Налаштування розмірів осередків

Першорядним і найпростішим методом регулювання розміру осередків є налагодження висоти рядка і ширини стовпця Також на розмір осередків впливають такі операції, як обєднання кількох осередків у одну або, навпаки, розєднання раніше обєднаних осередків

Ширина стовпців

За умовчанням в Excel ширина стовпця дорівнює 8,43 символу, але, безумовно, це не означає, що кожна клітинка на робочому листі в змозі відображати лише трохи більше 8 знаків Оскільки в Excel, поряд з пропорційними шрифтами (такими, як Arial), використовуються також шрифти з фіксованою шириною символів (як Courier), різні символи різних шрифтів займають різне простір Наприклад, для прийнятої за замовчуванням ширини шпальти в комірці поміщається приблизно 8 цифр для більшості непропорційних шрифтів висотою 10 пунктів

Якщо стандартної ширини шпальти виявилася недостатньо для повного відображення вмісту комірки, то, швидше за все, це призведе до наступних наслідків:

► занадто довга напис продовжиться, перекриваючи порожні сусідні комірки

► якщо сусідня комірка праворуч зайнята, напис буде обрізане по межі вихідної комірки

► довгі числові значення за замовчуванням відображаються в експоненційному вигляді

(Наприклад, 1,23 Е + 12)

► якщо при призначеному числовому форматі ширина осередку виявляється занадто маленькою, щоб відобразити її вміст, в цьому осередку виводиться група символів #

РАДА

Ширину стовпця або висоту рядка або всіх виділених стовпців і рядків можна налаштувати по найдовшому значенням чи по самому крупному шрифту Для цього просто двічі клацніть на лінії праворуч від заголовка цього стовпця або на лінії нижче заголовка рядка Дана дія еквівалентно застосуванню команд меню Формат ► Стовпець ► Автопідбір ширини (Format ► Column ► AutoFit Selection) і Формат ► Рядок ► Автопідбір висоти (Format ► Row ► AutoFit) відповідно

У будь-якій з перерахованих ситуацій вам, швидше за все, захочеться змінити клітинку так, щоб введене значення поміщалося в ній і відображалося нормально Одним із способів вирішення проблеми є подобає настройка ширини стовпця Для цього розташуйте покажчик над лінією, що розділяє заголовки стовпців, натисніть кнопку миші і перемістіть лінію в потрібну сторону При виконанні процедури зявляється спливаюча підказка зі значенням ширини шпальти в символах і пікселах, як продемонстровано на рис 830 Тут же показано, як одночасно змінити ширину відразу декількох стовпців Потрібно виділити їх заголовки (якщо ці стовпці несуміжні, їх заголовки потрібно виділяти мишею, утримуючи клавішу Ctrl), а потім, натиснувши кнопку миші, потягнути за лінію між двома будь-якими виділеними стовпцями В результаті пропорційно зміниться ширина кожного виділеного шпальти – всі вони стануть однаково «стрункими» або навпаки

Рис 830 При зміні ширини стовпця або висоти рядка покажчик миші приймає форму двосторонньої стрілки

ПРИМІТКА

Залежно від використовуваного шрифту, значення, які вміщаються по ширині в стовпці на екрані, можуть вийти за його межі при друку Перед друком листа бажано переглянути його, вибравши в меню Файл (File) команду Попередній перегляд (Print Preview) Детальніше про режим попереднього перегляду розповідається в главі 11, «Друк листів»

Підменю Стовпець

У підменю Стовпець меню Формат зібрані пять команд: Ширина (Width), Автопідбір ширини (AutoFit Selection), Приховати (Hide), Відобразити (Unhide) і Стандартна ширина (Standard Width) Щоб задати нову ширину стовпця (стовпців), виділіть

одну або кілька осередків – зовсім не обовязково виділяти цілі стовпці – і виберіть команду Ширина На екрані зявиться діалогове вікно Ширина шпальти (Column Width) Якщо в однойменному поле не відображається величина ширини виділених осередків, значить, вона різна для обраних стовпців У будь-якому випадку просто введіть у вказане поле нове числове значення з діапазону від 0 до 255

РАДА

Для зміни ширини відразу всіх стовпців поточного листа клацніть на одному з заголовків рядків (або виділіть будь-яку клітинку та натисніть клавіші Shift + пробіл) і потім виберіть команду Ширина •

Щоб для одного або декількох стовпців відновити ширину, прийняту за замовчуванням, виділіть будь осередку цих стовпців і виберіть команду Формат ► Стовпець ► Стандартна ширина А щоб змінити використовувану за замовчуванням ширину для всіх стовпців поточного листа, просто введіть нове значення в поле Ширина шпальти однойменного діалогового вікна, відкритого командою Формат ► Стовпець ► Стандартна ширина Стовпці аркуша будуть відображені відповідно до даної налаштуванням, за винятком налаштованих вручну

Висота рядків

Excel автоматично підлаштовує висоту рядка по найбільшому з використовуваних у ній шрифтів Тому вам зовсім нема чого турбуватися про те, помістяться чи символи заданого розміру в осередку

В принципі, настройка висоти рядка проводиться так само, як і зміна ширини стовпця Для цього досить потягнути за лінію, що розділяє заголовки рядків Детально зміна розміру стовпців розглянуто в розділі «Ширина стовпців» цієї глави

Підменю Рядок

Підменю Рядок (Row) меню Формат включає чотири команди: Висота (Height), Автопідбір висоти (AutoFit), Приховати (Hide) і Відобразити (Unhide) Команду Висота можна використовувати для одночасного зміни висоти кількох рядків – для цього перед вибором команди досить виділити хоча б по одній клітинці в кожному рядку

Значення висоти виділених рядків відображається в полі Висота рядка однойменного діалогового вікна, що викликається командою Висота Якщо це поле порожнім, значить, на аркуші початково були взяті рядки різної висоти У кожному разі, щоб змінити їх розмір, введіть у вказане поле нове числове значення з діапазону від 0 до 409

РАДА

Щоб змінити висоту відразу всіх рядків поточного листа, клацніть на одному з заголовків стовпців (або виділіть будь-яку клітинку та натисніть клавіші Ctrl + npo-бел) і потім виберіть команду Висота

Щоб для однієї або декількох рядків відновити висоту, прийняту за замовчуванням, виділіть будь комірки, що належать цим рядкам, і виберіть команду Формат ► Рядок ► Автопідбір висоти На відміну від ширини стовпців, для висоти рядка не можна задати стандартну величину Цю функцію якраз і виконує команда Автопідбір висоти – для порожніх рядків вона відновлює стандартну висоту, розраховану виходячи з використовуваного за замовчуванням розміру шрифту, а для інших рядків підбирає висоту за розміром вживаних в них шрифтів Якщо в рядку знаходиться багаторядкове текстове значення, створене за допомогою перенесення по-словам або вирівнювання по ширині, Excel відповідно налаштовує висоту рядка

ДИВИСЬ ТАКОЖ –

Перенесення тексту і вирівнювання по ширині розглядалися в розділах «Перенесення за словами та Розподіл тексту в осередку» даної глави

Приховування стовпців або рядків

Іноді буває корисним приховати деяку інформацію на робочому листі, і Excel дозволяє зробити це – ви можете заховати цілком декілька стовпців або рядків Щоб приховати стовпець, виділіть будь-яку клітинку цього стовпця і виберіть команду Формат ► Стовпець ► Приховати (Format ► Column ► Hide) Програма встановить для такого стовпця ширину, рівну 0 Звідси другий спосіб: перетягніть лінію між заголовками стовпців вліво так, щоб ширина стовпця стала рівною нулю І третій варіант: ввести в поле Ширина шпальти однойменного діалогового вікна значення 0 Коли ширина стовпця дорівнює нулю, Excel при переміщенні активної комірки пропускає його, а буква заголовка не відображається у верхній частині аркуша

Щоб знову відобразити стовпець, виділіть сусідні справа і зліва стовпці і виберіть команду Формат ► Стовпець ► Відобразити (Format ► Column ► Unhide)

Точно так само можна приховати і знову вивести на екран рядки робочого аркуша Для цього використовуються аналогічні команди підміню Рядок меню Формат Зверніть увагу, що установка прапорця Приховати формули (Hidden) на вкладці Захист діалогового вікна Формат ячеек призводить до прихованню тільки формул в рядку формул Детальніше про захист осередків розповідається в розділі «Захист даних» глави 5

Обєднання осередків

Сітка є дуже важливим конструктивним елементом електронної таблиці Проте іноді, особливо при створенні форм, для досягнення необхідного ефекту потрібно змінити сітку таблиці, і найкращим засобом для цього служить обєднання осередків

Щоб обєднати виділені клітинки, виберіть у меню Формат команду Осередки, в діалоговому вікні перейдіть на вкладку Вирівнювання і встановіть прапорець Обєднання осередків (Merge Cells), а якщо осередок містить довгий текст, то ще і прапорець Переносити за словами (Wrap Text) На рис 831 наочно продемонстровано, яким чином ці операції можуть допомогти при створенні бланка складної форми

УВАГА

При обєднанні осередків, що містять інформацію, зберігаються дані тільки з верхньої лівої комірки Решта інформації втрачається Щоб уникнути втрат, перед обєднанням осередків скопіюйте всі необхідні дані в інше місце аркуша або книги

В результаті обєднання ви отримаєте одну кінцеву клітинку, розміри якої збігаються з розмірами виділення Наприклад, на верхньому листі на рис 831 текст в осередках G1: I5 не вирівняні по вертикалі за розміру рядка 2, який встановився у відповідності з величиною тексту в комірці С2 На нижньому аркуші малюнка ця проблема вирішена обєднанням осередків А1: ВЗ, C1: F3 і G1: I5

Рис 831 Обєднання осередків додало формі на нижньому аркуші більш досконалий вид

РАДА

Кнопка Обєднати і помістити в центрі (Merge And Center) панелі інструментів Форматування також призначена для обєднання виділених осередків Вона особливо зручна, коли потрібно створити єдиний заголовок для кількох стовпців або рядків Натискання цієї кнопки призводить до обєднання виділених осередків в одну і вирівнюванню по центру виділення (горизонтальному) вмісту обєднаної комірки Щоб повернути осередку до вихідного виду, виділіть результат і клацніть на зазначеній кнопці панелі форматування ще раз

При обєднанні новий осередок отримує адресу верхній лівій осередку вихідного діапазону, як показано на рис 832 Тут виділена комірка А1, і її адресу демонструється в поле Імя рядка формул При цьому підсвічені кольором заголовки перших трьох рядків і двох стовпців, як ніби виділено діапазон А1: ВЗ Інші вихідні комірки, крім А1, практично перестають існувати Якщо у формулі зустрічається посилання на таку клітинку, остання розглядається як порожня, і залежно від типу формули посилання може повернути нульове значення або помилку

Рис 832 Осередкам є обєднанням діапазону А1: ВЗ

РАДА

На рис 832 інформація в рядку формул розташована в трьох рядках Щоб вставити в клітинку розрив рядка, достатньо натиснути клавіші Alt + Enter Додаткову інформацію по цій темі можна отримати в розділі «Форматування в рядку формул» глави 12

Одним з очевидних наслідків обєднання осередків є порушення цілісності сітки, основного атрибуту будь-якої електронної таблиці Насправді все не так безнадійно, як може здатися, але при роботі з обєднаними осередками слід враховувати деякі обставини:

► Якщо в будь-якої однієї і тільки одній комірці виділеного для обєднання діапазону зберігається текст, числове значення або формула, то після обєднання це вміст розміститься в новій осередку

► Коли кілька осередків виділеного діапазону містять текст або числові значення, при обєднанні зберігається вміст лише верхній лівій осередки Дані, що знаходилися у всіх інших осередках діапазону, видаляються Щоб зберегти їх, слід або заздалегідь перемістити їх у верхню ліву комірку діапазону, або скопіювати в інше місце листа

► Формули налаштовуються автоматично Якщо у формулі є посилання на одну з комірок обєднаного діапазону, це посилання перенастраивается на всю обєднану комірку Точно так же переналаштовуються посилання у формулі, що міститься в обєднаній клітинці Детальніше про посилання розповідається в розділі «Використання у формулах посилань» глави 12

► Копіювання, видалення, переміщення, видалення і переміщення мишею обєднаної комірки нічим не відрізняється від операцій з звичайними осередками Будучи скопійованій або переміщеної, вона займе те ж саме кількість осередків На місці вирізаної або видаленої обєднаної осередку відновлюється стандартна структура сітки

► Маркер заповнення обєднаної комірки використовується так само, як і маркер заповнення звичайної При його перетягування обєднана осередок копіюється з урахуванням свого розміру і вмісту, та дублі заміщають собою прості осередки Детальніше про заповнення осередків розповідається в розділі «Заповнення осередків і створення рядів даних» глави 7

► При обєднанні осередків все форматування внутрішніх кордонів видаляється разом з ними самими, зберігається тільки оформлення зовнішніх кордонів виділеного діапазону

► Обєднання осередків завжди можна скасувати, тобто розєднати їх і повернути до первісного вигляду Для цього потрібно виділити обєднану комірку і на вкладці Вирівнювання діалогового вікна Формат осередків скинути прапорець Обєднання осередків

Джерело: Ефективна робота: Microsoft Office Excel 2003 / М Додж, К Стінсон – СПб: Питер, 2005 – 1088 с: ил

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*