр H & J з документа. Якщо параметр H & J був
застосований до тексту активного документа, то QuarkXPress відобразить
попереджувала діалогове вікно.

Edit
Відобразити діалогове вікно Edit Hyphenation &
Justification. Подвійний клацання клавішею миші на імені параметра
у списку H & J також відображає діалогове вікно Edit Hyphenation
& Justification.
Діалог Edit Hyphenation & Justification використовується для
редагування існуючих параметрів вирівнювання і перенесення H & J
або для створення і редагування нових параметрів вирівнювання та
переносу H & J.
Опції діалогу Edit Hyphenation & Justification дозволяють:
Name
Дати ім'я новому параметру вимкнення і перенесення H & J або
перейменувати існуючий.
Auto Hyphenation
Автоматично розставити переноси у всіх параграфах
документа.
Smallest Word
Визначити мінімальну кількість літер у слові, щоб
автоматично розставити переноси тільки в тих словах, у
яких кількість букв задано. За умовчанням цей параметр
відповідає 6 буквам.
Minimum After
Визначити мінімальну кількість літер, які
перенесуться на наступний рядок. За замовчуванням
відповідає 3 буквам.
Minimum Before
Визначити мінімальну кількість літер, які залишаться
на рядку. За замовчуванням параметр відповідає 3 буквам.
Break Capitalized Words
Розставити переноси в словах з початковим верхнім
регістром.
Hyphens in a Row
Визначити максимальну кількість послідовних рядків,
які закінчуються знаками переносу.
Hyphenation Zone
Визначити область, усередині якої ігнорується
автоматична розстановка переносів (відлік відбувається від
правої межі тексту). При нульовому значенні механізм
автоматичної розстановки переносів знову включається.
Justification Method
Визначити спосіб вирівнювання рядків тексту за допомогою
зміни пропусків між словами і між символами в словах.
Space
Додати або видалити пробіли між словами при виключка:

Minimum Мінімальне значення пробілу між словами.
Використовується програмою при виключка рядків по формату.
Мінімальне значення пробілу між словами може відрізнятися від
заданого в поле Minimum Space.
Optimum Оптимальне значення пробілу між словами.
Використовується програмою при виключка рядків вправо, вліво або по
центру. Оптимальне значення пробілу між словами завжди
більше мінімального й менше максимального.
Maximum Максимальне значення пробілу між словами.
Максимальне значення пробілу між словами може бути більше
заданого в поле Maximum Space.
Char
Додати або видалити пробіли між символами в словах при
виключка:
Minimum Мінімальне значення пробілу між символами в
словах. Використовується програмою при виключка рядків по формату.
Мінімальне значення пробілу між символами в словах може
відрізнятися від заданого в поле Minimum Char.
Optimum Оптимальне значення пробілу між символами в
словах. Використовується програмою при виключка рядків вправо,
ліворуч або по центру. Це значення завжди більше мінімального і
менше максимального.
Maximum Максимальне значення пробілу між символами в
словах. Максимальне значення пробілу між символами в словах
може бути більше заданого в поле Maximum Char.
Для будь-яких (стандартних) гарнітур з кеглем 10-12 пунктів
прийнятними є такі установки:
Minimum Space 90%
Optimum Space 100%
Maximum Space 150%
Minimum Char 5%
Optimum Char 0%
Maximum Char 10%
Важливо: Установки в полях Space і Char регулюють виключка
рядків вліво (Left), вправо (Right), по центру (Centered), по
формату (Justified), а також примусову виключка по формату
(Forced Justified). Виключенням по вертикалі ці установки не
керують.
Flush Zone
Визначити область вимкнення для останнього рядка в
параграфі, текст якого виключений за форматом. Параметр по
замовчуванням відповідає нульовому значенню.
Single Word Justify
Розтягнути одиночне слово по всій рядку в параграфі,
текст якого виключений за форматом.
Append
Імпортувати параметри H & J (правила розстановки переносів
і установки вирівнювання) з документів QuarkXPress, із шаблонів
QuarkXPress, з документів, створених в Microsoft Word для
Windows, Lotus Ami Pro і Word Perfect для Windows або з інших
документів.
Не можна імпортувати параметр H & J з тим же самим ім'ям,
що і стиль в активному документі. У цьому випадку QuarkXPress
відобразить попередження діалогове вікно.
Якщо натиснути кнопку OK, то вихідний параметр H & J замінюється
на стандартний параметр H & J (перед ім'ям імпортованого
параметра H & J стоятиме зірочка). Якщо натиснути кнопку
Cancel, то процес імпорту параметра H & J скасовується.
Save
Зберегти всі зміни параметрів вирівнювання і перенесення
H&J.
Cancel
Ігнорувати всі зміни параметрів переносу вимкнення
H&J.

  View (Перегляд)

Команди меню View дозволяють:
Пристосувати сторінку під розмір робочого вікна.
Відобразити 1 / 2 сторінки.
Відобразити 3 / 4 сторінки.
Відобразити сторінку в масштабі 1:1.
Показати збільшену у два рази сторінку.
Відобразити зменшений вигляд сторінки.
Показати напрямні сторінки.
Відобразити горизонтальні лінії сітки.
Вирівняти об'єкти по напрямних сторінки.
Відобразити по лівій і правій кордонів вікна масштабні
лінійки.
Відобразити недруковані символи з тексту.
Відобразити Палітру Інструментів.
Відобразити Палітру Розмірів.
Відобразити Палітру Розкладки Документа.
Відобразити Палітру Стилів.
Відобразити Палітру Квітів.
Відобразити Палітру Інформації про треппінг.

  Fit in Window (Документ у вікні)

Обрана команда ViewЮFit in Window пристосовує
сторінку під розмір робочого вікна.

(Відобразити 50% від фактичного розміру)

Обрана команда ViewЮ50% відображає 1 / 2 сторінки.

(Відобразити 75% від фактичного розміру)

Обрана команда ViewЮ75% відображає 3 / 4 сторінки.

Actual Size (Дійсний розмір)

Обрана команда ViewЮActual Size відображає сторінку в
масштабі 1:1.

(Відобразити 200% від фактичного розміру)

Обрана команда ViewЮ200% відображає збільшену у два
рази сторінку.

Thumbnails (Загальний вигляд)

Обрана команда ViewЮThumbnails відображає зменшений
вид сторінки.

Show / Hide Guides (Показати / Сховати напрямні)

При активізованою опції Show Guides на сторінці
документа будуть відображені недруковані лінії (напрямні
сторінки), що використовуються для вирівнювання об'єктів по
елементам макетування.
При активізованою опції Hide Guides сторінка документа
відображається без напрямних.
Щоб відобразити напрямні сторінки позаду або перед
об'єктами, необхідно вибрати відповідну опцію зі списку
Guides в діалозі General Preferences (доступ:
EditЮPreferencesЮGeneral).

Show / Hide Baseline Grid (Показати / Сховати базові лінії
сітки)

При активізованою опції Show Baseline Grid програма
відобразить недруковані лінії рядків (горизонтальні лінії
сітки), щодо яких розташовуються верхні і нижні
краю букв.
Крок сітки визначається від верху смуги в діалоговому вікні
Typographic Preferences (доступ: EditЮPreferencesЮTypographic).
Визначивши крок сітки і активізувавши опцію Lock to Baseline
Grid в діалоговому вікні Paragraph Formats (доступ:
StyleЮFormats), можна автоматично розташувати текст по
горизонтальних лініях сітки. Це одна з установок вимкнення по
вертикалі.
При активізованою опції Hide Baseline горизонтальні
лінії сітки будуть заховані.

Snap to Guides (Прив'язати до напрямних)

Обрана команда ViewЮSnap to Guides застосовується для
вирівнювання об'єктів по напрямних сторінки.
Об'єкт прив'язується до напрямних лише в тому випадку,
якщо він наближений до них на таку відстань, яке
відповідає значенню в полі даних Snap Distance діалогу
General Preferences (доступ: EditЮPreferencesЮGeneral).

Show / Hide Rulers (Показати / Сховати масштабні лінійки)

При активізованою опції Show Rulers програма відобразить
по лівій і правій кордонів вікна документа масштабні лінійки.
Обрана команда ViewЮHide Rulers дозволяє видалити
масштабні лінійки з вікна документа.
Система вимірювання, яка відображається на кожній масштабної
лінійці, визначається за допомогою опцій Horizontal Measure і
Vertical Measure діалогового вікна General Preferences (доступ:
EditЮPreferencesЮGeneral).
Масштабні лінійки призначені для забезпечення більш
високої точності перегляду об'єкту. Тому, немає ніякого
сенсу що-небудь прив'язувати до лінійки. У QuarkXPress таке
засіб відсутній.

Show / Hide Invisibles (Показати / Сховати невидимі символи)

При активізованою опції Show Invisibles програма
відобразить недруковані символи з тексту.
Активізація опції Hide Invisibles дозволяє заховати
недруковані символи з тексту.

Show / Hide Tools (Показати / Сховати інструментарій)

При активізованою опції Show Tools програма відобразить
Палітру Інструментів.
Активізація опції Hide Tools дозволяє заховати Палітру
Інструментів.

Show / Hide Measurements (Показати / Сховати Палітру
Розмірів)

При активізованою опції Show Measurements програма
відобразить Палітру Розмірів.
Активізація опції Hide Measurements дозволяє заховати
Палітру Розмірів.

Show / Hide Document Layout (Показати / Сховати Палітру
Розкладки Документа)

При активізованою опції Show Document Layuot програма
відобразить Палітру Розкладки Документа.
Активізація опції Hide Document Layot дозволяє заховати
Палітру Розкладки Документа.

Show / Hide Style Sheets (Показати / Сховати Палітру Стилів)

При активізованою опції Show Style Sheets програма
відобразить Палітру Стилів.
Активізація опції Hide Style Sheets дозволяє заховати
Палітру Стилів.

Show / Hide Colors (Показати / Сховати Палітру Квітів)

При активізованою опції Show Colors програма відобразить
Палітру Квітів.
Активізація опції Hide Colors дозволяє заховати Палітру
Квітів.

Show / Hide Trap Information (Показати / Сховати Палітру
Інформація про треппінг)

При активізованою опції Show Trap Information програма
відобразить Палітру Інформації про треппінг.
Активізація опції Hide Trap Information дозволяє заховати
Палітру Інформації про треппінг.

Style for Text (Стиль для тексту)

Опції меню Style для тексту дозволяють у виділеному
фрагменті тексту:
Змінити гарнітуру.
Встановити кегль вибраної гарнітури.
Змінити атрибути шрифту.
Розфарбувати текст.
Відрегулювати насиченість кольору.
Масштабувати текст.
Змінити величину кернінгу.
Змінити величину трекінгу.
Змістити символи тексту вище або нижче базової лінії.
Змінити інтерліньяж.
Вимкнути текст по лівій межі, по правій межі, за
центру або по обох кордонів текстової рамки.
Відформатувати обраний параграф.
Відформатувати обраний параграф лінією зверху і / або
знизу.
Розмістити, змінити або видалити створені мітки
табуляції.
Застосувати до вибраного параграфу існуючий стиль
оформлення.
Змінити послідовність розташування символів у
активної текстової рамці по горизонталі праворуч ліворуч.
Змінити послідовність розташування символів у
активної текстової рамці по вертикалі від верхньої сторони до
нижньої сторони.
Важливо: Опції меню Style для тексту доступні лише в тому
випадку, якщо текст в документі QuarkXPress був виділений
Інструментом Вміст Об'єкта.

Font (Шрифт)

При виділенні в меню Style опції Font з'являється падаюче
меню зі списком доступних шрифтів. Вибравши в списку ім'я, можна
змінити гарнітуру у виділеному фрагменті тексту.
Важливо: У класичній DeskTop Publishing текст, набраний
шрифтом із зарубками на краях букв (Courier, Times) - завжди
основний текст. Шрифти без засічок (Arial, Futuris, Pragmatica)
використовуються, як правило, при оформленні заголовків.
Існує три типи шрифтів:
Масштабовані шрифти (TrueType, Adobe PostScript Type 1).
Принтерні шрифти.
Екранні шрифти.
Для того, щоб документ, оформлений комплектом шрифтів
зі списку Font меню Style відображався в режимі WYSIWYG (What
you see is what you get - Що бачиш, те й отримаєш),
необхідна наявність для кожного екранного шрифту в оболонці
Windows відповідного принтерного шрифту.

Size (Кегль)

Вибір в меню Style опції Size призводить до появи
падаючого меню, за допомогою якого можна встановити кегль
вибраної гарнітури.

Type Style (Стиль шрифту)

При виділенні в меню Style опції Type Style з'являється
падаюче меню зі списком атрибутів шрифту. Вибравши в списку
необхідне накреслення, можна змінити атрибути шрифту в
виділеному фрагменті тексту.
При роздруківці документа необхідно враховувати той факт,
що атрибути шрифту залежать від роздільної здатності
пристрою виводу.
Важливо: Атрибути шрифту Underline, Word Underline, Small
Caps, All Caps, Superscript - взаємовиключні один одного
атрибути.
Важливо: При зміні шрифтових атрибутів необхідно
упевнитися, що відповідні накреслення шрифту
присутні в його специфікації.
За допомогою опцій діалогового вікна Font Usage (доступ:
UtilitiesЮFont Usage) можна переглянути використовуються в активному
документі шрифти і накреслення, а також знайти і замінити ці
шрифти і знамена на будь-які з доступних.
В QuarkXPress існують наступні атрибути шрифта:
Plain (Нормальний) - шрифт виділеного тексту
відповідає установкам в стилі.
Bold (Напівжирний) - шрифт виділеного тексту стає
напівжирним.
Italic (Курсивний) - шрифт виділеного тексту стає
курсивним.
Outline (Контурний) - шрифт виділеного тексту стає
контурним.
Shadow (відтінений) - шрифт виділеного тексту стає
відтінені.
Strike Thru (Перекреслений) - виділений текст
перекреслюється суцільною лінією.
Underline (Підкреслений) - всі символи у виділеному
тексті, включаючи межсловние просвіти підкреслюються суцільною
лінією.
Word Underline (Підкреслена слово) - слова у виділеному
тексті підкреслюються суцільною лінією.
Small Caps (Капітель) - всі букви у виділеному тексті
перетворюються в прописні, розмір яких відповідає
рядковим буквах.
За допомогою діалогу Typographic Preferences (доступ:
EditЮPreferencesЮTypographic) можна задати:
Відношення розміру капітелі до висоти букв основного тексту
(Опція Small Caps VScale).
Відношення розміру капітелі до ширини букв основного тексту
(Опція Small Caps HScale).
All Caps (Всі прописні) - всі букви у виділеному тексті
стають великими.
Superscript (Надрядковий) - текст розміщується вище базової
лінії виділеного тексту.
За допомогою діалогу Typographic Preferences (доступ:
EditЮPreferencesЮTypographic) можна задати:
Вертикальний зсув надрядкового знака від верхньої до
нижнього рядка основного тексту (опція Superscirpt Offset).
Відношення розміру надрядкового знака до висоти букв
основного тексту (опція Superscript Vscale).
Відношення розміру надрядкового знака до ширини букв
основного тексту (опція Superscipt Hscale).
Відношення розміру знака виноски до висоти букв основного
тексту (опція Superior VSale).
Відношення розміру знака виноски до ширини букв основного
тексту (опція Superior HScale).
Subscript (Підрядковий) - текст розміщується нижче базової
лінії шрифту виділеного тексту.
За допомогою діалогу Typographic Preferences можна задати:
Зсув підрядкового знака від верхньої до нижнього рядка
основного тексту (опція Subscript Offset).
Відношення розміру підрядкового знака до висоти букв
основного тексту (опція Subscript VScale).
Відношення розміру підрядкового знака до ширини букв
основного тексту (опція Subscript HScale).
Color (Колір)

При виділенні в меню Style опції Color з'являється падаюче
меню зі списком квітів, заданих у діалозі Edit Colors. Вибравши
у списку ім'я кольору, можна розфарбувати виділений фрагмент
тексту.
За допомогою діалогового вікна Edit Color (доступ:
СolorsЮEdit) можна відкоригувати існуючі кольори або
Додати в список Color меню Style новий колір.

Shade (Насиченість)

Опція Shade меню Style дозволяє (за допомогою спадаючого
меню або за допомогою установок у діалозі Shade) з точністю до
0,001% регулювати від 0 до 100% насиченість кольору виділеного
фрагмента тексту.

Horizontal / Vertical Scale Масштабування по
горизонталі / вертикалі

При виборі в меню Style опції Horizontal / Vertical Scale
з'являється діалог Horizontal / Vertical Scale, за допомогою якого
виділений текст можна стиснути / розширити від 25% до 400%
одночасно по горизонталі і вертикалі.

Kern (Кернінг)

При виборі в меню Style опції Kern з'являється діалогове
вікно Kerning, за допомогою якого можна коригувати пробіл
тільки між двома будь-якими символами текстового фрагмента.
Важливо: Діалогове вікно Kerning доступно лише в тому випадку,
якщо покажчик тексту поміщений між двома символами.
Позитивні значення кернінгу збільшують відстань
між символами, негативні - зменшують.
Перед тим як вручну змінювати значення кернінгу,
рекомендується активізувати опцію Auto Kern Above в діалоговому
вікні Typographic Preferences (доступ:
EditЮPreferencesЮTypographic). У цьому випадку програма
використовує таблиці кернінгу для індивідуальних масштабованих
шрифтів.
Ідеально підібрати інтервали для окремо взятих пар букв
в готовому шрифт дуже-дуже важко, а часом і неможливо.
Для вирішення проблеми краще всього використовувати у виданні шрифти
з 1000 і більше кернінг-пар.
Важливо: Чим більше пар в готовому шрифт, тим ідеальним
кернінг.

  Track (Трекінг)

При виборі в меню Style опції Track з'являється діалогове
вікно Tracking, за допомогою якого можна коригувати пробіл
між символами у виділеному тексті.
Важливо: Діалогове вікно Tracking доступно лише в тому
випадку, якщо фрагмент тексту виділено.
Позитивні значення трекінгу збільшують відстань
між виділеними символами, негативні - зменшують.

  Baseline Shift (Зрушення базової лінії)

При виборі в меню Style опції Baseline Shift з'являється
діалогове вікно Baseline Shift, за допомогою якого можна
змістити виділені символи вище або нижче їх базової лінії.
Позитивні значення в поле даних Baseline Shift
переміщають виділений текст вверх, негативні - вниз.
Якщо кегль шрифту змінюється з прикладним значенням зсуву
базової лінії, то нове значення зсуву пропорційно
збільшується або зменшується. Наприклад, якщо кегль шрифту
подвоєний, то значення зсуву теж буде подвоєно.

  Character Attributes (Атрибути символу)

При виборі в меню Style опції Character викликається
діалогове вікно Character Attributes, за допомогою якого можна:
Застосувати доступну гарнітуру до виділених символів
тексту.
Встановити кегль вибраної гарнітури.
Змінити атрибути шрифту.
Розфарбувати виділений фрагмент тексту.
Поставити насиченість кольору виділеного тексту.
Масштабувати текст.
Коригувати пробіл тільки між двома будь-якими символами
текстового фрагмента.
Коригувати пробіл між символами у виділеному тексті.
Змістити текст вище або нижче його базової лінії.
Важливо: Якщо доступ до діалогового вікна Character Attributes
здійснено через команду StyleЮCharacter, то опції цього
діалогу не можна використовувати при створенні стилів. Щоб внести в
стиль аналогічні зміни, необхідно модифікувати
установки цього ж діалогу через кнопку Character у вікні Edit
Style Sheets (доступ: EditЮStyle Sheets).
Опції діалогового вікна Character Attributes дозволяють:
Font
Застосувати доступну гарнітуру до виділених символів
тексту.
Size
Встановити кегль вибраної гарнітури.
Color
Розфарбувати виділений фрагмент тексту.
Shade
Поставити насиченість кольору виділеного тексту.
Scale Horizontal/Vertical
Масштабувати виділений текстової фрагмент
(Стискати / розширювати від 25% до 400%) одночасно по горизонталі
і вертикалі.
Kern Amount
Коригувати пробіл тільки між двома будь-якими символами
текстового фрагмента.
Важливо: Опція Kern Amount доступна тільки для двох
виділених символів.
Track Amount
Коригувати пробіл між символами у виділеному тексті.
Важливо: Опція Track Amount доступна тільки для виділеного
фрагмента тексту.
Baseline Shift
Cместіть текст вище або нижче його базової лінії.
Style
Змінити атрибути шрифту.

  Alignment (Вирівнювання по горизонталі)

Обрана команда StyleЮAlignment відображає падаюче меню
з опціями, що дозволяють виключити текст по лівій межі, за
правій межі, по центру або по обох кордонів текстової
рамки:
Left
Вирівняти обрані параграфи по лівому краю.
Centered
Вирівняти обрані параграфи по центру.
Right
Вирівняти обрані параграфи по правому краю.
Justified
Вирівняти обрані параграфи по форматі.
Forced
Вирівняти всі рядки (включаючи і можливу незавершену
останній рядок) параграфа з виключенням Justified за форматом.
Leading (Інтерліньяж)

При виділенні в меню Style опції Leading з'являється
діалогове вікно, за допомогою якого можна змінити інтерліньяж
(Інтервал між рядками тексту) у виділеному фрагменті тексту.
Важливо: В QuarkXPress величина інтерліньяжу виміряється від
однієї базової лінії тексту до наступної базової лінії.
У текстовому полі даних Leading можна задати величину
інтерліньяжу не тільки у відсотках, а й у пунктах (застосовні
як позитивні, так і негативні значення). Наприклад,
якщо в текстовому полі Leading встановлено значення +3, то це
означає, що відстань між рядками основного тексту більше
на 3 пункти розміру шрифту.
У QuarkXPress величину інтерліньяжу можна задати так, що:
Інтервал між рядками тексту не буде залежати від кегля
шрифту (будь-яка величина в поле даних Leading).
Інтервал між рядками тексту збільшиться (через знак
"Плюс") або зменшиться (через знак "мінус) на задану
величину.
Інтервал між рядками тексту буде змінюватися
автоматично відповідно до встановленим значенням в
поле даних Auto Leading діалогового вікна Typographic
Preferences.

  Formats (Форматування)

При виборі в меню Style опції Formats з'являється
діалогове вікно Paragraph Formats, за допомогою якого можна
відформатувати вибраний параграф.
Важливо: Діалогове вікно Paragraph Formats, відкрите
за допомогою команди меню StyleЮFormats не використовується при
створення стилів. Щоб внести в стиль аналогічні зміни,
необхідно модифікувати установки цього ж діалогу через
кнопку Formats у вікні Edit Style Sheets (доступ: EditЮStyle
SheetsЮEdit).
Опції діалогового вікна Paragraph Formats дозволяють:
Left Indent
Визначити для параграфа відстань від лівого краю
текстової рамки до лівого краю тексту.
First Line
Відформатувати параграф відступом або виступом, т. е.
визначити для першого рядка параграфа відстань від лівого
краю текстової рамки.
Позитивні значення в поле даних First Line
відповідають відступу першого рядка параграфа щодо
лівого краю текстової рамки. Негативні значення First Line
дозволяють створити виступ першого рядка параграфа щодо
лівого краю текстової рамки.
Важливо: Негативне значення, введене в поле First
Line, не може перевищувати числового значення в полі Left Indent.
Right Indent
Визначити відстань від правого краю текстової рамки до
правого краю тексту, що міститься в цій рамці.
Lock to Baseline Grid
Прив'язати рядка тексту до сітки базових ліній.
Якщо значення в полі даних Increment діалогового вікна
Typographic Preferences (доступ: EditЮPreferencesЮTypographic)
дорівнює або кратно величині інтерліньяжу, то відстань між
рядками тексту в параграфі, який прив'язаний до сітки базових
ліній, буде завжди однаково.
Якщо виділити опцію Lock to Baseline Grid і визначити крок
сітки, то можна автоматично розташувати текст по
горизонтальних лініях сітки (це один з методів установки
вимкнення по вертикалі). Крок сітки визначається від верху смуги
в діалоговому вікні Typographic Preferences (доступ:
EditЮPreferencesЮ Typographic).
Виділивши опцію Maintain Leading в діалоговому вікні
Typographic Preferences (доступ: EditЮPreferencesЮTypographic),
можна прив'язати текст до базових лініях таким чином, щоб
будь-яка вставка в документ згладила зміни пробілів між
рядками тексту (величина зміни інтерліньяжу від першої
рядка після вставки до останнього рядка над вставкою
стає кратній величині інтерліньяжу основного тексту).

Розташування сітки базових ліній визначається в
текстовому полі даних Start Baseline Grid діалогового вікна
Typographic Preferences (доступ: EditЮPreferencesЮTypographic).
Встановити вертикальна відстань між лініями сітки
можна через Increment Baseline Grid діалогового вікна
Typographic Preferences (доступ: EditЮPreferencesЮTypographic).
Drop Caps
Створити буквицю.
Character Count
Визначити кількість символів у буквиці.
Line Count
Вказати номер останнього рядка, на базовій лінії якої
буде розміщена буквиця, (тобто кількість рядків для буквиці).
Alignment
Визначити для параграфа спосіб вирівнювання рядків по
горизонталі:
Left Вирівняти обрані параграфи по лівому краю.
Centered Вирівняти обрані параграфи по центру.
Right Вирівняти обрані параграфи по правому краю.
Justified Вирівняти обрані параграфи по форматі.
Forced Вирівняти можливу незавершену останній рядок
параграфа за форматом.

H&J
Вибрати для параграфа параметр вирівнювання і перенесення.
Установки параметрів вирівнювання і перенесення визначаються
через команду меню EditЮH & Js.
Важливо: виключенням рядків по вертикалі параметри H & J не
керують.
За допомогою опцій діалогового вікна Edit Hyphenation &
Justification (доступ: EditЮH & JsЮEdit) QuarkXPress дозволяє
визначити спосіб вирівнювання рядків по горизонталі наступним
чином:
Space - додати або видалити пробіли між словами
(Minimum - використовується при виключка рядків по формату. Optimum
- Використовується при виключка рядків вправо, вліво або по центру.
Maximum - максимальне значення пробілу між словами).
Char - додати або видалити пробіли між символами в
словах (Minimum - використовується при виключка рядків по формату.
Optimum - використовується при виключка рядків вправо, вліво або по
центру. Maximum - максимальне значення пробілу між символами
в словах).
Flush Zone - визначити область вимкнення для останньої
рядка в параграфі, текст якого виключений за форматом.
Single Word Justify - розтягнути одиночне слово по всій
рядку параграфа, текст якого виключений за форматом.
Важливо: Для будь-яких (стандартних) гарнітур з кеглем 10-12
пунктів оптимальні наступні установки:
Minimum Space 90%
Optimum Space 100%
Maximum Space 150%
Minimum Char 5%
Optimum Char 0%
Maximum Char 10%
За допомогою опцій діалогового вікна Edit Hyphenation &
Justification (доступ: EditЮH & JsЮEdit) QuarkXPress дозволяє при
розстановці переносів у словах використовувати такі методи:
Smallest Word - автоматично розставити переноси тільки в
тих словах, у яких кількість букв задано.
Minimum After - перенести на наступний рядок заданий
кількість букв.
Minimum Before - залишити на рядку задану кількість
букв.
Break Capitalized Words - розставити переноси в словах з
початковим верхнім регістром.
Hyphens in a Row - визначити кількість знаків переносу
поспіль.
Hyphenation Zone - визначити область, усередині якої
ігнорується автоматична розстановка переносів.
Leading
Визначити відстань між базовими лініями шрифту
сусідніх рядків.
У діалоговому вікні Typographic Preferences (доступ:
EditЮPreferencesЮTypographic) у розділі Mode Leading можна
встановити режим, що дозволяє виміряти величину інтерліньяжу в
параграфі:
Typesetting - від однієї базової лінії до іншої базової
лінії.
Word Processing - від одного верхнього краю текстової лінії
до іншого верхнього краю текстової лінії.
Space Before
Ввести значення відбивки для базової лінії першого рядка
параграфа (тобто встановити пробіл зверху параграфа).
QuarkXPress ігнорує значення відбивки в поле Space
Before, якщо текст параграфа обтікає графічну рамку,
параметри якої встановлено в діалоговому вікні Runaround
Specifications (доступ: ItemЮRunaround).
Якщо в поле даних Text Inset діалогового вікна Text Box
Specifications (доступ: ItemЮModify) задано значення відступу,
то воно не буде додано до відбитті зверху параграфа.
Дуже важливо: Величина пробілу між двома параграфами
складається з величини інтерліньяжу й суми величин відбиттів.
Space After
Ввести значення відбиття для базової лінії останнього рядка
параграфа (тобто встановити пробіл знизу параграфа).
QuarkXPress ігнорує значення відбиття в поле Space
Before, якщо текст параграфа обтікає графічну рамку,
параметри якої встановлено в діалоговому вікні Runaround
Specifications (доступ: ItemЮRunaround).
Якщо в поле даних Text Inset діалогового вікна Text Box
Specifications (доступ: ItemЮModify) задано значення відступу,
то воно не буде додано до відбитті знизу параграфа.
Дуже важливо: Величина пробілу між двома параграфами
складається з величини інтерліньяжу й суми величин відбиттів.

Keep with Next
Прив'язати останню лінію параграфа до першої лінії наступного параграфа.
Remember: Опція Keep with Next дозволяє прив'язати заголовок до основного тексту.
Keep Lines Together
Визначити спосіб розбивки рядків параграфа, якщо параграф розташований в кінці сторінки:
All Lines in Не переносити рядка параграфа зі сторінки на сторінку.
Start Визначити для параграфа мінімальна кількість верхніх висячих рядків.
End Визначити для параграфа мінімальна кількість нижніх висячих рядків.

  Rules (Лінії параграфа)

При виборі в меню Style опції Rules з'являється діалогове вікно Paragraph Rules, за допомогою якого можна
оформити обраний параграф лінією зверху і / або знизу.
Важливо: Діалогове вікно Paragraph Rules, відкрите командою меню RulesЮFormats не використовується при створенні
стилів. Щоб внести в стиль аналогічні зміни, необхідно модифікувати установки цього ж діалогу
через кнопку Rules у вікні Edit Style Sheets (доступ: EditЮStyle SheetsЮEdit).

Опції діалогового вікна Paragraph Rules дозволяють:
Rule Above
Розмістити лінію зверху параграфа.
Length
Визначити довжину верхньої лінії:
Indents Від лівого відступу до правого відступу обраного параграфа.
Text По ширині першого рядка тексту в обраному параграфі.
From Left
Визначити для лівого краю верхньої лінії відстань від лівого відступу параграфа або рядка тексту
(Залежно від вибору опцій у поле даних Length). Позитивне значення в поле даних From Left
відповідає відступу верхньої лінії. Від'ємне значення створює виступ верхньої лінії щодо
лівого відступу параграфа або рядка тексту.
From Right
Визначити для правого краю верхньої лінії відстань від правого відступу параграфа або рядка тексту
(Залежно від вибору опцій у поле даних Length). Позитивні значення в поле даних From Right
відповідають відступу верхньої лінії. Негативні значення From Right дозволяють створити виступ верхньої
лінії щодо правого відступу параграфа або рядка тексту.
Offset
Змістити верхню лінію параграфа по вертикалі. Відлік походить від верхнього рядка тексту. Величина
зсуву може бути задана в процентах, дюймах, сантиметрах, міліметрах, пунктах або цицеро.
Style
Присвоїти верхньої лінії параграфа стиль оформлення.
Width
Поставити товщину верхньої лінії параграфа.
Color
Поставити колір верхньої лінії параграфа.
Shade
Регулювати від 0% до 100% c точністю до 0,001% насиченість кольору верхньої лінії параграфа.
Rule Below
Розмістити лінію знизу параграфа.
Length
Визначити довжину нижньої лінії:
Indents Від лівого відступу до правого відступу обраного параграфа.
Text По ширині першого рядка тексту в обраному параграфі.
From Left
Визначити для лівого краю нижньої лінії відстань від лівого відступу параграфа або рядка тексту
(Залежно від вибору опцій у поле даних Length). Позитивні значення в поле даних From Left
відповідають відступу нижньої лінії. Негативні значення From Left дозволяють створити виступ нижньої лінії
щодо лівого відступу параграфа або рядка тексту.
From Right
Визначити для правого краю нижньої лінії відстань від правого відступу параграфа або рядка тексту
(Залежно від вибору опцій у поле даних Length). Позитивні значення в поле даних From Right
відповідають відступу нижньої лінії. Негативні значення From Right дозволяють створити виступ нижньої
лінії щодо правого відступу параграфа або рядка тексту.
Offset
Змістити нижню лінію параграфа по вертикалі. Відлік походить від нижнього рядка тексту. Величина
зсуву може бути задана або у відсотках, або в дюймах, сантиметрах, міліметрах, пунктах та цицеро.
Style
Присвоїти нижньої лінії параграфа стиль оформлення.
Width
Поставити товщину нижньої лінії параграфа.
Color
Поставити колір нижньої лінії параграфа.
Shade
Регулювати від 0% до 100% з точністю до 0,001% насиченість кольору нижньої лінії параграфа.

  Tabs (Мітки табуляції)

При виборі в меню Style опції Tabs з'являється діалогове вікно Paragraph Tabs, за допомогою якого можна
розмістити в тексті (до 20), модифіковані або видалити створені мітки табуляції.
Важливо: Діалогове вікно Paragraph Tabs, відкрите командою меню TabsЮFormats не використовується при створенні
стилів. Щоб внести в стиль
аналогічні зміни, необхідно модифікувати установки цього ж діалогу через кнопку Tabs у вікні Edit
Style Sheets.
Опції діалогового вікна Paragraph Tabs дозволяють:
Alignment
Визначити спосіб вирівнювання тексту по горизонталі щодо міток табуляції:
Left Вимкнути рядки тексту вліво.
Center Вимкнути рядка тексту по центру.
Right Вимкнути рядки тексту вправо.
Decimal Вимкнути рядка тексту по десятковій крапці.
Comma Вимкнути рядка тексту по коми.
Align Вимкнути рядки тексту з будь-якого символу доступного шрифту.
Position
Визначити відстань від лівої межі тексту до мітки табуляції.
Fill Character
Заповнити будь повторюваним символом простір між текстом перед міткою табуляції і текстом після
мітки табуляції.

  Style Sheets (Стилі)

При виділенні в меню Style опції Style Sheets з'являється падаюче меню зі списком існуючих стилів. Вибравши
у списку ім'я, можна застосувати до вибраного параграфу стиль оформлення.
Важливо: Стилі в QuarkXPress створюються тільки через команду меню EditЮStyle Sheets.
Flip Horizontal (Перевернути по горизонталі

Вибір команди StyleЮFlip Horizontal призводить до того, що послідовність розташування символів в активній
текстової рамці змінюється по горизонталі праворуч ліворуч.
Flip Vertical (Перевернути по вертикалі)

Вибір команди StyleЮFlip Vertical призводить до того, що послідовність розташування символів в активній текстової
рамці змінюється по вертикалі від верхньої сторони до нижньої сторони текстової рамки.

  Style for Picture (Стиль для картинки)

Опції меню Style для картинки дозволяють обробити чорно-білі або напівтонові картинки наступним чином:
Розфарбувати чорно-білу або півтонову картинку.
Регулювати від 0% до 100% насиченість кольору чорно-білою або напівтонової картинки.
Змінити контраст між темними і світлими ділянками напівтонової картинки.
Відтворити півтонову картинку тільки з 6 відтінками сірого.
Встановити линиатуру растра.
Змінити тип елемента растра.
Затушувати відтінки сірого таким чином, щоб півтоновий картинка відтворювалася подібними між собою
групами точок.
Важливо: Отримати доступ до опцій меню Style для чорно-білих або напівтонових картинок можна лише в тому випадку,
якщо картинка обрана Інструментом Вміст Об'єкта.

  Color (Колір)

При виділенні в меню Style опції Color з'являється падаюче меню зі списком квітів. Вибравши
у списку ім'я кольору, можна розфарбувати активну чорно-білу або півтонову картинку.
За допомогою опцій діалогового вікна Edit Color (доступ: EditЮColorsЮEdit) можна відкоригувати існуючі
кольору або додати в список Color меню Style для картинки новий колір.

  Shade (Насиченість)

Обрана команда StyleЮShade дозволяє (за допомогою спадаючого меню або за допомогою установок у діалозі Shade)
регулювати
від 0% до 100% з точністю до 0,001% глибину колірного тону в виділеної чорно-білою або напівтонової картинки.

  Negative (Негатив)

Вибір команди StyleЮNegative призводить до того, що чорні і білі кольори у чорно-білою або напівтонової картинки
міняються місцями.

  Normal Contrast (Іcходний контраст)

Вибір команди StyleЮNormal Contrast приводить до того, що рівень сірого у напівтонової картинки стає таким
же, яким він був у вихідному файлі картинки.
Важливо: Опція Normal Contrast меню Style застосовується тільки для напівтонових картинок.
High Contrast (Високий контраст)

Вибір команди StyleЮHigh Contrast приводить до того, що півтоновий картинка з щільністю сірого кольору більш
30% стає чорно-білою.
Важливо: Опція High Contrast меню Style застосовується тільки для напівтонових картинок.

Posterized (постерізациі)

Вибір команди StyleЮPosterized призводить до того, що півтоновий картинка перетвориться в чорно-білу плюс
чотири відтінки сірого, причому перехід від темного
тону до світлого здійснюється наступними перепадами щільності: 20%, 40%, 60% і 80%. Картинка
відтворюється з шістьма рівнями сірого кольору,
один з яких відповідає щільності 0% (білому кольору), а інший - щільності 100% (чорному кольору).
За допомогою опції Posterized фільтруються, як правило, напівтонові картинки. Іноді це буває корисно для
створення спеціальних ефектів,
типу недеталізірованних областей на чорно-білому фотознімку.

Other Contrast (Користувальницький контраст)

Вибір команди StyleЮOther Contrast відкриває доступ до діалогового вікна Picture Contrast Specifications,
за допомогою якого можна змінити криву контрастності напівтонової картинки.
Крива контрастності - графічна лінія, що відображає зв'язок між первісним (горизонтальна координата
з діапазоном густин від білого до чорного кольору) і модифікованим
(Вертикальна координата з діапазоном густин від білого до чорного кольору) рівнями контрасту напівтонової картинки.
Важливо: Інструменти діалогу Picture Contrast Specifications застосовуються тільки для напівтонових картинок.
Інструменти діалогового вікна Picture Contrast Specifications дозволяють:
Hand Tool
Перемістити криву контрастності з таким розрахунком, щоб збільшити яскравість в темних ділянках або плавно
зменшити яскравість у світлих ділянках картинки.

Pencil Tool
Визначити місце розташування точки на кривій контрастності з таким розрахунком, щоб деталізовано змінити яскравість.

Line Tool
Відкоригувати криву за допомогою прямолінійних ліній з таким розрахунком, щоб плавно збільшити яскравість в
темних ділянках або плавно зменшити яскравість у світлих ділянках картинки.

Posterizer Tool
Відкоригувати криву контрастності за допомогою ступінчастих ліній. Це дозволяє обробити півтони фільтром
Posterized з таким розрахунком, щоб картинка відобразилася з використанням
тільки певної кількості відтінків сірого, причому щільність кожного з відтінків буде змінюватися з кроком 10%.

Spike Tool
Відкоригувати криву контрастності викреслюють лініями з таким розрахунком, щоб змінити рівень сірого
на ділянках картинки з кроком 10%.

Normal Contrast Tool
Відобразити криву контрастності відповідно до рівня сірого вихідного файлу картинки.

High Contrast Tool
Відобразити криву контрастності відповідно до рівня сірого, заданого командою меню StyleЮHigh Contrast
(Тобто перетворити все тону з насиченістю вище 30% у чорний колір).

Posterized Tool
Відобразити криву контрастності відповідно до рівня сірого, заданого командою меню StyleЮPosterized
(Тобто відобразити картинку, для опису якої
використовувалося декілька відтінків сірого, тільки в шести відтінках сірого).

Inversion Tool
Змінити напрям осей координат. Це дозволяє поміняти місцями чорні і білі кольори у напівтонової
картинки, обробленої інструментами Hand Tool, Pencil Tooll, Line Toll і Posterizer Tool.

Negative
Дублювати команду меню StyleЮNegative.

Normal Screen (встановлена ​​линиатура растра)

Вибір команди StyleЮNormal Screen призводить до того, що линиатура растра у напівтонової картинки
стає такою ж, якою вона була встановлена ​​в поле даних Halftone Frequency діалогу Print Setup
(Доступ: FileЮPrint Setup).
Важливо: Команда StyleЮNormal Screen використовується тільки для напівтонових картинок.

60-lpi Line Screen/0ь (Лінійний растр з линиатурой 60-lpi і кутом нахилу ліній 0ь)

Вибір команди StyleЮ60-lpi Line Screen/0ь призводить до того, що щільність півтонів картинки з градаціями
сірого стає рівною 60 lpi, а нахил ліній, які формують картинку, відповідає 0ь (лінії розташовуються
горизонтально).
Важливо: Команда StyleЮ60-lpi Line Screen/0ь використовується тільки для напівтонових картинок.

30-lpi Line Screen/45ь (Лінійний растр з линиатурой 30-lpi і кутом нахилу ліній 45ь)

Вибір команди StyleЮ30-lpi Line Screen/45ь призводить до того, що щільність півтонів картинки з градаціями
сірого стає рівної 30 lpi, а нахил ліній, які формують картинку відповідає 45ь.
Важливо: Команда StyleЮ30-lpi Line Screen/45ь використовується тільки для напівтонових картинок.

20-lpi Dot Screen/45ь (Точковий растр з линиатурой 20-lpi і кутом нахилу ліній 45ь)

Вибір команди StyleЮ20-lpi Dot Screen/45ь призводить до того, що щільність півтонів картинки з градаціями
сірого стає рівною 20 lpi, а нахил ліній, які формують картинку відповідає 45ь.
Важливо: Команда StyleЮ20-lpi Dot Screen/45ь використовується тільки для напівтонових картинок.

Other Screen (Користувальницький растр)

Вибір команди StyleЮOther Screen відкриває доступ до діалогового вікна Picture Screening Specifications,
за допомогою якого можна змінити тип елемента растра,
задати довільну линиатуру та / або будь-який кут нахилу растра.
Кілька слів про растрі і його лініатурі.
У загальному випадку, растр - це деяка комбінація тонких ліній. Растрова картинка складається з прозорих
або непрозорих ліній. Сукупність окремих прямокутних крапок (пікселів) на цих лініях формує
картинку на дисплеї або на роздруківці. Пікселі можуть бути задані кількома кольорами. Наприклад, в
чорно-білій картинці присутні два види пікселів - чорний і білий. Півтоновий або кольорова 8-бітова
картинка складається з 256 окремих наборів пікселів. Якщо кожному пікселю дисплея відповідає 24 біта,
то кожен з цих бітів буде описувати 16,8 мільйонів кольорів. Кількість ліній на дюйм називається
линиатурой растра. Чим дрібніше растр, тим вище якість картинки. Растр з линиатурой 60 lpi відповідає
роздруківці на лазерному принтері з дозволом 300 dpi (середнє якість). Растр з линиатурой 120 lpi
застосовується при виготовленні друкованих форм на пристрої висновку з дозволом 1200 dpi (висока якість).
Існує два типи частоти растру - типографська і екранна. У пакеті QuarkXPress опції 60-lpi
Line Screen/0ь, 30-lpi Line Screen/45ь, 20-lpi Dot Screen/45ь і команда меню StyleЮOther Screen
дозволяють встановити друкарську линиатуру растра. Екранна частота півтони відповідає кількості
півтонових осередків на дюйм. Друкарський линиатура растра буде збігатися з екранної частотою півтони
лише в тому випадку, якщо дисплей працює в режимі повної відповідності WYSIWYG (What you see is what
you get - Що бачиш, те й отримаєш), тобто відтворює картинку з тієї щільністю півтонів, яка
максимально наближена до щільності растрових плям на роздруківці. Зазвичай газети верстаються на екрані
c линиатурой 85 lpi, кольорові журнали використовують екран з більш високою роздільною здатністю: від 133 lpi до 150-lpi.
Друкарський линиатура растра залежить не тільки від роздільної здатності принтера, але і від типу паперу.
Щоб отримати високоякісну картинку, її дозвіл має бути в два рази більше екранної
частоти півтони. Наприклад, якщо картинка представлена ​​на екрані, який використовує линиатуру 120 lpi,
то дозвіл
картинки повинно бути як мінімум 240 ppi (пікселів на дюйм). У деяких випадках, цей коефіцієнт
може бути дорівнює 1,25 (все залежить від типу картинки і роздільної здатності принтера). Якщо ж роздільна
здатність картинки, наприклад, в 3 рази більше екранної частоти півтону, то картинка взагалі не
роздрукується. Для вирішення цієї проблеми необхідно скористатися опцією Image Size в пакеті Photoshop.
Важливо: Опції діалогового вікна Picture Screening Specifications застосовуються тільки для напівтонових картинок.
Опції діалогового вікна Picture Screening Specifications дозволяють:
Screen
Змінити величину частоти растру. За замовчуванням QuarkXPress використовує значення поля даних Halftone
Frequency діалогу Print Setup (доступ: FileЮPrint Setup).
Angle
Визначити кут нахилу растра.
Dot
Визначити в якості найменшого елемента, сукупність яких формує картинку, точку.

Line
Визначити в якості найменшого елемента, сукупність яких формує картинку, прямокутну лінію.

Ellipse
Визначити в якості найменшого елемента, сукупність яких формує картинку, еліпс.

Square
Визначити в якості найменшого елемента, сукупність яких формує картинку, квадрат.

Ordered Dither
Затушувати відтінки сірого таким чином, щоб півтоновий картинка відтворювалася подібними
між собою групами крапок. Сірі рівні перетворюються в геометричні конфігурації чорно-білих точок,
що дозволяє згладити нерівності в картинках низького дозволу. Опція обробляє весь набір точок, які формують
картинку за допомогою визначення рівнів сірого. Якщо величина дозволу більше 128 ppi, то колір пікселя змінюється
на білий. Якщо ж дозвіл менше 128 ppi, то колір пікселя стає чорним.

Display Halftoning
Регулювати растр напівтонової картинки тільки параметрами діалогового вікна Picture Screening Specifications.
За допомогою опції Screen Values ​​(доступ: EditЮColorsЮEditЮEdit Colors) QuarkXPress також дозволяє регулювати
кут нахилу лінійного растра в стандартному кольорі при роздруківці документа, оформленого стандартними або одночасно
стандартними і складовими квітами. Якщо кути нахилу лінійного растра однакові, то при накладенні
квітів виникне муар.
Позбутися від муару на програмному рівні можна в пакеті Photoshop двома послідовними командами
FilterЮBlurЮGaussian Blur і FilterЮSharpЮUnsharp.

Flip Horizontal (Перевернути по горизонталі)

Вибір команди StyleЮFlip Horizontal призводить до того, що послідовність розташування графічних елементів у
активної чорно-білою або напівтонової картинці змінюється по горизонталі праворуч ліворуч.

  Flip Vertical (Перевернути по вертикалі)

Вибір команди StyleЮFlip Vertical призводить до того, що послідовність розташування графічних елементів у
активної чорно-білою або напівтонової картинці змінюється по вертикалі від нижньої сторони до верхньої сторони графічної
рамки.

  Style for Line (Стиль для лінії)

Опції меню Style для лінії дозволяють змінити в обраній діагональної або ортогональної лінії:
Стиль оформлення.
Закінчення.
Товщину.
Колір.
Насиченість кольору.
Важливо: Опції меню Style для ліній доступні лише в тому випадку, якщо лінія в документі QuarkXPress
створена Інструментом Ортогональна Лінія або Інструментом Діагональна Лінія.
Remember: Інструмент Ортогональна Лінія використовується для креслення строго вертикальних або горизонтальних
ліній. Інструмент Діагональна Лінія використовується для креслення ліній під будь-яким кутом. Буксирування мишею
лінії при натиснутою клавішею п дозволяє провести лінію під кутом кратним 45ь.
Щоб повернути лінію потрібно:
Клацнути мишею усередині лінії.
Вибрати точку обертання.
Буксирувати мишею лінію вправо / вліво від точки обертання.
Точне значення кута нахилу ортогональної лінії вводиться в текстове поле Палітри Розмірів (третє
текстове поле першого рядка).

  Line Style (Стиль лінії)

При виділенні в меню Style опції Line Style з'являється падаюче меню, за допомогою якого можна
змінити стиль оформлення активної ортогональної або діагональної лінії.

  Endcaps (Закінчення)

При виділенні в меню Style опції Endcaps з'являється падаюче меню, за допомогою якого можна змінити
вид закінчень активної ортогональної або діагональної лінії.

  Width (Товщина)

При виділенні в меню Style опції Width з'являється падаюче меню за допомогою якого можна змінити
товщину активної ортогональної або діагональної лінії.
Якщо вибрати команду StyleЮWidthЮOther, то товщину лінії можна модифікувати за допомогою діалогового
вікна Line Width.

Color (Колір)

При виділенні опції Color з'являється падаюче меню, за допомогою якого можна змінити колір активного
ортогональної або діагональної лінії.

Shade (Насиченість)

При виділенні опції Shade з'являється падаюче меню, за допомогою якого можна регулювати від
0% до 100% з кроком 0,001% насиченість кольору
активної ортогональної або діагональної лінії.

Item (Об'єкт)

Опції меню Item використовуються для модифікації існуючих об'єктів. У поточному сеансі роботи ці опції дозволяють:
Змінити параметри текстової рамки.
Змінити параметри графічної рамки.
Змінити параметри ортогональної або діагональної лінії.
Оформити активний об'єкт обрамляє рамкою.
Встановити параметри обтікання картинки текстом або текстової рамки текстом.
Створити копію вибраного об'єкту або продублювати згруповано об'єкти.
Поставити зсув по горизонталі і вертикалі між дубльованими об'єктами.
Видалити будь-який вибраний об'єкт разом з його вмістом.
Об'єднати кілька активних об'єктів в групу.
Розбити групу на самостійні об'єкти.
Зробити так, щоб менший вибраний об'єкт не вийшов за межі більшого об'єкта.
Звільнити утисків об'єкт в групі від відповідного більшого об'єкта.
Закрити доступ до переміщення об'єкта мишею.
Перемістити активний об'єкт в діапазоні перекритих об'єктів на один шар нижче.
Перемістити активний об'єкт в діапазоні перекритих об'єктів на самий останній шар.
Перемістити активний об'єкт в діапазоні перекритих об'єктів на один шар вище.
Перемістити активний об'єкт в діапазоні перекритих об'єктів на найперший шар.
Позиціонувати декілька вибраних об'єктів по вертикальній і / або горизонтальної осі.
Змінити стиль обрамлення активної текстової чи графічної рамки.
Надати текстовому або графічному об'єкту практично будь-яку форму.

Modify (Змінити)

Вибір команди ItemЮModify в залежності від типу вибраного об'єкту відкриває доступ до одного з
наступних діалогових вікон:
Text Box Specifications
Picture Box Specifications
Line Specifications
Group Specifications
За допомогою опцій цих діалогів можна змінити параметри текстової чи графічної рамки,
ортогональної / діагональної лінії або групи.

Text Box Specifications
Текстові рамки в QuarkXPress використовуються як об'єкти, в яких розміщується текст.
Помістити текстову рамку на смугу документа можна за допомогою Інструменту Текстова Рамка.
Якщо натиснути клавішею миші у точці на
сторінці і буксирувати до тих пір, поки рамка не прийме бажаний розмір, то можна створити прямокутну текстову
рамку. Якщо ж буксирувати мишею рамку при клавіші п, то можна створити квадратну текстову рамку.
Імпортувати текстовий файл можна тільки в активізовану текстову рамку.
Для автоматичного створення текстової рамки необхідно вибрати команду FileЮNewЮDocument і в діалоговому
вікні виділити опцію Automatic Text Box.

За допомогою опцій діалогового вікна Text Box Specifications можна змінити параметри текстової рамки.
Отримати доступ до опцій діалогового вікна Text Box Specifications можна, якщо вибрати текстову рамку
Інструментом Вміст Об'єкта або Інструментом Об'єкт, а також, якщо двічі клацнути клавішею мишки на
текстової рамці при клавіші.
Опції діалогового вікна Text Box Specifications дозволяють:
Origin Across
Змістити активну текстову рамку по горизонталі. У полі
даних Origin Across необхідно ввести величину зсуву,
відповідну відстані від верхнього лівого кута текстової
рамки до лівого краю сторінки.
Origin Down
Змістити активну текстову рамку по вертикалі. У полі
даних Origin Down необхідно ввести величину зсуву,
відповідну відстані від верхнього лівого кута текстової
рамки до верхнього краю сторінки.
Width
Змінити ширину активної текстової рамки.
Height
Змінити висоту активної текстової рамки.

Box Angle
Повернути активну текстову рамку. У поле даних Box
Angle необхідно ввести значення кута повороту від-360ь до 360ь
c кроком 0,001 ь. При позитивних значеннях кута повороту
текстова рамка повертається за годинниковою стрілкою.
Негативні значення дозволяють повернути текстову рамку
проти годинникової стрілки.

Box Skew
Перекосити активну текстову рамку. У поле даних Box
Skew необхідно ввести значення кута перекосу від-75ь до 75ь c
кроком 0,001 ь. При позитивних значеннях кута перекосу
текстова рамка нахиляється вправо. Негативні значення
дозволяють перекосити рамку вліво.

Corner Radius
Визначити радіус закруглення кутів активної текстової
рамки. У поле даних Corner Radius необхідно ввести значення
радіусу від 0 до 50,8 мм. Якщо текстова рамка має форму овалу
або багатокутника, то ця опція стає недоступною.

Columns
Поставити кількість (до 30) колонок в активній текстової
рамці. Це дозволяє, ігноруючи опції діалогового вікна New
Document, розмістити на сторінці довільну кількість
колонок із бажаною величиною межколонніка.
Якщо задати кількість колонок через команду
EditЮPreferencesЮToolЮModify в той момент, коли в QuarkXPress
не відкрито жодного документа, то будь-яка новостворена
текстова рамка розміститься в документі із встановленим
кількістю колонок.

Gutter
Поставити розмір межколонніка (від 3 до 288 pt).
Величина межколонніка визначається виходячи з ширини
колонки: чим ширше колонка, тим більше межколоннік.
За замовчуванням межколоннік визначений у дюймах. У діалоговому
вікні General Preferences (доступ: EditЮPreferencesЮGeneral) з
точністю до 0,001 можна змінити дюйми на одну з наступних
одиниць: десяткова частка дюйма, піка, пункт, міліметр,
сантиметр, цицеро.
Якщо задати величину межколонніка через команду
EditЮPreferencesЮToolЮModify в той момент, коли в QuarkXPress
не відкрито жодного документа, то будь-яка новостворена
текстова рамка розміститься в документі із встановленим
значенням межколонніка.
Text Inset
Визначити відбиття між текстом і всіма кордонами
текстової рамки. Якщо текстова рамка складається з декількох
колонок, то значення в полі Text Inset не впливає на ширину
межколонніка.
На відміну від опцій Left Indent і Right Indent діалогу
Paragraph Formats (доступ: StyleЮFormats), які дозволяють
визначити відстань від лівого / правого краю текстової рамки до
лівого / правого краю тексту, опція Text Inset відбиває текст від
всіх кордонів текстової рамки.
Якщо задати величину відбиття через команду
EditЮPreferencesЮToolЮModify в той момент, коли в QuarkXPress
не відкрито жодного документа, то будь-яка новостворена
текстова рамка розміститься в документі з передвстановленою
відбиттям.
Suppress Printout
Не виводити на друк текст, що міститься в активній
текстової рамці.
Якщо зафіксувати кнопку Suppress Printout через команду
EditЮPreferencesЮToolЮModify в той момент, коли в QuarkXPress
не відкрито жодного документа, то текст будь новоствореної
текстової рамки не відобразиться на роздруківці.
First Baseline Offset
Змістити вниз базову лінію першого рядка тексту. У полі
даних Offset необхідно ввести величину зсуву,
відповідну відстані від верхньої межі текстової рамки
до базової лінії першого рядка.

First Baseline Minimum
Змістити вниз базову лінію першого рядка тексту на висоту
прописної (Cap Hight), на суму висот великої і
діакритичних символу (Cap + Accent) або на висоту верхнього
виносного символу (Ascent).

Діакритичний символ - лінгвістичний символ,
позначає вимову звуку (наприклад, дві крапки над буквою
е).

При зміні кегля шрифту QuarkXPress автоматично
використовує найбільше зміщення базової лінії першого рядка,
заданий за допомогою опції First Baseline Offset або опції First
Baseline Minimum.

Якщо задати величину зміщення через команду
EditЮPreferencesЮToolЮModify в той момент, коли в QuarkXPress
не відкрито жодного документа, то базова лінія першого рядка
тексту в будь новоствореної текстової рамці зміститься вниз
на величину, відповідну передвстановленому відстані від
верхньої межі текстової рамки до базової лінії першого рядка.
Vertical Alignment Type
Визначити тип вирівнювання по вертикалі рядків в активній
текстової рамці:
Top
Вимкнути рядка тексту по верхній межі текстової
рамки. При цьому враховується величина зсуву, відповідна
відстані від верхньої межі текстової рамки до базової лінії
першого рядка.

Centered
Вимкнути рядка тексту по центру текстової рамки. При
цьому враховується величина зсуву, відповідна відстані
від верхньої межі текстової рамки до базової лінії першого
рядки, а також відбиття між текстом і нижньою межею
текстової рамки.

Bottom
Вимкнути рядка тексту по нижній межі текстової рамки.
При цьому враховується відбиття між текстом і нижньою межею
текстової рамки.

Justified
Вимкнути рядка тексту по всій висоті текстової рамки.
При цьому враховується величина зсуву, відповідна
відстані від верхньої межі текстової рамки до базової лінії
першого рядка, відбиття між текстом і нижньою межею
текстової рамки, а також встановлене значення інтерліньяжу.
Опція Justified забезпечує рівномірне розміщення рядків
тексту по всій висоті текстової рамки. QuarkXPress додає
прогалини зверху і знизу параграфів, а також між рядками
тексту до тих пір, поки текст не досягне нижньої межі
текстової рамки.
В QuarkXPress існує два типи вирівнювання по вертикалі -
рівномірна і плаваюча. При рівномірній виключка по вертикалі
відстань між базовими лініями шрифту сусідніх рядків завжди
однаково, тобто прогалини додаються тільки між параграфами.
При плаваючою виключка по вертикалі прогалини додається не
тільки між параграфами, але і між базовими лініями шрифту
сусідніх рядків.

Vertical Alignment Inter Max
Поставити максимальне значення пробілу між параграфами, за
рахунок якого рядка тексту рівномірно розмістяться по всій
висоті текстової рамки (прогалини будуть додаватися між
рядками тексту до значення в поле даних Inter Max).
Якщо в текстовій рамці присутній тільки один параграф,
то виключка по вертикалі буде досягатися тільки за рахунок
пробілів між рядками тексту.
Якщо в текстовій рамці присутні кілька параграфів,
то пропуски між рядками тексту будуть додаватися до
максимально дозволеного значення пробілу між параграфами.
Рівномірна виключка по вертикалі (величина інтерліньяжу
не змінюється) можлива лише в тому випадку, якщо максимально
дозволене значення пробілу між параграфами набагато більше
величини інтерліньяжу, вимикаємо по вертикалі тексту.
За замовчуванням значення максимальної величини пропусків між
параграфами визначено в дюймах. У діалоговому вікні General
Preferences (доступ: EditЮPreferencesЮGeneral) з точністю до
0,001 можна змінити дюйми на одну з наступних одиниць:
десяткова частка дюйма, піка, пункт, міліметр, сантиметр,
цицеро.

В QuarkXPress існує ще один спосіб вирівнювання по
вертикалі. Визначивши вертикальна відстань між лініями
сітки базових ліній (в діалоговому вікні Typographic Preferences)
і активізувавши опцію Lock to Baseline Grid діалогу Paragraph
Formats, можна автоматично розташувати текст по
горизонтальних лініях сітки (місце розташування сітки визначається
в поле даних Start Baseline Grid діалогового вікна Typographic
Preferences). У цьому випадку, для рівномірного вирівнювання по
вертикалі, крок сітки повинен бути кратний величині інтерліньяжу.
У деяких випадках це вдається зробити за допомогою того ж
діалогового вікна Typographic Preferences. Виділивши опцію
Maintain Leading, можна прив'язати текст до базових лініях таким
чином, щоб будь-яка вставка в документ згладила зміни
пробілів між рядками тексту (величина зміни інтерліньяжу
від першого рядка після вставки до останнього рядка над вставкою
стає кратній величині інтерліньяжу основного тексту).
Якщо визначити тип вирівнювання по вертикалі і задати
максимальне значення пробілу між параграфами, за рахунок
якого рядка тексту рівномірно розмістяться по всій висоті
текстової рамки через команду EditЮPreferencesЮToolЮModify в
той момент, коли в QuarkXPress не відкрито жодного документа,
то будь-яка (в тому числі і автоматична) текстова рамка буде
мати встановлені параметри вирівнювання по вертикалі.
Background Color
Змінити колір фону активної текстової рамки. Фонові
кольори, які відображаються в списку доступних квітів, використовуються
для створення градієнта заповнення текстової рамки.
Якщо вибрати в списку квітів тла ім'я None, то колір фону
текстової рамки стане прозорим.
Фоновий колір відображається зовні текстової рамки. За
замовчуванням фон текстової рамки має білий колір.
Background Shade
Змінити насиченість кольору фону активної текстової рамки.
У поле даних Shade необхідно ввести коефіцієнт насичення
фону в діапазоні від 0 до 100% з кроком 0,001%.

Якщо задати колір фону текстової рамки і змінити
насиченість кольору фону через команду
EditЮPreferencesЮToolЮModify в той момент, коли в QuarkXPress
не відкрито жодного документа, то всі ці установки відіб'ються
на будь новоствореної текстової рамці.
Picture Box Specifications
Графічні рамки в QuarkXPress використовуються як
об'єктів, в яких розміщуються картинки, а також як
графічних елементів.
В QuarkXPress існують наступні інструменти для роботи
з графічними зображеннями:
Інструмент Прямокутна Графічна Рамка.
Інструмент Графічна Рамка з закругленими кутами.
Інструмент Овальна Графічна Рамка.
Інструмент багатокутна Графічна Рамка.
Інструмент Прямокутна Графічна Рамка використовується
для створення прямокутних або квадратних графічних рамок.
Клацання мишею в точці на смузі і буксирування до тих пір, поки
рамка не прийме бажаний розмір дозволяють створити прямокутну
графічну рамку. Буксирування з натиснутою клавішею п дозволяє
створити квадрат.
Інструмент Графічна Рамка з закругленими кутами
використовується для створення графічних рамок з округленими
кутами. Клацання мишею в точці на смузі і буксирування до тих пір,
поки рамка не прийме бажаний розмір дозволяють створити
графічну рамку із закругленими кутами. Буксирування з натиснутою
клавішою ппозволяет вписати графічну рамку із закругленими
кутами в квадрат.
Інструмент Овальна Графічна Рамка використовується для
створення овальних або круглих графічних рамок. Клацання мишею в
точці на смузі і буксирування до тих пір, поки рамка не прийме
бажаний розмір дозволяють створити овальну графічну рамку.
Буксирування з натиснутою клавішею п дозволяє створити коло.
Інструмент багатокутна Графічна Рамка використовується
для створення замкнутих графічних рамок довільної форми.
Створення замкнутої багатокутної графічної рамки
здійснюється за схемою: клацання мишею + буксирування + клацання +
... + Буксирування + клацання мишею в точці першого клацання.
Імпортувати графічної файл можна тільки в
активізовану графічну рамку.
QuarkXPress не дозволяє імпортувати в графічну рамку
кілька картинок (існуюча картинка замінюється
імпортованої).
За допомогою опцій діалогового вікна Picture Box
Specifications можна змінити параметри графічної рамки.
Отримати доступ до опцій діалогового вікна Picture Box
Specifications можна, якщо вибрати графічну рамку
Інструментом Вміст Об'єкта або Інструментом Об'єкт, а
також якщо двічі клацнути клавішею миші на графічній рамці
при натиснутій клавіші.
Опції діалогового вікна Picture Box Specifications
дозволяють:
Origin Across
Cместіть активну графічну рамку по горизонталі. У полі
даних Origin Across необхідно ввести величину зсуву,
відповідну відстані від верхнього лівого кута графічної
рамки до лівого краю сторінки.
Origin Down
Cместіть активну графічну рамку по вертикалі. У полі
даних Origin Down необхідно ввести величину зсуву,
відповідну відстані від верхнього лівого кута графічної
рамки до верхнього краю сторінки.
Width
Змінити ширину активної графічної рамки.
Height
Змінити висоту активної графічної рамки.

Box Angle
Повернути активну графічну рамку. У поле даних Box
Angle необхідно ввести значення кута повороту від-360ь до 360ь
c кроком 0,001 ь. При позитивних значеннях кута повороту
графічна рамка повертається за годинниковою стрілкою.
Негативні значення дозволяють повернути графічну рамку
проти годинникової стрілки.

Box Skew
Перекосити активну графічну рамку. У поле даних Box
Skew необхідно ввести значення кута перекосу від-75ь до 75ь c
кроком 0,001 ь. При позитивних значеннях кута перекосу
графічна рамка нахиляється вправо. Негативні значення
дозволяють перекосити рамку вліво.

Corner Radius
Визначити радіус закруглення кутів активної графічної
рамки. У поле даних Corner Radius необхідно ввести значення
радіусу від 0 до 50,8 мм. Якщо графічна рамка має форму
овалу або багатокутника, то ця опція стає недоступною.
Suppress Picture Printout
Не виводити на друк картинку, що міститься в активній
графічної рамці (надрукувати лише обрамляє лінію).
Якщо зафіксувати кнопку Suppress Picture Printout через
командуEditЮPreferencesЮToolЮModify в той момент, коли в
QuarkXPress не відкрито жодного документа, то картинка,
міститься в рамці не відобразиться на роздруківці.
Suppress Printout
Не виводити на друк картинку, що міститься в активній
графічної рамки, а також обрамлення рамки.
Якщо зафіксувати кнопку Suppress Printout через команду
EditЮPreferencesЮToolЮModify в той момент, коли в QuarkXPress
не відкрито жодного документа, то картинка, обрамлення рамки і
колір фону обрамляє лінії не відобразяться на роздруківці.
Scale Across
Масштабувати картинку усередині графічної рамки по
горизонталі. У поле даних Scale Across необхідно ввести
відповідний коефіцієнт збільшення в діапазоні від 0 до 100%
з кроком 0,001%.
Якщо задати коефіцієнт збільшення по горизонталі через
команду EditЮPreferencesЮToolЮModify в той момент, коли в
QuarkXPress не відкрито жодного документа, то будь-яка картинка
поміщена в графічну рамку буде розтягнута по горизонталі в
Відповідно c встановленим значенням коефіцієнта
збільшення.
Scale Down
Масштабувати картинку усередині графічної рамки по
вертикалі. У поле даних Scale Across необхідно ввести
відповідний коефіцієнт збільшення в діапазоні від 0 до 100%
з кроком 0,001%.
Якщо задати коефіцієнт збільшення по вертикалі через
команду EditЮPreferencesЮToolЮModify в той момент, коли в
QuarkXPress не відкрито жодного документа, то будь-яка картинка
поміщена в графічну рамку буде розтягнута по вертикалі в
Відповідно c встановленим значенням коефіцієнта
збільшення.
Offset Across
Змістити картинку усередині активної графічної рамки по
горизонталі. У поле даних Offset Across необхідно ввести
величину зміщення, відповідну відстані від верхнього
лівого кута картинки до лівої межі графічної рамки.
Якщо задати величину зміщення по горизонталі через команду
EditЮPreferencesЮToolЮModify в той момент, коли в QuarkXPress
не відкрито жодного документа, то будь-яка картинка усередині
графічної рамки зміститься по горизонталі відповідно c
встановленою величиною в поле даних Offset Across.
Offset Down
Змістити картинку усередині активної графічної рамки по
вертикалі. У поле даних Offset Down необхідно ввести величину
зсуву, відповідну відстані від верхнього лівого кута
картинки до верхньої межі графічної рамки.
Якщо задати величину зсуву по вертикалі через команду
EditЮPreferencesЮToolЮModify в той момент, коли в QuarkXPress
не відкрито жодного документа, то будь-яка картинка усередині
графічної рамки зміститься по горизонталі відповідно c
встановленою величиною в поле даних Offset Down.

Picture Angle
Повернути картинку усередині активної графічної рамки. В
поле даних Picture Angle необхідно ввести значення кута
повороту від-360ь до 360ь c кроком 0,001 ь. При позитивних
значеннях кута повороту картинка всередині графічної рамки
повертається за годинниковою стрілкою. Негативні значення
дозволяють повернути картинку проти годинникової стрілки.
Якщо задати значення кута повороту через команду
EditЮPreferencesЮToolЮModify в той момент, коли в QuarkXPress
не відкрито жодного документа, то будь-яка картинка усередині
графічної рамки повернеться відповідно c встановленою
величиною в поле даних Picture Angle.

Picture Skew
Перекосити картинку усередині активної графічної рамки. В
поле даних Picture Skew необхідно ввести значення кута
перекосу від-75ь до 75ь c кроком 0,001 ь. При позитивних
значеннях кута перекосу картинка всередині графічної рамки
нахиляється вправо. Негативні значення дозволяють перекосити
картину вліво.
Якщо задати значення кута перекосу через команду
EditЮPreferencesЮToolЮModify в той момент, коли в QuarkXPress
не відкрито жодного документа, то будь-яка картинка усередині
графічної рамки перекосить відповідно c
встановленою величиною в поле даних Picture Skew.

Background Color
Змінити колір фону активної графічної рамки. Фонові
кольори, які відображаються в списку доступних квітів, використовуються
для створення градієнта заповнення графічної рамки.
Якщо вибрати в списку квітів тла ім'я None, то колір фону
графічної рамки стане прозорим.
Фоновий колір відображається зовні графічної рамки. За
замовчуванням колір фону графічної рамки - білий.
Background Shade
Змінити насиченість кольору фону активної графічної
рамки. У поле даних Shade необхідно ввести коефіцієнт
насичення тла в діапазоні від 0 до 100% з кроком 0,001%.

Якщо задати колір фону графічної рамки і змінити
насиченість кольору фону через команду
EditЮPreferencesЮToolЮModify в той момент, коли в QuarkXPress
не відкрито жодного документа, то всі ці установки відіб'ються
на будь новоствореної графічної рамці.

Line Specifications
Лінії в QuarkXPress використовуються для поліпшення оформлення
сторінки документа, поділу сторінки на самостійні
частини, нормальної читання тексту, додання сторінці
завершеного вигляду і підкреслення заголовків.
В QuarkXPress існують наступні інструменти для
креслення ліній:
Інструмент Ортогональна Лінія.
Інструмент Діагональна Лінія.
Інструмент Ортогональна Лінія використовується для креслення
строго вертикальних або строго горизонтальних ліній.
Інструмент Діагональна Лінія використовується для креслення
ліній під будь-яким кутом. Буксирування мишею лінії з натиснутою
клавішою п дозволяє провести лінію під кутом кратним 45ь.
У QuarkXPress мінімальна товщина лінії - 0 пунктів,
максимальна - 864 пункту. Лінія товщиною менше 0,25 пунктів
вважається тонкою лінією (Hairline). QuarkXPress друкує
найтонші лінії тільки на принтері з високою роздільною
здатністю (не менше 600 dpi). Лінія товщиною більше 0,5
пунктів вважається нормальною лінією. Якщо друк йде на
принтері низького дозволу, то сама тонка лінія
перетвориться на роздруківці в нормальну лінію.

За допомогою опцій діалогового вікна Line Specifications можна
модифіковані параметри ортогональної або діагональної лінії.
Отримати доступ до опцій діалогового вікна Line
Specifications можна, якщо вибрати лінію Інструментом Об'єкт
або Інструментом Уміст Об'єкта, а також якщо двічі
клацнути клавішею мишки на лінії при клавіші.
Опції діалогового вікна Line Specifications дозволяють:
Style
Змінити стиль оформлення активної лінії.
Якщо присвоїти стиль оформлення ортогональної або
діагональної лінії через команду меню
EditЮPreferencesЮToolЮModify в той момент, коли в QuarkXPress
не відкрито жодного документа, то стиль новоствореної
ортогональної або діагональної лінії буде містити
зумовлені атрибути оформлення.

Endcaps
Змінити вид закінчень активної ортогональної або
діагональної лінії.
Якщо змінити вид закінчень ортогональної або діагональної
лінії через команду меню EditЮPreferencesЮToolЮModify в той
момент, коли в QuarkXPress не відкрито жодного документа, то
закінчення новоствореної ортогональної або діагональної лінії
будуть оформлені відповідно до наперед визначеним видом.
Width
Змінити товщину активної лінії.
Якщо задати товщину ортогональної або діагональної лінії
через команду меню EditЮPreferencesЮToolЮModify в той момент,
коли в QuarkXPress не відкрито жодного документа, то будь-яка
новостворена ортогональна або діагональна лінія буде
мати встановлене значення товщини.
Color
Змінити колір активної лінії.
Якщо задати колір ортогональної або діагональної лінії
через команду меню EditЮPreferencesЮToolЮModify в той момент,
коли в QuarkXPress не відкрито жодного документа, то будь-яка
новостворена ортогональна або діагональна лінія буде
пофарбована в зумовлений колір.
Shade
Змінити насиченість кольору активної лінії. У поле даних
Shade необхідно ввести коефіцієнт насичення кольору лінії в
діапазоні від 0 до 100% з кроком 0,001%.
Про
Якщо змінити коефіцієнт насичення кольору ортогональної
або діагональної лінії через команду
EditЮPreferencesЮToolЮModify в той момент, коли в QuarkXPress
не відкрито жодного документа, то колір будь новоствореної
ортогональної або діагональної буде з визначеною
насиченістю.
Suppress Printout
Не виводити на друк обрану лінію.
Якщо зафіксувати кнопку Suppress Printout через команду
EditЮPreferencesЮToolЮModify в той момент, коли в QuarkXPress
не відкрито жодного документа, то будь-яка новостворена
ортогональна або діагональна лінія не відобразиться на
роздруківці.
Mode
Визначити спосіб позиціонування активної лінії на
сторінці документа:
Endpoints За координатами (X1, Y1 і X2, Y2) крайніх точок
лінії.
Left Point За координатами (X1, Y1) крайньої лівої точки
лінії.
Midpoint За координатами (XС, YС) центральної точки лінії.
Right Point За координатами (X2, Y2) крайньої правої точки
лінії.
Важливо: Відлік ведеться від лівого верхнього кута сторінки.
Можна використовувати як позитивні, так і негативні
значення.

Mode Endpoints
Left Endpoint Across - задати величину зсуву крайньої
лівої точки лінії по горизонтальній осі.
Left Endpoint Down - задати величину зсуву крайньої
лівої точки лінії по вертикальній осі.
Right Endpoint Across - задати величину зсуву крайньої
правої точки лінії по горизонтальній осі.
Right Endpoint Down - задати величину зсуву крайньої
правої точки лінії по вертикальній осі.

Mode Left Point
Left Endpoint Across - задати величину зсуву крайньої
лівої точки лінії по горизонтальній осі.
Left Endpoint Down - задати величину зсуву крайньої
лівої точки лінії по вертикальній осі.
Left Endpoint Angle - задати кут нахилу лінії
щодо крайньої лівої точки лінії і горизонтальній осі.
Left Endpoint Length - задати величину розтягування лінії
щодо крайньої лівої точки лінії.

Mode Right Point
Right Endpoint Across - задати величину зсуву крайньої
правої точки лінії по горизонтальній осі.
Right Endpoint Down - задати величину зсуву крайньої
правої точки лінії по вертикальній осі.
Right Endpoint Angle - задати кут нахилу лінії
щодо крайньої правої точки лінії і горизонтальній осі.
Right Endpoint Length - задати величину розтягування лінії
щодо крайньої правої точки лінії.

Mode Midpoint
Midpoint Across - задати величину зсуву центральної
точки лінії по горизонтальній осі.
Midpoint Down - задати величину зсуву центральної точки
лінії по вертикальній осі.
Midpoint Angle - задати кут нахилу лінії щодо
центральної точки лінії і горизонтальній осі.
Midpoint Length - задати величину розтягування лінії
щодо центральної точки лінії.

Frame (Обрамлення)

При виборі в меню Item опції Frame з'являється діалогове
вікно Frame Specifications, за допомогою якого активний об'єкт
можна оформити обрамляє рамкою.
Отримати доступ до опцій діалогового вікна Frame
Specifications можна, якщо вибрати текстову або графічну
рамку Інструментом Об'єкт, або Інструментом Уміст об'єкта.
Якщо модифіковані опції діалогового вікна Frame
Specifications через команду EditЮPreferencesЮToolЮModify в той
момент, коли в QuarkXPress не відкрито жодного документа, то
будь-яка новостворена обрамляє рамка розміститься в документі
з зумовленими параметрами.

У QuarkXPress вбудовано 16 видів обрамляють рамок. Перші
вісім можуть бути застосовані до будь-якого об'єкту. Решта вісім
(Растрові обрамлення) можуть бути застосовані тільки для
об'єктів, що містяться в прямокутних рамках.
Опції діалогового вікна Frame Specifications дозволяють:
Style
Вибрати стиль обрамляє лінії.
Width
Визначити товщину обрамляє лінії.
Color
Вибрати колір обрамляє лінії.
Shade
Вибрати відтінок кольору обрамляє лінії.

Якщо растрові обрамляють рамки були створені за допомогою
редактора Frame Editor (у версії програми на Macintosh), то
такий документ з'явиться в QuarkXPress для Windows без
спотворень і роздрукується коректно.
Щоб видалити з документа обрамляє рамку необхідно
ввести в полі даних Width діалогу Frame Specifications нульове
значення.
За допомогою діалогового вікна General Preferences (доступ:
EditЮPreferencesЮGeneral) можна позиціонувати обрамлення
усередині (опція Inside) або зовні об'єкта (опція Outside).

  Runaround (оборка)

При виборі в меню Item опції Runaround з'являється
діалогове вікно Runaround Specifications, за допомогою якого
можна встановити параметри обтікання картинки текстом або
текстової рамки текстом.
Отримати доступ до опцій діалогового вікна Runaround
Specifications можна, якщо вибрати відповідну текстову
або графічну рамку Інструментом Об'єкт, або Інструментом
Вміст об'єкта.
Опції діалогового вікна Runaround Specifications дозволяють:
Mode
Вибрати режим обтікання картинки текстом або текстової
рамки текстом.
Режим обтікання картинки текстом
Режим обтікання картинки текстом доступний у випадку, якщо
картинка обрана Інструментом Об'єкт або Інструментом
Вміст Об'єкта.

Mode None
Картинка не обтікає текстом. У цьому випадку, опції Top,
Left, Bottom, Right і Invert стають недоступними.

Mode Auto Image
Картинка обтекаєтся текстом, причому форма обтікання
визначається програмою автоматично, а величина відступу
навколо картинки задається в поле даних Text Outset.

Mode Manual Image
Картинка обтекаєтся текстом, причому форма обтікання
визначається вручну за допомогою позиціонування маркера на
пунктирном контурі навколо картинки, а величина відступу навколо
картинки задається в поле даних Text Outset.
У режимі Manual Image можна активізувати опцію Invert,
яка дозволяє заповнити текстом простір всередині
картинки, обмежене багатокутний пунктирним контуром.

Mode Item
Текстом обтекаєтся не картинка, а графічна рамка,
усередині якої знаходиться картинка. У текстових полях Top, Left,
Bottom і Right задається відповідно відступ від верхньої,
лівої, нижньої і правої меж рамки до оточуючого її тексту.

Режим обтікання текстової рамки текстом
Режим обтікання текстової рамки текстом доступний у випадку,
якщо відповідна текстова рамка обрана Інструментом
Об'єкт або Інструментом Уміст Об'єкта.
Mode None
Текстова рамка не обтікає текстом.

Mode Item
Текстова рамка обтекаєтся текстом. У текстових полях Top,
Left, Bottom і Right задається відступ від верхньої, лівої, нижньої
і правої меж рамки до оточуючого її тексту.
Якщо модифіковані опції діалогового вікна Runaround
Specifications через команду меню EditЮPreferencesЮToolЮModify
в той момент, коли в QuarkXPress не відкрито жодного
документа, то будь-яка новостворена рамка розміститься в
документі з попередньо встановленими параметрами обтікання.

  Duplicat (Дублікат)

Вибір команди меню ItemЮDuplicat дозволяє створити копію
вибраного об'єкту або дублювати згруповано об'єкти.
Команда меню ItemЮDuplicat доступна, якщо об'єкт вибрано
Інструментом Об'єкт або Інструментом Уміст об'єкта.
Величина зсуву копії об'єкта щодо його оригіналу
задається в полях даних Horizontal Offset і Vertical Offset
діалогу Step and Repeat (доступ: ItemЮStep and Repeat).

  Step and Repeat (Покрокове повторення)

Обрана команда меню ItemЮStep and Repeat відкриває
доступ до діалогового вікна Step and Repeat, за допомогою якого
можна продублювати активний об'єкт і задати зсув по
горизонталі і вертикалі між дубльованими об'єктами.
Команда меню ItemЮStep and Repeat доступна, якщо об'єкт
обраний Інструментом Об'єкт або Інструментом Уміст об'єкта.
Опції діалогового вікна Step and Repeat дозволяють:
Repeat Count
Поставити число копій вибраного об'єкту.
можна змінити дюйми на одну з наступних одиниць:
десяткова частка дюйма, піка, пункт, міліметр, сантиметр,
цицеро.
Horizontal Offset
Змістити копію об'єкта щодо його оригіналу з
вертикалі. За замовчуванням величина зміщення по вертикалі копії
щодо оригіналу визначена в дюймах. У діалоговому вікні
General Preferences (доступ: EditЮPreferencesЮGeneral) з
точністю до 0,001 можна змінити дюйми на одну з наступних
одиниць: десяткова частка дюйма, піка, пункт, міліметр,
сантиметр, цицеро.

Delete (Видалити)

Вибір команди меню ItemЮDelete дозволяє видалити будь-який
активний об'єкт разом з його вмістом. При цьому видаляється
об'єкт не вставляється в буфер обміну Clipboard.
Команда меню ItemЮDelete доступна, якщо об'єкт або група
об'єктів вибрані Інструментом Об'єкт або Інструментом
Вміст об'єкта.

Group (Згрупувати)

Вибір команди меню ItemЮGroup призводить до того, що
кілька активних об'єктів об'єднуються в групу.
Згруповані об'єкти обробляються програмою як
самостійний об'єкт.
Команда ItemЮGroup доступна, якщо кожен об'єкт був
попередньо (при клавіші п) виділена Інструментом
Об'єкт.
QuarkXPress дозволяє з допомогою Інструменту Вміст
Об'єкту працювати безпосередньо з будь-яким об'єктом групи.
Об'єкт в утисків групі не може бути переміщений поза
краю рамки утиски.
Командою ItemЮConstrain можна модифікувати групу так,
що кожен з менших об'єктів групи буде укладено в
відповідний більший об'єкт.
Якщо активна група містить різні типи об'єктів, то
змінити параметри групи можна за допомогою діалогового вікна
Group Specifications.

Опції діалогового вікна Group Specifications дозволяють:
Origin Across
Cместіть активну групу по горизонталі. У поле даних
Origin Across необхідно ввести величину зсуву,
відповідну відстані від верхнього лівого кута групи до
лівого краю сторінки.
Origin Down
Cместіть активну групу по вертикалі. У поле даних
Origin Down необхідно ввести величину зсуву,
відповідну відстані від верхнього лівого кута групи до
верхнього краю сторінки.
Angle
Повернути активну групу. У поле даних Box Angle
необхідно ввести значення кута повороту від-360ь до 360ь c
кроком 0,001 ь. При позитивних значеннях кута повороту група
повертається за годинниковою стрілкою. Негативні значення
дозволяють повернути групу проти годинникової стрілки.
Suppress Printout
Не виводити на друк групу.

Color
Змінити колір фону всіх об'єктів в активній групі.
Shade
Змінити насиченість кольору фону всіх об'єктів в активній
групі. У поле даних Shade необхідно ввести коефіцієнт
насичення тла в діапазоні від 0 до 100% з кроком 0,001%.

Ungroup (Розгрупувати)

Вибір команди ItemЮUngroup призводить до того, що група
розбивається на самостійні об'єкти.

Constrain (Утесніть)

Вибір команди ItemЮConstrain призводить до того, що менший
вибраний об'єкт групи не виходить за межі більшого об'єкта.
Команда ItemЮConstrain доступна лише в тому випадку, якщо
група активна і один з об'єктів групи виходить за межі
іншого об'єкту:
За допомогою опції Auto Constrain діалогу General Preferences
(Доступ: EditЮPreferencesЮGeneral) можна включити механізм
автоматичного утискання об'єктів у групі: будь-які менші
об'єкти групи ніколи не вийдуть за межі відповідних
великих об'єктів.

Unconstrain (Витіснити)

Вибір команди ItemЮUnconstrain призводить до того, що
вибраний утисків об'єкт у групі звільняється від
відповідного більшого об'єкта.

  Lock (Замкнути)

Вибір команди ItemЮLock призводить до того, що активний
об'єкт стає недоступним для переміщення маніпулятором
типу "миша".
Замкнуте об'єкт можна модифікувати через команду
ItemЮModify або за допомогою текстових полів Палітри Розмірів.

Unlock (Розімкнути)

Вибір команди ItemЮUnlock призводить до того, що замкнутий
об'єкт стає доступним для переміщення маніпулятором типу
"Миша".

Send Backward (Перенести на шар нижче)

Вибір команди ItemЮSend Backward призводить до того, що
активний об'єкт в діапазоні перекритих об'єктів переміщається на
один шар нижче.

Send To Back (Перенести вниз)

Вибір команди ItemЮSend to Back призводить до того, що
активний об'єкт в діапазоні перекритих об'єктів переміщається на
самий останній шар.

Bring Forward (Перенести на шар вище)

Вибір команди ItemЮBring Forward призводить до того, що
активний об'єкт в діапазоні перекритих об'єктів переміщається на
один шар вище.

Bring To Front (Перенести вгору)

Вибір команди ItemЮBring to Front призводить до того, що
активний об'єкт в діапазоні перекритих об'єктів переміщається на
найперший шар.

Space / Align (Вирівнювання)

Обрана команда ItemЮSpace / Align відкриває доступ до
діалогового вікна Space / Align Items, за допомогою якого
декілька вибраних об'єктів можна позиціонувати по
вертикальної та / або горизонтальної осі.
Опції діалогового вікна Space / Align Items дозволяють:
Horizontal
Вирівняти об'єкти по горизонтальній осі.
Vertical
Вирівняти об'єкти по вертикальній осі.
Space
Поставити величину зміщення між активними об'єктами при їх
вирівнювання по горизонталі та / або по вертикалі.

Distribute Evenly
Рівномірно розподілити величину зміщення між активними
об'єктами при їх вирівнювання по горизонталі і / або за
вертикалі.
Between Items
Вирівняти об'єкти по горизонталі та / або по вертикалі
щодо активних об'єктів.
Between Top Edges
Вирівняти об'єкти по горизонталі та / або по вертикалі
щодо верхніх меж активних об'єктів.
Between Centers
Вирівняти об'єкти по горизонталі та / або по вертикалі
щодо центрів активних об'єктів.
Between Bottom Edges
Вирівняти об'єкти по горизонталі та / або по вертикалі
щодо нижніх меж активних об'єктів.
Space
Поставити величину зміщення між позиціонуються об'єктами.
Apply
Попередньо відобразити результат вирівнювання активних
об'єктів.

Box Shape (Форма рамки)

При виділенні опції в меню Item опції Box Shape з'являється
підменю з обрамляють рамками. Вибравши один із стилів
обрамлення, його можна застосувати до активної текстової чи
графічної рамці.

Rehape Polygon (багатокутної форми рамки)

Обрана в меню Item опція Reshape Polygon дозволяє
надати активному об'єкту практично будь-яку форму.

Після вибору команди ItemЮReshape Polygon необхідно
послідовно переміщати кожну з вершин багатокутної рамки
до тих пір, поки форма рамки не прийме бажаний вид.
Переоформлені багатокутні рамки обробляються як і
вихідні багатокутні рамки. Операції вибору, переміщення або
видалення переоформленої багатокутної здійснюються при
активізованою опції Reshape Polygon меню Item.

Page (Сторінка)

Опції меню Page дозволяють:
Додати в документ сторінку або діапазон сторінок.
Вилучити статтю або діапазон сторінок з документа.
Визначити нове місце розташування існуючих односторонніх
сторінок в активному документі.
Змінити напрямні полів і напрямні колонок в
існуючої шаблонної сторінці.
Розбити документ або діапазон сторінок на розділи з
власною нумерацією.
Перейти до попередньої сторінки документа.
Перейти до наступної сторінки документа.
Перейти до першої сторінки документа.
Перейти до останньої сторінки документа.
Перейти до заданої сторінці документа.
Переключитися з режиму роботи на шаблонної сторінці в
режим роботи на поточній сторінці.

Remember: У "голої" середовищі об'єктно-орієнтованого
макетування QuarkXPress згенерувати зміст неможливо.
Немає також жодного сенсу займатися індексацією для
формування предметних покажчиків. Вирішити ці проблеми допоможе
XTension фірми Sonar Bookend. Дошкуляйте компанію XChange
дзвінками по телефону: 800/788-7557, вимагайте дискети з
умовно-безкоштовними розширеннями, наполягайте на отриманні по
поштою каталогу з платними XPress-розширеннями. NB: Це була
погано замаскована реклама.
За допомогою клавіатурних еквівалентів можна:
Помістити в текстову рамку автоматично згенерований
номер сторінки (+3)
Помістити в текстову рамку автоматично згенерувала
напис типу "Початок на сторінці ..." (+2)
Помістити в текстову рамку автоматично згенерувала
напис типу "Продовження на сторінці ..." (+4)

Insert (Вставити сторінку)

Обрана команда PageЮInsert викликає діалогове вікно
Insert Pages, яке використовується для вставки в активний
документ нової сторінки або діапазону нових сторінок.
Опції діалогу Insert Pages дозволяють:
Insert page(s)
Поставити кількість додаються сторінок.
Link to Current Text Chain
Встановити зв'язок між автоматичними текстовими рамками,
розміщеними на вставлених сторінках і будь-якої активної
текстової рамкою в документі. Якщо в документі існує
кілька шаблонних сторінок, то активізація опції Link to
Current Text Chain дозволяє встановити зв'язок між цими
шаблонами.

Master Page
Додати в документ сторінку, формат якої відповідає
існуючого шаблону.
Before Page
Додати сторінку (ці) перед сторінкою, номер якої
зазначений у текстовому полі даних.
Аfter page
Додати сторінку (ці) після сторінки, порядковий номер
якої зазначено в текстовому полі даних.
At End of Document
Додати сторінку (ці) після останньої сторінки документа.

Delete (Видалити сторінку)

Обрана команда PageЮDelete відкриває доступ до
діалогове вікно Delete Pages, яке використовується для
видалення сторінки або діапазону сторінок з активного документа.
Якщо до документа застосована автоматична нумерація
сторінок (доступ: +3), то залишилися сторінки будуть
перенумеровані автоматично.
Опції діалогового вікна Delete Pages дозволяють:
Delete Page(s)
Введіть порядковий номер видаляється сторінки. Якщо перед
номером сторінки присутній префікс, то для видалення
сторінки, необхідно включити символи префікса (через знак
"Плюс") в текстове поле Delete Page (s).
Thru
Введіть номер останньої сторінки в удаляемом діапазоні.

Move (Перемістити сторінку)

Обрана команда PageЮMove відкриває діалогове вікно Move
Pages, що використовується для визначення нового місця розташування
існуючих односторонніх сторінок в активному документі.
Важливо: Якщо перед номером сторінки присутній префікс,
то для переміщення сторінки, необхідно включити символи
префікса (через знак "плюс") в текстове поле опцій Before
Page, After Page або To End of Document.
Переміщувані сторінки будуть перенумеровані автоматично,
якщо до документа застосована автоматична нумерація сторінок
(Доступ: +3).

Опції діалогового вікна Move Pages дозволяють:
Move Page(s)
Визначити порядковий номер переставляється сторінки.
Thru
Введіть номер останньої сторінки в переставляємо
діапазоні.
Before Page
Розмістити сторінку (ці) перед сторінкою, номер якої
зазначений у текстовому полі даних.
Аfter Page
Розмістити сторінку (ці) після сторінки, номер якої
зазначений у текстовому полі даних.
To End of Document
Розмістити сторінку (ці) після останньої сторінки
документа.

Master Guides (Напрямні шаблонних сторінок)
Обрана команда PageЮMaster Guides відкриває доступ до
діалогового вікна Master Guides, яке використовується для
зміни напрямних полів і напрямних стовпчиків в
існуючої шаблонної сторінці.
Програма QuarkXPress дозволяє задати для будь-якого
діапазону сторінок до 127 шаблонів.
Діалог Master Guides доступний лише в тому випадку, якщо з
допомогою команди PageЮDisplay вибрано ім'я шаблонної сторінки.
Опції діалогу Master Guides дозволяють:
Margin Guides
Змінити розміри полів.
Розміри верхнього, нижнього, лівого і правого полів
визначаються від країв односторонньої шаблонної сторінки: Top
(Зверху), Bottom (Знизу), Left (Зліва), Right (Праворуч).
У двостороннього шаблону (праві і ліві поля дзеркальні
відношенню один до одного) можна змінити розмір поля Inside
(Усередині) і Outside (Cнаружі). Як правило, розмір поля Inside
(Усередині) завжди більше поля Outside (Зовні).
За замовчуванням розміри полів шаблонної сторінки визначені в
дюймах. У діалозі General Preferences (доступ:
EditЮPreferencesЮGeneral) з точністю до 0,001 можна змінити
дюйми на одну з наступних одиниць величин: десяткова частка
дюйма, піка, пункт, міліметр, сантиметр, цицеро.
Column Guides
Змінити кількість колонок (Columns) і задати новий
розмір межколонніка (Gutter Width). Кількість колонок і
величина межколонніка можуть бути задані тільки в межах
напрямних полів шаблонної сторінки.
Якщо кількість стовпців і розмір межколонніка вже
визначені, то програма автоматично визначить ширину колонки.
За замовчуванням межколоннік визначений у дюймах. У діалоговому
вікні General Preferences (доступ: EditЮPreferencesЮGeneral) з
точністю до 0,001 можна змінити дюйми на одну з наступних
одиниць величин: десяткова частка дюйма, піка, пункт, міліметр,
сантиметр, цицеро.

Section (Розділ)
Обрана команда PageЮSection відкриває доступ до
діалогове вікно Section, яке використовується для розбиття
документа або діапазону сторінок на розділи з власною
нумерацією.
Щоб розбити документ на розділи необхідно визначити
першу сторінку майбутнього розділу і вибрати команду
PageЮSection.

Опції діалогового вікна Section дозволяють:
Section Start
Визначити поточну сторінку в якості першої сторінки
нового розділу.
Prefixes
Надрукувати попереду номера сторінки розділу до 4 символів.
Number
Визначити номер першої сторінки нового розділу.
Format
Вибрати формат нумерації сторінок розділу:
Арабські цифри (1, 2, 3, 4).
Римські цифри верхнього регістру (I, II, III, IV).
Римські цифри нижнього регістра (i, ii, iii, iv).
Букви верхнього регістру (A, B, C, D).
Літери нижнього регістра (a, b, c, d).

Previous (Попередня сторінка)

Обрана команда PageЮPrevious дозволяє перейти до
попередній сторінці активного документа.

Next (Наступна сторінка)

Обрана команда PageЮNext дозволяє перейти до наступного
сторінці активного документа.

First (Перша сторінка)

Обрана команда PageЮFirst дозволяє перейти до першої
сторінці активного документа.

Last (Остання сторінка)

Обрана команда PageЮFirst дозволяє перейти до останньої
сторінці активного документа.

Go to (Перейти)

Обрана команда Go to викликає діалог Go To Page, з
допомогою якого можна перейти до заданої сторінці активного
документа.
Display (Дисплей)

За допомогою команди меню PageЮDisplay можна переключитися з
режиму роботи на шаблонної сторінці в режим роботи на поточній
сторінці в активному документі.

Utilities (Утиліти)

Опції меню Utilities дозволяють:
Активізувати процедуру перевірки граматичних помилок у
окремому слові, в поточному фрагменті тексту, в усьому документі
або в тексті на шаблонних сторінках.
Створити додатковий словник.
Відредагувати додатковий словник.
Відобразити еталонну розстановку переносів для вибраного
слова.
Створити словник винятків переносів.
Відредагувати словник винятків переносів.
Відкрити доступ до перегляду використовуваних в активному
документі шрифтів і накреслень, а також знайти і замінити ці
шрифти і знамена на будь-які з доступних.
Відкрити доступ до інформації про існуючі картинках в
активному документі, на шаблонних сторінках цього документа і на
його робочому планшеті.
Модифіковані величину трекінгу для будь-якого встановленого
шрифту.
Модифіковані таблицю кернінгу для будь-якого встановленого
шрифту.

Check Spelling Word (Перевірити орфографію в слові)

Команда UtilitiesЮCheck SpellingЮWord активізує
процедуру перевірки граматичних помилок в окремому слові.
Для перевірки правопису окремого слова потрібно виділити
це слово в тексті або помістити курсор введення перед словом,
після чого викликати діалогове вікно Check Word.
Опції діалогу Check Word дозволяють:
Suspect Word
Відобразити сумнівне слово. Будь-яке слово, яке не
міститься у файлі XPRESS.DCT, додатковий словник
ідентифікує як сумнівне слово.
Replace
Замінити сумнівне слово на альтернативне слово з
словника.

Check Spelling Story (Перевірити всі слова у виділеному
фрагменті тексту)

Команда UtilitiesЮCheck SpellingЮStory активізує
процедуру перевірки граматичних помилок в поточному фрагменті
тексту і викликає діалогове вікно Word Count, яке
відображає у виділеному фрагменті тексту:
Загальне число слів.
Кількість унікальних слів.
Кількість сумнівних слів.
Якщо з'явиться повідомлення "No similar words found", то це
означає, що альтернативне слово не знайдено у файлі
XPRESS.DCT або в додатковому словнику.
Для перевірки правопису в поточному фрагменті тексту потрібно
виділити цей фрагмент або помістити курсор в бажану позицію,
після чого викликати діалогове вікно Check Story.
Діалогове вікно Check Story дозволяє перевірити перевірку
правопису всіх слів у виділеному фрагменті тексту за допомогою
порівняння сумнівних слів зі словами з додаткового
словника.
Опції діалогового вікна Check Story дозволяють:
Suspect Word
Відобразити сумнівне слово.
Replace
Замінити сумнівне слово на альтернативне зі списку.
Replace with
Редагувати альтернативне слово.
Lookup
Знайти альтернативне слово зі списку прокрутки.
Skip
Продовжити перевірку з наступного сумнівного слова.
Keep
Додати поточне сумнівне слово в додатковий
словник.
Щоб перевірити правопис усіх слів у тексті на
шаблонних сторінках, необхідно відобразити шаблонну сторінку в
робочому вікні документа.

Check Spelling Document (Перевірити всі слова в документі)

Команда UtilitiesЮCheck SpellingЮDocument активізує
процедуру перевірки граматичних помилок у документі
QuarkXPress і викликає діалогове вікно Word Count, яке
відображає для активного документа:
Загальне число слів.
Кількість унікальних слів.
Кількість сумнівних слів.
Якщо з'явиться повідомлення "No similar words found", то це
означає, що альтернативне слово не знайдено у файлі
XPRESS.DCT або в додатковому словнику.
Для перевірки правопису в документі потрібно помістити
курсор в будь-яку позицію тексту, після чого викликати діалогове
вікно Check Document.
Діалогове вікно Check Document дозволяє перевірити
перевірку правопису всіх слів в активному документі
за допомогою порівняння сумнівних слів зі словами з
додаткового словника.

Опції діалогу Check Document дозволяють:
Suspect Word
Відобразити сумнівне слово.
Replace
Замінити сумнівне слово на альтернативне зі списку.
Replace with
Редагувати альтернативне слово.
Lookup
Знайти альтернативне слово зі списку прокрутки.
Skip
Продовжити перевірку з наступного сумнівного слова.
Keep
Додати сумнівне слово в додатковий словник.

Auxiliary Dictionary (Додатковий словник)

Обрана команда UtilitiesЮAuxiliary Dictionary відкриває
доступ до діалогового вікна Auxiliary Dictionary, яке
використовується для створення / відкриття додаткових словників.
Важливо: Щоб застосувати створений додатковий словник
для всіх документів, необхідно його модифікувати в той
момент, коли в QuarkXPress не відкрито жодного документа.
Опції діалогового вікна Auxiliary Dictionary дозволяють:
File Name
Присвоїти ім'я файлу (з розширенням. QDT) додаткового
словника.
Open
Відкрити існуючий додатковий словник. Якщо в
QuarkXPress не відкрито жодного документа, то словник може
бути використаний для всіх наступних документів.
Важливо: При відкритті нового додаткового словника
відбувається заміна будь-якого словника за умовчанням.
Create
Створити новий додатковий словник, ім'я файлу якого
задано в полі даних File Name.
Close
Закрити еталонний словник або видалити додатковий
словник з активного документа.

Edit Auxiliary Dictionary (Редагування додаткового
словника)

Обрана команда UtilitiesЮEdit Auxiliary відкриває
доступ до діалогового вікна Edit Auxiliary Dictionary, яке
використовується для редагування додаткового словника.
Важливо: Щоб застосувати новий додатковий словник для
всіх документів, необхідно його модифікувати в той момент,
коли в QuarkXPress не відкрито жодного документа.
Опції діалогу Edit Auxiliary Dictionary дозволяють:
Add
Додати слово в поточний додатковий словник.
Важливо: Нижня текстове поле не повинно містити пробілів,
знаків пунктуації або спеціальних символів.
Delete
Видалити вибране слово з додаткового словника.
Save
Зберегти зміни, зроблені в додатковому словнику.
Якщо на екран виведене повідомлення "The auxiliary dictionary
is damaged "(" Пошкоджений додатковий словник "), то вирішити
проблему можна наступним чином:
Імпортувати в документ додатковий словник як
текстовий файл.
Видалити пошкоджений додатковий словник.
Зберегти текстовий файл з ім'ям вихідного
додаткового словника і розширенням. QDT.

Suggested Hyphenation (Розстановка переносів)

Обрана команда UtilitiesЮSuggested Hyphenation
відкриває доступ до діалогового вікна Suggested Hyphenation,
яке відображає еталонну розстановку переносів вибраного
слова.
Параметри еталонної розстановки переносів встановлюються
в діалозі Edit Hyphenation & Justification (доступ:
EditЮH & JsЮEdit) за допомогою наступних опцій:
Auto Hyphenation (автоматична розстановка переносів у
всіх параграфах документа).
Smallest Word (розстановка переносів тільки в тих словах,
у яких кількість букв задане).
Minimum After (мінімальна кількість букв на наступній
рядку).
Minimum Before (мінімальна кількість букв на рядку).
Break Capitalized Words (розстановка переносів у словах з
великими літерами).
Hyphens in a Row (не закінчувати переносами більш
певної кількості рядків підряд).
Hyphenation Zone (область, в межах якої відсутній
автоматична розстановка переносів).

Hyphenation Exception (Альтернативна розстановка
переносів)

Обрана команда UtilitiesЮHyphenation Exceptions
відкриває доступ до діалогового вікна Hyphenation Exceptions,
яке дозволяє створити і відредагувати словник винятків
переносів.
Діалогове вікно Hyphenation Exceptions використовується в тому
випадку, якщо стандартний алгоритм перенесення виробляє
неприпустиме розбиття слів (наприклад, des-ert - порожнеча,
de-sert - ухилятися).
Важливо: Щоб застосувати створений словник винятків
переносів для всіх документів, необхідно його модифікувати в
той момент, коли в QuarkXPress не відкрито жодного документа.
Опції діалогового вікна Hyphenation Exceptions дозволяють:
Add
Додати слово зі списку до словника винятків (у списку
містяться слова без переносів або слова, в яких переноси
розставлені вручну).
Replace
Замінити виділене слово на аналог з альтернативною
розстановкою переносів.
Delete
Видалити слово з альтернативною розстановкою переносів з
словника винятків.
Save
Зберегти всі зміни, зроблені в словнику винятків.

Font Usage (Використовувані шрифти)

Обрана команда UtilitiesЮFont Usage відкриває доступ до
перегляду використовуваних в активному документі шрифтів і
накреслень, а також дозволяє знайти і замінити ці шрифти і
знамена на будь-які з доступних.

Опції діалогового вікна Font Usage дозволяють:
Font
Включити в пошук (заміну) шрифт.
Size
Включити в пошук (заміну) розмір шрифту.
Find Next
Знайти або пропустити наступний заданий параметр.

Cnange, then Find
Замінити знайдений заданий параметр і продовжити пошук.
Change
Замінити знайдений заданий параметр.
Change All
Замінити всі знайдені задані параметри.

Style
Включити в пошук (заміну) атрибути шрифта:
Plain (Нормальний)
Bold (Напівжирний)
Italic (Курсивний)
Outline (Контурний)
Shadow (відтінений)
Strike Thru (Перекреслений)
Underline (Підкреслений)
Word Underline (Підкреслена слово)
Small Caps (Капітель)
All Caps (Всі прописні)
Superscript (Надрядковий)
Subscript (Підрядковий).
Важливо: Underline, Word Underline, Small Caps, All Caps,
Superscript - взаємовиключні атрибути шрифту.

Find What
У розділі Find What в списку Fоnt діалогу
Font Usage містяться імена використовуваних шрифтів в активному
документі або імена тих шрифтів, якими був оформлений текст на
шаблонних сторінках (якщо у вікні документа відображена шаблонна
сторінка).
Сhange to
У розділі Change to в списку Font
містяться імена всіх доступних шрифти.

Picture Usage (Використовувані картинки)

Обрана команда UtilitiesЮPicture Usage відкриває доступ
до інформації про існуючі картинках в активному документі, на
шаблонних сторінках цього документа або на його робочому
планшеті. Інформація включає в себе ім'я файлу, диск і каталог,
з якого файл був імпортований в QuarkXPress, номер
сторінки, на якій розміщена картинка, графічний формат
файлу картинки, стан імпорту та дозвіл на друк
картинок.
Інформація растрових картинках в діалоговому вікні Picture
Usage відсутня.

Опції діалогового вікна Picture Usage:
Name
Ім'я імпортованого файлу, диск і каталог, з якого
картинка була імпортована.
Page
Номер сторінки, на якій розміщена картинка (якщо замість
цифри відображено букви "PB" (Pasterboard), то картинка
знаходиться на робочому планшеті документа).
Print
Відобразити стан перемикача Suppress Picture
Printout діалогового вікна Picture Box Specifications (доступ:
ItemЮModify).
Show Me
Відобразити вміст файлу картинки.
Status
Відобразити стан картинки після її імпорту в
QuarkXPress:
OK Картинка не модифікувалася, файл картинки знаходиться в
тому ж самому каталозі, з якого був імпортований.
Missing Файл картинки переміщений в інший каталог або ім'я
файлу змінилося.
Modified модифікувати параметри файлу картинки.
Update
Оновити модифіковану картинку.
Tracking Edit (Редагування трекінгу)

Обрана команда UtilitiesЮTracking Edit відкриває доступом
до діалогового вікна Tracking Edit, за допомогою якого можна
модифіковані величину трекінгу будь-якого встановленого шрифту.
В QuarkXPress величина трекінгу (підбір межбуквенних
просвітів між кількома символами) може бути змінена:
Для обраного стилю в поле даних Track Amount
діалогового вікна Character Attributes (доступ: EditЮStyle
SheetsЮEditЮCharacter) від -100 до 100 з кроком 0,5% від ширини
латинської прописної букви M.
Вручну у виділеному тексті (за допомогою гарячих клавіш) від
-10 До 10 з кроком 0,5% від ширини латинської прописної букви M.
У виділеному фрагменті тексту за допомогою діалогу Tracking
(Доступ: StyleЮTrack) від -100 до 100 з кроком 0,5% від ширини
латинської прописної букви M.
За допомогою Палітри Розмірів тільки від -10 до 10 від ширини
латинської прописної букви M.
Для будь-яких встановлених гарнітур TrueType або Adobe Type 1
PostScript за допомогою визначення положення кривої трекінгу в
діалозі Tracking Values ​​(доступ: UtilitiesЮTracking EditЮEdit)
від -100 до 100 з кроком 0,5% від ширини латинської прописної букви
M.

Якщо в поле даних Track Amount діалогового вікна Character
Attributes (доступ: StyleЮCharacter або EditЮStyle
SheetsЮEditЮCharacter) введена негативна величина
відстані між символами тексту, то трекінг вважається
щільним: пробіл між літерами зменшується. Якщо ж у полі
даних Track Amount введено позитивне значення, то трекінг
вважається рідким: пробіл між літерами збільшується.
Важливо: Щоб використовувати гарнітури з новими значеннями
трекінгу у всіх документах, необхідно відредагувати таблицю
трекінгу в той момент, коли в QuarkXPress не відкрито жодного
документа.
Опції діалогового вікна Tracking Edit дозволяють:
Font
Вибрати шрифт для зміни величини трекінгу.
Save
Зберегти зміни, зроблені в діалозі Tracking
Values.
Cancel
Ігнорувати всі зміни значень трекінгу і вийти з
діалогу Tracking Edit.
Edit
Відобразити діалог Tracking Values.
Важливо: Діалогове вікно Tracking Values ​​доступно, лише в
тому випадку, якщо файл KTEDIT.XXT знаходиться в папці c програмою
QuarkXPress.
У діалозі Tracking Values ​​можна змінити величину трекінгу
вибраного шрифту за допомогою кривої трекінгу.
Крива трекінгу може мати тільки 4 зламу. Визначивши для
кожного кегля положення точок на кривій трекінгу (клацання
клавішею миші на лінії), можна змінити значення трекінгу з
точністю до 0,5% від ширини латинської прописної букви M.
Опції діалогу Tracking Values:
Font Size
Кегль шрифту (до 250 пунктів), для якого задається
величина трекінгу.
Tracking Value
Значення від -100 до 100, відповідні на кривій
трекінгу кеглю шрифту.
Reset
Повернутися до еталонного значення трекінгу для всіх
розмірів шрифту.
OK
Зберегти всі зміни і повернутися в діалог Tracking
Edit.
Cancel
Ігнорувати всі зміни і повернутися до діалогу
Tracking Edit.
Важливо: Протягом одного сеансу роботи в діалозі Tracking
Values ​​величина трекінгу задається тільки для певного
атрибута шрифту (Plain, Bold, Italic або Bold Italic).

Kerning Table Edit (Редагування таблиці кернінгу)
Обрана команда UtilitiesЮKerning Table Edit відкриває
доступ до діалогового вікна Kerning Table Edit, за допомогою
якого можна відредагувати таблицю кернінгу.
Важливо: Кернінг (зміна відстаней між конкретними
парами букв) використовується, як правило, тільки в тих шрифтах, у
яких кегль більше 28 пунктів.
Модифіковані кернінг-пари, отримані за допомогою
таблиці кернінгу поширюються тільки на шрифти, якими
оформляються документи QuarkXPress.
Ідеально підібрати інтервали для окремо взятих пар букв
в готовому шрифт дуже-дуже важко, а часом і взагалі
неможливо. Для вирішення проблеми краще всього використовувати в
виданні шрифти з 1000 і більше кернінг-пар.
Якщо опція Auto Kern Above в діалозі Typographic
Preferences (доступ: EditЮPreferencesЮTypographic) не вибрана,
то програма в процесі завантаження документа буде перевіряти всі
кернінг-пари у шрифтів з різними кеглями. Якщо ж опція
активована, то QuarkXPress підбирає керн-пари тільки в
текстах з кеглем, заданим в полі даних Auto Kern Above.
У QuarkXPress кернінг-пари можуть бути змінені:
У виділеному тексті за допомогою клавіатурного еквівалента від
-10 До 10 з кроком 0,5% від ширини латинської прописної букви M.
У виділеному фрагменті тексту за допомогою діалогу Kerning
(Доступ: StyleЮKern) від -100 до 100 з кроком 0,5% від ширини
латинської прописної букви M.
За допомогою Палітри Розмірів тільки від -10 до 10 від ширини
латинської прописної букви M.
Для будь-яких встановлених гарнітур True Type або Adobe Type
1 PostScript за допомогою таблиці кернінгу в діалозі Kerning
Values ​​(доступ: UtilitiesЮKerning Table EditЮEdit) від -100 до
100 з кроком 0,5% від ширини латинської прописної букви M.
Важливо: Щоб використовувати гарнітури з новими значеннями
кернінгу у всіх документах, необхідно редагувати таблицю
кернінгу в той момент, коли в QuarkXPress не відкрито жодного
документа.
Опції діалогу Kerning Table Edit дозволяють:
Font
Вибрати шрифт для модифікування кернінг-пар.
Style
Вибрати атрибут шрифту (Plain, Bold, Italic або Bold
Italic).
Save
Зберегти зміни, зроблені в діалоговому вікні
Kerning Table Edit.
Cancel
Ігнорувати всі зміни параметрів кернінгу і вийти з
діалогу Kerning Table Edit.
Edit
Відобразити діалог Kerning Values.
Важливо: Діалогове вікно Kerning Values ​​доступно, лише в тому
випадку, якщо файл KTEDIT.XXT знаходиться в каталозі з програмою
QuarkXPress.

У діалозі Kerning Values ​​можна змінити від -100 до 100 з
кроком 0,5% від ширини латинської прописної букви M керн-пари
вибраного шрифту.
Опції діалогу Kerning Values ​​дозволяють:
Kerning Values
Відобразити встановлені параметри кернінгу (керн-пари і
значення кернінгу).
Pair
Ввести керн-пару для її подальшого редагування.
Value
Визначити нове значення для керн-пари з поля Pair.
Replace
Замінити попереднє значення керн-пари на нове значення
з поля Value.
Add
Додати новий керн-пару в список. Якщо існуюча
керн-пара обрана зі списку, то кнопка Add заміниться на кнопку
Replace.
Delete
Видалити обрану керн-пару.
Reset
Повернутися до еталонного значення кернінгу, не виходячи з
діалогу Kerning Values.

Import
Замінити існуючі параметри кернінгу на параметри,
містяться у файлі таблиці кернінгу.
Export
Створити текстовий файл у форматі ASCII (файл таблиці
кернінгу). У цьому файлі містяться поточні параметри кернінгу.
OK
Зберегти зміни, зроблені в діалоговому вікні
Kerning Values.
Cancel
Ігнорувати всі зміни і повернутися до діалогу Kerning
Table Edit.
Важливо: Протягом одного сеансу роботи в діалозі Tracking
Values ​​величина трекінгу задається тільки для певного
атрибута шрифту (Plain, Bold, Italic або Bold Italic).

Window (Вікно)
За допомогою команд меню Window можна оперувати відкритими
вікнами QuarkXPress.

Команди меню Window дозволяють:
Tile Horizontally
Розташувати всі вікна без взаємного перекриття по
горизонталі.
Tile Vertically
Розташувати всі вікна без взаємного перекриття по
вертикалі.
Cascade
Упорядкувати всі вікна з перекриттям так, щоб назва
кожного вікна було видно.
Arrange Icons
Упорядкувати піктограми мінімізованих вікон.
Close All
Закрити всі вікна.
У QuarkXPress можна відкрити до 25 вікон.
Встановивши курсор миші на кнопці зі стрілкою та буксуючи
мишею один з покажчиків прокручування, можна переміщати сторінку
до тих пір, поки в документі не здасться потрібне місце.
Вертикальний покажчик призначений для пересування сторінки
по вертикалі, горизонтальний - по горизонталі.
Важливо: Режим Fit in Window (доступ: ViewЮFit in Window),
як правило, дозволяє переглянути тільки кут смуги, т. е.
некоректно підганяє сторінку під робоче вікно: при
масштабуванні вікна виконати центровку будь-якого об'єкта, а
також захопити сторінку для переміщення її по документу вельми
важко, а часом і взагалі неможливо.

Help (Підказка)
За допомогою команд меню Help можна отримати доступ до системи
оперативної підказки.
Команди меню Help дозволяють:
Contents
Відобразити список тем довідкової системи.
Search for Help On
Відобразити діалогове вікно з ключовими поняттями
програми.

How to Use Help
Відобразити інформацію про те, як використовувати систему
оперативної підказки.
About QuarkXPress
Відобразити картинку із загальною інформацією про програму
QuarkXPress.
Якщо натиснути клавішею миші на пункті меню About
QuarkXPress при клавіші, то можна викликати
додаткову інформацію про програму та список встановлених
XPress-розширень.
Інформація за всіма компонентами програми QuarkXPress
міститься в файлах XPRESS.HLP і README.HLP.

Питання та відповіді
Що таке об'єктно-орієнтоване макетування?
Макетування, засноване на використанні текстових
символів і графічних елементів, які QuarkXPress
розглядає як об'єкти та їх вміст, при цьому сам об'єкт
виcтупает в ролі своєрідного приймача інформації: текстової,
графічній або одночасно текстової та графічної.

Чи може лінія в QuarkXPress розглядатися як
вмісту об'єкта?
Не зовсім. Щодо ортогональних і діагональних ліній
QuarkXPress розглядає вміст об'єкта як
атрибутів оформлення лінії.

Чому я не можу керувати контрастністю СMYK
TIFF-картинки?
Вбудований в програму графічний редактор дозволяє
обробляти тільки напівтонові або чорно-білі картинки.
Скористайтеся відповідними опціями пакета Photoshop.

Як працює в програмі автоматичний механізм
треппінг?
Кольоровий об'єкт з різкими кордонами на саму малість
збільшується і накладається на інший об'єкт так, що
незафарбовані ділянки між двома кольорами при роздруківці
документа гарантовано зникають.
Я встановив свій QuarkXPress версії 3.32 в Windows 3.1 і
отримав при завантаженні повідомлення про те, що програма не буде
працювати без SHARE.EXE. Що робити?
Включіть в ваш файл AUTOEXEC.BAT наступного рядка:
SHARE.EXE
Утиліта SHARE.EXE повинна бути в папці з файлами DOS.

Я створив кілька шрифтів у FontManager, після чого
спробував запустити QuarkXPress, але замість робочого вікна
програми отримав повідомлення про помилку. Мені потрібно видалити
створені шрифти?
Немає. Видаліть файл PSNAMES.PRF з папки XPRESS. Кожен раз,
коли в папці Fonts з'являється новий шрифт, в процесі завантаження
відбувається модифікація файлу PSNAMES.PRF. У цьому файлі
QuarkXPress зберігає імена нових шрифтів, тому при його
видаленні перевірки імен шрифтів відбуватися не буде.

На моєму комп'ютері встановлена ​​Windows 95 Pan Europa з
двома розкладками клавіатури - російської та англійської. При
запуску QuarkXPress я отримав таке повідомлення: "This
version of QuarkXPress can't be used with this System ". Після
того як я видалив російську розкладку клавіатури, програма
запустилася. Як мені здійснити русифікацію QuarkXPress?
Існує два способи. Перший. Видаліть з папки Fonts все
системні шрифти і встановіть нові русифіковані шрифти.
Після цього інсталюйте драйвер клавіатури за допомогою
програми Parawin 2.0 або CyrWin 95. Другий спосіб.
Відредагуйте ваш файл QUARK.INI наступним чином:
[QuarkXPress]
IntlKeyboardFix=Kbdru.dll
Файл Kbdru.dll знаходиться в папці System.

Драйвер моєї 8-бітової відеоплати виявився зіпсованим
після того, як я спробував заповнити фон рамки за допомогою
Палітри Квітів. Що робити?
Замініть відеоплату або додайте в розділ [QuarkXPress]
вашого файлу QUARK.INI наступний рядок:
Deltas=0

Чи можу я експортувати з QuarkXPress картинки?
Ні, не можете.

Чи можу я за допомогою миші виділити параграф?
Так, можете. Помістіть курсор в будь-яке місце параграфа і
клацніть кнопкою миші чотири рази.

Як мені зберегти пропорції картинки при зміні
розмірів графічної рамки.
Натисніть Ctrl + Alt + Shift при буксируванні мишкою рамки.

Чи можу я автоматично пронумерувати сторінки?
Так, можете. Інструментом Текстова Рамка створіть на
шаблонної сторінці текстову рамку, помістіть в неї курсор і
натисніть комбінацію клавіш Ctrl +3.
Як мені зафіксувати інструмент в Палітрі Інструментів?
Досить вибрати інструмент, утримуючи клавішу Alt.

Як мені встановити нову позицію табуляції на
форматує лінійці?
Натисніть Alt-A.

Коли я збільшив імпортовану TIFF-картинку, порушилися
її пропорції. Чи можна засобами QuarkXPress змінити розміри
картинки так, щоб всі пропорції збереглися?
Можна. Активізуйте картинку Інструментом Уміст
Об'єкту і натисніть комбінацію клавіш Ctrl + Alt + Shift + F.

Як мені розмістити зображення в центрі рамки?
Активізуйте картинку Інструментом Уміст Об'єкта,
після чого натисніть Ctrl + Shift + M.

Як мені розмістити картинку в усій графічної рамці?
Активізуйте картинку Інструментом Уміст Об'єкта,
після чого натисніть Ctrl + Alt + Shift + F.

Чи можу я імпортувати в графічну рамку з картинкою
іншу картинку?
Можете, але ваша картинка заміниться імпортованої
картинкою. Якщо ви хочете позиціонувати картинку на тлі
іншої картинки, скористайтесь опціями меню Item для
багатошарових об'єктів.
Я помилився: хотів побудувати квадратну текстову рамку, а
побудував прямокутну. Як мені змінити рамку?
Інструментом Об'єкт виділіть рамку, потім натисніть кнопку
Shift і буксируйте мишею будь-який кут рамки до тих пір, поки
рамка не прийме бажаний розмір.

Чи можна Інструментом Вміст Об'єкта працювати з
кількома тектовимі рамками.
Ні, не можна.

Як мені повернути текстову рамку на 0,1 градуса?
Повернути об'єкт, задавши точне значення кута повороту,
можна за допомогою Палітри Розмірів. У текстове поле кута
повороту необхідно ввести числове значення 0,1. Повернути
вашу рамку можна також за допомогою діалогового вікна Modify
(Доступ: ItemЮModify).

До яких меж я можу збільшити об'єкт на екрані?
Максимальне значення коефіцієнта збільшення дорівнює 400%.

Чи можу я з прямокутної текстової рамки зробити
багатокутник у формі зірки?
Так, можете. Виберіть з меню Item опцію Reshape Polygon і
послідовно пересувайте кожну з вершин рамки.

Коли я натискаю клавішу Delete, то віддаляється тільки текст
в рамці, а обрамляє лінія залишається. Чи можу я відразу видалити
текст і оформлення рамки?
Можете. Активізуйте вашу рамку і виберіть команду меню
ItemЮDelete.

Коли мені найкраще пов'язувати текстові рамки?
У той момент, коли рамки ще не заповнені текстом.

Чому, коли я активізував опцію Automatic Text Box
діалогового вікна New Document, текст перетік на кілька
сторінок?
Якщо опція Automatic Text Box в діалоговому вікні New
Document активізована, то це означає, що встановлено зв'язок
в головному шаблоні між текстовою рамкою попередньої сторінки і
початком текстової рамки наступної сторінки.

Звідки взявся знак "плюс" в імені стилю?
Ймовірно, ви присвоїли додаткове оформлення
параграфу, загальне оформлення якого було об'єднано в стиль.

Як мені швидко модифікувати існуючий стиль?
Клацніть клавішею миші при натиснутій клавіші Ctrl на ім'я
стилю у вікні Палітри Стилів.

У мене нічого не вийшло, коли я імпортував стилі з
файлу в форматі XPress Tags.
Імпорт стилів з документів, збережених у форматі XPress
Tags, здійснюється тільки за активізованою опції Include
Style Sheets діалогового вікна Get Text.

Звідки взялась "зірочка" перед ім'ям стилю в Палітрі
Стилів?
Ви імпортували стиль з тим же ім'ям, що і стиль,
використовується у вашому документі.

Навіщо мені потрібна Палітра Бібліотеки?
Наприклад, для того, щоб вставити логотип вашої компанії
з QXL-файлу до бланку гарантійного листа.

Що це за опція Auto Library Save в діалозі Application
Preferences?
За допомогою цієї опції ви можете зберігати вміст
вашої бібліотеки разом з документом.

Чи можу я розміщувати у різні документи картинки,
збережені в одній бібліотеці?
Можете, двома способами: за допомогою команди меню EditЮPaste
або за допомогою механізму Drag and Drop.

Навіщо потрібні ярлики (Labels) в Палітрі Бібліотеки?
Якщо у вашій бібліотеці є багато об'єктів, то
ярлики допомагають орієнтуватися при виборі певного
об'єкта.

Навіщо мені потрібна Палітра Розкладки Документа?
Палітра Розкладки Документа відображає схему розташування
сторінок робочого документа. Ви можете її використовувати,
наприклад, для додавання у ваш документ декількох шаблонних
сторінок.

Чи можу я за допомогою Палітри Розкладки Документа додати
сторінку в той момент, коли у мене відображена тільки шаблонна
сторінка?
Палітра Розкладки Документа функціонує незалежно від
режиму роботи на шаблонної сторінці або режиму роботи на
поточній сторінці. Для того, щоб додати нову сторінку в
документ, потрібно перетягнути в Палітрі Розкладки Документа
відповідну піктограму в частину вікна для сторінок.

Як мені вибрати кілька сторінок в Палітрі Розкладки
Документа?
Натисніть клавішу Shift і клацніть мишею на кожній сторінці.

Навіщо мені потрібна шаблонна сторінка?
Наприклад, для того, щоб на кожній сторінці вашого
документа розмістити в одному і тому ж місці верхній або нижній
колонтитул. Всі об'єкти, створені в шаблоні відображаються на
сторінках, сформованих на базі відповідних шаблонів.

Як мені зробити так, щоб на кожній сторінці мого
видання розміщувалася півтоновий картинка?
Перейдіть командою меню PageЮDisplay з режиму роботи
на поточній сторінці в режим роботи на шаблонної сторінці.
Створіть на шаблонної сторінці графічну рамку (будь-шаблон
в QuarkXPress ідентичний звичайної сторінці) і імпортуйте в
неї вашу півтонову картинку. Після того, як ви перемкнетеся
з режиму роботи на шаблонної сторінці в режим роботи на поточній
сторінці, півтоновий картинка буде присутній на всіх
сторінках вашого документа.

Скільки я можу додати шаблонів до головної шаблонної
сторінці?
Якщо кнопка Automatic Text Box діалогового вікна New
Document зафіксована, то ви можете додати до головної
шаблонної сторінці до 129 поточних шаблонів, параметри яких
можуть відрізнятися від параметрів головної шаблонної сторінки.

Чи можу я в існуючому документі змінити параметри
головною шаблонної сторінки?
Можете за допомогою модифікування опцій діалогового вікна
Document Setup (доступ: FileЮDocument Setup). Але пам'ятайте, що
при зміні параметрів головної шаблонної сторінки
автоматично модифікуються всі сторінки вашого документа.

Чи можу я в існуючому документі змінити параметри
обраної шаблонної сторінки?
Так, можете. Відкрийте діалогове вікно Master Guides (доступ
послідовний: PageЮDisplayЮA-Master A і PageЮMaster Guides)
і за допомогою його опцій змініть напрямні полів або
напрямні колонок існуючої шаблонної сторінки.

Як мені встановити зв'язок між двома шаблонами?
Активізуйте опцію Link to Current Text Chain в діалозі
Insert Pages (доступ: PageЮInsert).

Як мені замінити на шаблонної сторінці шрифт Times на
шрифт Pragmatica.
Якщо в робочому вікні документа відображений шаблон, то
перемикач Document в діалозі Find / Change (доступ:
EditЮFind / Change) поміняється на перемикач Masters. Це
означає, що функція пошуку / заміни прийнятна для всього
активного шаблона.

Я імпортував чорно-білу картинку і пофарбував її в червоний
колір. У принт-бюро документ з такою картинкою не роздрукувався.
Що робити?
Програма QuarkXPress - програма верстки сторінок, а не
професійний графічний редактор. Дайте колір вашої
зображенні в тому редакторі, за допомогою якого ви її створили.
Якщо це неможливо, скористайтеся чудовим пакетом
Photoshop.

Чи можна в QuarkXPress раскраcіть текст?
Звичайно, можна. Наприклад, за допомогою Палітри Квітів.

З яким кроком я можу змінювати насиченість кольору фону моєї
картинки?
У діапазоні від 0 до 100% з кроком 0,001%.

Як мені зробити лінійний колірний перехід фону текстової
рамки?
У Палітрі Квітів виберіть першу # 1 складову кольору
фону. Потім виберіть другу складову # 2 і визначте
варіант двоколірного градієнта опцією Linear Blend.

Як мені зробити так, щоб кольори фону змінилися справа
наліво?
У Палітрі Квітів виберіть складові кольору фону і
визначте варіант двоколірного градієнта заповнення. Потім
змініть значення кута нахилу лінійного растра з
встановленого значення на значення 90 градусів.

Не можу отримати кольороподілені плівки. Що робити?
Мабуть, ви не перетворили плашкові кольори в безперервні
кольору для чотириколірного друку або назви кольорів
імпортованої та вихідної картинки не збігаються.

Замість кольороподілених плівок фахівці нашого принт-бюро
отримали головний біль.
Швидше за все, в документі присутні не EPS-картинки або
картинки, імпортовані в QuarkXPress без обробки в режимі
CMYK.

Чи можу я без головного болю роздрукувати в принт-бюро свій
документ?
Можете. Збережіть кожну сторінку вашого документа в
форматі EPS.

Як мені врівноважити діапазон квітів?
У діалоговому вікні Edit Color (доступ: EditЮColorsЮEdit)
відрегулюйте яскравість кольору за допомогою освітлення темних
ділянок вашої картинки.
Навіщо мені потрібна Палітра Інформації про треппінг, якщо я
можу встановити параметри треппінг в діалогових вікнах Trap
Specifications і Trapping Preferences?
Опції цих діалогових вікон дозволяють встановити параметри
треппінг за замовчуванням, а за допомогою Палітри Інформації про
Треппінг ви можете оформити треппінг будь-який активний об'єкт.

Як працює треппінг в QuarkXPress?
За допомогою використання допоміжної отладочной
програми, яка при роздруківці кольорового документа
збільшує один колір і накладає його на інший колір.

Що таке параметри треппінг за замовчуванням?
Параметри для тих кольорів, імена яких задані через
команду меню EditЮColors.

Як мені змінити ширину зони треппінг засобами Палітри
Інформація про треппінг?
Введіть відповідне значення в поле даних Background
Custom діалогового вікна Trap Specifications. За допомогою
Background Custom ви можете змінити ширину зони треппінг від
-36 До 36 пунктів з точністю до 0,001 пункту.

Як мені зменшити область нокауту фонового кольору?
Задайте від'ємне значення ширини зони треппінг.

Що таке нокаут фонового кольору?
Колір картинки накладено на фоновий колір.

Як мені відключити механізм треппінг?
Ширина зони треппінг повинна дорівнювати нульовому значенню.

Я оформив треппінг картинку. За допомогою Палітри
Інформація про треппінг я визначив, що ширина зони треппінг
дорівнює 1 пункту. Що це означає?
Це означає, що фон вашої картинки на роздруківці
розтягнеться на один пункт.

Що таке криє колір?
Колір, при якому на кордонах перекриваються квітів
відсутні паразитні смужки.

У якому випадку я можу отримати криючий колір?
Ступінь насиченості кольору повинна бути більше
зумовленого значення в поле даних Overprint Limit
діалогового вікна Trapping Preferences (доступ: EditЮColorsЮEdit
Trap).

Я вибрав кольорову TIFF-картинку і активізував опцію
Background Default в Палітрі Інформація про треппінг. Що-небудь
змінилося?
Нічого не змінилося. Фоновий колір вашої картинки
відповідає кольору Background Color діалогового вікна Trap
Specifications.

Як я можу керувати шириною зони треппінг?
C допомогою відношення ширини зони треппінг до значення
різниці яркостей перекриваються квітів.

Що таке зона треппінг?
Проміжок між перекриваються квітами. У QuarkXPress
ви можете змінювати ширину зони треппінг з точністю до 0,001
пункту.

Як мені оформити треппінг картинку, розміщену над
декількома квітами?
Відкрийте діалогове вікно Trap Specifications (доступ:
EditЮColorsЮEdit Trap).
Натисніть кнопку Auto.
Вийдіть з діалогу Trap Specifications.
Відкрийте діалогове вікно Trapping Preferences (доступ:
EditЮPreferencesЮTrapping).
У поле даних Indeterminate введіть значення (до 36
пунктів), відповідне ширині можливої ​​паразитної смужки,
краї якої межують з перекриваються квітами.

На кольоровий роздруківці з'явилися паразитні смужки. Як
мені їх прибрати?
Спробуйте відкрити діалогове вікно Trap Specifications
(Доступ: EditЮColorsЮEdit Trap) і надрукувати в полі даних
Overprint Limit слово "Overprint".

Чому відповідають параметри треппінг, яким оформлені
картинки CMYK?
Cтепень насиченості блакитного, пурпурного, жовтого і
чорного кольорів.
Що потрібно зробити для того, щоб застосувати нові
параметри треппінг для всіх документів?
Встановити ці параметри в той момент, коли в QuarkXPress
не відкрито жодного документа.

Де визначається ступінь насиченості межують квітів?
У діалоговому вікні Trap Specifications (доступ:
EditЮColorsЮEdit Trap).

Як мені змінити дюйми на міліметри?
Відкрийте діалогове вікно General Preferences.

Чи виводяться на друк напрямні сторінки?
Ні, не виводяться.

Яка кількість стовпців може бути присутнім на одній
сторінці?
QuarkXPress дозволяє задати для однієї сторінки вашого
документа 30 різних колонок.

Який максимальний розмір може мати межколоннік?
пунктів.

Чи може QuarkXPress автоматично обчислити ширину
колонки?
Може. Досить поставити в діалоговому вікні New Document
(Доступ: FileЮNewЮDocument) кількість стовпців і розмір
межколонніка.

Як мені переробити односторонній документ на двосторонній?
Виберіть команду меню FileЮDocument Setup та у
діалоговому вікні активізуйте опцію Facing Pages.

У якому випадку я можу використовувати опцію Facing Pages
діалогового вікна Document Setup?
Наприклад, при верстці багатосторінкових документів.

Як мені розмістити на кожній сторінці документа текстову
рамку, у якій розміри верхнього, нижнього, лівого і правого
полів зумовлені?
Перед тим як ви будете вверстивать текст в текстову
рамку, активізуйте опцію Automatic Text Box діалогового вікна
New Document (доступ: FileЮNewЮDocument).

Від чого визначаються поля?
Від країв сторінки.

У якому випадку встановлюється зв'язок в головному шаблоні
між текстовою рамкою попередньої сторінки і початком текстової
рамки наступної сторінки?
У тому випадку, якщо опція Automatic Text Box діалогового
вікна New Document обрана.

У якому випадку кількість сторінок в документі
відповідає розміру і формату імпортованого в QuarkXPress
текстового файлу?
У тому випадку, якщо опція Automatic Text Box діалогового
вікна New Document обрана.
Що таке бібліотека?
Тексти, картинки, сторінки документа, збережені у файлі
з розширенням. QXL.

Ім'я який бібліотеки з'являється в рядку заголовка Палітри
Бібліотеки?
Ім'я тієї бібліотеки, яка була створена в діалоговому вікні
New Library (доступ: FileЮNewЮLibrary).

Я ще не встиг отримати Update версії QuarkXPress для
Windows 95. Чи можу я надалі використовувати в новій версії
програми свої документи, створені в старій версії?
Документ, створений у старій версії QuarkXPress можна
відкрити в новій.

Мій документ містить близько сотні картинок. Одна з них
була пошкоджена. Тепер мій документ не можна відкрити. Що
робити?
У процесі завантаження документа тримайте клавішу
Ctrl.

Чим відрізняється опція Save від опції Save As?
Команда FileЮSave використовується для першого запису на диск
файлу без імені, а команда FileЮSave As зберігає ваш документ
як будь-який файл QuarkXPress, документ з розширенням. QXD, шаблон
з розширенням. QXT або файл з будь-яким розширенням.

Чи можу я зберегти свій документ як документ, створений
в старій версії QuarkXPress.
Ні, не можете.
Я зберіг сторінку свого документа як картинку формату
EPS, після чого роздрукував її на лазерному принтері. Вийшло
дуже погано. Що робити?
Придбати PostScript-принтер або звернутися в принт-бюро.

Що таке PostScript?
Спеціальний мова опису сторінок, розроблений в своє
час фірмою Adobe Systems для ідеальної реалізації технології
WYSIWYG.

Кольороподіл яких картинок не викликає у QuarkXPess
особливих труднощів?
Тих картинок, які були оброблені в режимі CMYK і
збережені у форматі EPS.

Що таке OPI?
Набір умовних PostScript-позначень, які дають вам
можливість імпортувати картинки з низькою роздільною
здатністю. Open Prepress Interface (Відкритий інтерфейс
додрукарської підготовки) був розроблений фірмою Aldus. Суть методу
OPI полягає в тому, що першокласна картинка допомогою
коментарів PostScript замінюється файлом низького дозволу.
Коментарі PostScript вказують друкуючого пристрою метод
заміщення.

Що потрібно зробити, щоб прискорити запис на диск
EPS-картинки?
Придбати утиліту PSExpress у компанії XChange (доступ:
800/788-7557).
Як зберегти сторінку мого документа як кольоровий
картинки формату EPS?
Активізувати опцію Color в діалоговому вікні Save Page as
EPS.

Файл сторінки, збереженої у форматі EPS вийшов дуже
громіздким. Щоб відкрити його в Adobe Photoshop, мені
знадобилося близько п'яти хвилин. Чи не можна прискорити завантаження?
Можна. При збереженні EPS-файлу активізуйте опцію
Include TIFF Preview діалогового вікна Save Page as EPS. Тепер
картинка EPS завантажиться в Photoshop швидше, але відобразиться на
екрані дуже приблизно. На роздруківку, отриману на
принтері PostScript, це не впливає.

Як мені переглянути список існуючих XPress-розширень?
Натисніть клавішу Ctrl і виберіть команду меню HelpЮAbout
QuarkXPress.

Скільки вікон можна відкрити в QuarkXPress?
У QuarkXPress можна відкрити до 25 вікон.

Як мені впорядкувати піктограми мінімізованих вікон?
Вибрати опцію Arrange Icons з меню Window.

Які графічні файли здатний імпортувати
QuarkXPress?
Фaйли рaстровой та файли контурної графіки.

Чи можу я дізнатися, в якій колірній моделі була оброблена
імпортована картинка?
Відкрийте діалогове вікно Get Picture і перед
імпортуванням картинки натисніть кнопку Unfold.

Я отримав картинку шляхом сканування на HP ScanJet IIp.
Чи можу я її імпортувати в QuarkXPress?
Можете. Якщо ваша картинка - штрихова, то збережіть її в
програмі DeskScan у форматі PCX. Якщо ж картинка - кольорова,
то збережіть її в стислому форматі TIFF.

Чи можу я імпортувати в QuarkXPress картинку з
Photoshop, де на неї було накладено текст?
Можете, але нічого доброго з цього не вийде. Текст на
картинку найкраще накладати в Adobe Illustrator.

Я відкоригував імпортовану в QuarkXPress картинку в
Aldus FreeHand. Чи може QuarkXPress автоматично внести ці
зміни при відкритті документа?
Може, якщо ви активізуєте опцію Auto Picture Import: On
(Verify) діалогового вікна General Preferences (доступ:
EditЮPreferencesЮGeneral).

Що робити, якщо формат моєї картинки несумісний з
QuarkXPress?
Вставити картинку в QuarkXPress з буфера обміну.

Не можу імпортувати в QuarkXPress високоякісну
картинку.
При імпортуванні картинки в QuarkXPress розмір файлу
документа пропорційно збільшується. По всій видимості, на
вашому вінчестері відсутній простір для збільшення
розмір файлу документа.

Що потрібно зробити для того, щоб імпортована картинка
найбільш точно відповідала оригіналу?
Збільшити розмір кеш-пам'яті растра через наступний рядок
в QUARK.INI:
MaxTempPicKb=#
Замість # введіть позитивне значення, більше 8,000 Кб.

Я отримав чорно-білу картинку зі сканера HP ScanJet IIp.
Чи можу я імпортувати її в QuarkXPress як зображення
градаціями сірого?
Ви можете обробити растрову картинку за допомогою
вбудованого в QuarkXPress графічного редактора як картинку в
півтонах сірого в тому випадку, якщо вона була збережена в
форматі TIFF і в процесі її імпорту була натиснута клавіша Ctrl.

Що потрібно зробити для того, щоб екранний дозвіл
імпортованої TIFF-картинки зменшилася?
Тримати в процесі імпорту клавішу Shift.

Чи сумісний QuarkXPress з PCX?
Картинки растрового формату PCX можна імпортувати в
QuarkXPress без особливих труднощів.

Чи можу я підвищити екранний дозвіл імпортованої
EPS-картинки?
Якість картинки на екрані вашого монітора залежить від
дозволу TIFF-графіки, впровадженої в файл EPS. Якщо в
EPS-файлі немає рядка з такою інформацією, то картинка взагалі не
відобразиться. Так як команди мови PostScript з решти
розділу EPS файлу надсилаються на принтер незалежно від
того, запроваджено чи в файл EPS графічний образ формату TIFF, то
дозвіл впровадженої TIFF-графіки не впливає на якість
роздруківки.

Чи можу я імпортувати в QuarkXPress картинки з
макінтошевскіх програм MacDraw і SuperPaint?
Можете. Але якщо ви захочете згодом роздрукувати
документ, який містить такі картінікі на RIP, то у вас виникнуть
проблеми: більшість фотоскладальних автоматів зависають.

При верстці документа в QuarkXPress я використовував шрифти
TimesDL і TimesNT. Чи будуть у мене проблеми з принт-бюро?
Будуть. Ніколи не оформляйте текст шрифтами,
закінчуються на DL або NT. Користуйтеся їх новими версіями,
наприклад, замість TimesNT використовуйте шрифт Newton.

Чи будуть у мене проблеми з принт-бюро, якщо я в документі
використовую не EPS-картинки?
Особливих проблем не буде. Але будь-які кольорові картинки повинні
бути оброблені у вихідному графічному редакторі в режимі CMYK.

Як мені імпортувати в QuarkXPress картинки з Micrografx
Designer?
Конвертуючи текст в криві за допомогою опції Force Vector
Fonts.

Що потрібно зробити для того, щоб мій документ, набраний
в Microsoft Word для Windows, імпортувався в QuarkXPress
разом з поліграфічними лапками?
Активізувати опцію Convert Quotes діалогового вікна Get
Text.

Мій документ був підготовлений в Microsoft Word для DOS.
Вверстав його в автоматичну текстову рамку, я отримав
безладний набір символів. Чи можу я безпосередньо (без
збереження в Winworde) імпортувати в QuarkXPress "досовської"
текстовий файл?
Спробуйте перетворити засобами редактора Word для DOS
ваш текстовий файл у формат RTF. Пам'ятайте, що будь-який текст,
записаний у форматі RTF імпортується в QuarkXPress без
сміття.

Які оформлення, зроблені в Microsoft Word для Windows,
не підтримує QuarkXPress?
Будь оформлення, засновані на стилі Normal, а також
Bullets / Formatting, Embedded objects і Tables.
Не можу імпортувати стилі з Lotus Ami Pro.
Увімкніть опцію Include Style Sheets в діалоговому вікні Get
Text.

Чи можу я експортувати зі свого документа невеликий
фрагмент тексту?
Звичайно, можете. Виділіть ваш фрагмент, потім
активізуйте опцію Selected Text в діалоговому вікні Save Text
(Доступ: FileЮSave Text) і вкажіть формат файлу через Save File
as Type.

Для чого мені потрібен XPress Tags?
Файли текстового формату XPress Tags дають вам можливість
імпортувати або експортувати атрибути оформлення параграфа
за допомогою вкладених кодів (тегів) зі специфікацією
оформлення. При імпорті файлу XPress Tags програма
автоматично перетворює коди в атрибути оформлення.
Експорт відформатованого тексту в файл формату XPress Tags
здійснюється за допомогою генерації кодів оформлення.

Чи можу я завантажити текст формату XPress Tags у вікно,
побудоване в програмі CorelVentura 6.0?
Файли формату XPress Tags можуть бути використані тільки в
QuarkXPress або Adobe PageMaker 6.0.

У якому вигляді мені представляти в принт-бюро файл досьє?
У вигляді файлу формату XPress Tags або у вигляді його
роздруківки.

Чи можу я включити до файл-досьє шрифтові виділення,
оформлені за допомогою стилів?
Не можете.

Що таке PDF?
Розширення файлу драйвера принтера. Цей файл,
використовується тільки програмою QuarkXPress, містить формат
сторінки, коди управління принтером, список доступних шрифтів,
розміри символів кожного шрифту, специфікацію PostScript,
інформацію про треппінг і кривих калібрування.

Що таке PPD?
Розширення файлу драйвера PostScript-принтера (PostScript
Printer Description). PPD-файл, специфікація якого
розроблена фірмою Adobe, забезпечує програму QuarkXPress
інформацією, що включає в себе список резидентних шрифтів,
допустимий розмір паперу, лініатуру растра та роздільну
здатність принтера.

Як мені встановити драйвер нового принтера в Windows 95?
Установка нового драйвера принтера виконується за допомогою
опцій діалогового вікна Add Printer Wizard в оболонці Windows.

Чи зберігаються нові установки друкувального пристрою
разом з документом?
Так, зберігаються.

Як мені отримати роздруківку із дзеркальним відображенням?
Активізуйте опцію Image Flip Horizontal в діалоговому
вікні Printer Setup.

Чи можу я отримати засобами QuarkXPress плівки з
дзеркальним відображенням тексту і графіки на не
PostScript-принтері?
Так, можете. Активізуйте опцію Image Flip Horizontal або
Image Flip Vertical в діалоговому вікні Printer Setup.

Що таке GSR?
Опція GSR (Gray Component Replacement - Заміна Градацій
Сірого) діалогового вікна Printer Setup надає можливість
замінити на роздруківці сірий колір на чорний.

Як мені підвищити якість роздруківки на принтері PCL?
Якщо ваш принтер має дозвіл 600 крапок на дюйм, то в
поле даних Halftone Frequency діалогового вікна Printer Setup
спробуйте ввести значення 200 lpi.

Чи можу я отримати кольороподілені плівки на PCL принтері?
Спробуйте в Printer Setup натиснути кнопку Options і вибрати
в діалозі опцію Job Separation.

Як мені роздрукувати на обох сторонах аркуша документ,
містить 500 сторінок?
Активізуйте опцію Odd Page діалогового вікна Print і
роздрукуйте 250 непарних сторінок вашого документа. Потім
активізуйте опцію Even Page, переверніть пачку паперу і
роздрукуйте інші сторінки.

Чи можу я на принтері PCL роздрукувати сторінки документа в
зменшеному вигляді?
Це можна зробити тільки на PostScript-принтері
за допомогою включення опції Thumbanails в діалоговому вікні
Print.

Як мені роздрукувати кольоровий документ в півтонах сірого
кольору?
Отримати таку роздруківку можна тільки на принтері
PostScript. Перед друком активізуйте опцію Print
Colors as Grays діалогового вікна Print.

Навіщо мені потрібна установка Omitt TIFF діалогового вікна
Print?
Для того, щоб швидко отримати чорнову роздруківку вашого
документа, що містить високоякісні картинки TIFF.

Чи можу я роздрукувати на принтері PostScript документ,
оформлений шрифтами TrueType?
Не всі принтери PostScript сумісні зі шрифтових
стандартом TrueType. Результат роздруківки вашого документа
буде залежати від якості перетворення шрифтів TrueType в
криві.

Як мені отримати на роздруківці найбільш ймовірне
відповідність високоякісної кольорової картинці?
Роздрукуйте цю картинку на високоякісному крейдованому
папері.
Я роздрукував свій документ у файл, потім приніс цей файл
в принт-бюро. Після того як ми отримали плівки, виявилося, що
розстановка сторінок в документі сильно порушена. Довелося
викинути плівки в сміттєву корзину. Що ви мені порадите?
При роздруківці документа у файл і подальшої роздруківці
файлу на принтері, відмінному від використовувався вами при
створення документа в QuarkXPress, пам'ятайте про те, що обраним
принтерів повинні бути доступні одні й ті ж шрифти.

Я звернувся в принт-бюро з метою роздрукувати обкладинку
нашого журналу, збережену як файл EPS. Але виявилося, що їх
фотонабірний автомат використовує нестандартний PostScript
Printer Description. Мені потрібно переоформити обкладинку?
Спробуйте звернутися до принт-бюро, у якого є
фотонабірний автомат з вашим PPD-файлом.

Чи можу я експортувати EPS-картинку з CorelDRAW, а
потім імпортувати її в QuarkXPress?
Можете, але нічим хорошим це не закінчиться.

Що таке OLE?
Спільне використання та управління даними прикладними
програмами Windows.

Що таке файл джерела?
Файл c будь-якою інформацією, впроваджений в QuarkXPress
командою EditЮLinks.
Що потрібно зробити для того, щоб використовувати механізм
OLE в QuarkXPress?
Якщо ви хочете впровадити об'єкт OLE з буфера обміну в
документ QuarkXPress, то вам досить вибрати зі списку Data
Type Scroll діалогового вікна Paste Special тип програми,
сумісного з OLE. Якщо ж ви хочете впровадити об'єкт OLE в
документ QuarkXPress, не використовуючи буфер проміжного
зберігання Clipboard, то виберіть команду EditЮInsert Object.

Не можу впровадити в QuarkXPress картинку з WordPerfect для
Windows.
Файли текстового процесора Word Perfect для Windows з
графічною інформацією, впровадженої в середовища цих процесорів з
Використовуючи інструмент OLE не можуть бути вставлені в QuarkXPress.

Чи можу я модифіковані в QuarkXPress об'єкт OLE, не маючи
вихідної прикладної програми?
Ні, не можете.

Чим відрізняється опція Paste від опції Paste Special?
За допомогою опції Paste ви можете помістити копію об'єкта
з буфера обміну в ваш документ, а за допомогою опції Paste
Special ви можете впровадити в QuarkXPress будь-який об'єкт так, що
його потім можна обробити у вихідній прикладній програмі.

Що таке документ призначення?
Документ, в який впроваджується об'єкт OLE.

Як мені активізувати опцію Links меню Edit?
Ваш документ повинен містити хоча б один об'єкт,
створений в додатку, що підтримує механізм OLE.

Навіщо мені потрібна опція Links меню Edit?
Для створення зв'язку між вашим документом і вихідним
додатком, файл якого запроваджено в QuarkXPress.

Коли автоматично оновлюється зв'язок між запровадженими
об'єктами?
Всякий раз, коли відкривається документ QuarkXPress або
модифікується файл вихідного програми у відкритому документі
призначення.

Як мені дізнатися, для яких об'єктів встановлено зв'язок?
Відкрийте діалогове вікно Links і перегляньте список
зв'язків.

Як мені розірвати зв'язок між об'єктом OLE і вихідним
додатком?
Виберіть зі списку зв'язків діалогового вікна Links об'єкт,
для якого ви хочете відмінити всі компонування і натисніть кнопку
Cancel.

Як мені активізувати опцію Object меню Edit?
Досить вибрати Інструментом Вміст Об'єкта
графічну рамку, в якій знаходиться об'єкт OLE.

Які атрибути шрифту є взаємовиключними?
Підкреслений, підкреслена слово, капітель, всі прописні
і надрядковий.

Чи впливають установки для прикладної програми на
роздруківку?
Налаштування прикладної програми впливає тільки на
стиль роботи в системі об'єктно-орієнтованого макетування
QuarkXPress.

Що потрібно зробити, щоб установки для прикладної
програми відобразилися на всіх документах?
Модифікувати ці установки в той момент, коли в
QuarkXPress не відкрито жодного документа.

Для яких ліній задається колір за допомогою опції Rulers
Guide Colors в діалоговому вікні Application Preferences?
Клацніть мишею на масштабній лінійці і, не відпускаючи
кнопку, переміститеся вниз. Відпустіть кнопку миші. Перед вами
лінія, що дозволяє позиціонувати об'єкти на сторінці.

Що таке Drag and Drop?
Спеціальний механізм, що дозволяє вам використовувати мишу
для копіювання, переміщення і вставки тексту в іншу
текстову рамку. Виділіть текстової фрагмент, потім натисніть
кнопку Shift і кнопку миші. Перенесіть обраний фрагмент у
текстову рамку. Відпустіть кнопку миші: текст скопіювали в
нову текстову рамку.

Що таке Pasteboard Width?
Ширина між кордонами вікна і межами сторінки.

Як мені підвищити екранне дозвіл?
Перевстановити параметр в полі даних Display DPI
діалогового вікна Application Preferences.

Чи можна засобами QuarkXPress через певні
проміжки часу автоматично зберігати документ?
Можна. Відкрийте діалогове вікно Application Preferences.
Активізуйте опцію Auto Save. Вкажіть в поле даних Minutes
інтервал часу, після якого вміст вашого
документа автоматично збережеться у файлі з розширенням. ASV.

Що потрібно зробити для того, щоб одиниці величин
відобразилися на масштабних лінійках у всіх документах?
Модифіковані опції Horizontal Measure і Vertical Measure
діалогового вікна General Preferences в той момент, коли в
QuarkXPress не відкрито жодного документа.

Текстова рамка виявилася переповненою. У якому випадку
QuarkXPress додає нові сторінки?
В одному з таких випадків:
Обрана будь опція (крім опції Off) зі списку Auto Page
Insertion діалогового вікна General Preferences.
На головній сторінці шаблонної між текстовими рамками
встановлено зв'язок.
Переповнена текстова рамка на головній шаблонної
сторінці є автоматично розміщеної текстової рамкою.

Яким чином я можу розмістити обрамляють рамки?
Усередині або зовні об'єкта.

Як я можу розташувати напрямні?
Попереду або позаду об'єкту.

Не можу прив'язати до напрямної картинку.
Змініть значення в поле даних Snape Distance діалогового
вікна General Preferences.

Замість тексту бачу сірі смуги.
Перевстановіть параметр в полі даних Greek Below
діалогового вікна General Preferences.

Як мені зробити так, щоб картинка ніколи не виходила за
межі оточуючого її тексту?
Перед сеансом роботи в QuarkXPress дозволите механізм
автоматичного утискання об'єктів за допомогою активізація
опції Auto Constrain діалогового вікна General Preferences.

Що таке автоматичний інтерліньяж?
Відстань між базовими лініями шрифту сусідніх рядків,
визначене в поле даних Auto Leading діалогового вікна
Typographic Preferences. Якщо ви визначите величину
інтерліньяжу в той момент, коли в QuarkXPress не відкрито жодного
одного документа, то ця величина буде відповідати
інтерліньяжу за замовчуванням.

Що таке em-пробіл?
Фіксований проміжок між словами в тексті. Як
правило, ширина em-пробілу дорівнює кеглю шрифту.

Чому дорівнює пункт?
дюйма.

Чому дорівнює піку?
пунктам.

Що таке ASCII?
Текстової формат, в якому відсутнє інформація про
форматуванні.

Чи можу я вставити картинку в рамку з текстом так, щоб
інтерліньяж не змінився?
Ви можете згладити зміна інтерліньжа. Активізуйте
опцію Maintain Leading діалогового вікна Typographic
Preferences. Тепер величина зміни інтерліньяжу від першої
рядки після вставленої картинки до останнього рядка над
картинкою кратна інтерліньяжу основного тексту.
Чому дорівнює тонка шпація?
кегля шрифту.

Чому дорівнює напівкругла шпація?
Половині кегля шрифту.

Чому дорівнює кругла шпація?
Кеглю шрифту.

Що таке стиль?
Набір макросів оформлення.

Чи можу я застосувати створену таблицю стилів в іншому
документі?
Можете, але лише в тому випадку, якщо ви її створили в той
момент, коли в QuarkXPress не було відкрито жодного
документа.

Чи можу я призначити стилю клавішу F1?
Немає. Клавіша F1 зарезервована для виклику системи
оперативної підказки.

Як мені базувати стиль на іншому стилі?
Відкрити діалогове вікно Edit Style Sheet (доступ:
EditЮStyle SheetsЮEdit) та зі списку Based on вибрати бажаний
стиль.

Як мені від'єднати стиль від базового стилю?
Відкрити діалогове вікно Edit Style Sheet (доступ:
EditЮStyle SheetsЮEdit) та зі списку Based on вибрати No Style.

Чи можу я використовувати колір c ім'ям Red_Only_My в будь-якому
документі QuarkXPress?
Можете, але лише в тому випадку, якщо ви його створили в той
момент, коли в QuarkXPress не було відкрито жодного
документа. Пам'ятайте, що кольори, створені в момент, коли в
QuarkXPress відкритий документ, специфічні тільки для цього
документа.

У який колір забарвлена ​​рядок заголовка діалогового вікна
Trap Specifications?
У колір того об'єкта, для якого ви хочете застосувати
механізм треппінг.

Що таке колірна модель?
Cхема представлення квітів.

Які моделі квітів підтримує QuarkXPress?
Моделі стандартних кольорів (Pantone, Trumatch, Focoltone) і
моделі складених квітів (CMYK, RGB, HSB).

Чому потрібно вибирати CMYK?
Тому, що це єдина колірна модель, яка
описує колір так, що при роздруківці кольоровий картинки
результат формується вирахуванням певних часток блакитного,
пурпурного, жовтого і чорного з білого кольору.

Моя картинка оброблена в RGB. У принт-бюро мені повідомили,
що колір картинки необхідно перевести в CMYK. Для чого?
Для більш швидкого отримання кольороподілених плівок вашої
картинки. Якщо картинка оброблена в CMYK, то вона вже розділена
на колірні складові.

У мене поганий монітор і дуже древня відеокарта. Чи можу
я використовувати Pantone?
Можете, якщо купите книгу еталонів Pantone Matching
System. Отримати стовідсоткове відповідність можна, якщо ім'я
кольори на екрані вашого монітора буде збігатися з
відповідним кольором з цієї книги.

Я обробив картинку в Pantone і потім активізував опцію
Process Separation в діалоговому вікні Edit Color. Але замість
чотирьох плівок, я отримав одну. Як мені отримати чотири плівки?
Ви забули активізувати опцію Make Separations
діалогового вікна Print.

Я обробив картинку в CMYK. Хочу отримати кольороподілені
плівки. Але опція Process Separation діалогового вікна Edit Color
недоступна. Що робити?
Якщо картинка оброблена в CMYK, то вона вже розділена на
колірні складові. Для отримання кольороподілених плівок вам
досить активізувати опцію Make Separations діалогового
вікна Print.

Що таке муар?
В окремому випадку, - паразитна дискретність квітів,
виникає на роздруківці при збігу кутів нахилу
лінійного растра в стандартному кольорі.

Як мені позбавитися від муару?
Позбутися від муару в QuarkXPress неможливо (QuarkXPress
- Програма верстки). Відкрийте Photoshop і виконайте команду
FilterЮNoiseЮDespecle.

Як мені змінити тональність картинки?
Відрегулюйте яскравість, впливаючи тільки на окрему
складову кольору.

Яка регулювання яскравості спотворює кольорову картинку?
Неправильна.

У мене неоткаліброванний монітор. Передбачуваний, чи в цьому
випадку, результат виводу високоякісної кольорової
картинки?
Отримати кольорову роздруківку зі стовідсотковим відповідністю
при роботі на неоткаліброванном моніторі практично
неможливо.

Чи може QuarkXPress автоматично визначати максимальну
кількість знаків переносу поспіль у будь-яких документах?
Може. Встановіть параметр в полі даних Hyphens in a Row
діалогового вікна Edit Hyphenation & Justification (доступ:
EditЮH & JsЮEdit) в той момент, коли в QuarkXPress не відкрито жодного
одного документа.

Чи можна скасувати розстановку переносів в QuarkXPress?
На жаль, не можна.
Які установки для вирівнювання рядків по горизонталі
оптимальні?
Для гарнітур з кеглем 10-12 пунктів прийнятні такі
установки:
Minimum Space 90%
Optimum Space 100%
Maximum Space 150%
Minimum Char 5%
Optimum Char 0%
Maximum Char 10%

Керують чи параметри діалогового вікна Edit Hyphenation &
Justification виключенням рядків по вертикалі?
Ні, не керують.

Я розставив переноси в тексті за допомогою Microsoft Word для
Windows. Чи можна в QuarkXPress використовувати цей алгоритм
розстановки переносів?
Відкрийте діалогове вікно Edit Hyphenation & Justification
(Доступ: EditЮH & JsЮEdit).
Через кнопку Append імпортуйте ваш файл в QuarkXPress.
Дайте ім'я новому параметру H & J.
Пам'ятайте про те, що небажано імпортувати параметр H & J
з тим же самим ім'ям, що й ім'я одного зі стилів активного
документа. У цьому випадку QuarkXPress відобразить попередження
діалогове вікно.

Якими шрифтами ви мені порадите оформити основний
текст?
Шрифтами із зарубками на краях букв. Шрифти без засічок
(Arial, Futuris, Pragmatica) використовуються, як правило, при
оформленні заголовків.

Я присвоїв атрибут Bold кільком текстовим фрагментам.
Але на роздруківці ці фрагменти вийшли нормальними. Чому?
При зміні шрифтових атрибутів ви повинні
упевнитися, що відповідні накреслення шрифту
присутні в його специфікації. Відкрийте діалогове вікно Font
Usage (доступ: UtilitiesЮFont Usage) і перегляньте, які
накреслення доступні вашому шрифту.

Чим кернінг відрізняється від трекінгу?
Під кернингом розуміють пробіл між двома будь-якими літерами,
а під трекінгом - прогалини між літерами виділеного тексту.

Як мені змістити текст вниз?
Введіть від'ємне значення в поле даних Baseline Shift
(Доступ: StyleЮBaseline Shift).

Чи можу я, як в CorelDRAW, розтягнути текст у QuarkXPress
по вертикалі?
Можете від 25 до 400% за допомогою діалогового вікна
Horizontal/Vertical Scale.

Що буде, якщо я імпортують текст в рамку з текстом?
Новий текст додасться до існуючого.
Як мені перенести оформлення з шаблону на поточну
сторінку?
Oтобразіте Палітру Розкладки Документа й перенесіть іконку
шаблону в вікно для сторінок так, щоб вона сполучилася з
іконкою поточної сторінки.

Як мені роздрукувати тільки шаблонну сторінку?
Перейдіть з режиму роботи на поточній сторінці в режим
роботи на шаблонної сторінці та виберіть команду FileЮPrint.

У мене на комп'ютері встановлена ​​QuarkXPress версії 3.3. Я
чув, що існує Update до версії 3.32. Які можливості
у новій версії QuarkXPress і де її взяти?
Нова версія QuarkXPress дозволяє вам працювати в Windows
95. Отримати Update ви можете безкоштовно в компанії Lamport
(Доступ: 117218, Москва, вул. Кедрова, 14. Тел.: (095) 125 1101)
або через Internet, або Microsoft Network.

Чи можу я ідеально підібрати керн-пари?
Ідеально підібрати інтервали для окремо взятих пар букв
в готовому шрифт дуже-дуже важко, а часом і неможливо.
Для вирішення проблеми краще всього використовувати у виданні ujnjdst
шрифти з 1000 і більше кернінг-пар.

Чи можна опції діалогового вікна Character Atttibutes
використовувати при створенні стилів?
Якщо доступ до діалогового вікна Character Attributes
здійснений за допомогою команди меню StyleЮCharacter, то
опціями цього діалогу не користуються при створенні стилів. Щоб
внести в стиль аналогічні зміни, необхідно модифікувати
установки цього ж діалогу через кнопку Character у вікні Edit
Style Sheets (доступ: EditЮStyle Sheets).

Чи можна опції діалогового вікна Paragraph Formats
використовувати при створенні стилів?
Діалогове вікно Paragraph Formats, відкрите за допомогою
команди меню StyleЮFormats не використовується при створенні стилів.
Щоб внести в стиль аналогічні зміни, необхідно
модифіковані установки цього ж діалогу через кнопку Formats
у вікні Edit Style Sheets (доступ: EditЮStyle SheetsЮEdit).

Від чого вимірюється величина інтерліньяжу в QuarkXPress?
В QuarkXPress величина інтерліньяжу виміряється від однієї
базової лінії тексту до наступної базової лінії.

Як складається величина пробілу між двома параграфами?
В QuarkXPress величина пробілу між двома параграфами
складається з величини інтерліньяжу й суми величин відбиттів.

Як мені прив'язати заголовок до основного текcту?
За допомогою опції Keep with Next діалогового вікна
Paragraph Formats.

Чи можна опції діалогового вікна Paragraph Rules
використовувати при створенні стилів?
Діалогове вікно Paragraph Rules, відкрите командою меню
RulesЮFormats не використовується при створенні стилів. Щоб внести
в стиль аналогічні зміни, необхідно модифікувати
установки цього ж діалогу через кнопку Rules у вікні Edit Style
Sheets (доступ: EditЮStyle SheetsЮEdit).

Чи можна опції діалогового вікна Paragraph Tabs
використовувати при створенні стилів?
Діалогове вікно Paragraph Tabs, відкрите командою меню
TabsЮFormats не використовується при створенні стилів. Щоб внести
в стиль аналогічні зміни, необхідно модифікувати
установки цього ж діалогу через кнопку Tabs у вікні Edit Style
Sheets.

Що таке символ-заповнювач?
Будь повторюється символ, яким заповнюється
простір між текстом перед міткою табуляції і текстом
після мітки табуляції.

Як мені отримати доступ до опцій меню Style для картинок?
Виберіть чорно-білу або півтонову картинку Інструментом
Вміст Об'єкта.

Як формуються півтони в QuarkXPress?
У QuarkXPress півтони формуються за допомогою відображення
відтінків сірого на певний діапазон точок. Реальне
кількість рівнів сірого відображається на якісному
відеодисплей, а плавність переходів між відтінками при
роздруківці напівтонової картинки можна отримати тільки на
принтері високого дозволу.

Чи можу я перетворити півтонову картинку в
чорно-білу?
Можете. Виберіть команду StyleЮHigh Contrast. Ваша
півтоновий картинка з щільністю сірого кольору більше 30% стане
чорно-білою.

Як мені перетворити картинку з 256 градаціями сірого в
картинку з певною кількістю рівнів сірого?
Виберіть команду StyleЮPosterized. Тепер ваша півтоновий
картинка стала чорно-білої плюс з чотирма відтінками сірого,
причому перехід від темного тону до світлого має наступний
перепад щільності: 20%, 40%, 60% і 80%, тобто ваша картинка
відображається з шістьма рівнями сірого, один з яких
відповідає щільності 0% (білому кольору), а інший - щільності
100% (чорному кольору).

Як мені поміняти місцями чорні і білі кольори у
напівтонової картинки?
За допомогою Inversion Tool діалогового вікна Picture Contrast
Specifications (доступ: StyleЮOther Contrast).

Чи можу я деталізовано змінювати яскравість картинки?
Можете за допомогою визначення місця розташування точки на
кривої контрастності в діалоговому вікні Picture Contrast
Specifications (доступ: StyleЮOther Contrast).

Що з себе являє крива контрастності?
Графічна лінія, що відображає зв'язок між початковим
і модифікованими рівнями контрасту напівтонової картинки.

Як мені плавно зменшити яскравість у світлих ділянках
напівтонової картинки.
Перемістити криву контрастності інструментом Hand Tool
діалогового вікна Picture Contrast Specifications (доступ:
StyleЮOther Contrast).

Що таке растр?
Деяка комбінація тонких ліній.

Що таке піксель?
Сукупність окремих прямокутних точок, які формують
картинку на дисплеї або на роздруківці.

Скільки пікселів міститься в чорно-білій картинці?
У чорно-білій картинці присутні тільки два види
пікселів - чорний і білий.

З скількох пікселів складається півтоновий картинка?
Півтоновий або кольорова 8-бітова картинка складається з 256
окремих наборів пікселів.

Що таке линиатура растра?
Кількість ліній на дюйм.

Від чого залежить якість картинки?
Від величини частоти растру. Чим дрібніше растр, тим вище
якість картинки. Растр з линиатурой 60 lpi відповідає
роздруківці на лазерному принтері з дозволом 300 dpi (середнє
якість). Растр з линиатурой 120 lpi застосовується при
виготовленні друкованих форм на пристрої висновку з дозволом
1200 dpi (висока якість).

Коли типографська линиатура растра співпадає з екранною
частотою півтони?
Друкарський линиатура растра буде збігатися з екранної
частотою півтони лише в тому випадку, якщо дисплей працює у
режимі повної відповідності, тобто відтворює картинку з тієї
щільністю півтонів, яка максимально наближена до
щільності растрових плям на роздруківці.

Що значить хороший RIP?
Будь RIP, найбільш відповідає мові PostScript. Як
правило, якісні плівки (тобто плівки без паразитного
муару, з високою линиатурой і коректної тонопередачі)
виходять на растрових процесорах фірми Adobe, які
використовуються разом з програмним забезпеченням PostScript Level
II CPSI RIP.

ББК 32.973
УДК 681.3.06
QuarkXPress 3.32 для Windows 95.
Книга знайомить з новою версією видавничого пакету
QuarkXPress. Лідер в області додрукарських технологій програма
QuarkXPress на сьогоднішній день є кращою програмою
верстки сторінок. За допомогою QuarkXPress можна підготувати до
друку книги, брошури, газети, кольорові журнали, рекламні
оголошення і плакати. Відмітна особливість QuarkXPress від
інших програм верстки - можливість професійної
підготовки видання до друку. Зручний інтерфейс користувача,
швидкодія, наближена до типографського рівню робота з
кольором, треппінг, виключка по вертикалі, чисельне
позиціонування, обертання об'єктів, розміщення ілюстрацій у
тексті, багатокутні графічні рамки, деформація
імпортованих картинок, численні типографські ефекти,
бібліотеки та інші можливості виділили QuarkXPress з
досить вузької когорти пакетів електронної верстки як найбільш
привабливу для професіоналів.

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*