Застосування AutoCAD Electrical 2008: проектування об’єктів систем водопостачання, Інформаційні системи, Бази даних, статті

ТОВ “Тепловодомонтаж-ТВМ” було утворено в 2001 році як монтажна організація з невеликим числом підрозділів, причому спеціалізованого відділу, призначеного для розробки проектів, не було. Самими великими за чисельністю були підрозділи, які займаються монтажем та пусконалагоджувальними роботами. Надалі, у міру збільшення штату компанії, а також складності об’єктів, виникла необхідність у створенні відділу, що займається підготовкою необхідної документації для проведення монтажних робіт, а також робіт з проектними інститутами.


У 2007 році, після отримання ліцензії на виробництво проектних робіт, у ТОВ “Тепловодомонтаж-ТВМ” був створений проектно-технічний відділ, призначенням якого є проектування таких об’єктів, як котельні, насосні станції, системи водопостачання та водовідведення.
Основними замовниками ТОВ “Тепловодомонтаж-ТВМ” є компанії, які працюють на території Липецької області, в тому числі і підприємства комунальної сфери. Компанія здійснює повний спектр послуг – від проектування об’єкта до його монтажу, запуску, обслуговування та експлуатації. В даний час її штат налічує близько 150 осіб, з яких всього вісім є співробітниками проектно-технічного відділу, причому безпосередньо в проектних роботах зайняті п’ять осіб.
В якості програм для розробки проектної документації були обрані Autodesk Inventor Professional і AutoCAD Electrical. Великий вплив на вибір саме цих продуктів зробило наявність потужної підтримки російських користувачів з боку компанії Autodesk, а також простота використання та широкі можливості зазначених програм.
Застосування AutoCAD Electrical дозволило істотно спростити і прискорити процес підготовки проектної документації, а також зменшити кількість помилок при проектуванні. Це стало можливим завдяки наступним факторам:

Програма AutoCAD Electrical базується на всім відомій платформі AutoCAD, тому з її освоєнням новими співробітниками не виникає особливих проблем. У порівнянні з іншими програмами для проектування систем автоматизації серед переваг AutoCAD Electrical слід відзначити використання всіх графічних можливостей AutoCAD і на додаток до цього спеціалізованих функцій для електротехнічного проектування, наприклад:

Інтерфейс AutoCAD Electrical орієнтований на переваги користувачів. Потрібну функцію можна викликати з основного або контекстного меню, за допомогою піктограми або інструментальної палітри. Користувач забезпечений стандартними можливостями AutoCAD для створення максимально зручного для роботи інтерфейсу.
У комплект поставки AutoCAD Electrical включені великі графічні бібліотеки компонентів на основі вітчизняних і міжнародних стандартів. Причому це не тільки електротехнічні компоненти, але і елементи трубопроводів, пневматичних та гідравлічних схем, схем автоматизації, КВП і багато іншого (рис. 1).


 
В AutoCAD Electrical є інструмент для автоматичного побудови фрагментів схеми однією командою. З бібліотеки вибирається потрібний фрагмент схеми, налаштовуються компоненти, призначаються параметри для них і вказується точка вставки. Фрагмент схеми може бути розміщений цілком або до зазначеного компонента.
Природно, немає і ніколи не буде бази даних, створеної раз і назавжди. Електротехнічне проектування розвивається, з’являються нові компоненти проектів. Для створення користувацьких графічних образів компонентів в AutoCAD Electrical включений конструктор графічних образів, за аналогією з редактором блоків AutoCAD. Цей інструмент забезпечує простоту створення умовних графічних позначень (УДО) компонентів схем, а також графічних образів компонентів монтажних панелей.
Таким чином, креслення проекту в AutoCAD Electrical складаються не з графічних примітивів (відрізок, ламана, коло і т.д.) і написів, а з компонентів проекту і з’єднань між висновками компонентів.
 


Розміщеному на схемі компоненту присвоюється необхідна текстова інформація (рис. 2), наприклад:

Дана процедура реалізується за рахунок додавання атрибутів при створенні блоку в конструкторі графічних образів.
Позиційне позначення компоненту призначається автоматично. Алгоритм позиційних позначень встановлюється в параметрах проекту або в параметрах листа, якщо він відрізняється від алгоритму позиційних позначень для проекту.
AutoCAD Electrical має спеціальний функціонал для включення в проект таких компонентів, як контактори / реле і клемники. В базу даних виробів для контакторів / реле включена необхідна інформація про залежних контактах (Тип контактів і їх номера). Це дозволяє включати в проект контактори / реле рознесеним способом. Передбачені зручні функції призначення для котушки реле та її залежних контактів однакового позиційного позначення, а номери контактам призначаються автоматично на підставі інформації з бази даних. AutoCAD Electrical в реальному часі відслідковує використання для призначеного типу реле тільки допустимих контактів, а при некоректному призначення відразу ж повідомляє про помилку.
Клеми в проект також включаються рознесеним способом, але кожної клеми крім номера присвоюється позначення клемника. Вся інформація про клемах проекту доступна в редакторі клемних колодок (рис. 3). Зокрема, можна ознайомитися зі складом клемника, каталожними даними для клем, дізнатися, які проводи й жили кабелю підключені до висновків клем. Можна додати резервні клеми і деталі клемника, а також скористатися функціоналом для створення багаторядних клем.
 


Редактор клемних колодок автоматично формує графічне чи табличне подання клемної колодки і таблицю перемичок. Можна призначити атрибути, які необхідно включити в графічне представлення клемної колодки, задати масштаб і кут повороту і розмістити клемник на кресленні компонування.
При подальшій доробці проекту всі зміни будуть враховані в редакторі клемних колодок. Після натискання кнопки Перебудувати ці зміни будуть перенесені на креслення компонування.
Лінії зв’язку між висновками компонентів перетворюються на дроти, якщо вони розміщені на шарах сполук проекту. У властивостях проекту або креслення призначаються необхідні стилі для перетинів і розгалужень проводів. Якщо нове з’єднання починається або закінчується на існуючому з’єднанні, то в точці розгалуження ланцюга автоматично ставиться вузол. Видаляється відгалуження одночасно з вузлом.
Продуктивність проектування значно підвищують такі функції, як багатопровідні шина і многозвенная ланцюг. У першому випадку створюється траса з декількох паралельних з’єднань, наприклад трифазна ланцюг, у другому – каркас майбутньої схеми, наприклад верхня і нижня шини і задану кількість вертикальних ланок ланцюга. У ці ланки потім розміщуються компоненти, причому в точках підключення компонентів з’єднання автоматично розриваються. Якщо компонент віддаляється, з’єднання автоматично відновлюється. Це дуже зручно, так як при вставці або видаленні компонента не потрібно редагувати з’єднання.
Дуже зручна функція Багаторазова вставка, коли з графічної бази даних вибирається компонент і будується допоміжна лінія. В точках перетину допоміжної лінії і з’єднань схеми розміщується компонент. Скільки з’єднань перетне допоміжна лінія, стільки компонентів і розміститься. Кожному розміщеному компоненту автоматично буде призначено позиційне позначення.
Верствам для сполук в параметрах призначені колір, перетин дроту та інші характеристики, які можна відобразити в звітах. Ланцюги проекту можуть бути автоматично перенумеровані відповідно до заданого алгоритмом нумерації, при цьому для нумерації трифазних ланцюгів є спеціальна функція.
Номер ланцюга при автонумерації розміщується відповідно до настройками раз (рис. 4). Однак при необхідності (наприклад, для дуже розгалужених ланцюгів) вказаний номер можна скопіювати на будь-якій ділянці ланцюга.
 


З’єднувати ланцюга між листами проекту – AutoCAD Electrical пропонує з допомогою посилань Джерело – Приймач. Спеціальна функція Перехід дозволяє швидко переміщатися по кресленнях проекту від початку до продовження ланцюга, від котушки до її контактам або до компоновочному образу.
AutoCAD Electrical включає спеціальні функції роботи з кабелями. Графічні образи жил кабелів, кручених пар і екранів вибираються з графічної бази даних і розміщуються на з’єднаннях проекту. Кабелі можна також визначати в спеціальному вікні діалогу. У переліку з’єднань слід вибрати потрібні записи, призначити їм позначення і графічні образи жил кабелів, а потім у відповідності з цими даними оновити проект.
В процесі роботи над проектом постійно потрібно щось змінювати, і на ці модифікації часом витрачається більше часу, ніж на саму розробку конкретної версії проекту. AutoCAD Electrical має зручні функції редагування схем, значно прискорюють процес проектування. Наприклад, вирівнювання компонентів по горизонталі або вертикалі, копіювання або зсув компонентів або частин схеми. Так, при копіюванні новому компоненту схеми автоматично присвоюється нове позиційне позначення, а при зміщенні провідника зміщується весь відповідну ділянку ланцюга.
Програма також включає обширну базу даних модулів програмованих логічних контролерів (ПЛК) і володіє необхідним інструментарієм для передачі програмісту вихідних даних по ПЛК – описи підключеного до ПЛК обладнання (рис. 5). В результаті кожен, хто задіяний в процесі підготовки об’єкта до експлуатації, отримує саме той обсяг документації, який йому необхідний.
 


Спеціальні засоби AutoCAD Electrical забезпечують перевірку цілісності проекту і створюють електронні логічні зв’язки між схемою і компонуванням. За даними схем формується перелік компонентів для розміщення на кресленнях компонування.
При створенні креслення компонування зі списку компонентів схем вибирається потрібний компонент і вказується місце його розміщення в шафі. В заданій точці відображається графічний образ конструкції розміщеного компонента. Далі програма створює електронні логічні зв’язки між принциповою схемою і образами компонентів в шафі. При зміні значимої інформації на одному кресленні ви отримуєте запит на оновлення іншого креслення (рис. 6).
 


AutoCAD Electrical включає також такі можливості додавання елементів конструкції:

Є також функції настройки, призначення і розміщення виносок з номерами позицій.
У процесі використанняAutoCAD Electrical формується набір необхідної документації для передачі замовнику, для проведення робіт по збірці шаф управління, для формування замовлень на устаткування (рис. 7 і 8). Все це дозволяє зробити одна і та ж програма, причому в найбільш зручною для застосування формі. Наприклад, для збірки шаф управління формуються наступні документи: принципові схеми шаф, специфікації по позиціях, замовна специфікація для закупівлі устаткування і отримання його зі складу (на підставі креслення шафи управління), таблиця клемних колодок із зазначенням виробника, марки клеми, її номера в колодці (для прискорення процесу складання колодок), креслення шафи управління (рис. 9). В результаті до моменту початку робіт зі складання шафи монтажники мають повний комплект обладнання та необхідну документацію.
 


Для установки і підключення шафи управління на об’єкті монтажникам передаються принципові схеми, а також план підключення з зазначенням марок кабелів і їх маркуванням, з назвою підключається зовнішнього обладнання.
AutoCAD Electrical містить форми звітів, легко настроюються під конкретні області застосування. Слід також відзначити широку підтримку продукту на різних сайтах, де можна обмінятися досвідом в області проектування з іншими користувачами програми.
Простий і інтуїтивно зрозумілий інтерфейс програми дозволяє освоїти її за короткий термін. Наприклад, підготовка розділу проекту, що складається з принципових електричних схем (50-60 аркушів), креслень шаф, специфікацій і плану автоматизації займає всього місяць, а якщо за основу береться вже раніше підготовлений проект, то терміни скорочуються до тижня, причому всю цю роботу виконує один проектувальник.
Серед найбільш значущих об’єктів, спроектованих і побудованих ТОВ “Тепловодомонтаж-ТВМ”, слід зазначити пароводогрійні котельню заводу залізобетонних виробів ТОВ “Крафт-Бетон”, котельні для свинарського комплексу в Лев-толстовському районі Липецької області (група компаній “Черкизове”), пароводогрійні котельню для комбікормового заводу в селищі Лев Толстой Липецької області (група компаній “Черкизове”), водогрейную котельню Подгоренського борошномельного заводу ВАТ “Ліпецкхлебмакаронпром”. Всі ці об’єкти відрізняються високим рівнем автоматизації, а також простотою експлуатації за рахунок закладених в них технічних рішень, реалізованих за допомогою продуктів компанії Autodesk.
Як устаткування систем автоматизації і управління використовується продукція таких всесвітньо відомих виробників, як Telemecanique (Schneider Electric), ABB, WAGO, Finder Relays. Це дозволяє в максимально короткі терміни створювати надійні в експлуатації системи управління, що відповідають вимогам замовника.
Слід зазначити, що для ефективного застосування AutoCAD Electrical немає необхідності використовувати всі закладені в неї можливості. Часто достатньо лише обмеженого набору функцій. Природно, додаткові можливості допоможуть прискорити процес проектування, але одна з головних умов ефективного застосування будь САПР – зручність її використання.
У нових версіях AutoCAD Electrical хотілося б побачити підвищення “інтелектуальності” інструментарію програми. Так, на даний момент для нового проекту доводиться вручну визначати навантаження кожного елемента схеми, відкриваючи креслення за кресленням. Це довго і незручно. Пропонується два варіанти: або при додаванні елемента в базу даних визначати його електричні параметри (напруга і навантаження), або передбачити спеціальний редактор (Аналогічний редактору клемних колодок), де можна буде визначати навантаження і напруга живлення відразу для великої групи елементів схем, наприклад для реле, контакторів, двигунів і т.п. Незайвим було б і автоматичну зміну шару проводів при додаванні в схему кабелю відповідно до кольорів і перетином жив кабелю, визначеними в базі даних.

Використання AutoCAD Electrical дозволило нам істотно скоротити терміни розробки проектів при одночасному скороченні числа помилок і підвищення наочності результатів проектування як для співробітників фірми, так і для замовників. Проте основною метою залишається подальше вдосконалення функціональних можливостей AutoCAD Electrical.

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*