NATO використовує ERwin і BPwin
Відповідність ERwin / ERX і BPwin потребам IDEF і їх можливості прямого і зворотного проектування допомагають НАТО створювати узгоджені моделі даних і бізнес моделі

Завдання НАТО (Північно-Атлантичного Блоку) – захист 16 держав – членів блоку, зокрема, США, Великобританії, Німеччини, Франції та Канади. Зміни в розстановці сил у світі і скорочення оборонних бюджетів призвело до перебудови завдань і, отже, до змін структури збройних сил. НАТО та міністерства оборони повинні підтримувати систему обороноздатності та бойової готовності з урахуванням цих змін.

Насущним завданням є постачання ефективної оборонної техніки, тому НАТО зацікавлений в новітніх оборонних технологіях. Узгодження процесів переоснащення та логістики – дуже складний процес, так як він включає інтеграцію озброєння та обчислювальної техніки 16 різних країн, що мають різні підходи в цих областях.

НАТО вже розглянув підхід департаменту оборони (ДО) США до постачань озброєння. У 1985 р. ДО розробив генеральну програму підвищення продуктивності і якості оборонної техніки з метою скорочення часу доведення і поліпшення боєздатності і ефективності. Ця програма носить назву система CALS – безперервні поставки та підтримка життєвого циклу (CALS – Continuous Acquisition and Life Cycle Support). Ініціативи системи CALS створили впорядковану середовище для модернізації інформаційної інфраструктури, що дозволяє інтеграцію міністерства оборони (МО) та його індустріальної бази. Система CALS націлена на розробку нової інформаційної інфраструктури МО, яка зв’яже промислових постачальників з МО. НАТО прийняв ініціативи системи CALS для скорочення закупівель озброєння, оперативної логістики та пов’язаних з цим експлуатаційних витрат.

Керівництво системи CALS НАТО (NCMB) вимагає міжнародної узгодженості переоснащення та логістики систем озброєння. У 1993 р. був утворений семінар НАТО з координації переоснащення та логістики (ALHW – The NATO Acquisitions and Logistics Harmonization Workshop), завданням якого є аналіз існуючих методів поставки техніки і втілення в рамках НАТО найбільш ефективних з них. Мета семінару полягала в упорядкуванні координації та обміну інформацією про системи озброєння між міністерствами оборони держав – членів блоку і постачальниками і виготовлювачами оборонної техніки.

Для втілення в життя зусиль по координації переоснащення і модернізації процесу матеріально-технічного забезпечення НАТО використовує технічний прийом моделювання, званий інтегрованим мовою визначень IDEF (Integrated Definition language). IDEF прийнятий в США в якості федерального стандарту обробки інформації і підтриманий Національним інститутом стандартів і технологій NIST, Інститутом інженерів з електротехніки та електроніки IEEE і групами користувачів IDEF. Зараз IDEF також прийнятий в НАТО як стандарт моделювання процесів і даних, і використовується як найбільш ефективний міжнародний мова передачі даних в 16 державах – членах блоку і в космічній та оборонній промисловості.

Система CALS використовувалася в НАТО для створення структури і вироблення стандартів і керівних принципів закупівлі систем озброєння. Мета полягала в тому, щоб створити систему, в якій всі значущі елементи НАТО – чинне командування, держави – члени блоку і т.д. – Могли б використовувати дані спільно з промисловістю. Зважаючи на велику різнорідності елементів, що підлягають координації, ALHW потребував в комп’ютеризованому відображенні процесу і відповідних методах аналізу і проектування найбільш ефективних процесів матеріально-технічного постачання.

Для модернізації системи матеріально-технічного забезпечення департамент оборони США використовував мова моделювання IDEF укупі з вдало виконаним набором CASE-засобів CA.

BPwin – Це заснований на IDEF0 інструмент моделювання бізнес-процесів, який використовувався разом з ERwin / ERX – заснованим на IDEF1X інструментом моделювання даних і проектування баз даних.

Наприклад, база даних інтегрованої підтримки логістики системи CALS (ILS – the CALS Integrated Logistics Support) заснована на IDEF1X. НАТО застосував BPwin для планування всього процесу матеріально-технічного забезпечення, від потреб системи оборони в цілому до її детальних складових, таких як різна урядова політика; порядок роботи, інструкції та стандарти; існуючі та прийнятні системи захисту; локальні потреби і, звичайно, бюджет.

Використовуючи BPwin, НАТО вдалося проаналізувати структуру матеріально-технічного забезпечення. НАТО почав з придбання системи і пройшов всі три етапи її дії: управління безперервним процесом забезпечення поставок і збором даних; вибір і проектування найкращої системи оборони; створення системи оборони. Кожен з цих етапів має на увазі також наявність цілого ряду завдань, які були виконані і відображені в методології. Побудова такої структури було дуже істотно для поліпшення системи матеріально-технічного забезпечення, тому вона визначає шлях створення центральної бази даних НАТО з матеріально-технічного забезпеченню і способи управління цими даними та доступу до них.

Зусилля НАТО з переоснащення та координації будуть спрямовані на моделювання баз даних про потреби, використовуючи ERwin/ERX компанії Computer Associates та моделі процесів, побудовані за допомогою BPwin.

BPwin і ERwin / ERX спільно використовують загальний словник і підтримують відображення моделей даних і моделей процесів. Ввівши стандарт IDEF в методи моделювання, НАТО подолав проблему широкої різнорідності локальних методів моделювання в різних країнах, наприклад, у Великобританії використовувався SSADM, у Франції – MEURISE / 2, а в Нідерландах – SDW (AO).

Кінцева мета НАТО полягає у створенні системи, в якій військова інфраструктура і промисловість дійсно могли б спільно використовувати дані. Мета системи CALS – створення баз даних по системам озброєння, що генеруються і підтримуваних підрядниками. Служба забезпечення доступу до даних називається інтегрованою технічної інформаційною службою підрядників CITIS (Contractor Integrated Technical Information Service).

Серцем CITIS є інтегрована база даних систем озброєння IWSDB, яка стала логічною конструкцією, визначальною інтеграцію основних елементів, субпідрядників, постачальників, і інформацію по даній системі або програмою озброєння, що надається урядовими органами. CITIS функціонує завдяки інформаційним службам та технологіям автоматизації. CITIS доводиться здійснювати інтеграцію, адміністрування та обмін технічними даними на різних платформах обладнання, програмного забезпечення, баз даних та систем передачі даних. BPwin і ERwin / ERX здатні задовольнити потреби CITIS.

У Європі дії НАТО з координації переоснащення та логістики (ALHW) і Міністерства оборони були підтримані консультантами-проектувальниками з MBE – брюссельської консалтинговою фірмою по розвитку бізнесу, підтримуючої рішення системи CALS і IDEF та інструментальні засоби BPwin і ERwin / ERX. Pierre Mercier, директор-розпорядник MBE, сказав: “Інструментальні засоби Computer Associates стали природними лідерами на ринку з цілого ряду причин. Вони відповідали IDEF і були найбільш оптимальні для Департаменту оборони США, потім для космічної та оборонної промисловості, а тепер також і для Європи. Крім того, інструментальні засоби Computer Associates мають коротку криву навчання з високим ступенем засвоєння матеріалу користувачем, і не тільки дозволяють скоротити час доведення, але також дають великі функціональні можливості. ”

“BPwin і ERwin / ERX більш ніж довели свою цінність в своїй здатності об’єднати моделі процесів і дані різних функціональних груп переоснащення та координації НАТО в добре узгоджені єдині моделі бізнес процесів і даних. Одна з переваг ERwin як для процесу розробки, так і для управління майбутніми змінами в його здатності збирати воєдино технічну інформацію як прямого, так і зворотного конструювання, і концентрувати її в одній базі даних. ”

Кілька агентств НАТО, наприклад, агентство систем зв’язку та інформації НАТО в Брюсселі, використовують BPwin і ERwin / ERX ще й в якості інструментальних засобів розробки додатків типу клієнт / сервер.

Які б нові вимоги ні виникли перед НАТО де завгодно і коли завгодно, НАТО необхідно швидко і ефективно відреагувати на них. Збройні сили НАТО повинні бути впевнені, що за ними стоїть високоефективна інфраструктура підтримки, здатна забезпечити системи оборони усім необхідним для ефективного виконання їх завдань. Завдяки перебудові і реорганізації систем матеріально-технічного забезпечення озброєння і використанню передових інструментальних засобів розробки програмного забезпечення Computer Associates НАТО створив структуру підтримки, здатну швидко, ефективно і без величезних витрат постачати збройні сили блоку новітньої сучасною технікою.

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*