Структурування листів

Більшість типових електронних таблиць мають ієрархічний тип будови Наприклад, робочий лист для розрахунку щомісячного і річного бюджету може формуватися наступним чином: кожному місяцю року відповідає один стовпчик, а в останньому додатковому стовпці підводяться підсумки Кожен пункт річного бюджету виводиться як сума місячних У структурах такого

роду всі стовпці місяців підпорядковані підсумкового, оскільки все що містяться в них дані враховуються в річному бюджеті

Подібним же чином можна організувати і рядки нашого листа, наприклад, згрупувавши їх за що вноситься внеску в загальний бюджет При такому варіанті побудови таблиці передбачає перетворення робочих аркушів в структуровані документи

Рис 929 Для початку потрібен робочий лист зі структурованими даними

Позначення рівнів рядків

Лінійка рівнів стовпців

Позначення рівнів стовпців Приховати деталі

Лінійка рівнів рядків

Рис 930 Засоби роботи зі структурованими документами дозволяють згортати елементи аркуша різних структурних рівнів

На рис 929 представлена ​​таблиця, що містить дані про продажі, в початковому вигляді Та ж таблиця після перетворення зображена на рис 930 Щоб отримати аналогічний результат, досить виділити в таблиці-яку клітинку і вибрати команду Дані

► Група й структура ► Створення структури (Data ► Group And Outline ► AutoOutline) Для випадку тільки частини робочого листа потрібно попередньо виділити необхідний діапазон На рис 930 також показано, як можна змінювати деталізацію відображення на аркуші зі структурованими даними

Єдина відмінність між структурованими листами, представленими на рис

930 і 931, полягає в тому, що на рис 931 стовпці і рядки з даними по місяцях і конкретним продавцям приховані Без допомоги Excel групи стовпців і рядків довелося б приховувати вручну, що зайняло б досить багато часу Тут же, щоб змінити рівень деталізації, досить кілька разів клацнути кнопкою миші

Рис 931 Цей лист був отриманий з листа з рис 930 двома клацаннями миші

Структура листа на рис 931 порівняно проста, так як в ній використовуються всього три рівня ієрархії для стовпців і рядків Програма ж дозволяє створювати структури до восьми рівнів складності окремо для стовпців і рядків електронної таблиці

Створення панелі інструментів Структура

У Excel існує ряд кнопок, призначених для роботи зі структурованими листами Ці кнопки повторюють команди меню або прапорці в діалогових вікнах, але, помістивши їх на одну панель інструментів, ви значно спростити і прискорити виконання своїх завдань Нижче на малюнку показана створена нами панель інструментів Структура, що містить шість кнопок:

Щоб сформувати таку панель інструментів, виберіть у меню Вигляд команду Панелі інструментів ► Настройка У діалоговому вікні Настройка відкрийте вкладку Панелі інструментів, клацніть на кнопці Створити (New), в поле діалогового вікна введіть назву для нової панелі інструментів, наприклад Структура, і натисніть кнопку ОК Клацніть на вкладці Команди виберіть у списку Категорії розділ Дані (Data) Перетягніть на нову панель інструментів перші пять показаних на малюнку вище кнопок: Символи структури документа (Show Outline Symbols), Разгруппировать (Ungroup), Групувати (Group), Відобразити деталі (Show Detail), Приховати деталі (Hide Detail) Останню кнопку – Виділити видимі осередки (Select Visible Cells) – ви знайдете в категорії Правка (Edit) Детальніше про те, як створювати користувацькі панелі інструментів, розповідається в розділі

«Створення панелей інструментів і меню» глави 3

Структурування листа з нестандартним розташуванням даних

При автоматичному створенні структури використовуються настройки, що відображають найбільш типове розташування даних на робочому листі Щоб змінити ці параметри, виберіть команду Дані ► Група і структура ► Налаштування (Data ► Group And Outline ► Settings) На екрані зявиться діалогове вікно Налаштування (Settings), представлене на рис 932 Якщо на вашому аркуші дані розташовані нестандартно, наприклад рядки з узагальненими даними знаходяться над рядками з розгорнутою інформацією або стовпці з формулами розташовуються зліва від стовпців-джерел даних, то перед структуруванням скиньте відповідні прапорці в розділі Розташування підсумкових даних (Direction)

Рис 932 Тут виконується настройка параметрів структури для листів з нестандартним розташуванням даних

Попередньо переконайтеся, що частина листа, для якої створюється структура, є однорідною В іншому випадку ви можете отримати непередбачувані і, швидше за все, неправильні результати Іншими -Словами, упевніться, що всі формули цій частині листа розташовані однаково щодо осередків з вихідними даними І тільки визначивши відповідним чином параметри в діалоговому вікні Налаштування, натискайте кнопку Створити (Create)

Розширення структури на інші галузі листа

Буває, що після створення структури необхідно доповнити таблицю новими даними або реорганізувати структуру у звязку із зміною організації даних в якій-небудь

області робочого листа Щоб включити в структуру додаткові стовпці і рядки, повторіть процедуру її створення: виділіть комірку в новій області і виберіть команду Дані ► Група й структура ► Створення структури Коли Excel запросить підтвердження, натисніть кнопку ОК

ПРИМІТКА

• Прапорець Автоматичні стилі (Automatic Style) і кнопка Застосувати стилі (Apply Styles) дозволяють застосовувати вбудовані стилі з метою наочного виділення комірок, що знаходяться на різних рівнях структури, наприклад підсумкових і первинних даних На жаль, в деяких випадках використання визначених стилів не тільки не допомагає, але навіть шкодить Тому, щоб домогтися бажаного ефекту, форматуйте різні рівні структури самостійно або ж застосуйте команду Автоформат для всього листа в цілому Детальніше ця тема розглядається в розділі «Автоформатирование» глави 8

Видалення структури і приховування символів структури

Після створення структури зліва і зверху від заголовків рядків і стовпців зявляються відносяться до неї кнопки з символами, як показано на рис 930 Оскільки ці значки займають місце на екрані, вам може знадобитися їх приховати Для цього в діалоговому вікні Параметри перейдіть на вкладку Вид і скиньте прапорець Символи структури (Outline Symbols) (Або скористайтеся кнопкою Символи структури документа панелі інструментів Структура, створення якої описано вище в цьому розділі) Подальша установка прапорця призведе до відображення на екрані символів структури

Памятайте, що приховуючи кнопки з символами, ви не видаляєте структуру документа – ви просто забираєте з екрану самі значки Щоб зовсім прибрати структурування, виберіть у меню Дані команду Група й структура ► Видалити структуру (Group And Outline

► Clear Outline)

Також можна видаляти окремі рівні структури рядків, або стовпчиків, або і тих і інших одночасно Для цього необхідно повністю разгруппировать всі рівні структури Якщо робочий лист великий і багаторівневий, чекайте, що така процедура займе чимало часу Але є й інший спосіб добитися того ж результату: треба вивести на екран всі розгорнуті дані, то є стовпці і рядки самого нижнього рівня структури Це можна зробити, натискаючи кнопки символів структури з найбільшими номерами Тепер, приховавши всі значки, ви отримаєте вихідну таблицю І наостанок зауважимо, що при роботі з листом, мають приховану структуру, дуже зручно користуватися рекомендованою раніше панеллю інструментів Структура

Приховування та відображення рівнів структури

При створенні структури області у верхній і лівій частині листа маркуються однією або декількома «квадратними дужками», що закінчуються значками Приховати деталі (Hide Detail) – кнопками зі знаком «мінус» Ці дужки називаються планками рівнів Кожна така планка відзначає діапазон комірок, що займають певний рівень

в структурі документа Значки Приховати деталі зявляються вище або лівіше кожного стовпчика або кожного рядка більш високого рівня

Для приховування більш низького рівня структури, щоб на екрані відображалися тільки підсумкові комірки, досить клацнути на відповідному значку Приховати деталі Наприклад, якщо в листі, представленому на рис 930, більше не потрібно бачити дані про продажі за січень, лютий і березень, клацніть на значку Приховати деталі, розташованому на колонку Е Лист прийме вигляд, як на рис 933

Рис 933 Ми приховали дані про продажі з січня по березень, клацнувши на значку Приховати деталі на колонку Е Тепер над цим стовпцем зявився значок Показати деталі

Значок Показати деталі (Show Detail) – кнопка зі знаком «плюс» – замінить на колонку Е значок Приховати деталі Щоб повернутися до щомісячного звіту, просто клацніть на ньому

ПРИМІТКА

Ховати і відображати рівні структури можна за допомогою коліщатка миші типу Microsoft IntelliMouse У цьому випадку вам не знадобиться виводити на екран значки структури, що дозволить розширити видиму область робочого аркуша Але при бажанні ви завжди вправі повернутися до стандартного вигляду структурованого документа Отже, помістіть покажчик миші на підсумковому стовпці або рядку, первинні дані для якого ви збираєтеся відобразити або приховати Потім, натиснувши клавішу Shift, поверніть коліщатко миші вперед (від себе) або назад (на себе) відповідно Наприклад, якщо на аркуші з рис 933 встановити покажчик на осередку Е1 і, утримуючи клавішу Shift, прокрутити коліщатко вперед, на екрані зявляться підлеглі рівні структури, в даному випадку – детальна інформація про обсяги продажів за перший квартал Якщо встановити покажчик на осередку, розташованої на перетині суммирующей рядка і підсумовуючого стовпця, то у відповідь на рух коліщатка при клавіші Shift ховаються або відображаються підлеглі рівні одночасно і стовпців і рядків Так, якщо на аркуші з рис 933 встановити покажчик на осередку 18 і при клавіші Shift повернути коліщатко назад, одночасно будуть приховані підлеглі стовпці F, G, Н та підпорядковані рядки з 3 по 7

Нумерація рівнів структури

Щоб у прикладі, наведеному на рис 933, приховати всі місяці – тоді на екрані будуть відображатися тільки квартальні та річні результати, – потрібно клацнути на значках Приховати деталі над стовпцями кв1, Кв2, вз і Кв4 Але набагато простіше ця процедура реалізується за допомогоюзначків номерів рівнів– Квадратних кнопок з цифрами у верхньому лівому куті аркуша Зазвичай для структури створюється два набори значків: для стовпців і для рядків відповідно Перші розташовані над листом, а друга – Зліва від нього

За допомогою цих значків можна виводити на екран дані певною мірою деталізації Лист на рис 930 має трирівневу структуру і для стовпців, і для рядків Якщо клацнути на значках другого рівня, лист прийме вигляд, представлений на рис

931 Якщо ж вибрати самий останній рівень деталізації-і клацнути на обох значки з цифрою 1, видимим залишиться тільки загальний підсумок продажів за рік, що міститься в комірці R16

Виключення з виділення прихованих осередків

Коли ви приховуєте частина структури, Excel прибирає з екрана стовпчики чи рядки, що знаходяться нижче по ієрархії Наприклад, на рис 933 з екрану були видалені стовпці з даними про продажі по місяцях за перший квартал і залишено тільки зведені результати Зазвичай у виділення включаються всі комірки діапазону, навіть приховані, отже, будь-які дії, вироблені над виділеним діапазоном, стосуються і прихованих осередків Відповідно, якщо ви захочете скопіювати тільки підсумкові результати і виконайте стандартні процедури копіювання і вставки, то отримаєте на екрані повну таблицю Щоб уникнути цього, виберіть у меню Правка команду Перейти (Go To), натисніть кнопку Виділити (Special) у діалоговому вікні Перехід (Go To) і встановіть перемикач в положення Тільки видимі осередки (Visible Cells Only)

Для цієї ж мети можна використовувати і кнопку Виділити видимі осередки створеної нами раніше панелі інструментів Структура Дана команда дуже зручна, коли потрібно скопіювати осередки певного рівня структури, побудувати на їх основі діаграму або виконати розрахунки Вона тотожне працює і для неструктурованих листів: її натискання виключає з поточної виділеної області всі комірки в прихованих стовпцях або рядках

Групування стовпців і рядків

Якщо автоматично створювана структура з тих чи інших причин не влаштовує вас, у вашій владі її змінити, згрупувавши або розгрупувати потрібні рядки або стовпці Для цього призначені команди Групувати (Group) і Разгруппировать (Ungroup) підміню Група і структура меню Дані Виділіть стовпці або рядки, рівень яких у структурі підлягає зміні, і виберіть одну з вказаних вище команд

Наприклад, якщо виділити рядок 8 у структурі, представленої на рис 930, і вибрати команду Разгруппировать, рівень цього рядка підвищиться з другого до першого

Відповідно, символ структури ліворуч від рядка 8 зміститься ще лівіше, а сама рядок увійде в самий верхній, підсумковий рівень структури Щоб повернути рядку колишній статус в ієрархії, виберіть команду Групувати

УВАГА

Неможливо згрупувати або виключити з групи несуміжні виділені діапазони Також не можна розгрупувати самий верхній рівень ієрархії Якщо потрібно відокремити стовпець (або рядок) верхнього рівня від решти структури, вам доведеться згрупувати всі нижчі рівні ієрархії

Обєднання даних з різних листів

За допомогою діалогового вікна Консолідація (Consolidate) (рис 934), що зявляється на екрані, якщо вибрати в меню Дані (Data) команду Консолідація (Consolidate), можна збирати дані з вихідних робочих аркушів (до 255) в один При цьому не має значення, де знаходяться вихідні листи – в одній книзі або в декількох

Рис 934 За умовчанням в діалоговому вікні Консолідація використовується функція підсумовування

Наприклад, якщо інформація про фінансове становище окремих філій великої фірми розосереджена по різних книгам, так можна сформувати лист зі зведеними даними про роботу всіх підрозділів Команда Консолідація передбачає кілька варіантів використання:

► Із збереженням звязку консолідованих даних з вихідними, щоб усі зміни в джерелах відбивалися і в підсумковому листі

► Без створення звязків з метою вирішення спеціальних завдань

► Можна обєднувати дані на підставі їх розташування У цьому випадку Excel

збирає інформацію з однаково розташованих осередків усіх вихідних листів

► Також допускається більш гнучка консолідація даних по категоріях, коли в якості основи для обєднання листів використовуються заголовки стовпців або рядків Наприклад, якщо дані за січень на різних листах знаходяться в різних стовпцях, їх можна обєднати за допомогою консолідації за категоріями

► Над вихідними даними припустимі деякі обчислення, що виконуються за допомогою функцій зі списку Функція (Function) діалогового вікна Консолідація За замовчуванням обєднуються дані підсумовуються, тобто працює функція Сума, як видно з рис 934, однак залишаються доступні наступні варіанти: Кількість значень (Count), Середнє (Average), Максимум (Мах), Мінімум (Min), Твір (Product), Кількість чисел (Count Nums), незміщеними відхилення (StdDev), Зміщене відхилення (StdDevp), Несмещенная дисперсія (Var) і Зміщена дисперсія (Varp)

ДИВИСЬ ТАКОЖ

За додатковою інформацією про функції Excel звертайтеся до глави 13 («Використання функцій») і главі 14 («Основні функції»)

► Обєднувати інформацію можна як з листів відкритих в даний момент книг, так і з книг, що зберігаються на диску Книга, в якій розташований лист з консолідованими даними, має бути, звісно, ​​завантажена Але вихідні книги можуть залишатися закритими, звичайно, за умови, що ви надасте Excel достовірні відомості про їх місцезнаходження (Це не повинно скласти проблем, за винятком тих випадків, коли файли переміщалися після їх обробки в Excel) І, перш ніж створювати консолідований лист, збережете всі підтримують його книги

РАДА

Інший шлях консолідації аркушів – зведені таблиці, про які йдеться в розділі

«Використання зведеної таблиці для консолідації діапазонів» глави 30

Консолідація за розташуванням

При консолідації за розташуванням Excel застосовує задану функцію (Сума, Середнє або будь-яку іншу з перерахованих раніше, якщо ви її вибрали в діалоговому вікні Консолідація) до комірок з однаковими адресами у всіх вихідних листах Безумовно, це найпростіший спосіб консолідації, але вимагає, щоб всі опорні листи мали однакову структуру

На рис 935 наведено простий приклад книги, що складається з головного аркуша – річного звіту Консолідований і 12 листів з щомісячними звітами Оскільки всі вони організовані абсолютно ідентично, в книзі можна застосувати консолідацію по розташуванню

Щоб створити річний звіт на аркуші під назвою Консолідований, в якому обєднуються дані з щомісячних звітів, за формою, представленої на рис 935, необхідно виконати наступні дії:

1 Відкрийте підсумковий лист і виділіть на ньому кінцеву область – блок осередків, в який будуть поміщені вихідні дані У нашому випадку – це діапазон В5: I10

Рис 935 Усі аркуші цієї книги організовані однаково, що є необхідною умовою для застосування консолідації за розташуванням

2 Виберіть у меню Дані команду Консолідація

3 Залиште в поле Функція використовується за умовчанням варіант Сума Переконайтеся, що прапорці Використовувати як імена (Use Labels In) і Створювати звязки з вихідними даними (Create Links To Source Data) зняті

4 Виділіть за допомогою миші перший вихідний діапазон

5 Натисніть кнопку Додати (Add) в діалоговому вікні Консолідація Excel скопіює посилання з поля Посилання в полі Список діапазонів (All References)

6 Повторіть кроки 4, 5 для всіх залишилися вихідних діапазонів На час виконання цієї операції зручно згорнути діалогове вікно Консолідація, клацнувши на кнопці в правій частині поля Посилання У цьому випадку на екрані залишиться тільки вікно поля Посилання з рядком заголовка Кожен з вихідних листів активізується клацанням на його ярлику Якщо відкрито відразу кілька книг і вони на екрані затуляють один одного, то для переміщення між ними використовуйте меню Вікно (Window) Майте на увазі, що при відкритому діалоговому вікні Консолідація можна виробляти будь-які дії з книгами, а не тільки виділення діапазонів, і вікно залишається на екрані до тих пір, поки ви самі не приберете його

РАДА

Коли виконується обєднання даних з декількох книг, в полі Посилання (Reference) необхідно ввести посилання на всі вихідні діапазони закритих на даний момент книг Тому ми радимо на час побудови підсумкового листа відкривати всі книги, що містять первинні дані Якщо консолідація виконується повторно і всі книги збережені на диску, вихідні вже можна не відкривати Якщо ви все ж таки віддаєте перевагу вказувати посилання на використовувані діапазони, а не виділяти їх мишею, введіть текст в такій формі:

[Имяфайла] ІмяЛіста Посилання

Для діапазонів, розташованих в тій же книзі, що і лист з обєднаними даними, можна опустити імя файлу разом з квадратними дужками Якщо вихідного діапазону було призначено імя, його можна використовувати в якості посилання (і ми рекомендуємо робити це)

7 В результаті діалогове вікно Консолідація має вжити вид, подібний представленому на рис 936

Коли перший діапазон ($ В $ 5: $ 1 $ 10 на аркуші Січ) виділена, Excel починає автоматично виділяти той же самий діапазон на кожному активізованому робочому листі Тому, щоб додати в Список діапазонів посилання на всі вихідні діапазони, досить просто послідовно клацати на ярличках відповідних листів та кнопці Додати На рис 937 демонструється результат консолідації

РАДА

Після виконання процедури консолідації посилання на всі вихідні листи і книги запамятовуються при збереженні книги, яка містить обєднані дані Щоб оновити консолідовані значення, досить відкрити книгу, вибрати команду Консолідація і натиснути в діалоговому вікні кнопку ОК

Рис 936 Дані для обчислення сумарних значень отримані за посиланнями,

заданих в списку діапазонів

Рис 937 Тепер діапазон В5: 110 на аркуші Консолідований в кожному осередку містить сумарні значення відповідних осередків з 12 вихідних листів

Консолідація за категоріями

Розглянемо більш складний приклад Раніше ми обєднували дані з продажу мідних духових музичних інструментів у чотирьох регіонах, тепер візьмемо один регіон, але з урахуванням вкладу кожного з продавців в загальний обсяг продажів У цьому випадку щомісячні звіти про продажі мають різну структуру, так як кожен місяць штат продавців дещо змінювався, як показано на рис 938

Рис 938 В якості основи для консолідації в цьому прикладі зручно використовувати назви рядків, що містяться в самому лівому стовпчику кожного вихідного аркуша

На підсумковому аркуші стовпці з заголовками Прізвище, Кількість і Сума розташовані на тих же самих місцях, що й на кожному вихідному аркуші Але що робити з заголовками рядків На аркуші з обєднаними даними ці заголовки доведеться опустити, адже на опорних аркушах вони розташовані по-різному Однак ви незабаром переконаєтеся, що дана обставина не завадить Excel створити консолідований лист

Отже, щоб обєднати дані по категоріях, виконайте такі дії:

1 Виділіть цільову область Цього разу вона повинна включати заголовки рядків Але скільки саме рядків Щоб відповісти на це питання, можна переглянути всі вихідні листи і підрахувати загальну кількість зустрічаються на них різних (унікальних) заголовків рядків (в даному випадку прізвищ продавців) Однак набагато простіше буде в якості кінцевої області вказати тільки одну клітинку – в даному випадку А4 Тоді по команді Консолідація програма автоматично заповнить необхідну область нижче виділеної комірки і праворуч від неї У нашому прикладі ми виділили завідомо більшу кількість рядків, щоб після консолідації не довелося знову форматувати дані

2 У меню Дані виберіть команду Консолідація

3 У розглянутому випадку обєднуються дані по рядках, тому потрібно встановити прапорець Значення лівого стовпця (Left Column) у розділі Використовувати як імена (Use Labels In) У списку Функція залиште варіант Сума

4 На підсумковому аркуші вже є заголовки стовпців, тому їх можна виключити з посилань на вихідні листи Але всі посилання зобовязані включати як заголовки рядків, так і заголовки стовпців Кількість і Сума Виділіть вихідний діапазон на кожному з щомісячних звітів Наприклад, для листа січня необхідно виділити діапазон

$ А $ 4: $ С $ 8 На відміну від обєднання даних по розташуванню, при консолідації за категоріями кожен вихідний діапазон доведеться виділяти вручну, оскільки на різних аркушах вони мають різну форму, a Excel для кожного нового листа завжди пропонує останній виділений діапазон

5 Натисніть кнопку ОК, і програма заповнить підсумковий лист з імям Консолі-

складованої так, як показано на рис 939

Рис 939 За командою Консолідація в підсумковому аркуші створюється окремий рядок для кожної унікальної рядка у вихідних листах

Тепер підсумковий лист містить рядки, які відповідають унікальним елементам рядків всіх вихідних листів (в даному випадку всі прізвища продавців) Якщо заголовки рядків зустрічаються в кількох вихідних аркушах, то дані у цих рядках сумуються і записуються у відповідні рядки цільового листа

ПРИМІТКА –

Важливо, щоб усі однакові категорії (у нашому прикладі прізвища продавців) скрізь писалися однаково В іншому випадку Excel створить для кожної варіації окремий рядок

Звязування підсумкового і вихідних листів

У розібраних вище прикладах ми обєднували дані, підсумовуючи їх, в результаті чого отримували консолідований лист з набором констант Тепер, якщо вихідні дані будь-яким чином зміняться, для внесення змін до підсумковий лист доведеться повторити процедуру заново

Однак буде розумніше зберегти звязок між листом з обєднаними даними і всіма підтримуючими його вихідними листами Для цього встановіть в діалоговому вікні Консолідація прапорець Створювати звязки з вихідними даними (Create Links To Source Data) і виконайте процедуру консолідації ще раз При обєднанні даних із збереженням звязків Excel створює структурований підсумковий лист, як показано на рис 940 Тут кожен вихідний елемент повязаний з підсумковим листом, a Excel додає необхідні комірки для підсумовування Також для кожної категорії створюються додаткові рядки або стовпці по одному для кожного унікального заголовка рядка або стовпця вихідного аркуша – на рис 940 це рядки з 34 по 40 Також на малюнку в рядку формул видно формула в комірці С35, що посилається на дані за грудень

Рис 940 При консолідації даних із збереженням звязків структурування підсумкового листа відбувається автоматично Сполучні формули записуються у підпорядкованих рівнях

Зверніть увагу, що нові рядки або стовпці, додані в вихідні листи, вже не будуть входити в діапазони, за якими виконувалося обєднання даних У цьому випадку слід відредагувати посилання на опорний діапазон Відкрийте діалогове вікно Консолідація, виділіть посилання та натисніть кнопку Видалити (Delete) Потім виділіть новий вихідний діапазон і клацніть на кнопці Додати

ЧАСТИНА IV

Джерело: Ефективна робота: Microsoft Office Excel 2003 / М Додж, К Стінсон – СПб: Питер, 2005 – 1088 с: ил

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*