Складська логістика

займається організацією складського зберігання, розробкою та застосуванням систем прийому, розміщення, обліку руху товарів і вантажів

Завдання складської логістики:

✓&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp раціональна планування складу при виділенні робочих зон, що сприяє

зниженню витрат та удосконаленню процесу переробки вантажу

✓&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp ефективне використання простору при розстановці обладнання, що

дозволяє збільшити потужність складу

✓&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp використання універсального устаткування, що виконує різні склад-

ські операції

✓&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp оптимізація маршрутів внутрискладской перевезення з метою скорочення

експлуатаційних витрат і збільшення пропускної спроможності складу

✓&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp унитизацию партії відвантажень, застосування централізованої доставки

✓&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp максимальне використання можливостей інформаційних систем

Вирішення цих завдань можна виконувати як за допомогою спеціальних логістичних методик розрахунків, так і застосовуючи універсальні математичні методи оптимізації У цій главі буде показано застосування деяких логістичних методик до розрахунків у Excel

Склади – будівлі, споруди та різноманітні пристрої, призначені для приймання, розміщення і зберігання надійшли на них товарів, підготовки їх до споживання і відпуску споживачу

На складах виконуються наступні функції:

✓&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp тимчасове розміщення і зберігання матеріальних запасів

.

✓&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp перетворення матеріальних потоків

✓&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp забезпечення логістичного сервісу в системі обслуговування

Матеріальний потік на складах – продукція (вантажі, деталі, товарно-матеріальні цінності), розглянута в процесі додатки до неї різних логістичних операцій (розвантаження, навантаження і т д) і віднесена до певного часового інтервалу Матеріальний потік має розмірність обсяг (количе ство, маса) / час

Вхідний матеріальний потік – Матеріальний потік, що надходить на склад із зовнішнього середовища

Внутрішній матеріальний потік – Матеріальний потік, утворений в результаті здійснення логістичних операцій всередині складу Внутрішній потік складається з потоків на різних ділянках складу і, як правило, багаторазово перевищує вхідний потік

Що виходить матеріал потік – Матеріальний потік, що надходить зі складу в зовнішнє середовище При збереженні запасу на складі за певний період на одному рівні виходить потік дорівнює хто входить

Вантажообіг складу – Загальноприйнята назва вхідного на склад або виходить зі складу матеріального потоку за відповідний період

На складах підприємств оптової торгівлі матеріальні потоки розраховують для окремих ділянок або за окремими операціями При цьому підсумовують обсяги робіт за всіма операціями на даній ділянці або в рамках даної операції

Сумарний внутрішній потік (Вантажний потік) складу визначається складанням матеріальних потоків, що проходять через його окремі ділянки і між ділянками

Принципова схема матеріального потоку на складі підприємства оптової торгівлі показана на рис 51

Рис 51 Принципова схема матеріального потоку на складі підприємства оптової торгівлі

Величина сумарного матеріального потоку на складі залежить від того, яким шляхом піде вантаж на складі, будуть чи не будуть виконуватися з ним ті чи інші операції

Обсяг робіт по окремій операції, розрахований за певний проміжок часу (місяць, квартал, рік), являє собою матеріал потік за відповідною операції

Логістична операція – Це відособлена сукупність дій, спрямована на перетворення матеріального та / або інформаційного потоку (складування, транспортування, комплектація, навантаження, розвантаження, внутрішнє переміщення: збір, зберігання і обробка даних і т д)

Основні логістичні операції, що виконуються з вантажем на окремих ділянках складу

✓&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp Ділянка розвантаження: механізована розвантаження транспортних засобів ручна

розвантаження транспортних засобів

✓&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp Приймальна експедиція (розміщується в окремому приміщенні складу): при-

емка прибулого в неробочий час вантажу за кількістю місць і його кратковре-

менное зберігання до передачі на основний склад

✓&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp Ділянка приймання (розміщується в основному приміщенні складу): приймання то-

варів за кількістю та якістю вантажі на ділянку приймання можуть надходити

з ділянки розвантаження і з приймальної експедиції

✓&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp Ділянка зберігання (головна частина основного приміщення складу): укладання вантажу

на зберігання отборка вантажу з місць зберігання

✓&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp Ділянка комплектування (розміщується в основному приміщенні складу): фор-

мирование вантажних одиниць, що містять асортимент товарів, підібраний

відповідно до замовлення покупців

✓&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp Відправних експедиція: короткочасне зберігання підготовлених до від-

правці вантажних одиниць, організація їх доставки покупцеві

✓&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp Ділянка навантаження: навантаження транспортних засобів (ручна і механізований-

ная)

Величина сумарного матеріального потоку на складі визначається як сума величин матеріальних потоків, згрупованих за ознакою виконуваної логістичної операції

При розрахунку величини сумарного матеріального потоку використовується поняття

«Група матеріального потоку», зміст якого варіюється залежно від конкретних ділянок складу або виконуваних операцій

Група матеріальних потоків – внутрішньоскладське переміщення

Переміщення вантажів здійснюється з ділянки на ділянку, сумарний матеріальний потік по даній групі дорівнює сумі вихідних вантажних потоків всіх ділянок, без останнього:

.

Рпг = Т + Т × А1 / 100 + Т × А2 / 100 + Т + Т × А3 / 100 + Т × А4 / 100, де Т – Вантажообіг складу, т / рік

коефіцієнти А1А7, Використовувані тут і далі, вказують відповідну частку матеріального потоку, що проходить через ділянку

Описи та значення параметрів, використані в якості прикладу розрахунку, наведено на рис 52

Рис 52 Параметри переробки вантажів

Група матеріальних потоків – ділянки розвантаження і вантаження

Операції розвантаження та завантаження можуть виконуватися вручну або із застосуванням машин і механізмів

Ручне розвантаження необхідна, якщо товар при вантаженні постачальником в транспорт ве засіб не був покладений на піддони У цьому випадку, щоб вилучити товар з транспортного засобу і перемістити на один з подальших ділянок складу, необхідно попередньо вручну укласти його на піддони

Вантажопотік при ручному розвантаженні вантажу:

Ррр = Т × А5 / 100 (т / рік)

Інша частина розвантаження є механізованою Вантажопотік при механізованому розвантаженні вантажу:

Рмр = Т × (1 − А5 / 100) (т / рік)

Аналогічно обчислюється вантажопотік при ручній навантаженні вантажу:

Ррп = Т × А6 / 100 (т / рік)

Вантажопотік при механізованому навантаженні вантажу:

Рмп = Т × (1 — А6 / 100) (т / рік)

Група матеріальних потоків – приймання вантажів

Вантажопотік товарів, що проходять через ділянку приймання вантажів, може бути обчислений за формулою:

Рпр = Т × А2 / 100 (т / рік)

Група матеріальних потоків – операції в експедиціях

Якщо вантаж прибув у неробочий час, він розвантажується в експедиційне приміщення і тільки в найближчий робочий день подається на ділянку приймання або в зону зберігання З цієї причини в приймальній експедиції зявляється операція, що збільшує сукупний матеріальний потік на величину

РПЕ = Т × А1 / 100 (т / рік)

Якщо на підприємстві оптової торгівлі є відправних експедиція, в ній також зявляється операція, що збільшує сукупний матеріальний потік на величину

РОЕ = Т × А4 / 100 (т / рік)

Загальна сума операцій в експедиціях збільшує сукупний матеріальний потік на величину

Рек = РПЕ + РОЕ = Т × (А1 + А4) / 100 (т / рік)

Група матеріальних потоків – операції в зоні зберігання

Поступив на склад товар зосереджується в місцях зберігання, де виконуються операції укладання вантажу на зберігання і виїмки вантажу з місць зберігання

Обсяг робіт за певний період по кожній з цих операцій дорівнює вантажообігу складу за цей же період (за умови збереження запасу на одному рівні) Таким чином, мінімальний матеріальний потік в зоні зберігання дорівнює подвоєному вантажообігу складу Іншими словами, в результаті всіх операцій в зоні зберігання виникає група матеріальних потоків, величина яких дорівнює

Рхр = Т × А7 (Т / рік)

Група матеріальних потоків – комплектування вантажів

Деякі види вантажів перед відправкою замовнику повинні пройти операцію комплектації Вантажопотік товарів, що проходять через ділянку комплектації, може бути обчислений за формулою:

Ркм = Т × А3 / 100 (т / рік)

Сумарний матеріальний потік

Величина сумарного матеріального потоку на складі визначається за формулою:

Р = Рпг + Ррр + Рмр + Ррп + Рмп + Рпр + Ркм + Рек + Рхр

.

На рис 52 наведені значення параметрів розрахунків переробки вантажів на складі У книзі Excel даного прикладу вони розташовані на окремому аркуші Загальні дані

Приклад результатів розрахунку величини сумарного матеріального потоку на складі показаний на рис 53 Формули мають складніший вигляд (в адресах осередків вказуються найменування відповідних листів), так як обчислення і вихідні дані в цьому прикладі розташовані на різних листах книги Excel Наприклад, в комірці F4 знаходиться формула:

= Загальні дані! C11 + Загальні дані! C11 * Загальні дані! C4/100 +

+ Загальні дані! C11 * Загальні дані! C5/100 + Загальні дані! C11 +

+ Загальні дані! C11 * Загальні дані! C6/100 + Загальні дані! C11 *

* Загальні дані! C7/100

Рис 53 Розрахунок сумарного матеріального потоку і вартості переробки вантажів на складі

Вартість переробки вантажів на складі визначається як добуток обсягу робіт з тієї чи іншої операції на питому вартість виконання цієї операції Обсяг робіт по кожній окремій операції був визначений раніше Питомі вартості виконання операцій є вихідними даними для цих розрахунків, їх приклад і результат розрахунків вартості переробки вантажів на складі показаний на рис 53 Осередок H4 містить формулу = F4 * G4, в інші осередки цього шпальти вводяться аналогічні формули Загальна вартість переробки вантажів на складі визначається як сума витрат на виконання окремих операцій, тому в комірці H13 знаходиться формула = СУММ (H4: H12)

Джерело: Трусов А Ф Excel 2007 для менеджерів та економістів: логістичні, виробничі та оптимізаційні розрахунки (+ CD) – СПб: Питер, 2009 – 256 с: Ил

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*