Засоби Telelogic для оптимізації процесів розробки

Огляд пакета програмних засобів компанії Telelogic, що реалізують концепцію управління життєвим циклом підприємства – ELM.


Ще кілька років тому в проблематиці управління підприємствами одне з головних питань полягав у тому, як переконати замовників у необхідності процесно-орієнтованого підходу, то зараз спектр завдань в цій області явно зміщується в бік оптимізації бізнес-процесів. Шведська компанія Telelogic відома як провідний постачальник інтегрованих програмних рішень для управління життєвим циклом підприємства (Enterprise Lifecycle Management, ELM). Під ELM розуміється коло завдань, пов’язаних з визначенням цілей бізнесу і приведенням бізнес-процесів у відповідність із цими цілями. Компанія виділяє тут три основних напрямки: оптимізація бізнес-процесів (Business Process Optimization, BPO), управління життєвим циклом додатків (Application Lifecycle Management, ALM) і розробка на основі моделей (Model-Driven Development, MDD).


“Коник” Telelogic – задачі управління проектами створення продуктів на основі заданих вимог (Requirement-Driven Development, RDD). Такий підхід, дозволяючи досягти поставлених бізнес-цілей, забезпечує стійкість і повноту системи вимог на всіх етапах процесу розробки – від планування продукту до його впровадження або виведення на ринок. Набір інструментів RDD утворює платформу розробки, оптимізує продуктивність команди в цілому і забезпечує відповідність продукту і процесу його створення нормативним актам, внутрішнім регламентам підприємства та вимогам аудиту.


Рішення Telelogic підходять для створення самого широкого спектру продукції, але в останні роки компанія активно розвиває свої інструменти стосовно до розробки ПЗ і зараз, за ​​запевненнями представників компанії, навіть випереджає у сфері управління софтверними проектами визнаних лідерів ринку інструментальних засобів.


Концепція ELM увазі, що компанії повинні чітко сформулювати і позначити свої бізнес-цілі, ідентифікувати і ранжувати потреби своїх клієнтів, привести у відповідність і оптимізувати бізнес-процеси і процеси розробки, щоб вийти на ринок з продуктом, максимально задовольняє потреби клієнтів, з мінімальними витратами на його реалізацію в рамках планованого бюджету і термінів. Контрольоване управління життєвим циклом підприємства допоможе компанії не просто створювати правильні продукти, щоб збільшити свої доходи, а й створювати їх правильно, мінімізуючи витрати і підвищуючи якість.


Саме на вирішення цих завдань націлений пакет програмних засобів Telelogic (рис. 1), в який входить три групи продуктів: для управління архітектурою підприємства, для управління продуктами і для розробки інженерних систем і ПО.


Управління архітектурою підприємства


Ця група продуктів представлена ​​ПО System Architect – Інструментом для моделювання архітектури підприємства. Він підтримує більшість загальноприйнятих нотацій і середовищ (frameworks), що сприяють швидкому і якісному моделюванню архітектури підприємства. На той випадок, що компанії буде потрібно використовувати власні нотації, System Architect підтримує розробку і застосування власних підходів і методологій.


Основні можливості System Architect – це бізнес-моделювання, моделювання додатків, моделювання даних, структурний аналіз, виконання декомпозиції моделей, побудова матриць відносин. Вся інформація про підприємство накопичується і зберігається в єдиному репозиторії System Architect (енциклопедії), що дає можливість надати доступ до оновлюваної інформації практично необмеженій кількості фахівців, підтримувати загальнокорпоративні термінологію, обговорювати проблеми в рамках єдиного корпоративного підходу. У якості сховища даних можна використовувати Microsoft SQL Server, Microsoft Server Desktop Engine, Oracle. Для інтеграції системи з іншими додатками передбачений великий набір засобів імпорту даних.


Визначені ролі користувачів поряд з широкими можливостями налаштування прав доступу до бази даних підвищують рівень захисту і збереження даних. А гнучкі налаштування інтерфейсу користувача з можливістю створення індивідуальних налаштувань – як загальних для всієї енциклопедії, так і для кожного користувача окремо – забезпечують високу продуктивність і ефективність роботи з System Architect.


Для розширення базової функціональності і можливостей інструменту (наприклад, настройки для автоматизації часто повторюваних операцій) служить вбудовану мову програмування VBA. Для користувачів, які виконують обмежений набір операцій, можна створювати ітераційні Web-орієнтовані інструкції-підручники, в яких буде описана послідовність кроків і надана можливість їх виконання.


System Architect підтримує імітаційне моделювання (можливість запуску моделі на виконання) в нотациях BPMN і IDEF3 (рис. 2), що дозволяє побачити реальний рух даних у моделі, проаналізувати наявність черг, знайти і усунути вузькі місця, оптимізувати процеси. За допомогою системи створення звітів можна готувати звіти будь-якої складності і деталізації, а також автоматично публікувати їх на Web-сайті для загального доступу (System Architect / Publisher).Про компанію Telelogic


Шведська компанія Telelogic була створена в 1983 р. і спочатку займалася автоматизацією телекомунікаційних підприємств (звідси і її назва). Проте з часом спектр галузевого присутності Telelogic істотно розширився, хоча традиційно фірма має сильні позиції у високотехнологічних галузях, у тому числі в аерокосмічній і оборонній промисловості. За підсумками 2007 р. дохід компанії склав 254 400 000 дол, що на 17% більше показників попереднього року. Офіси компанії розташовані в 22 країнах світу, а її штат налічує більше 1200 чоловік.


У березні було оголошено про формування московського офісу компанії, який очолив Кирило Раннев, до того майже півтора десятка років обіймав посаду керівника російського представництва Borland Software. Новий підрозділ буде відповідати за управління бізнесом Telelogic в Росії і на ринках СНД. У тому ж місяці стало відомо, що досягнута офіційна домовленість про придбання Telelogic корпорацією IBM.


Управління продуктами


Telelogic Focal Point – Це інструмент, що забезпечує підтримку прийняття рішень при управлінні вимогами, портфелем проектів та виробництвом продукції. У число його можливостей для поліпшення процесу прийняття рішень входять наступні:За допомогою даного рішення менеджери по продукту можуть зібрати з різних джерел і сконцентрувати в єдиному репозиторії всі ті відомості, які необхідно враховувати для прийняття об’єктивного та виваженого рішення про подальший розвиток продукту. Вбудований механізм визначення пріоритетів характеристик (функціонала, параметрів, критеріїв і т. д.) продукту дозволяє виділити найбільш значимі з них. Крім того, за допомогою Focal Point можна створити план випуску релізів, виділити і розподілити необхідні ресурси.


Поєднуючи можливості аналізу сценаріїв “що, якщо” і методику візуалізації, додаток Focal Point підвищує ефективність виробництва і дозволяє уникнути найбільш часто зустрічаються проблем, пов’язаних з неправильною постановкою процесу прийняття рішення в рамках управління продукцією. Так, засоби візуалізації інформації (наприклад, діаграми Ганта) спрощують процес прийняття рішення, допомагаючи зрозуміти, які з вимог варто реалізувати в першу чергу, враховуючи, що їх значимість висока, а вартість розробки і ризики невеликі. А функції аналізу сценарію “що, якщо” дозволяють визначити, реалізація яких характеристик продукту і в якому релізі буде найбільш ефективною для компанії.


Інструментальні засоби


Після того як бізнес-процеси компанії налаштовані й оптимізовані за допомогою System Architect, а за допомогою Focal Point визначений пріоритетний список вимог, які передбачається втілити в новому продукті, можна скористатися рішенням Telelogic для ALM. Замкнутий цикл виробництва інженерних систем або програмних додатків можна представити у вигляді послідовності етапів, які реалізуються за допомогою інструментів Telelogic (рис. 3).


Управління вимогами


У сімейство інструментів для управління вимогами Telelogic DOORS входять продукти DOORS, DOORS / Analyst і DOORS Fastrak.


Інструмент DOORS відкриває цю лінійку ПО Telelogic, відповідаючи як за початковий етап збору і формулювання вимог за проектом, так і за весь життєвий цикл реалізації проекту.


Спочатку DOORS розроблявся тільки як засіб для управління вимогами в процесі розробки ПЗ. Однак закладені в інструменті ідеї виявилися настільки привабливими, що в даний час DOORS широко використовується в компаніях, які не мають ніякого відношення до розробки софту, але змушені – відповідно до профілю своєї роботи – контролювати величезні обсяги взаємозв’язаної інформації, наприклад, при розробці інженерних систем.


Основне призначення і функціонал DOORS легко собі уявити, якщо задуматися над тим, які гігантські ресурси витрачаються, щоб внести в проект необхідні зміни; відстежити документи, в які вони вносяться; перевірити внесені доповнення на несуперечність один одному, а також на відповідність різним нормативним документам (корпоративні правила, стандарти, закони); сповістити про ці зміни всіх залучених до процесу; “змусити” їх ритися у багатосторінкових документах, вишукуючи останні зміни, коригувати та приводити у відповідність наявні плани та “утрясати” нові; узгоджувати терміни етапів і проектів, втрачати час на численних нарадах, а для різних департаментів компанії – витрачати час і додаткові зусилля ще й на узгодження і взаємоув’язки спільних дій.


Тут корисно буде зауважити, що, за даними аналітиків незалежної компанії The Standish Group, в 22% реалізованих проектів не всі зміни, що вносяться беруться до уваги; як наслідок, 70% проектів не реалізує всіх поставлених завдань. Від 30 до 50% робочого часу фахівця витрачається на роботу, ніяк не пов’язану з безпосереднім рішенням його завдання: це час йде на роботу з документами, пошук необхідної інформації, відстеження останніх редакцій змін і т. п. Через неправильну роботи з вимогами запізнення для середнього проекту сягає 220%, і, врешті-решт, 30-40% всіх проектів просто “Вмирає” до завершення.


DOORS вирішує всі ці проблеми, оскільки в нього закладені певні види аналізу (Impact analyze, Traceability analyze, Coverage analyze, Change Proposal System), що дозволяють керувати і контролювати процес реалізації вимог, внесення та відпрацювання змін на всьому протязі життєвого циклу проекту.


У будь-який момент часу DOORS може показати:Крім того, DOORS втілює в одному документі всі різноманіття інформації: текст, таблиці, діаграми, малюнки, аудіо-та відеоінформацію.


Багато компаній, що працюють з вимогами, намагаються представити їх не тільки у вигляді тексту, але й графічно. Такий підхід, з одного боку, дозволяє на найраніших стадіях уникнути двозначності або неточності тлумачення вимог, а з іншого – більш наочно відображає їх суть. Для цих випадків призначений DOORS/Analyst – Розширений варіант DOORS, в який вбудована можливість моделювати вимоги, використовуючи нотацію мови UML 2.0. Такий підхід дозволяє згодом “збирати” різні діаграми в єдине ціле, використовуючи більш потужний засіб моделювання Telelogic Tau (або ПО третіх фірм) для перевірки та відпрацювання функціоналу створюваної системи, для симуляції поведінки додатка або автогенерації коду.


Для підтримки роботи над проектами створення ПЗ з короткими строками поставки продукту Telelogic пропонує Web-рішення DOORS Fastrak, Яке реалізує концепцію eXtreme Requirements Management. “Короткі” проекти розробки ПЗ відрізняються тим, що виконавці, виконуючи запити замовника, змушені постійно балансувати між необхідністю робити швидко і вимогою робити якісно. Будучи об’єднуючою середовищем, DOORS Fastrak усуває той хаос, який зазвичай утворюється при спробах управління вимогами допомогою Microsoft Word, Excel або електронної пошти (а такий підхід часто все ще використовується в багатьох компаніях).


DOORS Fastrak доступний для роботи або як додаток, яке встановлюється на робочому місці користувача, або як сервіс за моделлю SaaS (Software as a Service), у останньому випадку задіюється сервер компанії Telelogic.


DOORS Fastrak не вимагає клієнтського ПЗ – для роботи достатньо лише Web-браузера. На відміну від DOORS / Analyst, який виконаний на базі DOORS, рішення DOORS Fastrak будується на базі Telelogic Focal Point.


Системні і програмні розробки


Інструмент Telelogic Tau базується на новому стандарті UML 2.0. Продукт поставляється в трьох редакціях, найповніша з яких (Developer) дозволяє вирішувати наступні завдання:Засіб Telelogic Modeler – Безкоштовно поширювана середу проектування вбудованих систем і ПО на основі мови UML 2.1. Вона включає можливості подання концептуальних моделей засобами графічного мови, автоматичного документування, використання бази знань і форумів, доступних через Web. Варіант Corporate Edition забезпечує інтеграцію з поширеними інструментами управління конфігураціями, в тому числі з Telelogic Synergy.


Інструмент Telelogic SDL Suite побудований на базі міжнародного стандартного мови SDL (Specification and Description Language), офіційно визнаний ITU-ETSI, використовується і рекомендований цими організаціями для дизайну систем і додатків для сфери телекомунікацій, систем реального часу, встраиваемого ПО. Більшість телекомунікаційних протоколів крім текстового опису вже специфікована ITU-ETSI за допомогою SDL-діаграм, для побудови яких ці організації також використовують Telelogic Tau SDL.


SDL Suite включає наступні основні опції:Інструмент Telelogic TTCN Suite побудований на базі міжнародної мови TTCN-2 (Tree and Tabular Combined Notation) і рекомендований ITU для тестування систем і додатків, що використовуються у сфері телекомунікацій, у системах реального часу, вбудовуваному ПО. Цей продукт дозволяє замінити різні стенди та обладнання для тестування одним комп’ютером, на якому моделюється все різноманіття зовнішніх впливів. Telelogic TTCN має сертифікат ISO і може служити для тестування “чорних скриньок”. При цьому, як і у випадку SDL, основні телекомунікаційні тести вже спеціфіровани ITU і написані на мові TTCN з використанням TTCN Suite.


Хоча і SDL Suite, і TTCN Suite можуть працювати незалежно, незаперечна перевага цих інструментів – наявність SDL-to-TTCN-link, яка забезпечує зв’язок між ними. За рахунок цього з’являється можливість перевірки самих створюваних test case на правильність: Tau TTCN підключається до Tau SDL Simulator, після чого покрокове виконання тесту відстежується на MCS-діаграмах. Крім того, ще на стадії дизайну SDL Suite транслює необхідну інформацію в TTCN Suite з тим, щоб наповнити даними спеціальні “словники”, з яких користувач, який створює test case, міг би вибирати потрібні для даного тесту сигнали, повідомлення, параметри, інтерфейси і т. д. (таким чином, система не дає користувачеві помилитися).


TTCN Suite можна інтегрувати з DOORS, І тоді інформація про Verdict буде автоматично потрапляти в поле атрибута відповідної вимоги, повідомляючи користувачеві про те, пройдений тест чи ні. Даний набір широко використовується компаніями – виробниками обладнання. Зокрема, багато виробників тестового та вимірювального обладнання (Tektronix, Schlumberger і т. д.) використовують цей інструмент для перевірки працездатності своєї продукції.


Управління змінами та конфігураціями


Тут компанія пропонує два інструменти – Telelogic Change і Telelogic Synergy. Кожен з них можна використовувати незалежно один від одного, але їх спільне застосування дає додатковий ефект (рис. 4). Обидві програми працюють з єдиною базою даних, яка включає всі необхідні засоби резервного копіювання і захисту від збоїв.


Telelogic застосовує в конфігураційному управлінні технологію task-based. Тут треба пояснити, що згідно іншим підходам у главу кута зазвичай ставиться файл, навколо якого все і “крутиться”: цей файл контролюється, над ним проводяться операції check-in/check-out, по змінам в ньому судять про виконану роботу. У продуктах Telelogic базовим елементом, з яким оперує інструмент, служить task – конкретне завдання розробнику, сформульоване простою і зрозумілою мовою.


Зрозуміло, для вирішення покладеного на нього завдання користувачеві доведеться, як і раніше, вносити зміни в файли (або створювати нові), але тепер за всіма маніпуляціями з файлами стежать програмні інструменти. Мета розробника – чітко виконати покладену на нього завдання, перевірити працездатність зробленого, прозвітувати про виконання.


Послідовність дій при цьому виглядає наступним чином:Програмний інструмент автоматично виконає операції check-in/check-out, проконтролює (заборонити або дозволити) паралельні розробки, “прив’яже” задіяні в розв’язанні файли до конкретного завдання.


Управління змінами, засноване на завданнях, дає відчутні переваги в тих випадках, коли:Telelogic Change – Це система управління змінами, що використовує Web-технології. Її перевага – можливість налаштування під необхідний життєвий цикл роботи з змінами, прийнятий в компанії. Основні стадії проходження запиту на зміну (Change Request) можна змінювати і настроювати під конкретні потреби розробника за допомогою спеціального вбудованого редактора. Процес адаптації настільки гнучкий, що Telelogic Change можна налаштовувати не тільки на процес, прийнятий в компанії в якості корпоративного стандарту, але і під кожен конкретний проект замовника або навіть на конкретні випадки, які можуть вважатися форс-мажорними. І всі ці процеси будуть підтримуватися Telelogic Change одночасно.


Призначення Telelogic Synergy – Управління версіями ПЗ. Це означає, що для кожної версії Synergy буде зберігати і контролювати вихідні тексти програм і виконані коди, комплекти документації, тестові дані і результати тестування, списки виявлених помилок (bug tracking) і файли з виправленнями (patch) і багато-багато іншого, забезпечуючи синхронізацію загальної бази даних з робочим місцем користувача. До складу Synergy входять серверні компоненти, СУБД і клієнтська частина, яка для зручності окремих груп користувачів представлена ​​трьома різними інтерфейсами, описаними нижче. Крім того, всі операції в Synergy можна виконувати з інтерфейсу командного рядка CLI (Common Line Interface), що зручно при написанні власних скриптів (або bat-файлів) для автоматизації процесів управління.


Продукт включає три варіанти клієнтського інтерфейсу. Клієнт для розробників являє собою найбільш зручний інтерфейс для роботи з проектами, завданнями і файлами. Зазвичай він використовується розробниками і менеджерами проектів.


Класичний клієнт Synergy призначений для найбільш повного контролю над конфігураціями і найчастіше використовується інженерами по збірці (build manager) або адміністраторами. Цей варіант дозволяє організувати управління релізами, шаблонами, проектами, завданнями, а також контролювати роботу з розподіленими базами даних (Distributed CM).


Клієнт, інтегрований в оболонку Wi ndows (Active CM), – найбільш прозорий інтерфейс Synergy, що працює в середовищі Microsoft Windows і призначений для тих груп користувачів, яким не потрібна глибоко вникати в особливості роботи з Synergy.


Тестування


Інструмент Telelogic Tester побудований на базі стандарту TTCN-3 (Testing and Test Control Notation), прийнятого в 2001 р. як подальший розвиток та вдосконалення стандарту TTCN-2, на якому заснований пакет TTCN Suite.
Збільшити
Рис. 1. Загальна схема управління життєвим циклом підприємства.
Збільшити
Рис. 2. Запуск моделі на виконання в середовищі System Architect.
Збільшити
Рис. 3. Управління життєвим циклом додатка за допомогою інструментів Telelogic.
Збільшити
Рис. 4. Telelogic Change і Synergy працюють незалежно один від одного, але ефективніше застосовувати їх спільно.
Збільшити
Рис. 5. Контроль за виконанням встановлених правил при написанні коду.Огляд пакета програмних засобів компанії Telelogic, Telelogic Logiscope призначений для якісної оцінки вже створених кодів і пошуку тих місць, де найбільш вірогідна поява помилок. Після аналізу коду і порівняння його з моделлю якості (вона вже закладена за замовчуванням, але може коригуватися у відповідності з внутрішніми правилами компанії) Logiscope формує повний звіт, включаючи набір різноманітної метричної інформації про код, про його позитивних і негативних сторонах.


Інструмент підтримує функцію зворотного проектування, c допомогою якої можна відновити структуру програми по об’єктному коду, що корисно для розуміння логіки її роботи і характеру використовуваних даних. Це особливо важливо, якщо система експлуатується вже давно, в неї безліч разів вносили зміни, частина розробників звільнилася, деякі деталі забуті і т. д.


У Logiscope є три основні опції. Опція Audit, аналізуючи вихідний код і порівнюючи його з моделлю якості, будує граф системи і на основі його аналізу інформує користувача про розриви, замкнутих петлях, вказує перевантажені або зовсім не використовувані блоки, дає якісну оцінку коду по визнаним критеріям, які можна коригувати з урахуванням прийнятого в компанії підходу.


RuleChecker застосовується для формування єдиного підходу до написання коду. Використовуючи заздалегідь вбудовані шаблони якості (які при необхідності користувач може коригувати), він підганяє індивідуальну манеру написання коду будь-якого користувача під єдиний стиль, прийнятий в компанії (рис. 5).


TestChecker дозволяє з’ясувати, наскільки повно застосовуються розробником тести перевіряють працездатність створюваної ним системи. Цей компонент спостерігає за поведінкою тестованої програми в ході її виконання і будує дерева викликів, профілі виконання, відзначає невизивают функції і неісполняемимі процедури.


Документування


Засіб Telelogic DocExpress використовується для автоматичної генерації звітів і документації. Він звільняє користувача від рутинної роботи по складанню величезного числа звітів та супровідної документації, виконуючи цю роботу в автоматичному режимі і формуючи звіти по заздалегідь закладеним шаблонах. Є можливість настроїти шаблони під будь-які вимоги та ДСТУ. DocExpress дозволяє імпортувати масу інформації з різних додатків і в різних форматах – текст, таблиці, малюнки, схеми, діаграми і т. д.

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*