Status Code і Reason Phrase в протоколі HTTP/1.1, Протоколи, Інтернет-технології, статті

(Chapter 6.1.1 Status Code and Reason Phrase from RFC
2068)

АндрійАлікберов, Центр ІнформаційнихТехнологій

Status-Code це код результату спроби зрозуміти і виконатизапит. Складається з трьох цифр. Reason-Phrase – коротке текстове описStatus-Code. Status-Code призначений для програм, Reason-Phrase – длялюдини.

Перша цифра Status-Code визначає клас коду. Двінаступні цифри ніяк не категоризируются. Існує п’ять класів кодів:

Нижче представлена ​​таблиця можливих значень Status-Codeі відповідних їм значень Reason-Phrase для HTTP/1.1.
Status-Code

Reason-Phrase

“100”

Continue (продовження)

“101”

Switching Protocols (перемикання протоколів)

“200”

OK (ну, тут зрозуміло)

“201”

Created (створено)

“202”

Accepted (прийнято)

“203”

Non-Authoritative Information (неавторизована інформація)

“204”

No Content (немає вмісту)

“205”

Reset Content (оновити зміст)

“206”

Partial Content (частина вмісту)

“300”

Multiple Choices (можливість вибору)

“301”

Moved Permanently (видалено)

“302”

Moved Temporarily (тимчасово видалено)

“303”

See Other (дивися інше)

“304”

Not Modified (не змінювалося)

“305”

Use Proxy (використовувати проксі)

“400”

Bad Request (неправильний запит)

“401”

Unauthorized (неавторизований запит)

“402”

Payment Required (потрібно заплатити)

“403”

Forbidden (заборонено)

“404”

Not Found (не знайдено)

“405”

Method Not Allowed (метод)

“406”

Not Acceptable (не прийнято)

“407”

Proxy Authentication Required (потрібно аутентифікаціяпроксі)

“408”

Request Time-out (тайм-аут запиту)

“409”

Conflict (конфлікт)

“410”

Gone (піди далі)

“411”

Length Required (потрібно правильна довжина message-body)

“412”

Precondition Failed (порушено погодження)

“413”

Request Entity Too Large (поле Entity запиту занадто велике)

“414”

Request-URI Too Large (поле URI запиту занадто велике)

“415”

Unsupported Media Type (непідтримуваний media-тип)

“500”

Internal Server Error (внутрішня помилка сервера)

“501”

Not Implemented (нездійсненно)

“502”

Bad Gateway (неправильний шлюз)

“503”

Service Unavailable (недоступний сервіс)

“504”

Gateway Time-out (тайм-аут шлюзу)

“505”

HTTP Version not supported (не підтримується версія
HTTP)


extension-code

extension-code = 3 цифри

Reason-Phrase = * <текст, виключаючи символи CR, LF>

Status-Code розширюваності. Від HTTP-додатків не вимагаєобов’язкове розуміння всіх зареєстрованих Status-Code. Однакдодатка ЗОБОВ’ЯЗАНІ розуміти клас будь-якого Status-Code (перша цифра) і якщозустрінутий незрозумілий Status-Code, то додатки повинні відреагувати натакий код як на x00. Приміром, якщо прийнятий нераспознаваемой код ззначенням 431 – додаток повинен надійти нібито був прийнятий код400. У таких випадках додаткам СЛІД повертати користувачунерозпізнаний код, причому бажано в human-readable форматі.

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*