Поновлення розгортання Crystal Reports Server XI або XI Release 2 до версії Crystal Reports Server 2008

Огляд характеристик програмного продукту

Сервер Crystal Reports Server 2008 являє собою повне рішення для створення звітів, яке дозволяє компаніям малих або середніх розмірів створювати звіти і керувати ними, а також відправляти звіти по мережі. У даному документі пояснюється, як оновити систему від версій сервера Crystal Reports Server XI або Crystal Reports Server XI Release 2 до версії Crystal Reports Server 2008. Якщо виконується оновлення від версії Crystal Reports Server XI Release 2, перед оновленням до версії Crystal Reports Server 2008 необхідно спочатку виконати оновлення до версії Crystal Reports Server XI Release SP2 або новішої версії.

Оновлення до версії Crystal Reports Server 2008 підтримується всіма версіями Crystal Reports Server XI і Crystal Reports Server XI Release 2 SP2 і більш новими версіями.

Призначення даного керівництва – допомогти в оновленні вмісту та системних даних сервера Crystal Reports Server від версій Crystal Reports Server XI і XI Release 2 SP2.

Оновлення полягає в заміні компонентів і файлів для версії Crystal Reports Server XI або XI Release 2 SP2 компонентами й файлами для версії Crystal Reports Server 2008.

Якщо виконується оновлення від версії Crystal Reports Server XI Release 2, перед оновленням до версії Crystal Reports Server 2008 необхідно спочатку виконати оновлення до версії Crystal Reports Server XI Release SP2 або новішої версії. Відповідну інформацію можна знайти в керівництві по переходу до версії Crystal Reports Server XI Release 2 від версії Crystal Reports Server XI або в керівництві по встановленню сервера Crystal Reports Server XI Release 2.

Імпорт полягає в копіюванні звітів, варіантів звітів, користувачів, груп і інших об’єктів з одного місця розгортання сервера Crystal Reports Server в інше.

Даними випуском сервера Crystal Reports Server 2008 підтримується сервер додатків на основі технології Java. Можна вибрати для установки і настройки сервер Tomcat або інший сервер додатків Java, який підтримується даним випуском. Підтримка сервера додатків. NET буде відновлена ​​в майбутньому випуску сервера Crystal Reports Server.

Початок роботи

Можливі два варіанти поновлення, залежно від поточного розгортання і пріоритетний метод поновлення.

Прості поновлення

Якщо програма установки Crystal Reports Server 2008 виявить просте розгортання, можливий варіант виконання простого оновлення до сервера Crystal Reports Server 2008. Просте розгортання означає, що повний набір функцій був встановлений на один комп’ютер. Сюди входять клієнтські компоненти, серверні компоненти, комплекти для розробки програмного забезпечення та засоби Java або додаток. NET Web Component Adapter, або сервер Web Component Server. У процесі простого оновлення програмою установки будуть виконані наступні кроки:

1. Установка сервера Crystal Reports Server 2008.

2. Вказівка ​​для серверів вхідних і вихідних репозиторіїв файлів (FRS) місця розташування двох серверів FRS існуючого сервера Crystal Reports Server 2008 XI Release 2.

3. Створення нової бази даних CMS для сервера Crystal Reports Server 2008 і потім копіювання вмісту існуючої бази даних CMS в базу даних Crystal Reports Server 2008.

4. Оновлення всіх об’єктів у знову скопійованій базі даних CMS до об’єктів Crystal Reports Server 2008.

5. Деактивізація існуючої системи сервера Crystal Reports Server XI або XI Release 2.

Якщо виконується просте оновлення до сервера Crystal Reports Server 2008, програма установки автоматично деактівізірует попередню систему версій XI або XI Release 2. Після завершення оновлення програма установки запитує дозвіл на видалення попередньої системи. Настійно рекомендується видалити попередню версію системи відразу після перевірки успішності установки сервера Crystal Reports Server 2008. Якщо вирішено видалити сервер Crystal Reports Server 2008 згодом, необхідно впевнитися, що не активізована і не запущена знов попередня версія сервера. Зокрема, активізація більш старої версії системи CMS і сервера репозиторію файлів призведе до конфлікту з системою Crystal Reports Server 2008.

Примітки:


 

Складові поновлення

Якщо програма установки Crystal Reports Server 2008 не виявляє простого розгортання або необхідно встановити сервер Crystal Reports Server 2008 і скопіювати вміст та системні дані з існуючого місцеположення розгортання, то необхідно виконати складене оновлення.

Можна встановити сервер Crystal Reports Server 2008 на тому ж комп’ютері, що і існуюча система версії XI або XI Release 2, або на окремому комп’ютері. Якщо виконується складене оновлення, після закінчення установки сервера Crystal Reports Server 2008 необхідно вручну виконати наступні кроки:

1. Імпортувати існуючий вміст Crystal Reports Server XI або XI Release 2 в розташування розгортання Crystal Reports Server 2008, або за допомогою центрального диспетчера конфігурації (Central Configuration Manager, CCM), або за допомогою майстра імпорту (Import Wizard).

2. Активізувати служби Crystal Reports Server 2008.

3. Додати програму індексації пошуку (Search Index Program).

4. Оновити всі події, скопійовані в розташування розгортання Crystal Reports Server 2008 з існуючого місця розташування розгортання сервера Crystal Reports Server.

Система Crystal Reports Server 2008 може функціонувати одночасно з існуючою системою версії XI або XI Release 2, незалежно від того, розгорнуті вони на одному і тому ж комп’ютері чи ні. Можна видалити систему версії XI або XI Release 2, коли це необхідно.

Примітки:


 

Оновлення системи Crystal Reports Server

Підготовка

Настійно рекомендується перед оновленням сервера Crystal Reports Server 2008 слідувати звичайним адміністративним методиками. Необхідно також взяти до уваги такі звичайні дії і методичні рекомендації:Примітка.


Не рекомендується використовувати для оновлення автоматичну установку. Хоча можна використовувати автоматичну установку для знову встановлюваних на комп’ютері компонентів, її використання для заміни існуючих компонентів не рекомендується. З іншого боку, можна видалити існуючі компоненти і потім встановити нові за допомогою автоматичної установки.

Виконання простого оновлення

Можна виконати просте оновлення до версії Crystal Reports Server 2008, якщо програма установки Crystal Reports Server 2008 виявила повне розгортання версій XI або XI R2 на комп’ютері під керуванням ОС Windows, на якому встановлюється сервер Crystal Reports Server 2008.

При виконанні простого оновлення до версії Crystal Reports Server 2008 повинні бути введені наступні дані.

1. Інформація про існуючій базі даних CMS версій XI або XI Release 2.

2. Інформація про системний адміністратора для існуючого розгортання.

3. Інформація про агента серверних даних (Server Intelligence Agent, SIA).

Агент серверних даних являє собою компонент центральної консолі управління (CMC), який спрощує процедури адміністрування, до цього виконувалися центральним диспетчером конфігурації (CCM), наприклад, управління процесами сервера CMC. Додаткову інформацію про агента серверних даних можна знайти в розділі Managing and Configuring Servers (Управління сервером і його конфігурація) керівництва BusinessObjects Enterprise Server Administration Guide (Керівництво по корпоративному адміністрування серверів BusinessObjects).

4. Конфігураційні дані бази даних CMS для сервера Crystal Reports Server 2008.

Примітка.

Установка бази даних MySQL виконується за допомогою пакету установки. Щоб створити нову копію бази даних CMS для сервера Crystal Reports Server 2008, можна використовувати базу даних MySQL або будь-який інший сервер бази даних з числа підтримуваних даним випуском.

5. Конфігураційні дані сервера додатків Java. Можна вибрати для установки і настройки сервер Tomcat або будь-який інший сервер додатків Java, який підтримується даним випуском.

Програмою установки Crystal Reports Server 2008 записуються у файл журналу дані про існуючий розгортанні. Ім’я цього файлу – boe_upgrade_output.xml; файлом boe_upgrade.xsl забезпечується формат відображення файлу boe_upgrade_output.xml при його відкритті. Можна використовувати цей файл журналу як довідковий при налаштуванні сервера – компонента розгортання сервера Crystal Reports Server 2008.

Місцезнаходження за умовчанням цього файлу журналу – C: Program FilesBusiness ObjectsBusinessObjects Enterprise 12.0Logging.

 

Вибір простого оновлення

До початку установки сервера Crystal Reports Server 2008 необхідно зупинити всі служби версій Crystal Reports Server XI або XI Release 2 за допомогою центрального диспетчера конфігурації (CCM).

Якщо програма установки виявляє, що на комп’ютері, на якому встановлюється сервер Crystal Reports Server 2008, вже встановлена ​​версія Crystal Reports Server XI або XI Release 2, з’являється екран поновлення сервера Crystal Reports Server.

1. Виберіть, яке оновлення необхідно – просте чи ні.


2. Натисніть Next для продовження.

З’явиться екран “Existing CMS Database Information for Upgrade”.

 

Вказівка ​​існуючої бази даних CMS

Якщо вибрано виконання простого оновлення, з’явиться екран “Existing CMS Database Information for Upgrade”. Цей екран дозволяє вказати існуючу базу даних CMS, з якої необхідно скопіювати дані.

1. У меню Select existing CMS database list Виберіть тип бази даних для існуючої бази даних CMS і введіть її облікові дані.

а. Якщо копіюються дані з бази даних SQL Server:


б. Якщо копіюються дані з бази даних Oracle:


в. Якщо копіюються дані з бази даних DB2:


м. Якщо копіюються дані з бази даних MySQL:

в списку CMS Database виберіть MySQL;


д. Якщо виконується перенос із бази даних Sybase:


З’явиться екран “Install Type”.

 

Вказівка ​​каталогу установки

Екран “Install Type” використовується для вибору методу установки і вказівки каталогу установки.

1. Вкажіть, чи необхідно встановити сервер бази даних MySQL, або необхідно, щоб сервером Crystal Reports Server використовувався існуючий сервер бази даних.

2. У полі Destination Folder вкажіть каталог для установки компонентів Crystal Reports Server.

Для установки сервера Crystal Reports Server 2008 необхідно вибрати каталог, відмінний від каталогу розгортання попередньої версії сервера Crystal Reports Server. Програма установки перевіряє зазначений каталог і блокує установку сервера Crystal Reports Server 2008 в той же самий каталог, що й існуюче розгортання.

3. Натисніть Next для продовження установки.

З’явиться екран “Server Components Configuration”.

 

Введення інформації про існуючий сервері CMS

Екран “Server Components Configuration” використовується для зазначення номера порту і пароля адміністратора для сервера CMS версій Crystal Reports Server XI або XI Release 2. Призначення сервера CMS – зв’язок з іншими серверами і службами Crystal Reports Server і керування системними базами даних.

1. Вкажіть номер порту існуючого сервера CMS в поле CMS port.

2. Вкажіть пароль для облікового запису адміністратора CMS в полях Password і Confirm password.

3. Натисніть Next для продовження установки.

З’явиться екран “Server Intelligence Agent”.

Примітка.

Якщо порт, зазначений у кроці 1, недоступний, буде запропоновано вказати інший номер порту.

З’явиться екран “Server Intelligence Agent”.

 

Вказівка ​​серверних даних

Екран “Server Intelligence Agent” використовується для присвоєння імені і призначення адреси порту для агента серверних даних (SIA) для поточної установки.

Агент серверних даних являє собою компонент центральної консолі управління (CMC), який спрощує процедури адміністрування, до цього виконувалися центральним диспетчером конфігурації (CCM), наприклад управління процесами сервера CMC. Агент серверних даних автоматично створюється при установці сервера Crystal Reports Server 2008. Додаткову інформацію про агента серверних даних можна знайти в главі Managing and Configuring Servers (Управління сервером і його конфігурація) керівництва BusinessObjects Enterprise Server Administration Guide (Керівництво по корпоративному адміністрування серверів BusinessObjects).

1. Введіть ім’я, що ідентифікує вузол SIA, в поле Node Name.

2. Введіть ім’я порту для вузла SIA в поле Port.

Цей порт буде використовуватися агентом SIA для обміну інформацією з центральним диспетчером конфігурації (CCM).

3. Натисніть Next для продовження установки.

Після введення інформації для агента SIA буде перевірений перед тим, як можна буде продовжити налаштування бази даних CMS для установки. Якщо зазначений порт недоступний, з’явиться попередження.

В залежності від того, що вибрано для використання в якості бази даних CMS, MySQL або існуючий сервер бази даних, з’явиться екран “My SQL Database Server Configuration” або “CMS Database Information”.

 

Конфігурація бази даних CMS

Налаштування сервера бази даних MySQL

Якщо для нового розгортання сервера Crystal Reports Server 2008 в якості сервера бази даних вибрана установка MySQL, з’явиться екран “My SQL Database Server Configuration”.

1. У полі MySQL Port Number вкажіть номер порту для сервера бази даних MySQL.

Примітка.

Номер порту за замовчуванням – 3306. Якщо порт 3306 використовується існуючою базою даних CMS, для бази даних сервера Crystal Reports Server 2008 необхідно вказати інший номер порту. У разі конфлікту неможливо скопіювати вміст з однієї бази даних CMS в іншу базу даних CMS.

2. В панелі MySQL root User Number вкажіть та підтвердіть пароль для облікового запису привілейованого користувача MySQL.

3. Встановіть прапорець Enable remote root access, Щоб активізувати віддалений привілейований доступ на сервер бази даних.

4. В панелі MySQL BusinessObjects User Account вкажіть та підтвердіть пароль для облікового запису користувача MySQL BusinessObjects.

5. Натисніть Next для продовження установки.

З’явиться екран “Select Web Application Server”.

 

Налаштування існуючого сервера бази даних

Якщо для нової установки сервера Crystal Reports Server в якості сервера CMS обраний існуючий сервер бази даних, з’явиться екран “CMS Database Information”. Цей екран використовується для налаштування сервера бази даних.

Якщо використовується існуюча база даних, необхідно впевнитися, що є відомості про підключення до вибраного сервера бази даних та інформація про облікових даних облікового запису, використовуваної для підключення до відповідного примірника бази даних. У облікового запису бази даних повинні бути дозволу на додавання і видалення таблиць, а також на вставку, видалення і зміна даних в цих таблицях.

1. Виберіть тип бази даних в випадаючому списку Select existing CMS database на панелі CMS Database. В залежності від вибору сервера бази даних, на панелі CMS Database відображаються відповідні поля введення.

2. Введіть в поля на панелі CMS Database всю необхідну для бази даних інформацію.

 

У таблиці нижче підсумовується вся інформація, необхідна для кожного типу бази даних:Тип бази даних

Інформація, необхідна під час установки

 

My SQL  • База даних: Ім’я бази даних MySQL

  • Сервер: Ім’я сервера MySQL

  • Порт: порт за замовчуванням – 3306

  • Облікові дані для входу, використовувані для доступу до бази даних

 

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*