Установки перетворення PDF-документа

Той процес перетворення PostScript-файлу в PDF-документ, який щойно відбувся, насправді може виявитися не найбільш оптимальним, оскільки ви не звернули уваги на вибір установок перетворення Ці установки визначають параметри кінцевого документа, наприклад для друку або для перегляду тільки на екрані

Найпростіший спосіб вибору установок – це використовувати список предустановок Default Settings (Установки за замовчуванням) (рис 447)

З цього списку слід вибрати варіант, найбільш відповідний для мети, з якою створюється PDF-документ, а потім, якщо потрібно, ви можете змінити установки і зберегти їх під довільним імям:

•&nbsp Standard (Стандартний), варіант прийнятий за замовчуванням Його слід використовувати для створення PDF-документів для читання на екрані або для друку на настільних принтерах

•&nbsp High Quality Print (Друк високої якості) – використовувати для якісного друку на настільних принтерах і кольоропробних пристроях

•&nbsp Press  Quality (Якість поліграфічного друку), служить для створення PDF-документа з зображеннями високої якості – використовувати для поліграфічного друку Установки передбачають розміщення в документі застосованих шрифтів

Рис 447 Список розумних програми Adobe Acrobat Distiller

•&nbsp Smallest File Size (Файл найменшого розміру), служить для створення PDFдокумента з мінімальним дозволом піксельних зображень і без розміщення шрифтової інформації

•&nbsp PDFA  Draft – Призначений для створення PDF-документа, сумісного зі стандартом електронних архівів

PDF/X-la:2001,   PDF/X-la:2003,   PDF/X3:2002    – Призначений для створення PDF-документа стандарту PDF / X – формату обміну даними про настанови й вимогах поліграфічного процесу (Інформацію про це форматі см в чолі 7У цих варіантах не можна змінювати параметри, але їх можна використовувати як основу для створення власних передустановок

ПРИМІТКА

Якщо PDF-документ призначений для поліграфічного виконання, то слід звернутися в поліграфічне підприємство або сервіс-бюро для зясування значень кінцевого дозволу та інших параметрів або отримання файлу joboptions, що містить ці параметри

Стандартні установки перетворення

Як приклад установок перетворення розглянемо варіантStandardякий є в списку предустановок програми Adobe Acrobat Distiller

1 Виберіть командуEdit Adobe PDF  Settings   (Редагувати установки Adobe PDF) меню Settings (Установки)

Рис 448 Розділ General діалогового вікна Standard Adobe PDF Settings

2 У діалоговому вікні (рис 448) встановіть прапорець Show АН

Settings (Показувати всі установки) і виберіть варіант Standard

3 Зніміть прапорець Show All Settings (Показувати всі установки) – у вікні залишаться установки тільки обраного варіанту, сукупність установок якої розбита на шість розділів

Загальні установки

Клацніть на рядкуGeneral  (Загальні установки) Стають доступними поля для найбільш загальних установок перетворення:

• в полеDescription  (Опис) ви можете дати коротку характеристику варіанту перетворення, параметри якого ви визначаєте

• в спискуCompatibility (Сумісність) ви можете вибрати рівень сумісності створюваного PDF-документа Зазвичай використовується остання версія документа (в даному випадку PDF 16), однак якщо є інші вимоги (або скоріше, можливості) кінцевого користувача, наприклад замовника, то ви можете вибрати одну з попередніх версій документа

• списокObject  Level  Compression  (Рівень стиснення обєктів) – пропонує варіанти стиснення структурних елементів Для забезпечення кращої сумісності виберіть варіант Off (Відключити)

• списокAuto-Rotate  Pages  (Автоматичний поворот сторінок) – дозволяє вибрати спосіб повороту сторінок в документі відповідно до орієнтації тексту чи коментарів Скажімо, в документі деякі сторінки (частіше всього це сторінки, що містять таблиці або карти) необхідно повертати, щоб прочитати дані або розглянути зображення Вибирайте варіантIndividually  (Індивідуально), якщо хочете, щоб кожна сторінка поверталася в залежності від орієнтації тексту При виборі варіантуCollectively by File (У всьому файлі) забезпечується поворот всіх сторінок відповідно з орієнтацією більшості текстів

• списокBinding (Обкладинка) – пропонує два варіанти розташування «палітурки» документа (правий і лівий, останній за замовчуванням), ця установка має значення при відображенні розворотів документа в програмі Adobe Reader або Adobe Acrobat Professional

• полеResolution  (Дозвіл) – призначено для введення значення дозволу в точках на дюйм (dots per inch) Це значення необхідно для імітації дозволу принтера, що визначає співвідношення якості зображень і обсягу PDF-документа Діапазон значень – від 72 до 4000 dpi У загальному випадку значення дозволу слід вибирати достатнім для того, щоб градієнтні заливки виходили гладкими У більшості ж випадків ви можете залишити це значення, прийняте за умовчанням

перемикач All Pages (Всі сторінки) іPages  From ..  Те(Сторінки з .. до) – служить для вказівки кількості сторінок, які необхідно конвертувати Залишайте поле Те порожнім, якщо вам знадобилося вказати сторінки не з початку документа (номер сторінки тоді вводиться в поле From), але до його кінця

прапорець Embed thumbnails (Мініатюри) – дозволяє створити і зберегти PDF-документі невеликі зображення кожної сторінки Це може бути досить зручно, особливо якщо документ насичений иллю

страції, однак спричиняє певне збільшення обсягу документа

Розумніше цей прапорець не встановлювати

• прапорець Optimize  for fast web view (Оптимізувати для Web) – служить для оптимальної структуризації документа, що сприяє більш швидкій передачі і відображенню документа, отриманого по Інтернету У цьому випадку стиск текстової та ілюстративної інформації відбувається незалежно від установок розділуImages (Піксельні зображення)

• полеDefault Page Size  (Формат сторінки за замовчуванням) – призначено для визначення розмірів сторінки, якщо це не було зазначено в початковому документі, хоча зазвичай PostScript-файли містять таку інформацію

Зміна дозволу піксельних зображень

Клацніть на рядкуImages   (Піксельні зображення) Відкрився розділ (рис 449) призначений для підготовки піксельних зображень, а саме стиснення і зменшення дозволу

Рис 449 Розділ Images діалогового вікна Standard Adobe PDF Settings

Розділ містить три однотипних області для піксельних зображень різних за глибиною кольору:Color Images (Кольорові піксельні зображення), Grayscale    Images   (Тонові піксельні зображення) іMonochrome  Images (Штрихові піксельні зображення)

• списокDownsample (Зменшення дозволу) – дозволяє вам вибрати алгоритм, за допомогою якого програма обєднує кілька пікселів вихідного зображення в один в зображенні із зменшеним дозволом:

•&nbsp Average Downsampling to (За допомогою усереднення) – присвоює середньоарифметичне значення кольору або тону знову образуемому пикселу

•&nbsp Subsampling to  (По центральному пикселу) – присвоює знову образуемому пикселу колір або тон центрального пікселя вихідного зображення Цей алгоритм володіє найбільш високою швидкістю обробки, але меншою точністю

•&nbsp Bicubic  Downsampling  to  (Бікубіческая) – використовує більш складний розрахунок значення кольору або тону з урахуванням внеску кожного пікселя вихідного зображення, тому цей алгоритм може бути кращим, якщо потрібно найкращу якість зображення

У полі поруч з цим списком вводиться кінцеве значення дозволу У поліfor images  above (Для зображень з роздільною здатністю понад) встановлюється граничне значення, нижче якого програма не виконує зменшення дозволу

ПРИМІТКА

Зверніть увагу на те, що для кольорових і тонових зображень значення дозволу однакові, а у штрихових зовсім інші: кінцеве дозвіл для кольорових зображень має значно менше значення Це повязано з тим, що кольорові і тонові зображення піддаються процесу растрирования, а штрихові – ні (Інформацію про технології растрування см в чолі 9

• СпискиCompression   (Технологія стиснення) іImage  Quality   (Якість зображення) – призначені для вибору технології стиснення піксельних зображень і рівня цього стиснення, що може впливати на якість зображення, у якого було зменшено дозвіл

• СписокAnti-alias  to  gray  (Згладжування з перетворенням в тонів зображення) – призначений для зменшення ступенчатости штрихового>

Більш детальну інформацію про вибір дозволу для будь-яких видів піксельниз зображень і будь-яких ситуацій читач може знайти в книзі С Пономаренко <

«Adobe Photoshop CS2 для студента» – БХВ-Петербург, 2006, 20-24 с

зображень Вибір варіантів 2 bit,  4 bit або 8 bit  забезпечує перетворення в тонове зображення з відповідними глибиною кольору і кількістю рівнів тони – 4, 16 або 256

ПРИМІТКА

Застосування функції згладжування може привести до розмиття дрібного шрифту або тонких ліній

Клацання на кнопціPolicy  (Правила) виводить на екран діалогове вікноAdobe PDF Image Policy  (Adobe PDF Правила дій із зображеннями) (рис 450)

Рис 450 Діалогове вікно Adobe PDF Image Policy

У цьому діалоговому вікні ви можете визначити правила дій для кольорових, тонових і штрихових зображень, якщо їх дозвіл виявиться нижче значень, встановлених в полях цього діалогового вікна У списку представлені наступні правила:

•&nbsp Ignore (Ігнорувати)

•&nbsp Warn and continue (Вивести повідомлення і продовжити)

•&nbsp Cancel job  (Зупинити роботу)

Параметри шрифтів

Клацніть на рядкуFonts (Шрифт) Відкрився розділ (рис 451) призначений для розміщення в PDF-документі сукупності використаних шрифтів Розміщення можливе для шрифтових форматів OpenType, TrueType і Adobe Type 1

Рис 451 Розділ Fonts діалогового вікна Standard Adobe PDF Settings

Розділ містить наступні налаштування:

• прапорець Embed all fonts (Розміщувати всі шрифти) – забезпечує розмі щення всіх шрифтів, використовуваних у вихідному документі Розміщення шрифтів необхідно практично завжди, а також для сумісності її стандартом PDF/X

‘• ж 1210

• прапорець Embed  OpenType  fonts  (Розміщувати шрифт ОрепТуре) – доступний тільки для формату PDF 16 і дозволяє розмістити у файлі інформацію шрифтового формату ОрепТуре

• поле Subset embedded  fonts  when  percent  of characters used  is  less  than (Підмножина розміщених шрифтів, коли відсоток використаних знаків менш) – можна використовувати тільки, якщо мова йде про короткому заголовку (з декількох букв)

• списокWhen embedding fails (Якщо розміщення неможливо) – пропонує варіанти реакції програми, коли розміщення не допустимо Варіанти ідентичні тим, які представлені в полеAdobe PDF Image Policy (Adobe PDF Правила дій із зображеннями)

• в полеEmbedding (Розміщення) в лівій частині представлений повний список шрифтів, встановлених в операційній системі (або в довільній папці) ПоляAlways Embed (Завжди розмішати) і Never Embed (Ніколи не розміщувати) призначені для того, щоб забезпечувати конкретним шрифтів постійне проживання у PDF-документі або заборона на розміщення конкретних шрифтів

• кнопка Remove (Видалити) – призначена для видалення назви шрифту в списках Always Embed (Завжди розмішати) і Never Embed (Ніколи не розміщувати)

Параметри кольоровідтворення

Клацніть на рядкуColor (Колір) Відкрився розділ (рис 452) призначений для установок, повязаних з системою управління цветовоспроизведением У цьому розділі дві області:Adobe Color  Settings  (Установки Adobe) і Device-Dependent Data (Апаратно-залежні дані)

Список Settings File (Файл з предустановками) містить варіанти вже готових установок При виборі будь-якого варіанту, окрімNone  (Без попередніх установок), всі пункти в полеAdobe Color Settings (Установки Adobe) стають недоступними, однак відображають використовуване значення

При виборі варіанту None (Без попередніх установок) доступні всі установки

Рис 452 Розділ Color діалогового вікна Standard Adobe PDF Settings

Додаткові параметри

Клацніть на рядкуAdvanced (Додаткові параметри) Відкрився розділ (рис 453) призначений для установки різних, майже не повязаних один з одним, прапорців Розглянемо деякі з них

•&nbsp Allow PostScript file to override Adobe PDF settings (Скасовувати установки PDF-документа на користь установок PostScript-файлу) – забезпечує використання параметрів, наявних в PostScript-файлі (наприклад, розміщення шрифтової інформації, зменшення дозволу піксельних зображень і т д), а не поточних установок по перетворенню PDFдокумента

•&nbsp Allow PostScript XObjects (Дозволити технологію PostScript XObjects) – забезпечує використання фрагментів на мові PostScript при друку

PDF-документа на PostScript-пристрої (дана функція використовується рідко і тільки при наявності спеціальної інструкції для програми Adobe Acrobat Distiller)

•&nbsp Convert gradients  to smooth  shades (Конвертувати градієнти в гладкі переходи) – забезпечує більш гладкі переходи в градієнтах, які Adobe Acrobat Distiller конвертує з файлів, збережених з програм Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Macromedia Freehand, CorelDRAW, Quark XPress і Microsoft PowerPoint

•&nbsp Convert smooth lines to curves (Перетворити гладкі лінії в криві) – забезпечує зменшення кількості опорних точок у векторних кривих, які використовуються в програмах автоматичного проектування (CAD)

Рис 453 Розділ Advanced діалогового вікна Standard Adobe PDF Settings

•&nbsp Preserve  overprint settings  (Зберегти установки оверпрінт) – забезпечує під час перетворення всі установки оверпрінт вихідного документа (Інформацію про оверпрінт см в чолі 11)

•&nbsp Overprinting default  is  nonzero  overprinting  (Оверпрінт за замовчуванням не є нульовим) – перешкоджає у обєктів з нульовими значеннями CMYK вирізання (knock out) їх форми у обєктів, розташованих нижче їх

Save  Adobe PDF settings inside PDF file (Зберегти установки PDF всередині PDF-документа) – забезпечує розміщення параметрів перетворення всередині PDF-документа Ці параметри зберігаються в окремому файлі з розширенням joboptions, а файл підключається до документа у формі вкладення (attachment) Для перегляду такого файлу виконайте командуAttachments   (Вкладення) менюView  |  Navigation   Tabs  (Перегляд | Палітри навігації) в програмах Adobe Reader або Adobe Acrobat Professional

•&nbsp Save  original  JPEG  images  in PDF  if possible  (Зберегти оригінальне зображення у форматі JPEG наскільки можливо) – забезпечує обробку піксельних зображень у форматі JPEG без повторного стиснення, таким чином скорочується час перетворення

•&nbsp Save  Portable Job Ticket inside PDF  file (Зберегти завдання друку всередині PDF-документа) – забезпечує включення параметрів друку (формат сторінки, дозвіл і т д) в PDF-документ

В області Document  Structuring  Conventions  (DSC) (Угоди про структуруванні документа) представлені прапорці, які забезпечують використання коментарів щодо структурування документів у процесі перетворення з PostScript-файла До таких коментарів, зокрема, відноситься інформація про файл (в якій програмі створений файл, дата його створення, орієнтація сторінок та ін)

При встановленому прапорціProcess  DSC  comments  (Виконувати коментарі DSC) стають доступними наступні функції:

•&nbsp Log DSC  warnings (Журнал попереджень DSC) – забезпечує відображення попереджень і збереження їх у файлі (log file)

Preserve EPS  information from  DSC (Зберегти EPS інформацію з DSC) – забезпечує збереження ^ інформації, наприклад, назву вихідної програми і дату створення EPS-файлу

•&nbsp Preserve  OPI  comments  (Зберегти OPI коментарі) – забезпечує збереження інформації, необхідної для заміщення зображення з високою роздільною здатністю

Preserve document information from DSC (Зберегти інформацію про документ з DSC) – забезпечується збереження інформації, наприклад, назва, заголовок, дата і час створення

Resize page and center artwork for EPS files (Змінити масштаб сторінку і центрувати зображення для EPS-файлів) – забезпечує центрування зображення в EPS-файлі і масштабування сторінки до розміру цього зображення

Вибір стандартів формату

Клацніть на рядкуStandards (Стандарти) Відкрився розділ (рис 454) призначений для вибору одного з стандартів (PDF / Xl-a, PDF/X-3 або PDF / A) і перевірки преутвореного файлу на відповідність йому (Інформацію про ці опції см в чолі 7

Рис 454 Розділ Standards діалогового вікна Standard Adobe PDF Settings

Джерело: Пономаренко СІ, Самовчитель Adobe Acrobat 8 Формат PDF і друк-СПб : БХВ-Петербург, 2007 – 304 с: Ил + CD-ROM

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*