Запити / ADO, MS Office, Програмні керівництва, статті

Рядки підключення ADO до баз даних

Декларування адо – підключення
Dim MYCon As New ADODB.Connection

Якщо у вас цей рядок викликає помилку при компіляції – додайте в Посилання – референс на бібліотеку: MS ADO 2.X (Microsoft Activex Data Objects 2.8 Library)
Рекомендується встановлювати самі свіжі версії бібліотек.

Якщо потрібно створити нове підключення до бази даних до якої вже підключено ADP – проект:
MYCon.Open CurrentProject.Connection.ConnectionString

При підключенні до іншої бази даних але на цьому ж сервері і під тими ж ім’ям і паролем – можна обійтися без створення нового підключення. Для цього слід використовувати префікси

звичайний синтаксис запиту:
Select * from TABLE

Із зазначенням власника / схеми:
Select * from Dbo.TABLE

Із зазначенням іншої бази на сервері:
Select * from AnotgherBaseName.Dbo.TABLE

Із зазначенням іншого сервера
Select * from AnotgherServerName.AnotgherBaseName.Dbo.TABLE

Прим.: За результатами спостережень запити із зазначенням бази даних або сервера запускаються з більш низьким пріоритетом (довше виконуються але витрачають менше ресурсів в одиницю часу)

Якщо потрібно підключитися під іншим ім’ям або з використанням специфічного драйвера: MYCon.Open Строка_Подключения_Из_Нижеизложенных_примеров

Приклади рядків підключення:

“Provider = Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source = ” “MS Access 2000 c зазначенням локального шляху
“DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=<MY_filename.mdb>” ” MS Access
“Provider=SQLOLEDB;Data Source=<SERVER_NAME>;database=<DB_NAME>;uid=<UID>;pwd=<PWD>;” ” MS SQL Server (OLEDB connection)
“driver={SQL Server};server=<SERVER_NAME>;uid=<UID>;pwd=<PWD>;database=<DATABASE_NAME>” ” MS SQL erver 6.x/7.x/2000 (ODBC connection)
“Driver = MySQL; server = ; uid = ; pwd = ; database = ” “MySQL” “” DSN-підключення
(Заходите в панель управління, джерела даних, створюєте файловий DSN, налаштовуєте, зберігаєте)
Підключення, з використанням двох драйверів DATASHAPE + OLEDB

ADOConnection.ConnectionString = “Provider=MSDataShape;Data Provider=SQLOLEDB.1;Data Source= <SERVER_NAME>;User ID=<USER_NAME>;Password=<PASSWORD>;Initial Catalog=<BASE_NAME>”
ADOConnection.Open
Рядок для довіреної з’єднання (Працює якщо сервер використовує змішану схему авторизації,
доступ здійснюється по імені користувача та паролю під яким користувач зареєстрований в домені)

“PROVIDER=SQLOLEDB.1;INITIAL CATALOG=<BASE_NAME> ;DATA SOURCE=<SERVER_NAME>;Trusted_Connection=Yes” ” MS SQL Server
рядок для ASP – скрипта:
(Ще раз нагадую що ASP – Active Server Pages – скрипт для отримання вмісту інтернет – сторінки)
“Provider = Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source =” & Server.MapPath (““) “MS Access 2000 c відносним шляхом

Більш докладно про провайдерів даних і рядках підключення можна почитати тут (English)


ASP – приклад відкриття ОНОВЛЮЄТЬСЯ рекордсета:
Set oConn = Server.CreateObject(“ADODB.Connection”)
oConn.Open(“DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=” & Server.MapPath(“<BRINKSTER_USER>db<DATABASE_NAME.mdb>”))
sSQL = “<select * from my_table>”
Set oRS = Server.CreateObject (“ADODB.Recordset”) “Відкриття оновлюваного рекордсета (цифрові параметри означають: Динамічний, з Оптимістичної блокуванням)
oRS.Open
sSQL , oConn ,3,2,1

<ТЕКСТ В ТАКИХ Дужки> слід замінити на відповідні параметри підключення

Створення рядка коннекта за допомогою udl


Спосіб гранично простий.

 • створюєте порожній текстовий файл
 • міняєте йому розширення на udl
 • відкриваєте отриманий файл зіставлення за замовчуванням додатком
 • вказуєте бажані параметри з’єднання і виходите з програми по “OK”
 • відкриваєте отриманий файл за допомогою блокнота
  отримуєте щось подібне:
  [oledb]
  ; Everything after this line is an OLE DB initstring
  Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=…
  в даному випадку останній рядок і є готова рядок підключення.

  SqlConnection Connection String Parameter Keywords & Values  Параметр  Default  Опис 
  Application Name
  Назва програми, або “. Net SqlClient Data Provider” якщо ім’я додатки не підтримується.
  AttachDBFilename
  -Або-
  extended properties
  -Або-
  Initial File Name

    


  Ім’я первинного файлу бази даних, включаючи повний шлях, приєднуваної при установці підключення бд. якщо ця настройка вказана, параметр Initial Catalog повинен бути також вказаний.
  Ім’я бази даних має бути зазначено в параметрі “database”.
  Приклад:
  Data Source=.; Initial Catalog=; Integrated Security=true;AttachDBFileName=c:MyFolderMyDb.mdf 
  Приклад 1:
  Ви можете використовувати наступний синтаксис для файлів баз даних розміщених в папці “Data” вашого сервера:
  AttachDBFileName=/DataDirectory/MyDb.mdf 
  Connect Timeout
  -Або-
  Connection Timeout
  15
   
  Тривалість часу в секундах, протягом якого очікується відповідь сервера, після закінчення цього часу команда переривається і генерітся повідомлення про помилку.
  Current Language
   

    


  значення однієї з мовних констант SQL Server.
   
  Data Source
  -Або-
  Server
  -Або-
  Address
  -Або-
  Addr
  -Або-
  Network Address


  Ім’я або мережеву адресу іменованого примірника сервера до якого здійснюється підключення.


  Приклади:
  127.0.0.1:1433
  netbiosComputername/instancename

  Encrypt
   
  “false”
   
  Якщо “true”, SQL Server використовує SSL шифрування для всіх даних переданих між клієнтом і сервером (якщо на сервері встановлений сертифікат). Розпізнавані значенняtrue, false, yes,
  іno.
   
  Initial Catalog
  -Або-
  Database
   
  Ім’я бази даних на сервері.
   
  Integrated Security
  -Або-
  Trusted_Connection
   
  “false”
   
  Якщо false, Ім’я користувача і пароль повинні бути також зазначені. Якщо true, Поточне Windows – ім’я мользователя використовується для аутентифікації.

  Розпізнавані значення:true, false,
  yes, no, І sspi (Рекомендований), еквівалентно true.
   

  Network Library
  -or-
  Net
   
  “dbmssocn”
   
  Мережева бібліотека використовувана для установки з’єднання до примірника SQL Server. Підтримувані значення:
   dbnmpntw (Named Pipes),
   dbmsrpcn (Multiprotocol),
   dbmsadsn (Apple Talk),
   dbmsgnet (VIA),
   dbmslpcn (Shared Memory),
   dbmsspxn (IPX/SPX),
   dbmssocn (TCP/IP).

  Відповідна бібліотека повинна бути встановлена ​​на клієнті і сервері до якого ви підключаєтеся. Якщо ви не використовуєте мережу, а підключаєтеся до сервера встановленому локально (наприклад, “.” Або “(local)” в налаштуванні server), буде використана бібліотека Shared Memory.
   

  Packet Size
   
  8192
   
  Розмір мережевого пакету в байтах, використовуваного для зв’язку з SQL Server.
   
  Password
  -Або-
  Pwd
   

  Пароль, відповідний імені користувача SQL Server (не рекомендується до використання, використання Integrated Security або Trusted_Connection забезпечує більший рівень безпеки).
   
  Persist Security Info
   
  “false”
   
  Якщо встановленоfalseабо no (Настійно рекомендується), секретні дані, такі як пароль, не зберігаються як частина з’єднання якщо з’єднання відкрито. Скидання рядка з’єднання скидає значення всіх параметрів включаючи пароль. Розпізнавані значення:true, false, yes, and no.
   
  User ID
   
  ім’я користувача, під яким здійснюється з’єднання до SQL Server
  (Не рекомендується до використання, використання Integrated Security або Trusted_Connection забезпечує більший рівень безпеки).
  Workstation ID
   
  імякомпьютера
   
  Ім’я робочої станції (комп’ютера) яка підключається до SQL Server.
   
  Connection Lifetime
   
  0
   
  Якщо використовується пул коннектів, час його створення порівнюється з поточним часом, і коннект знищується якщо цей час (в секундах) перевищуєConnection Lifetime. Це застосовується для поліпшення балансу завантаження між робочим і резервним серверами в кластерної конфігурації (припускаю помилковість в документації, можливо малося на увазі що застосовно для багатопроцесорних систем MSSql2000 для UMS balancing)
  This is useful in clustered configurations to force load balancing between a running server and a server just brought online.
  Нульове значення (0) вказує пулу мати максимальне значення таймауту.
   
  Connection Reset
   
  “true”
   

  Визначає що з’єднання з бд розривається при витяганні коннекта з пулу. Для версії Сервера 7.0, встановлюється значення в false дозволяє уникнути процедури отримання з’єднання, але слід врахувати, що стан з’єднання, як наприклад, контекст бази даних, не будуть восстанавлі


  Determines whether the database connection is reset when being drawn from the pool. For Microsoft SQL Server version 7.0, setting to false avoids making an additional server round trip when obtaining a connection, but you must be aware that the connection state, such as database context, is not being reset.

  Enlist
   
  “true”
   
  Якщо true, Пул автоматично включає коннект в контекст поточної транзакції. Розпізнавані значення: true, false, yes, no.
   
  Max Pool Size
   
  100
   
  Максимальне число коннектів допустиме в пулі.
   
  Min Pool Size
   
  0
   
  Мінімальне число коннектів допустиме в пулі.
   
  Pooling
   
  “true”
   
  Якщоtrue, Об’єкт SQLConnection приєднується до існуючого пулу, або якщо необхідно створює пул і приєднується до нього. Розпізнавані значення:true, false, yes, no.
   

 • Схожі статті:


  Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

  Коментарів поки що немає.

  Ваш отзыв

  Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  *

  *