Робота з графічними об’єктами – ЧАСТИНА 3

Рис 1023 Змінити розташування одних обєктів по відношенню до інших можна за допомогою палітри Порядок, що належить меню Дії

Назви кнопок Перемістити вперед і Перемістити назад не потребують поясного-

пах, за винятком того, що зрушення з їх допомогою проводиться пошарово

Ви можете змінити спосіб привязки обєктів до листу за допомогою вкладки Властивості (Properties) діалогового вікна Формат автофігури За замовчуванням перемикач Привязка обєкта до фону (Object Positioning) встановлений у положення Переміщати і змінювати обєкт разом з осередками (Move And Size With Cells) Це означає, що якщо змінюється розмір або форма нижележащих осередків, то відповідним чином будуть підлаштовані форма і розмір обєкта Нижележащей осередком (Underlying cell) називається

будь-яка осередок, права чи нижня межа якої знаходиться між верхнім лівим і нижнім правим кутами обєкта Розглянемо деякі правила, яких слід дотримуватися при розміщенні обєктів на аркуші:

► Якщо ви вставляєте рядки або стовпці перед (лівіше або вище) обєктом, для якого перемикач встановлений в положення Переміщати і змінювати обєкт разом з осередками, то відповідно буде переміщатися і графічний обєкт

► Якщо вставляти рядки / стовпці між першою і останньою нижележащими осередками (при тому ж положенні перемикача), обєкт розтягується на ширину або довжину вставляється обєкта

► Коли перемикач встановлений в положення Переміщати, але не змінювати розміри (Move But Dont Size With Cells), при додаванні або видаленні стовпців або рядків обєкт буде тільки зміщуватися у відповідному напрямку, зберігаючи при цьому свої форму і розмір

► Якщо перемикач знаходиться в положенні Чи не переміщати і не змінювати розміри (Dont Move Or Size With Cells), ніякі зміни нижележащих осередків не вплинуть ні на зовнішній вигляд обєкта, ні на його розташування на робочому листі

► Прапорець Виводити обєкт на друк (Print Object) встановлено за умовчанням при його скиданні виділений обєкт не буде виводитися під час друку робочого аркуша

РАДА

Крім переміщення і зміни розмірів обєктів, Excel дозволяє вирізати, копіювати і сортувати разом з комірками і привязані до них обєкти Для цього у вікні Параметри перейдіть на вкладку Правка і встановіть прапорець Переміщати обєкти разом із осередками (Cut, Copy, And Sort Objects With Cells)

Розташування обєктів на аркуші

Ми переконалися, що створювати графічні обєкти в таблиці зовсім не важко, набагато складніше стримувати прагнення обєктів до мимовільного розповзання по листу, особливо при внесенні до них змін або додавань Для цієї мети в меню Дії передбачено ряд підлеглих меню і плаваючих палітр інструментів Нижче описуються особливості команд, знання яких може виявитися дуже корисним для настройки розташування обєктів

► Команда Привязати до сітки (То Grid) підміню Привязати (Snap) спирається при вирівнюванні обєктів на рядки і стовпці робочого аркуша На існуючі обєкти ця команда не робить ніякого дії, але для кожного нового або при зміні місця розташування існуючого обєкта він буде привязаний до кордону найближчого стовпця і рядка

► Команда Привязати до фігури (То Shape) підміню Привязати действуетаналогічно попередній команді, відштовхуючись від дотичних до країв існуючих обєктів як від ліній уявної сітки, і полегшує таким чином вирівнювання обєктів один щодо іншого При відключенні привязки до сітки автоматично скасовується і привязка до фігури

► Обидві команди, Привязати до сітки і Привязати до фігури, працюють як тумблери: при клацанні функція включається, а після наступного клацання – відключається

► Якщо виділити який-небудь обєкт і скористатися будь-який з команд підменю Зрушення

(Nudge), цей обєкт переміститься в обраному напрямку на один піксель

РАДА

Зрушення виділених обєктів виконується також клавішами зі стрілками При натисканні відповідної клавіші виділений обєкт зміщується на один піксель в обраному напрямку Якщо включена привязка до сітці, натискання клавіші зі стрілкою зміщує обєкт до наступної лінії сітки

► Команди підміню Вирівняти / Розподілити (Align Or Distribute) працюють тільки для групи, тобто коли виділено два або більше графічних обєктів За допомогою цих команд можна позиціонувати вибрані обєкти в певному порядку Припустимо, ви хочете розмістити їх на однаковій відстані один від одного У цьому випадку варто почати з команди Вирівняти по верхньому краю (Align Top), яка вибудовує ряд обєктів в лінійку по їх самим верхнім точкам, а потім застосувати до обєктів команду Розподілити по горизонталі (Distribute Horizontally), щоб зробити однаковими проміжки вдольгорізонтальной осі І нарешті, потрібно використовувати наступні команди підміню Вирівняти / Розподілити (Align Or Distribute):

> Вирівняти по лівому краю / Вирівняти по правому краю (Align Left / Align Right)

– Ліві ребра всіх виділених обєктів будуть вирівняні по лівому краю найбільш висунутого вліво обєкта

> Вирівняти по центру (Align Center) – розташовує центри всіх виділених обєктів уздовж вертикальної лінії

> Вирівняти по середині (Align Middle) – є у «середини» всіх виокрем-

лених обєктів уздовж горизонтальної осі

> Вирівняти по верхньому краю / Вирівняти по нижньому краю (Align Top / Align Bottom) – нижні ребра виділених обєктів будуть вирівняні по верхньому / нижньому краю максимально зміщеного вгору / вниз обєкта

> Розподілити по горизонталі (Distribute Horizontally) і Розподілити по вертикалі (Distribute Vertically) Коли застосовуються ці команди, простір між виділеними обєктами розподіляється таким чином, щоб проміжки між обєктами були наскільки можливо рівними Перший і останній обєкти (самий лівий і самий правий або самий верхній і самий нижній) залишаються на своїх місцях, а положення серединних змінюється відповідно з даним принципом

Захист обєктів

При бажанні можна захистити обєкти від виділення, переміщення, форматування або зміни їх розмірів Для цього виберіть у меню Формат команду Автофігура (Autoshape), перейдіть на вкладку Захист (Protection) вікна і

                                                                                                                                                                                                                                                                 i          

встановіть прапорець Захищуваний обєкт (Locked) Щоб захистити текст напису, використовуйте прапорець Приховати текст (Lock Text) (цей прапорець доступний, лише коли обєкт містить текст) Для всіх нових обєктів прапорець Захищуваний обєкт встановлюється за замовчуванням Однак щоб захистити лист в цілому – і в тому числі нові обєкти та тексти написів, – краще вибрати в підменю Захист (Protection) меню Сервіс (Tools) команду Захистити лист (Protect Sheet) Детальніше про завдання обмежень доступу розповідає розділ «Захист даних» глави 5

Управління відображенням обєктів

Щоб прискорити перегляд робочого листа, виберіть у меню Сервіс команду Параметри та перейдіть на вкладку Вид діалогового вікна Перемикач Обєкти (Objects) зазвичай встановлений в положення Відображати (Show All) Якщо перевести його в положення Тільки обриси (Show Placeholders), поля написів, кнопки і впроваджені діаграми будуть видні на екрані у вигляді простих контурів, які всього лише позначають місцезнаходження обєктів на аркуші У цьому положенні перемикача прокрутка аркуша займає істотно менше часу, так як Excel тепер не буде промальовувати всі деталі обєктів при виведенні на екран нової порції листа Але перш ніж друкувати лист, не забудьте повернути перемикач в стандартне положення Відображати (Show All)

У варіанті Не додавати (Hide All) обєкти взагалі не виводяться на екран, що ще більше збільшує швидкість прокрутки У цьому режимі перегляду ви не зможете редагувати обєкти, але памятайте, що при зміні формату листа, додаванні або видаленні рядків і стовпців обєкти також будуть змінювати свої розміри і позиції, звичайно, якщо на вкладці Властивості (Properties) діалогового вікна Формат автофігури (Format AutoShape) не встановлено режим Чи не переміщати і не змінювати розміри (Dont Move Or Size With Cells)

Вставка обєктів з інших додатків

Команда Обєкт (Object) меню Вставка надає прямий доступ до інших додатків, які можна використовувати для створення графічних обєктів Різниця між вставкою малюнка і вставкою обєкта полягає в тому, що малюнок за своєю суттю є статичною, його не можна змінити або оновити (хоча його можна скопіювати в іншу програму і відредагувати в ній на свій розсуд), в той час як після вставки обєкта останній зберігає звязок з графічним редактором, в якому він був створений Щоб відкрити такий обєкт для редагування, досить двічі клацнути на ньому

Після вибору команди Обєкт відкривається діалогове вікно з двома вкладками – Новий (Create New) і З файлу (Create From File) Вкладка Новий (Create New), зображена на рис 1024, активізує потрібний додаток для створення в ньому нового обєкта Додаток вибирається в списку Тип обєкта (Object Type) Вміст цього списку залежить від конфігурації вашої операційної системи і встановлених в ній програм

Рис 1024 Вкладка Новий діалогового вікна Вставка обєкта

По натискання кнопки ОК в поточний лист в позиції активного осередку вставляється невеличка рамка і запускається додаток, необхідне для створення або зміни обєкта даного типу Наприклад, якщо в списку обраний Точковий малюнок (Bitmap Image), зазвичай запускається програма Microsoft Paint (рис 1025)

Джерело: Ефективна робота: Microsoft Office Excel 2003 / М Додж, К Стінсон – СПб: Питер, 2005 – 1088 с: ил

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*