Оптимізація закупівель і запасів

Регульованими значеннями параметрів в системі управління запасами є розмір замовлення, точка замовлення, максимальний запас і періодичність (або період повторення) замовлення

Під оптимальним замовленням розуміється такий розмір замовлення, при якому забезпечується мінімальна сума витрат на оформлення замовлення і зберігання запасів

Для розрахунку оптимального розміру замовлення використовується формула Вільсона:  ,

де Q* – Оптимальний розмір замовлення, шт

A – Вартість оформлення одного замовлення, руб;

S – Потреба в товарно-матеріальних цінностях за певний період, шт;

I – Витрати на утримання одиниці запасу за період, руб / Шт

Щоб уникнути дефіциту комплектуючого виробу можна округлити оптимальний розмір замовлення в большую сторону

Якщо постачальником надається знижка при придбанні більш великими партіями, необхідно визначатиекономічний розмір замовлення, Додатково враховуючи витрати на закупівлі

Несвоєчасна постачання необхідної сировини, матеріалів і комплектуючих може привести до зупинки виробництва, простою обладнання і робітників, зменшення обсягів випуску та реалізації продукції У цьому випадку підприємство несе

«Втрати від дефіциту»

У деяких випадках, для того щоб не допустити простою, підприємства змушені ни створювати додаткові страхові запаси Це веде до збільшення витрат на зберігання, відволіканню грошових коштів з обороту і заморожування їх в запасах, а також вимагає створення додаткових складських приміщень Це не вигідно для підприємства, якщо «втрати від дефіциту» менше витрат на зберігання додаткових запасів Тому, якщо за умовами виробництва допускається простий, необхідно визначати величину економічного запасу з урахуванням «втрат від дефіциту»

Класифікація за часом дозволяє виділити різні кількісні рівні запасів

Максимальний бажаний запас визначає рівень запасу, економічно доцільний в даній системі управління запасами Цей рівень може перевищуватися У різних системах управління максимальний бажаний запас використовується як орієнтир при розрахунку обсягу замовлення

Граничний рівень запасу використовується для визначення моменту часу видачі чергового замовлення

Поточний запас відповідає рівню запасу в будь-який момент обліку Він може збігтися з максимальним бажаним запасом, пороговим рівнем або гарантійним запасом

Гарантійний запас (Або страховий запас) аналогічний гарантійному запасу в класифікації по виконуваної функції і призначений для безперервного постачання споживача у разі непередбачених обставин

Неліквідні запаси – Тривало невживані виробничі і товарні запаси Вони утворюються внаслідок погіршення якості товарів під час зберігання, а також морального зносу

Логістична система управління запасами проектується з метою безперервного забезпечення споживача яким-небудь видом матеріального ресурсу Реалізація цієї мети досягається вирішенням наступних завдань:

. Постачальницька логістика

✓&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp облік поточного рівня запасу на складах

✓&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp визначення розміру гарантійного (страхового) запасу

✓&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp розрахунок розміру замовлення

✓&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp визначення інтервалу часу між замовленнями

Для ідеальної ситуації, коли відсутні відхилення від запланованих показників і запаси використовують рівномірно, в теорії управління запасами розроблено дві основні системи управління, вирішальні поставлені завдання і відповідні цілі безперервного забезпечення споживача матеріальними ресурсами Такими системами є:

✓&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp система управління запасами з фіксованим розміром замовлення

✓&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp система управління запасами з фіксованим інтервалом часу між

замовленнями

Приклад розрахунку оптимального розміру замовлення і вихідні дані до нього показані на рис 325

Рис 325 Розрахунок оптимального розміру замовлення

Значення осередків E4: Н7 є вихідними даними для розрахунків У осередок E8 введена формула = КОРІНЬ (2 * E5 * E6 / (E4 * E7/100)) (формула Вільсона), за якою обчислюється оптимальний розмір замовлення Інші варіанти розрахунків створені аналогічно

Для розрахунку економічного розміру замовлення (рис 326) були використані ці ж вихідні дані, доповнені значеннями знижок при деяких розмірах партії товару В осередках C15: C18 використані обчислені оптимальні розміри замовлення, наприклад, в комірці C15 знаходиться формула = E8 Прийнятий розмір замовлення встановлюється менеджером, правило визначення його величини було сформульовано раніше Після визначення цих значень, виходячи з потреби в товарі протягом заданого періоду (в даному прикладі – рік), можна обчислити необхідну кількість замовлень Для цього в комірку E15 введена формула = ОКРУГЛВВЕРХ (E5/D15 0) В осередках F15, G15 і H15 знаходяться відповідно такі формули: = B15 * D15 * E15, = (E4 * E7/100) * D15 * E15, = E15 * E6 Сумарні витрати на закупівлі протягом року обчислюються в комірці I15 за формулою

= СУММ (F15: H15) Формули в інших рядках аналогічні описаному варіанту Виконані таким способом розрахунки декількох варіантів замовлень дозволяють вибрати найкращий варіант

На рис 327 показаний приклад розрахунків параметрів системи управління запасами з фіксованим розміром замовлення У цьому випадку серед обчислюваних значень

параметрів найбільший інтерес може представляти термін витрачання запасу до порогового рівня (осередок E35)

Рис 326 Розрахунок економічного розміру замовлення

Рис 327 Фіксований розмір замовлення

Вихідні дані для цього розрахунку знаходяться в осередках E23: E24 і E26: E27 Оптимальний розмір замовлення (осередок E25) розраховується аналогічно попереднім варіантам Формули, що знаходяться в інших осередках, показані на рис 328

На рис 329 наводиться приклад розрахунку параметрів системи управління запасами за умови фіксованого інтервалу між замовленнями Найбільш важливими обчислюваними величинами в цьому випадку є інтервал часу між замовленнями і розмір замовлення з фіксованим інтервалом

Розрахунок інтервалу часу між замовленнями виконується за формулою:

Т = N / (S / Q*), Де N – Кількість робочих днів за період, дні Q* – Оптимальний розмір замовлення, шт;

S – Потреба в товарах за певний період, шт

. Постачальницька логістика

Розрахунок розміру замовлення з фіксованим інтервалом часу між замовленнями проводиться за формулою:

де РЗ – розмір замовлення, шт;

РЗ = МЖЗ – ТЗ + ОП,

МЖЗ – максимально бажаний замовлення, шт; ТЗ – поточний запас, шт;

ОП – очікуване споживання за час поставки, шт

Ці та інші використовувані при розрахунку формули показані на рис 330

Рис 328 Розрахункові формули при фіксованому розмірі замовлення

Рис 329 Фіксований інтервал між замовленнями

У цьому варіанті розрахунків вихідними даними є осередки E40: E41, E44: E45 і E49 Оптимальний розмір замовлення розраховується аналогічно попереднім варіантам

Рис 330 Розрахункові формули при фіксованому інтервалі між замовленнями

У наведених прикладах розрахунків практично не використовувалося округлення результатів обчислень до цілого значення У деяких випадках у цьому немає необхідності Однак існує багато видів діяльності, в яких результати обчислень мають фізичний сенс тільки в тому випадку, якщо представлені цілим числом При необхідності всі наведені тут формули розрахунків легко можуть бути змінені з урахуванням цієї вимоги

Джерело: Трусов А Ф Excel 2007 для менеджерів та економістів: логістичні, виробничі та оптимізаційні розрахунки (+ CD) – СПб: Питер, 2009 – 256 с: Ил

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*