Додаток A Аргументи командного рядка – ЧАСТИНА 2

EMACSDATA

Використовується для початкової установки змінної data-directory, необхідної для знаходження не залежать від архітектури компютера файлів, що поставляються з Emacs Установка цієї змінної перекриває значення, заданий у файлі pathsh під час складання Emacs

EMACSLOADPATH

Розділений двокрапками перелік каталогів, з яких будуть завантажуватися файли Emacs Lisp Установка цієї змінної перекриває значення, задане у файлі pathsh під час складання Emacs

EMACSLOCKDIR

Каталог, в якому Emacs буде поміщати файли блокування ці файли використовуються для захисту від одночасного редагування одних і тих же файлів різними користувачами Установка цієї змінної перекриває значення, задане у файлі pathsh під час складання Emacs

EMACSPATH

Каталог, де знаходяться бінарні файли, необхідні тільки Emacs Установка цієї змінної перекриває значення, задане у файлі pathsh під час складання Emacs

ESHELL Використовується для режиму shell, перекриває змінну середовища SHELL

HISTFILE Файл, в якому зберігаються команди оболонки від одного входу в систему до іншого За замовчуванням ця змінна дорівнює ~ / History, якщо ви використовуєте в якості оболонки (t) csh, ~ / Bash_history, якщо ви користуєтеся bash, ~ / sh_history, якщо ви користуєтеся ksh, і ~ / history в інших випадках

HOME Положення файлів користувача в дереві каталогів використовується для розкриття імен файлів, що починаються з тильди (~) У MS-DOS це за замовчуванням каталог, звідки Emacs був запущений, виключаючи завершальний / bin, якщо він присутній

HOSTNAME Імя машини, на якій запущений Emacs

INCPATH Розділений двокрапками перелік каталогів Використовується пакетом complete

для пошуку файлів

INFOPATH Розділений двокрапками перелік каталогів, що містять Info-файли Установка цієї змінної перекриває значення, задане у файлі pathsel під час складання Emacs

LANG LC_ALL

LC_CTYPE Бажаний користувачем регіон Імя регіону, що містить 8859-n’,

‘8859_nАбо 8859n, Де n знаходиться між 1 і 4, автоматично задає при запуску Emacs мовне середовище Latin-n. Якщо n дорівнює 9, це задає Latin-5.

LOGNAME Імя користувача Дивіться також USER

MAIL Імя системного вхідного поштової скриньки для цього користувача

MAILRC Файл поштових псевдонімів За умовчанням це ~ / Mailrc.

MH Файл установок системи mh За умовчанням це ~ / Mh_profile.

NAME Действительное імя користувача

NNTPSERVER

Імя сервера новин Використовується пакетами mh і gnus

ORGANIZATION

Назва організації, до якої ви належите Використовується пакетом

gnus для установки поля Organization: в заголовках ваших повідомлень

PATH Розділений двокрапками перелік каталогів, в яких знаходяться виконувані файли (В MS-DOS цей перелік розділяється точками з комою) Це значення використовується для установки змінної Emacs Lisp exec-path краще використовувати саме цю змінну

PWD Якщо ця змінна встановлена, то вона задає каталог за замовчуванням при запуску Emacs

REPLYTO Якщо ця змінна встановлена, то вона задає початкове значення змінної mail-default-reply-to Див Розділ 262 [Заголовки повідомлень], с 268

SAVEDIR Імя каталогу, в якому за замовчуванням зберігаються статті новин Викорис-

зуется пакетом gnus

SHELL Імя інтерпретатора, використовуваного для розбору та виконання програм, за-

пускаємо з Emacs

TERM Назва терміналу, на якому запущений Emacs Ви зобовязані встановити цю змінну, якщо Emacs запускається не в пакетному режимі У MS-DOS за замовчуванням приймається значення internal, що означає вбудовану емуляцію терміналу, яка управляє власним дисплеєм даної машини

TERMCAP Файл бібліотеки termcap, яка описує, яким чином можна про-

грамміровать термінал, заданий змінною TERM За умовчанням це

‘/etc/termcap’

TMPDIR Використовується пакетом Emerge як префікс для тимчасових файлів

TZ Задає поточний часовий пояс і, можливо, інформацію про сезонне переведення часу У MS-DOS значення за замовчуванням грунтується на коді країни подробиці дивіться у файлі msdosc.

USER Імя користувача Дивіться також LOGNAME У MS-DOS, значенням по благаючи-

чанію вважається root.

VERSION_CONTROL

Використовується для первісної установки змінної version-control (див

Розділ 14311 [Імена резервних файлів], с 110)

A52  Інші різні змінні

Наступні змінні використовуються лише в певних конфігураціях:

COMSPEC У MS-DOS, імя використовуваного командного інтерпретатора Ця змінна задає значення за замовчуванням для змінної середовища SHELL

NAME У MS-DOS значення цієї змінної дорівнює значенню змінної USER

TEMP

TMP У MS-DOS це задає імя каталогу для зберігання тимчасових файлів

EMACSTEST

У MS-DOS це задає файл протоколу операцій зі внутрішнім емулятором терміналу Це буває корисно для складання повідомлень про помилки

EMACSCOLORS

Використовується в системах MS-DOS для раннього встановлення екранних квітів, щоб при запуску Emacs екран не промельківала в кольорах за замовчуванням Значенням цієї змінної повинен бути складається з двох знаків код кольору букв (перша знак) і кольору фону (другий знак) для накреслення за замовчуванням Кожен знак має бути шістнадцяткові кодом бажаного кольору на стандартному текстовому дисплеї PC

Дисплей PC зазвичай підтримує тільки вісім кольорів фону Однак, Emacs перемикає дисплей DOS в такий режим, де для фону можна використовувати всі 16 кольорів, так що насправді працюють всі чотири біти кольору фону

WINDOW_GFX

Використовується при ініціалізації віконної системи Sun

A6  Вказівка ​​імені дисплея

Мінлива середовища DISPLAY повідомляє всім X-клієнтам, включаючи Emacs, де потрібно відображати їхні вікна Її значення створюється автоматично за звичайних обставин, коли ви включили X-сервер і запускаєте завдання локально Але іноді вам може знадобитися вказати дисплей самим наприклад, якщо ви заходите на віддалену систему і хочете запускати програми-клієнти віддалено, але з відображенням на вашому локальному екрані

У випадку з Emacs, основна причина, з якої люди зраджують дисплей за замовчуванням, полягає в тому, щоб дозволити їм зайти на іншу систему і запустити в ній Emacs, але відображати його вікна на локальному терміналі Ситуація, коли вам може знадобитися зайти на іншу систему, виникає, наприклад, коли там знаходяться файли, які ви зібралися редагувати, або виконуваний файл Emacs

Мінлива середовища DISPLAY має наступний синтаксис: машина: дісплейекран, де машина – це імя машини, де запущений сервер системи X Windows, дисплей – це довільно присваиваемое число, що відрізняє ваш сервер (X-термінал) від інших серверів на тій же машині, а екран – це рідко використовується поле, що дозволяє X-серверу контролювати кілька термінальних екранів Точка і поле екран необовязкові Якщо поле екран включають, воно зазвичай дорівнює нулю

Для прикладу, якщо ваша машина називається glasperle, і ваш сервер – пер-

вий (і, можливо, єдиний) сервер в конфігурації, то змінна DISPLAY дорівнює

‘glasperle:00’

Ви можете вказати імя дисплея явно при запуску Emacs, або змінивши змінну

DISPLAY, або за допомогою ключа -d дисплей або -display = дисплей. Ось приклад:

emacs  -display=glasperle:0 &amp

Ви можете придушити пряме використання X Windows за допомогою ключа -nw. Це ключ запуску Він велить Emacs відображати, використовуючи на керуючому терміналі звичайні знаки ASCII

Іноді установки захисту доступу не дозволяють програмі з віддаленої системи виводити на ваш локальний дисплей У такому випадку, спроба запуску Emacs дасть подібне повідомлення:

Xlib:  connection to  &quotglasperle:00&quot refused  by server

Ви, мабуть, зможете впоратися з цією проблемою, надавши за допомогою команди

xhost на вашій локальній системі дозвіл на доступ для віддаленої машини

A7  Ключі для завдання шрифту

За замовчуванням Emacs відображає текст шрифтом з імям 9 x15 , в якому кожен знак має ширину девять і висоту пятнадцять пікселів Ви можете вказати в командному рядку інший шрифт за допомогою ключа -fn імя .

‘-Fn імя Використовувати як шрифта шрифт з вказаним імям

‘-Font = імя

‘-Font – це синонім -fn.

У X Windows кожен шрифт має довгий імям, що складається з одинадцяти слів або чисел, розділених дефісами У деяких шрифтів крім цього є і більш короткі псевдоніми – 9 x15 один з таких псевдонімів Emacs допускає обидва види імен Ви можете використовувати шаблони імен шрифтів тоді Emacs дозволить X Windows вибрати один з шрифтів, відповідних шаблоном Ось приклад, в якому задається шрифт, чиїм псевдонімом, як виявляється, є 6 x13 :

emacs  -fn  &quot-misc-fixed-medium-r-semicondensed-13-*-*-*-c-60-iso8859-1&quot &amp

Ви також можете вказати шрифт у вашому файлі . Xdefaults:

emacsfont:  -misc-fixed-medium-r-semicondensed-13-*-*-*-c-60-iso8859-1

Повне імя шрифту має наступний формат:

-Виробник-сімейство-насиченість-нахил-тип ширини-стиль ..

…-пиксели-высота-гориз-верт-пропорциональность-ширина-кодировка

сімейство Назва сімейства шрифтів – наприклад, courier.

насиченість

Зазвичай це bold, medium або light. В іменах деяких шрифтів тут можуть зявлятися й інші слова

нахил Це r (романський), i (курсив), o (похилий), ri (зворотний курсив) або

‘Ot (інше)

тип ширини

Зазвичай це condensed, extended, semicondensed або normal. В іменах деяких шрифтів тут можуть зявлятися й інші слова

стиль Це необовязкове імя додаткового стилю Зазвичай воно порожньо – в біль-

шинстве довгих імен шрифтів на цьому місці стоять два дефіса підряд

пікселі Висота шрифту в пікселях

висота Це висота шрифту на екрані, вимірювана в десятих частках принтерного точки

– Приблизно 1/720 дюйма Іншими словами, це висота шрифту в точках, помножена на десять Для даного вертикального дозволу висота і пікселі пропорційні тому зазвичай вказують лише одне з двох, залишаючи другу як *.

гориз Горизонтальний дозвіл екрана, для якого призначений цей шрифт, в точках на дюйм

верт Вертикальна роздільна здатність екрану, для якого призначений цей шрифт, в точках на дюйм Зазвичай дозвіл шрифтів, встановлених у вашій системі відповідає дозволу вашого екрану отже, як правило, для цього поля і поля гориз ви пишете *.

Джерело: Річард Столмен, Керівництво по GNU Emacs

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*