Проектування композиції звіту

Конструктор звітів в Visual Studio 2005 містить великий набір засобів, що допомагають створити композицію елементів звіту У цьому розділі будуть описані основи проектування звітів і продемонстровані способи створення звітів, угруповання і сортування даних, а також додавання в звіт діаграм

Основні елементи композиції звіту

Вкладка Layout конструктора звітів містить безліч засобів, що дозволяють форматувати навіть найскладніші звіти Ця вкладка розділена на три розділи: верхній колонтитул, тіло і нижній колонтитул У табл 463 описані призначення кожного з цих розділів і режими їх роботи схоже з роботою з формами Windows Елементи звіту додаються шляхом їх перетягування з панелі Toolbox в робочу область конструктора звітів

Л Так як звіт фіксує стан набору даних в конкретний момент часу

ні, досить важливо включати в нього відповіді на провідну пятірку питань ідентифікації: Хто Що Де Коли Навіщо . Хто запустив звіт Які критерії були задані при генерації звіту Коли даний звіт був створений Перевірено Навіщо створювався даний звіт Однакова вставка відповідей на ці питання в усі звіти дозволить уникнути згодом непорозумінь і невизначеності

Таблиця 463 Розділи звіту

Розділ

Опис

Header

За умовчанням вміст верхнього колонтитула поміщається на кожну сторінку Це

(Верхній колон

відмінне місце для розміщення заголовків і описів призначення звіту Параметри

титул)

PrintOnFirstPage І PrintOnLastPage визначають, слід ЧИ застосовувати верхній колонтитул відповідно до першої та останньої сторінок звіту

Body (Тіло

Якщо звіт містить параметри, може виявитися розумним додати у верхню або

звіту)

нижню частину тіла окремий розділ, що відображає значення параметрів, використаних при генерації звіту, а також, можливо, короткий опис призначення звіту Додавання цих деталей у верхню або нижню секцію тіла звіту забезпечить тільки одне відтворення цієї інформації, а не на всіх сторінках звіту

Проектування тіла звіту нагадує створення форм Windows і Web-форм При запуску звіту на виконання всі його елементи займуть свої позиції у звіті щодо один одного

Footer (Нижній

Подібно верхньому колонтитулу, нижній відтворюється за замовчуванням на всіх стра

колонтитул)

ницах і може бути відключений для першої та останньої сторінок У цей розділ корисно включати інформацію про те, хто і коли виконав звіт, версію звіту, а також номери сторінок

Проектування верхнього колонтитула

Щоб додати до звіту верхній колонтитул, виконайте такі дії

1 Щоб відобразити розділ верхнього колонтитула, клацніть правою кнопкою миші на лівому полі звіту та виберіть у контекстному меню пункт Page Header Майте на увазі, що всі доданий в цей розділ вміст буде видалено, якщо відключити відображення цього розділу

2 Додайте в верхній колонтитул текстове поле з панелі Toolbox

3 Введіть заголовок звіту і відформатуйте текстове поле Вміст заголовка можна зробити динамічним – тобто залежних від вмісту звіту та вибраних параметрів Для цього можна скористатися виразами Практично всі візуальні аспекти текстового поля також допускають використання виразів

Проектування нижнього колонтитула

У нижньому колонтитулі прийнято відображати інформацію про те, хто і коли виконав звіт, а також номери сторінок Для виведення цього типу інформації також можна використовувати вирази Щоб додати до звіту нижній колонтитул, виконайте такі дії

1&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp Щоб відобразити розділ верхнього колонтитула, клацніть правою кнопкою миші на лівому полі звіту та виберіть у контекстному меню пункт Page Header

2&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp Додайте в розділ три текстових поля, використовуючи такі вирази:

=UserlUserlD

= Globals I PageNumber & з 11 &amp Globals TotalPages =Globals1ExecutionTime

3&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp Вставте над текстовими полями лінію, щоб візуально відокремити нижній колонтитул

Додавання та форматування елемента таблиці

Елемент Table використовують для приміщення до звіту інформації з набору даних Як приклад додамо до звіту елемент таблиці, що відображає дані про товари з набору даних Products

1 В розділ тіла звіту додайте елемент таблиці з панелі Toolbox

2 Встановіть параметр DataSetName в набір даних Products Якщо у звіті визначений тільки один набір даних, то елемент таблиці буде до нього підключений автоматично Якщо ж у звіті визначено більше одного набору даних, то цю установку доведеться виконати вручну

3 Перетягніть поля з набору даних в розділ деталей таблиці Заголовки стовпців автоматично будуть встановлені в імена полів Слід зауважити, що приміщення полів даних у розділи колонтитулів таблиці призведе до формування вираження, або виводить значення з першого рядка набору даних, або вичислювального суму числових значень поля в межах набору даних

4 Відформатуйте таблицю, видаляючи і додаючи стовпці, а також встановлюючи різні параметри, керуючі поданням даних При бажанні ви можете вставити додаткові таблиці, списки, зображення та інші елементи

5 Виділіть ліву межу верхнього колонтитула таблиці і встановіть для параметра RepeatOnNewPage значення true Це призведе до відображення заголовків стовпців таблиці на всіх сторінках звіту

6 Клацніть правою кнопкою миші на лівій межі нижнього колонтитула таблиці і виберіть у контекстному меню пункт Table Footer В результаті виконання цієї операції розділ нижнього колонтитула таблиці буде видалений

На рис 469 представлена ​​загальна композиція створеного звіту, включаючи колонтитули і таблицю На рис 4610 показані результати виконання звіту

Puc 469 Композиція звіту з відформатованими колонтитулами і тілом звіту

Додавання та форматування елемента списку

Використання в звіті елемента списку (List) є відмінним способом включення до нього зведених даних Як приклад розглянемо зведений звіт про продажі, що містить таблицю даних, згрупованих за номерами і датами замовлень Елемент List може бути використаний для додавання в звіт підсумків продажів по товарах Сортування списку в порядку убування дозволить швидко виявити десятку найбільш продаваних товарів Таким чином, тепер звіт на основі одного і того ж набору даних зможе представити дві точки зору на них

Product List

Categoiy

Subcotegoiy

Product Name

Components

Road Frames

HL Road Frame – Black, 58

Components

Road Frames

HL Road Frame – Red, 58

Accessories

Helmets

Sport-100 Helmet, Red

Accessories

Helmets

Sport-100 Helmet, Black

Clothing

Socks

Mountain Bike Socks, M

Clothing

Socks

Mountain Bike Socks, L

Accessories

Helmets

Sport-10) Helmet, Blue

Clothing

Caps

AWC Logo Cap

Clothing

Jerseys

Long-Sleeve Logo Jersey, S

Clothing

Jerseys

Long-Sleeve Logo Jersey, M

Clothing

Jerseys

Long-Sleeve Logo Jersey, L

Clothing

Jerseys

Long-Sleeve Logo Jersey, XL

Components

Road Frames

HL Road Frame – Red, 62

Components

Road Frames

HL Road Frame – Red, 44

Components

Road Frames

HL Road Frame – Red, 48

Components

Road Frames

HL Road Frame – Red, 52

Components

Road Frames

HL Road Frame – Red, 56

Components

Road Frames

LL Road Frame – Black, 58

Components

Road Frames

LL Road Frame – Black, 60

Components

Road Frames

LL Road Frame – Black, 62

Components

Road Frames

LL Road Frame – Red, 44

Components

Road Frames

LL Road Frame – Red, 48

Components

Road Frames

LL Road Frame – Red, 52

Components

Road Frames

LL Road Frame – Red, 58

Рис 4610 Виконаний звіт з відформатованими колонтитулами і тілом звіту

Для додавання і форматування описаного вище списку виконайте наступні дії

1&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp Додайте елемент List з панелі Toolbox в тіло звіту

2&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp Відкрийте сторінку параметрів списку, клацнувши правою кнопкою миші на елементі списку і вибравши в контекстному меню пункт Properties

3&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp Клацніть на кнопці Edit Detail Group, щоб визначити критерій угруповання в списку

4&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp Присвойте групі імя grpProductList

5&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp Виділіть поле ProductID в розділі Group On

6&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp Якщо хочете відображати карту документа у звіті для даного списку, виберіть поле ProductName в розділі Document Map Label

7&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp Клацніть на кнопці Про До, щоб застосувати угруповання і повернутися на сторінку параметрів списку

8&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp Перейдіть до вкладки Sorting і введіть такий вираз:

=Sum(FieldsILineTotalValue, &quotgrpProductList&quot)

9&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp Встановіть порядок сортування Descending (за спаданням)

10&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp Клацніть на кнопці Про До, щоб застосувати зміни параметрів до списку

11&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp Додайте в елемент списку два текстових поля, використовуючи для їх значень такі вирази:

=Fields1ProductNameValue

=Sum(Fields ILineTotalValue, &quotgrpProductList&quot)

12&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp Встановіть для параметра Format текстового поля, що обчислює загальний обсяг продажів, значення С, щоб відображати значення в грошовому форматі

1 Додайте необхідні додаткові елементи, а потім застосуйте до них необхідне форматування

2 У режимі попереднього перегляду повинен відобразитися список товарів, відсортований у порядку убування загального обсягу продажів

Використання сторінок параметрів таблиці і матриці

На сторінках параметрів елементів таблиці і матриці визначаються такі аспекти функціонування, як звязування з даними, видимість, навігація, фільтри, сортування (тільки в таблицях), угруповання і склад виведених даних У табл 464 зведено всі параметри, доступні у вкладках сторінок властивостей цих елементів Незважаючи на те що склад параметрів для таблиць і матриць трохи відрізняється, процес роботи з ними в основному подібний

Таблиця 464 Сторінки властивостей елементів матриці і таблиці

Вкладка

Опис роботи

General

Присвойте матриці або таблиці імя, підключіть набір даних, визначте текст екранних підказок і розриви сторінок

Visibility

Визначте видимість елементів у процесі виконання звіту Видимість окремих елементів може визначатися на основі стану інших елементів звіту

Navigation

Увімкніть посилання на карту документа, щоб мати можливість швидко переміщатися в просторі даних таблиці або матриці

Sorting (Доступна тільки для таблиць)

Встановіть порядок сортування даних у таблиці

Groups

Додайте і відредагуйте визначення груп і змініть їх порядок

Filters

Визначте критерії фільтрації Якщо необхідно, використовуйте вирази для включення в критерії значень параметрів звіту

Data Output

У цій вкладці здійснюється управління форматом експорту Вкажіть, чи слід включати даний елемент у експортовані дані

Для відкриття сторінки параметрів таблиці або матриці виділіть будь-яку клітинку в цьому елементі, а потім клацніть правою кнопкою миші на верхній лівій межі і виберіть у контекстному меню пункт Properties У вікні параметрів є значок, що відкриває сторінки властивостей для виділених елементів, в ньому також міститься список, що розкривається всіх елементів звіту, який реалізує альтернативний метод вибору обєктів

Групування та сортування даних в елементах таблиці і матриці

Елементи таблиці і матриці в звіті пропонують високий рівень управління угрупованням і сортуванням за допомогою вікна Grouping and Sorting Properties (рис 4611) Це вікно виглядає однаково для цих двох типів елементів

Щоб відкрити вікно Grouping and Sorting Properties, клацніть правою кнопкою миші на кордоні рядка таблиці (або на заголовку стовпця матриці) і виберіть в контекстному меню пункт Edit Group Як альтернатива можете скористатися вкладкою Groups

діалогового вікна параметрів таблиці або матриці У вікні Grouping and Sorting Properties визначається порядок фільтрування та сортування, а також параметри видимості і виведення даних для групи

Puc 4611 Діалогове вікно Grouping and Sorting Properties використовується для створення груп у таблицях і матрицях і управління цими групами

У вкладці General цього вікна доступні наступні параметри, що визначають групу

■ Name Це імя буде використовуватися при визначенні області визначення виразів

Для спрощення написання виразів в таблицях і матрицях дуже важливо забезпечити кожну групу власним імям

■ Group on Виберіть поля набору даних, за якими буде виконуватися угруповання або побудова виразів

■ Document map label При бажанні виберіть значення, що включається в карту документа

■ Parent Group Використовується для визначення рекурсивної ієрархії даних, в якій всі відносини між батьками та нащадками реалізовані в самих даних (прикладом може служити організаційна діаграма компанії)

■ Прапорці розривів сторінки Управління розривами сторінок і видимістю колонтитулів групи

Вкладки Filters, Sorting, Visibility і Data Output аналогічні відповідним вкладках діалогових вікон властивостей таблиці і матриці, описаних раніше, однак параметри, що містяться в них, впливають тозгько на обрану групу Елементи матриці і таблиці можуть містити кілька груп Для управління порядком цих груп можна використовувати діалогові вікна параметрів таблиць і матриць, описані раніше

Найзначнішим відмінністю між матрицями і таблицями є те, що матриці можуть містити визначення груп як для рядків, так і для стовпців, в той час як таблиці – тільки для рядків Тепер, коли ви знаєте, як створювати групи і управляти ними, ви повністю підготовлені до роботи з таблицями і матрицями

Установка порядку сортування в таблиці

Для того щоб встановити порядок сортування деталей в елементі таблиці звіту, виконайте такі дії

1 Відкрийте діалогове вікно параметрів елемента таблиці

2 Перейдіть до вкладки Sorting

3 У стовпці Expression виділіть поля, по яких повинна виконуватися сортування, а в стовпці Direction – її порядок За допомогою кнопок зі стрілками, спрямованими вгору і вниз, ви можете змінювати порядок застосування критеріїв сортування, а за допомогою кнопки Delete – видаляти непотрібні критерії

4 Клацніть на кнопці Про До, щоб застосувати зміни

Описані дії дозволяють встановити порядок сортування, застосовуваний у звіті за замовчуванням Щоб додати можливість управління сортуванням у звіті в процесі його виконання, можна скористатися новою функцією інтерактивної сортування

Служба звітності в SQL Server 2005 містить функцію інтерактивної сорті-Ндаінкз ровки (Interactive Sort), що дозволяє творцю звіту тільки визначати кри-2005 терии сортування для кожного стовпця Під час виконання звіту стовпці з

включеної інтерактивної сортуванням міститимуть в заголовку посилання, що дозволяє кінцевому користувачеві в реальному часі змінювати відповідний порядок сортування

Для визначення критерію інтерактивної сортування для стовпця таблиці виконайте наступні дії

1 Клацніть правою кнопкою миші на осередку заголовка стовпця, до якого потрібно застосувати критерій сортування, і виберіть у контекстному меню пункт Properties

2 Перейдіть до вкладки Interactive Sort

3 Встановіть прапорець Add an interactive sort action to this textbox

4 Виберіть поле, по якому буде виконуватися сортування, і введіть вираз

5 Якщо таблиця містить групи, ви можете вибрати, якою буде область визначення вираження сортування: конкретна група або весь діапазон даних

6 Клацніть на кнопці Про До, щоб застосувати внесені зміни

Повторіть описаний процес для всіх стовпців, можливість інтерактивної сортування по яких ви бажаєте надати користувачеві

Додавання в таблицю груп

У цьому розділі будуть описані дії по додаванню в звіт Products, створений раніше, угруповання за категоріями, а потім по підкатегоріями

1 Відкрийте вікно параметрів елемента таблиці і перейдіть до вкладки Groups Зверніть увагу на те, що список груп поки порожній

2 Для створення нової групи клацніть на кнопці Add Відкриється діалогове вікно Grouping and Sorting Properties

3 Присвойте групі імя CategoryGroup

4 У стовпці Expression параметра Group on виберіть поле Category

5 Якщо хочете, щоб звіт включав карту документа, що дозволяє користувачеві швидко переходити в межах звіту, використовуючи елементи деревовидного представлення,

виберіть в параметрі Document Map Label поле Category Дуже важливо вибрати поле, повязане ставленням один до одного, з полем, використаним для угруповання Наприклад, виконайте угруповання по полю CategorylD, а для карти документа використовуйте поле Category

6 При створенні групи верхнього рівня не визначайте значення для параметра Parent Group

7 За допомогою доступних прапорців встановіть розриви сторінок, параметри видимості колонтитулів, а також їх режим відображення на сторінках

8 При створенні групи ви повинні також вказати поле, по якому буде сортуватися група Для цього перейдіть до вкладки Sorting та виберіть поле Category

9 Клацніть на кнопці ОК, щоб закрити діалогове вікно Grouping and Sorting Properties і повернутися у вікно параметрів таблиці Зверніть увагу на те, що в списку Group List тепер відображається імя групи CategoryGroup

10 Щоб додати групу підкатегорій, знову клацніть на кнопці Add і налаштуйте групу згідно рис 4612 При цьому не забудьте визначити сортування по полю Subcategory

11 Клацніть на кнопці Про До, щоб застосувати зміни

Рис 4612 Додавання груп в таблицю виконується за допомогою діалогового вікна Grouping and Sorting Priperties

Форматування таблиць з групами

Після створення груп для категорій і підкатегорій таблиця буде містити два нові рядки в розкладці кожної з груп Числа на лівій межі рядків груп вказують на їх порядок Щоб дізнатися імя групи, потрібно виділити ліву кордон і подивитися на значення параметра Grouping / Sorting

На рис 4613 показані відформатовані групи, а на рис 4614 – виконаний звіт

Puc 4613 Розширення розкладки таблиці шляхом додавання груп

Puc 4614 Звіт з угрупованням і карта документа

Ілюстрування даних за допомогою діаграм

Служба звітності володіє розвиненими засобами ілюстрування даних за допомогою діаграм Процес додавання діаграм в звіт досить простий Подібно всім іншим елементам звіту, елемент діаграми може містити вирази На сторінці параметрів елемента діаграми (рис 4615) містяться вкладки, призначені для визначення типу і стилю діаграми, області даних, стилю і положення легенди, тривимірних ефектів і фільтрів

Рис 4615 У діалоговому вікні Chart Properties визначаються і настроюються діаграми

Додавання в звіт кругової діаграми

Для додавання до звіту діаграми виконайте наступні дії

1 Додайте до звіту елемент Chart з панелі Toolbox

2 Клацніть правою кнопкою миші на елементі діаграми і виберіть у контекстному меню пункт Properties

3 У списку типів діаграм виберіть тип кругової діаграми (Pie Chart)

4 Введіть заголовок діаграми

5 Перейдіть до вкладки Data

6 Виберіть діапазон даних, які будуть відображатися на діаграмі

7 Клацніть на кнопці Про До, щоб зберегти зміни

8 Виділіть діаграму, щоб відобразити вікна даних, значень і категорій

9 Перетягніть поля з вікна набору даних у відповідні їм вікна даних значень і категорій Наприклад, якщо набір даних містить поле загальної суми по рядку

замовлення і поле відповідної категорії товару, перше з них перетягнете у вікно Data, а друге – у вікно Series У цьому випадку на діаграмі відобразяться загальні обсяги продажів у розрізі категорій товарів

Тепер у вікні попереднього перегляду ви можете подивитися отримані результати

Джерело: Нільсен, Пол Microsoft SQL Server 2005 Біблія користувача : Пер з англ – М: ООО ІД Вільямс , 2008 – 1232 с : Ил – Парал тит англ

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*