Читання пошти за допомогою Rmail – ЧАСТИНА 3

Всі інші мітки приписуються користувачем

a мітка hRETi

Приписати мітку поточним повідомленням (rmail-add-label)

k мітка hRETi

Видалити мітку з відкритого повідомлення (rmail-kill-label)

C-M-n мітки hRETi

Пересунутися на наступне повідомлення, яке має одну з міток (rmailnext-labeled-message)

C-M-p мітки hRETi

Пересунутися на попереднє повідомлення, яке має одну з міток (rmailprevious-labeled-message)

C-M-l мітки hRETi

Зробити резюме всіх повідомлень, що містять будь-яку з міток (rmailsummary-by-labels)

Команди a (rmail-add-label) і k (rmail-kill-label) дозволяють вам приписувати або видаляти будь-яку мітку з поточного повідомлення Якщо аргумент мітка порожній, то це означає приписування або видалення тієї самої мітки, яка була приписана або видалена самої останньої

Як тільки ви присвоїли повідомленнями мітки, щоб класифікувати їх так, як вам хочеться, зявляються два способи використання цих міток: в переміщенні і в резюме

Команда C-M-n мітки hRETi  (Rmail-next-labeled-message) пересуває до наступного повідомлення, яке має одну з міток Аргумент мітки – це одне або кілька імен міток, розділених комами C-M-p (rmail-previous-labeled-message) – Аналогічна команда, але пересуває назад до попередніх повідомленнями Числовий аргумент в цих командах працює як лічильник повторів

Команда C-M-l мітки hRETi  (Rmail-summary-by-labels) показує резюме, що містить тільки повідомлення, що мають принаймні одну з описаного набору міток Аргумент мітки – це одне або більше імен міток, розділених комами Див Розділ 2711 [Резюме повідомлень], с 284, для отримання інформації про резюме

Якщо аргумент мітки для CMn, CMp або CMl порожній, то це передбачає викорис-

тання останнього набору міток, зазначеного для будь-якої з цих команд

279  Атрибути в Rmail

Деякі мітки, такі, як deleted і filed, мають вбудовані значення і приписуються повідомленнями або видаляються з них автоматично у відповідний час ці мітки називаються атрибутами Нижче наводиться список атрибутів Rmail

‘Unseen Означає, що повідомлення ніколи не було поточним Приписується повідомленнями, коли вони надходять з файлу вхідного поштової скриньки, і віддаляється, коли повідомлення стає поточним Коли ви запускаєте Rmail, він спочатку показує перше повідомлення з цим атрибутом

‘Deleted Означає, що повідомлення видаляється Приписується командами видалення і знищується командами скасувати видалення (див Розділ 274 [Видалення повідомлень], с 277)

‘Filed Означає, що повідомлення було скопійовано в який-небудь інший файл При-

підписується командами виведення файлу (див Розділ 276 [Rmail-файли], с 278)

‘answered’

‘forwarded’

Означає, що ви послали відповідь на це повідомлення Приписується командою r

(Rmail-reply) Див Розділ 2710 [Посилка відповідей], с 282

Означає, що ви перенаправляли повідомлення іншим Приписується командою

f (rmail-forward) Див Розділ 2710 [Посилка відповідей], с 282

‘Edited Означає, що ви редагували текст повідомлення всередині Rmail Див Раз-

справ 2714 [Редагування повідомлень], с 287

‘Resent Означає, що ви пересилали це повідомлення Приписується командою Mx rmail-resend Див Розділ 2710 [Посилка відповідей], с 282

Всі інші мітки приписуються або видаляються тільки користувачем і не мають стандартного сенсу

2710  Посилка відповідей

Rmail має ряд команд, які використовують режим Mail для посилки вихідної кореспонденції Див Глава 26 [Посилка пошти], с 267, для довідок з використання режиму Mail, включаючи деякі засоби, призначені для роботи з Rmail А в цьому розділі описуються спеціальні команди Rmail для входу в режим Mail Слід зазначити, що звичайні команди для посилки пошти, Cx m і Cx 4 m, застосовні в режимі Rmail і працюють точно так само, як звичайно

m Послати повідомлення (rmail-mail)

c Продовжити редагування вже початого вихідного повідомлення

(rmail-continue)

r Послати відповідь на поточне повідомлення Rmail (rmail-reply)

f Переспрямувати поточне повідомлення іншим користувачам (rmail-forward)

Cu f Переслати повідомлення іншим користувачам (rmail-resend)

Mm Спробувати послати відскочив лист ще раз (rmail-retry-failure)

Найпоширеніша причина посилки повідомлення під час перебування в Rmail – це необхідність відповіді на повідомлення, яке ви читаєте Щоб зробити це, наберіть r (rmail-reply) Це викличе появу буфера * mail * в іншому вікні, що дуже схоже на Cx 4 m, але при цьому заздалегідь не започатковано поля заголовка Subject, To, CC і In-reply-To, грунтуючись на повідомленні, на яке формується відповідь Полю To присвоюється імя відправника цього повідомлення, а в поле CC поміщаються імена всіх інших його одержувачів

Ви можете запобігти появі деяких адрес в поле CC, використовуючи пере-

менную rmail-dont-reply-to-names Її значенням має бути регулярний вираз

(У вигляді рядка): всі одержувачі, чиї адреси збігаються з цим регулярним виразом, будуть виключені з поля CC. За умовчанням вона відповідає вашим власним імені та будь імені, що починається з info-. (Ці імена виключаються, тому що є угода про використання їх для великих списків розсилки для широкої публікації анонсів)

Щоб повністю опустити поле CC в якомусь відповіді, введіть команду відповіді з чи-

СЛОВО аргументом: Cu r або 1 r

Після того, як буфер * mail * ініціалізованим, редагування та надсилання пошти йде як звичайно (див Глава 26 [Посилка пошти], с 267) Якщо з вашої точки зору раніше підготовлені поля заголовка неправильні, то їх можна відредагувати Ви також можете використовувати команди режиму Mail (див Розділ 264 [Режим Mail], с 270), включаючи Cc Cy, яка вставляє повідомлення, на яке ви відповідаєте Ви можете повернутися в буфер Rmail, вибрати там інше повідомлення, переключитися назад і вставити нове поточне повідомлення

Іноді повідомлення не доходять за призначенням Поштові програми зазвичай повертають вам цей лист, уклавши його в повідомлення про відмову Команда Rmail Mm (rmailretry-failure) готує цього ж повідомлення до повторної посилці: вона створює буфер * mail * з тим же тілом і полями заголовка, які були раніше Якщо ви відразу натиснете Cc Cc, ви пошлете повідомлення точно таким же, яким воно було в перший раз Інакше, ви можете відредагувати його текст або заголовки і потім відправити Мінлива rmail-retry-ignored-headers, в тому ж форматі, що й rmail-ignored-headers (див Розділ 2713 [Відображення повідомлень], с 286), контролює, які заголовки будуть видалені з повідомлення про відмову при спробі повторного відправлення за замовчуванням вона дорівнює nil

Ще одна досить часта причина відправки пошти в Rmail полягає в необхідності перенаправити поточне повідомлення іншим користувачам Команда f (rmailforward) полегшує це, заздалегідь ініціалізувавши буфер * mail * текстом поточного повідомлення і вказуючи в поле Subject, що це перенаправлення лист Від вас вимагається тільки записати одержувачів і відправити Коли ви перенаправляє повідомлення, адресати отримують його від вас, а його вмістом є оригінальне повідомлення

Перенаправлення повідомлення укладається між двома розділовими рядками Крім цього, всі рядки в ньому, що починаються з дефісів, змінюються додаванням’ в початок Коли ви отримуєте перенаправлення повідомлення, якщо воно містить щось крім звичайного тексту – вихідний код програми, наприклад – ви можете порахувати зручним проробити зворотне перетворення Ви можете зробити це, вибравши перенаправлення повідомлення і надрукувавши Mx unforward-rmail-message Ця команда витягує оригінальне повідомлення, видаляючи вставлені рядки’, і вставляє його в Rmail-файл як окреме повідомлення відразу після поточного

Пересилання – це варіант, схожий на перенаправлення різниця в тому, що при пересиланні лист надсилається від початкового посилателя, таким же, яким воно прийшло до вас, але з додаванням полів заголовка Resent-from і Resent-to, щоб позначити, що воно виходить від вас Щоб переслати повідомлення в Rmail, використовуйте Cu f (F запускає rmail-forward, яка запрограмована так, щоб викликати rmail-resend, якщо ви задали числовий аргумент)

Команда m (rmail-mail) використовується для початку редагування вихідного повідомлення, яке не є відповіддю Вона залишає поля заголовка порожніми Єдина відмінність її від Cx 4 m полягає в тому, що вона забезпечує доступність буфера Rmail для Cc Cy, так само, як це робить r Таким чином, m може бути використана для відправки відповіді на повідомлення або для перенаправлення вона може робити все, що роблять команди r і f

Команда c (rmail-continue) відновлює редагування буфера * mail *, щоб ви могли завершити повідомлення, яке вже складали, а також для зміни повідомлення, яке ви відправили

Якщо ви встановите змінну rmail-mail-new-frame в значення, не рівне nil, то всі команди Rmail для початку відправки повідомлення будуть створювати для його редагування новий фрейм Цей фрейм видаляється, коли ви надсилаєте повідомлення, або коли ви використовуєте пункт Dont Send в меню Mail.

Всі команди Rmail для відправки повідомлення використовують той метод складання, кото-

рий ви вибрали (див Розділ 266 [Поштові методи], с 274)

2711  Резюме

Резюме – це буфер, який містить по одному рядку на повідомлення і дає вам можливість огляду пошти в Rmail-файлі У кожній такій рядку показаний номер повідомлення, його відправник, мітки і тема Майже всі команди Rmail можна використовувати також і в буфері резюме вони відносяться до повідомлення, описаному на поточному рядку Переміщення точки в буфері резюме вибирає інші повідомлення, коли ви переходите до їх рядках

Кожен буфер резюме відноситься тільки до одного Rmail-файлу якщо редагується безліч Rmail-файлів, то вони мають окремі буфери резюме Імя буфера резюме створюється додаванням -summary в кінець імені буфера Rmail Як правило, в один і той же момент показується тільки один буфер резюме

27111  Створення резюме

Нижче наводяться команди для створення резюме для поточного Rmail-файла Якщо Rmail-файл має буфер резюме, зміни в цьому файлі (такі як видалення або викреслення повідомлень і отримання нової пошти) автоматично оновлюють резюме

h

CMh Створює резюме всіх повідомлень (rmail-summary)

l мітки hRETi

C-M-l мітки hRETi

Створює резюме повідомлень, які мають одну або кілька зазначених ме-

струм (rmail-summary-by-labels)

C-M-r одержувачі hRETi

Створює резюме повідомлень, відправлених одному або декільком з зазначений-

вих одержувачів (rmail-summary-by-recipients)

C-M-t тема hRETi

Створює резюме повідомлень, які мають збіг з регулярним висловлю-

ням тема в полях заголовка Subject (rmail-summary-by-topic)

Команда h або CMh (rmail-summary) заповнює буфер резюме для поточного Rmailфайла переліком всіх повідомлень з цього файлу Потім вона показує і вибирає цей буфер резюме в іншому вікні

C-M-l мітки hRET(Rmail-summary-by-labels) робить часткове резюме, згадуються тільки повідомлення, які мають одну або кілька міток Мітки повинні містити імена міток, розділені комами

C-M-r одержувачі hRET(Rmail-summary-by-recipients) робить часткове резюме, згадуються тільки повідомлення, які мають одного або декількох одержувачів Аргумент одержувачі повинен містити поштові адреси, розділені комами

C-M-t тема hRETi  (Rmail-summary-by-topic) створює часткове резюме, згадуються тільки повідомлення, чиї поля Subject мають збіги з регулярним виразом тема

Слід зазначити, що для будь-якого Rmail-файла існує тільки один буфер резюме

створення резюме одного виду скасовує будь раніше зроблену резюме

Мінлива rmail-summary-window-size каже, скільки рядків повинна використовувати вікно резюме Мінлива rmail-summary-line-count-flag вказує, чи повинні рядка резюме містити число, що показує кількість рядків в повідомленні

27112  Редагування резюме

Ви можете робити в буфері резюме Rmail практично все, що ви можете робити на самому буфері Rmail Насправді, якщо у вас є буфер резюме, немає необхідності перемикатися назад в буфер Rmail

Ви можете вибирати і переглядати різні повідомлення в буфері Rmail з буфера резюме просто переміщаючи в ньому крапку до різних рядках Не грає ролі, яку саме команду Emacs ви використовуєте для переміщення точки на якому рядку виявиться точка після команди, то повідомлення і буде вибрано в буфері Rmail

Майже всі команди Rmail працюють і в буфері резюме, також як і в буфері Rmail А саме, d в буфері резюме видаляє поточне повідомлення, u скасовує видалення, а x викреслює o і Co виводять поточне повідомлення в файл r дозволяє написати відповідь Ви можете прокручувати поточне повідомлення, залишаючись в буфері резюме, за допомогою hSPCі hDELi

Команди Rmail для пересування за повідомленнями працюють також і в буфері резюме, але з особливістю: вони переміщують по тим повідомленням, які перераховані в резюме Вони також переконуються, що буфер Rmail зявляється на екрані (на відміну від команд руху курсора, які оновлюють вміст буфера Rmail, але не показують його у вікні, якщо він вже не видно) Ось перелік цих команд:

n Перейти до наступного рядка, пропускаючи віддалені, і вибрати її повідомлення

p Перейти до попереднього рядка, пропускаючи віддалені, і вибрати її повідомлення

Mn Перейти до наступного рядка і вибрати її повідомлення

Mp Перейти до попереднього рядка і вибрати її повідомлення

> Перейти до останнього рядка і вибрати її повідомлення

< Перейти до першого рядка і вибрати її повідомлення.

M-s зразок hRETi

Виробляє пошук зразка в повідомленнях починаючи з поточного вибирає знайдений-

ве повідомлення і переміщує точку в буфері резюме до його рядку

Видалення, скасування видалення, отримання нової пошти і навіть вибір іншого повідомлення

– Все оновлюють буфер резюме, коли ви робите ці операції в буфері Rmail Якщо змінна rmail-redisplay-summary не дорівнює nil, ці дії також повертають буфер резюме на екран

Коли ви завершили використання резюме, наберіть Q (rmail-summary-wipe), щоб видалити вікно буфера резюме Ви також можете вийти з Rmail, перебуваючи в буфері резюме: q (rmail-summary-quit) видаляє вікно резюме, а потім виходить з Rmail, записуючи Rmailфайл і перемикаючи в іншій буфер

2712  Сортування Rmail-файлу

M-x rmail-sort-by-date

Сортує повідомлення поточного Rmail-файлу за датою

M-x rmail-sort-by-subject

Сортує повідомлення поточного Rmail-файлу по темі

M-x rmail-sort-by-author

Сортує повідомлення поточного Rmail-файлу по імені автора

M-x rmail-sort-by-recipient

Сортує повідомлення поточного Rmail-файлу по іменах одержувачів

M-x rmail-sort-by-correspondent

Сортує повідомлення поточного Rmail-файлу по імені іншої кореспондента

M-x rmail-sort-by-lines

Сортує повідомлення поточного Rmail-файлу за розміром (кількістю рядків)

M-x rmail-sort-by-keywords hRETмітки hRETi

Сортує повідомлення поточного Rmail-файлу по мітках Аргумент мітки повинен бути списком міток, розділених комами Порядок цих міток визначає порядок повідомлень повідомлення з першої міткою йдуть першими, повідомлення з другої міткою йдуть другими, і так далі Повідомлення, що не мають ні одну з цих міток, йдуть останніми

Команди Rmail для сортування виробляють стійку сортування: якщо немає причини віддавати перевагу одне з двох повідомлень, їх порядок не змінюється Ви можете використовувати це для сортування за кількома критеріями Наприклад, якщо ви застосували rmail-sortby-date і потім rmail-sort-by-author, повідомлення від одного автора зявляться в порядку зростання дати

З числовим аргументом, всі ці команди змінюють порядок порівняння на протилежний Це означає, що вони сортують повідомлення від нових до старих, від великих в меншим або у зворотному алфавітному порядку

2713  Відображення повідомлень

Rmail переформатує заголовок кожного повідомлення перед його показом При цьому віддаляються нецікаві поля заголовків, щоб зменшити безлад Щоб подивитися заголовок цілком або повторити операцію переформатування, ви можете використовувати команду t (rmail-toggle-headers)

t Включає або вимикає показ повного заголовка (rmail-toggle-header)

При переформатуванні видаляються більшість полів заголовка, оскільки вони не представляють інтересу Мінлива rmail-ignored-headers містить регулярне вираз, що вказує які поля треба приховувати таким способом – якщо воно відповідає початку поля, то це поле приховується

Rmail зберігає повні вихідні заголовки перед переформатуванням щоб подивитися їх, використовуйте команду t (rmail-toggle-headers) Вона скидає переформатував заголовки поточного повідомлення і показує його з вихідними заголовками Повтор команди t знову переформатує повідомлення Повторний вибір повідомлення теж призводить до переформатування

Один із наслідків цього полягає в тому, що якщо ви редагували переформатований заголовок (за допомогою e див Розділ 2714 [Редагування повідомлень], с 287), подальше використання t скине ваші зміни З іншого боку, якщо ви використовували e після t, щоб редагувати первісний (Не переформатований) заголовок, ці зміни залишаться

Коли команді t дан префіксний аргумент, позитивний аргумент позначає показ переформатував заголовка, а нульовий або негативний – повного

При використанні у віконній системі, яка підтримує кілька шрифтів, Rmail

підсвічує деякі поля заголовка, які особливо цікаві – за замовчуванням це

поля From і Subject. Мінлива rmail-highlighted-headers зберігає регулярне вираз, що задає поля заголовка, які потрібно підсвічувати якщо воно відповідає початку поля, все це поле підсвічується

Якщо ви задасте незвичайні кольори для тексту і фону, то кольори, використовувані для підсвічування, можуть з ними погано виглядати У такому випадку задайте інші кольори для накреслення highlight Це варто зробити, бо накреслення highlight використовується і інших видах виділення Див Розділ 1713 [Начертания], с 155, щоб дізнатися, як це зробити

Щоб повністю вимкнути підсвічування в Rmail, встановіть rmail-highlightedheaders рівний nil

2714  Редагування всередині повідомлення

Більшість звичайних команд Emacs доступні в режимі Rmail, хоча деякі, такі як CMn і CMh, перевизначаються в Rmail для інших цілей Проте зазвичай буфер Rmail призначений тільки для читання, і більшість букв перевизначені як команди Rmail Якщо ви хочете відредагувати текст повідомлення, ви повинні використовувати команду Rmail e

e Редагувати поточне повідомлення як звичайний текст

Команда e (rmail-edit-current-message) перемикає з режиму Rmail в режим Rmail Edit, другий основний режим, практично еквівалентний режиму Text Ця зміна відображається в рядку режиму

У режимі Rmail Edit букви вставляють себе як завжди, а команди Rmail недоступні Коли ви закінчите редагування повідомлення та будете готові повернутися в Rmail, наберіть команду Cc Cc, яка перемкне вас назад в режим Rmail З іншого боку, можна повернутися в режим Rmail, але скасувати всі зроблені зміни, набравши Cc C-]

Вхід в режим Rmail Edit викликає пастку text-mode-hook, а потім пастку rmailedit-mode-hook (див Розділ 3123 [Пастки], с 349) При цьому в повідомленню присвоюється атрибут edited. Вона також показує повний заголовок повідомлення, так що ви можете редагувати як тіло, так і заголовки повідомлення, і ваші зміни в заголовках залишаться назавжди

2715  Повідомленнядайджести

Повідомленнядайджест – це повідомлення, яке створене для передачі декількох інших повідомлень Дайджести використовуються в деяких списках розсилки з ведучим всі повідомлення, які прийшли для розсилки протягом якогось періоду часу, наприклад одного дня, поміщаються в єдиний дайджест, який потім розсилається передплатникам Пересилання одного такого дайджесту займає набагато менше машинного часу, ніж пересилка окремих повідомлень, хоч і при однаковому загальному обсязі, оскільки витрати ресурсів на одне повідомлення при передачі пошти по мережі досить значні

При отриманні повідомлення-дайджесту найбільш зручним способом для його прочитання є разброшюровка: зворотне поділ його на кілька окремих повідомлень Після цього можна читати і видаляти окремі повідомлення як вам завгодно

Щоб зробити це, необхідно вибрати повідомлення-дайджест і потім набрати команду Mx undigestify-rmail-message Вона витягує кожне подсообщеніе як окреме повідомлення Rmail і вставляє їх слідом за дайджестом Саме повідомлення-дайджест позначається як віддалене

2716  Перетворення Rmail-файлу в системний формат

Команда Mx unrmail перетворює файл у форматі Rmail в формат вхідних поштових скриньок (також відомий як системний поштовий формат), щоб ви могли використовувати його з іншими програмами для редагування пошти Ви повинні вказати два аргументи, імя Rmail-файлу і імя для перетвореного файлу Mx unrmail не змінює сам Rmail-файл

2717  Читання повідомлень в Rot13

Повідомлення з списків розсилки, які можуть образити деяких читачів, іноді кодуються простим методом, званим rot13 – Тому що він зрушує алфавіт на 13 букв Цей код слугує не для секретності, він не надає її скоріше, він дозволяє тим, хто може бути ображений, уникнути можливості навіть побачити справжній текст повідомлення

Щоб переглянути буфер, який використовує код rot13, запустіть команду Mx rot13-other-window Вона показує поточний буфер в іншому вікні, застосовуючи код при відображенні тексту

2718  movemail і POP

При отриманні нової пошти Rmail спочатку копіює її з вхідного файлу в Rmailфайл потім він записує Rmail-файл потім усікає вхідний файл Таким чином, збій в системі може викликати дублювання пошти у вхідному файлі і в Rmail-файлі, але не може викликати втрати Якщо rmail-preserve-inbox не дорівнює nil, то Rmail буде копіювати нову пошту з вхідного файлу в Rmail-файл, що не Усік вхідний файл Ви можете зробити таку установку, наприклад, на портативному компютері, який ви використовуєте для перевірки пошти через POP під час подорожей, щоб ваша пошта залишалася на сервері, і ви могли зберегти її пізніше на своїй робочій станції

У деяких випадках Rmail копіює нову пошту з вхідного файлу не прямим шляхом Спочатку він запускає програму movemail, щоб перемістити пошту з вхідного файлу в проміжний файл, званий ~ / Newmail-вхіднийфайл . Потім Rmail вносить нову пошту з цього файлу, зберігає Rmail-файл і тільки потім видаляє проміжний файл Якщо в невідповідний момент трапиться фатальний збій, цей файл залишиться на місці, і Rmail буде використовувати його наступного разу при отриманні нової пошти з цього вхідного файлу

Якщо Rmail з якоїсь причини не може перетворити дані з файлу

‘~ / Newmail-вхіднийфайл в формат Babyl, він перейменовує його в ~ / RMAILOSEn’ (n – Це ціле число, вибране так, щоб воно було унікальним), так що Rmail не матиме проблем з цими даними знову Вам варто переглянути цей файл, знайти повідомлення, яке збиває з пантелику Rmail (Ймовірно, воно містить знак control-подчерк, восьмеричний код 037), і видалити його Тоді ви можете використовувати 1 g, щоб отримати пошту з виправленого файлу

Деякі системи використовують для доступу до даних поштових скриньок користувачів метод, званий POP, замість запису цих даних в поштові файли movemail може працювати з POP, якщо ви скомпілювали її з певним макросом MAIL_USE_POP (Ви можете отримати це, задавши ключ -with-pop, коли запускаєте configure під час установки Emacs) Movemail працює тільки з POP3, але не з більш ранніми версіями POP

У припущенні, що ви правильно скомпілювали і встановили movemail, ви можете вказати вхідний поштовий ящик POP, написавши імя файлу у формі po: імяпользователя в списку вхідних поштових ящиків Rmail-файла movemail обробляє

такі імена шляхом установки зєднання з POP-сервером Мінлива середовища MAILHOST

задає машину, на якій буде проводитись пошук сервера

Для доступу до пошти через POP може знадобитися пароль Якщо змінна rmailpop-password відмінна від nil, то вона задає пароль для використання з POP Інакше, якщо rmail-pop-password-required не дорівнює nil, то Rmail запитує пароль у вас

Якщо вам потрібно передати movemail додаткові прапори командного рядка, встановіть змінну rmail-movemail-flags рівний списку бажаних прапорів Не використовуйте цю змінну для передачі прапора -p, який запобігає затирання вмісту вхідного файлу користуйтеся замість цього змінної rmail-preserve-inbox

Встановлена ​​в вашій системі програма movemail може підтримувати аутенфікацію Kerberos Якщо вона підтримується, то це буде використовуватися за замовчуванням завжди, коли ви будете намагатися отримати пошту через POP при невстановлених rmailpop-password і rmail-pop-password-required

Деякі POP-сервери зберігають повідомлення в зворотному порядку Якщо ваш сервер робить так, а вам хотілося б читати пошту в тому порядку, в якому вона надходила, ви можете веліти movemail перевернути черговість завантажуваних повідомлень, додавши до rmailmovemail-flags прапор -r.

Джерело: Річард Столмен, Керівництво по GNU Emacs

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*