Галереї Microsoft Office System

Галереї – це чудовий візуальний елемент дизайну вікон нового програмного продукту Вони зводять до мінімуму зусилля при виборі необ ходимо зовнішнього вигляду У 2007 Microsoft Office System є два типи га лерей Галереї з невеликою кількістю елементів, як правило, отобра

жаются в складі набору команд в інтерфейсі Напр тив, галереї з великим числом елементів (наприклад, Themes [Теми], Margins [Поля] і Position [Положення] в Office Word 2007) відображають спадаючі галереї, в яких можна зробити потрібний вибір

Рис 2-5 Вимикачі діалогових вікон відображають деякі набори команд у звичайних діалогових вікнах

Рис 2-6 Клацніть на опції More Columns (Інші колонки) внизу галереї, щоб відобразити діалогове вікно з додатковими опціями

При виборі команди, поряд з якою є стрілка, спрямована вниз (вона означає, що доступні додаткові параметри), появля ється панель параметрів (див рис 27) При цьому можна одразу отримувати уявлення про обраній колірної комбінації, форматі, колірній схемі, ефекті переходу або типі діаграми Просто клацніть на нуж ном елементі (або наведіть на нього курсор миші, щоб вико вать функцію Live Preview [Інтерактивний попередній про огляд], про яку піде мова далі), і параметр буде застосований до поточного документа або виділеному обєкту

Рис 2-7 Галереї дозволяють легко знаходити і вибирати

елементи, які підходять для вашого проекту

Інтерактивний попередній перегляд дозволяє випробувати еле мент перед його вибором Тепер при розгляді питання використан ня тієї чи іншої опції (наприклад, в галереї Page Color [Колір страни ци], показаної на рис 28), можна навести на неї курсор миші При цьому даний параметр застосується до документа, робочому листу або

презентації, і ви зможете зясувати, як документ буде виглядати в цьому випадку Щоб зберегти зміни, клацніть на опції Щоб продовжити попередній перегляд, виберіть іншу опцію

Рис 2-8 Інтерактивний попередній перегляд відображає результат дії обраній опції ще перед її безпосереднім застосуванням

Зміни, реалізовані в новому інтерфейсі Office 2007, зараз доступні в Office Word 2007, Office Excel 2007, Office PowerPoint 2007 і Microsoft Office Аccess 2007 Деякі компоненти Microsoft Office Outlook 2007 також містять нові можливість ності

Меню File (Файл) піддалося значного «рестайлінгу»: замість сло ва «File» тепер використовується логотип 2007 Microsoft Office System, обо значущих собою місце розташування меню File (Файл) Крім того, вимірюв нання в меню File (Файл) не тільки косметичні Функціональні поновлення допомагають сконцентрувати зусилля на операціях з файлу ми, які необхідно виконати Нове меню File (Файл) містить дві панелі Зліва відображаються основні завдання по роботі з файлами праворуч при наведенні покажчика миші на одну з команд відображають ся опції, що відповідають цим завданням Наприклад, при наведенні покажчика миші на команду Save Аs (Зберегти як) відображаються па раметри, показані на рис 29

У кожному з додатків завдання в меню File (Файл) відповідають базовим розвитку життєвого циклу документа Одним із прекрасних нововведень є команда Finish (Підготувати), що відображає оп ції завершення документа, будь то документ Office Word, лист Office

Excel або презентація Office PowerPoint (див рис 210) Команда Publish (Опублікувати), також присутня в меню File (Файл), дозволяє публікувати файли в робочому просторі документа із загальним доступом пом, Excel Services або в вашому інтернетдневніке (це, мабуть, са мий великий секрет в Office Word 2007)

Рис 2-9 Меню File (Файл) відображає

додаткові опції при наведенні покаж ля на основні коман

ди

Рис 2-10 Команда Finish (Підготувати)

містить команди для перевірки та захисту

файлу

Праворуч від меню File (Файл) в інтерфейсі знаходяться вже знайомі вам команди: Save (Зберегти), Undo (Відмінити) і Redo (За вторити) Команда Print (Друк) – корисне доповнення до цієї групі вона відображається разом з іншими інструментами для простоти доступу па Ці інструменти є частиною панелі інструментів швидкого до ступа Quick Аccess Toolbar, що супроводжує користувача від одного при ложения до іншого Ці чотири команди розташовані в одному і тому ж місці у всіх ключових додатках Office 2007 з новим пользовательс ким інтерфейсом На панель інструментів швидкого доступу можна до бавить інші регулярно використовувані команди Наприклад, можна до бавить на панель інструментів швидкого доступу команду Hyperlink (Гіперпосилання), щоб вона була доступна у всіх додатках

Щоб додати команду на панель інструментів швидкого доступу, клацніть правою кнопкою миші на команді і виберіть Аdd To Quick Аccess Toolbar (Додати на панель швидкого доступу) (див рис 211)

Рис 2-11 Додайте найбільш часто використовувані команди

на панель швидкого доступу

Рада Якщо ви додали набір інструментів на панель швидкого доступу, то може знадобитися відобразити його в окремому рядку в інтерфейсі Клацніть правою кнопкою миші на будь-якому місці панелі швидкого запуску і виберіть опцію Place Quick Аccess Toolbar Below The User Interface (Розмістити панель швидкого доступу під стрічкою) Щоб знову відобразити панель інструментів у вихідному стані, клацніть ще раз правою кнопкою миші на панелі інструментів швидкого запуску і виберіть Place Quick Аccess Toolbar Аbove The User Interface (Розмістити панель швидкого доступу над стрічкою)

При вивченні змін в інтерфейсі 2007 Microsoft Office System ви можете відразу не знайти часто використовувані вами команди Куди вони де

лись Як тепер переходити до інших відкритих файлів (раніше для цього використовувалося меню Window [Вікно]) Як перемикати представ лення для роботи зі структурою документа, відображати уявлення Slide Sorter (Сортування слайдів) в Office PowerPoint або збільшувати документ для детального розгляду

У версії 2007 за допомогою вкладки View (Вид) можна здійснювати управління параметрами, необхідними для перегляду документів Все, що раніше знаходилося в меню Window (Вікно) і View (Вид), тепер можна відобразити, відкривши вкладку View (Вид) (див рис 212) Знайомі вам ко мих фахівців меню View (Вид) відображаються у правому нижньому куті вікна доку мента, зліва від зручного елемента Zoom (Масштаб), що дозволяє по крокові збільшувати або зменшувати зображення документа в процесі роботи

Рис 2-12 Перемикання між вікнами і зміна уявлення здійснює

ся за допомогою команд на вкладці View (Вид)

Рада Щоб збільшити або зменшити відображення документа на екрані, перетягніть повзунок параметра Zoom (Масштаб), задавши потрібний масштаб

Джерело: Мюррей Кетрін, Нові можливості системи Microsoft Office 2007 / Мюррей К; пер з англ – М: Видавництво «ЕКОМ», 2007 – 248 с: Ил

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*