Створення OLAP-звітів за допомогою Crystal Reports 9: OLAP і аналітика, Інтеграція додатків і даних, Бази даних, статті

ЗмістАнотація


Багато компаній віддають перевагу добре зарекомендував себе інструменту генерації звітів Crystal Reports від компанії Business Objects/Crystal Decisions, Що забезпечує високоякісне форматований подання інформації на базі накопичуваних в організації даних.


У більшості випадків Crystal Reports працює з реляційними базами даних, але може також використовуватися для створення високоякісних звітів на основі кубів OLAP. Удосконалення, введені у версії 9, ще більше розширюють функціональні можливості програми в галузі створення OLAP-звітів.


У статті описується процес створення набору звітів на основі даних OLAP, а також спосіб об’єднання частин звіту, заснованих на кількох джерелах даних OLAP, в один відформатований звіт (див. малюнок 1). Тут також представлені корисні поради, що допомагають розробнику звітів з максимальною вигодою використовувати функціональність OLAP в програмі Crystal Reports 9.

Рисунок 1 – Вікно Crystal Reports з кількома ракурсами даних OLAP.


Проектування звіту по збуту (Sales Report), заснованого на даних OLAP


У цьому розділі вам належить створити звіт по збуту, що відображає індикатори збуту, які допомагають менеджерам з продажу відслідковувати характеристики збуту різних продуктів. При створенні такого звіту використовуйте майстер створення звітів OLAP (OLAP Report Creation Wizard) Для доступу до куба OLAP “Sales Reports”, що поставляється в якості сегмента джерела даних Crystal Samples MS OLAP. 1. Запустіть програму Crystal Reports і виберіть команду “File”, а потім “New”.
 2. Виберіть “Using the Report Wizard”, потім “OLAP”, після чого натисніть “OK”.

Рисунок 2 – Діалогове вікно створення звітів Сrystal Reports. 1. На екрані з’явиться діалогове вікно “OLAP Report Creation Wizard”. Натисніть “Select Cube” і виберіть куб “Sales Reports”, розміщений в каталозі Crystal Samples (на вашому сервері MSOLAP), а потім натисніть “Open”.

Рисунок 3 – OLAP Connection Browser. 1. Визначте розмірності рядків і стовпців:

  a. Виберіть “Next” на екрані “OLAP Data” в діалоговому вікні майстра створення звітів (OLAP Report Creation Wizard). На екрані з’явиться діалогове вікно Rows / Columns. Цей екран дозволяє визначити розмірності рядків і стовпців, які будуть відображатися в таблиці OLAP. Об’єкти таблиці OLAP забезпечують фактичну багатовимірну звітність і використовуються для відображення та форматування даних OLAP, а також навігації за даними всередині OLAP-звіту.
  Представлений за замовчуванням формат “Rows / Columns” є основним форматом куба.
  б. Додайте розмірність “Version” у вікні списку “Columns” і видаліть звідти розмірність “Measures”.
  в. Додайте розмірність “Measures” у вікні списку “Rows” після розмірності “Products”.
  р. Виберіть у стовпцях розмірність “Version”. Натисніть “Select Column Member s” і переконайтеся в тому, що вибрані елементи “Actual” та “Budget”. Натисніть “Cancel”.


 2. Визначте розмірності зрізу / сторінки:

  a. На екрані “Rows / Columns” діалогового вікна майстра створення звітів (OLAP Report Creation Wizard) натисніть “Next” для виклику екрану “Slice / Page”. Цей екран дозволяє визначити правила для розмірностей, які будуть відображені в рядках або стовпцях таблиці OLAP.
  b. Виберіть зріз “Week = All Weeks” і натисніть “Select Slice”. У діалоговому вікні “Member Selector” розгорніть дерево розмірностей “All Weeks” (для цього необхідно натиснути на “+”) і виберіть в списку пункт “week 40”. Натисніть “OK”.
  c. Виберіть зріз “Year = All Years” і додайте його у вікно списку “Page”. У діалоговому вікні “Member Selector” виберіть головний елемент “All Years” і натисніть “Select> Move Selection Down One Level “.
  d. Розгорніть дерево розмірностей “All Years” (для цього необхідно натиснути на “+”) і переконайтеся в тому, що відзначені елементи “Last Year” і “This Year”. Натисніть “OK”.


ПРИМІТКА Для створення параметризрвані звіту, заснованого на зрізі та / або розмірності сторінки, просто використовуйте функцію “Link to Parameter” (для цього необхідно натиснути на кнопку “Create / Edit”). Ця функція дозволяє проектувальникам створювати звіт з даних OLAP, заснованих на вхідних параметрах користувача. 1. Застосуйте стиль:

  a. На екрані “Slice / Page” діалогового вікна майстра створення звітів (OLAP Report Creation Wizard) натисніть “Next” для виклику екрану “Style”.
  б. Зліва, у вікні списку, виберіть стиль “Basic – Gold” та натисніть “Finish”. Буде активований дизайнер Crystal Reports, при цьому на екрані з’явиться ваш звіт. Перейдіть на закладку “Preview”, на якій представлені дві таблиці OLAP: одна – для минулого року (“Last Year”), інша – для поточного року (“This Year”).


 2. Швидке форматування:

  a. Натисніть на закладку “Design” – з’явиться екран “Design” з відображенням формату таблиці OLAP Grid.
  b. Натисніть на клітинку Value, щоб виділити її. Збільште її ширину за допомогою правої ручки.
  c. Натисніть на закладку “Preview” – з’явиться екран “Preview”. Двічі клацніть на елементі рядка “All Products” в таблиці OLAP “Last Year”, щоб розгорнути вузол “All Parents” і відобразити всі дочірні елементи в таблиці OLAP.


Формат таблиці OLAP


Нижче, на малюнку 5, представлений екран “Preview” вашого OLAP-звіту. Звіт OLAP може мати 4 види розмірностей: розмірність рядків, розмірність стовпців, розмірність зрізу і розмірність сторінки. Вибір залежить від кількості розмірностей, представлених у вашому кубі, і від параметрів створення таблиці OLAP.


ПРИМІТКА Всі OLAP-звіти, їх куб-зразки, покрокові операції, приклади, діаграми участі / вкладу (Contribution Chart) для наочності роботи з інструментом генерації звітів Crystal Reports версії 9 дано мовою оригіналу. У необхідних випадках наводиться їх переклад на російську мову. При складанні прикладів використані дані для Північної Америки.


Куб-зразок “Sales Reports” містить 5 розмірностей: Week (Тиждень), Version (Версія), Year (Рік), Product (Продукт) і Measures (Заходи). А в нашому звіті OLAP представлені всі 4 вищеописаних виду розмірностей. Далі за допомогою малюнка 5 дається опис кожного виду розмірності.

Рисунок 5 – Вікно попереднього перегляду таблиці OLAP (Preview).


Розмірності рядків і стовпців


Розмірності рядків і стовпців слід описувати одночасно, так як вони функціонують однаковим чином. По суті, розмірності рядків і стовпців – це ті розмірності, які відображаються в рядках і стовпцях таблиці OLAP. Важливий момент, на який варто звернути увагу: з метою полегшення проведення аналізу, перегляду більшого обсягу даних в рамках одного і того ж ракурсу, порівняння схожих значень і т.п. ви можете додати кілька розмірностей в рядки та / або стовпці вашої таблиці OLAP. Це називається “накладенням” розмірностей, і в нашому прикладі розмірність рядка “Measures” накладається в рамках розмірності рядка “Products”.


Розмірність “Measures” називається внутрішньої розмірністю рядки, а розмірність “Products” – зовнішньої розмірністю рядка.


Кількість розмірностей рядків і / або стовпців, які можна накласти, обмежується тільки кількістю розмірностей, розміщених в кубі, і вільним місцем у вашому звіті для відображення інформації.


Розмірності зрізу


Розмірностями зрізу є ті розмірності, які не відображаються в рядках і стовпцях таблиці OLAP. У нашому прикладі присутні наступні розмірності зрізу – “Week” і “Year”. “Week” має зріз на елементі тижня “40”, в той час як “Year” розрізається на елементі “Last Year”.


Кількість розмірностей зрізу дорівнює загальній кількості розмірностей в кубі за вирахуванням кількості розмірностей в рядках і стовпцях.


Розмірності сторінки


Розмірності сторінки відповідають розмірностях зрізу і дозволяють створювати декілька відображень таблиці OLAP (одне відображення для кожного елемента розмірності сторінки).


У нашому прикладі (див. рисунок 6) розмірністю сторінки є розмірність “Year”. Наявність елементів розмірності сторінки “Last Year” і “This Year” дозволяє працювати з двома відображеннями нашої таблиці OLAP, представленої на екрані “Preview” (одне – для “Last Year”, інше – для “This Year”).

Рисунок 6 – Розмірність сторінки


Ви можете накласти кілька розмірностей сторінок в звіті OLAP, а також створити ієрархічне дерево між елементами розмірностей сторінок, як показано на малюнку 7.

Рисунок 7 – Накладені / вставлені розмірності сторінок.


Ієрархічні розмірності


Елементи розмірностей можна організувати в ієрархію. Наприклад, для “Bakery” (бакалія): поля “Wine and Spirits” (вина і спиртні напої) є дочірніми по відношенню до верхнього основному полю “All Products “(усі продукти).


При вивченні описуваних в цьому документі функціональних можливостей OLAP в області створення звітів неважко помітити, що фільтрація, сортування, форматування, створення діаграм / карт і інші види обробки елементів таблиці OLAP контролюються ієрархічним рівнем елементів.


Слід звернути на даний факт особливу увагу, так як це дозволяє вам дуже швидко застосовувати функціональні можливості OLAP по створенню звітів до великих наборів елементів і при цьому гарантувати отримання оптимальних результатів.


Вставка розрахунку відхилень


Одним з нововведень 9 версії Crystal Reports є можливість додавання розрахунків в таблицю OLAP. Ці розрахунки зберігаються в звіті і оновлюються при зміні даних цього звіту.


Давайте додамо в нашу таблицю OLAP Grid розрахунок відхилень для того, щоб подивитися, яких показників досягли наші продукти. 1. У таблиці OLAP клацніть правою кнопкою миші на елементі “Budget” і виберіть “Add Calculated Member”.
 2. У діалоговому вікні “Calculated Members” виберіть Variance “Calculation Type” і “Compare” Actual “To target of” Budget. Виберіть “Values ​​less than the target are bad”. Перейменуйте в відхилення “Calculation Name “(замість Variance (Actual vs Budget)) і натисніть” OK “.

Тепер розрахунок відхилень розташований в таблиці OLAP після елемента “Budget” і ми бачимо, що позитивне і негативне відхилення відрізняються, незалежно від того, який критерій мається на увазі: “Sales “Або” Cost “. Насправді, позитивний результат для” Sales “означає те, що ми перевищуємо намічений показник, в той час як для” Costs “це означає, що ми витратили більше коштів, ніж було передбачено в бюджеті. У наступному розділі ми додамо колірне кодування з метою розрізнення поганих і хороших показників.


Форматування


Формат і редактор формул (Formula Editor)


У цьому розділі ми розфарбуємо тло осередку розрахунку відхилень у зелений (позитивний результат) або червоний (негативний результат) колір. Для цього необхідно додати умовне форматування за допомогою редактора формул і, так як тут задіяний певний атрибут, для зміни “Background color” необхідно викликати Formula Editor. 1. Клацніть правою кнопкою миші на будь-якій комірці “Variance” в таблиці OLAP і виберіть команду “Format Field”. У діалоговому вікні “Format Editor” натисніть на закладку “Border”. Позначте галочкою опцію Background і натисніть на кнопку Formula. Відкриється діалогове вікно редактора формул (Formula Editor)
 2. В редакторі формул (Formula Editor) введіть таку формулу:

// positive variance for sales or margin
if (CurrentFieldValue > 0 and GridRowColumnValue (“Version, level 0″)=”Variance” and
(GridRowColumnValue (“Measures, level 0″)=”Sales”
or GridRowColumnValue (“Measures, level 0″)=”Margin”))
or
// or negative variance for costs
(CurrentFieldValue < 0 and GridRowColumnValue (“Version, level 0″)=”Variance” and
GridRowColumnValue (“Measures, level 0″)=”Cost”)
// means a good result
then crGreen
//
// negative
else
// negative variance for sales or margin
if (CurrentFieldValue < 0 and GridRowColumnValue (“Version, level 0″)=”Variance”
and
(GridRowColumnValue (“Measures, level 0″)=”Sales”
or GridRowColumnValue (“Measures, level 0″)=”Margin”))
// or positive variance for costs
or
(CurrentFieldValue > 0 and GridRowColumnValue (“Version, level 0″)=”Variance”
and GridRowColumnValue (“Measures, level 0″)=”Cost”)
// means a bad result
then crRed
else crWhite

3. Натисніть на іконку “Save and Close”.


4. В редакторі форматування (Format Editor) натисніть “OK”.


Осередки таблиці OLAP фарбуються в різні кольори відповідно до логіки формули (див. рисунок 8). Тепер користувачеві легше визначити, які категорії продуктів мають хороші чи погані показники.

Рисунок 8 – Умовне форматування в стовпці “Variance”.


Умовне форматування дозволяє вам виконувати будь-яке форматування, необхідне вашим користувачам. У цьому окремому прикладі умовне форматування застосовується на рівні осередку з використанням формул.


Майстер виділення (Highlighting Expert)


Іншим способом застосування умовного форматування на ієрархічному рівні є використання майстра виділення Highlighting Expert. Зручний у використанні Highlighting Expert дозволяє одночасно змінювати відразу кілька атрибутів форматування – колір шрифту, колір фону, накреслення шрифту і кордони. 1. Клацніть правою кнопкою миші на будь-якій комірці “Budget” в таблиці OLAP і виберіть команду “Highlighting expert”. У діалоговому вікні “Highlighting Expert” натисніть “New”. Встановіть “Value of” “Version, Level 0 “,” equal to “,” Actual “. В якості фону (” Background “) виберіть жовтий колір (” Yellow “).
 2. Натисніть “New” і повторіть цю ж операцію зі значеннями “Value of” “Budget” “equal to” “Budget”, а потім як “Background” встановіть жовтий колір (“Yellow”).
 3. Натисніть “OK”

Для даних “This Year” ви побачите наступну таблицю OLAP (Рисунок 9).

Рисунок 9 – Умовне форматування в стовпцях “Actual” та “Budget”.


Ви можете відразу зауважити, що для даних “This Year” продажу “Frozen goods” і “Fruit and vegetable” не досягають намічених показників.


Якщо ви двічі клацніть на “Fruit and Vegetable”, ви отримаєте поділ елемента на 2 підкатегорії і помітите, що проблема полягає в категорії “Fruit”.

Рисунок 10 – Розгортка елемента “Fruit and Vegetable”


Всі ці види форматування є форматування на стадії проектування і не вимагають виклику реального джерела даних. Це означає наступне:Складання діаграм


Ви можете використовувати функцію створення діаграм за даними OLAP в Crystal Reports 9 в якості потужного інструменту візуалізації.


Можливості складання діаграм залежать від формату таблиці OLAP, при цьому для додавання функцій створення діаграм ваш звіт має обов’язково містити певну таблицю OLAP.


У цьому розділі ми вдосконалимо звіт OLAP за допомогою 2 видів діаграм: кругової діаграми і гістограми. 1. Діаграма участі / вкладу


В даному випадку великий інтерес представляє діаграма участі, що дозволяє побачити, який внесок вносить кожна категорія продуктів в сукупний показник. Для цього необхідно виконати наступне:a. Виділіть всю таблицю OLAP, клацніть правою кнопкою миші і виберіть команду “Insert Chart”. На закладці “Type” необхідно вибрати вид діаграми – “Pie”.
b. Перейдіть на закладку “Data” і виберіть “On change of” “Products, Level 2”.
c. Натисніть “Other dimensions” і переконайтеся в тому, що встановлені наступні параметри: “Measures = Sales” і “Version = Actual”. Натисніть “OK”
d. На екрані з’явиться діалогове вікно “Chart Expert”. Натисніть “OK”. У вашому звіті буде створено розділ з круговою / секторної діаграмою участі (Contribution)
e. Для зміни назви діаграми необхідно натиснути на діаграму і вибрати команду “Chart Options> Titles”. Перейменуйте діаграму в “Actual Sales Figures for Product Categories”. Натисніть “OK”.
f. Проробіть цю ж операцію з діаграмою “This Year”.


Фактичні дані про продажі для різних категорій продуктів (Actual Sales Figures for Product Categories)

Рисунок 11 – Кругова діаграма з фактичними даними про продажі різних категорій продуктів в цьому році.


Діаграма “This Year” показує, що категорія “Фрукти та овочі” являє собою важливу сферу продажів для магазину (16.7% цього року при 18.5% у минулому році), в той час як категорія “Заморожені продукти “не несе якого-небудь стратегічного значення (3.6% цього року при 3.2% в минулому році). Тепер ми зосередимося на аналізі категорії” Фрукти та овочі (Fruit and Vegetable) “. 1. Порівняльна діаграма


Ще однією корисною діаграмою є діаграма порівняння продажів “Actual” та “Budget”, що дозволяє графічно проілюструвати те, які показники продажів мають ті чи інші категорії продуктів. Для цього необхідно виконати наступне:a. Виділіть всю таблицю OLAP, клацніть правою кнопкою миші і виберіть команду “Insert Chart”. На закладці “Type” необхідно вибрати вид діаграми – “Bar”.
b. Перейдіть на закладку “Data” і виберіть “On change of” “Products, Level 2”. Виберіть “Subdivided by” “Version, Level 1”.
c. Натисніть “Other dimensions” і переконайтеся в тому, що встановлені наступні параметри: “Measures = Sales” і “Version = Actual”. Натисніть “OK”.
d. На екрані з’явиться діалогове вікно “Chart Expert”. Натисніть “OK”. У вашому звіті буде створено розділ з порівняльною гістограмою (Comparative)
e. Для зміни назви діаграми необхідно натиснути на діаграму і вибрати команду “Chart Options> Titles”. Перейменуйте діаграму в “Actual vs Budget Sales for Product Categories”. Натисніть “OK “.
f. Проробіть цю ж операцію з діаграмою “This Year”.


Фактичні і плановані обсяги продажів за категоріями продуктів (Actual vs Budget Sales for Product Categories)

Рисунок 12 – Гістограма з фактичними і планованими даними з продажу різних категорій продуктів цього року (“This Year”). Фактичні (Actual), Плановані (Budget), Відхилення (Variance).g. Збережіть новий звіт на робочому столі і назвіть його “Top Level OLAP Sales Reports”.


ПРИМІТКА Crystal Reports 9 дозволяє включати в діаграму значення обчислених елементів. Однак це не відноситься цим прикладом (через занадто великого масштабу діаграми).


Побудова географічного звіту OLAP по складам


Ви можете додати кілька кубів від одних і тих же постачальників OLAP (MSOLAP, Crystal Holos, SAP BW, Hyperion Essbase, DB2, HDC) в один звіт OLAP, якщо ваші дані зберігаються в різних джерелах даних OLAP.


У цьому розділі ми створимо новий звіт, щоб продемонструвати інші функції OLAP, що з’явилися в Crystal Reports 9. 1. Створіть новий звіт OLAP за допомогою куба “MSOLAP Foodmart 2000> Warehouse”, слідуючи інструкціям, що описані в першому розділі документа “Build a Top Level OLAP Sales Reports”.


 1. Виберіть у рядках розмірність “Warehouse”, а в стовпцях – розмірність “Measures”.
  У розмірності “Measures” викличте селектор елементів (“Member Selector”) і зніміть галочки з елементів “Store Invoice”, “Supply Time”, “Units Shipped” і “Units Ordered”. Слід залишити зазначеними тільки елементи “Warehouse Sales”, “Warehouse Cost” і “Warehouse Profit”.
 2. Натисніть “Next” двічі (пропустіть екран “Slice / Page”). На екрані стилю (Style) виберіть “Basic – Indigo”. Програма створить звіт з наступною таблицею OLAP.

Рисунок 13 – Таблиця OLAP “Warehouse” 1. Двічі клацніть на елементі “All Warehouses” і зверніть увагу на те, що для “Canada” і “Mexico” відсутні дані. Для того щоб дізнатися, який елемент розмірності слід розрізати, щоб знайти дані для даних осередків, ми збираємося запустити OLAP Grid Analyzer.
 2. Клацніть правою кнопкою миші на таблиці OLAP і виберіть команду “Launch Analyzer”.


 1. На закладці “Cube View” тепер представлена ​​ваша робоча таблиця OLAp (Worksheet). Тепер для того щоб отримати бажаний формат даних, ви можете поміняти розмірності, накласти їх в рядках або стовпцях, змінити елемент розмірності зрізу, реорганізувати елементи розмірності в рядках і стовпцях, додати розрахунок і т.п.
 2. Натисніть на розмірність “Time” і виберіть у якості елемента зрізу значення “1998”.
 3. Перейменуйте елемент “Measures”, клацнувши на ньому правою кнопкою миші, і виберіть команду “Change Caption”.
 4. Перейменуйте “Warehouse Cost” в “Cost”.
 5. Перейменуйте “Warehouse Sales” в “Sales”.
 6. Перейменуйте “Warehouse Profit” в “Profit”.
 7. Активізуйте “Member Selector” в розмірності “Warehouse” і виберіть наступні елементи:

Рисунок 14 – Діалогове вікно селектора в розмірності “Warehouse”. 1. Натисніть на закладку “Preview” і зверніть увагу на те, що формат таблиці OLAP змінився відповідно до формату “Cube view”.

Для зміни формату таблиці OLAP ми використовували робочу таблицю Worksheet, викликану через команду Launch Analyzer (закладка Cube View tab), проте, це також можна зробити і іншим способом: 1. за допомогою перенесення розмірностей всередині самої таблиці OLAP (заміна розмірностей, а також їх накладення)
 2. за допомогою активації майстра створення звітів OLAP (клацніть правою кнопкою миші на таблиці OLAP і виберіть “OLAP Expert”) і зміни формату на закладках Rows / Columns і Slice / Page


 1. Виберіть натисканням осередок Value. Збільште її ширину за допомогою правої ручки.

Вставка частки участі (Contribution) і підсумкових обчислень (Total Calculations)


Трохи раніше ми переконалися в тому, як легко додати до звіту небудь розрахунок. Давайте повторимо операцію з розрахунком участі, для того щоб з’ясувати, яка країна вносить найбільший вклад в загальний результат продажів. 1. Клацніть правою кнопкою миші на елементі “Profit” та виберіть “Add Calculated Member”.
 2. У діалоговому вікні “Calculated Member” виберіть “Contribution of” “Sales” “To Dimension” “Warehouse”. “Calculate contribution to the overall total” і змініть значення для “Calculation Name” з ” Contribution (Sales) “на” Contribution “. Тепер вам буде легко встановити, що частка США становить 55% від усіх продажів, Мексики – 35.49%, Канади – тільки 8.95%.
 3. Клацніть правою кнопкою миші на елементі “Contribution” і виберіть “Automatic Totals> Columns (Down)”. В рядки додається елемент “Total”, що забезпечує більш повне уявлення про витрати, продажах і частки в створенні прибутку по різних країнах (див. малюнок 15).

Рисунок 15 – Таблиця OLAP “Warehouse” з частками участі та підсумковими розрахунками. 1. Видаліть обчислений елемент “Contribution”. Клацніть правою кнопкою миші на “Contribution” і виберіть “Remove Calculated member”.

Складання карти


Ще одним способом візуалізації даних в Crystal Reports 9 є функція створення карт на основі даних OLAP.


Функції створення діаграм і карт багато в чому схожі. Також як і діаграми, карти OLAP залежать від формату таблиці OLAP. 1. Виберіть таблицю OLAP, клацніть правою кнопкою миші і виберіть команду “Insert Map”.
 2. У діалоговому вікні “Map Expert” натисніть на закладку “Data” і виберіть для “on change of” значення “Warehouse” і для “subdivided by” – значення “None”. Потім перейдіть на закладку “Type” і виберіть для параметра “Color of highest interval” значення “Navy”, а для “Color of lowest interval” – значення “Yellow”. Натисніть “OK”

Програма Crystal Reports автоматично генерує у вашому звіті карту “Cost by World” (див. малюнок 16).

Рисунок 16 – Карта складів (“Warehouse”) Cost by World. 1. У таблиці OLAP двічі клацніть на елементі “USA” (розгортка). Зверніть увагу на те, що карта виконує розгортку по елементу “USA”.

Формат таблиці OLAP забезпечує навігацію користувача по об’єкту карти.


Для демонстрації цієї функції можна було також використовувати і об’єкт діаграми. 1. Двічі клацніть на елементі “Mexico” (розгортка), і ваша таблиця OLAP прийме наступний вигляд (див. малюнок 17):

Рисунок 17 – Розгорнута таблиця OLAP “Warehouse”.


Тут знову розгортка одночасно виконується і на карті.


Зверніть увагу на те, що згортання ієрархії до основного поля також відбивається на форматі карти. 1. Клацніть правою кнопкою миші на карті і виберіть “Map Expert”. У розділі “Data” виберіть “Subdivided by” “Measures, Level 1”. Тепер у вас є графічне представлення даних з продажу, затратам і прибутку щодо кожного складу в країні (див. малюнок 18).

Рисунок 18 – Карта складів в Мексиці (“Warehouse”) із зазначенням витрат, продажів і прибутку.


Фільтрація та сортування


Ще одна нова функція OLAP в Crystal Reports 9 – це можливість сортування та фільтрації таблиць OLAP, що дозволяє швидко перетворити дані таблиці в більш зручну форму.


Фільтр


Розмірність “Warehouse” в таблиці OLAP тепер розгорнута в достатній мірі (див. малюнок 17), щоб застосувати фільтр, який визначає 5 найбільш рентабельних складів.


Для застосування фільтра необхідно виконати наступні кроки: 1. У таблиці OLAP клацніть правою кнопкою миші на елементі “Profit” та виберіть “Add Filter”.
 2. У діалоговому вікні “Define Filter” виберіть “Filter / Type” “Top / bottom n”. Виберіть “Display rows” для параметрів “top” “5” елемента Profit.

Тепер ваша таблиця OLAP має наступний формат (див. малюнок 19).

Рисунок 19 – 5 найбільш рентабельних складів.


Цілком логічно, що елементи “USA” і “Mexico” будуть на початку списку, так як ці елементи займають верхні ієрархічні позиції. Проте, зверніть увагу на порядок класифікації штатів “WA “,” OR “і” CA “.


Зверніть увагу на те, що розрахунок “Total” розділений на “Total Displayed” і “Total Excluded” для забезпечення цілісності даних.


Сортування


Той же самий результат можна досягти, використовуючи можливості сортування: 1. У таблиці OLAP клацніть правою кнопкою миші на елементі “Profit” і виберіть команду “Remove Filter”. Таблиця OLAP прийме первинний вигляд (див. малюнок 17).
 2. Клацніть правою кнопкою миші на прибуток елемента і виберіть “Add First Sort> Descending”. Тепер ваша таблиця OLAP має наступний формат (див. малюнок 20).

Рисунок 20 – Таблиця OLAP “Warehouse”, відсортована по елементу “Profit” (сортування по низхідній).


Зверніть увагу, що сортування застосовується всередині ієрархії розмірностей. 1. Клацніть правою кнопкою миші на прибуток елемента і виберіть “Break Hierarchies”. Тепер ваша таблиця OLAP має наступний формат (див. малюнок 21). Тепер ви бачите той же порядок, що і відображається за допомогою функції “Filter”.

Рисунок 21 – Таблиця OLAP “Warehouse”, відсортована по елементу “Profit” (сортування по низхідній і розбиття ієрархій).


Успадковані функціональні можливості Crystal Reports


Шаблон звітів (Report Template)


У Crystal Reports 9 звіти Crystal OLAP успадкували функціональні можливості шаблонів звітів. Шаблон – це файл звіту, форматування якого може бути застосоване щодо одразу кількох звітів. Тепер вам більше не потрібно форматувати кожен з них окремо.


Щоб застосувати до вашого звіту певний шаблон, необхідно виконати наступні кроки: 1. В меню “Report” натисніть “Template Expert”.
 2. В “Template Expert” виберіть заздалегідь визначений шаблон і натисніть “OK”.

Зразки звітів, представлені в цьому документі на малюнку 1, були створені за допомогою шаблону “Block Sample (Blue)” і “Contrast Index Sample”.


Можливості експортування


У Crystal Reports 9 звіти OLAP успадкували функціональні можливості експорту в рамках дизайнера, а також в рамках різних програм перегляду Crystal Enterprise.


В рамках дизайнера Crystal Reports доступні різні формати експорту:В рамках програм перегляду Crystal Enterprise доступні різні формати експорту:Гіперпосилання і частини звіту


У Crystal Reports 9 звіти Crystal OLAP також успадкували функції введення гіперпосилань і можливостей Report Parts в рамках дизайнера, а також в рамках Report Application Server 9 (інтегрується з Crystal Reports 9).


Частини звіту (Report Parts) – об’єкти звіту, які можуть відображатися в програмі перегляду окремо (без інших даних сторінки звіту). Якщо бути ще більш точним, частини звіту представляють собою визначення гіперпосилання, що вказує шлях від первинного об’єкту звіту до об’єкта призначення.


Це дозволяє розробникам звітів створювати навігаційні посилання між об’єктами звіту в рамках одного і того ж звіту або з / в іншій існуючий звіт.


Поширення через Crystal Enterprise


Звіт OLAP поширюється через Crystal Enterprise так само, як і звіт по реляційних даних. Ви можете зберегти його в Crystal Enterprise APS безпосередньо з дизайнера Crystal Reports або імпортувати його в структуру Crystal Enterprise за допомогою майстра Crystal Enterprise Publishing Wizard.


Після імпортування в Crystal Enterprise звіт OLAP може бути “запланований“(Статичні звітні дані) або поставлений в чергу”до запитання“(Динамічні звітні дані). Цей вибір буде залежати від розміру звіту, походження даних, конфігурації середовища Crystal Enterprise і налаштувань Crystal Enterprise Administrator.


Удосконалена технологія OLAP за допомогою Crystal Analysis


Як представлено в даній статті, деякі ключові компоненти і функції Crystal Analysis були впроваджені в Crystal Reports для створення звітів на стадії проектування.


В деяких випадках кінцевим користувачам можуть знадобитися більш динамічні функції аналізу – наприклад, інтерактивна навігація по звіту, опублікованому в Crystal Enterprise, оперативне додавання розрахунків, переорієнтація виду куба OLAP, реорганізація полів розмірностей, колірне кодування осередків і т.п. Дані потужні аналітичні функції доступні в рамках програми Crystal Analysis Professional та її додаткових функціональних можливостей в галузі створення звітів та аналізу даних.


Crystal Reports і Crystal Analysis призначені для вирішення різних завдань в області генерації звітів:Додаткова інформаціяСхожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*