Уроки Flash – Стаття “Використання сцен”, Програми для роботи з графікою, Програмні керівництва, статті

Використання сцен

Як відомо, Flash дозволяє створювати досить складні фільми, які можуть містити інтерактивні елементи, анімацію, кліпи і т. д. Природно, виникає необхідність зберігання та пошуку різних елементів фільму. Якщо ви працюєте над великим і складним проектом, доцільно розбити його на кілька керованих фрагментів, кожен з яких містить певну послідовність подій (анімацію, інтерактивний діалог з користувачем і т. д.). Це дасть можливість значно спростити роботу. Роль таких фрагментів в Flash-фільмах виконують сцени. Вони являють собою логічно завершені мініатюрні фільми, які в сукупності складають єдиний Flash-фільм. При створенні великих проектів використання сцен дозволяє значно заощадити час.

Що таке сцена

Створення сцени – це ефективний прийом, який дає можливість розділити питома проект на окремі керовані фрагменти. Кожна сцена, як уже говорилося, є мініатюрним фільм. Число використовуваних сцен Flash-фільму обмежена тільки об’ємом пам’яті комп’ютера. Сцени відтворюються послідовно, в порядку, зазначеному на панелі Scene (Сцена) і, будучи самостійними, в той же час тісно пов’язані між собою. Під час відтворення між ними ніколи не виникає помітних затримок. Можливості використання сцен різноманітні і практично безмежні. Наприклад, працюючи над проектом веб-сайту, ви можете реалізувати розділи та підрозділи у вигляді сцен. Останнім часом все більшої популярності в Веб завойовують короткі анімаційні Flash-фільми, вміст яких можна розділяти на логічні частини за допомогою сцен.

Панель Scene

Доступ до списку містяться у фільмі сцен здійснюється за допомогою панелі Scene (сце

на), яка відкривається при виклику команди Window> Design Panels> Scene (Вікно> Панелі розробки> Сцена). Дана панель по зволяет переглядати список наявних сцен

і встановлювати порядок їх відтворення у фільмі – він визначається порядком розта вання сцен у списку. Крім того, використовуючи панель Scene (Сцена), можна дублювати, додавати, видаляти і переміщати сцени в межах списку.

Меню Options (Настройки) панелі Scene (Сцена) містить тільки три команди: Maximize Panel (Зробити розмір панелі максимальним), Close Panel (Закрити панель) і Help (Довідка).

Панель Scene

Панель Edit

Панель Edit (Правка) розташована над тимчасової шкалою, нижче головного меню програми. Для відкриття панелі застосовується команда Window> Toolbars> Edit (Вікно> Панелі інструментів> Панель правки). Ви вже використали цю панель при роботі з вікном Symbol Editor (Редактор символів) для виходу з режиму редагування символу (див. главу 6). В даному розділі мова піде про функціональні можливості панелі Edit (Правка), що стосуються роботи зі сценами.

Панель Edit (Правка) містить ім’я поточної сцени (на малюнку поточної є сцена Scene 2). Переключитися на іншу сцену можна за допомогою кнопки Edit Scene (Правка сцени), розташованої в правій частині панелі Edit (Правка), при цьому в рядку буде виведено ім’я вибраної сцени. Про функціональні властивості кнопки Edit Scene (Правка сцени) розповідається в розділі “Переключення між сценами”.

Меню кнопки Edit Scene

Створення сцен і маніпулювання ними

Як уже говорилося, панель Scene (Сцена), яка відкривається за допомогою команди Window> Design Panels> Scene (Вікно> Панелі розробки> Сцена), призначена для роботи зі сценами. В цьому розділі ви дізнаєтеся, як за допомогою цієї панелі можна додавати, дублювати, перейменовувати сцени, а також змінювати їх порядок.

Додавання сцени

У міру зростання складності проекту для розподілу логічних фрагментів його вмісту вам постійно доведеться додавати нові сцени. Робити це ви можете, використовуючи панель Scene (Сцена). Щоб додати сцену, виконайте такі дії.

Переконайтеся, що необхідний документ відкритий. Вибравши команду Window> Design Panels> Scene (Вікно> Панелі розробки> Сцена), відкрийте панель Scene (Сцена).

Клацніть на кнопці Add Scene (Додати сцену), яка розташована в пра вом нижньому кутку панелі, або викличте команду Scene (Сцена) меню Insert (Вставити). Після цих дій у вікні панелі Scene (Сцена) з’явиться ім’я нової сцени. За замовчуванням кожній новій сцені присвоюється ім’я з порядковим номером, який на одиницю більше, ніж в імені сцени, вибраної на даний момент (наприклад, Scene 1, Scene 2 і т. д.). Ім’я розміщується в списку відповідним чином.

Виберіть нову сцену на панелі Scene (Сцена) і створіть її вміст. При створенні нової сцени Flash перемикається на неї автоматично.

Перелік сцен на панелі Scene

Видалення сцени

Видалити сцену можна таким чином.

Відкрийте панель Scene (Сцена), викликавши команду Window> Design Panels> Scene (Вікно> Панелі розробки> Сцена). Виберіть сцену, яку хочете видалити.

Клацніть на кнопці Delete Scene (Видалити сцену), розташованої в правому нижньому кутку панелі. Для підтвердження видалення сцени клацніть на кнопці ОК в діалоговому вікні.

Дублювання сцени

У попередніх розділах ми вже говорили про створення дублікатів різних елементів. Що стосується копіювання анімації, а тим більше складного проекту з великою кількістю сцен, то цей процес був би досить громіздким без функції створення дубліката, що дозволяє створювати точні копії будь сцени шляхом натискання всього однієї кнопки.

Відкрийте панель Scene, активізувавши команду Window> Design Panels> Scene (Вікно> Панелі розробки> Сцена), і виберіть сцену, дублікат якій ви хочете створити.

Клацніть на кнопці Duplicate Scene (Дублі ровать сцену), розташованої в правому ниж ньому куті панелі Scene (Сцена).

У вікні панелі Scene (Сцена) з’явиться ім’я дубліката сцени. Зверніть вни мание, що воно складається з назви результат ної сцени і слова сміття (копія).

Дублікат сцени

Перейменування сцен

Оскільки імена, за замовчуванням призначаються дублікатами і новим сцен, відрізняються тільки порядковим номером, при пошуку певного вмісту сцену важко ідентифікувати. Тому у великих проектах доцільно присвоювати сцен спеціальні імена, які характеризують їх вміст. Процес перейменування сцени не займе у вас багато часу.

Відкрийте панель Scene (Сцена), вибравши команду Window> Design Panels> Scene (Вікно> Панелі розробки> Сцена), і двічі клацніть на імені сцени, яке ви хочете змінити. При цьому з’явиться можливість редагувати ім’я сцени.

Введіть нове ім’я та натисніть клавішу Returt / Enter або двічі клацніть за межі ми панелі Scene (Сцена).

Перейменування сцени на панелі Scene

Зміна порядку розміщення сцен

Порядок розміщення імен сцен на панелі Scene (Сцена) визначає послідовність відтворення сцен у фільмі. Імена сцен на даній панелі можна переміщати, встановлюючи порядок відтворення сцен незалежно від послідовності, в якій вони були створені.

Відкрийте панель Scene (Сцена), вибравши команду Window> Design Panels> Scene (Вікно> Панелі розробки> Сцена).

Встановіть покажчик миші на імені сцени, яку необхідно переставити, натисніть ліву кнопку миші і, утримуючи її, перемістите покажчик в потрібне місце на панелі. Зверніть увагу, що при перемі щении покажчика з’являється блакитна лінія, яка вказує можливе нове положення імені сцени в списку.

Переміщення сцени на панелі Scene

Перемикання між сценами

Для перемикання між різними сценами фільму в процесі роботи над Flash-проектом можна використовувати наступні навігаційні засоби.

Панель Scene (Сцена). Щоб перейти до потрібної сцені фільму, клацніть на імені сцени на панелі Scene (Сцена). Нагадаємо, що ім’я вибраної сцени виводиться на панелі Edit (Правка).

Кнопка Edit Scene (Правка сцени). При клацанні на цій кнопці, що знаходиться в правій частині панелі Edit (Правка), ви отримуєте доступ до меню з іменами всіх сцен, наявних у фільмі. Для переходу до потрібної сцені виберіть відповідний пункт меню.

Панель Movie Explorer (Обозреватель фільму). Дана панель, яку можна відкрити за допомогою команди Window> Other Panels> Movie Explorer (Вікно> Інші панелі> Оглядач фільму), служить для відображення ієрархічної структури фільму (див. розділ 8) і дозволяє здійснювати пошук сцен, симво лов і примірників символів, а також проводити заміну тексту і шрифтів.

Сцени представлені на панелі Movie Explorer (Обозреватель фільму) як ієрархічні елементи вищого порядку. Для переходу до певної сцені знайдіть її ім’я на панелі Movie Explorer (Обозреватель фільму) і клацніть на ньому. За замовчуванням на цій панелі виводиться вміст лише вибраної сцени. Щоб одночасно переглядати вміст всіх сцен, активізуйте в меню Options (Настройки) даної панелі команду Show All Scenes (Показувати всі сцени).

Панель Movie Explorer зі списком сцен

Тестування сцен

Для тестування створеного фільму безпосередньо в середовищі розробки Flash потрібно натиснути клавішу Return / Enter, але в цьому випадку можливості перегляду будуть обмежені вибраної сценою. Послідовне відтворення всіх сцен можливо тільки після публікації фільму, середа Flash при цьому вже не потрібно. Щоб зробити тестування, виконайте такі дії.

Для тестування окремої сцени позначте її на панелі Scene (Сцена) і натисніть клавішу Return / Enter або після вибору сцени відкрийте меню Control (Управління) і активізуйте команду Test Scene (Тестування сцени).

Для тестування фільму викличте команду Test Movie (Тестування фільму) меню Control (Управління) або використовуйте комбінацію клавіш Cmd / Ctrl + Return / Enter. При цьому відкриється нове вікно, в якому все сцени фільму будуть відтворюватися в послідовності, визначеній на панелі Scene (Сцена).

Відтворити всі сцени фільму можна також, вибравши команду Play All Scenes (Відтворити всі сцени) меню Control (Управління).

Управління сценами за допомогою сценаріїв ActionScript

За допомогою сцен можна значно спростити загальну організацію вмісту фільму. Задана послідовність відтворення сцен обумовлює лінійність фільмів. Але крім переваг (наприклад, виключається одночасне відтворення двох сцен), лінійні фільми мають і недоліки, пов’язані з неможливістю змінити порядок відтворення сцен. Для вирішення цієї проблеми використовуються сценарії ActionScript (Зокрема, дії кадрів), які дозволяють управляти сценами.

Більш докладно про сценарії мови ActionScript і використанні дій кадрів буде розказано в главі 13. В цьому розділі мова піде про деякі дії, за допомогою яких можна управляти сценами.

gotoAndStopO – при виклику даної дії відбувається перехід до певної сцені і кадру і зупиняється відтворення фільму.

gotoAndPlay () – виклик цієї дії призводить до переходу головки програвання ведення до певної сцені і кадру (відтворення фільму продовжує ся з цього кадру).

play О – це дія дозволяє продовжити відтворення фільму після зупинки.

stop О – за допомогою даної дії можна зупинити відтворення фільму.


Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*