Дати та час

Інструментарій для роботи з датами і часом необхідний будь-якій програмі, що має справу з електронними таблицями Хронологічна інформація супроводжує нас повсюдно: це датування документів, розкладу та плани робіт і таке інше Microsoft Excel в стані відобразити кожну наносекунду з початку XX століття і пропонує ряд форматів, за допомогою яких ви можете відобразити дати за своїм бажанням

Як Excel зберігає дати і час

Excel записує всі дні, години, хвилини і секунди в числовому вигляді, що дозволяє надалі використовувати ці значення для виконання арифметичних операцій Основною одиницею виміру часу в Excel є добу Кожним добі призначається свій порядковий номер Базовий номер 1 – це неділя, 1 січня 1900 З цього рубежу починається відлік часу в Excel для Windows To є всі наступні дати програма зберігає у вигляді числового значення, рівного кількості діб між базовою і заданої датою Наприклад, 1 січня 2004 відповідає число 37 987, тобто кількість днів між 1 січня 1900 і 1 січня 2004 року

Час зберігається у вигляді десяткового дробу, що представляє частину доби, минулий від їх початку (00:00) до заданого моменту Тому час 12:00 пополудні зберігається як 0,5, що означає половину доби Звідси, числове значення часу 38 283,5896180556 розшифровується так: 38283 – це 23 жовтня 2004 року (порядковий номер дня), а +0,5896180556 являє собою десяткове вираження відрізка діб між північчю і моментом 14:09:03

РАДА –

Щоб побачити послідовний номер дати, виділіть клітинку, в якій вона зберігається, і натисніть клавіші Ctrl + Shift + ~ (тильда) Щоб повернутися до нормального вигляду, скористайтеся клавішами Ctrl + Z

При обміні документами між Excel для Macintosh і Excel для Windows виконується автоматичне налаштування дат на робочих аркушах у відповідності зі стандартами кожної системи Зміна системи запису дат тягне іншу інтерпретацію зберігається порядкового номера дати, але сам він залишається колишнім Тобто якщо змінити систему обчислення дат, всі введені на лист дати зрушаться на чотири роки

Базова дата дорівнює або 1 січня 1900 року, як це прийнято в Excel для Windows, або 2 січня 1904, як у версії для Macintosh Для її налаштування перейдіть на вкладку Обчислення (Calculation) діалогового вікна Параметри та встановіть прапорець Система дат 1904 (1904 Date System)

Після цього порядкові номери введених дат не зміняться, але трактуватися вони будуть вже по-іншому, так, щоб номер будь-якої дати, введеної в Excel для Windows, відповідав номеру дати в Excel для Macintosh При імпорті інформації з Windows в Excel для Macintosh цей прапорець забезпечує правильність перетворення дат

Введення дат і часу

Незважаючи на те що дати і час зберігаються всередині Excel у вигляді чисел, вельми скрутно вводити їх саме в такій формі, та це й не потрібно Інформацію, що представляє дати і час, можна включати у формули подібно будь-яким іншим значенням Для дат існує кілька визначених форматів: ДМГГ, Д МММ ГГ, Д МММ або МММ ГГ (для запису року можна використовувати і чотири цифри)

ПРИМІТКА

Поточна дата, час, мова, валюта і числові формати змінюються в діалоговому вікні Мова і регіональні стандарти, яке відкривається, якщо вибрати однойменну команду в Панелі управління Windows (вона може дещо відрізнятися за назвою в різних операційних системах) Крім усього іншого, настройки цього вікна визначають вид дат, розпізнаваний операційною системою Наприклад, якщо на вкладці Загальні (General) встановлено російську мову, Excel інтерпретує як дату будь-який рядок у форматі Д / М / РР, але якщо встановити англійську мову, та ж рядок буде сприйнята як текст

Якщо введене значення не відповідає жодному із зазначених вбудованих форматів, Excel застосовує до нього найбільш підходящий Так, при введенні рядка 1 грудня ви побачите в комірці отформатированное значення 01дек, в рядку формул при цьому буде відображатися 01122004 (вважаємо поточним роком 2004), що дозволяє при необхідності легко відредагувати дату

Для часу також існують вбудовані формати: ч: мм АМ / РМ, ч: мм: сс АМ / РМ, ч: мм, ч: мм: сс, або комбіновані формати дати і часу – ДММГГ ч: мм Зверніть увагу, що годинник, хвилини і секунди у значенні часу повинні відділятися двокрапкою

ДИВИСЬ ТАКОЖ

Створення форматів дат і часу розглядається далі в розділі «Користувальницькі формати дат і часу» цієї глави

Якщо при введенні часу не вказуються символи AM, PM, am або pm, Excel застосовує 24-годинний цикл Іншими словами, значення 3:00 завжди сприймається як третій годині ночі, тільки якщо ви спеціально не вкажете його як 3:00 РМ

РАДА

Щоб ввести в клітинку або в формулу поточну дату, натисніть клавіші Ctrl + (Крапка з комою) Поточна дата буде представлена ​​у форматі, визначеному на панелі управління Windows Якщо потрібно вставити в клітинку або в формулу поточний час, натисніть сполучення Ctrl + Shift +: (двокрапка) Час буде вказано у форматі «ч: мм АМ / РМ»

31 грудня 2029 за замовчуванням вважається критичною точкою, тобто останнім днем, який Windows сприймає, якщо рік вказати тільки двома цифрами Наприклад, якщо ввести в комірку дату 123129, система інтерпретує її як 12 грудня 2029года, а якщо ввести значення 010130, то – вже як 1 січня 1930

Встановлену за замовчуванням критичну дату неважко змінити Для цього відкрийте діалогове вікно Мова і регіональні стандарти, використовуючи Панель управління Windows, і перейдіть на вкладку Дата (Date) Зрозуміло, як і раніше збережеться обмеження 100-річним циклом, тому, щоб уникнути помилок і несподіванок при роботі з датами, намагайтеся при введенні року вказувати не дві, а чотири цифри

Автозаповнення дат

Упорядковану послідовність дат в рядку або стовпці можна створити кількома способами, але найпростіше це зробити за допомогою маркера заповнення Припустимо, в першому рядку потрібно сформувати серію дат, що починається з 1 березня 2004 року, і значення повинні слідувати один за одним з інтервалом в один місяць

Спочатку введіть в комірку А1 дату 1032004 і перетягніть маркер заповнення вздовж рядка направо Excel автоматично заповнить весь ряд, збільшуючи кожне наступне значення на один день, як показано на рис 151 Після того як ви відпустіть кнопку миші, на екрані зявиться значок смарт-тега Клацніть на ньому, щоб відкрити меню з набором додаткових команд автозаповнення (воно також продемонстровано на малюнку) Встановіть перемикач в положення Заповнити по місяцях (Fill Month), і програма вставить на лист серію дат з інтервалом в один місяць

Рис 151 Після автоматичного створення ряду дат налаштуйте його за допомогою меню смарт-тега

Якщо потягнути за маркер заповнення при натиснутій правій кнопці миші, на екрані зявиться контекстне меню, схоже на меню смарт-тега У ньому зібрані практично ті ж самі команди, але їх можна застосувати до виконання будь-якої операції заповнення Якщо жодна з команд цього меню вам не підходить, клацніть на останній команді Прогресія (Series), щоб відкрити однойменне діалогове вікно, представлене на рис 152

Діалогове вікно Прогресія дозволяє створювати різні тимчасові серії складнішої структури, ніж звичайні ряди, одержувані за допомогою маркера заповнення Щоб сформувати ряд дат таким способом, введіть в комірку початкову дату,

виділіть діапазон комірок, який потрібно заповнити, і виберіть у меню Правка

команду Заповнити ► Прогресія (Fill ► Series)

Рис 152 Складні часові ряди створюються за допомогою діалогового вікна Прогресія

При роботі з-діалоговим вікном Прогресія майте на увазі наступне:

Перемикач Розташування (Series In) дозволяє вибрати, як будуть заповнюватися виділені комірки: За рядками (Rows) або За стовпцями (Columns)

► У полі Крок (Step Value) встановлюється інтервал між значеннями Наприклад, ввівши число 2 в полі Крок і вибравши варіант Місяць (Month) для перемикача Одиниці (Date Unit), ви отримаєте хронологічну послідовність з кроком в два місяці Якщо ж у поле Крок ввести відємне значення, буде створено ряд з убутними тимчасовими значеннями

► У полі Граничне значення (Stop Value) задається кінцева дата ряду У цьому випадку не обовязково попередньо виділяти точну кількість осередків – Excel заповнить потрібний діапазон автоматично Так, щоб створити часовий ряд з 01012004 по 31122006, введіть опорну дату в комірку Потім виділіть цю клітинку, відкрийте діалогове вікно Прогресія, встановіть перемикач Розташування в положення За стовпцях, а в поле Граничне значення введіть дату 31122006 Натисніть кнопку ОК, і програма сформує ряд дат, заповнивши стовпець вниз, починаючи з виділеної комірки

ДИВИСЬ ТАКОЖ

Детальніше про автозаповненні і створенні прогресій розповідається в розділі «За-

полнение осередків і створення рядів даних »глави 7

Розширення часових рядів

Розширення часових рядів легко виконати за допомогою миші Для цього досить виділити кілька дат і потягнути в потрібному напрямку маркер заповнення Засіб автозаповнення по виділених клітинок визначає тип ряду і відповідним чином продовжує його Оскільки дати зберігаються як числа, Excel автоматично заповнить виділений діапазон послідовними тимчасовими значеннями, як показано на рис 153

Рис 153 Всі значення праворуч від виділеної області отримано автозаповненням

Функція автозаповнення створює ряд дат навіть на підставі однієї виділеної комірки У цьому випадку відбувається послідовне збільшення вихідного значення на одиницю (Якщо потрібно скопіювати дату, при перетягуванні маркера заповнення слід утримувати клавішу Ctrl) Зверніть увагу, що осередки на рис 153 в рядках з 6 по 8 містять текстові значення Однак засіб автозаповнення розпізнає текстове представлення днів тижня і місяців і змінює значення так, як якщо б вони були звичайними числами Крім того, якщо в комірці знаходиться змішане вміст (і текст, і число, як у рядках 4 і 5), то при автозаповнення текстова частина, що не відноситься до дат, копіюється, а числа послідовно збільшуються чи зменшуються, але тільки якщо вони розташовані на початку або кінці значення (не в середині)

ПРИМІТКА

Уже згадувана надбудова Spreadsheet Assistant надає безліч дуже корисних, які заощаджують час засобів Вона не тільки додає в Excel підміню Assistants (Допомога) та однойменну панель інструментів, але і вставляє команди в інші меню Так, внизу меню Вставка зявляються команди Months (Місяці) і Years (Роки), що пропонують зручний спосіб створення тимчасових рядів У результаті вибору будь-який з цих команд відкривається представлене нижче діалогове вікно

Джерело: Ефективна робота: Microsoft Office Excel 2003 / М Додж, К Стінсон – СПб: Питер, 2005 – 1088 с: ил

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*