Управління запасами

Мета управління запасами полягає в забезпеченні безперебійного виробництва і постачання продукції в потрібній кількості і у встановлені терміни, досягненні на основі цього повної реалізації випуску при мінімальних витратах на утримання запасів, знаходженні оптимального співвідношення між витратами і вигодами

Свої витокиABC-аналіз бере в роботі італійського економіста Вільфредо Парето (1848-1923), який в 1906 році висловив думку, що 80 відсотків добробуту італійського суспільства контролюються 20 відсотками громадського капіталу Це думка стало предметом вивчення багатьох економістів, в результаті якого в 1948 році зявилося перша згадка про поділ на три класи з абревіатурою ABC за принципом Парето і відповідне графічне зображення

До сьогоднішнього дня аналітики всього світу використовують цей інструмент Особливе застосування він знайшов у 90-ті роки ХХ століття в звязку з розвитком логістичних систем В принципі ABC-аналіз має дуже широку область застосування, оскільки подібної класифікації можуть бути піддані самі різні галузі діяльності

Мета ABC-аналізу полягає в тому, щоб з усього безлічі однотипних обєктів виділити найбільш значимі з них Таких обєктів, як правило, небагато, і саме на них необхідно надалі зосередити основна увага і сили За допомогою ABC-аналізу, який орієнтується на принцип Парето, реалізується можливість сконцентрувати діяльність на найважливіших аспектах проблеми

Важлива перевага ABC-аналізу полягає в простоті застосування

«Правило 80/20» (Або принцип Парето) – Хороший інструмент для аналізу, який можна з великою користю застосувати, наприклад, до управління запасами Аналіз річних витрат на що витрачаються запаси (тобто твір используе мого кількості на вартість одиниці) дозволяє розділити всі запаси на три широких категорії:

✓&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp клас A – вузький асортимент (зазвичай 10% від повного списку), на який

йде основна частина витрат (70%)

✓&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp клас B – середня група (20%), витрати складають 20% від повної суми

✓&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp клас C – основна частина списку (70%), але з малими сумарними витратами

(Наприклад 10% від повної суми)

Такий спосіб поділу на категорії підказує, що потрібно ретельно контролювати дорогі запаси класу A, можна слабкіше відстежувати стан обєктів в класі B і менше за все дбати про класі C

Стосовно до постачальницької логістики «правило 80/20» може інтерпретуватися наступним чином:

✓&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp 80% вартості товару визначається 20% вхідних у нього компонентів

✓&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp 80% щоденного обсягу продукції виробляється за 20% робочого ча-

мени

✓&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp 80% вартості запасів дають 20% найменувань збережених на складі за-

пасів

Порядок проведення ABC-аналізу

1 Формулювання мети аналізу

2 Ідентифікація аналізованих обєктів управління

3 Виділення ознаки, на основі якого буде здійснено класифікацію обєктів управління

4 Оцінка обєктів управління по виділеному класифікаційною ознакою

5 Угруповання обєктів управління в порядку убування значення ознаки

6 Побудови кривої ABC

7 Поділ сукупності обєктів управління на три групи: група А, група В і група С

До групи А відносяться найменування в списку, починаючи з першого, сума накопичених вартостей яких становить 70-80% від сумарної вартості всіх спожитих за цей період матеріальних ресурсів Досвід показує, що зазвичай у цю групу потрапляє 10-20% всієї номенклатури

У групу В попадакт приблизно третина найменувань ресурсів, сума вартостей яких становить 15-20%

До групи С відносяться всі залишилися позиції номенклатури, сумарна вартість яких становить лише 5-10% При цьому слід не забувати про «якірних позиціях», відсутність яких може призвести до втрати продажів в групі А або

В На практиці такі позиції штучно переносять у відповідні групи масової частки «звязаних» позицій

Принцип диференціації асортименту в процесі XYZ-аналізу полягає в тому, що весь асортимент (ресурси) ділять на три групи залежно від ступеня рівномірності попиту, а від цього залежить точність планування та прогнозування на майбутнє дій всіх учасників логістичного ланцюга

При стабільному (постійному) попиті можна досить точно спланувати обсяг виробництва, отже, можна заздалегідь розрахувати потреби в необхідному сировину, матеріалах, напівфабрикатах, товарах, вибрати оптимального постачальника і укласти з ним договір поставок на найвигідніших умовах

При нестабільному попиті процес планування не може бути точним Тому підприємство змушене компенсувати коливання попиту створенням доповни тільних запасів у всіх ланках логістичного ланцюга (готова продукція, запаси сировини, незавершене виробництво) або працювати під замовлення, а постачання здійснювати в міру необхідності, що не завжди зручно споживачеві і постачальнику І в тому і іншому випадку виникають додаткові логістичні витрати, що веде до зниження ефективності виробництва

Тому необхідно заздалегідь розділити весь асортимент в залежності від стабільності попиту для того, щоб можна було прийняти правильні управлінські рішення

Ознакою, на основі якого конкретну позицію асортименту відносять до групи X, Y або Z, є коефіцієнт варіації попиту з цієї позиції

Порядок проведення XYZ-аналізу

1 Визначення коефіцієнтів варіації за окремими позиціями асорті мента

2 Угруповання обєктів управління в порядку зростання коефіцієнта варіації

3 Побудови кривої XYZ

4 Поділ сукупності обєктів управління на групи: група X, група Y і група Z

Угруповання ресурсів при проведенні XYZ-аналізу здійснюється в порядку зростання коефіцієнта варіації

До групи X відносять ресурси, що характеризуються стабільною величиною споживання, незначними коливаннями в їх витраті і високою точністю прогнозу

Група Y – це ресурси, потреба в яких характеризується відомими тенденціями (наприклад сезонними коливаннями) і середніми можливостями їхнього прогнозування

Ресурси, зараховують до групи Z, споживаються нерегулярно, точність їхнього прогнозування невисока

. Постачальницька логістика

Формула для розрахунку коефіцієнта варіації:

,

де xi – Значення параметра по оцінюваному обєкту за i-Й період

– Середнє значення параметра по оцінюваному обєкту аналізу за всі періоди

n – Число періодів

Рекомендоване розподіл коефіцієнта варіації по групах:

✓&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp від 0 до 10% – група Х

✓&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp від 10 до 25% – група Y

✓&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp більше 25% – група Z

Заходи щодо закупівлі для груп:

✓&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp X – закупівля відбувається синхронно з процесом споживання

✓&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp Y – необхідне створення запасів

✓&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp Z – вимагає індивідуальних замовлень по закупівлі

Іншим принципом угруповання може служити швидкість обороту товарних позицій Це особливо важливо, якщо виникає ситуації різних складів – «коротко дистанційних» і «довго дистанційних» У цьому випадку можливо наступне розділення на групи:

✓&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp X – це високо обертаються товарні позиції

✓&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp Y – що мають «середню» швидкість обороту

✓&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp Z – довго обертаються товарні позиції

У цьому випадку параметром віднесення до тієї чи іншої групи буде часовий чинник доставки (машино-години доставки) Ці параметри можна розрахувати через транспортну задачу

Поєднання результатів XYZ-аналізу з даними ABC-аналізу утворює девять груп ресурсів, для кожної з них необхідно розробити свої техніки управління, при цьому кожна з груп має свою характеристику: вартість запасів і точність прогнозування потреби в них

Результатом спільного проведення АВС і XYZ-аналізу (рис 37) є виділення ключових, найбільш важливих ресурсів фірми і встановлення на цій основі пріоритетів у структуризації бізнес-процесів

Групи AX, AY і AZ є найбільш важливими і вимагають найбільшої уваги, для них необхідно ретельне планування потреби, нормування витрати, ретельний (щоденний) облік і контроль, постійний аналіз відхилень від запланованих показників Причому для категорії AX

слід розраховувати оптимальний розмір закупівель і використовувати технологію

«Точно в строк» ​​(just in time) А для категорії AZ ефективніше використовувати систему постачання по запитах з обовязковим розрахунком величини страхового запасу Для ресурсів категорії CX, CY, CZ застосовуються укрупнені методи планування

Рис 37 Поєднання результатів ABC і XYZ-аналізу

При виконанні ABC і XYZ-аналізу засобами Excel доцільно обєднати в одній робочій книзі всі розрахунки, але для наочності можна розподілити їх на кількох аркушах На рис 38 показаний лист вихідних даних для проведення аналізу

Надалі необхідно використовувати значення «частка в загальному запасі», тому можна окремо обчислити ці значення У даному прикладі обчислень ня виробляються в комірках стовпчика C, наприклад, осередок C5 містить формулу

= (B5 / $ B $ 25) * 100, в комірці B25, використовуваної в цій формулі, знаходиться загальна

величина запасу, яка обчислюється за формулою = СУММ (B5: B24)

ПРИМІТКА

Для зручності заповнення комірок стовпчика C формулами, аналогічними осередку C5, в адресі комірки B25 використовується символ $ Це запобігає зміні адреси комірки B25 і дозволяє простим копіюванням формули заповнити всі потрібні комірки

На рис 39 показані результати подальших обчислень Дані, що знаходяться в осередках стовпців A, B і C, були скопійовані з попереднього листа Далі до осередків C5: C24 була застосована операція сортування (Вкладка Головна ¢ Сортування й фільтр ¢ Сортування від максимального до мінімального) Після виконання сортування дані в комірках розміщуються в іншому порядку, тому потрібно додати нові номери товарів, отримані при сортуванні в порядку зменшення частки в загальному запасі (стовпець D)

. Постачальницька логістика

Рис 38 Вихідні дані для аналізу

У осередок E5 вводиться формула обчислення частки даного товару нарастаю щим результатом = СУММ ($ C $ 5: $ C5) Далі ця формула копіюється в інші комірки стовпчика, наприклад, в комірці E6 при цьому буде знаходитися формула

= СУММ ($ C $ 5: $ C6)

Рис 39 Результати ABC-аналізу

Для визначення групи товарів в комірки стовпчика F вводяться більш складні формули Наприклад, в комірці F5 використовується формула = ЕСЛИ (E5 <= 75; "A"; ЕСЛИ (E5 <= 95; "B"; "C")). У даному прикладі критерії розподілу за групами (75 і 95%) вказуються у формулі в явному вигляді. При необхідності можна передбачити більш універсальний варіант, коли ці величини заносяться в какието осередку разом з іншими вихідними даними, а у формулі замість конкретних числових значень використовуються адреси цих осередків.

Результати обчислень можуть бути зображені в графічному вигляді Для цього необхідно виділити відповідний стовпець таблиці (комірки E4: E24) і на вкладці Вставлення у групі Діаграми натиснути кнопку Графік Після того як буде обраний один з варіантів графіка, він буде вставлений на лист Excel, і його можна буде перемістити в потрібне місце (рис 310) При цьому в якості назви графіка використовуватиметься найменування виділеного стовпця таблиці Необхідно памятати, що номери товарних позицій на цьому графіку відповідають новій нумерації товарів

Рис 310 Крива ABC-аналізу

На рис 311 представлені результати XYZ-аналізу При його виконанні на лист Excel були скопійовані вихідні дані (стовпці A, B, C, D, E) У комірках стовпчика F обчислюється среднеквартальная реалізація кожного товару, наприклад, в комірці F5 знаходиться формула = СУММ (B5: E5) / 4

РАДА

Для обчислення середнього арифметичного значення декількох чисел можна використовувати вбудовану функцію, замінивши вміст комірки F5 на формулу = СРЗНАЧ (B5: E5) В інших комірках стовпчика F слід зробити аналогічні зміни

Коефіцієнт варіації (стовпець G) обчислюється за наведеною раніше формулою, наприклад, в комірці G5 знаходиться формула = (КОРІНЬ (((B5-$ F5) ^ 2 + (C5-

$F5)^2+(D5-$F5)^2+(E5-$F5)^2)/4)/F5)*100

Після обчислення коефіцієнта варіації дані сортуються (вкладка Головна ¢ Сортування й фільтр ¢ Сортування від мінімального до максимального), і в таблицю додається стовпець номерів товарів в порядку зростання коефіцієнта варіації

. Постачальницька логістика

У комірки стовпчика I вводяться формули визначення групи товарів (X, Y або Z) Наприклад, у комірку I5 вводиться формула = ЕСЛИ (G5 <= 10; "X"; ЕСЛИ (G5 <= 25; "Y"; "Z")). Ця формула аналогічна розглянутому раніше нагоди визначення груп A, B і C.

Рис 311 Результати XYZ-аналізу

За обчисленими значеннями коефіцієнта варіації може бути побудований графік, показаний на рис 312 Як і в попередньому випадку, необхідно враховувати, що номери товарних позицій відповідають новій нумерації товарів (у порядку зростання коефіцієнта варіації)

На рис 313 показано суміщення результатів ABC і XYZ-аналізу

На цьому малюнку представлена ​​автоматично формована зведена таблиця результатів розрахунків Для полегшення сприйняття результатів розрахунків використовується вихідна нумерація товарів У комірки стовпців B і C введені формули, які дозволяють автоматизувати процес пошуку даних в інших осередках, для цієї мети використовується функція ВПР Наприклад, в комірці B10 знаходиться формула = ВПР (A10 ABC-аналіз! $ A $ 5: $ F $ 24 6 БРЕХНЯ), а в комірці C10 – аналогічна формула = ВПР (A10 XYZ-аналіз! $ A $ 5: $ I $ 24 9 БРЕХНЯ) За цими формулами функція пошуку ВПР використовує значення комірки з шпальти A (в даному випадку – осередки A10) для визначення відповідного рядка в таблицях на інших листах книги Excel і далі привласнює значення, взяте з зазначеного стовпця (в першому випадку – 6, у другому – 9) знайденої рядка

Можна поступити і іншим способом Наприклад, за допомогою функції ВПР формувати для будь-якого заданого номера товару окрему таблицю, аналогічну показаною на рис 313

Рис 312 Крива XYZ-аналізу

Рис 313 Поєднання ABC і XYZ-аналізу

Існують готові програми ABC і XYZ-аналізу різних розробників Деякі з них мають досить широкі можливості аналізу і, відповідно але, досить складний інтерфейс, а також високу вартість Проте можна знайти програми, засновані на Excel і володіють хорошими можливостями

. Постачальницька логістика

для аналізу Такі програми можуть мати більш низьку вартість або надаватися безкоштовно

ABCD-XYZ аналіз

Розробка фірми ROMB Consulting є комерційною Демонстраційну версію цієї програми можна завантажити з деяких сайтів мережі Інтернет (наприклад wwwdownloadru)

УВАГА

У демонстраційній версії встановлено обмежений термін користування Надалі всі дії, що викликаються натисканням кнопок управління, блокуються При цьому відкривається вікно з відповідним повідомленням (Рис 314)

Рис 314 Повідомлення демонстраційній версії

Рис 315 Лист ABCD-XYZ

Дана програма призначена для ABCD-XYZ аналізу вихідних даних і виконана у вигляді робочої книги Excel Для початку роботи з програмою необхідно

лише розпакувати архівний файл, що містить єдиний файл ABC-08xls Цей файл може бути поміщений користувачем в будь-яку зручну для нього папку Установки програми, а також додаткової настройки не потрібно

УВАГА

При роботі програми використовуються макроси, тому необхідно відповідним чином налаштувати систему безпеки Excel (дозволити їх використання)

Управління роботою програми проводиться за допомогою кнопок, розташованих на робочому аркуші книги Excel ABCD-XYZ, показаному на рис 315 Призначення кнопок, порядок і способи роботи з даними інтуїтивно зрозумілі і не викликають труднощів

Результати аналізу представлені в графічному і табличному вигляді Графіки, показані на аркуші Статистика, дозволяють наочно оцінити обєкти, які потрапляють в різні ABCD-XYZ зони (рис 316)

Рис 316 Лист Статистика

Зведена таблиця результатів аналізу (рис 317) розташована на окремому аркуші (лист Зведена) і може налаштовуватися користувачем У ній містяться дані про розподіл обєктів за групами, їх частці, середньому значенні і т д

У табл 31 показані основні характеристики програми

Таблиця 31 Основні характеристики програми ABCD-XYZ аналізу

НазваABC-08

АвторROMB Consulting

 E-mail        mail@rombconsru              

. Постачальницька логістика

Таблиця 31 (Продовження)

Веб-сторінкаhttp://wwwrombconsru

ФайлAbc-083zip Розмір файлу134 КБ РеалізаціяExcel-система Дата робочого файлу080807

Умови використанняДемо

Рис 317 Лист Зведена

ABC-аналіз продажів

За описом автора розробки, програма являє інструмент оперативного управління, який використовується для визначення стратегічних клієнтів, постачальників, товарів, товарних груп та інших аналітичних вимірювань з метою подальшого аналізу, моніторингу та розробки ефективних економічних рішень

Керівникам компаній, фахівцям у галузі продажів і маркетингу, аналити кам і консультантам програма допоможе самостійно виконувати наступні види аналізу:

✓&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp ABC-аналіз продажів по покупцям, постачальникам, товарам

✓&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp аналіз рентабельності продажів

✓&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp структурний аналіз продажів

✓&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp динамічний аналіз продажів

✓&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp рейтинговий аналіз продажів

✓&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp порівняльний аналіз за різними аналітичними ознаками

Результати аналізу можуть бути представлені в наступному вигляді:

✓&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp ABC-групи з докладною інформацією та показниками по кожній групі

✓&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp двадцять видів звітів по кожному анализируемому параметру (дохід,

прибуток, собівартість) з можливістю використання різних фильт-

рів

✓&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp аналітичні звіти, що дозволяють користувачеві самостійно виконувати

різні обчислення з використанням технології зведених таблиць Microsoft

Excel

УВАГА

Демонстраційний варіант даної програми може бути завантажений з сайту При оплаті ліцензії та реєстрації програми користувач отримує по електронній пошті реєстраційний ключ Після введення ключа реєстрації програма готова до повноцінної роботи

Програма поставляється у вигляді файлу setupDemoABCexe і вимагає установки на компютер Процес установки програми не має яких-небудь особливостей, при цьому створюється окрема папка, і в неї копіюються всі необхідні файли На робочому столі створюється ярлик ABC – Аналіз продажів 10 (Демо), який використовується для того, щоб відкривати потрібний файл Excel (SalesDemoABCxls)

УВАГА

Дана програма при роботі також використовує макроси Необхідно налаштувати систему безпеки Excel відповідним чином (дозволити використання макросів)

На рис 318 показано головне меню програми (лист Info) Використовуючи кнопки меню

Виберіть розділ, можна виконати перехід до всіх робочих листам книги Excel

Рис 318 Головне меню програми

. Постачальницька логістика

Для введення вихідних даних призначений розділ Дані (рис 319) Дані можуть бути завантажені із зовнішнього файлу (Завантажити) Для використання кнопки Оновити потрібна реєстрація програми

Рис 319 Фрагмент розділу Дані

Розділ ABC-аналіз показаний на рис 320 За допомогою кнопок Аналіз і Вибрати групу користувач може налаштувати параметри аналізу і відображення даних у таблиці Діалогові вікна, що відкриваються при натисканні цих кнопок, показані відповідно на рис 321 і 322

Рис 320 Розділ Aнализ

На рис 323 показаний фрагмент розділу Аналітика За допомогою кнопок Розрахунок і Значення можна вибрати параметр розрахунку (дохід, прибути, собівартість) і налаштувати значення (сума, середнє, максимум, мінімум, кількість), а також додаткові обчислення (підсумок, підсумок за рік, підсумок за місяць і т д)

Рис 321 Діалогове вікно ABC аналіз: Розрахунок

Рис 322 Діалогове вікно ABC Аналіз: Вибір групи

Рис 323 Фрагмент розділу Аналітика

У розділі Порівняльний аналіз (рис 324) користувач може наочно порівняти результати аналізу різних груп При налаштуванні параметрів аналізу за аналогією з розділом ABC-аналіз використовуються кнопки Аналіз і Вибрати групу

. Постачальницька логістика

Рис 324 Розділ Порівняльний аналіз

У табл 32 наведені основні характеристики програми

Таблиця 32 Основні характеристики програми «ABC-аналіз продажів»

Назва ABC-аналіз продажів Версія 10

АвторКорягін Ю В

E-mail         vba@e-infosystemcom

Веб-сторінкаhttp://wwwe-infosystemcom

ФайлsetupDemoABCexe Розмір файлу2,25 МБ РеалізаціяExcel-система Дата робочого файлу070306

Вимога до системиWindows 95/98/NT4/2000/ME/XP, Microsoft Excel 2000/XP/2003

Умови використанняДемо

Джерело: Трусов А Ф Excel 2007 для менеджерів та економістів: логістичні, виробничі та оптимізаційні розрахунки (+ CD) – СПб: Питер, 2009 – 256 с: Ил

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*