Як відкрити файл?

Обраний файл можна, не зберігаючи, відкрити для перегляду

1 У вікні браузера двічі клацніть по файлу, який необхідно відкрити

2 У вікні «Завантажити файл» натисніть кнопку «Відкрити»

Примітка При цьому відбудеться збереження файлу в спеціальній папці завантаження програми

3 Після завантаження файлу відкриється вікно програми, якою принад-

лежить файл

Всі завантажені файли, що знаходяться у списку завантаження вікна вкладки

«Завантаження», можна копіювати, вирізати, створювати для них ярлик, від-правляться їх на запис на лазерний диск або флеш-память

Всі ці операції доступні в контекстному меню вибраного файлу

1 У вікні браузера розкрийте меню «Інструменти»

2 У списку команд виберіть пункт Налаштування.

Рис 1158 Вікно Налаштування.

Кнопка «Змінити»

3 У вікні «Налаштування» перейдіть у вкладку «Пошук» у списку засобів пошуку виберіть потрібний рядок і натисніть кнопку «Змінити» (рис 1158)

4 У вікні «Засоби пошуку» (рис 159) у графі «Імя» змініть назва-

ня засоби пошуку (або залиште його власне імя)

Рис 1159 Вікно «Кошти пошуку»

5При необхідності в графі «Ключ» змініть коротке ключове сло-во, яке використовується для швидкого переходу безпосередньо з панелі адреси

6 Натисніть кнопку «Подробиці» і в додатковій частині вікна акти-

віруйте при необхідності пункт «Використовувати як засіб пошуку за замовчуванням» і «Використовувати як засіб пошуку швидкого набору» (рис 1160)

7 Закрийте вікно кнопкою «ОК»

Рис 1160 Вікно «Кошти пошуку» з додатковою частиною

Opera встановлюється з певним набором засобів пошуку по благаючи-

чанію, але його можна доповнити в будь-який момент роботи з браузером

1 У вікні браузера відкрийте сторінку потрібного пошукового сайту

2 Клацніть правою кнопкою миші в полі пошуку на сторінці пошуку-

вого сайту

3 У контекстному меню виберіть пункт «Створити засіб пошуку» (рис 1161)

Рис 1161 Контекстне меню Пункт «Створити засіб пошуку»

4 У вікні «Засіб пошуку» в графі «Імя» на беріть назва середовищ-

ства пошуку (або залиште його власне імя)

5 При необхідності в графі Ключ »додайте короткий ключове сло-во, щоб можна було використовувати пошуковий сайт безпосередньо з панелі адреси

6 Натисніть кнопку «Подробиці» і в додатковій частині вікна акти-

віруйте при необхідності пункт «Використовувати як засіб пошуку за замовчуванням» і «Використовувати як засіб пошуку швидкого набору»

7 Закрийте вікно кнопкою «ОК»

Примітка Новий засіб пошуку можна використовувати з будь-якого розділу Opera

1 У вікні браузера в адресному віконці на панелі адреси на беріть ис-

Комое поняття

2 Автоматично розкриється рядок, в якій перед вводиться сло-вом буде відображатися коротке імя засоби пошуку, задане в на-будівництвах Наприклад g – для пошуку в Google

3 Праворуч рядка відображатиметься так само і повна назва середовищ-

ства пошуку Для початку процесу пошуку клацніть лівою кнопкою миші по даному імені

4 У вікні відкриється сторінка пошукового сайту з резуль татом пошуку по заданому поняттю

Для швидкого пошуку в тексті відкритої веб-сторінки потрібного поняття,

необхідно залучити функцію пошуку

Для полегшення пошуку на веб-сторінці рекомендується помістити

віконце «Знайти на сторінці» на головну панель або панель адреси

1 У вікні браузера розкрийте меню «Інструменти»

2 У списку команд виберіть пункт «Вистава»

3 У вікні «Вистава» перейдіть у вкладку «Кнопки» і перетащи-ті віконце пошуку «Знайти на сторінці» (рис 1162) на г лавного панель або панель адреси

Рис 1162 Вікно «Вистава» Віконце пошуку «Знайти на сторінці»

1-й спосіб

1 У вікні браузера у віконці «Знайти на сторінці введіть шукане по-

нятие і натисніть клавішу Enter

2 Шукане слово виділиться на сторінці

2-й спосіб

1 У вікні браузера розкрийте меню «Правка»

2 У списку команд виберіть пункт «Знайти» або використовуйте клавіші Ctrl + F

3 У віконці «Пошук» наберіть потрібне слово (рис 1163)

Рис 1163 Вікно «Пошук»

4 При необхідності активуйте пункт:

– «По слову цілком» – шукати слово як таке, без урахування інших слово-

форм

– «З урахуванням регістру» – шукати слово тільки в даному регістрі (залгав-

ве або рядкове написання)

– «Шукати вище» – шукати по документу до його початку

– «По слову цілком» – шукати по документу до його закінчення

5 Для початку процесу пошуку натисніть кнопку «Знайти далі»

Віджети – це спеціальні програми, які запускаються совме-стно з браузером і розташовуються на ра робочому столі Це ігри, годинник, словники, програвачі, прогнози погоди і тд

Віджети можна переміщати по екрану в будь-яке місце При цьому каж-

дий віджет має власні параметри, доступні з контекстного меню

1 У вікні браузера розкрийте меню «Віджети»

2 У списку команд виберіть пункт «Додати віджети»

3 У вікні «Opera Widgets виберіть ескіз потрібного віджета і натисніть кнопку Download (рис 1164)

Рис 1164 Вікно «Opera Widgets»

4 Відкриється вікно Завантаження віджету» (рис 1165), а потім вікно «Со-

зберігати завантажений віджет », в якому натисніть кнопку« Так »

Рис 1165 Вікно Завантаження віджету»

1 У вікні браузера розкрийте меню «Віджети»

2 У списку команд виберіть рядок потрібного віджета (рис 1166)

Рис 1166 Меню «Вид» Список віджетів

1 У вікні браузера розкрийте меню «Віджети»

2 У списку команд виберіть «Управління віджетами»

3 У вікні вкладки «Віджети» виберіть рядок потрібного віджета і на-

тисніть кнопку «Властивості»

4 У вікні «Властивості віджета» в графі «Розташування» активуйте нуж-

ний пункт (рис 1167):

– «Звичайний»

– «Поверх інших вікон»

– «Завжди під вікнами»

5 Закрийте вікно кнопкою «ОК»

Рис 1167 Вікно «Властивості віджета»

1 У вікні браузера розкрийте меню «Віджети»

2 У списку команд виберіть «Управління віджетами»

3 У вікні вкладки «Віджети» виберіть рядок потрібного віджета і на-

тисніть кнопку «Видалити»

Вивести на друк можна як збережену сторінку, так і відкриту безпосередньо в режимі онлайн Для друку необхідно підключити принтер і включити його

1 У вікні браузера розкрийте меню «Файл»

2 У списку команд виберіть пункт «Параметри друку»

3 У вікні «Параметри друку» (рис 1168) при необхідності задайте:

– «Друкувати фон сторінки» – друкувати сторінку з наявним фоно-

вим малюнком

– «Друкувати колонтитули» – друкувати сторінку з інформацією про доку-

менте (імя, кількість сторінок і тд) у вигляді колонтитула

– «По ширині аркуша» – автоматично підлаштовувати документ під ши-

рину листа

Рис 1168 Вікно «Параметри друку»

4 У графі «Друк з масштабом» при необхідності виберіть потрібний масштаб сторінки

5 У групі «Поля сторінки» задайте поля

6 Для зміни орієнтації сторінки натисніть кнопку «Ліст і ориен

тація »

7 У вікні «Налаштування друку» (рис 1169) в групі «Орієнтація» вибе-

ріте потрібне розташування листа

8 Закрийте послідовно всі використані вікна кнопками «ОК»

Рис 1169 Вікно Налаштування друку»

Група «Орієнтація»

1 У вікні браузера розкрийте меню «Файл»

2 У списку команд виберіть пункт «Перегляд друку» або використовуйте поєднання клавіш Shift + P

3 Сторінка відобразиться із заданими параметрами друку (Колонтая-

тул, номер сторінки, фон і тд)

До друку веб-сторінки слід переходити після установки всіх нуж-

них параметрів друку

1-й спосіб

1 У вікні браузера клацніть по кнопці «Друк» на головній панелі

2 У вікні «Друк» у групі «Виберіть принтер» клацніть по значку нуж-

ного принтера (рис 1170)

Примітка Як правило, один із принтерів вже відмічено як основ-ної, так як заданий за замовчуванням Якщо для друку необхідно викорис-заклику принтер за замовчуванням, то його виділяти додатково ні не-хідно

Рис 1170 Вікно «Друк» Група «Виберіть принтер»

4 Якщо необхідно відрегулювати параметри обраного принтера, то клацніть по кнопці «Налаштування» і у вікні «Налаштування друку», яке для кожної марки принтера своє, задайте потрібні параметри друку

5 У графі «Кількість копій» задайте необхідну кількість распечати-

ваемих копій

6 У групі «Діапазон сторінок» виберіть потрібні значення:

– «Все» – друк всіх сторінок документа

– Виділення – друк попередньо виділеного фрагмента стра-

Ниці

– «Поточну сторінку» – друк відкритої в даний момент сторінки (діє в попередньому перегляді)

– «Сторінки» – друк заданих номерів сторінок

Примітка Номери сторінок перераховуються через кому, а діа-пазон задається за допомогою тире Наприклад, «2, 4, 8-12»

7 Для початку процесу друку клацніть по кнопці «Друк»

2-й спосіб

1 У вікні браузера розкрийте меню «Файл»

2 У списку команд виберіть пункт «Друк» або використовуйте сполучення-

ня клавіш Ctrl + P

3 Далі дійте як у першій інструкції

1 У вікні браузера клацніть правою кнопкою миші на потрібному малюнку

2 У контекстному меню виберіть пункт «Друк»

3 У вікні «Друк» задайте потрібні параметри друку, як описано в інструкції для друку сторінки

Як дізнатися інформацію про версії браузера Opera

1 У вікні браузера розкрийте меню «Довідка»

2 У списку команд виберіть пункт «Про програму»

3 У вікні вкладки «Про програму» (рис 1171) перегляньте потрібні дані

Рис 1171 Вікно вкладки «Про програму»

Для перевірки інформації про версії браузера необхідно підключити-

ся до інтернету

1 У вікні браузера розкрийте меню «Довідка»

2 У списку команд виберіть пункт Перевірити оновлення.

3 Залежно від версії програми, відкриється вікно з повідомленням про необхідність завантажити оновлення або вікно «Оновлення не потрібне-ється» з резолюцією про використання останньої версії браузера

1 У вікні браузера розкрийте меню «Довідка»

2 У списку команд виберіть пункт «Довідка Oper a» або натисніть кла-

вишу F1

3 У вікні вкладки «Довідка Oper a» (рис 1172) перегляньте потрібні дані

Рис 1172 Вікно вкладки «Довідка Opera»

Джерело: Інтернет і електронна пошта Навчальний курс (Пащенко І Г, 2008)

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*