Всі значення елементів форм, HTML, XML, DHTML, Інтернет-технології, статті

NAS, Webscript.ru

У наступній таблиці перераховані всі можливі елементи введення, яківикористовуються в формах.

Тип

Опис

TEXT

Поле введення тексту

SELECT

Вибір зі списку.

RADIO

Радіо-кнопка. Використовується для вибору одного із запропонованихваріантів.

CHECKBOX

Кнопка-прапорець. Використовується для вибору варіанта.

SUBMIT

Кнопка, яка ініціює виклик обробника форми.

IMAGE

Зображення. Використовується як кнопка типу SUBMIT

<TEXTAREA>

Область введення тексту.

Тепер розглянемо як значення і стану цих елементів передаютьсяв обробник.

TEXT – Тут все просто. Введене значенняпередається у вигляді: ім’я=значення(Для зручності будемо припускати, що метод передачі значень встановленийв GET). В обробнику значення можна отриматиіз змінної $ім’я.

SELECT – Значення береться з атрибута VALUEвибраного елемента <OPTION>. Наприклад для
<SELECT> такого вигляду:

  <SELECT NAME="mySelect">
  <OPTION VALUE="test1">test1</OPTION>
  <OPTION VALUE="test2">test2</OPTION>
  <OPTION VALUE="test3">test3</OPTION>
  </SELECT>

рядок буде містити mySelect=test1, У разівибору першого елемента списку. Мінлива в скрипті буде виглядати так:
$mySelect.

Елемент <SELECT> може мати атрибут MULTIPLE,що дозволяє вибирати кілька значень зі списку. В цьому випадку до іменіелемента <SELECT> необхідно додати паруквадратних дужок: ім’я[]. Рядок будевиглядати так: ім’я []=значення&ім’я []=значення…,а в скрипті доступ до вибраних значень можна здійснити, як до елементівмасиву $ім’я.

У випадку, якщо не задані атрибути VALUE, Топередаватися буде те, що міститься між тегами <OPTION>і </OPTION>.

RADIO – Тут значення буде братися з атрибуту
VALUE, Рядок виглядає аналогічно елементу типу
TEXT. Доступ з скрипта, теж аналогічний. Якщови забули встановити це значення, то буде передано значення on

CHECKBOX – Якщо прапорець встановлений, то передаєтьсязначення on, Якщо прапорець не встановлений, то зміннане передається вобще. Таким чином, встановлення прапорця в скрипті можна перевірити,порівнявши значення змінної $ім’я з “on”.Мінлива і рядок виглядають аналогічно елементу типу TEXT.

SUBMIT – Кнопка SUBMIT,як не дивно, теж може передавати значення в обробник. Я не можусобі предствить навіщо це потрібно, але тим не менш. Значення встановлюєтьсяз атрибуту VALUE. Все інше аналогічно полютипу TEXT.

IMAGE – Найцікавіший елемент. У обробникпередаються два значення: ім’я.x і ім’я.y,які представляють собою координату покажчика миші щодо верхньоголівого кута зображення. Рядок виглядає наступним чином: ім’я.x=значення&ім’я.y=значення.В скрипті встановлюються змінні $ім’я_xі $ім’я_y.

<TEXTAREA> – Абсолютно аналогічно елементутипу TEXT.

При пересилання строкових значень вони перекодуються спеціальним чином.Усі символи, крім алфавітно-цифрових і знака підкреслення “_” замінюютьсязнаком відсотка “%” і двома шестнадцетірічнимі цифрами коду. Прогалини замінюютьсяна знак “+”. При установці змінних в скрипті проводиться зворотнедекодування.

Ще одну цікаву особливість надає PHP. Ми можемо кожному елементупривласнити ім’я змінної масиву. Наприклад:

  <FORM NAME="testForm" ACTION="test.php3">
  name: <INPUT ENGINE="text" NAME="personal[name]"><BR>
  e-mail: <INPUT ENGINE="text" NAME="personal[email]"><BR>
  <INPUT ENGINE="SUBMIT">
  </FORM>

В цьому випадку ми зможемо отримати доступ до значень, звертаючись до елементівасоціативного масиву: $personal[“name”] і $personal[“email”].

Крім того, якщо включена директива PHP <?php_track_vars?>,то, при передачі значень, будуть заповнені масиви $HTTP_GET_VARSі $HTTP_POST_VARS, Для відповідних методівпередачі змінних в обробник.

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*