За чим стежити і чим керувати при роботі додатків з Oracle

Володимир Пржиялковского, викладач технологій Oracle

… Паллада Афіна,

За руку взявши, вигукнула до бурхливого богу Арею:

“… Не кинемо ми і троян і ахеян

Сперечатися одних, та Кронід Промислитель їх славу присудить? … “

Гомер, Іліада

 

Одним з лих часу був задавнений свавілля донощиків і їх підбурювачів.

Светоній, Життя дванадцяти цезарів: Божественний ТитВиборче стеження за виконанням запитів SQL і завантаженням СУБД засобами пакета DBMS_MONITOR


Давнє засіб Oracle SQL Trace дозволяє фіксувати “профіль запитів SQL”, видаваних серверними процесами, обслуговуючими сеанси зв’язку з СУБД, і представляє з себе корисний інструмент для виявлення проблемних запитів і аналізу завантаження СУБД додатками. До версії 10 воно могло включатися і виключатися тільки для конкретних сеансів зв’язку з СУБД. Це не завжди зручно, оскільки в житті більш насущні профілювання і налагодження додатка, або навіть його фрагментів, а між додатком і сеансом найчастіше немає взаимнооднозначное зв’язку.


Новий для версії 10 пакет DBMS_MONITOR розширив раніше наявну можливість профілювання SQL-дій сеансу (свого або чужого) стеженням за діями окремих додатків і їх частин. Для цього використовується модель “служба БД” – “модуль” – “дія”. Між цими поняттями немає формальної залежності, але методично пропонується співставляти “службі БД” групу логічно пов’язаних сеансів, “модулю” – додаток, працююче з даними, а “дії” – епізод роботи додатку. Точніше, засобами пакета можна відстежувати видачу запитів SQL з точністю до наступних одиниць:Перегляд і установка одиниць стеження розглядаються нижче.


Вдобавок пакет DBMS_MONITOR дозволяє збирати узагальнену статистику виконуваних сеансами або додатками запитів.


Одиниці спостереження


У той час як стеження за діями сеансу (свого або чужого) і всіх сеансів примірника СУБД не викликає питань, решта одиниці спостереження можуть вимагати пояснень.


Поняття служба БД (SERVICE) формувалося в Oracle починаючи з версії 8, і до теперішнього часу використовується для логічного групування сеансів з метою як раз-таки мати узагальнену одиницю спостереження та управління при використанні загальної БД різними додатками. Наприклад, сеанси однієї і тієї ж служби БД можуть бути присутніми одночасно на різних вузлах кластера в конфігурації RAC, а в рамках однієї і тієї ж СУБД можуть одночасно виконуватися сеанси різних служб. Службу пропонується пов’язувати з набором додатків, об’єднаних загальними властивостями, пороговими характеристиками або правилами споживання ресурсів СУБД.


Поняття модуль (MODULE) використовується для позначення періоду роботи конкретного додатка протягом сеансу, а поняття дії (ACTION) – конкретного фрагмента додатки, тобто епізоду видачі додатком певній послідовності команд SQL.


Призначення опізнавач клієнта (CLIENT IDENTIFIER) – мітити сеанси, наприклад встановлені за схемою використання загальних серверних процесів (shared server), або сеанси кінцевих користувачів при роботі через сервер додатків (наприклад, додатків для web).


Установка одиниць спостереження та перегляд існуючих значень


Згадані значення одиниць стеження за роботою додатка наблюдаеми в програмі або з полів таблиць словника-довідника, або з вбудованого контексту сеансу з іменем USERENV:

Значення


Поле таблиць


Параметр контексту USERENV сеансу


SERVICE_NAME


V$SESSION, V$SERVICES


SERVICE_NAME


MODULE


V$SESSION


MODULE


ACTION


V$SESSION


ACTION


CLIENT_IDENTIFIER


V$SESSION


CLIENT_IDENTIFIER


SID


V$SESSION


SID


SERIAL#


V$SESSIONINSTANCE_NAME


V$INSTANCE


INSTANCE_NAME


Наприклад, всі значення, крім SERIAL #, наблюдаеми у відповідних параметрах контексту USERENV сеансу зв’язку клієнтської програми з СУБД.


Для подальшого перегляду цих параметрів в SQL * Plus зручно підготувати файл з параметризрвані зверненням до контексту USERENV допомогою системної функції SYS_CONTEXT:


SELECT SYS_CONTEXT ( “userenv”, “&1” ) AS &1 FROM dual.


SAVE userenv REPLACE


SET VERIFY OFF


Приклад установки і перегляду SERVICE_NAME


Значення SERVICE_NAME виставляється автоматично при встановленні з’єднання, а управління службами відбувається за допомогою пакета DBMS_SERVICE.CREATE_SERVICE.


Прості приклади створення, включення, підключення, відключення і видалення:


EXECUTE DBMS_SERVICE.CREATE_SERVICE ( “secunda”, “secunda.class” )


EXECUTE DBMS_SERVICE.START_SERVICE  ( “secunda” )


CONNECT /@localhost:1521/secunda.class AS SYSDBA


EXECUTE DBMS_SERVICE.STOP_SERVICE   ( “secunda” )


EXECUTE DBMS_SERVICE.DELETE_SERVICE ( “secunda” )


Ще один спосіб створення служб – через командний інтерфейс за допомогою програми srvctl.


Можливі значення SERVICE_NAME вказуються в мережевих установках Oracle і реєструються в якості служби БД процесом listener. Значення зареєстрованих в рамках БД служб можна спостерігати в таблиці V $ SERVICES. Крім сконфігурованих, завжди є дві внутрішні служби: SYS $ BACKGROUND використовується внутрішніми процесами СУБД, а до SYS $ USERS зараховуються з’єднання користувачів, не вказали бажану їм службу.


Приклад перегляду:


SQL> CONNECT scott/tiger@prima.class


Connected.


SQL> @userenv SERVICE_NAME


SERVICE_NAME


——————————————————————–


prima.class


Вправа. Переглянути список служб, зареєстрованих для робочої БД. Пояснити наявність служб SYS $ USERS і SYS $ BACKGROUND.


Приклад установки і перегляду MODULE і ACTION


Значення MODULE і ACTION встановлюються в програмі за допомогою пакета DBMS_APPLICATION_INFO. Приклад:


SQL> EXECUTE DBMS_APPLICATION_INFO.SET_MODULE


 2    ( “some module”, “some action” )


PL/SQL procedure successfully completed.


SQL> @userenv MODULE


MODULE


——————————————————————–


some module


SQL> @userenv ACTION


ACTION


——————————————————————–


some action


SQL> EXECUTE DBMS_APPLICATION_INFO.SET_ACTION ( “” )


PL/SQL procedure successfully completed.


SCOTT> /


ACTION


———————————————————————


SQL>


Приклад установки і перегляду CLIENT_IDENTIFIER


Значення CLIENT_IDENTIFIER виставляється програмно за допомогою пакета DBMS_SESSION або ж викликом OCI setClientIdentifier (тільки JDBC у версії 9). Приклад:


SQL> @userenv CLIENT_IDENTIFIER


CLIENT_IDENTIFIER


———————————————————————


SQL> EXECUTE DBMS_SESSION.SET_IDENTIFIER ( “Web client” )


 PL/SQL procedure successfully completed.


/


CLIENT_IDENTIFIER


——————————————————————-


Web client


Приклад відстеження запитів SQL з боку додатка і його елементів


Процедура SERV_MOD_ACT_TRACE_ENABLE пакета DBMS_MONITOR дозволяє стежити за видачею запитів SQL окремими “додатками”, “модулями” у складі додатків і “діями” в рамках модулів. Приклад:


DBMS_MONITOR.SERV_MOD_ACT_TRACE_ENABLE (


  service_name  => “prima.class”


, module_name   => “SQL*Plus”


, action_name   => DBMS_MONITOR.ALL_ACTIONS


, waits         => TRUE


, binds         => TRUE


, instance_name => NULL


);


/*


* … вичікуємо, поки триває робота


 */


DBMS_MONITOR.SERV_MOD_ACT_TRACE_DISABLE (


  service_name  => “prima.class”


, module_name   => “SQL*Plus”


, action_name   => DBMS_MONITOR.ALL_ACTIONS


, instance_name => NULL


);


Для параметра MODULE_NAME за аналогією можна вказати ALL_MODULES.


Таким же чином включається трасування запитів, що надходять з поточного або чужого сеансів (SESSION_TRACE_ENABLE / DISABLE), сеансів, помічені CLIENT_IDENTIFIER (CLIENT_ID_TRACE_ENABLE / DISABLE) і з всіх сеансів підряд, або ж породжуваних певним примірником СУБД, наприклад з конфігурації RAC (DATABASE_TRACE_ENABLE / DISABLE).


Перегляд профілю видачі запитів SQL виконується за допомогою програм tkprof і trcsess. Остання програма стала поставлятися в ПО версії Oracle 10 і як раз-таки і вибирає з файлів трасувань різних процесів дані, що відносяться до вказаних одиницям стеження. Ось приклад, як може виглядати спільне використання цих програм:


>trcsess output=out.txt module=SQL*Plus c:oracleadminprimaudump*


>tkprof out.txt final.txt


Вправа. Включити трасування всіх запитів SQL, що надходять від сеансів SQL * Plus, і спостерігати накопичення профілю видачі запитів. Відключити трасування.


Приклад збору статистики про запити SQL в додатку


Для сеансів, помічені CLIENT_IDENTIFIER, і для додатків, помічені комбінаціями SERVICE_NAME – MODULE – ACTION, пакет DBMS_MONITOR дозволяє не тільки збирати профіль видачі запитів SQL, але і статистику витрат СУБД на обробку запитів.


Приклад зі збором статистики про роботу певних клієнтів. Видамо:


CONNECT / as sysdba


EXECUTE DBMS_MONITOR.CLIENT_ID_STAT_ENABLE ( “Web client” )


HOST sqlplus scott/tiger


EXECUTE DBMS_SESSION.SET_IDENTIFIER ( “Web client” )


SELECT COUNT ( * ) FROM dual;


EXIT


Тут за допомогою команди HOST програми SQL * Plus був здійснений короткий запуск сеансу, поміченого значенням CLIENT_IDENTIFIER = “Web client”.


Продовжимо в первісному сеансі від імені SYS:


SYS> SELECT aggregation_type, primary_id


2> FROM dba_enabled_aggregations;


AGGREGATION_TYPE      PRIMARY_ID


——————— ——————————————–


CLIENT_ID             Web client


SYS> COLUMN client_identifier FORMAT A20


SYS> COLUMN stat_name         FORMAT A35


SYS> COLUMN value             FORMAT 99999999


SYS> SELECT client_identifier, stat_name, value


  2> FROM v$client_stats


  3> ;


CLIENT_IDENTIFIER    STAT_NAME                               VALUE


——————– ———————————– ———


Web client           user calls                                  4


Web client           DB time                                  3807


Web client           DB CPU                                   3807


Web client           parse count (total)                         2


Web client           parse time elapsed                        421


Web client           execute count                               4


Web client           sql execute elapsed time                 1940


Web client           opened cursors cumulative                   2SYS> EXECUTE DBMS_MONITOR.CLIENT_ID_STAT_DISABLE ( “Web client” )


PL/SQL procedure successfully completed.


Ось перелік системних таблиці, що дозволяють контролювати збір статистики і спостерігати результати:


DBA_ENABLED_AGGREGATIONS


V$CLIENT_STATS


V$SERVICE_STATS


V$SERV_MOD_ACT_STATS


V$SERVICEMETRIC


V$SERVICEMETRIC_HISTORY


Останні дві дають докладну інформацію про витрачання процесорного часу.


Це був приклад з використанням процедур CLIENT_ID_STAT_ENABLE / DISABLE. Процедури SERV_MOD_ACT_STAT_ENABLE / DISABLE використовуються аналогічно.


Вправа. Включити збір узагальненої статистики виконання запитів SQL всіх з’єднань до СУБД по SQL * Plus і спостерігати її накопичення. Відключити збір статистики.


Не тільки стеження і не тільки з програми


Із вказаних вище одиниць спостереження найбільш розробленою є служба. Вона не тільки дозволяє стежити за діями додатків, але і є одиницею управління. Ось приклад можливостей її вживання в цій якості на даний момент:


– У планувальнику завдань зі службою можна пов’язати конкретний клас завдань (пакет DBMS_SCHEDULER, процедура CREATE_JOB_CLASS).


– Сеанси, здійснювані в рамках служби, можна вказати у визначенні групи споживачів ресурсів СУБД при роботі з розподільником (диспетчером) ресурсів (пакет DBMS_RESOURCE_MANAGER, процедура SET_CONSUMER_GROUP_MAPPING). 


– У системі попереджувальної сигналізації саме для конкретної служби можна встановлювати порогові значення для загального часу (ELAPSED_TIME_PER_CALL) і процесорного часу (CPU_TIME_PER_CALL) обробки запитів SQL, про перевищення яких СУБД буде доповідати автоматично (пакет DBMS_SERVER_ALERT, процедура SET_THRESHOLD).


– Процедура DISCONNECT_SESSION з пакету DBMS_SERVICE зупиняє всі сеанси необхідної служби.


Згадані пакети DBMS_SCHEDULER, DBMS_SERVER_ALERT і DBMS_SERVICE, а також процедура SET_CONSUMER_GROUP_MAPPING старого пакета DBMS_RESOURCE_MANAGER з’явилися у версії 10.


Крім того, всі реалізовані програмно можливості спостереження та управління широко представлені відповідними web-сторінками OEM.

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*