Установка параметрів

Вирішіть ви встановлювати параметри в графічному інтерфейсі утиліти Management Studio або за допомогою програмного коду – залежить виключно від ваших уподобань У той же час слід зазначити, що не всі параметри доступні в графічному інтерфейсі Management Stuidio і не все можна встановити за допомогою запитів У той час як графічний інтерфейс простий у використанні і має зрозумілі діалогові вікна, в яких зібрані взаємоповязані параметри, йому бракує повторюваності сценаріїв T-SQL

Конфігурування сервера

Параметри конфігурації рівня сервера керують властивостями, що поширюються на весь сервер баз даних Ці властивості визначають характер взаємодії SQL Server з обладнанням, організацію потоків в операційній системі Windows, а також можливість тригерів викликати інші тригери При конфігуруванні сервера памятайте про головну мету налаштування – узгодженості і продуктивності

У графічному інтерфейсі більшість параметрів сервера можна конфігурувати за допомогою діалогового вікна Server Properties Для того щоб відкрити це вікно, клацніть правою кнопкою миші на імені сервера в дереві консолі Management Studio і виберіть у контекстному меню пункт Properties У вкладці General цього вікна (мал 341) будуть відображені версія сервера і загальні параметри його середовища

Рис 341 Вкладка General діалогового вікна Server Properties утиліти Management Studio

Ту ж інформацію можна отримати і програмним шляхом Наприклад, версія сервера може бути ідентифікована за допомогою глобальної зміною @ @ Version:

Select @@Version

Microsoft SQL Server 2005 – 900139906 (Intel X86)

Oct 14 2005 00:33:37

Copyright (c) 1988-2005 Microsoft Corporation

Developer Edition on Windows NT 51 (Build 2600: Service Pack 2)

| Багато параметри конфігурації не вступають в силу до перезавантаження SQL

5 На замітку Server З цієї причини навіть після виконання змін у вкладці General діалогового вікна Server Properties будуть відображатися поточні установки

Багато параметри сервера можна встановити за допомогою системної збереженої процедури sp_conf igure Якщо при виклику цієї процедури не встановлювати параметри, вона видає звіт про поточні настройки сервера, як у наступному прикладі:

Ехес sp_configure

Буде отримано наступний результат (використовуються стандартні параметри): name minimum maximum config_value run_value

allow updates                   0           10                                         0

clr enabled                       0           10                                         0

cross db ownership chaining 0        10                                         0

default language               0           9999              0                     0

max text repl size (B)        0           2147483647 65536                 65536

nested triggers                 0           11                                         1

remote access                   0           11                                         1

remote admin connections 0           10                                         0

remote login timeout (s)    0           2147483647 20                     20

remote proc trans             0           10                                         0

remote query timeout (s)   0           2147483647 600                 600

server trigger recursion     0           11                                         1

show advanced options     0           10                                         0

user options                     0           32767             0                     0

Розширена збережена процедура xp_msver виводить звіт про додаткові параметри сервера і його середовища:

Index Name             Internal_Value Character_Value

1&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp ProductName        NULL  Microsoft SQL Server

2&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp ProductVersion     589824 900139906

3&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp Language              1033    English (United States)

4&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp Platform               NULL  NT INTEL X86

5&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp Comments             NULL  NT INTEL X86

6&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp CompanyName      NULL   Microsoft Corporation

7&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp FileDescription     NULL   SQL Server Windows NT

8&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp FileVersion           NULL   2005090139900

9&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp InternalName        NULL   SQLSERVR

10&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp LegalCopyright     NULL   (c) Microsoft Corp All

rights reserved

11&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp LegalTrademarks NULL            Microsoft(r) is a

registered trademark of Microsoft Corporation

Windows(TM) is a trademark of Microsoft Corporation

12&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp OriginalFilename NULL           SQLSERVREXE

13&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp PrivateBuild        NULL   NULL

14&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp SpecialBuild   91684864   NULL

15&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp WindowsVersion 170393861     51 (2600)

16&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp ProcessorCount 1       1

17&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp ProcessorActiveMask 1            00000001

18&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp ProcessorType      586     PROCESSOR_INTEL_PENTIUM

19&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp PhysicalMemory 1023  1023 (1073201152)

20&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp Product ID          NULL   NULL

Системна функція ServerProperty пропонує ще один механізм отримання інформації про сервер Перевага цього методу полягає в тому, що функція може використовуватися в складі вираження в інструкції SELECT У наступному прикладі ця функція використовується для отримання інформації про редакцію даного екземпляра SQL Server:

SELECT ServerProperty(1 Edition1)

Буде отримано наступний результат:

Developer Edition

Конфігурування бази даних

Параметри конфігурації рівня бази даних визначають режим роботи бази даних в частині її сумісності зі стандартом ANSI і моделі відновлення

Більшу частину цих параметрів можна встановити в діалоговому вікні Database Properties утиліти Management Studio Щоб відкрити це вікно, клацніть правою кнопкою миші на імені бази даних у дереві консолі Management Studio і виберіть у контекстному меню пункт Properties Сторінка Options цього діалогового вікна показана на рис 342

Рис 342 Сторінка Options діалогового вікна Dapabase Properties може бути використана для конфігурування основних параметрів бази даних

Параметри конфігурації бази даних можна встановити і програмним шляхом за допомогою системної збереженої процедури sp_dboption При її запуску без аргументів відобразиться список всіх доступних налаштувань бази даних:

EXEC sp_dboption Settable database options:

ANSI null default ANSI nulls ANSI padding ANSI warnings arithabort

auto create statistics auto update statistics autoclose autoshrink

concat null yields null cursor close on commit db chaining dbo use only default to local cursor

merge publish

numeric roundabort

offline

published

quoted identifier

read only

recursive triggers

select into/bulkcopy

single user

subscribed

torn page detection

trunc log on chkpt

Конфігурування підключення

Велика частина параметрів конфігурації рівня програми повязана з сумісністю зі стандартом ANSI і специфічними налаштуваннями продуктивності

Параметри рівня підключення мають досить обмежену область дії Якщо параметр встановлено у ході інтерактивної сесії, він буде активізований до свого зміни або завершення сесії Якщо параметр встановлюється в збереженій процедурі, то він зберігає своє значення протягом терміну життя даної процедури

I Для перегляду статистики сесії потрібно вибрати sysdm_db_session_space_

SVS usage в динамічному поданні управління Також за допомогою перед-

* I * ставления sysdm_db_f ile_space_usage ви можете переглянути статистику

            1 використання простору файлу, за допомогою представлення sysdm_db_

partition_stats – кількість сторінок і рядків в кожному розділі, а за допомогою представлення sysdm_db_task_space_usage – розміщення сторінок і спосіб їх реорганізації

Параметри рівня підключення зазвичай конфігурують за допомогою команди SET У наступному прикладі конфігурується режим роботи SQL Server з порожніми значеннями в поточній сесії: SET Ansi_nulls Off

Буде отримано наступний результат:

The command(s) completed successfully

Властивості підключення можна перевірити за допомогою функції SessionProperty (): Select SessionProperty (ANSI_NULLS)

Результат буде наступним:

про

Деякі параметри підключення встановлюються в Management Studio в момент зєднання з сервером баз даних Доступ до цих параметрів відкривається клацанням на посиланні View Connection Properties в діалогових вікнах параметрів таких обєктів, як сервер і база даних На рис 343 показано вікно властивостей підключення, що відкривається з вікна параметрів сервера

Щоб переглянути статистику поточної сесії, виберіть sysdm_exec_sessions в динамічному поданні управління

Рис 343 Діалогове вікно Connection Properties можна використовувати для перегляду параметрів рівня підключення, діючих в поточній сесії

Джерело: Нільсен, Пол Microsoft SQL Server 2005 Біблія користувача : Пер з англ – М: ООО ІД Вільямс , 2008 – 1232 с : Ил – Парал тит англ

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*