Нове й краще в Crystal Reports 9

Введення


У статті мова піде про нову, 9-й версії всесвітньо відомого продукту фірми Crystal Decisions – Генератора звітів Crystal Reports. Для читачів, які раніше не знайомих з цим продуктом, слід сказати, що він дозволяє створювати найрізноманітніші звіти – від простих бухгалтерських документів до найскладніших звітів презентаційного якості для корпоративних структур прийняття рішень. Версії цього генератора входять до складу таких відомих продуктів, як Visual Studio. NET, SAP/R3 та інших.


Для Crystal Reports 9 можливий вибір практично будь-якого джерела даних для звіту: не тільки файлові та реляційні СУБД, багатовимірні куби (OLAP), XML, різні log-файли, таблиці Excel і ін, але і COM, Java і. Net – джерела.


Чимало зусиль фірми Crystal Decisions спрямоване на забезпечення максимальної зручності для розробників звітів: це і інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, і численні помічники та експерти1. Для максимально швидкою і зручною розробки звітів в Crystal Reports 9 введений цілий ряд нових програмних засобів: репозиторій об’єктів, експерт формул та ін (див. далі).


Середа дизайну звітів Crystal Reports, Report Designer, надає найширший спектр різних засобів для забезпечення будь-яких вимог розробника звіту:Обсяг статті не дозволяє розповісти повністю про всі можливості продукту – вийде досить солідна книга. Тому в статті розглядаються лише найбільш значимі нововведення і зміни в середовищі Crystal Reports 9.


Загальний вигляд середовища розробки Crystal Designer, з включеними вікнами провідників звіту, репозиторію і полів, які при необхідності можна пересунути або приховати, показаний на рис. .

Рис. 1. Приклад користувача середовища Crystal Reports 9


У пакет Crystal Reports 9 входять наступні компоненти:I. Нові можливості Report Designer


Репозиторій для неодноразово використовуваних компонент


В Crystal Reports 9 вперше введений репозиторій об’єктів. В репозиторій заносяться і зберігаються часто використовувані в звіті об’єкти:Використання цих об’єктів наступне:Від того, в якому режимі відкритий репозиторій: у визначенні джерела даних, в дизайні або при створенні формул, в провіднику репозиторію (див. рис. 2 і ліву частину рис. 3) будуть відображені потрібні об’єкти.

Рис. 2. Приклад вікна провідника репозиторію в режимі дизайну


З введенням репозиторію відпала необхідність у використанні утиліти Crystal SQL Designer, тому запити, в тому числі параметризрвані, зберігаються в репозиторії. Фактично Crystal SQL Designer повторював, тільки в спрощеному вигляді, експерта Crystal Reports. Тепер SQL-код, автоматично формується середовищем Crystal Reports, можна перенести в нову команду, яка зберігається в репозиторії. Скоригований, і можливо, доповнена параметрами, надалі вона буде служити в якості нового джерела даних.


Як вже було сказано вище, в репозиторії зберігаються додаткові, створювані і настроювані користувачем функції. Що дозволяє використовувати їх в різних звітах, не вдаючись до формування DLL-бібліотек. Для роботи з цими функціями служить Formula Workshop, редактори формул і експерт формул (див. далі).


Слід зауважити, що розширилася підтримка користувацьких бібліотек (User Function Library, UFL): можливе використання UFL-бібліотек СОМ-об’єктів.


Ð ¡Ð ¾ Ð · Ð’Ð ° Ñ’Ñ, Ñ Ñ Ñ € ÐμÐ ¿Ð ¾ Ð · Ð ¸ Ñ, Ð ¾ Ñ € Ð ¸ Ð ¹ Ð ² Ð ² Ð ¸ Ð’Ðμ Ð ± Ð ° Ð · Ñ <Ð'Ð ° Ð ½ Ð ½ Ñ <Ñ ... MS Access, Ð ¸ Ð ¿Ð ¾ уР¼ Ð ¾ Ð »Ñ ‡ Ð ° Ð ½ Ð ¸ ÑŽ Ñ € Ð ° Ñ Ð ¿Ð ¾ л Ð ° Ð ³ Ð ° ÐμÑ, Ñ Ñ Ð ² Ð º Ð ° Ñ, Ð ° Ð »Ð ¾ Ð ³ Ðμ C: Program FilesCommon FilesCrystal Decisions2.0 in.


Formula Workshop і експерт формул


В Crystal Reports 9 вперше введена універсальна середу Formula Workshop для роботи з формулами. Ця середу (див. рис. 3) дозволяє створювати, переглядати, змінювати і видаляти всі використовувані в звіті формули (за винятком виразів highlighting-полів), а саме:


Рис. 3. Вікно Formula Workshop


Відповідно, для кожного з видів формул використовується свій редактор формул:З використанням Formula Workshop стало значно зручніше визначати, для яких секцій, полів і т.п. встановлено умови форматування, переглядати формули і оперативно їх редагувати. Але, як і перш, доступна функціональність редактора формату.


Крім перерахованих вище редакторів формул, в Crystal Reports 9 вперше введений експерт формул Formula Expert – для полегшення використання функцій репозиторію (див. рис. 4). Цей експерт дозволяє в інтерактивному режимі легко визначати параметри використовуваної функції.

Рис. 4. Вікно Formula Workshop з експертом формул.


Провідник звіту


Новим об’єктом в Crystal Reports 9 є провідник звіту Report Explorer (див. рис. 5). Займане ним місце на екрані особливо виправдано для складних звітів з численними секціями / підсекціями, коли необхідно швидко знаходити потрібний об’єкт (поле, малюнок, лінія і т.п.) у великому звіті, а не перекручувати два скролінгу екрану. З введенням нових видів навігації (посилань), об’єкти звіту отримали імена, які легше відслідковувати та змінювати в провіднику звіту. Крім того, легше виділяти лінії і прямокутники, клацнувши по їх назві в провіднику, а, не позиціонуючи курсор миші точно на тонких лініях.

Рис. 5. Приклад вікна провідника звіту


Нові джерела даних: доступ до COM-провайдерам, JavaBeans і до ADO. NET


У новій версії з’явилися нові джерела даних для звітів. Це COM, JavaBeans і. NET – об’єкти. Це можна вважати принциповою, якщо не основним моментом в новій версії Crystal Reports. І, перш за все тому, що тепер можливо інтегрувати систему формування звітів в єдину корпоративну інформаційну систему (ІС), де джерелом даних для будь-яких тонких або нульових клієнтів, – як для введення даних, так і для формування звітів, – служать сучасні сервери додатків, що реалізують бізнес-логіку, розподіл навантаження і т.п. для всієї ІС. Оскільки раніше виходило, що клієнтські додатки мають доступ до корпоративної БД зі своєю бізнес-логікою, звіти будуються зі своєю. І далеко не завжди створює логічну структуру БД і її фізичну реалізацію, розробляє сервер додатків, пише клієнтів і готує звіти одна людина!


Нові джерела даних: Oracle 9i


У зв’язку з появою нової версії СУБД Oracle – Oracle 9i, в Crystal Reports 9 так само введена підтримка прямого доступу до цієї версії найпопулярнішої в світі СУБД. Тепер доступ через власні драйвери можливий, починаючи з 7-ї версії Oracle. Хоча, зрозуміло, як і раніше можливий доступ через провайдери OLE DB або ODBC-драйвери.


Підтримка векторної графіки


Crystal Reports 9 підтримує деякі з форматів векторних зображень, наприклад, EPS-формат (Adobe Illustrator).


Підтримка Microsoft Smart Tags для Office XP


В Crystal Reports 9 введена підтримка смарт-тегів для наступних типів об’єктів: текстове поле, поле звіту, діаграма в додатках MS Office XP.


Зміни в навігації усередині звіту та між звітами, Report Parts


Раніше існували наступні можливості завдання гіперпосилань:Зараз вони доповнені двома новими гіперпосиланнями, які встановлюються в середовищі Crystal reports, але діють тільки в режимі перегляду звіту в DHTML-форматі, через RAS:Unicode


Тепер Crystal Reports підтримує рядки у форматі Unicode, що усуває проблеми перетворення тексту.


Індексування для прискорення обробки при великих обсягах даних і зменшення обсягу звіту


З’явилася можливість визначення індексних полів у даних звіту (Report Bursting Indexes), що особливо ефективно позначається при виконанні фільтрації для великих обсягів даних.
Крім того, значно зменшений (майже в 2 рази) розмір збереженого звіту (rpt-файлу), що не може не позначитися в кращу сторону на продуктивності, в т.ч. при публікації звітів в Web.


II. Поліпшення існуючих характеристик


Зміни в роботі з діаграмами


Внесено зміни у роботу з діаграмами. Прибраний використовувався раніше аналізатор діаграм. Точніше, він тепер вбудований в загальну середу редагування. Таким чином, при редагуванні діаграми вона вже не відкривається на окремій сторінці, як раніше, а редагується в самому звіті – в режимі дизайну або перегляду, що, безумовно, зручніше.


Крім того, додані нові або змінені деякі з існуючих видів діаграм. Наприклад, з’явилася діаграма Gauge – шкала приладу.


З використанням Unicode покращилася мовна настройка для діаграм. Власне кажучи, тепер її робити вже не потрібно, на відміну від попередніх версій.


Управління шаблоном звіту


Існував раніше Style Expert для зміни стилю, тобто зовнішнього зображення звіту, замінений Template Expert-ом. При цьому, якщо при застосуванні стилю виводилося попереджувала повідомлення, що відновлення змін неможливо, то тепер можливе відновлення попереднього виду звіту. І навпаки, можна скасувати відновлення і повернутися до зміненого вигляду звіту.


Зміни в панелі інструментів


Зникли кнопки роботи з аналізатором діаграм і географічними картами (оскільки ця панель інструментів використовувалася досить рідко). Але дії, які вони забезпечували, звичайно, залишилися. Доступні вони з головного (і контекстного) меню: замість колишнього Analyser там з’являються нові пункти Chart і Map – для роботи з діаграмами та географічними картами відповідно.


Додані нові кнопки:Звіти з крос-таблицями і OLAP-звіти


Зміни відбулися у форматуванні крос-таблиць і в роботі з OLAP-таблицями. Для крос-таблиць, якщо в підсумовуючих полях задано більше одного значення, то можливо розташування їх значень як в один рядок, так і в стовпець, і висновок або скасування для них заголовків. Для OLAP-звіту розширилися можливості управління вимірюваннями куба, з’явилася можливість відображати в заголовках всі рівні вкладеності. Наприклад, у вимірі по фірмах: Underwater Sports Co. – Скорочено, а US @ CA @ San Jose @ Underwater Sports Co. – Повністю.


Експерти для автоматичного створення звітів


Зміни торкнулися експертів звіту4. Та й самих експертів додалося – тепер для крос – і OLAP-таблиць так само є свої експерти, які надають розширені можливості управління цими таблицями.


Типів звітів в Report Galery поменшало – все одно будь-який звіт можна зробити із стандартного. Залишилися тільки Standard, Cross-Tab, Mail Label і OLAP.


Графічне зв’язування таблиць БД


Для SQL-джерел даних у вікні графічного зв’язування таблиць Linking Expert так само відбулися зміни:Highlighting-поля


Якщо раніше highlighting-властивість поля (тобто зміна кольору тексту / фону в залежності від заданого умови) можна було задати лише для числових полів, то тепер ця функція розширена на поля будь-якого типу (Використання highlighting-умови дозволяє не вдаватися до умовного форматування).


Інша


З новою версією вже не поставляються такі утиліти, як Crystal Dictionaries і Crystal SQL Designer (оскільки Crystal Repository замінює їх функціональність). Хоча ще можна використовувати існуючі файли бібліотек (. dc5) і запитів (. qry) в якості джерела даних.


Як зазначалося вище, версія Crystal Enterprise 8.0 на 5 ліцензій (5 одночасно відкритих звітів), яка була в коробці Crystal Reports 8.5 Developer, замінена на Report Application Server, в якому число підключень / відкритих звітів не лімітовано.


III. Технічні вимоги на установку Crystal Reports 9


Операційні системи: Windows (98 SE, ME, NT 4 SP6a, 2000 SP2, XP Pro).
Пам’ять: 32 MB RAM (64 MB для Windows NT). Рекомендується 64 MB RAM.
Вінчестер: 60 MB для стандартної установки. Максимальна – 350 MB.


IV. Підводячи підсумок


Випустивши нову версію Crystal Reports, фірма Crystal Decisions знову підтвердила конкурентоспроможність своєї самої популярної універсальної середовища розробки звітів. Додавання до раніше існуючим багатим можливостям Crystal Reports таких нових принципових можливостей, як COM,. NET і Java, джерела та інструменти інтеграції, Report Application Server, повноцінна Web-навігація, Report Parts, та ін роблять цей продукт ще більш привабливим для застосування.


Як вже було сказано, в статті не розглядалася друга компонента пакета Crystal Reports 9 – Report Application Server, тому хотілося акцентувати Вашу увагу на змінах, що стосуються саме середовища дизайну звітів.


У наступній статті, присвяченій RAS, планується розповісти про наступне:1 Помічник (Wizard) – програмний механізм, який допомагає виконати якісь складні, послідовні дії, наприклад, створення нового звіту.
2 Експерт (Expert) – спеціальний засіб для роботи з яким-небудь об’єктом звіту в інтерактивному режимі.
3 Хоча розроблена в Crystal Designer форма звіту може бути збережена (у вигляді
rpt-файлу) разом з даними, однак в загальному випадку вона стає саме “звітом” в процесі виконання і відображення (на екрані або принтері) кінцевим користувачем.
4 Report Application Server (RAS) включений в постачання: Professional, Developer і Advanced.
Параметри установки дано без Report Application Server.

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*