Параметри конфігурації – ЧАСТИНА 4

EXEC sp_configure 1C2 audit mode1, 1 RECONFIGURE

Додаткова Більш докладно про налаштування системи безпеки SQL Sever ви дізнаєтеся

інформація в главі 40

1 Ви маєте можливість отримати текст будь-якого запиту SQL, вибравши в динамічних

Ауа зації поданні управління sysdm_exec_sql_text Для того щоб

* I * отримати текст запиту, ви повинні вказати його маркер Подання sysdm_ exec_requests пропонує повний список всіх запитів, які виконуються в поточний момент в даному екземплярі SQL Server У вихідних даних цього подання міститься також і маркер запиту, необхідний поданням sysdm_exec_sql_text

Параметри конфігурації підключення

У табл 345 представлені всі параметри, використовувані для конфігурування підключення до SQL Server

Таблиця 345 Параметри конфігурації підключення

Параметр

Рівень

Графічний інтерфейс установки

Програмна установка

Максимальне число одночасних підключень

Сервер

Management Studio

EXEC sp_configure connections 1

user

Параметри підключень за замовчуванням

Сервер

Management Studio

Дозволити віддалені підключення до сервера

Сервер

Management Studio

EXEC sp_configure 1 access

remote

Час очікування для віддалених запитів

Сервер

Management Studio

EXEC sp_confugure query timeout(s)1

remote

Включення DTC

Сервер

Management Studio

EXEC sp_configure 1 proc trans1

remote

Розмір мережевого пакету

Сервер

EXEC sp_configure packet size1

network

Час очікування віддаленого підключення

Сервер

EXEC sp_configure 1 login timeout1

1 remote

Вкладка Connections (рис 348) дозволяє встановити параметри рівня підключення, в тому числі значення за замовчуванням, допустима кількість підключень і час очікування підключення

Максимальне число одночасних підключень

Параметр Maximum concurrent user connections краще явно не встановлювати, оскільки різні додатки встановлюють підключення по-своєму Наприклад, додатки, що використовують інтерфейси ODBC і ADO, відкривають по одному підключенню для кожного обєкта підключення (можливо, по одному для кожної форми, простого та комбінованого списків) Програма Access має властивість відкривати як мінімум два підключення

Завданням цього параметра є обмеження кількості одночасних підключень в умовах сервера з обмеженою памяттю Не варто забувати, що кожне підключення споживає близько 40 Кбайт памяті У більшості конфігурацій значення цього параметра встановлюють в нуль, тим самим не обмежуючи число одночасних підключень

Puc 348 Сторінка Connections діалогового вікна Server Properties утиліти Management Studio

Для установки максимального числа одночасних підключень в програмному коді використовується параметр user connections:

Ехес sp_configure user connections, 0 RECONFIGURE

Для того щоб програмним шляхом дізнатися поточне значення цього параметра, перевірте значення глобальної змінної @ @ max_connections:

SELECT @@MAX_CONNECTIONS

Буде отримано наступний результат:

32767

Віддалений доступ

Параметр remote access управляє доступністю сервера для віддалених і розподілених запитів – тих, в яких до даних одного сервера виробляється звертання з іншого За замовчуванням віддалений доступ дозволений Щоб відключити можливість виклику сервера розподіленими запитами, потрібно або зняти відповідний прапорець у вкладці Connections, або встановити для параметра remote connections значення 0:

Ехес sp_configure remote access, 0 RECONFIGURE

Час очікування віддаленого запиту

Параметр remote query timeout дозволяє задати кількість секунд, протягом яких має бути виконаний віддалений запит Якщо цього не відбувається, то виконання запиту переривається, а користувачеві повертається повідомлення про помилку перевищення часу очікування Як правило, для виконання віддалених запитів цілком достатньо значення, встановленого в сервері за замовчуванням, – 10 хвилин

Ехес sp_configure remote query timeout:, 600 RECONFIGUR E

Включення DTC

Якщо в одній транзакції (одиниці роботи) виконується оновлення декількох серверів, то SQL Server може задіяти двоетапне підтвердження, використовуючи координатор розподілених запитів (DTC)

У програмному коді включити DTC можна за допомогою установки для параметра remote proc trans значення 1:

Ехес sp_configure remote proc trans1, 1 RECONFIGURE

Додаткова Транзакції будуть детально описані в главі 51

інформації

Розмір мережевого пакету і час очікування

Два параметра підключення доступні виключно за допомогою програмного коду Розмір мережевого пакету можна змінити з прийнятого за замовчуванням значення 4 Кбайт за допомогою параметра network packet size У наступному прикладі для мережевого пакету встановлюється розмір в 2 Кбайт:

Ехес sp_configure network packet size1, 2048 RECONFIGURE

Зміна розміру мережевого пакету потрібно у винятково рідких ситуаціях Цей параметр можна розглядати як елемент точного налаштування Змінювати його доцільно тільки в тому випадку, коли передані дані значно перевершують за обсягом розмір пакету, встановлений за умовчанням (наприклад, при передачі великих текстових фрагментів чи зображень)

Параметр remote login timeout також недоступний в інтерфейсі Management Studio він встановлює максимальний час очікування підключення до віддаленого джерела даних Прийняте за замовчуванням значення 20 секунд можна змінити до 30 секунд за допомогою наступного коду:

Ехес sp_configure remote login timeout1, 3 0 RECONFIGURE

Максимальний розмір репліцируємих даних

Незважаючи на те що цей параметр не можна конфігурувати в інтерфейсі Management Studio, в програмному коді можна встановити максимальний розмір текстових і двійкових даних, які можуть бути відправлені допомогою реплікації:

Ехес sp_configure max text repl size1, 16767 RECONFIGURE

При роботі з реплікацією можна скористатися чотирма виключно корисними динамічними уявленнями управління: sysdm_repl_articles, sysdm_repl_tranhasn, sysdm_repl_schemas І sysdm_repl_traninfо

Параметри конфігурації сервера

Параметри конфігурації сервера (табл 346) дозволяють встановити налаштування продуктивності і відображення інформації SQL Server 2005

Таблиця 346 Параметри конфігурації сервера

Параметр

Рівень

Графічний інтерфейс установки

Програмна установка

Мова повідомлень сервера, прийнятий за замовчуванням

Сервер

Management Studio

EXEC sp_configure 1 language1

default

Дозвіл змін до системних таблицях

Сервер

Management Studio

EXEC sp_conf igure updates 1

allow

Регулятор вартості запиту

Сервер

Management Studio

EXEC sp_configure query governor cost limit

Інтерпретатор двозначного визначення року

Сервер

Management Studio

EXEC sp_conf igure digit year cutoff

two

Мова, що використовується за умовчанням в повнотекстовому пошуку

Сервер

EXEC sp_conf igure 1 ful1-text language1

1 default

Puc 349 Вкладка Advanced діалогового вікна Sen / er Properties утиліти Management Studio

У вкладці Advanced діалогового вікна Server Properties (рис 349) краще залишити значення, прийняті за замовчуванням

Мова повідомлень, прийнятий за замовчуванням

Мова повідомлень, використовуваний SQL Server за замовчуванням, можна встановити як в інтерфейсі Management Studio, так і в програмному коді:

Ехес sp_configure default language, Про RECONFIGURE

Мова, що використовується за умовчанням в повнотекстовому пошуку

Мова, що використовується за умовчанням в повнотекстовому пошуку, може бути встановлений тільки за допомогою програмного коду:

Ехес sp_configure default full-text language, 1033 RECONFIGURE

Значення, використане в даному прикладі, відповідає англійської мови Зазвичай сервер встановлює коректне значення в процесі установки сервера баз даних Це значення має сенс змінювати тільки при необхідності підтримки мови, відмінного від встановленого в системі за замовчуванням

Більшість мовних налаштувань SQL Server грунтується на ідентифікаторі В регіону (LCID) Список доступних значень LCID ви можете знайти на сайті ^ ч ^ ХСеті http: / / kraf f t com / scripts / deluxe-calendar / lcid_chart htm

Дозвіл внесення змін до системні таблиці

Установка параметра сервера Allow modifications to be made to the system catalogs дозволяє безпосередньо вносити зміни в системні таблиці, проте такий режим роботи можна запобігти У програмному коді цим параметром відповідає allow updates

Я вважаю, що не слід безпосередньо змінювати значення в системних таблицях Водночас найефективнішим механізмом внесення таких змін є системні збережені процедури, пропоновані компанією Microsoft, а також стандартні інструкції SQL alter

Обмеження вартості запиту

Так само як педаль акселератора в автомобілі не дозволить перевищити кількість обертів двигуна, так і в SQL Server можна встановити межу оціночної вартості виконання запитів Якщо користувач спробує виконати запит, що виходить за встановлену межу, він не буде оброблений сервером баз даних

У наступному прикладі максимальний час виконання запиту встановлюється в 10 секунд:

Ехес sp_configure query governor cost limit, 10 RECONFIGUR E

Водночас граничну вартість запиту можна встановити програмним шляхом і тільки для поточного зєднання У наступному прикладі знімаються які б то не було обмеження на вартість виконання запиту в межах поточного підключення до сервера:

SET QUERY_GOVERNOR_COST_LIMIT 0

Особисто я не встановлюю ніяких обмежень на час виконання запиту Однак якщо в додатку середній час виконання запиту не перевищує одну секунду, а користувачі часто створюють власні запити, не замислюючись про споживання ресурсів сервера, установка граничного значення часу виконання запиту допоможе трохи розвантажити сервер

Скорочене визначення року

Підтримка скороченого визначення року за допомогою двох цифр дозволяє вирішити так звану проблему 2000 року. SQL Server автоматично перетворює дві цифри в чотири, керуючись встановленими порогами, розділяючими XX і XXI століття Якщо дві введені цифри визначають число, що перевищує задане (за замовчуванням перший поріг встановлено на 1959), то сервер інтерпретує рік як належить до XX століття Відповідно, якщо введені дві цифри формують число, яке менше другого порога (за замовчуванням 2049), рік буде віднесений до XXI століття Наприклад, дата 01/01/69 буде інтерпретована як 01/01/1969, а 01/01/14- як 01/01/2014 У наступному прикладі другий поріг, що розділяє століть, встановлюється в сорок перший рік:

Джерело: Нільсен, Пол Microsoft SQL Server 2005 Біблія користувача : Пер з англ – М: ООО ІД Вільямс , 2008 – 1232 с : Ил – Парал тит англ

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*