МЕТОДИ ТАБЛИЦІ ЗНАЧЕНЬ – ЧАСТИНА 1

Методи наведемо в трьох таблицях У першій (табл 35) перерахуємо самі методи з зазначенням їх призначення у другій (табл 36) синтаксис виклику методів, а в третій (табл 36) опис (в алфавітному порядку) їх параметрів

Методи таблиці значень

Таблиця 35

Метод

Що робить

КолічествоКолонок

Встановлює / повертає число стовпців в таблиці значень

НоваяКолонка

Додає в таблицю значень слідом за останнім стовпцем новий стовпець

ВставітьКолонку

Вставляє в таблицю значень стовпець із заданим номером

УдалітьКолонку

Видаляє заданий стовпець з таблиці значень

УстановітьПараметри Колонки

Змінює параметри стовпця

ПолучітьПараметри Колонки

Повертає номер або ідентифікатор стовпця, а через параметри методу параметри стовпця таблиці значень

КолічествоСтрок

Встановлює та / або повертає число рядків у таблиці значень

НоваяСтрока

Додає рядок у таблицю значень

УдалітьСтроку

Видаляє рядок з таблиці значень

УдалітьСтрокі

Видаляє всі рядки з таблиці значень

ВибратьСтрокі

Позиціонує таблицю значень до першого рядка і дозволяє перебирати, застосовуючи метод ПолучітьСтроку, рядки таблиці значень починаючи з її першого рядка

ПолучітьСтроку

Здійснює перехід на наступний рядок таблиці значень

Може вживатися як з методом ВибратьСтрокі, так і самостійно, наприклад після методу ПолучітьСтрокуПоНомеру (див приклад 2 після табл 37)

ВибратьСтроку

Відкриває діалог, що дозволяє вибрати рядок у таблиці значень Значення атрибута номерСтрокіпісля вибору рядка в діалозі не змінюється

ПолучітьСтрокуПо Номеру

Позиціонує таблицю значень на задану параметромномСтрокірядок, яка після виконання методу стає поточною

СдвінутьСтроку

Переміщує поточну або задану параметромномСтрокі

рядок таблиці значень на задане число рядків

Метод

Що робить

УстановітьЗначеніе

Встановлює значення в заданій комірці таблиці значень

ПолучітьЗначеніе

Повертає значення осередку таблиці значень

НайтіЗначеніе

Знаходить клітинку таблиці значень, що містить задане значення Якщо в таблиці кілька однакових значень, то знаходиться перша від початку таблиці осередок з шуканим значенням

Сортувати

Сортує таблицю значень Правила сортування задаються символьним вираз, що містить ідентифікатори та / або номери стовпців, наприклад КодПоставщіка, + Матеріал, -3.

Якщо переміщається поточний рядок, то і відповідним чином змінюється значення атрибута номерСтрокі

Очистити

Видаляє з таблиці всі рядки і стовпці

Підсумок

Підсумовує значення заданого стовпця

Заповнити

Встановлює значення в заданих стовпцях таблиці значень в межах заданого діапазону рядків

Згорнути

Замінює однакові в заданих стовпцях рядка на одну, підсумовуючи дані в зазначених стовпцях Таблиця, до якої застосовується метод, може бути невідсортованої

Вивантажити

Копіює таблицю значень або її частину в іншу таблицю значень або в стовпець значення списку значень Копіювання здійснюється по рядках, якщо дані переносяться в список значень Після застосування методу Вивантажити таблиця значень, в яку вивантажуються дані, міститиме тільки ті стовпці і рядки, які задаються параметрами методу

Завантажити

Копіює цілком одну таблицю в іншу Після застосування методу Завантажити таблиця-приймач буде містити тільки ті стовпці і рядки, які має таблиця-джерело

ВідімостьКолонкі

Відображає / приховує стовпчики таблиці значень, а також змінює позицію зазначеного стовпця Метод надає дію

на елемент діалогу Таблиця значень (рис 39) і діалог, який відображається методом ВибратьСтроку

ТекущаяСтрока

Встановлює / повертає в елементі діалогу Таблиця значень рядок, в якому відображається курсор Значення атрибута номерСтрокі метод не змінює

ТекущаяКолонка

Встановлює / повертає в елементі діалогу Таблиця значень стовпець, в якому відображається курсор Результат застосування методів ТекущаяСтрока і ТекущаяКолонка наведено на рис 39

Фіксувати

Робить недоступними в елементі діалогу Таблиця значень задане число рядків і стовпців

Виводити Піктограми

Виводить в заданому стовпці елемента діалогу Таблиця значень замість занесених до нього даних піктограми з ВМР-файла, приєднаного до елементу діалогу в закладці Картинка у вікні Властивості таблиці Порядок створення та вживання піктограм розбирається в прикладі 8 після табл 37

Синтаксис виклику методів таблиці значень

Таблиця 36

Синтаксис виклику

Коментар

чіслоСтобцовДо = тЗначКолічествоКолонок ([ЧіслоСтобцов])

Кількість стовпців не змінюється, якщо параметр

чіслоСтобцов не заданий

номНовСтолбца = ТЗначНоваяКолонка ([Іден], [тип], [довжина], [точність], [заг], [ширина], [формат], [вирівнювання])

Якщо тип не заданий, то в що додається стовпці можна зберігати будь-який тип

номНовСтолбца = ТЗначВставітьКолонку ([Іден], [номНовСтолбца], [тип], [довжина], [точність], [заг], [ширина], [формат], [вирівнювання])

Якщо ідентифікатор не заданий, то звернення до колонку виконується за його номером

тЗначУдалітьКолонку (іден | номСтолбца)

Як параметр передається або ідентифікатор, або номер стовпчика

тЗначУстановитьПараметрыКолонки

(Іден| номСтолбца,

[Тип], [довжина], [точність], [заг], [ширина], [формат], [вирівнювання])

Значення параметра стовпця зберігається, якщо опущений відповідний йому параметр методу

іден | номСтолбца= ТЗначПолучитьПараметрыКолонки (НомСтолбца | іден, [тип], [Довжина], [Точність], [заг], [ширина], [формат], [вирівнювання])

Повертає ідентифікатор стовпця, якщо перший параметр це номер стовпця, і номер стовпчика, якщо перший параметр це ідентифікатор стовпця Всі параметри, крім першого, євихідними

чіслоСтрокДо = тЗначКолічествоСтрок ([ЧіслоСтрок])

ЯкщочіслоСтрок> чіслоСтрокДо,то що додаються в кінець таблиці рядки містять порожні значення Якщо чіслоСтрок < чіслоСтрокДо,то атрибут номерСтрокі обнуляється Число рядків не змінюється, якщо параметр методу опущений

номНовойСтрокі = тЗначНоваяСтрока ([НомНовойСтрокі])

Якщо параметрномНовойСтроківідсутній або більше числа рядків у таблиці, то рядок додається в кінець таблиці значень

тЗначУдалітьСтроку ([намСтрокі])

Якщо параметрномСтрокі не заданий, то віддаляється поточний рядок Зміна поточного рядка здійснюється, наприклад, методом ПолучітьСтрокуПоНомеру (розд 343)

тЗначУдалітьСтрокі ()

Після виконання значення атрибута

номерСтрокі дорівнює нулю

тЗначВибратьСтрокі ()

Часто передує методу ПолучітьСтроку

Синтаксис виклику

Коментар

прапор = ТЗначПолучітьСтроку ()

Поверне 1, якщо вдалося переміститися на

наступний рядок, або 0 якщо виконується спроба переміститися за межі таблиці значень

прапор = ТЗначВибратьСтроку ([НомВибСтрокі], [загДіалога], [затримка])

Повертає:

1, якщо натиснута кнопка ОК

0, якщо натиснута кнопка Скасування

-1, Якщо закінчився час, заданий параметром затримка

Параметр номВибСтрокі вхідний / вихідний

При виклику методу курсор позиціонується

на рядку, номер якої дорівнюєномВибСтрокі,або на першому рядку, якщо значення номВибСтрокі лежить поза діапазону

[1, тЗначКолічествоСтрок ()]

тЗначПолучитьСтрокуПоНомеру (номСтрокі)

Якщо номер рядка номСтроківиходить за

межі діапазону [1, тЗначКолічествоСтрок ()], то виникне завершальна помилка, супроводжувана сполученням Номер

за межами значення

номНовойСтрокі = ТЗначСдвінутьСтроку (ЧіслоСтрок, [номСтрокі])

ЯкщономСтрокі не заданий, то переміщається поточний рядок ЯкщочіслоСтрок> 0, то рядок переміщається вниз таблиці Інакше, якщо чіслоСтрок < 0, в верх таблиці. Рядок

стане останньою (першої), якщочіслоСтрок

задає позицію за межами таблиці значень

тЗначУстановітьЗначеніе (номСтрокі,

іден | номСтолбца, знач)

Осередок, в якій встановлюється значення, задається номером рядка і ідентифікатором або номером стовпця Якщо ці параметри задані з помилкою, то виникне завершальна обчислення помилка

знач = ТЗначПолучітьЗначеніе

{НомСтрокі, іден | номСтолбца)

Осередок, значення якої повертається методом, задається номером рядка і ідентифікатором або номером стовпця Завершальна помилка виникає в тих же випадках, що і для методу УстановітьЗначеніе

прапор = ТЗначНайтіЗначеніе (знач,

Джерело: Бартеньев О В 1С: Підприємство: програмування для всіх Базові обєкти та розрахунки на одній дискеті М: Діалог-МІФІ, 2005 464 с

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*