BPwin – засіб системного аналізу

Найважливішим етапом процесу розробки програмного забезпечення є етап системного аналізу і моделювання діяльності підприємства-замовника. Від успіху проведення цього етапу залежить успіх проекту в цілому. Пропонована стаття змальовує підхід до проблеми і представляє інструмент, який допоможе в її вирішенні.


Моделювання бізнес-процесів


Темпи розвитку інформаційних технологій і постійно підвищує вимоги до ведення бізнесу призводять до необхідності удосконалення бізнес-процесів. Такі спроби робляться на будь-якому підприємстві, керівництво якого усвідомлює необхідність поліпшення власних методів роботи. Однак ось цікава цифра – близько 70% таких спроб модернізації закінчуються повною або частковою невдачею. У чому ж полягає причина такої великої кількості провалів при всій очевидності проблем, які потрібно вирішити?

Компанії будують свою інформаційну інфраструктуру для виконання певних дій, які є частиною процесів, притаманних даній області ринку в цілому і даної компанії зокрема. Реорганізація бізнес-процесів служить для поліпшення параметрів виконання цих операцій, таких, як, наприклад, швидкість та якість виконання. За визначенням, така ініціатива має на увазі під собою відповідну перебудову інформаційної системи. Процес зміни інформаційної системи і самих бізнес-процесів взаємопов’язані, тому реорганізація роботи загрожує двома небезпеками.


Основна проблема невдач при здійсненні таких проектів полягає у відсутності взаємодії між експертами предметної області та IT-менеджерами. Більшість фахівців, що реалізують проекти з реорганізації бізнес-процесів компанії, ігнорують ключовий фактор успіху проектів подібного типу – постійна взаємодія та обмін інформацією з фахівцями в сполучених областях. Відсутність подібної взаємодії призводить до того, що при завершенні “кабінетного проекту” по реорганізації бізнес-процесів, бізнес прагнути повернутися до колишніх, усталеним методам роботи.

Реорганізація або реінжиніринг бізнес-процесів (business process reengineering) вже досить давно є окремою дисципліною; в цій області ринку працює безліч компаній, послуги яких вельми цінуються. З точки зору професіоналів, ключовим моментом успіху проекту по реорганізації є комунікація між усіма групами осіб, зацікавлених у виконанні завдання. Ця взаємодія досягається за допомогою складання різних моделей, які відображають бізнес-процеси і зрозумілі всім учасникам проекту. Одночасно модель служить для формалізації та документування існуючого стану справ та вивчення можливостей покращення роботи.

На ринку існує кілька технологій, які призначені для моделювання бізнес-процесів і дозволяють полегшити обмін інформацією. Інструменти для розробки, моделювання та аналізу отримали назву CASE-засобів (Computer-Aided Software Engineering). Поняття CASE-засоби охоплює найрізноманітніші інструменти, які служать для комп’ютерного аналізу і моделювання, і інструменти для аналізу бізнес-процесів являють собою лише невелику частину всього сімейства. Однак саме вивчення бізнес-процесів є ключовим моментом при розробці будь-якого додатку і дозволяє чітко і однозначно визначити завдання, які стоять перед розробниками. Таким чином, інструменти аналізу бізнес-процесів є невід’ємною частиною початкового етапу розробки життєздатної системи. Інструмент моделювання бізнес-процесів повинен задовольняти наступним умовам.


Слід розуміти, що сам по собі інструмент не є рішенням, однак, він допомагає і є незамінним для розробки, аналізу, перевірки та оптимізації бізнес-процесів.


Довідка про продукт


Компанія LogicWorks, розробник BPwin, зараз входить до Computer Associates, працює на ринку технологій моделювання вже більше 10 років, пропонуючи користувачам найсучасніші інструменти моделювання. За допомогою інструментів CA / LogicWorks може бути автоматизований весь цикл виробництва програмного забезпечення, починаючи з вивчення та аналізу бізнес-процесів підприємства і закінчуючи генерацією структури даних і об’єктів користувальницького інтерфейсу. Всі засоби розробки інтегровані один з одним і дозволяють створити основу для розробки наступного етапу.

BPwin є потужним засобом моделювання та документування бізнес-процесів. Цей продукт використовує технологію моделювання IDEF0 (Integration Definition for Function Modeling) – найбільш поширений стандарт, який прийнятий для моделювання бізнес-процесів. Цей стандарт був розроблений в лабораторії військово-повітряних сил США в 1981 році і успішно використовувався для розробки систем протиповітряної оборони.


Діаграми IDEF0 наочні і прості для розуміння, в той же час вони формалізують уявлення про роботу компанії, допомагаючи з легкістю знаходити спільну мову між розробником і майбутнім користувачем додатки. Приклад діаграми IDEF0 представлений на рис. 1.МАЛЮНОК 1. Фрагмент діаграми, що описує процедуру оформлення замовлення на товар

Основними елементами діаграми є активності та дуги (стрілки), які зображують взаємозв’язки і відносини активностей один з одним. Дуги можуть бути декількох типів: вхід, вихід, управління і ресурси. На кожній діаграмі зазвичай розташовується від 3 до 6 активностей, це обумовлено тим, що така кількість активностей є оптимальним для сприйняття свідомістю. Модель BPwin являє собою набір ієрархічно пов’язаних і впорядкованих діаграм, кожна з яких є конкретизацією (декомпозицією) активності попереднього верхнього рівня. Кожна модель має одну діаграму верхнього рівня, яка містить тільки одну активність, визначальну загальну функцію модельованого процесу. Моделі мають так звані “точки зору” (point of view), що визначають ракурс, під яким розглядається процес. Наприклад, для розгляду процесу може бути вибрана точка зору начальника відділу компанії, де відбувається модельований процес.

Крім стандарту IDEF0, BPwin підтримує також методології моделювання DFD (data flow diagram) та IDEF3 (workflow). Методологія DFD служить для опису потоків даних, які виникають в результаті діяльності компанії. Методологія IDEF3 служити для графічного опису потоку процесів (робіт), взаємодії процесів і об’єктів, які змінюються цими процесами.


В залежності від корпоративного стандарту щодо проведення системного аналізу бізнес-процесів на початковому етапі проектування системи, можуть використовуватися різні типи або комбінації цих методологій моделювання. Вибір конкретного типу моделі для опису бізнес-процесів підприємства є предметом окремої розмови, і не буде обговорюватися в рамках даної статті.


Інтерфейс користувача


Остання версія продукту BPwin 2.0 була випущена на початку цього року і набагато перевершила попередні версії як по функціональності, так і по зручності користувача інтерфейсу.

Функціональність BPwin полягає не тільки в малювання діаграм, але і в перевірці цілісності та узгодженості моделі. BPwin забезпечує логічну чіткість у визначенні й описі елементів діаграм, а також перевірку цілісності зв’язків між діаграмами. Інструмент забезпечує корекцію найбільш часто зустрічаються помилок при моделюванні, таких, як “зависання” зв’язків при переході від діаграми до діаграмі, порушення асоціації зв’язків у різних діаграмах моделі і т.п. Крім того, BPwin підтримує користувальницькі властивості, які застосовуються до елементів діаграми для опису специфічних властивостей, властивих даному елементу.

BPwin має широкі можливості за поданням діаграм. Графічне представлення моделі може бути зображено за допомогою різних кольорів, шрифтів та інших параметрів подання, які виділяють важливі або, навпаки, тушируют незначні аспекти моделі. Ця незначна на перший погляд можливість є ключовою під час представлення та обговорення моделі із замовником або експертами предметної області, тому правильно підібране графічне представлення дозволяє їм швидше зорієнтуватися в моделі.

Одним з найважливіших засобів BPwin є генератор звітів. На ділі, генератор звітів RPTwin являє собою автономний продукт, який поставляється з деякими продуктами CA / Logic Works, і дозволяє генерувати докладні і багатогранні звіти по моделі. Разом з BPwin встановлюється набір стандартних звітів, які дозволяють висвітлити модель з різних сторін. Звіти зазвичай супроводжують остаточний варіант моделі бізнес-процесів, створеної за допомогою BPwin, і містять інформацію, розміщення якої на моделі зробило б її важкою для сприйняття. Наприклад, звіт може містити докладний опис кожного елемента діаграми, що допомагає чітко уявити собі призначення даного елемента без додаткових роз’яснень з боку системного аналітика, який створював діаграму. Крім того, існують звіти, які призначені для самого системного аналітика, наприклад, звіт по цілісності моделі.

Що стосується користувальницького інтерфейсу, то основна увага була приділена розвитку засобів навігації по моделі в порівнянні з попередніми версіями. Тепер BPwin має зручний провідник, який представляє ієрархічну структуру моделі в зручному і простому для розуміння вигляді. Середа моделювання в BPwin зображена на рис. 2.

МАЛЮНОК 2. Середа моделювання BPwin


У новій версії BPwin забезпечується інтеграція з ModelMart – продуктом компанії CA / Logic Works, який надає репозитарій для колективної розробки моделей. ModelMart гарантує узгодженість моделей, розмежування доступу до них, підтримку версій і багато інших засобів, які так важливі при командній розробці моделей. Повнофункціональна інтеграція з ModelMart включена у версії BPwin 2.02 і вище.


BPwin та розробка інформаційних систем


Розробка інформаційних систем включає в себе кілька етапів. Однак завжди початковим етапом створення системи є вивчення, аналіз і моделювання діяльності замовника для можливого покращення і оптимальних методів роботи, які й будуть реалізовані в створюваному додатку. BPwin призначений для полегшення праці і збільшення продуктивності системного аналітика на першому етапі розробки системи. Крім Bpwin, компанія CA / Logic Works представляє продукт ERwin, який призначений для розробки структури даних майбутньої інформаційної системи. Ці два продукти тісно інтегровані і зазвичай використовуються при розробці спільно. Механізми експорту-імпорту дозволяють синхронізувати моделі на різних етапах розробки системи. Добре спроектована модель бізнес-процесів є не тільки фундаментом для побудови концепції інформаційної системи, але також і основою для структури даних програми. У наступній статті, присвяченій CASE-засобам, буде розказано про продукт ERwin, який є безумовним лідером на ринку інструментів розробки структури даних.

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*