Вибір колірної схеми Office Publisher 2007

У Office Publisher 2007 є кілька десятків професійно раз $ відпрацьованих колірних схем для створення публікацій Це дозволяє не використовувати метод «проб і помилок» при виборі відповідних кольорів під час підготовки матеріалів Щоб встановити колірну схему за замовчуванням для створюваних в Publisher публікацій, клацніть на кнопці списку Color Scheme (Схема кольорів) у полі Customize (Налаштування) і виберіть потрібну опцію (див рис 7 $ 5)

Рис 7-5 Обрана колірна схема негайно застосовується до поточного шаблоном

Схема шрифтів для публікації – це не просто один шрифт визна $ ленного стилю і розміру, а комбінація з двох шрифтів, один з кото $ рих призначений для заголовків, а інший – для основного тексту мате $ ріалів У кожної схеми є своя назва (наприклад, Архівна, Паперова та Віртуальна, як показано на рис 7 $ 6) Щоб вибрати схе $ му шрифтів, клацніть на кнопці списку Font Scheme (шрифтові схе $ ма) і Прокрутіть список, щоб знайти і вибрати потрібний елемент

Рис 7-6 Шрифтова схема – це узгоджена пара шрифтів, застосовуваних до заголовків і

основному тексту публікацій

Office Publisher 2007 дозволяє декількома способами додавати в ре $ дактіруемий шаблон інформацію про компанію, наприклад, номер тілі $ фону або девіз, щоб не вводити ці дані щоразу при створенні нового документа У секції Business Information (Ділові дані) діа $ логового вікна Customize (Налаштування) можна легко додати і відобразити інформацію Для цього клацніть на кнопці списку Business Information (Ділові дані) і виберіть Create New (Створити) (див рис 7 $ 7)

            Рис 7-7 Створення нового набору ділових даних

У діалоговому вікні Create New Business Information Set (Створення нового набору ділових даних) (див рис 7 $ 8) здійснюється введення ін $ формації для її автоматичного застосування в публікаціях Введіть інформацію і надайте набору даних назву в поле Business Information Set Name (Імя набору ділових даних)

Рис 7-8 Введіть всю необхідну

інформацію про

компанії, а також девіз і логотип

компанії, в

діалоговому вікні

Create New Business Information Set

(Створення нового набору ділових

даних)

Застосування ділової інформації

Введена вами інформація про компанію буде автоматично додаватися в створювані публікації при виборі відповідного набору інформації у списку Business Information (Ділові дані) Інформація вставляється в усі поля, призначені для адресних даних (наприклад, в текстовий блок зворотної адреси корпоративного інформаційного бюлетеня) Крім того, можна додавати інші елементи з набору ділової інформації, відобразивши панель завдань Business Information (Ділові дані) (виберіть Business Information [Ділові дані] в меню Insert [Вставка] або клацніть на кнопці списку в рядку заголовка панелі завдань і виберіть Business Information [Ділові дані])

Щоб відредагувати інформацію про компанію, введену в певний набір даних, виберіть Business Information (Ділові дані) в меню Edit (Правка) (або клацніть на посиланні Change Business Information [Змінити інформацію про компанію] внизу панелі завдань Business Information [Ділові дані]) Діалогове вікно Business Information (Ділові дані)

дозволяє вибрати потрібний набір даних для редагування, після чого внести необхідні зміни, видалити або оновити набір даних

Після вибору параметрів Customize (Налаштування) і Options (Налаштування) для нового шаблону і натискання кнопки Create (Створити) нова публіка $ ція відобразиться у вікні Office Publisher 2007 Відповідний момент для збереження публікації у вигляді шаблону, якщо ви припускаєте регу $ лярно працювати з публікаціями даного типу

Щоб створити свій власний шаблон на основі поточних парамет $ рів, просто виберіть Save As (Зберегти як) в меню File (Файл) У діа $ лігвом вікні Save As (Зберегти як) клацніть на кнопці списку Save As Type (Тип файлу) в діалоговому вікні Save As (Зберегти як) і вибе $ ріте Publisher Template (Шаблон Publisher) Присвойте шаблоном кате $ горію (наприклад, Буклет), натиснувши кнопку Change (Змінити), набравши сло $ во чи фразу в якості назви категорії і натиснувши OK

Тепер на початку роботи над новою публікацією можна використовувати збережений шаблон, вибравши опцію My Templates (Мої шаблони) в при $ ветственно вікні Office Publisher 2007

Джерело: Мюррей Кетрін, Нові можливості системи Microsoft Office 2007 / Мюррей К; пер з англ – М: Видавництво «ЕКОМ», 2007 – 248 с: Ил

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*