Перегляд листів

Excel надає кілька зручних способів перегляду і відображення робочих аркушів При бажанні можна налаштувати робочу область певним чином, відповідним для виконання конкретних процедур, потім зберегти ці настройки і звертатися до них при вирішенні подібних завдань

Поділ листів на області

Областідозволяють одночасно працювати з декількома частинами робочого аркуша Будь лист книги можна розділити по вертикалі, по горизонталі або в обох напрямках, при цьому зберігається можливість прокручування кожної з областей окремо Наприклад, на аркуші, зображеному на рис 516, в шпальтах з В по М і в рядках з 4 по 37 містяться дані про продажі А в стовпці N і рядку 38 підводяться підсумки При звичайному режимі перегляду одночасно побачити і підсумкові дані, і всі заголовки стовпців і рядків на стандартному моніторі просто неможливо

Маркер поділу по горизонталі

Маркер поділу по вертикалі

Рис 516 Щоб побачити результати в стовпці N або рядку 38, доведеться прокрутити лист,

але при цьому сховаються заголовки

Було б набагато легше працювати з наведеним на рис 516 листом, якби він був розділений на кілька областей Це неважко реалізувати, причому декількома способами Команда Розділити (Split) меню Вікно (Window) розділяє лист одночасно по горизонталі і по вертикалі на рівні верхньої і лівої меж активної комірки, а якщо активна найперша осередок листа або виділеної осередку не видно на екрані – по центру аркуша Другий метод – за допомогою миші можна перетягнути будь-який маркер поділу, а отже, і кордон у напрямку до середини листа Третій

– просто двічі клацніть на маркері розділення Відповідна лінія поділить вікно приблизно на дві половини, якщо активна перший осередок листа або виділеної комірки не видно на екрані, а якщо активна будь-яка інша осередок, – за її верхньому або лівому краю Маркери поділу розташовуються поруч із смугами прокрутки Коли покажчик миші знаходиться на маркері розділення, він приймає форму смужки з двостороннім стрілкою

РАДА

Перш ніж вибрати команду Вікно ► Розділити чи двічі клацнути на одному з маркерів поділу, виділіть комірку в тому місці аркуша, де бажано провести кордон Як вже говорилося, смуга розділення пройде безпосередньо зліва або зверху від виділеної комірки На рис 516 активна комірка В4, і виклик команди Вікно ► Розділити призвів до поділу листа, продемонстрованому на рис 517

Рис 517 Кожну з областей вікна можна прокручувати незалежно від інших

Коли вікно розділене на чотири області, як показано на рис 517, стають доступні чотири смуги прокрутки – по дві в кожному напрямку Тепер ми легко можемо переглядати вміст стовпців з А по N, не втрачаючи з уваги заголовки в стовпці А Крім того, прокручуючи лист по вертикалі від 1-ї до 38-го рядка, ми завжди будемо тримати в полі зору заголовки, що містяться в рядку 3

Розташування смуг поділу завжди можна змінити, перетягуючи їх на нове місце за допомогою миші Щоб повернути вікно до звичайного, неподіленого станом, виберіть у меню Вікно команду Зняти розділення (Remove Split) (вона зявиться на місці команди Розділити) Також можна видалити будь-яку зі смуг поділу, якщо двічі клацнути на ній (подвійне клацання на перетині горизонтальної і вертикальної кордонів поділу видаляє відразу обидві смуги) або перетягнути відповідну смугу до правого або верхнього краю вікна

РАДА

Швидко переміститися з однієї області вікна в іншу дозволяє клавіша F6 При кожному її натисканні активної за замовчуванням стає верхня ліва клітинка наступній за годинниковою стрілкою області При наявності раніше виділених осередків в областях саме вони і активізуються Поєднання клавіш Shift + F6 діє аналогічно, але напрямок переміщення буде протилежним – проти годинникової стрілки

Закріплення областей

Після поділу вікна на області можна зафіксувати положення на екрані лівої, верхньої або лівій верхній області аркуша Для цього виберіть у меню Вікно: команду Закріпити області (Freeze Panes) Тоді дані, що відображаються в лівій верхній частині, виявляться нерухомими, що дозволить перекручувати лист без втрати з уваги цих

стовпців або рядків На рис 518 видно, що смуги поділу після закріплення областей з обємних перетворилися на прості лінії, а ми придбали можливість завжди бачити перший стовпець і перший рядок таблиці

Рис 518 Команда Закріпити області фіксує відображення стовпців в лівій, а рядків

– У верхній області аркуша

Команда Закріпити області працює і без попереднього розділення листа на області Якщо виділити вічко і потім вибрати цю команду, то області автоматично виділяються і фіксуються вище і зліва від активної комірки При використанні даного методу наступний виклик команди Зняти закріплення областей (Unfreeze Panes) призведе до видалення не тільки закріплення областей, але і їх поділу

Також зверніть увагу, що після поділу аркуша на сегменти горизонтальні смуги прокрутки нижніх областей закривають ярлички з назвами листів, як на рис

517 Але після «заморожування» областей смуга прокрутки повертається на своє звичайне місце в праву частину вікна, і ярлички знову стають видно на екрані (див рис 518)

РАДА

Щоб активізувати інші аркуші книги, коли ярлички з їх назвами не видні,, натисніть комбінацію клавіш Ctrl + Page Up для переходу до попереднього листу або Ctrl + Page Down – для переходу до наступного

Після вибору команди Закріпити області ви не зможете ні в якому напрямку прокручувати верхню ліву область листа У правій верхній області будуть прокручуватися тільки стовпці, а в лівій нижній – лише рядки Праву нижню закріплену область вікна можна без обмеження прокручувати в будь-якому напрямку

ПРИМІТКА

Взагалі кажучи, всі операції з областями легше проводити, коли останні зафіксовані Однак не завжди можна з першого погляду зрозуміти, розділений Чи екран на області і в якому місці, оскільки смуги поділу перетворюються у звичайну тонку лінію, яку легко прийняти за кордон осередків Щоб не витрачати зайвий час, відформатуйте закріплення області небудь інакше Наприклад, виділіть всі нерухомі стовпці і рядки певним кольором

Зміна масштабу відображення листів

Як уже згадувалося раніше, команда Масштаб (Zoom) меню Вид (View) і список, що розкривається Масштаб (Zoom) панелі інструментів Стандартна використовуються для зміни масштабу відображення аркуша на екрані У діалоговому вікні Масштаб, яке відкривається однойменною командою, знаходяться пять кнопок для пяти значень масштабу і кнопка За виділенню (Fit Selection), яка визначає необхідний коефіцієнт масштабування, грунтуючись на розмірі вікна і виділеного в даний момент діапазону, тобто після натискання цієї кнопки у вікні буде видно тільки виділений діапазон Остання кнопка перемикача – Довільний (Custom) – повязана з текстовим полем, в якому можна задати будь-яку величину масштабу від 10 до 400%

РАДА

Команда Масштаб впливає на всі виділені (згруповані) листи Детальніше про групування листів розповідається в розділі «Редагування групи листів» глави 7

Вам, щоб відобразити на екрані весь лист, представлений раніше на рис 516, можливо, доведеться випробувати кілька масштабів, поки не буде досягнутий найкращий результат В даному випадку простіше виділити всю активну область листа і встановити перемикач в діалоговому вікні Масштаб в положення За виділенню Тоді всі дані цього листа помістяться на екрані, як показано на рис 519

Звичайно, читати дрібні цифри і букви не так легко але деколи доводиться жертвувати легкістю читання заради зручності введення і редагування даних Масштабування аркушів книги ніяк не впливає на можливість виділення осередків, форматування і введення в них формул – все виконується точно так само, як у масштабі «один до одного» Поточний масштаб запамятається і при збереженні книги, і при наступному її відкритті він буде застосований до даного листу

ПРИМІТКА

Якщо на вашій миші є коліщатко, як на моделі Microsoft IntelliMouse, то його можна використовувати для зміни масштабу, хоча в звичайному режимі коліщатко служить для прокрутки аркуша Натисніть клавішу Ctrl і поверніть коліщатко на себе, щоб зменшити масштаб, або від себе, щоб збільшити При бажанні масштабування можна зробити стандартною функцією коліщатка, і тоді при зміні масштабу не потрібно буде утримувати клавішу Ctrl Для цього в меню Сервіс виберіть команду Параметри, перейдіть на вкладку Загальні і у вікні, встановіть прапорець Панорамування за допомогою IntelliMouse (Zoom On Roll With IntelliMouse)

Рис 519 За допомогою перемикача За виділенню можна вивести на екран весь лист При цьому в діалоговому вікні Масштаб в поле Довільний буде вказаний обчислений масштаб відображення

Уявлення

Припустимо, бажано, щоб лист мав один набір параметрів виводу як на екран, так і для друку з метою вирішення певної задачі, наприклад редагування, і інший набір налаштувань – для іншої мети, наприклад для презентації даних Діалогове вікно, що зявляється в результаті вибору команди Вистави (Custom Views) у меню Вигляд (View), дозволяє призначити імена різним наборам параметрів відображення, власне і званимуявленнями,а потім зберегти і використовувати їх при подальшій роботі Тоді надалі вам не буде потрібно заново підбирати параметри відображення аркуша, а достатньо буде просто завантажити записані настройки В уявленнях можна запамятовувати ширину стовпців, висоту рядків, характеристики виведення на екран, розміри вікна і його положення на екрані, налаштування областей вікна, виділені на момент збереження осередку і додаткові параметри друку та фільтрації

РАДА

Перш ніж змінювати параметри відображення, збережіть поточний набір налаштувань, наприклад під назвою «Звичайний» Тоді ви завжди зможете повернутися до стандартних установок В іншому випадку, щоб повернутися до звичайного режиму відображення, доведеться покроково відновлювати всі параметри

При першому відкритті діалогове вікно Вистави (Custom Views) буде порожнім Щоб створити нове подання, встановіть необхідні параметри виводу листа на екран і в зазначеному діалоговому вікні натисніть кнопку Додати (Add)

На екрані зявиться діалогове вікно Додавання подання (Add View), як показано на рис 520 праворуч зліва на цьому ж малюнку зображено діалогове вікно Уявлення з двома збереженими уявленнями

Рис 520 Щоб привласнити назву новому поданням, натисніть кнопку Додати в діалоговому вікні Уявлення

РАДА

Подання є дуже зручним засобом, що дозволяє створити для користувача формати, які підходять для вирішення будь-яких певних завдань Якщо ви часто звертаєтеся до списку уявлень, то буде простіше винести його на будь-яку панель інструментів Якщо ж ви віддаєте перевагу працювати з меню, то замініть існуючу команду Подання списком Щоб справити подібні зміни, виберіть у меню Вигляд команду Панелі інструментів (Toolbars), а потім команду Налаштування (Customize), на вкладці Команди (Commands) клацніть на категорії Вид (View) і в полі праворуч знайдіть пункт Уявлення (Custom Views) Потім відкрийте меню Вигляд і вийміть з нього команду Уявлення І, останнє дію: перетягніть пункт Подання з діалогового вікна Настройка в меню Вид

Джерело: Ефективна робота: Microsoft Office Excel 2003 / М Додж, К Стінсон – СПб: Питер, 2005 – 1088 с: ил

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*