Логічні операції

До логічних операцій відносяться операції NOT (НЕ), AND (І), OR (АБО) Ці операції треба застосовувати в логічних виразах, при обчисленні яких виходять значення або TRUE, або FALSE В результаті застосування цих операцій також виходять результати або ІСТИНА, або БРЕХНЯ Наприклад, в основу вираження

IF А < У AND У> = С THEN 500

покладене порівняння двох логічних значень, що знаходяться по обидві сторони від операції AND Сенс таких виразів легко розуміти, читаючи їх як фрази, написані англійською мовою, але заради повноти викладу нижче

наводиться таблиця, в якій І відповідає значенню ІСТИНА, і Л БРЕХНЯ:

Умовний вираз 1

Умовний вираз 2

Умовне

вираз 1

AND умовний вираз 2

Умовне

вираз 1

OR умовний вираз 2

І

І

Л

Л

І

Л

І

Л

І

Л

Л

Л

І

І

І

Л

Операція NOT за старшинством вище інших логічних операцій Вона змінює значення

ІСТИНА на БРЕХНЯ і навпаки Зверніть увагу на те, що операція AND дає значення ІСТИНА тільки в тому випадку, якщо обидва умовних вирази мають значення ІСТИНА, а операція OR дає значення ІСТИНА у всіх випадках, крім ситуації, коли обидва умовних вирази мають значення БРЕХНЯ Наведені нижче співвідношення являють собою частину правил логічного висновку в них через a, b і з позначені логічні значення (ІСТИНА або БРЕХНЯ):

(A AND b) AND с = a AND (b AND с) (a OR b) OR с = a OR (b OR c) a AND b = b AND aa OR b = b OR a

і

a OR (b AND c) = (a OR b) AND (a OR c) a AND (b OR c) = (a AND b) OR (a AND c)

в той час як дія NOT підпорядковується правилам

NOT (a AND b) = (NOT a) OR (NOT b) NOT (a OR b) = (NOT a) AND (NOT b)

Останні правила дуже корисні на практиці для спрощення важко розуміються виразів –

наприклад, в місце

IF NOT (A> В AND В <= С) THEN 500 можна написати

IF (А <= В OR В> С) THEN 500

Щоб мати повний набір символічних логічних маніпуляцій, в деяких системах з Бейсиком до описаних вище операціями додаються ще три: XOR (в Бейсике ВВС використовується запис EOR), IMP і EQV, дія яких показано у наведеній нижче таблиці:

Умовний вираз 1

Умовний вираз 2

Умовне

вираз 1

XOR умовний вираз 2

Умовне

вираз 1

IMP умовний вираз 2

Умовне

вираз 1

EQV умовний вираз 2

І

І

Л

І

Л

І

Л

І

І

І

Л

І

І

Л

Л

Л Л Л І І

В результаті виконання стандартної операції OR буде отримано значення ІСТИНА, якщо воно має перший операнд, або друга, або і перше, і друге А що виключає операція XOR (exclusive OR – виключає АБО) означає або, і її застосування до операндів, які одночасно мають значення ІСТИНА, призводить до результату БРЕХНЯ Ця операція використовується частіше інших логічних операцій Якщо вона відсутня, то її можна сконструювати з стандартних операцій за допомогою співвідношення

a XOR b = (a OR b) AND (NOT (a AND b) )

IMP є скороченням від implication (імплікація) Цим терміном іменується логічний наслідок, тобто конструкція якщо а, то b. Вивчення наведеної вище таблиці істинності показує, що ця конструкція призводить до результату БРЕХНЯ тільки в тому випадку, якщо з істинної посилки а витікає помилковий висновок b

EQV являє собою скорочення від equivalence (рівність) і є двосторонньою импликацией, що означає а, якщо, і тільки якщо b. Цю операцію можна отримати з простої імплікації за допомогою співвідношення a EQV b = (a IMP b) AND (b IMP a)

Джерело: Уолш Б Програмування на Бейсике: Пер з англ М: Радіо і звязок, 1988 336 с: ил

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*